Sudruzi Ezdrini

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Sudruzi Ezdrini

Sudruzi Ezdrini[uredi]

8 1 Evo, s njihovim rodoslovljima, poglavara obitelji koje se uspeše sa mnom iz Babilonije, pod vladavinom kralja Artakserksa1 : 2 Sinovi

Pinhasovi; sina Itamarova: Daniel; sinovi Davidovi: Hatuš, 3 sinovi Šekanajevi; sinova Pareoševih: Zekarija s onima koji bijahu zabilježeni

150 ljudi; 4 sinovi PahatMoaba: Elienhoenaj, sin Zerahijavljev i, s njim 300 ljudi; 6 i sinovi Adinovi: Ebed sin Jonatanov i, s njim, 50 ljudi; 7

a sinova Elamovih: Ješaja , sin Atalijavljev i, s njim , 70 ljudi; 8 i sinova Šefatijavljevih: Zebadija sin Mikaelov i, s njim, 80 ljudi; 9 sinova

Joabovih : Obadija sin Jehielov i, s njim , 218 ljudi; 10 i sinova Šelomitovih, sina Josifijavljevih i, s njim 160 ljudi; 11 i sinova Bavajevih:

Zekarija sin Bevajev i, s njim , 28 ljudi; 12 i sinova Azgadovih: Johanan sin HaKatanov i, s njim 110 ljudi; 13 i sinova Adoniukamovih:

kojima posljednjim evo imena: Elifelet, Jeiel i Šemaja i, s njima, 60 ljudi; 14 i sinova Bigvajevih: Utaj i Zabud i, s njim , 70 ljudi.