Zbirka poslovica o moralnom životu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Zbirka poslovica o moralnom životu

Zbirka poslovica o moralnom životu[uredi]

10 1 Poslovice Solomonove.
Jedan mudar sin raduje svog oca,
jedan glupi sin ražalošćuje svoju
majku.
2 Nepravedno stečena blaga ne donose
korist,
ali pravednost oslobađa smrti.
3 GOSPOD ne dopušta da pravedni
budu gladni,
ali odbija zadovoljiti apetite
opakih.
4 Nehajni dlan osiromašuje,
vrijedna ruka obogaćuje.
5 tko prikuplja u ljeto jedan je razborit
čovjek;
tko spava u vrijeme žetve za prijezir je.
6 Blagoslov na glavu pravednikovu!
ali usta opakoga prikrivaju
nasilnost.
7 Sjećanje pravednikovo je u
blagoslovu1
dok će ime opakog istrunuti.
8 Jedan mudar duh prihvaća
zapovjedi,
ali čovjek glupih riječi ide
k svom gubitku.
9 Tko ide u poštenju ide u
sigurnosti,
ali onaj tko slijedi putove
prijetvorne bit će kažnjen.
10 Onaj tko namiguje okom
prouzrokovat će nevolju,
a čovjek glupih riječi ide
k svom gubitku2.
11 Usta pravednika su jedan
studenac života,
ali ona u opakoga prikrivaju
nasilje.
12 Mržnja izaziva svđe,
ali ljubav prikrivasve grješke3.
13 Nađe se mudrost u govoru pametnog
čovjeka;
ali, za leđa glupog, batina!
14 Mudri tezauriraju znanje1;
govor ludaka je propast bližnjemu!
15 Dobra bogataša su njegov
tvrd grad
dok je siromaštvo sitnih ljudi njihova
propast.
16 Plaća pravednikova vodi u život,
prihod opakog, u grijeh.
17 Onaj koji čuva poslušnost
putuje prema životu,
ali onaj koji prezire upozorenje
zaluta.
18 Tko prikrije svoju mržnju govori
licemjerno,
tko propovijeda klevetu
to je jedan ludak.
19 Gdje obiluje riječima ne
manjka grijeh,
ali tko ponavlja svoj govor
čovjek je razborit.
20 Govor pravednika je jedno
probrano srebro,
*srce opakih ne vrijedi
bog-zna-što.
21 Govori pravednikovi zabavljaju
mnoštvo,
ali ludaci će umrijeti zbog
manjka razuma.
22 Blagoslov GOSPODOV je taj koji
obogaćuje,
a metež tu neće dodati ništa.
23 Vršenje beščašća je jedan sport
za bezumne,
isto kao što je mudrost za razumne
ljude.
24 Ono čega se boji opaki, to se njemu
i dogđa;
ono što žele pravedni, Ono će se
njima i dodijeliti1.
25 Tajfun prošao, opakog nema više!
Pravedni je jedno utemejenje
nepomično.
26 Kao što je ocat za zube i dim za oči,
tako je lijeni za oni koji ga uposle.
27 Strah od GOSPODA2 umnožava
dane,
ali godine opakog bit će skraćene.
28 Očekivanje pravednika, to je
radost;
glede nade opakih, on će propasti.
29 Put GOSPODOV je jedna tvrđava
za poštenog čovjeka,
ali za zločince, to je propast.
30 Pravednik nikad neće biti
pokoleban,
ali opaki neće nastanjivati zemlju1
31 Usta pravednika proizvode mudrost,
ali jezik izopačenih besjeda bit će
odsječen.
32 Riječi pravednikove znat će ugađati,
ali jezik opakih nije drugo do
besjeda izopačena.
11 1 Jedna patvorena vaga je užas
u GOSPODA, ali točna težina
ima njegovu naklonost.
2 Nek' dođe oholost, doći će i prijezir,
ali mudrost je s poniznima.
3 Poštenje pravičnih ljudi njih će
ali lukavština podmuklih njih će
uništiti.
