Knjiga bačena u Eufrat

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Knjiga bačena u Eufrat

Knjiga bačena u Eufrat

59 Evo zapovijedi koju *prorok Jeremija dade Serajau, sinu Nerijavljevu, sinu Mahzejiavljevu, kad ovaj bi u Jeruzalemu sa Sedecijasom, kraljem Jude, četvrte godine njegove vladavine1.
Seraja bijaše zapovjednik ukonačivanja. 60 Jeremija bijaše označio u jednu jedinu knjigu sve nesreće koje će se dogoditi Babiloniji: sve ove prethodne riječi, koje bijahu napisane protiv
Babilonije. 61 Jeremija reče Serajau: ” Kad ti dođeš u Babilon i kad vidiš i pročitaš sve ove riječi, 62 ti ćeš reći: GOSPODE, Ti si taj koji je propisao, glede ovog mjesta, da ćeš ga zbrisati ne
ostavljajući živih u njemu, ni ljudi ni zvijeri, da će postati pustoš zauvijek! 63 Kad budeš završio čitanje svoje ove knjige, prikačit ćeš na nju jedan kamen i bacit ćeš ju u Eufrat, 64 i reći ćeš:
To je ovako kako će Babilonija propasti i neće se više podići zbog nevolja koje sam ja doveo na nju.“
One se muče: sve dovde riječi Jeremijine1.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif