Josip

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Josip


Josipovi snovi [uredi VE]

37 1 Jakov obitavaše u zemlji gdje njegov otac bijaše izbjeglicom. 2 Evo obitelji Jakovljeve1. Josip, star sedamnaest godina, napasaše ovce sa svojom braćom. Josip je bio dijete koje je pratilo sinove Bilhaine i sinove Zilpine, žena svojeg oca. On izvješćivaše svog oca o njihovim ogovaranjima2. 3 Izrael je pretpostavljao Josipa svoj njegovoj braći jer ga je stekao u starosti svojoj. On mu dade načiniti jednu prinčevsku3 tuniku 4 a njegova braća uvidješe da ga on pretpostavlja njima svima; oni ga zamrzješe i ne mogoše s njim više razgovarati prijateljski . 5 Josip usni san koji ispriča svojoj braći a oni ga još više zamrzješe . 6 » Poslušajte dakle, reče im on, san koji sam usnio. 7 Upravo smo povezivali snoplje usred polja kad se moj snop uzdiže i osta uspravan. Vaše snoplje ga okruži i pokloni se pred njim. « 8 Njegova braća mu odgovoriše: » Želiš li ti vladati nad nama kao kralj ili nam gazdovati kao gospodar ? « Oni ga zamrzješe još više zbog njegovih snova i njegovih riječi. 9 Josip imade još jedan drugi san koji ispriča svojoj braći: » Evo, reče on, ja sam usnio još jedan san: sunce, mjesec i jedanaest zvijezda se pokloniše preda mnom. « 10 On ga ispriča svojem ocu kao i svojoj braći; njegov otac ga izgrdi i reče mu: » Koji si to san imao! Hoćemo li, ja, tvoja majka i tvoja braća, doći pokloniti se pred tobom do zemlje? « 11 Njegova ga braća omrznuše ljubomorno, no njegov otac sustegnu stvar.


Josip je prodan od svoje braće [uredi VE]

12 Njegova braća odoše u Sišem1 napasati stado svojeg oca. 13 Ovaj tada reče Josipu: » Nisu li tvoja braća na ispaši u Sišemu? Idi, ja te šaljem s njima. « - » Evo me «, odgovori on - 14 » idi vidjeti, reče mu on, kako se ponašaju tvoja braća, kako je stado, i izvijesti me o novostima. « Bila je to dolina Hebrona2 kamo ga on otposla a Josip ode u Sišem. 15 Jedan ga čovjek nađe kako luta poljem i taj ga čovjek upita:»Što tražiš ti? « 16 - » Tražim svoju braću, odgovori on. Pokaži mi dakle gdje oni napasaju. « 17 Čovjek mu odgovori: » Oni su otišli odavde jer ja sam ih čuo reći: » Hajdemo u Dotan1. « Josip slijediše svoju braću koju nađe u Dotanu. 18 Oni ga ugledaše iz daljine. Prije no što je bio blizu njih oni mu snovaše smrt. 19 Rekoše jedni drugima: » Evo dolazi čovjek koji sanja. 20 Sad je čas! Hajde! Ubijmo ga i bacimo u jame2. Reći ćemo da ga je jedna od divljih zvijeri požderala pa ćemo vidjeti što je bilo od njegovih snova! » 21 Ruben to ču i htjede ga izbaviti iz njihovih šaka: »Ne diraj-mo njegov život «, reče on. 22 Za izbaviti ga iz njihovih ruku i vratiti ga njegovom ocu, Ruben im reče: » Ne prolijevajte krvi, bacite ga u tu jamu u pustinji, i ne nanosite ruku na njega. « 23 Dakle, u času kad Josip stiže k svojoj braći, ona mu strgoše tuniku, prinčevsku tuniku koju je imao na sebi. 24 Dočepaše ga se i baciše u jamu; ta jama bijaše prazna, ne bijaše u njoj vode. 25 Potom sjedoše jesti. Digavši oči, oni vidješe jednu karavanu Ismaelita koji su dolazili iz Galada i čije deve su prenosile tragantovu, terpentinsku i ladanumovu smolu za prodaju u Egiptu1. 26 Juda reče svojoj braći:»Koje koristi ako bi ubili svojeg brata i skrili njegovu krv2? 27 Hajdemo ga prodati Ismaelitima i ne nosimo ruke na njega, jer naš je brat, to jest naše meso. « Braća ga njegova poslušaše. 28 Madijanitski trgovci koji pro-lažaše izvukoše Josipa iz ruke i prodadoše ga za dvadeset srebrenih sikala3 Ismaelitima, koji ga odvedoše u Egipat. 29 Kad se Ruben vrati k Jami, Josip više nije bio u njoj. On *rastrga svoju odjeću, 30 i okrenu se k svojoj braći govoreći: » Dijete nije više ondje! A ja, kamo ću ja ići? « 31 Oni uzeše Josipovu tuniku i, zaklavši jednog jarca, natopiše ju njegovom krvlju. 32 Oni poslaše odnijeti prinčevsku tuniku svojem ocu i reći mu: » Ovo smo našli. Prepoznaješ li ti tuniku svojeg sina ili ne. « 33 On ju prepozna i povika: » Tunika mojeg sina! Jedna ga je divlja zvijer požderala, Josip je raskomadan! « 34 Jakov rastrga svoju odjeću, opasa *kostrijet i uze žaliti svojeg sina za dugo vrijeme. 35 Kad svi njegovi sinovi i njegove kćeri dođoše ga tješiti, on se odbi tješiti jer, govoraše on » u žalosti ja ću sići k svojem sinu u *boravište mrtvih «. Njegov ga otac oplaka, 36 a Madianiti ga prodadoše u Egiptu Potifaru, *eunuhu *Faraonovom, velikom ključaru1.

Juda i Tamara [uredi VE]

38 1 No, u ono vrijeme, Juda siđe od svoje braće i nađe se kod jednog čovjeka iz Adulama2, po, imenu Hira. 2 Ondje, Juda vidje kćer jednog Kanaanca imenom Šua. On ju uze i pođe prema njoj, 3 ona zatrudnje i rodi sina kojeg nazva Er. 4 Ona ponovo zatrudnje i rodi sina kojeg nazva Onan. 5 Potom, još jednom, ona rodi sina kojeg nazva Šel. Juda bijaše u Kezivu3 kad ona rodi Šelu 6 a on uze za Era, svog prvorođenog sina, jednu ženu imenom Tamara. Er, Judin prvorođeni, uvrijedi GOSPODA koji ga usmrti. 8 Juda tada reče Onanu: » Idi prema ženi svojeg brata. Postupi prema njoj kao prema bliskoj rodbini umrlog i podigni jedno potomstvo svojem bratu4. « 9 Ali Onan je znao da potomstvo ne bi bilo njegovo; kad je išao prema ženi svojeg brata puštao je sjeme padati na tle da ne bi dao potomstva svojem bratu. 10 To što je činio razljuti GOSPODA koji ga također usmrti. 11 Juda reče tada Tamari svojoj snasi: »Ostani udovi-com u kući svojeg oca sve dok moj sin Šela ne bude odrastao. « On je u stvari rekao: » Ne bi trebalo da i on umre kao njegova braća! « Tamara ode boraviti u kući svojeg oca. 12 Dosta je dana prošlo i kćer Šuaina, žena Judina, umrije. Kad se on utješi, Juda se uspe u Timnau1 sa svojim prijateljemHiraom iz Adulamite kod strigača svojeg stada. 13 Obvijestiše Tamaru ovim riječima: » Evo tvoj svekar uspinje se u Timnu radi striženja svojeg stada. « 14 Ona skinu svoju udovičku odjeću, pokri se jednim velom, i načini se neprepoznatljivom, sjede na ulaz u Einaim2 koji je na putu prema Timni. Ona je dobro vidjela da je Šela odrastao a da ju nisu njemu dali za ženu. 15 Juda ju ugleda i uze za jednu prostitutku budući da je bila prekrila lice. 16 On skrenu prema njoj s puta i reče: » Eh! Ja idem k tebi! « Jer nije u njoj bio preoznao svoje snahe. Ona odgovori: » Što ćeš mi dati da dođeš k meni? « 17 - Poslat ću ti jedno jare iz stada «, reče on. Ona preuze: » U redu, ako mi ti daš jedan zalog do to pošiljke. « 18 - Koji zalog da ti dam? « Reče on. - Tvoj pečat, tvoje kordone i štap koji imaš u ruci «, odgovori ona. On ih joj dade, pođe k njoj, a ona osta trudna od njega. 19 Ona se diže, ode, skide svoj veo i odjenu svoju udovičku odjeću. 20 Juda posla jare po svojem prijatelju iz Adulama da preuzme zalog iz ruku žene. Ovaj ju ne nađe 21 pa upita mještane: » Gdje je prostitutka koja bijaše na putu za Einaim? « Nije ondje nikad bilo kurtizane «, odgovoriše mu. 22 On se vrati Judi i reče mu: » Ja ju nisam našao, a mještani su mi rekli da ondje nije bilo kurtizane. « 23 Juda preuze: » Ona je znala svoje1! Ne pravimo se smješnima, ja koji sam joj poslao jare i ti koji ju nisi našao! « 24 No, tri mjeseca kasnije, obvijestiše Judu: » Tvoja snaha Tamar se pristituirala. Što više, ona je trudna od svojeg prostituiranja! « - » Nek' se izbaci napolje i da se spali! « uzvrati Juda. 25 Dok su je izbacivali, ona poruči svojem svekru: » Čovjek kome pripada ovo je onaj od kojeg sam trudna. « Potom ona kaza: » Prepoznaješ li dakle kome pripadaju ovaj pečat, ovi kordoni, ovaj štap! « 26 Juda ih prepozna i reče: » Ona je bila više u pravu no ja, jer, u stvari, ja ju nisam bio dao mojem sinu Šeli. « Ali on je ne pozna2 više. 27 No, u vrijeme svojeg porađanja, on imade dva blizanca u krilu svojem. 28 Tijekom porođaja, jedan od njih ispruži ruku koju prihvati primalja; ona na nju priveza jedan skerletni konac govoreći: » Ovaj je izišao prvi. « 29 Potom on uvuče svoju ruku a njegov brat iziđe . » Što li će ti se dogoditi za brešu koju si načinio! «  Reče ona. Nazvaše ga imenom Peres - to jest Breša. 30 Njegov brat iziđe poslije, onaj koji je imao skerletni konac na ruci; njega nazvaše Zerah.

Josip kod Egipćanina Potifara [uredi VE]

39 1 Josipa budući sišao u Egipat, od Ismaelita koji su mu ga doveli1, prihvati Potifar, *eunuh *Faraonov, veliki ključar Egipta. 2 GOSPOD bi s Josipom koji se pokaza jednim uspješnim čovjekom. On bi na stanu kod svog gazde Egipćanina. 3 Ovaj vidje da GOSPOD bijaše s njim i da čini uspješnim u njegovim rukama sve čega se on poduzimaše. 4 Josip nađe milost u očima svojeg gazde koji ga stavi u svoju službu. On ga uze za domoupravitelja i stavi mu sva svoja dobra na raspolaganje. 5 No, čim ovaj bi pretpostavljen njegovoj kući i njegovim dobrima, GOSPOD blagoslovi kuću Egipćaninovu radi Josipa; blagoslov GOSPODOV se prenese na sva njegova dobra, u njegovoj kući kao i u njegovim poljima. 6 On prepusti tada sva svoja dobra u ruke Josipu i, imajući ga uza se, on se ne zanimaše više ničim osim hranom koju je jeo1.

Josip i žena njegovog gospodara [uredi VE]

No, Josip bijaše lijep za vidjeti i gledati 7 i, poslije tih događaja, žena njegovog gospodara podiže oči spram njega i reče mu: » Lezi sa mnom. « 8 Ali on odbi i reče ženi svojeg gospodara: » Moj gospodar me drži uza se i ne bavi se više ničim u kući. On je stavio sva dobra meni u ruke. 9 U toj kući sam on mi nije nadređen u ničemu osim spram tebe koja si njegova žena. Kako mogu počiniti jedno tako veliko zlo i zgriješiti protiv Boga? « 10 Svaki dan ona govoraše Josipu da legne kraj nje i da se sjedini s njom ali on je ne slušaše. 11 No, onog dana kad se on vrati kući izvršiti svoju dužnost i kad se tu nije nalazio ni jedan od slugu, 12 ona ga zgrabi za njegovu odjeću govoreći: » Lezi sa mnom! « On joj ostavi svoju odjeću u ruci, pobježe i iziđe iz kuće. 13 Kad vidje u svojim rukama odjeću koju je on ostavio bježeći napolje, 14 ona pozva svoje sluge i reče im: » Tako ! Doveli su nam jednog Hebreja da se zabavlja s nama. 8 On je došao k meni da legne sa mnom, a ja sam pozvala kričeći. 15 Tada, čim je on čuo kako podižem glas zovući u pomoć, on je ostavio svoju odjeću pokraj mene, on je pobjegao i izišao iz kuće. « 16 Ona stavi Josipovu odjeću pokraj sebe sve dok ne dođe njen muž k njoj. 17 Ona mu održa isti govor rekavši: » On je došao k meni da se zabavlja sa mnom, taj hebrejski rob kojeg si nam ti doveo. 18 Čim sam ja podigla glas i pozvala, on je ostavio svoju odjeći pokraj mene i pobjegao napolje. « 19 Kad gazda ču ovo što mu je žena njegova rekla - » evo kako je tvoj rob postupio sa mnom «, - zapali se od srdžbe. 20 On dade uhititi Josipa i staviti u tvrđu1, mjesto zatvora za kraljeve zatvorenike.

Josip u zatvoru [uredi VE]

Dok je on bio ondje, u tvrđi, 21 GOSPOD bi s njim. On mu se prikloni prijateljski i udesi mu naklonost zapovjednika tvrđe. 22 Taj zapovjednik dade Josipu u ruke sve zatvorenike iz tvrđe; sve što se radilo u tvrđi radio je on. 23 Zapovjednik tvrđe ne gledaše ništa od onoga što je bio povjerio Josipu jer GOSPOD bijaše s njim; sve što je poduzimao GOSPOD je činio uspješnim. 40 1 No, poslije tih događaja peharnik i hlibar kralja Egipta počiniše jednu grješku spram svog gospodara, kralja Egipta. 2 *Faraon se rasrdi protiv dvojice svojih *eunuha, velikog peharnika i velikog hlibara, 3 i on ih stavi u zatvor u kući velikog ključara, u tvrđi, na istom mjestu gdje Josip bijaše zatvoren. 4 Veliki ključar im predstavi Josipa koji bijaše dodijeljen u njihovu službu.


Josip tumači snove dvojice zatvorenika [uredi VE]

Oni već bijahu stanovito vrijeme u zatvoru 5 kad obojica, peharnik i hlibar kralja Egipta, zatvoreni u tvrđi, usniše iste noći jedan san. Svaki je sanjao svoj vlastiti san s vlastitim značenjem. 6 U jutro, Josip dođe k njima i nađe ih mrzovoljnima. 17 On ispita *eunuhe *Farao-nove koji bijahu s njim u zatvoru u kući njegovog gazde: » Zašto jutros imate tužan izraz lica? « 8 - Sanjali smo jedan san, odgovoriše oni, a nitko nam ga ne može protumačiti.« Tada im Josip reče: » Nije li u Boga da rastumači? Ispričajte mi ga. «  9 Veliki Peharnik ispriča san koji je on usnio: » Sanjao sam, jedan vinograd bijaše preda mnom 10 s tri loze na čokotu. On propupa, njegov se cvijet otvori, a njegovo grožđe dade zrelo grožđe. 11 Imao sam u rukama kupu Faraonovu . Uzbrah grozdove, iscijedih ih iznad kupe Faraonove koju sam vratio u njegove ruke. « 12 Josip mu reče: » Evo tumačenja. Tri loze znače tri dana. 13 Još tri dana i Faraon će ti zadignuti glavu1. On će te ponovo postaviti na tvoje mjesto i ti ćeš stavljati kupu u ruke Faraonove prema statusu peharnika koji si uživao prije. 14 Ali da se sjetiš da sam ja bio s tobom, kad budeš u dobrom, iskaži mi prijateljstvo i govori o meni Faraonu i izvedi me iz ove kuće. 15 Oteli su me iz zemlje Hebreja a, ovdje, ja nisam ništa učinio da me se stavi u tamnicu. « 16 Videći da je Josip dao jedno povoljno tumačenje, veliki hlibar mu reče: » Ja sam također sanjao tri kotarice kolača bijahu na mojoj glavi. 17 U gornjoj kotarici, bilo je svih slastica koje jede Faraon, a ptice su kljucale u kotarici postavljenoj na mojoj glavi. «  18 Josip uze riječ i reče: » Evo tumačenja. Tri kotarice znače tri dana . 19 Još tri dana i Faraon će ti skinuti glavu s ramena. Objesit će te na jedno drvo a ptice će kljucati tvoje tijelo. « 20 A, trećeg dana, koji je bio obljetnicom2 Faraonovom, ovaj priredi jednu gozbu svim svojim slugama, a među njima istaknute velikog peharnika i velikog hlibara. 21 On vrati u službu velikog peharnika koji mu stavljaše kupu u ruke, 22 a objesi velikog hlibara. Tako je i Josip bio protumačio; 23 ali veliki Peharnik ne progovori o Josipu i zaboravi ga.


Faraonovi snovi [uredi VE]

41 1 Ali, na izmaku dviju godina, * Faraon usni jedan san. Bio je na obali Nila 2 kad od Nila dolazi sedam krava lijepog izgleda i dobro uhranjenih. One počeše pasti u šikari. 3 Potom sedam drugih krava dođe od Nila poslije njih, ružnog izgleda i izmršavjele. One se postaviše pokraj onih prvih na obali Nila, 4 i sedam ružnih i izmršavjelih krava prožderaše sedam lijepih i ugojenih krava. Tad se Faraon probudi. 5 On ponovo zaspa i usni po drugi put. Sedam klasova izraste na jednoj jedinoj stabljici, jedrih i zdravih. 6 Potom sedam slabašnih i sparušenih od vjetra istočnjaka1 isklija poslije njih, 7 i sedan slabašnih klasova pojedoše sedam zdravih i jedrih klasova. Tad se Faraon probudi: bio je to san. 8 U jutro, Faraon, uznemirenog duha, pozva sve svećenike i sve mudrace Egipta. On im ispriča svoje snove, ali nitko ih nije znao protumačiti Faraonu. 9 Tad se veliki peharnik obrati Faraonu: »Ja moram danas priznati svoju grešku. 10 Faraon se bio rasrdio protiv svojih slugu i stavio me u zatvor u kući velikog ključara, mene kao i velikog hlibara. 11 Mi smo sanjali jedan san iste noći, a svaki je od njih imao vlastito značenje. 12 Bio je ondje s nama jedan mladi Hebrej, rob velikog ključara. Mi smo mu ispričali naše snove. On ih protumači i dade svakom svoje tumačenje. 13 I zbi se sve onako kako nam je on bio protumačio: ja, mene si vratio na moje mjesto, onaj drugi, njega si objesio.


Josip tumači Faraonove snove [uredi VE]

14 *Faraon dade pozvati Josipa kojeg na vrat na nos izvukoše iz tamnice. Obrijaše ga, presvukoše i on se nađe kod Faraona. 15 Ovaj reče Josipu: » Sanjao sam jedan san a nitko ga ne zna protumačiti. Ali čuo sam pričati o tebi kako čuvši ispričati san, ti ga mogaše isto i protumačiti. « 16 Josip ovako odgovori Faraonu: » I bez mene, Bog će znati dati jedan spasonosan odgovor Faraonu. 17 Faraon tad reče Josipu: » Sanjah i vidjeh sebe stojati na obali Nila. 18 Kad evo kako sedam ugojenih i lijepih krava uzlaze od Nila. One počeše pasti u guštiku. 19 Potom sedam drugih krava uspe se iza njih, mršavih, vrlo i iznurenih, kakvih ja nikad nisam vidio tako ružnih u cijelom Egiptu. 20 Iznurene krave i ružne požderaše iz osnove sedam ugojenih krava . 21 Jednom kad su ušle u trbuhe njihove, nitko ne bi posumnjao da su ondje, toliko njihov izgled ostrade ružan kao i prije. Tad sam se ja probudio, 22 ali za vidjeti opet u snu sedam klasova koji su se uzdizali na istoj stabljici, jedri i zdravi. 23 Potom sedam stvrdnutih, slabašnih i sparušenih vjetrom, kako klijaju nakon njih. 24 Sedam slabašnih progutaše sedam dobrih klasova! Govorio sam sam to svećenicima i nitko mi nije mogao objasniti. « 25 Josip odgovori Faraonu: » Za Faraona, to je samo jedan san. Bog je obavijestio Faraona o onom što će učinit. 26 Sedan dobrih krava čine sedam godina, sedam dobrih klasova čine sedam godina: Ima samo jedan san. 27 Sedam iznurenih i ružnih krava koje se uspinju poslije čine sedam godina, kao i sedam slabašnih klasova i sparušenih istočnjakom vjetrom; to će biti sedam godina gladi. Evo riječi koju sam imao za reći Faraonu, Bog je otkrio Faraonu što će učiniti. 29 Sedam godina velikog obilja će doći u cijeli Egipat. Potom će nadoći sedam godina gladi i zaboravit će se ono obilje u Egiptu. Glad će iscrpiti zemlju 31 i i ne će se više znati da je to obilje uzrokom gladi koja će slijediti, tako će ona nemilosrdno pustošiti. 32 To što je san bio Faraonu ponovljen dva puta znači da je Bog odlučio o toj stvari i da će se Bog pohititi da ju ispuni. 33 » A sada, nek' Faraon otkrije jednog pametnog i mudrog čovjeka i nadredi ga Egiptu. 34 Nek' Faraon postavi povjerenike nad zemljom za ubirati takse u petini po Egiptu tijekom sedam godina obilja! 35 Oni će prikupljati svu živež tih sedam dolazećih dobrih godina uskladištit će žito pod vlast Faraona kao zalihu živeži u gradovima. 36 To će biti jedna zaliha za cijelu zemlju glede sedam godina gladi koje će naići u Egiptu: tako glad ne će uništiti pučanstva u zemlji. «


Josip postaje Faraonov ministar [uredi VE]

37 Ovaj prijedlog ugodi *Faraonu i svim njegovim slugama. 38 Faraon im reče: » Hoćemo li mi pronaći čovjeka kao ovog ovdje da bude Duh Božji u njemu? « 39 I Faraon reče Josipu: » Budući da te je Bog poučio u svemu tome, nema nitko drugi tko bi mogao biti tako pametan i tako mudar kao ti. 40 Ti si taj koji će biti moj domoupravitelj. Sav moj pukl podvrgnut će se tvojim zapovijedima i po tronu samo ću ja biti tebi nadređen. « 41 Faraon reče Josipu: »Evo: postavljam te nad cijelom zemljom Egipta. « 42 On svuče sa svoje ruke obruč1 i prenese ga na Josipovu ruku, ogrnu ga ogrtačem od finog lana i o vrat mu stavi zlatnu ogrlicu. 43 Potom ga postavi na svoja druga kola i dade da se pred njim izvikuje2: » Pažnja! « Faraon ga dakle postavi nad cijelim Egiptom 44 i reče Josipu: » Ja sam Faraon. Ali, bez tebe, nitko ne će ni malim prstom maknuti u cijelom Egiptu. « 45 Potom Faraon dade Josipu ime Kafnat - Paneah i dade mu za ženu Asenat kćer Poti-Fera svećenika iz Onea1 . Josip pođe nadgledati zemlju Egipat. 46 Josip imaše 30 godina kad stade u nazočnosti Faraona, kralja Egipta. On uze dopust od njega da bi prošao svu zemlju Egipat. 47 Tijekom sedam godina obilja, zemlja je davala u izobilju. 48 Josip prikupi svu živež tijekom sedam godina koje su slijedile jedna drugu u Egiptu i uskladišti ih po gradovima; on uskladišti u gradskim središtima živežne proizvode iz okolnih polja. 49 Potom Josip prikupi žito u ogromnim količinama, kao pijeska u moru, do te mjere da se prestalo računati, jer je bilo nemjerljivo. 50 Prije godina kojima će uslijediti glad, dva se sina rodiše Josipu, koje porodi Asenat, kćer Poti-Fera, svećenika iz Onea. 51 Prvorođenog on nazva Manase jer, reče on, » Bog mi otpisao sve moje muke 2 i svu kuću oca svojeg.« 52 Mlađi, njega nazva Efraim jer, reče on, » Bog me učinio plodnim3 u zemlji moje bijede. « 53 Sedam godina obilja u Egiptu istekoše, 54 a sedam godina gladi počeše dolaziti kako je Josip bio prorekao. Glad pohara svu zemlju ali u cijelom Egiptu bijaše kruha. 55 Sav Egipat bijaše izgladnjen i puk iskaše snažnim kricima kruha u Faraona. Svim Egipćanima on odgovori: » Idite naći Josipa, učinite kako vam on kaže. « 56 Glad haraše po svoj površini zemlje. Josip otvori sva skladišta smještena u gradovima za prodavati žito Egipćanima. Glad se pokaza surovom u zemlji Egipat. 57 Svi su dolazili u Egipat za kupovati žito u Josipa, jer glad bijaše nemilosrdna u cijeloj zemlji.

Jakov šalje svoje sinove u Egipat [uredi VE]

42 1 Vidjevši da ima žita u Egiptu, Jakov reče svojim sinovima: » Što se zgledate? « 2 On povika: Čuo sam govoriti da ima žita u Egiptu. Siđite onamo, i ondje, kupite žita za našu opskrbu i da izbjegnemo smrti. « 3 Desetero braće Josipove siđoše kupiti žita u Egiptu, 4 ali Jakov ne posla s braćom svojom Benjamina, brata Josipovog, jer, govoraše on, da ga ne treba stići nesreća. «  5 Kao što su i drugi radili, sinovi Izraelovi dođoše kupiti žita, jer glad haraše u zemlji Kanaanovoj.

Josip grubo postupa s braćom [uredi VE]

6 Josip bijaše neograničeni vladar zemlje i prodavaše žito svom pučanstvu. Josipova braća stigoše i pokloniše se pred njim1, licem prema zemlji. 7 Josip vidje svoju braću i prepozna ih, ali im sakri svoju osobnost i grubo progovori s njima: » Otkud dolazite? « Reče im on. » Iz zemlje Kanaanaca « odgovoriše oni, » za kupiti živeži. « 8 Josip prepozna svoju braću, ali oni ne prepoznaše njega. Tad se Josip sjeti snova2 koje je imao u svezi s njima i reče im: » Vi ste špijuni i došli ste otkriti slabe točke zemlje. « 10 - » Ne, moj gospodine, odgovoriše oni ,tvoje sluge su došle za kupiti živeži. 11 Mi smo svi sinovi istog čovjeka, mi smo dostojni vjere, tvoje sluge nisu špijuni. « 12 - » Ne! Uzvrati im on; vi ste došli otkriti slabe točke zemlje. « 13 Oni preuzeše: » Mi, tvoje sluge, bilo nas je dvanaest braće, sinovi jednog čovjeka u zemlji Kanaan. Najmlađi je danas s našim ocem, a jednog od nas nema više. 7 14 - » Ja vam jasno kažem da ste vi bili špijuni, povika Josip. 15 Evo provjere koju će te vi podnijeti: kao što je *Faraon živ 3 vi ne će te izići odavde dok vaš najmlađi brat ne dođe ovamo. 16 Pošaljite jednog između vas uzeti vašeg brata. Za to vrijeme, ostanite zatvorenicima, a vaše riječi bit će provjerene: hoće li istina biti u vas? Inače, isto tako istinito kao što je Faraon živ , vi ste špijuni! « 17 On ih zajedno stavi u zatvor ti-jekom tri dana. 18 Treći dan Josip im reče: » Evo što vam je činiti da biste ostali živima. Ja se bojim Boga, ja. 19 Da li će te vi biti dostojni vjere? Nek' jedan od vaše braće ostane u zatvoru u kući gdje ste u zatvoru. Vi drugi, idite odnijeti žito vašoj izgladnjeloj čeljadi. 20 Potom, dovedite mi vašeg najmlađeg brata. Vaše će riječi biti provjerene i vi ne će te umrijeti. « Oni to učiniše. 21 Oni rekoše između sebe: » Na žalost! Mi smo krivi spram našeg brata kad smo vidjeli njegovu vlastitu nevolju. On nam je iskao milost, a mi ga ne slušasmo. Evo zašto nas je ova nevolja dosegnula. « 22 Ruben se obrati njima: » Nisam li vam govorio: Ne činite ništa nažao tom djetetu! A vi me niste slušali. Sada je zatražen račun za njegovu krv1. 23 Oni ne znadoše da ih Josip razumije, jer tumač im služiše kao posrednik. 24 Tad se Josip odvoji od njih za isplakati se, potom on se vrati i i govoraše im.

Sinovi Jakovljevi vraćaju se u Kanaan [uredi VE]

On uzme izmeđi njih Simeona i dade ga svezati na njihove oči. 25 Potom Josip naredi da napune njihove tovare žitom, i da u svaku od vreća stave natrag njihov novac i da im daju opskrbu za put. Tako on učini prema njima. 26 Oni natovariše svoje žito na svoje magarce i pođoše. 27 Na stajalištu jedan od njih otvori svoju vreću da bi dao krmiva svojem magarcu i ugleda svoj novac! Bio je na samom otvoru vreće! 28 » Vratili mi moj novac, reče on svojoj braći. Evo ga u mojoj vreći sa žitom! « Srce im stade i, užasnuti , oni rekoše između sebe: » Što nam je to Bog učinio? «  29 Oni stigoše k svojem ocu Jakovu u zemlju Kanaan i obvijestiše ga o svemu što im se dogodilo. 30 Čovjek koji je gospodar zemlje, rekoše oni, surovo nam je govorio. Postupao je s nama kao da smo mi špijunirali zemlju. 31 Mi smo mu odgovorili: Mi smo ljudi dostojni vjere, a ne špijuni. 32 Mi bijasmo dvanaestorica braće sinovi svog oca; jednog od nas nema više a najmlađi je danas s ocem u Kanaanu. 33 Taj čovjek, gospodar zemlje, nam tada reče: Evo kako ću ja znati da li ste dostojni vjere: ostavite sa mnom jednog od svoje braće, uzmite što treba za vašu izglednjele ukućane i idite. 34 Dovedite mi tada vašeg najmlađeg brata, tako ću ja znati da niste špijuni, već ljudi dostojni vjere. Vratit ću vam vašeg drugog brata i vi će te moći obavljati poslove u zemlji.« 35 Oni počeše prazniti svoje vreće; u svakoj vreći, nalaziše se kesa s novcem svakog od njih. Kad vidješe, oni i njihov otac, kese sa svojim novcem, zahvati ih strah. 36 Njihov otac Jakov im reče: » Vi me hoće te lišiti djeteta! Josipa više nema, Simeona više nema, i Benjamina mi uzimate! Sve je protiv mene. « 37 Ruben tada reče svojem ocu: » Moći ćeš ubiti moja dva sina ako ti ga ja ne dovedem. « 38 - Moj sin ne će sići s vama, odvrati on. Njegov je brat mrtav, on je ostao sam. Ako bi se njemu dogodila nesreća na cesti kojom će te otići, vi biste učinili da u žalosti moja sijeda glava siđe u *boravište mrtvih. «

Benjamin odlazi u Egipat sa svojom braćom [uredi VE]

43 1 Glad se oborila na zemlju. 2 Kad oni pojedoše žito koje su donijeli iz Egipta, otac im njihov reče: » Vratite se kupiti nam kakve živeži. « 3 Juda mu odgovori: » Čovjek nam je izričito odredio: Ne će te biti primljeni u mojoj nazočnosti ako vaš brat nije s vama. 4 Ako ti odlučiš poslati s nama našeg brata, mi ćemo sići kupiti ti živeži; 5 ali ako ga ne pošalješ, mi ne ćemo sići jer nam je čovjek rekao: vi ne će te biti primljeni u mojoj nazočnosti ako vaš brat nije s vama.« 6 Izrael preuze: » Zašto ste mi napravili štetu obavještavajući tog čovjeka da imate još jednog brata? « 7 Oni odgovoriše: »Čovjek nas je pritisnuo pitanjima o nama i našoj obitelji: Vaš otac da li je još živ? Govorio je on. Imate li vi jednog brata? Morali smo ga obavijestiti o tome. Jesmo li mogli znati da će reći: Svedite vašeg brata ovdje! ? « 8 Juda tada reče svojem ocu Izraelu: »Pusti dečka ići sa mno. Ustaj! Pođimo želimo li preživjeti, a ne umrijeti, mi, ti, i naša djeca. 9 Ja sam garancija, ja, a ti ćeš moći meni tražiti račun ako ti ga ne dovedem; ako li ga ne vratim u tvoju nazočnost, sav život nosit ću grijeh pred tobom. 10 Da nismo toliko kasnili, već bismo po drugi put se bili vratili. « 11 Njihov otac Izrael uzviknu: » Ako je tako, učinite ovo. Uzmite za snijeti domaću berbu za pokloniti tom čovjeku: malo grožđa, malo meda, terpentinske, tragantove i ladanumove1 smole, pistacija i badema. 12 uzmite jednu drugu sumu novca sa sobom sadržavajući i novac odložen u vaše vreće sa žitom; bila je to možda jedna grješka. 13 Uzmite vašeg brata i pođite, vratite se kod tog čovjeka. 14 Nek' Bog Svemogući1 vam učini sklonim tog čovjeka, da pusti otići vašeg drugog brata, i Benjamina! Ja, ja ću ostati lišen djeteta kao da ga nikad nisam ni imao. «


Josip priređuje gozbu svojoj braći [uredi VE]

15 Ti ljudi odnesoše poklone, uzeše sa sobom drugu sumu novca i Benjamina. Oni odoše, siđoše u Egipat i predstaviše se Josipu. 16 Videći Benjamina s njima, Josip reče svojem domoupravitelju: » Odvedi ove ljude u kuću, ubij jednu životinju i pripravi ju, jer ti će ljudi jesti sa mnom u podne. « 17 Čovjek izvrši što mu je Josip bio rekao i uvede ljude u Josipovu kuću. 18 Oni biše prestrašeni uvođenjem u Josipovu kuću. » To je zbog novca vraćenog u naše vreće za žito prilikom prvog putovanja, povikaše oni. Vodi nas s našim magarcima da bi nas zlostavljao, napao i postupao s nama kao s robovima.« 19 Oni se približiše Josipovom domoupravitelju i obratiše mu se na ulazu u kuću: 20 »Oprostite, moj gospodine, rekoše oni. Mi smo sišli prilikom prethodnog puta za kupiti živež. 22 No, kad smo stigli na odmorište i otvorili svoje vreće sa žitom, novac svakog od nas nalazio se pri samom otvoru vreće. To je naš novac svakog od nas, dobro odvagnut, koji smo doninijeli sa sobom 22 mi smo došli imajući sa sobom jednu drugu sumu za kupovinu živeži. Ne znamo tko je vratio naš novac u naše vreće sa žitom. « 23 - » Smirite se i ne bojte se ničega, odgovori on. To je vaš Bog, Bog vašeg oca, koji vam je blago stavio u vaše vreće. « Potom im on oslobodi Simeona. 24 Čovjek uvede naše ljude u Josipovu kuću. Donese im vodu da si operu noge i dade krmiva njihovim magarcima. 25 Oni pripraviše poklon čekajući podne kad će doći i Josip; bili su u stvari razumjeli da će ondje uzeti svoj objed. 26 Kad se Josip vrati kući, oni mu predadoše dar koji su imali sa sobom u toj kući i pokloniše se pred njim1 sve do zemlje 27 On ih upita kako su , potom im reče: »Kako je vaš stari otac o kojem ste mi govorili? Je li još živ? 28 -»Tvoj sluga, naš otac, dobro je, odgovoriše oni; još je živ.« Oni se poviše i nakloniše. 29 Dignuvši oči Josip vidje Benjamina svojeg brata, sina svoje majke. Ovaj ovdje, je li, to vaš najmlađi brat o kojem ste mi govorili? « Potom reče: » Bog da ti podari milost, sine moj. « 30 Osjećajući uzbuđenje u svojoj nutrini pri pogledu na svojeg brata, on se požuri potražiti mjesto gdje će zaplakati. Dođe u svoju vlastitu sobu. Ondje, zaplaka. 31 On umi lice i ponovo iziđe. Budući se svladao, on reče: » Služite objed. « 32 On, jeo je odvojeno, a oni sa strane. Egipćani su jeli s njim, po strani, jer Egipćani nisu imali opravo jesti s Hebrejima. Za njih je to bila jedna gnusnost. 33 Ovi Hebreji su sjedjeli pred njim, prvorođeni prema svojem pravu prvijenstva, a najmlađi prema svojoj mladoj dobi, gledajući sa zaprepaštenjem jedni druge. 34 On im dade donijeti pladnjeve koji su bili pred njim, ali pladanj za Benjamina bi pet puta obilatiji no oni svi drugi. S njim oni piše do mile volje.Benjamin je optužen za krađu [uredi VE]

44 1 Josip izdade zapovijedi domoupravitelju: » Napuni vreće žitom ovim ljudima, reče on, toliko koliko mogu ponijeti, i stavi novac svakog od njih uz sam otvor vreće. 2 Uz otvor vreće najmlađeg stavit ćeš moju pliticu, srebrenu pliticu, kao i novac od žita. « On izvrši što mu je Josip bio rekao. 3 Čim sinu sunce, on pusti ljude otići, njih i njihove magarce. 4 Oni su bili napustili grad ne odmakavši još daleko kad Josip reče svojem domoupravitelju: » Ustaj! trči k onim ljudima, uhvati ih i reci im: Zašto ste vratili zlim za dobro? 5 Nema li ovdje nešto što mojem gospodaru služi za piti i vršiti obred obožavanja1? To što ste učinili zlo je. « Domoupravitelj ih zgrabi i prigovori tim riječima. Oni mu odgovoriše: » Kako možete, moj gospodine, izreći takve riječi? Tvoje sluge su sluge daleko od toga da mogu počiniti takvu stvar.2 Oni mu odgovoriše: » Kako možete, moj gospodine, izreći takve riječi? Tvoje sluge su2 daleko od toga da mogu počiniti takvu stvar! 8 Novac koji si našao pri otvoru vreća za žito nismo li donijeli iz Kanaana? Kako bismo mogli ukrasti srebrninu ili zlatninu iz kuće tvojeg gospodara? 9 Onaj od tvojih slugu kod kojeg nađeš traženi predmet, nek' umre! A mi ćemo biti robovi našem gospodaru. « 10 - » Eh dobro, reče on, nek' bude kako vi kažete. Onaj kod kojeg se pronađe postat će mojim robom, a vi će te biti oslobođeni. « 11 Brzo, oni staviše svoje vreće na tle, svaki svoju, i otvoriše ih. 12 Domoupravitelj poče prekapati po najvećoj, a završi s najmanjom i nađe vrč u Benjaminovoj vreći. 13 Oni *rastrgaše svoju odjeću, svaki rastereti svojeg magarca i vratiše se u grad.


Juda posreduje u korist Benjaminovu [uredi VE]

14 Juda i njegova braća stigoše u Josipovu kuću, Josip je još bio ondje, oni padoše na zemlju pred njim. 15 » Koji ste to čin počinili ovdje! Reče im on. Niste li znali da jedan čovjek poput mene obavlja obred obožavanja1?« 16 Juda preuze: » Što bismo mi mogli reći gospodaru? Koje riječi izgovoriti? Koje pravdanje pružiti? Bog je taj koji je ogolio grijeh tvojih slugu2. Evo nas robovima mojeg gospodina, mi i onaj kod kojeg je nađena plitica. « 17 - »Daleko od mene da bih ja tako postupio, odgovori on. Čovjek kod kojeg je nađena plitica bit će moj rob; Vi, vratite se živi i zdravi svom ocu. « 18 Juda se opribliži i povika: » Oprosti gospodine moj! Dopusti si sas -lušati jednu riječ tvojeg sluge, a da se ne ražestiš protiv njega! Kakav je *Faraon, takav si i ti. 19 Moj je gospodin taj koji je ispitivao svoje sluge i rekao im: Imate li vi oca i brata? 20 Mi smo odgovorili mojem gospodaru: Imamo jednog starog oca i dijete koje je on stekao u starosti svojoj sasvim je mlado. Njegov je brat mrtav, on je ostao sam od svoje majke i ocu je veoma drag. 21 Tada ti si rekao svojim slugama: Dovedite mi ga, ja hoću bdje ti nad njim. 22 Mi smo odgovorili mojeg gospodinu: Taj dječak ne može napustiti svojeg oca, jer ovaj će umrijeti ako li ga on napusti. 23 Tad si ti rekao svojim slugama: Ako li vaš najmlađi brat ne siđe s vama, vi nikad ne će te biti primljeni u mojoj nazočnosti. 24 » Dakle, kad smo se uspeli k mojem ocu, tvojem sluzi, mi smo ga obvijestili o riječima mojeg gospodina. 25 Naš je otac rekao: Vratite se kupiti nam živeži. 26 - Mi ne možemo ići, odgovorili smo mu mi ; ako naš najmlađi brat nije s nama , mi ne ćemo ići ; Jer ne ćemo biti primljeni u nazočnost onog čovjeka , ako naš najmlađi brat nije s nama. Moj otac, tvoj sluga tad nama reče: Vi znate da je moja žena1 meni dala samo dva sina. 28 Jedan me napustio, a ja sam rekao: On je sigurno raskomadan. I ja ga nikad više nisam vidio. 29 Vi mi hoće te opet oduzeti i ovoga! Ako li mu se dogodi kakva nesreća, vi će te bijednički spustiti moju sijedu glavu u *boravište mrtvih. «  30 » Ako ja sad dođem k mojem ocu, tvojem sluzi, a da dječak nije s nama, njegov je život toliko vezan s dječakovim 31 da će umrijeti, čim bi zapazio njegovo odsustvo. Tvoje bi sluge spustile u boravište mrtvih, u žalosti, sijedu glavu našeg oca, tvojeg sluge. 32 Znaj da se tvoj sluga stavio na mjesto garanta dječakovog pred ocem njegovim: » Ako li ga ne dovedem, rekao sam, nosit ću zauvijek grijeh pred svojim ocem. 33 Pusti sada svojeg slugu ostati robom mojeg gospodina2 umjesto dječaka! Neka se on vrati sa svojom braćom! 34 Kako, u stvari, mogao bih ja otići k svojem ocu ako dječak nije sa mnom? Ne vidio ja nesreću koju bi dočekao moj otac! « 


Josip se dao prepoznati[uredi VE]

45 1 Josip se nije mogao svladati pred svima njima koji su stajali pred njim. » Izvedite sve moje ljude «, prodera se on. Nitko od njih nije bio nazočan kad se on dade prepoznati svojoj braći. 2 On zajeca tako jako da ga Egipćani začuše, čak i kuća *Faraonova. 3 »Ja sam Josip, reče on svojoj braći. Moj otac da li je još u životu? « Ali njegova braća ne mogoše mu odgovoriti, toliko su drhtali pred njim 4 Josip reče svojopj braći: » Dođite do mene. « Oni se približiše. » Ja sam Josip, vaš brat, reče on, ja kojeg ste prodali u Egipat. 5 Ali ne žalostite se sada i ne budite uznemireni što me vidite prodanog ovdje, jer je Bog taj koji me poslao pred vama da bih vam spasio živote. 6 Ovo je u stvari druga godina kako glad pustoši po zemlji i, tijekom još pet godina, ne će biti ni oranja ni žnjevenja. 7 Bog me poslao ispred vas da bih vam stvorio zalihe hrane u zemlji, i vama dopustio živjeti i mnogima između vas izbjeći. 8 Niste, dakle vi, koji ste me poslali ovamo, već Bog. On me promaknuo Ocem Faraona, gazdom sve kuće i namjesnikom sve zemlje Egipat1. 9 Požurite se vratiti k' mojemu ocu i reći mu: Ovako govori tvoj sin Josip: Bog me promaknuo na čast gospodara sve zemlje Egipat, siđi k meni bez zaustavljanja. 10 Ostat ćeš u zemlji Gošenovoj1 i bit ćeš kod mene, ti, tvoja djeca i tvoji unuci, tvoja sitna stoka i tvoja krupna stoka i sve što je s tobom. 11 Tu ću ja pribavljati tvoju opskrbu kako ti ne bi bio lišen izvora, ti, tvoja kuća i svi tvoji, jer ima još pet godina gladi. 12 » Vi to vidite vlastitim očima, a moj brat Benjamin vidi svojim, da ja govorim vlastitim ustima. 13 Obznanite mojem ocu svu važnost koju ja imam u Egiptu i sve ono što ste mogli vidjeti; požurite se svesti mojeg oca ovamo.«

Jakov je pozvan doći u Egipat [uredi VE]

14 On se plačući baci o vrat svojem bratu Benjaminu. 15 On zagrli svu svoju braću i obli ih suzama, potom njegova se braća zapričaše s njim. 16 Žamor se dao čuti u kući *Faraonovoj: » Braća Josipova su stigla!«  Bi rečeno. No, Faraon i njegove sluge sagledaše to dobrim pogledom 17 i Faraon reče Josipu: »Reci svojoj braći: Učinite ovako: podbodite vašu stoku, hajde, stignite i zemlju Kanaan 18 uzmite vašeg oca i vaše, potom vratite se k meni da vam ponudim ugodnosti zemlje Egipat i da vi jedete srž zemaljsku2. 19 » Što se tiče tebe, prenesi ovu zapovijed: učinite ovako: uzmite kola egipatska za vašu djecu i vaše žene, prevezite vašeg oca i dođite; 20 ne bacajte ožalošćenih pogleda na vaše stvari1, jer ugodnosti sve zemlje egi-patske bit će vaše .« 21 To je ono što učiniše sinovi Izraelovi. Po zapovijedi Faraonovoj, Josip im dade kola i hranu za put. 22 Svakom od njih dade odjeće za presvlaku, ali Benjaminu dade 300 sikala srebra i pet odijela za presvlaku. 23 On jednako posla svojem ocu deset magaraca natovarenih slasticama Egipta i deset magaraca natovarenih žitom, hranom i živežom za putovanje svojeg oca. 24 Tada on pusti otići svoju braću i reče im u odlasku: » Ne dopustite se pokolebati na putu2.« 25 Vraćajući se iz Egipta, oni stigoše u zemlju Kanaan kod svojeg oca Jakova 26 i javiše mu: » Josip je još živ i evo kako vlada svom zemljom egipatskom!« Ali srce Jakovljevo ostade bezosjećajno, jer im nije vjerovao. 27 Oni mu tada ponoviše sve riječi koje im je Josip rekao. Potom on vidje kola koja je Josip poslao za njegov prijevoz, i duh se njihovog oca probudi. 28 » Dosta je, povika Izrael, moj sin Josip još je u životu; ja hoću otići i vidjeti ga prije što umrem.«


Jakov ponovo pronalazi svojeg sina Josipa [uredi VE]

46 1 Izrael se stavi na put sa svim što mu je pripadalo. Stiže u Ber-Šebu1 i ponudi * žrtve Bogu svojek oca Izaka. 2 U svojoj noćnoj viziji, Bog se obrati Izraelu: » Jakove, Jakove. «  - » Evo me «, odgovori on. 3 On tad reče: » Ja sam El, Bog je tvoj otac. Ne plaši se ići u Egipat, jer ću ondje od tebe načiniti jedan veliki narod. 4 Ja, ići ću s tobom u Egipat i ja sam taj koji će te također vratiti nazad2. Josip će ti zaklopiti oči. « 5 Jakov napusti Ber-Ševu. Sinovi Izraelovi prevezoše svojeg oca Jakova, svoju djecu i svoje žene u kolima koje im je bio poslao Faraon za prevesti ih. 6 Oni uzeše svoja stada i svoja dobra koja su bili stekli u zemlji Kanaan. Jakov se nađe u Egiptu sa svim svojim potomcima, 7 njegovi sinovi i sinovi njegovih sinova s njim, njegove kćeri i kćeri njegovih sinova. On dovede sa sobom svo svoje potomstvo u Egipat. 8 Evo imena sinova3 Izraelovih koji dođoše u Egipat: Jakov i njegovi sinovi: prvorođeni Jakovljev: Ruben. 9 Sinovi Rubenovi: Hanoh, Palu, Hesron, Karmi.10 Sinovi Simeonovi: Jemuel, Jamin Ohad, Jakin, Sohar, Šaul, sinovi Kanaankini. 11 Sinovi Levijevi: Geršon, Kehat i Merari. 12 Sinovi Judini: Er, Onan, Šela, Peres, Zerah. Er i Onan umriješe u zemlji Kanaan Peresovi sinovi biše Hesron i Hamoul. 13 Issakarovi sinovi: Tola, Puva, Jov, Šimron. 14 Sinovi Zabulonovi: Sered, Elon, Jahlel. 15 Ovo biše sinovi koje Lea dade Jakovu u dolini Aram1, kao i njena kćer Dina. Njeni sinovi i njene kćeri brojaše ukupno 33 osobe. 16 Sinovi Gadovi: Sifion i Hagui, Šuni i Ešbon, Eri, Arodi i Areli. 17 Sinovi Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria, i njihova sestra Serah. Sinovi Berijini: Heber i Malkiel. 18 To biše sinovi Zilpaini koju Laban bi ustupio svojoj kćerki Lei da bi ona dala njih Jakovu: šesnaest osoba. 19 Sinovi Rahelini, žene Jakovljeve: Josip i Benjamin, 20 Rodiše se Josipu u Egiptu Manase i Efraim koje mu je dala Asenat, kćer Poti-Fera, svećenika iz Onea2. 21 Sinovi Benjaminovi: Bela, Beker i Ašbel, Guera i Naman, Ehi i Roš, Mupim, Hupim i Ard. 22 To biše sinovi Rahelini koje ona dade Jakovu, sveukupno četrnaest osoba. 23 Sinovi Danovi: Hušim. 24 Sinovi Neftalijevi: Jahcel, Guni, Jecer, Šilem. 25 To biše sinovi Bilhini koju Laban ustupi svojoj kćeri Raheli da ona dadne njih Jakovu. Sveukupno: sedam osoba. 26 Ukupan broj osoba pripadajućih Jakovu i poteklim od njega, koji dođoše u Egipat, ne računajući žene njegovih sinova: 70 sveukupno. 27 Sinovi Josipovi koji mu biše dani u Egiptu: dvije osobe. Ukupan broj osoba kuće Jakovljeve koji dođoše u Egipat bi 70 osoba1. 28 Jakov posla pred sobom Judu prema Josipu da mu prethodi u Gošen2. Kad oni stigoše u zemlju Gošena, 29 Josip upregnu svoja kola i uspe se u Gošen u susret svojem ocu Izraelu. Samo što je vidio Josipa baci mu se o vrat njegov, i opet o njegov vrat, on zaplaka. 30 Izrael mu tada reče: » Ovog puta, kad sam ponovo vidio tvoje lice, ja prih-vaćam umrijeti jer ti si u još životu. « 


Jakov se nastanjuje u Egiptu [uredi VE]

31 Josip reče svojoj braći kući oca svojeg: » Ja ću se vratiti obvijestiti *Faraona i njemu reći: Moja braća i kuća mojeg oca koji bijahu u Kanaanu došli su k meni. 32 Ti su ljudi *pastiri i uzgajivači stada. Oni su doveli svoju sitnu i svoju krupnu stoku, i sve što imahu svoje. 33 Također, kad vas Faraon bude pozvao i pitao koje je vaše zanimanje, 34 vi će te odgovoriti: Tvoje sluge su bile odgajivači stada od svoje mladosti sve do danas; mi smo to kao i naši očevi što su bili. Vi će te moći tako obitavati u zemlji Gošen1, jer Egipćanin prezire sve pastire. « 47 1 Josip dođe dakle upozoriti Faraona i reći mu: » Moj otac i moja braća su došli iz zemlje Kanaan sa svojom sitnom i svojom krupnom sto- kom i svim što bijaše njihovo; oni se nalaze u zemlji Gošen. « 2 Potom, u grupi svoje braće, on uze pet ljudi da ih predstavi Faraonu. 3 Ovaj reče braći Josipovoj: » Koje je vaše zanimanje? « - » Tvoje su sluge pastiri, odgovoriše oni, mi smo to kao i naši očevi što su to bili.« 4 Oni rekoše Faraonu: » Mi smo došli da bi boravili u zemlji, jer nema više ispaše za ovce tvojih slugua glad pritišće zemlju Kanaan. Dozvoli da tvoje sluge sada obitavaju u zemlji Gošen. « 5 Faraon reče Josipu: » Tvoj otac i tvoja braća su došli k tebi. 6 Zemlja Egipat je pred tobom, nastani svojeg oca i svoju braću u najboljem mjestu. Nek' obitavaju u zemlji Gošen. Ako poznaješ među njima sposobne ljude, uzmi ih u napolicu za moja vlastita stada. « 7 Josip dovede svojeg oca Jakova i predstavi ga Faraonu . Jakov blagoslovi Faraona 8 koji mu reče : » Koliko je godina trajao tvoj život ? « - 9 » Trajanje mojih seoba bijaše 130 godina! odgovori Jakov. To bi jedno kratko i zlo vrijeme tako da godine mojeg života nisu dosegle ono trajanje godina koje su proživjeli moji očevi u vrijeme njihovih seoba. « 10 Nakon što je blagoslovio Faraona Jakov uze otpust u njega. 11 Josip smjesti svojeg oca i svoju braću i dade im jedno imanje na najboljem mjestu u cijelom Egiptu, u zemlji Ramzesovoj1, kako je bio propisao Faraon. 12 Josip opskrbi hranom svojeg oca , svoju braću i svu kuću oca svojeg, prema broju njihove djece za ishranu.

Josipova politika tijekom gladi [uredi VE]

13 Ne bi više nikakve hrane u cijeloj zemlji jer glad ju je teško pritiskivala. Zemlja Egipat i zemlja Kanaan nisu više znale što činiti pred tom glađu. 14 Josip pokupi sav novac koji se nalazio u zemljama Egipat i Kanaan prodajući2 im žito i privuče sav taj novac u *Faraonovu palaču. 15 Novac nestade iz zemalja Egipta i Kanaana. Svi Egipćani dođoše naći Josipa i rekoše mu: » Daj nam što za jesti. Zašto bismi mi trebali umrijeti pred tobom, radi nedostatka novca? « 16 - » Dajte mi vaša stada, odgovori Josip, a ako manjka novca, tad ću vam po cijeni stada isporučiti što za jesti. « 17 Oni dovedoše stada Josipu koji im isporuči što za jesti u zamjenu za konje, stada sitne i krupne stoke i magaraca. Po cijenu svih njihovih stada, on im osigura što te godine jesti. 18 Ta godina isteče, oni ga dođoše tražiti ponovo iduće godine i rekoše mu: » Mi ne krijemo našem gospodinu da je novac nestao i da stada životinjska pripadaju mom gospodinu. Ne preostaje pred našim gospodinom ništa osim naših tijela i naša zemlja. 19 Zašto bismo mi trebali umrijeti na tvoje oči? Naša zemlja nije više ništa bez nas. Kupi nas, nas i našu zemlju ; mi i naša zemlja bit ćemo u službi Faraona. Daj sjemena, mi hoćemo živjeti, a ne umrijeti, zemlja ne će biti ožalošćena. « 20 Josip kupi u korist Faraona svu zemlju Egipta, jer svaki Egipćanin prodade svoje polje, tako neumoljiva bijaše za njih glad. Zemlja pripade Faraonu. 21 Ipak Josip ne kupi zemlju svećeničku jer je imao jednu naredbu Faraonovu njima u korist. Oni se prehranjivaše od obroka koje im davaše Faraon i oni ne prodaše svoje zemlje . 23 Josip reče narodu: » Danas dakle, ja sam vas stekao u korist Faraonovu, vas i vašu zemlju. Imat će te sjemena i moći će te zasijati zemlju. 24 Po žetvama davat će te jednu petinu Faraonu, a vi će te imati četiri druge za zasijati polja i prehraniti sebe kao i one koji s vama žive, i vašu djecu. « 25 - » Ti si nam spasio život, odgovoriše oni. Možemo li naći milost u očima mojeg gospodara i biti robovi Faraonovi. « 26 Josip izdade jedan dekret, na snazi još i danas, namećući jednu petinu od zemlje Egipat u korist Faraonovu. Samo zemlja svečenička ne pripadaše Faraonu.


Posljednja volja Jakovljeva [uredi VE]

27 Izrael stanovaše u zemji Egipat u području Gošena1, Izraeliti tu postadoše posjednicima, biše plodni i namnožiše se. 28 Jakov poživje sedamnaest godina u Egiptu, a trajanje života Jakovljevog bi 147 godina. 29 Kad se približiše dani smrti Izraelove, on pozva svojeg sina Josipa i reče mu: » Ako sam našao milosti u tvojim očima, stavi svoju ruku pod moje bedro2, učini dokaz prijateljstva prema meni i ne zakopaj me u Egiptu. 30 Ja ću leći s mojim očevima1, ti ćeš me iznijeti iz Egipta i ukopati u njihov grob. « - » Učinit ću kao što si ti rekao «, odgovori on. Josip mu prisegnu, a Josip se prostrije po uzglavlju svojeg kreveta2.


Jakov blagoslovi sinove Josipove [uredi VE]

48 1 No, poslije ovih događaja rekoše Josipu: » Tvoj je otac bolestan. « On uze sa sobom svoja dva sina, Manasea i Efraima. 2 Obvijestiše Jakova govoreći: » Evo tvoj sin Josip ti dolazi. » Izrael učini napor i sjede na krevet. 3 Jakov reče Josipu: » Bog Svemogući mi se prikazao u Luzu3 u zemlji Kanaan. On me blagoslovio i rekao mi: Ja ću te učiniti plodnim i razmnoživim da bih načinio od tebe jednu zajednicu naroda. Dat ću ovu zemlju tvojem potomstvu poslije tebe u vječni posjed. 5 A sada, ta dva sina koja su ti rođena u Egiptu prije no što sam ja došao k tebi u Egipat, oni su moji. Efraim i Manase bit će moji kao Ruben i Simeon4. Ali djeca koju si porodio poslije njih5 bit će tvoji, a to je u ime njihove braće što će biti pozvani s njihove strane u baštini. 7 Što se tiče mene, pri mojem povratku iz ravnice, smrt Rahelina me udari u zemlji Kanaan na cesti, nešto dalje od ulaza u Eufratu. Ondje sam ju ukopao na cesti Eufrata, koje je u Betlehemu1. « Izrael vidje Josipove sinove i uskliknu: » Tko je to? « 9 Josip odgovori svojem ocu: »To su djeca koju mi je Bog dao ovdje.« - »Drži ih dakle kod mene da ih blagoslovim«, preuze on. 10 Starost je oteščala pogled Izraelov, on više nije mogao vidjeti. Kad Josip njih približi, Izrael ih zagrli i stegnu uza se, 11 potom reče Josipu: »Bio sam ocijenio nemgućim vidjeti ponovo tvoje lice, a evo kako Bog mi dade vidjeti čak i tvoje potomstvo! « 12 Josip ih skinu s očevih koljena2 i prostrije se licem prema zemlji. 13 Josip uze svoja dva sina, Efraima sebi desno, dakle lijevo Izrael, a Manasea sebi lijevo, dakle Izraelu desno. On ih približi njemu. 14 Izrael pruži svoju desnu ruku i stavi ju na glavu Efraimu koji je bio mlađi, a svoju lijevu na glavu Manaseu. On bijaše zamijenio svoje ruke1, jer je Manase bio prvorođeni. 15 On blagoslovi Josipa govoreći:

» Bog, u čijoj nazočnosti su išli moji očevi Abraham i Izak,

Bog koji bi moj *pastir odkad ja

postojim pa sve do ovog dana,

16 *anđeo koji me oslobodio sveg

zla,

nek' blagoslovi ove momke,

nek' zahvaljujući njima moje ime

bude zazivano kao i mojih otaca

Abrahama i Izaka,

i nek' se množe u množine

usred zemlje.

17 Josip je vidio kako njegov otac bijaše položio desnu ruku na glavu Efra-imu i to ga naljuti. On zgrabi ruku svojem ocu da ju skloni s glave Efraimove prema Manaseovoj. 18 » Ne tako oče moj, reče on, jer to je prvorođeni. Položi svoju desnu ruku na njegovu glavu. « 19 Ali njegov otac odbi govoreći: » Znam sine moj. Ja znam da će on tako postati jedan puk, on će također biti velik. Ipak njegov mlađi brat bit će veći od njega, a njegovo potomstvo bit će punina naroda. « 20 On ih blagoslovi tog dana govoreći: » Putem tebe Izrael će izgovarati ovaj blagoslov :

Nek' te Bog učini kao Efraima i

kao Manasea ! «

On stavi Efraima prije Manasea.

21 Izrael reče Josipu: »Ja ću umrijeti, ali Bog bit će s vama i vratit će vas u zemlju vaših otaca. 22 Ja, ja ti dajem Sišem1, jedan dio više nego tvojoj braći , koji sam oteo vlasti *Amorita mačem i lukom. « Jakov blagoslovljava svojih dvanaest sinova 49 1 Jakov sazva svoje sinove i reče im: » Prikupite se da vam priopćim što će vam se dogoditi u budućnosti. 2 Prikupite se i slušajte, sinovi Jakovljevi, slušajte Izraela oca svojega. 3 Ruben, ti si moj prvorođeni, moja silnost i prvina moje muškosti, obilovat ćeš silom, obilovat ćeš moćju. 4 Ne prelijevaj se kao kipuća voda ! budući da si se bio uspeo na ležaj oca svojega2,

ti si dakle oskvrnuo krevet na kojem

sam.

5 Simeon i Levi su braća,

njihova složnost3 je sredstvo

nasilja. 6 Ja Noinih da mene upliću,

ja se Noinih radovati njihovim

zborovima;

jer u svojoj srdžbi pobili su ljude,

i u svojoj mahnitosti osakatili

bikove4.

7 Prokleta bila njihova srdžba,

njihova žestina!

I njihova prenagljenost, tako su-

rova!

Ja ću ih razdijeliti u Jakovu,

rasut ću ih u Izraelu1.

8 Juda, ti si taj kojeg će braća tvoja slaviti2.

Tvoja će ruka pritiskivati šiju

neprijateljima tvojim,

sinovi oca tvojega klanjat će

se pred tobom.

9 Ti si jedan lavić, o Judo,

o sine moj, ti si se okoristio od

pokolja!

On je savio koljeno i zalegao

kao kakav lav i kao kakvog lava,

tko će ga dići?

10 Skiptar ne će izmaći Judi,

ni palica zapovjednička

između njegovih nogu

sve dok ne prispije onom

kojem pripada3 i kome puci

duguju poslušnost. 11 On koji privezuje svoje magare

u vinogradu i o trsje magarčića,

on je pokvasio svoju odjeću u vi-

nu i svoju tuniku u krvi grozdja.

12 Njegove su oči tamnije od vi-

na a zubi bijelji od mlijeka4.

13 Zabulon će imati svoje boravi-

šte na obali mora.

On ima brodove uz obalu, a me - đe njegove vladaju Sidonom1. 14 Isakar je jedan koščati maga- rac koji liježe u obor s dvostrukim zidom. 15 On je vidio da je objed bio ukusan i zemlja ugodna. pa je pružio hrbat svoj pod samar, on je dobar za robovsku tlaku. 16 Dan će suditi2 svojem puku kao jednom od plemena Izraelo- vih. 17 Dan će biti zmija na putu, gu- ja na stazi, koja ujeda koljenicu konju a njegovom jahaču pada otraga3. 18 U tvojem spasu, ja se nadam ô GOSPODE 4, 19 Gad, jedna ga trupa napadne a on, on joj zaskoči zalaznicu5. 20 Od Ašera potječe masno, nje - gova hrana, i on pravi kolače kraljevske6. 21 Neftali je jedna košuta u slobodi koja koja daje lanad7. 22 Josip je jedan mladi bik, mladi bik pokraj izvora . Na pašnjacima, on prelazi zid1 23 oni su ga izazvali, oni su ga karali, strijelci s njim zaratiše, 24 ali njegov luk osta zatvoren dok se on igrao rukama i šakama. Snaga Neukrotivog Jakovljevog, imenom Pastira, Oca Izraelova , 25 El, tvoj otac nek' On ti dođe u pomoć po Bogu Svemoćnom2, nek' te On blagoslovi! Blagoslov nebesa odozgo blagoslovi *ponora prostrtih ispod zemlje, blagoslovi dojki i grudi, 26 blagoslovi tvojeg oca nadmašili su blagoslove antičkih planina, žudnju starih brežuljaka. Nek' dođu na glavu Josipovu, na kose posvećenom3 između braće. 27 Benjamin je jedan vuk, on rastrgava, s jutra još on jede, a navečer on dijeli plijen1. «

Smrt Jakovljeva [uredi VE]

28 Bilo je ukupno dvanaest plemena Izraelovih. Evo što im reče njihov otac kad ih blagoslovi dajući pripadajući blagoslov. 29 On im dade potom svoje zapovijedi i reče im: » Ja ću biti sjedinjen svojem puku. Ukopajte me kod mojih otaca, u pećini u polju Efrona Hitita2, 30 u pećini, prema Mambreu u polju u Kanaanu, polju stečenom po Abrahamu od Efrona Hitita s naslovom vlasnika grobišta. 31 To je gdje su ukopani Abraham i njegova žena Sara, to je gdje su ukopani Izak i njegova žena Rebeka, to je gdje je ukopana Lea. 32 Polje i pećina koji se tu nalaze stečeni su od sinova Hetovih. «

Pogreb Jakovljev [uredi VE]

50 1 Josip se baci na lice oca svoga, obli ga suzama i zagrli. 2 Potom naredi liječnicima u svojoj službi da balzamiraju njegovog oca. Liječnici balzamiraše Izraela, 3 to je trajalo 40 punih dana, vrijeme potrebno za balzamiranje. Egipćani ga oplakaše, 70 dana. 4 Kad bi prošlo vrijeme plača, Josip reče kući *Faraonovoj : » Ako sam ja našao milosti u očima vašim, recite ovako Faraonu: 5 Moj me otac zakleo ovako govoreći: Evo ja ću umrijeti. U grob koji sam iskopao u zemlji Kanaan to je ondje gdje ćeš me zakopati. Ja bih želio sada otići pokopati svojeg oca i poslije vratit ću se.« Faraon dade svoj odgovor: » Idi pokopati svojeg oca kako te je zakleo. «  7 I Josip ode pokopati svojeg oca. Sve sluge Faraonove, starješine njegove kuće i sve starješine Egipta odoše s njim, 8 kao i sva kuća Josipova, njegova braća i kuća njegovog oca. U zemlji Gošen1 oni ostaviše samo svoju djecu, sitnu i krupnu stoku svoju. 9 Čak i kola i zaprege odoše s njim. Tabor je bio vrlo upečatljiv. 10 Oni stigoše u Krajinu Ostruž- nica2 preko Jordana. Ondje, oni sve -čano i vrlo dojmljivo obaviše pogreb. Josip ispuni za svog oca korotu od sedam dana. 11 Kanaanci koji tu stanovahu vidješe to oplakivanje u Kraju Ostružnica i rekoše: » To je grdna žalost za Egipat! « Tako se nazva to mjesto preko Jordana » Žalost Egipta. « 12 Sinovi Jakovljevi postupiše spram njega prema njegovim zapovijedima. 13 Odnesoše ga u zemlju Kanaan i ukopaše gau pećini u polju Makpela, polju stečenom po Abrahamu od Efrona Hitita, s naslovom vlasnika grobišta, naspram Mambre. 14 Poslije ukopa svojeg oca, Josip se vrati u Egipat, on njegova braća i svi oni koji bijahu došli s njim radi ukopa.


Konac Josipovog života [uredi VE]

15 Vidjevši da njihov otac bijaše mrtav, braća si Josipova rekoše: » Mogao bi Josip s nama postupiti kao s neprijateljima i nanijeti nam zlo koje smo mu načinili! « 16 Oni zaprosiše u Josipa: » Tvoj je otac dao ovu zapovijed prije smrti svoje: 17 Ovako će te reći Josipu: Milost, oprosti nedjelo i grijeh svojoj braći. Sigurno, oni su ti prouzročili zlo, ali po milosti, oprosti sada nedjelo slugama Boga oca tvojeg. « Kad mu oni tako rekoše Josip zaplaka.

18 Njegova se braća baciše pred njega i rekoše: » Evo nas tvojih rob-va!«  19 Josip im odgovori: » Ništa se ne bojte. Jesam li ja u stvari na Božjem mjestu? 20 Vi ste mi htjeli nanijeti zlo, Bog mi je htio učiniti dobro: sačuvati život jednom brojnom puku kao što se to  ostvaruje danas. 21 Od sada, ne bojte se, ja ću  pribavljati hranu vama i vašoj djeci.

22 Josip obitavaše u Egiptu, on i kuća1 oca njegovog. Josip poživje 110 godina 23 i vidje treće pokoljenje sinova Efraimovih. I k tomu sinovi Makirovi, sinovi Manaseovi, rodiše se na Josipovim2 koljenima. Josip reče svojoj braći: » Ja ću umrijeti. Bog će postupiti u vašu korist i vratiti vas iz ove zemlje prema zemlji koju je prisegom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu3. « Potom Josip dade prisegnuti sinovima Izraelovim: » Kad Bog bude postupio u vašu korist, vi će te odnijeti moje kosti odavde4. « 26 Josip umrije u dobi od 110 godina. Balzamiraše ga i staviše u jedan lijes u Egiptu.Bilješke[uredi VE]

1 Drugi prijevod U početku , Bog stvori nebo i zemlju - Hebrejska riječ prevedena sa stvarati uvijek se odnosi na akciju Boga . Ona je katkad aplicirana na intervenciju Boga u povijest njegovog naroda ( Vid. Iz 43.1 , 7 , 15). 2 dah ili duh Božji ili još siloviti vjetar. 3 Za Izraelite dan je počinjao o zalasku sunca . 4 Čvrsti luk koji , prema jednoj staroj koncepciji , odjeljuje donje od gornjih voda . 1 Dajući zvijezdama ime svjetlila , biblijski tekst indicira njihovu esencijalnu funkciju, koja je osvjetljavanje zemlje . Ono se tako suprotstavlja religijama koje diviniziraju zvijezde . 1Blagoslov Božji je shvaćen kao jedna moć koja daje život (30.27 , 30 ; Jb 1.10 ; 42,12). 1 Hrana dana čovjeku ovdje je predstavljena kao isključivo vegetalna od postanka . Poslije potopa , ona će obuhvaćati također i meso.(9.3). 2 Riječ elementi treba biti shvaćena ovdje u jednom vrlo širokom smislu i označava sve što nebo i zemlja sadržavaju . 3 Drugi prijevod sedmog dana on se odmori od svakog djela - Odmor Božji sedmog dana počiva na tjednom počinku čovjekovom (Egz 20.8-11 ; 23,12 ; Dt 5.12 -15), on je također znak saveza između Boga i njegovog puka (Egz 31.12-17) . 1 Vjerojatno se radi o vodi koju je Bog učinio da izbija na suhu i ne obrađenu zemlju , za učiniti život mogućim . 2 Čovjek (na hebrejskom âdâm) je stvoren iz tla (na hebrejskom adâmâ ) . Dah života pokreće prirodni život čovjekov ( Jb 27.3 ; Po 20.27). 3 Ta hebrejska riječ , koja označava jedno neodređeno područje ili zemlju, ima jedan homonim koji znači uživanje ; posjed , pa otud ideja da je vrt u Edenu "raj". 4 Pishôn : nepoznata rijeka; Hawila prema 10.29 radi se o jednom području u Arabiji; prema 25.18 o jednom području blizu Egiptu, na jugu Palestine. 5 bdellium : prirodna mirišljiva smola žute boje ; onyx : dragi kamen ( vid. Izl 28.20 ; Jb 28.16). 1 Guihôn : nepoznata rijeka, treba ju razlikovati od izvora Guihôn u blizini Jeruzalema ( 1 K 1.33 , 38 ) ; Koush obično označava Nubiju ili Etiopiju ali možda je bilo još jedno područje koje je nosilo to ime u Madianu ( Vid. Br 12.1 ; Ha 3.7 i bilješke ) . 2 Tigris i Eufrat su dvije velike rijeke između kojih se prostire Mezopotamija - Regija Asirija je smještena u Gornjoj Mezopotamiji . 3 accordée ,fr.= složna, suglasna, dodijeljena ili sukladna , slična. Ovdje može još značiti raznovrsna, skladna , opskrbljena (assortie) ili slična (semblable) 4 Dajući jedno ime životinjama , čovjek manifestira svoju superiornost i svoje gospodstvo nad njima (vidjeti 1.16, 28) . 5 mrtvilo ili dubok san . 1 Ova kratka pjesma izražava na dva načina srodnost čovjeka i žene : prvi putem izraza kost mojih kostiju , meso mojeg mesa (usporediti 2 S 5.1); drugi putem upotrebe rječnika, jer na hebrejskom čovjek se kaže ish ,a žena isha. 2 Može se također razumjeti ne jedite (plodova) ni s jednog stabla u vrtu . Na taj drugi način žena razumije riječ , namjerno dvosmislenu , izrečenu od zmije . 1 Glas ili šum (korake, usp.2S 5.24; Kr 14.5) - u dahu dana ili vjetru dana: radi se o lahoru koji puše u vrijeme zalaska sunca. 2 ići ćeš na svojem trbuhu: činjenica da puzi, što je prirodno za zmiju, ovdje je predstavljena kao prokletstvo.1 Adamu : drugi prijevod čovjeku ; ali odsustvo člana pred hebrejskom rječju pokazuje da se ovdje radi o jednom vlastitom imenu . 2 Trava poljska ili ono što raste u poljima (uključivši i žetvu) suprotno plodovima drveta (2.16) . Redci 17-19 opisuju mučno stanje palestinskog seljaka . 3 Jedan od nas , to će reći Bog sam i njegova nebeska pratnja (1 Kr 22.19 ; Jb 1.6). 1 pozna: hebrejski oblik koji znači imade seksualni odnos s. - Ja rodih jednog čovjeka s GOSPODOM; drugi prijevod ja stekoh jednog čovjeka, uz pomoć GOSPODOVU; na hebrejskom , ima igra riječi između imena Kain i glagola koji znači bilo roditi bilo steći . 1 Hebrejski tekst retka 7 neproziran je i prijevod je nesiguran . 2Stare verzije imaju razvijeniji tekst : Kain reče svojem bratu Abelu : » Pođimo u polja « , i , kad su… 3 Glas krvi : drugi prijevod Slušaj ! Krv . 4 koje je otvorilo usta… , krv , to jest koje je upilo krv ili koje je natopljeno krvlju . 5 svoju snagu ili svoje plodove . 6 To je antički zakon osvete koji je tako formuliran ( usp. redak 24) ; zatim , zakon odmazde ( vid. Egz. 21.23-25) znatno smanjuje područje osvete . 7 Nod : Nepoznata zemlja ; na hebrejskom , ima igra riječi između tog imena i adjektiva prevedenog s vagabond u redcima 12 i 14 . 1pozna : vidjeti 1 i bilješku . Henok : nepoznati grad . 2 Mehujael i Mehuijijael dvije su varijante pisanja istog imena ( Francuski tekst donosi Mehouyae¨l i Mehouiyyae¨l ) . 3 Tubal-Kaina … raonik i nož; drugi prijevod Tubal-Kaina . On bijaše predak svih kovača željeza i bronce. 4 nazva ga Set: na hebrejskom ima igra riječi između imena Set i glagola prevedenog s podiže. 1 U francuskom tekstu stoji le livret de famille ,to jest jedna lista potomaka . Ta lista uspostavlja svezu između povijesti Adama i one Noine. 1 okrijepiti [na francuskom reåconforter - (u)tješiti; (o)krijepiti; jačati; vratiti snagu] : na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Noe i na naš način prevedenog glagola - za prokletu zemlju (tle) vidjeti 3.17 .

1 Sinovi božji su vjerojatno bića nadmoćna ljudskim, od kojih su pogani načinili bogove, ali koje biblijski autor podvrgava Bogu jedinom. - U više navrata, hebrejski tekst od 6.1-4 je neproziran. 2 budući predan svojim grješkama: on je samo tijelo : drugi prijevod budući da nije ništa drugo do tijelo - on je samo tijelo, tj. nije drugo do ljudsko biće, slabo naspram svemoćnom Bogu. 3 Ili istrijebit ću .


1 tj. svako ljudsko biće . 2 Tradicionalni prijevod arka sačinjava jedna hebrejska riječ koja znači sanduk sposoban ploviti na površini vode; isti hebrejski izraz označava također predmet u koji Mojsije bi stavljen prije no što će ga pustiti niz Nil ( vidjeti Izl 2.3). Nasuprot tome, jedna druga hebrejska riječ se tradicionalno podrazumijeva u arka (savez), svetinja opisana u Izl . 25.10-16. - Opis Noine arke (vid. 14-16) sadržava više tehničkih termina kojima nije poznat precizan smisao. 3 Vidjeti u Glosaru pod MJERE . 1 Ili iskorijeniti . 1 Ti otvori dozvoljavaju vodi zadržanoj svodom (vidjeti 1.6-7 i bilješku) da se sruči na zemlju. 2 svako tijelo, to jest svaka živuća životinjska vrsta (usp . 6.19). 1 lakat- vidjeti u Glosaru - MJERE. 2 Svi oni… od života ili Svi oni koji bijahu nadahnuti dahom života . 3 Ili iskorijeni . 1 otvori : vidjeti 7.11 i bilješku . 2 planina Ararat ili planine araratske : planinsko područje na sjeveru Asirije , na jugozapadu sadašnjeg Kavkaza . 1 Holocaustes: žrtve paljenice: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. 2 Vidjeti 1.22 i bilješke. 1 Trave sazrijevajuće ili vegetacija. Usporediti 1.29,30 i bilješke. 2 Lev. 17.11 usvaja također krv života. Ali, ovdje kao i tamo , hebrejski tekst nije potpuno jasan. 3 nikakvo tijelo tj. niti jedno živo biće. 1 U fr. tekstu l'arc [luk] misleći na l'arc-en-ciel ,tj . duga . 1 Na hebrejskom ima igra riječi između imena Jafet i glagola prevedenog na predloženi način. 2 Ova lista potomstva Noinog (usporediti 5.1 i bilješku) predstavlja jednu raspodjelu u etničkim i zemljopisnim grupama nekada poznatim narodima. 3 U mjeri u kojoj se može identificirati vlastita imena koja slijede , sinovi Jafetovi su narodi koji se nastanjuju naročito sjeverno od Mediterana. 1 Prema odlomku koji slijedi , sinovi Šamovi su puk koji nastanjuje jug i istok Mediterana , i sve do ravnine Mezopotamije . 2 sve gradovi : drugi prijevod Kalne , jedan nepoznati grad u Mezopotamiji . 3 Niniva : grad u blizini sadašnjeg Mosula (Irak); Kalah , grad smješten jugoistočno od Ninive . 1 Eber (koji će se ponovo pojaviti u retku 24) je predak Hebreja . 2 Sinovi Semovi su narod koji nastanjuje istok Mediterana ( Siriju, Jordaniju, sadašnju Saudijsku Arabiju) . 3 U hebrejskom ima igra riječi između Peleh i zemlja bi podijeljena . 4 zemlja Šinear : stari naziv za Mezopotamiju . 1 Sinovi Adamovi , tj. potomci. Ova lista, u istom stilu kao ona u 5. Pogl., uspostavlja vezu između povijesti Noe i Abrahama. 2 U hebrejskom ima igra riječi između imena Babilon i glagola prevedenog sa smrsiti.

3 obitelj, tj. potomci . Ta lista , u istom stilu kao ona  u poglavlju 5 uspostavlja vezu između povijesti od Sema do Abrahama .

1 Ur ili Kaldejci ( Babilonci) grad u Donjoj Mezopotamiji, oko 230 km jugoistočno od Babilonije . 1Haran: grad u Gornjoj Mezopotamiji, oko 180 km sjevero-istočno od sadašnjeg Alepa (Sirija). Između Ura i Harana postojale su ekonomske i religiozne veze. 1 Lot : nećak Abramov (v. 5, vidjeti također 11.27-32). 2 bića : sluge , robove i stada . 1 Sišem :lokalitet smješten na oko 50 km sjeverno od Jeruzalema . 2 Betel i Ai : lokaliteti smješteni oko 15 km na sjever od Jeruzalema . - učini jedno zazivanje u njegovo ime drugi prijevod : zazva njegovo ime . 3 Negev : polupustinjska regija na jugu Palestine , otprilike između Hebrona i Kadeša . 1 Prema 20.12 , Sarai bijaše Abramova polu-sestra . 1 Negev : vidjeti 12.9 i bilješku Betel, Air vidjeti 12.8 i bilješku . 2 Vidjeti 12.8 . 3 Vidjeti u Glosaru pod Amoriti . 4 Riječju braća, Abram podcrtava blisko srodstvo koje ih sjedinjuje, budući da su bili stric i nećak (vidjeti 12.5) . 5 Sodomu i Gomoru: dva grada smještena vjerojatno na jugu od Mrtvog mora, čije je uništenje opisano u pogl. 18-19; Soar: mali moabitski grad u blizini prethodno spomenutih. 1 o Distriktu (Jordanskom , vidjeti redak 11 ) : čini se da je to opće ime ovdje korišteno kao vlastito geografsko ime; usp. 19.17 . 2 Hebron : lokalitet smješten jugo-zapadno od Jeruzalema; Svetište Mambre, 3 km sjeverno , igra važnu ulogu u Abramovom životu. 3 Samo neka od tih imena su identificirana: Sinear: Mezopotamija ; Eleazar, možda Larsa, grad u Donjoj Mezopotamiji; Elam, kraljevstvo smješteno istočno od Babilonije; Tideal: vjerojatno Tudhalija, hititski kralj. 1 Bera , Birša : ova dva vlastita imena imaju vjerojat no jednu simboličnuu vrijednost , jer bi mogli značiti "u zlu" , odnosno "u opakosti" - Sodoma , Gomora , Soar : vid. 13.10 i bilješku; Adma, Sevoim: neindentificirani lokaliteti , ali združeni u DT 29.22 Sodomi i Gomori . 2 Slano more : Mrtvo more . 3 U redcima 5-8 , lokaliteti smješteni između Damaska i juga Negeva , prolazeći Moab . Spomenuti narodi su starinske populacije tih područja; vidjeti također u Glosaru pod AMORITI . 1 Vidjeti 13.18 i bilješku . 2 njegov brat : vidjeti 13.8 i bilješku . - Vazali : drugi prijevod : sluge. Dan : grad smješten na krajnjem sjeveru Palestine . 3 Melkisedek bijaše ujedno kralj i svećenik , kao i brojni suvereni na Orijentu . - Salem je općeniti identificiran s Jeruzalemom . 1 U AT , dîm (desetina) bijaše žrtva od ratarstva ( u početku) i uzgoja (po tome ). Ova je žrtva ponuđena Bogu , posredovanjem svećenika i *levita. Ovdje, Abram daje dîm od svega što ima. 2 tvoja plaća; drugi prijevod: tvoja naknada . 3 i baštinika …Damask : hebrejski je tekst nejasan; vjerojatno je da redak 3 daje opći smisao. 1 onaj koji će izići iz utrobe tvoje : hebrejski izraz koji označava dijete koje će se roditi . 2 Hebrejski izraz preveden sa pravednim znači potpuno slaganje s Božjom voljom prije no moralnu ispravnost . 3 Ur Kaldejanski : vidjeti 11.28 i bilješku . 4 O ceremonijalu vidjeti Jr 34.18 . 5 robovi - tijekom 400 godina : aluzija na događaje ispričane u Izl 1-12 ; Izl . 12.40 govori preciznije o 430 godina . 6 oni će izići : vidjeti Izl 12.37-15.21 . 1 ti ćeš pridružiti se svojim ocima (ili predcima) ili umrijet ćeš ( usp. Brj 20.24; i 1 Kr 1.21 i bilješke ) . 2 oganj i zublja simboliziraju nazočnost Božju . - Komadi označavaju raskomadane životinje (red; 10) . 3 Uspo. 30.1-13 . Taj običaj je također potvrđen u mezopotamijskom pravu . 1 Šur: vidjeti Izl 15.22 i bilješku . 2 Na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Ismael (što znači "Bog čuje") i glagola prevedenog s opazio ( ili čuo) . 1 Lahai koji me vidi (hebrejski Lahai Roi) : to je vjerojatno staro ime za taj zdenac, što biblijski autor objašnjava jednom igrom riječi na hebrejskom glagolu koji znači vidjeti (redak 13) . Kadeš : lokalitet smješten oko 150 km jugo-zapadno Jeruzalemu; Bered: lokalitet još neidentificiran, vjerojatno u blizini Kadeša . 2 Smisao hebrejske riječi prevedene sa Moćni spo -ran je; prijevod ovdje slijedi interpretaciju danu po starim grčkim i latinskim verzijama. 3 Na hebrejskom ima igra riječi između imena Abraham i izraza koji znači otac jednog mnoštva. 1 zemlju tvojih seoba (les miogrations, fr.) ili zemlju gdje ti boraviš. 2 isključen između svojih: taj izraz opisuje isključenje iz plemenske i religiozne zajednice. Isto vrijedi i za susjedne izraze: isključen iz Izraela (Izl 12.15), isključen iz svoje rodbine (Izl 30.33). 1 Na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Izak i glagola prevedenog s on se nasmija u retku 17 (usp ; 18.12-15) . 2 Za Ismaela : ja te uslišavam : ista igra riječi kao u 16.11 (isti hebrejski glagol može se prevesti s opaziti , čuti , uslišati ). 1 Vidjeti u 13.18 i bilješku . 2 trojicu ljudi : u nastavku izvješća , pitanje je čas o trojici ljudi (redci 16,22) , čas o GOSPODU (redci 10 , 20 , 33) , čas o dvojici anđela (19.1) . Radi se dakle o Gospodu praćenom od dvojice anđela , koje je Abraham držao običnim putnicima i koje je primio uz gosoljubivu nomadsku uzrečicu. 3 tvoj sluga , to jest ja .1 u vrijeme obnavljanja , to jest u proljeće, ili možda  u jesen, doba kiša koje dopuštaju obnavljanje  prirode; drugi prijevodi iduće godine ,  ili  u isto doba (iduće godine).

