Levitik (TOB e.p. T.D.)/Bog će se sjetiti svojeg saveza

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Bog će se sjetiti svojeg saveza

  • 40 » Ali oni će ispovjediti svoju grješku i onu svojih otaca, govoreći da su počinili jedno svetogrđe prema meni, da su se čak suprotstavili meni,
  • 41 da sam se ja dakle suprotstavio njima i odveo ih u zemlju njihovih neprijatelja; ili ako, jednog dana, njihovo se *neobrezano srce ponizi i njihova kazna ispunit će se.
  • 42 Ja ću se sjetiti svojeg *saveza s Jakovom; ja ću se sjetiti svojeg saveza s Izakom, i također svojeg saveza s Abrahamom; ja ću se sjetiti zemlje.
  • 43 Tako, kad zemlja bude napuštena od njih, kad budu ispunili svoje šabate tijekom vremena, kad ju oni budu ostavili ožalošćenu, kad se njihova kazna bude ispunila, jer su odbacili moje navade i prezreli moje zakone,
  • 44 čak tad, kad oni budu u zemlji svojih neprijatelja, ja ih ne ću odbaciti niti ih se gaditi da bih ih istrijebio i prekršio svoj savez s njima, jer to sam ja, GOSPOD, njihov Bog.
  • 45 Sjetit ću se ja, u njihovu korist, saveza zaključenog s njihovim predcima koje sam izveo iz zemlje Egipta pred očima pogana, da za njih budem Bog, ja, GOSPOD. «
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Levitik (TOB e.p. T.D.)