Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Zadaće plemena Levijevog

Izvor: Wikizvor
(Preusmjereno s Zadaće plemena Levijevog)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Zadaće plemena Levijevog

 • 3 1 Evo koji bijahu potomci Aaronovi i Mojsijevi u vrijeme kad GOSPOD govoraše Mojsiju na planini Sinaj.
 • 2 Evo imena sinova Aaronovih: Nadav, prvorođeni, Avihu, Eleazar i Itamar.
 • 3 Takva su imena sinova Aaronovih, svećenika posvećenih pomazanjem i investiranih u službu svećeničku.
 • 4 Nadav i Avihu umriješe pred GOSPODOM, zbog predstavljanja njemu jedne profane vatre[11]. Oni umriješe u pustinji Sinaj, a da nisu imali sinova. Eleazar i Itamarsu ti koji obavljaju službu svećeničku u nazočnosti oca svojeg Aarona.
 • 5 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 6 » Privedi pleme Levijevo i stavi ga na raspolaganje svećeniku Aaronu: *leviti će mu pomagati[12].
 • 7 Oni će biti u njegovoj službi i u službi čitave zajednice[13] pred *šatorom susretanja za osigurati radove *boravišta.
 • 8 Oni će preuzeti brigu o svem priboru šatora susretanja i bit će oni u službi sinova Izraelovih za osigurati radove boravišta.
 • 9 Tako, dat ćeš te levite Aaronu i njegovim sinovima; oni će njima biti dani, zaista dani[14], sa strane sinova Izraelovih.
 • 10 Ti ćeš postaviti Aarona i njegove sinove u službu njihovu da bi obavljali oni svećenstvo svoje; profani[15] koji bi se približio bit će usmrćen. «
 • 11 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 12 » Evo: ja osobno uzimam između sinova Izraelovih levite u zamjenu za sve prvorođene, od svih sinova Izraelovih rođenih prvim rođenjem. Leviti meni pripadaju.
 • 13 Jer svaki prvorođeni meni pripada: u dan kad sam ja pobio sve prvorođene u zemlji Egiptu, ja sam sebi posvetio sve prvorođene u Izraelu, kako one kod ljudi tako one od stoke: oni meni pripadaju [16]. Ja sam GOSPOD! «
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)