Juditina molitva

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Juditina molitva

Juditina molitva[uredi]

 • 9 1 Judita pade na lice svoje, pokri svoju glavu pepelom3 i odgrnu kostrijet kojom bijaše ogrnuta, u istom času u Jeruzalemu nudio se *tamjan te večeri u kući Božjoj. Ona povika prema Gospodinu jednim snažnim glasom, govoreći:
 • 2 ” Gospodine, Bože mog oca Simeona, u ruci kojom si stavio mač za osvetiti se tuđincima4 koji bijahu posegli za krilom jedne djevice za njenu nečist, otkrij njeno bedro za sram i oskrnavi njeno krilo za njenu sramotu! Ti si, naime, bio rekao: Neće biti tako, ali oni će to učiniti.
 • 3 Zato si ti predao njihove poglavare ubijanju i njihov ležaj, sram njihove prijevare, jednoj krvavoj prijevari5. Ti si udario robove sa strane moćnika i moćnike na njihovim prijestoljima.
 • 4 Ti si izručio njihove žene pljačkanju, njihove kćeri robstvu i sve njihove pljačke podjeli među tvojim ljubimcima, strasno gorljivih za tebe, koji se užasavahu prljanja svoje krvi1 i bijahu te pozvali u pomoć.
 • 5 O Bože, moj Bože, usliši me, mene koja sam udovica. Jer ti si načinio prošle događaje, sadašnje i buduće; ti si smislio sadašnjost i budućnost i ono što si ti imao u duhu došlo je u postojanje.
 • 6 Događaji koje si ti odlučio predstaviše se i rekoše: Evo nas. Jer svi tvoji putovi spremni su i tvoje presude donesene s vidovitošću2.
 • 7 Evo Asirijci su došli u sili, oni su se zanijeli svojim kojima i svojim konjanicima, oni su se uzoholili mišicom3 svojih pješaka, oni su stavili svoje ufanje u štit, koplje, luk i praćku; oni su podcijenili da si ti Gospodin koji slama ratove.
 • 8 Tvoje je ime Gospodin. Skrši njihovu snagu svojom moći i obori njihovu silu svojim gnjevom; jer oni su naumili oskrnaviti tvoja sveta mjesta, uprljati tvoj šator gdje počiva tvoje slavno *ime i mačem oboriti rog tvog *oltara4.
 • 9 Pogledaj njihovu gordost, pošalji svoju srdžbu na njihove glave, daj u moju ruku udovičku snagu koju sam zamislila.
 • 10 Udari mojim prijevarnim usna ma1 roba pokraj poglavara i poglavara pokraj svoga sluge; zdrobi njihov visoki stas ženskom rukom.
 • 11 Jer tvoja snaga nije u broju, ni tvoja moć u jakima, već si ti Bog poniznih, pomoć malima, branitelj slabih, zaštitnik napuštenih, spasitelj očajnih.
 • 12 Da, da, Bože mog oca, Bože baštine Izraelove2, gospodaru nebesa i zemlje, stvoritelju voda, kralje sveg stvaranja, uslišaj moju molitvu
 • 13 i učini da moja riječ prijevarna rani i usmrti one koji su učinili okrutnim naume protiv tvog *saveza, tvoje *posvećene kuće, vrha *Siona i kuće posjedovane od tvojih sinova.
 • 14 Obznani čitavom narodu i svakom plemenu da si ti Bog sve sile i sve snage i da ništa drugo osim tebe ne bdije nad rasom Izraelovom.“
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif