Hrabri bojovnici Davidovi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Hrabri bojovnici Davidovi


Hrabri bojovnici Davidovi[uredi VE]

( 1 Krn 11. 1047)

8 Evo imena junaka Davidovih: «Onaj koji istrajavaše na svom mjestu2», jedan Takemonit, bijaše zapovjednikom oklopnicima. To je onaj koji 800 žrtava odjednom. 9 Poslije njega, Eleazar, sin Dodovljev, sin jednog Ahohita. On bijaše među trojicom junaka koji su pratili Davida kad izazivaše Filistince koji se bijahu prikupili za boj. Ljudi se Izraelovi povukoše, 10 ali on ostade odlučan i ubijaše među Filistincima sve dok se njegova ruka, umorna, ne zgrči na maču, a GOSPOD izvede jednu veliku pobjedu tog dana. Narod dođe iza njega, ali samo za pokupiti plijen. 11 Poslije njega, šam, sin Ague, Hararit. Filistinci se bijahu skupili u jednu postrojbu. Bijaše na tom mjestu jedno polje obraslo sočivicama, a puk pobježe od Filistinaca. 12 On se postavi u sred polja, oslobodi ga, pobi Filistince, a GOSPOD izvrši jedno veliko djelo. 13 Trojica od Tridesetorice pođoše iz odreda, u vrijeme žetve, i stigoše kod Davida, u pećinu Adulam1. Jedan odred Filistinaca taborovaše u dolini Refaita. 14 David bijaše tada u svojem skloništu, i jedna straža Filistinaca se nalaziše tada u Betlehemu. 15 David izrazi ovu želju: «Tko će me napojiti vodom iz žusterne koja je na ulazu u Betlehem?» 16 Trojica odvažnih napraviše upad u tabor Filistinaca, natočiše vode iz žusterne pokraj vrata Betlehema, odnesoše ju i ponudiše Davidu. Ali, on ju ne htjede popiti veće učini jednu libaciju2 s njom za GOSPODA. 17 On reče: «Nek' me GOSPOD prezre ako ja to učinim! Ta to je *krv ljudi koji su otišli onamo po cijenu svog života!» I on ju ne htjede piti. Eto što učiniše ta trojica odvažnih. 18 Abišaj, brat Joabov, sin Serujavljev, bijaše zapovjednikom oklopnika. On je taj što vitlaše kopljem na 300 žrtava i on si načini ime među Trojicom1. 19 A on imaše više ugleda nego Trojica, i on postade njihovim zapovjednikom, ali ne dostiže Trojicu. 20 Benejahu, sin Jehodajavljev, sin jednog istaknutog čovjeka, po brojnim podvizima podrijetlom iz Kavsela. On bijaše onaj koji ubi dva Ariela2 iz Moaba. To je onaj koji dođe ubiti lava u žusterni za vrijeme snijega. 21 On je također ona koji ubi jednog Egipćanina, čovjeka ponosna držanja. Egipćanin imaše u ruci jedno koplje. On siđe k njemu, naoružan jednim štapom, istrgnu koplje iz ruke Epćaninu i ubi ga njegovim vlastitim kopljem. 22 Eto što učini Benajahu, sin Jehojadajev. On si načini jedno ime između Trojice smjelih. 23 On imaše više ugleda no Trojica, ali on ne nadmaši Trojice. David ga uvrsti u svoju osobnu gardu. 24 Azahel, brat Joabov, bijaše u broju Tridesetorice, kao i Elhanan, sin Dodoov, iz Betlehema, 25 šama Harodit, Elika Harodit, 26 Heles Paltit, Ira, sin Ikeša Tekoita, 27 Abiezer Anatotit, Mebunaj Hušatit, 28 Salmon Ahohit, Mahrai Netofatit, 29 Helev, sin Banavljev, Netofatit, Itaj, sin Rivaja iz Givee od sinova Benjaminovih, 30 Benajahu jedan Pireatonit, Hidaj od Potoka Gaša, 31 AbiAlbon Arbatit, Azmavet Barhumit, 32 Eliahba šalbonit. Sinovi Jašenovi: 33 šama Hararit, Ahiam, sin šarara Ararita, 34 Elifelet, Ahasbaja, sina Makatitova, Eliam, sin Ahitofela Gilonita, 35 Hesraj Karmelit, Paraj Arbit, 36 Jigueal, sin Natana iz Sova, Bani Gadit, 37 Selek Amonit, Nahraj Berotit, štitonoša Joabov, sina Serujavljeva, 38 Ira Jitrit, Garev Jitrit, 39 Uri Hitit. Ukupno, tridesetsedmorica.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif