Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Gradovi dodijeljeni levitima

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Gradovi dodijeljeni levitima

  • 35 1 GOSPOD govoraše Mojsiju u ravnicama Moaba pokraj Jordana u visini Jerihona. On njemu reče:
  • 2 » Zapovjedi sinovima Izraelovim da ustupe jedan dio svoje baštine *levitima, gradove gdje će se oni moći smjestiti. Vi će te im također dati zemlje uokolo tih gradova.
  • 3 Gradovi bit će za njih, da u njima stanuju, a zemlje bit će za stoku njihovu, za njihov materijal i za sve njihove životinje.
  • 4 Zemlje tih gradova, koje će te vi dati levitima, protezat će se počevšiši od zida grada na tisuću lakata[217] u krug.
  • 5 Vi će te mjeriti izvan grada s istočne strane 2.000 lakata, sa strane jug 2.000 lakata, sa strane zapad 2.000 lakata, i sa strane sjever 2.000 lakata, grad će biti u središtu. Evo zemalja koje će oni imati uokolo gradova.
  • 6 Gradovi koje će te vi ustupiti levitima su šest gradova utočišta koje će te vi ustanoviti da u njima ubojice nađu utočište[218]; tu će te vi dodati 42 druga grada.
  • 7 Gradova koje vi ustupate levitima bit će njih 48 na broju, svaki sa svojim zemljama.
  • 8 Za te gradove koje će te vi uzeti u domeni sinova Izraelovih, vi će te ih uzeti više onima koji imaju više, a manje onima koji imaju manje. Svako pleme ustupit će svoje gradove levitima u skladu s baštinom koja im je pripala. «
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)