4 Bogatstvo je nekorisno u dan
gnjeva,
ali pravda će oslobađati od smrti.
5 Pravednost poštenog čovjeka
čini pravičnim njegovo ponašanje,
ali opaki propadne u svojoj opakosti.
6 Pravda pravičnih ljudi njih oslobađa,
ali podmukli su ulovljeni
u zamku njihovom pohlepom.
7 Kad umire opaki, njegova nada
propada,
nada stavljena u njegova bogatstva
propada također.
8 Pravdenik je bio oslobođen straha,
a opaki je u nj' pao umjesto njega.
9 Bezbožnik ruši svog bližnjeg ustima
svojim1,
ali pravednik će biti spašen znanjem.
10 Grad se veseli sreći pravednika,
za propast opakih on kliče od
radosti.
11 Jedan se grad diže blagoslovom koji
duguje pravičnim ljudima2,
on nestaje po ustima opakih.
12 Tko prezire svog bližnjeg manjka
razumom;
razuman čovjek čuva tišinu.
13 Tko se rasipa u spletkarenju
otkriva tajne;
odan čovjek ne ispuhuje riječi.
14 Zbog nedostatka politike3 jedan
narod pada;
spas je u broju savjetnika.
15 Padne se u zlo zbog davanja jamstva
jednom tuđinu;
tko odbije obvezivanjima osigurava
sebi spokoj.
16 Krasna žena stječe slavu1
a snažni stječu bogatstvo.
17 Jedan vjeran čovjek sam sebi čini
dobro,
tko se muči čini sebe nesretnim.
18 Opaki prima jednu varljivu plaću,
jedna nagrada je osigurana onome
tko sije pravdu.
19 Da, pravda vodi u život,
ali tko provodi zlo ide u smrt.
20 *Srca podmukla užas su u
GOSPODA,
pošteni ljudi imaju njegovu
naklonost.
21 Na kraju računa opaki neće ostati
nekažnjen,
ali sorta pravednih bit će spašena.
22 Jedan zlatni kolut u rilu svinje,
kao kakva lijepa, ali razvratna žena.
23 Pravednici mogu očekivati samo
dobro,
opaki se ne mogu nadati drugom
do gnjevu2.
24 Jedan čini poklone i još se
više obogati,
jedan drugi štedi više no što
treba i upoznaje bijedu.
25 Jedna darežljiva osoba bit će
preobdarena,
a tko daje piti bit će i sam gasan.
26 Proklet narod prekupac pšenice1
ali blagoslovljen onaj koji ju
stavlja na tržište.
27 Tko sprovodi dobro traži
također milost2,
tko traži zlo, zlo će i dosegnuti.
28 Onaj koji se pouzdaje u svoje
bogatstvo past će,
ali pravednici, kao lišće,
razveselit će se.
29 Tko baca nemir kod sebe
baštinit će vjetar,
ludak postaje robom mudrome.
30 Drvo života plod je pravednikov3
a mudri kroti ljude.
31 Pravednik, izvjesno, ima svoju
naknadu na zemlji;
što reći o opakom i o grješniku!
12 1 Tko voli podučavanje
voli znanost,
tko mrzi savjet glup je.
2 Čovjek dobra privlači sebi
naklonost GOSPODOVU,
Podmukli1 , GOSPOD ga je osudio.
3 Nitko se ne učvršćuje opakošću,
ali korijen pravednicima neće biti
uznemiren.
4 Jedna valjana žena kruna je za svog
muža,
ali jedna besramna žena gnjilež je u
njegovim kostima.
5 Pravednici ne snivaju drugo do
pravičnost,
opaki samo laž.
6 Riječi opakih su ubilačke zasjede,
ali usta pravičnih ljudi njih
spašavaju.
7 Obori opake, nema ih više!
Ali, kuća pravednika stoji uspravno.
8 Hvali se nekoga zbog njegovog
dobrog razuma,
tko ima podmukao duh određen je
prijeziru.
9 Bolje je biti prezren i imati
slugu
nego igrati važnog čovjeka
a manjkati kruhom.
10 Pravednik poznaje potrebu svoje
stoke,
ali drob opakih je okrutan.
11 Tko obrađuje svoju zemlju bit
će nasićen kruhom,
tko proganja tlapnje manjka umom.
12 Bezbožnik žudi plijen opakih,
ali to je korijen pravednih koji
nadjačava.
13 Zločinačke usne taje smrtnu zamku,
ali pravednik izmiče strahoti.
14 Iz ploda svojih riječi svatko izvlači
dobro u izobilju
i pribire plaću svojeg rada.
15 Ludak sudi pravičnim svoje
ponašanje,
ali tko sluša savjet mudar je.
16 Ludak za čas pusti prasnuti
svoj gnjev,
ali razborit čovjek proguta
nepravdu.
17 Tko propovjeda istinu čini
da blješti pravda,
lažni svjedok, lažnost.
18 Gdje ima jedan brbljavac, ima i
udaraca mačem!
ali jezik mudraca je jedan lijek.
19 Istinoljubiv čovjek uvijek
odolijeva;
lažljivac: tren oka!
20 U *srcu majstora zla,
ima tu lažnosti;
ali za one koji savjetuju mir,
to je radost!
21 Nikakva bijeda ne stiže pravednika,
ali opaki su puni zla.
22 Usne lažljivaca su užasne za
GOSPODA,
on uživa u onima koji primijenjuju
istinu.
23 Razborit čovjek skriva ono što zna,
srce budala izvikuje njihovu ludost.
24 Vrijedne ruke će zapovijedati,
lijenost vodi u prinudan rad.
25 Briga u srcu čovjekovom ga
potišti,
ali jedna dobra riječ ga
obraduje.
26 Pravednik istražuje put za drugog1,
ali cesta opakih njih zavede.
27 Nemarni ne ispeče svoju lovinu,
ali to je jedno dragocijeno dobro
kad čovjek pospješuje.
28 Na putu pravde nalazi se život,
jedna utrta staza vodi prema
smrti2.
13 1 Jedan dobar sin zrcali odgojem
oca svog1,
snažan duh ne sliša prijekora.
2 Iz plodova svojih riječi svatko
ali život lukavih je samo nasilje.
3 Tko nadzire svoja usta štiti svoj
život,
tko preširoko otvara svoje usne
uništava se.
4 Lijeni žudi, ali bez duše2;
naprotiv žudnja odlučnih ljudi
bit će zadovoljena.
5 Pravednik mrzi lažnu riječ;
opaki prosipa sramotu i
ogavnost.
6 Ako pravda štiti onoga čiji je
put3 pošten,
grijeh uzrokuje uništenje opakih.
7 Kao kakav bogataš gradi se tko nema
ništa od svega,
kao kakav siromah gradi se tko
posjeduje velika dobra.
8 Ono što jamči život jednom čovjeku,
jest njegovo bogatstvo;
ali jadnik ne čuje prijetnje4.
9 Svjetlost pravednika sija veselo,
svjetiljka opakih ugasit će se1.
10 Ohološću, dobija se samo
osporavanje,
mudrost se nalazi kod onih
koji prihvaćaju savjete.
11 Jedno bogatstvo stečeno na brzinu
stanjit će se,
ali onaj koji ga skuplja malo po malo
uvećat će ga.
12 Odložena nada čini srce bolesnim,
ispunjena želja, to je drvo života!
13 Tko prezire riječ2 propada,
tko poštuje zapovijed bit će
nagrađen.
14 Poduka mudraca je zdenac života
za okrenuti se od zamki smrti.
15 Jedan pouzdan razum pribavlja
milost,
ali put podmuklih je nesvršiv3.
16 Svaki razborit čovjek postupa u
skladu s poznavanjem stvari,
ali budala daje oduška ludosti svojoj.
17 Jedan opak glasonoša past će u
nevolju,
jedan odani izaslanik je jedno
ozdravljenje.
18 Bijeda i sramota onom koji prezire
odgoj;
koji vodi računa o upozorenju bit će
štovan.
19 Jedna ostvarena želja ugodna je duši;
budale se užasavaju odreći zla.
20 Tko ide s mudracima bit će mudar,
tko posjećuje budale naći će si zla.
21 Zlo proganja grješnike,
a dobro nagrađuje pravednike.
22 Čovjek dobra prenosi baštinu
sinovima svojih sinova,
ali iamnje grješnika je u pričuvi
za pravednike.
23 Brazde sirotih obiluju hranom,
ali neki propada zbog nedostatka
pravednosti1.
24 Tko štedi batinu ne voli
sina svog,
ali onaj koji ga voli hiti kazniti ga.
25 Pravednik jede do sitosti,
ali trbuh opakih prazan je.
14 1 Jedna mudra žena je
sagradila svoju kuću, ali luda ju može
golim rukama srušiti.
2 Tko se ponaša s pravednošću boji se
GOSPODA2,
tko se zavede prezire ga.
3 U riječima lude pupa oholost,
ali besjede mudrih njih štite.
4 Tko nema nikakve stoke sigurno
ima snopova u jaslama1,
ali snaga goveda pribavlja obilne
prihode.
5 Jedan istinoljubiv svjedok ne vara,
lažni svjedok raspiruje laž.
6 Bezbožnik traži li mudrostđ On ne
nalazi ništa;
ali za pametnog čovjeka
znanje je zadovoljstvo.
7 Udalji se od budale!
Kod njega nećeš prepoznati nikakve
pametne besjede.
8 Učiniti razumljivim svoje ponašanje,
to je mudrost razboritog čovjeka,
ali lukavština je ludost budala.
9 Budale se sprdaju grješci;
ali naklonost božanska je među
pravičnim ljudima2.
10 Srce poznaje svoju vlastitu gorčinu,
a tuđinac ne može se pridružiti
njegovoj radosti.
11 Kuća opakih bit će uništena
dok šator pravičnog čovjeka bit će
napredan.
12 Netko pravičnim sudi svoje držanje,
ali na kraju računa ona ga odvede u
smrt.
13 Čak i u smijehu srce se ražalosti
i radost završi u tuzi.
14 Zabludjeli će brzo biti zasićen svojim
ponašanjem,
u tome je njemu čovjek dobra
nadmoćan.
15 Naivni vjeruje svemu što mu se kaže,
ali razborit čovjek napreduje s
razmišljanjem.
16 Mudri strahuje od zla o okreće se
od njega,
budala plane, puna sigurnosti.
17 Tko je hitar na gnjevu počini glupost
a čovjek prepreden1 se učini
omraženim.
18 Naivni imaju u dijelu ludost,
znanost je kruna mudrih ljudi.
19 Zli će se poniziti pred dobrima,
a opaki će moljakati kod pravednih.
20 Nevoljni je omražen čak i kod svog
sudruga,
ali prijatelji bogatog su brojni!
21 Tko prezire svog bluižnjeg griješi,
ali tko ima milosti za ponizne sretan
je.
22 Ne zastrane li oni koji snivaju zlo?
Ali vjernost i odanost je u onih koji
snuju dobro!
23 Svaki rad daje korist, ali brbljarija
ne postiže drugo do neimaštinu.
24 Njihovo bogatstvo je kruna mudrosti,
ludost budala samo je ludost.
25 Jedan istinoljubiv svjedok spašava
živote,
ali koji raspiruje laž zastrani.
26 Ima jedna moćna pouzdanost
u strahu od GOSPODA,
za svoju djecu on je utočištem.
27 Strah od GOSPODA je zdenac
života.1
On odvraća zamke smrti.
28 Jedan brojan narod je čast za
kralja
ali opustošenje je gubitak za princa.
29 Tko je spor na gnjevu vrlo je
razuman,
Naprasit čovjek izlaže svoju ludost.
30 Jedno miroljubivo srce život je
za tijelo,
ali ljubomora je jedna gnjilež
za kosti.
31 Tko tlači slaboga vrijeđa njegovog
Stvoritelja,
ali tko ima milosrđa za sirotog
poštuje ga.
32 Opaki je uništen svojom zlobom,
ali, čak i u smrti, pravednik čuva
povjerenje.
33 Mudrost počiva u pametnom srcu,
ali među bezumnicima,
hoće li ona biti prepoznatađ
34 Pravda veliča jedan narod,
ali grijeh je sramota naroda.
35 Naklonost kralja ići će u službu
promišljenog,
ali njegov gnjev bit će za onog kojem
je izvor sram.
15 1 Jedan umiljat odgovor stišava
gnjev, ali ranjavajuća riječ podiže
razdraženost.
2 Jezik mudrih čini znanost umiljatom,
ali ludost vrije u ustima budala.
3 Oči GOSPODOVE posvuda su,
promatrajući i opake i dobre.
4 Jedna okrepljujuća riječ je drvo
života!
Izopačenost upliće li se tuđ
To je užas.
5 Luda prezire odgoj oca svog,
tko vodi računa o upozorenju
promišljen je.
6 To je veliko blago kuća
pravednikova,
ali prihod opakog je nemir1.
7 Usne mudrog šire znanje,
srce budala, to je sasvim druga
stvar!
8 *Žrtva opakih užas je GOSPODU,
on uživa u molitvi pravičnih.
9 Ponašanje opakih užas je GOSPODU,
ali on voli onog koji teži k pravdi.
10 Strog ukor za onog koji napusti put2,
koji prezire opomenu umrijet će.
11 Donji svijet3 i *Ponor pred
GOSPODOM su,
koliko više *srca ljudska!
12 Bezbožnik ne voli da ga se
upozorava,
on ne odlazi k mudracima.
13 Jedno radosno srce čini lice
ljubkim,
ali u tuzi duh je klonuo.
14 Jedno pametno srce traži znanje,
ali usta budale zadiru ludost!
15 Svi dani nesretnikovi loši su,
ali život sretnog čovjeka je
neprestana gozba!
16 Više valja malo dobara sa strahom od
GOSPODA1
nego velika riznica s brigama.
17 Više vrijedi jedan pladanj povrća
ondje gdje ima ljubavi
nego utvoljeno govedo začinjeno
mržnjom.
18 Naprasit čovjek izaziva svađu,
tko čuva svoju hladnokrvnost stišava
kavgu.
19 Put lijenih nije nikad ništa drugo do
trnjak,
ali put pravičnih ljudi je dobro
iskrčen.
20 Jedan mudar sin raduje oca,
ali budala prezire svoju majku.
21 Ludost raduje bezumnika,
ali tko je pametan ide ravno
svojim putem.
22 Naumi propadaju zbog nedostatka
promišljanja,
s brojnim savjetnicima oni će
izdržati.
23 Radost za jednog čovjeka u njegovim
duhovitim odgovorima!
Jedna riječ u pravo vrijeme, kako je
to dobro!
24 Put života vodi u vis promišljenog
čovjeka,
odvraćajući ga od Donjeg svijeta1.
25 GOSPOD obara kuću oholima,
ali utvrđuje kamen međaš udovici2.
26 Izopačeni proračuni su užas za
GOSPODA ,
ali dobrohotne su riječi čiste.
27 Tko vrši otimačinu baca nevolju kod
sebe,
ali tko mrzi podmićivanje živjet će.
28 Pravednik razmisli prije no što će
odgovoriti,
ali opaki će povraćati bezumnosti.
29 GOSPOD se drži na udaljenosti od
opakih,
ali on sluša molitvu pravednih.
30 Jedan bistar pogled daje duboku
radost,
jedna dobra vijest daje snagu.
31 Tko podaje pažljivo uho spasonosnom
upozorenju stanovat će među
mudracima.
32 Tko odbacuje odgoj prezire sam sebe,
ali tko sluša upozorenje stječe zdrav
razum.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif