Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Spisak predaka Mojsijevih i Aaronovih

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Spisak predaka Mojsijevih i Aaronovih

 • 14 Evo poglavara[37] njihovih predačkih obitelji:
 • sinovi Rubenovi, prvorođenog Izraelovog: Hanoh i Palu, Hecron i Karmi - to su plemena Rubenova.
 • 15 A sinovi Simeonovi; Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sinovi Kanaankini - to su plemena Simeonova.
 • 16 Evo imena sinova Levijevih, prema njihvom potomstvu: Geršon, Ketah i Merari. Trajanje života Levijevog bi 137 godina.
 • 17 Sinovi Geršonovi: Livni i Šimei, prema njihovim plemenima.
 • 18 I sinovi Ketahovi: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel. Trajanje života Ketahovog bi 133 godine.
 • 19 I sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. To su plemena Levijeva prema njihovom potomstvu.
 • 20 Amram uze za ženu svoju tetku Jokeved; ona mu rodi Aarona i Mojsija. Trajanje života Amramovog bi 137 godina.
 • 21 I sinovi Jiceharovi: Kore , Nefeg i Zikri.
 • 22 I sinovi Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri.
 • 23 Aaron uze za ženu Elizabet, kćer Amonadavovu, sestru Nahšonovu; ona mu rodi Nadava, Abihua, Eleazara i Itamara.
 • 24 I sinovi Korejevi: Asir, Ealakana i Abiasaf. To su plemena Koreitska.
 • 25 Eleazar, sin Aaronov, bio je uzeo za ženu jednu kćer Putielovu; ona mu rodi Pinhasa.
 • To su poglavari Levitskih obitelji prema njihovim plemenima.
 • 26 Evo dakle Mojsija i Aarona kojima GOSPOD bijaše rekao: Izvedite iz Egipta sinove Izraelove, poredane po vojskama[38] «;
 • 27 oni su ti koji su govorili Faraonu, kralju Egipta, za izvesti iz Egipta sinove Izraelove. Evo dakle Mojsija i Aarona.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)