2 poče se smijati: vidjeti 17.19 i bilješku . 3 zaniječe ili slaga . 4 Sodoma : vidjeti 13.10 i bilješku . 5 ja sam ga htio upoznati : drugi prijevod ja sam ga odlikovao ili ja sam ga izabrao .
1 pravednik , vidjeti 15.6 i bilješku . 1 Dva anđela : vidjeti 18.2 i bilješku - Lot na vratima Sodome : vidjeti 132.12-13 . 1 da ih poznamo : hebrejski izraz znači da imamo seksualni odnos s njima . 2 Sveti zakon gostoprimstva za Lota je nadmašivao svaki drugi razlog . 3 ispravljača krivde : drugi prijevod suca (nap. prev.). 1 Distrikt : vidjeti 13.12 i bilješku . 2 Bogu ne godilo ! : drugi prijevodi Oh ! ne , Gospode ili Nemoj Gospodaru ! 1 Soar : vidjeti 13.10 i bilješku . Na hebrejskom , ima igra riječi između imena Soar i pridjeva prevedenog po značenju iz retka 20. 2 stubom od soli : na jugu Mrtvog mora, određene geološke formacije podsjećaju na kipove . 1 otac ili predak - Moabiti su zaposjedali područje smješteno na istoku Mrtvog mora . 2 Sinovi Amonovi ili Amoniti zaposjedaju jedno područje smješteno na istoku Jordana , na transjordanijskoj ravni . 3 Negev : vidjeti 12.9 i bilješku ; KADEŠ , vidjeti 16.14 i bilješku ; Šur : vidjeti Izl. 15.22 i bilješku ; Gerar : lokalitet smješten 80 km otprilike na jugo-zapad od Jeruzalema .

Ovdje je Abraham osobno nazvan prorokom .

2 božanstvo : drugi prijevod Bog . 1 sikl : vidjeti u Glosaru pod MJERE . 2 Vidjeti 1810 ; 18.14 i bilješke . 3 Vidjeti 17.19 i bilješku .


1 kruha …otpusti ju : drugi prijevod kruha i mješinu vode koje povjeri Hagari , stavljajući ih na njena pleća . On njoj također povjeri dijete i otpusti ju . - Ber-Ševa : jedan od najjužnijih lokaliteta Palestine , smješten oko 70 km otprilike na jugo-zapad od Jeruzalema . 1 pustinja Paranska : pustinja poluotoka Sinajskog , na jugu od Kadeša (vidjeti 16.14 i bilješku) . 2 O Abimelehu , vidjeti poglavlje 20 . 1 O tom lokalitetu , vidjeti redak 14 i bilješku . - Na hebrejskom , ima jedan dvostruka igra riječi u red -cima 28-31 , jer ime Ber-Ševa može se prevesti i kao Bunari-od-Sedmero ili Bunari-od-Prisege . 2 zemlja Filistinaca , t. j. zemlja gdje Filistinci treba- ju se kasnije smjestiti ; vidjeti 26.1 i bilješku . 3 učini zazivanje - : drugi prijevod on zazva ime Gospodovo . 4 Ne zna se gdje se točno nalazi ta zemlja Morija ; stara sirijska verzija govori o zemlji *Amorita , dok je -dna stara židovska tradicija već predstavljena u 2 Krn 3.1 identificira području Jeruzalema , naznačenu planinu budući brežuljkom *Siona . 1 holokaust , hebrejska riječ : Daničičev prijevod govori žrtva ili žrtva paljeniva (nap.prev.) . 2 klanjati se: francuski prijevod ima glagol se prosterner što se prevodi s padati ničice, klanjati [pred] , nap. prev. 3 uze… : drugi prijevod on odnese vatru (tj. žeravice u posudi). 4 Bog će znati vidjeti janje : drugi prijevod Bog će sebi sam priskrbiti janje . Vidjeti redak 14 i bilješku . 1 Gospod vidi … Na planini je Bog vidje : drugi prijevod Gospod će si priskrbiti … Na planini Gospodovoj bit će pribavljeno (vidjeti redak 8 .) . 2 Vrata svojih neprijatelja , tj . upravljački autoritet kod svojih neprijatelja . 3 Ber-Šeba , vidjeti 21.14 i bilješku . 1 Glavni interes redaka 20-24 čini se počiva u spominjanju Rebeke(redak 23) , koja igra važnu ulogu počev od 24. Poglavlja . 2 Hebron , vidjeti redak 13.18 i bilješku . 1 Hitit : vidjeti u Glosaru AMORITI . - Na vrata njegovog grada: trg smješten kod gradskih vrata bijaše mjesto javnih sastanaka ; gdje su se sklapali poslovi i vršila pravda. 2 sikala , vidjeti u Glosaru MJERE . 3 Mambre : vidjeti redak 13.18 i bilješku . 1 položi ruku na moje bedro : gesta koja je mogla biti popraćena svečanom prisegom : usp 47.29 . 2 Kanaanci : vidjeti u Glosaru pod AMORITI . 1 Aram-od-dviju-rijeka : često odredište u području Gornje Mezopotamije, smješteno između Tigrisa i Eufrata. Također zove se i ravan Aram (redak 25. 20 ; 28.2) Nahor: može se ovdje raditi bilo o imenu grada (spomenutom u asirijskim dokumentima), bilo o imenu brata Abrahamovog (redak 15 ; 11.27 ; 22,20). U ovom posljednjem slučaju , grad Nahorov bio bi Haran (vidjeti 11.31 i bilješku . 2 Vidjeti 22.43 . 3 poznala ; vidjeti 4.1 i bilješku . 1 sikl : vidjeti u Glosaru pod MJERE. 1 Vratima neprijatelja svojih : vid. 22.17 i bilješku . 1 Lahai-Roi : vidjeti 16.14 i bilješku . - Negev : vid. 12.9 i bilješku . 2 prošetati se : nesiguran prijevod jednog hebrejskog glagola koji se samo ovdje pojavljuje . Stara latinska verzija ima mediter (fr. , smišljati , misliti , promišljati , razmatrati , etc . 3 Od svih imena spomenutih u redcima od 1-4 , samo je Madian dobro poznato ; vidjeti Izl 2.15 i bilješku.


1 zemlja Kedem označava možda jedno područje južno od Damaska . Drugi prijevod zemlja na Istoku .

2 pridružen k svojima : izraz izveden iz svojeg korijena činjenice da mrtvac bijaše po običaju ukopan u obiteljsku grobnicu .

3 Makpela : vidjeti pogl. 23 4 Vidjeti 16.14 i bilješku .

1 duari : sela od šatora kod nomada .

2 Havila : vidjeti 2.11 i Bilješku ; Šur : vidjeti Izl. 15.22 i bilješku ; Ašur : neutvrđeno područje jednako spomenuto u Br . 24.22 .

5 ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku .

3 čemu sam ja tu: smisao ovog izraza na hebrejskom nije jasan; drugi prijevod na štio?


1 od tog riđeg: od tog umaka (redak 29) boje riđe(sočivo, redak 34) pripremljenog od Jakova . Na hebrejskom, ima igra riječi između imena Edom (riđ, pridjev) i imena prevedenog s Riđ , Umak . 2 Pravo provorođenstva impliciralo je pravo na jedan dio privilegiranosti u obiteljskoj baštini (Deuterenomij 21.17) i na jedan posebni očinski blagoslov(vid. pogl . 27) . 3 prva : vidjeti 12.10 - Gerar , Abimeleh : vidjeti poglavlje 20 , posebice 20.1 i bilješku. Abimeleh, preciznije , bijaše kralj Gerera (20.2), u zemlji gdje Filistnci trebaju doći kasnije i nastaniti se (usporediti 21.32) U stvari, Filistinci, podrijetlom s Krete ili Male Azije, su došli oko 12. st.pr.I.Kr. nastaniti se na Mediteranskoj obali , u području koje se sada nalazi između Jaffe i Gaze. 1 Vidjeti redak 1 i bilješku . Tekst naziva Filistincima stanovnike tog područja. 2 ued (oued , fr.) , pustinjska rijeka koja teče u sezoni kiša .


1 U hebrejskom tekstu od redaka 20-22 ima igra riječi između imena različitih studenaca i korištenih glagola : Ezek - faire echec(sprječavati u postupanju) ; Sitna - osporavati (redak 21) ; Rehovot - dati slobodno polje tj. dati slobodu djelovanja (redak 22) . 2 i mi smo imali plodova zemaljskih : drugi prijevod da bismo prosperirali u zemlji . 3 vidjeti 21.14 i bilješku . 4 tu izvrši zazivanje…: drugi prijevod zazva ime Gospodovo . 1 Šivea; Ber-Šeba : vidjeti 21.31 i bilješku. 2 Hititi : vidjeti u Glosaru pod AMORITI . 1 Ezav: rutav: vidjeti 25.25 i bilješku. 1 blagoslovljen on će biti : očinski blagoslov bio je smatran učinkovitim po sebi i zato neopozivim . 1 Na hebrejskom , ima igra riječi između imena Jakov i glagola prevedenog s istisnuo . Vidjeti također 25.26 i bilješku . 2 Vidjeti 11.31 . 1 Pošto bi ubio svojeg brata , ubojica bi trebao napustiti svoj porodični klan i dakle svoju majku . 2 tih kćeri Hetovih : Rebeka aludira na žene Ezavljeve , vidjeti 26.34-35 . 3 jednu kćer Kanaanovu ili jednu Kanaanku . 4Ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku - Betuel, L-ban : vidjeti 24.15 , 29 . 1 Ber-Šeba : vidjeti 21.14 i bilješku ; Haran : vidjeti 11.31 i bilješku . 2 ljestve : tradicionalni prijevod jednog hebrejskog teksta koji prije da označava jedno monumentalno stubište . 1 stela : jedan uspravljeni kamen koji je simbolizirao nazočnost božanstva . Posipajući ulje odozgo Jakov ju je posvetio i učinio od tog mjesta jedno kultno mjesto . 2 Vidjeti 12.8 i bilješku . 3 dîm Å: vidjeti 14.20 i bilješku . 4 Kedem : vidjeti 25.6 i bilješku . Sinovi Kedemovi su stanovnici tog područja . 1 Vidjeti 11.31 i bilješku . 2 sin ili potomstvo; Laban bijaše unuk Nahorov. 1moje kosti i moje meso: vidjeti 2.23 i bilješku. 2 moj brat ili moj rođak. 3 pogled nježan: drugi prijevod oči slabašne ili ugodne. 1 U toj priči (29.31-30.24) u rođenju svakog dječaka ima jedna igra riječi na hebrejskom u imenu djeteta. Ovdje igra riječi smjera na Ruben i glagol preveden s gledao. 2 Igra riječi između Simeon i opazio (usp. 16.11 i bilješku ). 3 Igra riječi između Levi i privrgnuti se. 4 Igra riječi između Juda i slaviti . 1 Uzeti jedno dijete na koljena bio je također ritual adopcije (vidjeti 48.12) ; od nje imat ću jednog sina : vidjeti 16.2 i bilješku . 2 Igra riječi između Dan i učiniti pravdu . 3 Igra riječi između Neftali i bila sam svezana u saveze . 4 Igra riječi između Gad i koja sreća! 5 Igra riječi između Ašer i koja sreća , sretnom . 1 rajčica, u fr. tekstu pomme d'amour što je moguće prevesti, s tommate = rajčica ili mandragora , za koju se u antičko doba vjerovalo da pospješuje plodnost . 2 Igra riječi između Isakar i moju plaću ( i ja sam te platila) . 3 Igra riječi između Zabulon i priznati moj položaj (rang) . 1Igra riječi između Josip i dodao (i skinuo ) redak 23 . 2 ako sam ja dakle našao milosti u tvojim očima… :rečenica nije završena; može se podrazumijevati nešto kao: slušaj me ! ili ne odlazi ! - Ja sam doznao putem gatki (da): drugi prijevod Ja sam se obogatio (zato što). 1 plodnu : drugi prijevod crnu (isto u redcima 33, 35, 40 ) . U redcima 32-42 , detalji koji se tiču boje dlake u životinja i radnji koje je poduzeo Jakov nisu uvijek jasni , ali opći smisao je bez dvojbe : tim potezima Jakov se pokazao lukaviji od svojeg punca koji je mijenjao "deset puta moju plaću « (31.7 ,41) . 1 stelu : vidjeti 28.16 i bilješku . 2 pojeo moj novac : čini se da Laban nije dao svojim kćerima uobičajeni miraz . 3 ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku . 4 Idoli spomenuti ovdje su male figurine koje predstavljaju bogove zaštitnike obiteljske kuće . 1 Rijeka, tj. Eufrat ; planine Galada : planinski region na istoku Jordanije . 2 svoju braću , vjerojatno ljude iz svoje svojte (usp. 13.8 i bilješku). 3 svojom braćom :: vidjeti red.23 i bilješku . - Planine Galada : vidjeti red.21 i bilješku . 4 moje sinove i moje kćeri : tj. moje potomke . 1 moje bogove : vidjeti red. 19 i bilješku . 2 U Red. 31 , Jakov odgovara na pitanje od r.27 ;u r. 32 onom od r. 30 . 3 mojoj braći i tvojoj braći: vidjeti r. 23 i bilješku; trebalo bi se raditi o istim osobama, glede srodstva Jakova s Labanom. 1 Usp. Izl 22.12 ; Am 3.12 : pastir koji donese ostatke od jedne rastrgane životinje nije podnosio štete, tj. namirivao. 2 Strava Izakova: drugi prijevod Rođak Izakov ;radi se o jednom naslovu danom Bogu . 3 stela : vidjeti 28.18 i bilješku . 1 Igra riječi između imena Galad (red. 25 ) i [nedostaje nastavak teksta na francuskom] . 2 Na hebrejskom , ima igra riječi između imena Mispa i glagola prevedenog s da vreba s jedne strane , i s druge strane Mispa i riječi prevedene sa stelu redcima 45 , 51 , 52 . 3 pod prijetnjom nesreće: drugi prijevod za nanijeti zlo . 4 Stravom Izakovom : vidjeti red. 42 i bilješku . 5 svoju braću : vidjeti r. 23 i bilješku . 1 svoje sinove i svoje kćeri , tj. svoje potomke . 2 glasonoše ili *anđeli . 3 Ime mjesta Mahanaim znači dva tabora; biblijski autor ga približava uskliku koji prethodi , kao i od r. 8-9 . Lokalitet Manahaim smješten u Transjordaniji , nije sa sigurnošću identificiran ; smješta se bilo na sjever , bilo na jug od rijeke Jabok (r. 123) . 4 zemlja Seir i polje Edom su odredišta ekvivalentna regiji smještenoj na jugu i jugo-istoku Mrtvog mora . 5 Jakov se boji odmazde Ezavljeve , poslije onog što mu je učinio dvadeset godina ranije (vidjeti 25.29-34 ; 27.1-45 ) . 1 Jabok : istočna pritoka Jordana . 2 Jedan čovjek: prema Oz 12.5, radi se o jednom *anđelu; ovaj tekst (r.31) dopušta misliti da se radi o Bogu osobno . 3 u fr. tekstu la courbe de femure (doslovce krivina od bedra = kuk) : drugi prijevod u zglob kuka , boka. 1 Na hebrejskom , ima igra riječi između imena Izrael i izraza prevedenog s ti si se borio s Bogom . - Novo ime dano Jakovu označava duboku promjenu u njegovom životu . 2 Penuel : ortografska varijanta od Peniel (red. 31) . 3 To jest koju je meni podijelio . 1 To jest u tvojim očima . 2 Seir : vidjeti 32.4 i bilješku . 1 Lokalitet smješten na istoku od Jordana (otprilike 55 km sjevero-istočno od Jeruzalema ). Riječ označava kolibe od pruća. 2 ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku. Sišem : vidjeti 12.6 i bilješku . 3 Hiviti : vidjeti u Glosaru pod AMORITI . 1 Dota (miraz) se davala od ženika mladinim roditeljima: darivanje se sastoji od njenih vlastitih dobara. 1 na vrata svojeg grada : vidjeti 23.10 i bilješku. 1 Kanaanci , Periziti : vidjeti u Glosaru pod A -MORITI . - moja kuća ili moja obitelj. 2 Bethel : vidjeti 12.8 i bilješku ; 28.10-22 . 3 svojim ukućanima ili svojoj obitelji . - Strani bogovi ili bogovi stranci ; radi se na primjer o idolima koje Rahela ukrala , vidjeti 31.19 . 1 Obruči ili naušnice mogli su biti simboli božanstava . Sišem: vidjeti 12.6 i bilješku. 2 božanstvo ili Bog. 3 ravnica Aram: vidjeti 24.10 i bilješku . 4 Svemogući : vidjeti 17.1 i bilješku . 1 libacija -obredno polijevanje žrtvenika (škropljenje) -stela, ulje - vidjeti 28.18 i bilješku. 2 Vidjeti 28.19. 3 Bethel : vidjeti r. 1 . - Eufrata: Drugo ime za Betlehem, 8 km južno od Jeruzalema (vidjeti r. 19 ; Mi 5.1). 4 Jakov je promijenio ime loše simbolike u ime dobrog predznaka . 5 stela ili uspravljeni kamen. 6 Migdal-Eder se nalazi, prema Mi 4.8, tik do padina *Siona, u Jeruzalemu. Ime znači »Kula stada « . 1 ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku . 2 Mambre , Habron : vidjeti 13.18 i bilješku . 3 sjedinjen k svojima : vidjeti 25.8 i bilješku . 4 kćer Kanaana ili Kanaanka : -Hitit, Hivit : vidjeti u Glosaru pod AMORITI . 1 Seir , Edom : vidjeti 32.4 i bilješku . 2 Radi se o poglavarima edomitskih plemena . 1 Horit : potomak puka koji je prethodno dominirao zemljom Kanaanovom . Usporedi u Glosaru pod AMORITI . 2 vode : prema staroj sirijskoj verziji ; stara latinska verzija : vrele vode ; smisao korespondentne hebrejske riječi je nepoznat . 1 Ezav je otac Edomov , to jest Ezav je predak Edomitima . 1 Evo obitelji Jakovljeve : te riječi , koje uvode u sklop poglavlja 37-50 , ekvivalentne su onima Evo povijesti sinova Jakovljevih . 2 njihova ogovaranja : bilo "način na koji oni ogovarahu druge" , bilo "način na koji on njih ogovaraše « . 3 prinčevsku : nesiguran prijevod jedne riječi koja se pojavljuje samo u tom poglavlju i u 2 S 13.18 gdje je prevedena s dugih rukava . 1 Vidjeti 12.6 i bilješku . 2 Vidjeti 13.18 i bilješka . 1 Lokalitet smješten oko 25 km sjeverno od Sišema . 2 u jame ili jednu od ovih jama . 1 tragantova , terpentinska i ladanumova, smola: prijevod triju hebrejskih tehničkih termina čiji precizan smisao nije više poznat . U svakom slučaju radi se o mirišljivom bilju koje se koristilo u Egiptu za medicinsku skrb i balzamiranje mumija. Daničićev prijevod je: mirisno korijenje, tamjan i smirna . 2skriti njegovu krv: da ne bi kričao prema Bogu (vidjeti 4.10) , tj. da ne traži pravdu . 3dvadeset srebrenih sikala: vidjeti u Glosaru NO-VAC. 1 veliki ključar: titula visokog egipatskog funkcionera. 2 Lokalitet smješten 25 km jugo-istočno od Jeruzalema . 3 Keziv : vjerojatno se radi o istom lokalitetu kao što je Akziv citiran u Mi 1.14 , smješten u okolici Adulama . 4 Primjena zakona o "leviratu" (brak djevera i zaove) formuliranog u Dt 25.5-6 . 1 Timna : lokalitet smješten oko 20 km jugo-zapadno od Jeruzalema . 2 budući se učinila neprepoznatljivom ili budući se dotjerala. Einaim : vjerojatno isti lokalitet kao onaj nazvan Einam u Joz 15.34, smješten u okolici Adulama. 1 Ona je znala svoje ! : drugi prijevod Nek'joj bude što je dobila ! 2 više u pravu : Tamara je imala više razloga no Juda poštovati zakon "levirata" (vidjeti redak 8 i bilješku ) . 1 Vidjeti redak 37.36 i bilješku . 1 O prehrambenim preokupacijama Egipćana vidjeti 43.32 . 1 tvrđa : smisao odgovarajućeg hebrejskog termina je slabo poznat, ali je objašnjen slijedećim riječima. 1 zadignut će ti glavu : gesta kojom nadređeni izražava odobravanje oproštenja podređenom ničice položenim pred njim . 2 obljetnica : vjerojatno krunidbe . 1 vjetar istočnjak : suh i snažan vjetar iz pustinje . 1 obruč : vjerojatno kraljevski pečat koji je mogao imati oblik prstena (vidjeti Izl. 28.11 i bilješku). 2 pred njim izvikuje : pred visokim egipatskim dostojanstvenicima su trčali sluge koje su skretale pažnju na dolazak važne osobe . - Pažnja ! drugi prijevod : Na koljena ! 1 Kafnat - Paneah: ne zna se točan smisao ovog imena, u kojem ima jedan element koji znači život- One je egipatsko ime Heliopolisa blizu Kaira, slavan po kultu Sunca.

2 Na hebrejskom , ima igra riječi između imena Manasej i glagola prevedenog sa otpisao mi (drugi prijevod : učinio da zaboravim ) . 

3 Igra riječi između Efraim i učinio me plodnim . 1 pokloniše se pred njim : vidjeti 37.7,9 . 2 snova : : vidjeti 37.5-9 . 3 kao što je Faraon živ : je jedna egipatska formula koja uvodi u prisegu ; ona podsjeća na čestu formulu kod izraelitskih proroka kao što je Gospod živ ) ; 1 Kr 17.1 ; Jr 4.2 ; Oz 4.15


1 ...sada je zatražen ... : braća vjeruju da je Josip mrtav i da "njegova krv jauče prema Bogu" (vidjeti 37.26 i bilješku ) . 1terpentinske , tragantove i ladanumove smole : vidjeti 37.25 i bilješku . 1Svemogući : vidjeti 17.1 i bilješku . 1 pokloniše se pred njim : vidjeti 337.7,9;42.;6 . 1 srebrena plitica Josipova služila je jednom obliku obožavanja , nazivan "lecanomacie" , što se osnivalo na interpretaciji forme uzete po jednoj kapi ulja ostavljenoj u posudi koja sadržava vodu.

2 moj gospodin može li izreći ili možeš li ti reći ili zar možeš; Tvoje sluge su ili Mi smo. 1 vidjeti red. 5 i bilješku . 2 Reći mojem gospodaru ili reći tebi ; grijeh tvojih slugu ili ï naš grijeh . 1 moja žena : Rahela , žena miljenica Jakovljeva . 2 To jest pusti me ostati tvojim robom . 1 Tri naslova kojima je Josip odlikovan poznata su po egipatskim tekstovima . Oni odgovaraju vrlo visokim funkcijama na kraljevskom dvoru. 1 Tradicionalno Gošen se smješta u istočno područje delte Nila , iako ime nije bilo pronađeno na siguran način u egipćanskim tekstovima. 2 ugodnost Egipat, srž zemlje : Faraon je obećao Jakovu nastaniti ih u ugodnom i bogatom regionu. 1 tj. na ono što ne možemo ponijeti sa sobom. 2 smisao ove preporuke nije potpuno jasan; prevodi se također Ne svađajte se (ili ne izazivajte ) putem . 1 Vidjeti 21.14 i bilješku . 2 uspeti nazad : aluzija na priču iz 50.5-7 ; ali se također predosjeća i priča o izlasku iz Egipta (Izl 3.8). 3 sinovi ili potomci. 1 ravnica Aram : vidjeti 24.10 i bilješku. 2 One, vidjeti 41.45 i bilješku. 1 Sedamdeset : u redku 26. , nalazi se ukupan broj od 66 osoba , što se može objasniti ime što cifra ne ubraja ni Era , ni Onana , umrle u Kanaanu (r. 12), Manase, ni Efraima, rođene u Egiptu (r. 20). Pored toga , stara grčka verzija daje u 27 redku jednu sumu od 75 osoba ; to dolazi otuda što u redku 20 dodaju se imena petero potomaka Manasea i Efraima . Ova posljednja cifra od 75 nalazi se u jednom dijelu tradicije Izl. 1.5 (vidjeti bilješku ) i u Djela Apostolska 7.14 . 2 prethoditi : drugi prijevod upozoriti ga da on dolazi 1- Gošen : vidjeti 45.10 i bilješku . 1 Gošen : vidjeti 45.10 i bilješku . 1 Ramzes : vidjeti 1.11 i bilješku . 2 prodajući im : žiteljima tih zemalja . 1 Gošen : vidjeti 45.10 i bilješku . 2 Izrael ili Jakov . - Stavi svoju ruku pod moje bedro : vidjeti 24.2 i bilješku . 1 leći sa svojim očevima : vidjeti 1Kr 1.21 i bilješku . 2 na uzglavlje svojeg kreveta : stara grčka verzija predstavlja jedan tekst prilično različit : oslonjen o kraj svojeg štapa ; to je tekst citiran u He. 11.21 . 3 Svemogući : vidjeti 17.1 i bilješku . - Luz : staro ime za Bethel , vidjeti 28.19 ; 12.8 i bilješku . 4 Aluzija na činjenicu da Efraim i Manase bit će preci dvaju izraelskih plemena u istom naslovu kao i Ruben i Simeon, dok nikad neće biti plemena Josipovog . 5 Biblija nigdje drugdje ne spominjete druge sinove Josipove . 1 iz ravnice , tj . iz ravnice Aram : vidjeti 24.10 i bilješku . - Eufrata…Betlehem : vidjeti 35.16 i bilješku . 2 Jakov , uzimajući Efraima i Manasea na svoja koljena , izvršavao je u njihovom pogledu ritual adopcije (usvajanja) ; usporediti 30.3 ; 48.5 i bilješke . 1Sišem : vidjeti 12.6 i bilješku ; to jest grad , u srcu budućih teritorija Efraima i Manasea , gdje će Josip biti ukopan (Jos 24.32) ; ali autor igra također na smisao imena (Sišem : plećka) , jer plećka (ili but) jedne životinje bijaše jadan odabrani dio (1 Sam 9.24) . Ideja je dakle da je Jakov dao Josipu jedan privilegirani dio među drugom braćom . 2 Vidjeti 35.22 . 3 složnost : drugi prijevod njihovi mačevi . 4 pobili ljude : vidjeti 34.25-31; osakatili bikove: aluzija na neki nepoznati događaj; o toj vrsti osakaćenja vidjeti Još 11.6, 9 ; 2S 8.4 . 1raspršiti po Izraelu : Simeonovo pleme , smješteno na jugu Palestine vrlo je rano nestalo s političke scene, asimilirano od moćnog susjeda Jude ; Levijevo pleme nije nikad imalo vlastite teritorije , već će svećenička uloga , koja se ovdje ne spominje , biti glavna za cjelinu puka , vidjeti Dt 33.8-11 . 3 Skiptar neće izmaknuti Judi: aluzija na činjenicu da su David i njegovi nasljednici potekli iz Judinog plemena. - Onaj kojem pripadaju : hebrejski je tekst nejasan i prijevod nesiguran ; ne zna se na koga se aludira . 4 vino i mlijeko , to jest vinogradi i stoka, bogatstvo su Judinog plemena. 1 Važan grad u Feniciji na mediteranskoj obali . 2 Na hebrejskom ima igra riječi između imena Dan i glagola prevedenog sa suditi (usp. 30.6 i bilješku ) . 3 Redak 17 možda pravi aluziju na ulogu čuvara granica koja pripada najsjevernijem plemenu u Izraelu. 4 Vrsta usklika usred molitve. 5 Na hebrejskom ima igra riječi između Gad i riječi prevedenih s trupa i napadne. 6 Ašer ( znači sretni , vidjeti 30.13 i bilješku) podsjeća na blagostanje jednog plemena smještenog u plodnom pribrežnom području sjeverno od Karmela . 7 Pleme Neftali je bilo smješteno u šumovitom području u podnožju Libana što je dopuštalo jednu usporedbu s košutom. 1 Drugi prijevod Josip je krošnja jednog plodnog stabla , krošnja plodnog stabla pokraj izvora ; njegove se grane dižu iznad zida . 2 Redci 24-25 daju Bogu različite titule podcrtavajući njegovu moć (Nesavladivi, Svemoćni) , njegov autoritet (Pastir , ili Pastor , kraljevska titula )ili još njegovu bliskost (El , tvoj otac) . 3 posvećenom ili naziru , vidjeti Br 6.1-5 i bilješke . 1 vjerojatno aluzija na ratnički karakter i surovost plemena Benjamin, vidjeti Sud. 3.15-23; 19-20. 2 biti sjedinjen svojem puku : ( ili k svojima, redak 33) ; vidjeti 25.8 i bilješku . - Mojim ocima ili mojim predcima . - Efron Hitit : vidjeti 23.17-20 ) . 1 kuća ili obitelj . - Gošen : vidjeti 45.10 i bilješku . 2 l'Aire-de-l'Epone , franc. (Područje -od-Trnova, doslovan prijevod) - neidentificirano mjesto , u Transjordaniji ( s one strane Jordana) .

1 kuća ili obitelj . 2 roditi se nekom na koljenima : vidjeti 30.3 ; 48.12 i bilješke . 3 Vidjeti 12.7 ; 26.3 ; 28.13 . 4 Vidjeti Izl. 13.19 ; Još 24.32 .

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif