Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Oblak prekriva sveti šator

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Oblak prekriva sveti šator

  • 15 Onog dana kad je podignut šator, oblak[54] prekri boravište, to jest *šator *isprave. Na večer, On bijaše na boravištu s izgledom jedne vatre, i tako sve do jutra.
  • 16 Tako to bijaše stalno; oblak prekrivaše boravište a, tijekom noći, on imaše izgled vatre.
  • 17 Svaki put kad bi se oblak podigao iznad šatora, odmah bi sinovi Izraelovi polazili; i na mjestu gdje bi se oblak zaustavio, ondje bi sinovi Izraelovi taborovali.
  • 18 Po naredbi GOSPODOVOJ, sinovi Izraelovi polažahu; po zapovjedi GOSPODOVOJ, oni taborovahu. Tako dugo vremena kako oblak boraviše na boravištu, oni taborovahu.
  • 19 Kad oblak ostajaše dugo vremena na boravištu, sinovi Izraelovi osiguravahu službu GOSPODOVU i ne polažahu.
  • 20 Poneki put, oblak ostajaše samo malo dana na boravištu. - Na zapovijed GOSPODOVU, oni taborovahu; na zapovijed GOSPODOVU oni polažahu.
  • 21 Drugi put, oblak ostajaše samo od večeri do jutra; kad se on ujutro dizaše, oni polažahu. Ili opet, on ostajaše jedan dan i jednu noć; kad se on dizaše oni polažahu.
  • 22 Kako se oblak zadržavaše na boravištu, pa bi to dva dana, jedan mjesec ili duže vrijeme, sinovi Izraelovi taborovahu i ne polažahu.
  • 23 Na zapovijed GOSPODOVU, oni taborovahu; na zapovijed GOSPODOVU, oni polažahu. Oni osiguravahu službu GOSPODOVU sukladno uputama koje GOSPOD bijaše dao posredništvom Mojsijevim.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)