Bog najavljuje da će Sara imati sina

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Bog najavljuje da će Sara imati sina

Bog najavljuje da će Sara imati sina[uredi VE]

18 1 GOSPOD se prikaza Abrahamu u hrastovima Mambre1

dok je sjedio na ulazu u šator po najvećoj vrućini dana.

2 On diže oči i ugleda trojicu ljudi2 osovljenih tik do njega.

Ugledavši ih on otrča od ulaza u šator njima u susret,

prostre se po zemlji 3 i reče: »Moj Gospodaru, ako ja mogu naći milosti

u tvojim očima, nastoj ne proći daleko od svog sluge3.

4 Da se donese malo vode da vam se operu noge,

i odmorite se pod tim stablima. 5 Ja ću donijeti komad

kruha da vas okrijepi prije no što nastavite dalje,

pošto ste prošli pokraj vašeg sluge.« Oni odgovoriše: » Učini kako si rekao.« 

6 Abraham pohiti prema šatoru i reče Sari: » Brzo! Zamijesi tri mjere brašna

i načini pogače!«, a on otrča do stada i uze jedno mlado tele.

Dade ga momku koji pohiti pripremiti ga. 8 On uze grušeline,

mlijeka i pripravljeno tele koje stavi pred njih;

a sam zadrža se pod drvećem , stojeći blizu njih.

Oni jedoše, 9 a njemu rekoše:» Gdje je Sara tvoja žena? « 

On odgovori: » Tamo, u šatoru.« 10 GOSPOD preuze:

»Ja trebam nanovo naići u vrijeme obnavljanja1,

a Sara tvoja žena imat će jednog sina.« 

A, Sara to slušaše na ulazu u šator, iza njega.

11 Abraham i Sara bijahu stari, u dubokoj starosnoj dobi,

i Sara već bijaše prestala imati ono što imaju žene.

12 Sara se poče smijati2u sebi pa reče: »Sva istrošena

kakva jesam mogu li još imati? A i moj gospodar je tako star!« 

13 GOSPOD reče Abrahamu: » Zašto se Sara smije?

A i to pitanje: Mogu li uistinu rađati, ja koja sam tako stara ?

14 Ima li ijedna stvar nemoguća za GOSPODA?

U dan kad se ja vratim k tebi, u vrijeme obnove,

Sara će imati jednog sina.« 15 Sara zanijeka3 govoreći:

»Ja se nisam nasmijala« jer se uplašila.

»Da! preuze on, ti se istinski nasmijala.«

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif