Jeremija otkupljuje polje za svog strica

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jeremija otkupljuje polje za svog strica

Jeremija otkupljuje polje za svog strica

32 1 Riječ koja se uputi Jeremiji od strane GOSPODA desete godine Sedeciasa3, kralja Jude to je bilo osamnaeste godine kralja Nabukodonozora.

2 U onaj čas, postrojbe kralja Babilonije opsjedaše Jeruzalem, dok *prorok Jeremija bijaše zatvoren u dvorištu straže, u palači kralja Jude. 3 Sedecias, kralj Jude, ga bijaše zatvorio,
prigovarajući mu: ” Zašto ti propovijedaš proročanstvo: Evo što kaže GOSPOD: Ja ću izručiti ovaj grad vlasti kralja Babilonije; on će ga se dočepati; 4 Sedecias, kralj Jude, neće izmaći
snagama kaldejskim4, već će on zasigurno biti izručen vlasti kralja Babilonije s kojim će govoriti bez posrednika i kojeg će gledati svojim vlastitim očima; 5 pobjednik će odvesti Sedeciasa
u Babiloniju;ondje će on boraviti sve dok se ja ne pozabavim njime proročanstvo GOSPODOVO; ako se vi pokušate oduprijeti Kaldejcima, nećete li ciljati u prazno?“
6 Evo priče Jeremijine. Riječ GOSPODOVA uputi se meni u ovim iskazima: 7 ” Sin tvoga strica šaluma, Hanamel, doći će ti reći: Kupi moje polje koje se nalazi u Anatotu, jer tebi pripada
pravo otkupa1. “ 8 Kao što GOSPOD bijaše najavio, Hanamel, sin mojeg strica, dođe k meni u dvorište straže da bi mi rekao: ” Kupi moje polje koje se nalazi u Anatotu, u zemlji
Benjaminovoj, jer pravo nasljednika tebi pripada, isto kao i pravo otkupa; učini dakle tu kupnju. “ Tada ja shvatih da se radi o riječi GOSPODOVOJ. 9 Ja kupih dakle polje od Hanamela, sina
strica moga polje koje se nalaziše u Anatotu i ja mu odvagnuh srebro: sedamnaest sikala2 srebra. 10 Ja napisah jedan ugovor na koji stavih svoj pečat3, u nazočnosti svjedoka koje bijah
sazvao, i odvagnuh srebro na jednoj vazi. 11 Ja uzeh ugovor o prodaji, ovjereni primjerak propisi i pravila! I otvoreni primjerak4, 12 i predadoh ugovor o prodaji Baruhu, sinu Nerijavljevu,
sinu Mahsejevu, u nazočnosti Hanamela, sina mojeg strica, u nazočnosti svjedoka koji bijahu potpisali ugovor o prodaji i u nazočnosti svih Judejaca koji bijahu u dvorištu straže, 13 U
njihovoj nazočnosti, ja dajem ovu zapovijed Baruhu: 14 ”Ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov Uzmi ove dokumente, ovjereni ugovor o prodaji kojeg evo i otvoreni dokument
ovaj ovdje, i stavi ih u posudu od terakote da bi se sačuvali za dugo vrijeme. 18 Naime, ovako govori GOSPOD, svemogući, Bog Izraelov: U ovoj zemlji, opet će se kupovati kuće, polja i
vrtovi.“ 16 Pošto sam povjerio ugovor o prodaji Baruhu, sinu Nerijevu, ja upućujem GOSPODU ovu molbu. 17 ” Ah! Gospodine BOžE, ti si taj koji je stvorio nebo i zemlju svojom velikom
snagom, razvijajući svoju snagu, ništa nije previše teško za tebe 18 koji ostvaruješ odanost spram tisuću pokoljenja, ali koji naplaćuješ još grijehe očeva njihovoj djeci, Bože veliki, smjeli
bojovniče GOSPOD svemogući, to je tvoje ime! 19 Izvrsni savjetnik i veliki stvoritelj, ti imaš pogled na ponašanju svakog čovjeka i ti dodjeljuješ svakom prema njegovu ponašanju, prema
plodovima njegovih djela; 20 u zemlji Egipat, ti si se otkrio čudesima čija znakovita vrijednost ostaje sve do ovog dana, i ti si sebi stvorio ime u Izraelu i ljudskosti, kao što se to može
utvrditi danas; 21 ti si izveo svoj narod Izrael iz Egipta, otkrivajući
se po svojim znakovitim čudima, snagom svoje ruke, razvijajući svoju snagu na veličanstveno dojmljiv način; 22 ti si im dao ovu zemlju koju si bio obećao po prisegama njihovim očima1,
jednu zemlju u kojoj teku med i mlijeko; 23 oni su u nju ušli i uzeli su ju u posjed, ali oni nisu slušali tvoj glas; i tvoje zapovijedi, oni ih nisu slijedili; oni su odbili činiti sve ono što si im ti
iskao da čine; zbog toga si im dao trpiti sve te nevolje: 24 ceste opsade dosežu grad; takođe, pritiješnjnen mačem, glađu i kugom, ne može li on, a da se ne preda kaldejskim snagama koje ga
opsjedaju. Ono što si ti propisao zbiva se, a ti, ti samo promatraš. 25 Jesi li ti to meni rekao, Gospodine BOžE: Otkupi polje odmjeravajući srebro i sazivajući svjedoke!, dok grad ne može
drugo do predati se kaldejskim snagama.“ 26 Tad riječ GOSOPODOVA uputi se Jeremiji: 27 ” Ja, GOSPOD, ja sam Bog svakom tijelu2. Ima li i jedna stvar koja bi bila preteška za mene? 28
Eh dobro ovako govori GOSPOD, ja ću izručiti ovaj grad vlasti Kaldejaca i Nabukodonozora, kralja Babilonije. On će ga zauzeti; 29 Kaldejci koji opsjedaju ovaj grad prodrijet će u njega;
oni će zapaliti grad i spaliti ga s kućama gdje, na terasama, su se spaljivali milodari za *Baala i prolijevale libacije3 za druge bogove,
mene vrijeđajući. 30 Da, od svojeg djetinjstva Izraeliti i Judejci nisu činili drugo do ono što ja osuđujem; Izraeliti nisu činili drugo no mene vrijeđali svojim ophođenjima. 31 Ovaj grad je
izazvao moj gnjev, moju srdžbu, od svojeg utemeljenja sve do ovog dana: ja ga moram odstraniti iz svoje nazočnosti 32 zbog sveg zla kojeg su Izraeliti i Judejci počinili; oni su me vrijeđali,
oni, njihovi kraljevi, njihovi ministri, njihovi svećenici, njihovi *proroci, ljudi Judeje i žitelji Jeruzalema: 33 oni mi podmeću šiju, a ne lice; iako ih ja neumorno poučavam, oni ne slušaju i ne
prihvaćaju poduke; 34 oni odlažu svoje otpadke1 u Kuću na kojoj je moje *ime bilo proglašeno, i tako ju čine *nečistom; 35 oni su podigli mogilu Baalu u dolini BenHinnom da bi provodili,
k Moleku, svoje sinove i svoje kćeri kroz vatru2; toga, ja nikad nisam iskao i nikad imao namisao počiniti jedan takav užas za skrenuti Judu s puta.“
36 Eh dobro sada, ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov, glede ovog grada kojeg vi spominjete kao izručenog vlasti kralja Babilonije, mačem, glađu i kugom: 37 ” Ja ću njih sakupiti iz svih
zemalja kamo sam ih raspršio u svojem gnjevu, u mojoj jarosti i u svojoj velikoj ljutini; ja njih dovodim u ovo mjesto i udomljujem ih u punoj
sigurnosti. 38 Oni postaju za mene jedan narod, a ja za njih postajem Bog. 39 Ja im dajem jednu narav i jedno zajedničko usmjerenje, dovodeći ih da me uvijek štuju, za svoju sreću i onu
njihove djece poslije njih. 40 Ja sklapam s njima jedan vječiti *savez: ja ne prestajem pratiti ih svojim dobrim djelima i činim da me duboko štuju, a da se nikad više ne odstrane od mene. 41
Moja će radost biti da ih obasipam dobrima; da, ja ću nkjih uistinu posaditi u ovoj zemlji; učinit ću to svim srcem, svim svojim bićem“
42 Da, ovako govori GOSPOD:” Isto kao što sam na ovaj narod doveo svu tu nesreću, ja dovodim na njih sve dobro koje propisujem u njihovu korist. 43 Kupovat će se polja u ovoj zemlji
za koju vi kažete da je pustoš, da je bez ljudi i bez zvijeri, izručena kaldejskim snagama: 44 kupovat će se polja odmjeravajući srebro, pisat će se ugovor, stavljat će se pečat sazivajući
svjedoke, u zemlji Benjaminovoj, u okolici Jeruzalema i u gradovima Judeje, onima u planini, onima u *Niziji, onima u Negevu1, jer ja ću ih obnoviti proročanstvo GOSPODOVO. “
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif