Smrt Abrahamova. Njegovi drugi potomci

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Smrt Abrahamova. Njegovi drugi potomci


Smrt Abrahamova. Njegovi drugi potomci[uredi VE]

25 1 Abraham uze još jednu ženu;

zvala se Ketura.

2 Ona mu dade Zimrana, Jokšana, Medana,

Madiana, Jišbaha i Šuaha .

3 Jokšan rodi Sabu i Dedana. Dedan imade za sinove

Ašurite, Letušite i Leumite.

4 Median imade za sinove Eifa, Efera,

Hanoha, Avida i Elda.

To su svi sinovi Keturini3 .

5 Abraham sva svoja dobra dade Izaku.

6 Sinove svojih konkubina, Abraham darova.

Ali, još za svog života,

on ih udalji od od svog sina Izaka, u zemlju Kedem1.

7 Evo godina života Abraha-movog: 175 godina.

8 Potom Abraham izdahnu;

on umrije u sretnoj starosti, ostario i presretan.

On bi pridružen k svojima2.

9 Njegovi sinovi Izak i Ismael ukopaše ga u spilju

Makpela3, u polje Efrona

sina Soharovog, Hitita, nasuprot Mambre,

10 u polje koje Abraham bijaše stekao

od sinova Hetovih. To je gdje ukopaše Abrahama

i njegovu ženu Saru.

11 Poslije smrti Abrahamove, Bog blagoslovi

njegovog sina Izaka.

On obitavaše pokraj bunara Lahai-Roi 4 .

12 Evo obitelji Ismaelove,

sina Abrahamovog, onog kojeg Abrahamu dade Hagara,

Egipćanka, sluškinja Sarina.

13 Evo imena sinova Ismaelovih, njihovih imena prema

obiteljima njihovim:

Nebajot prvijenac Ismaelov, Kedar, Adbel, Mivsam,

14 Mišma, Duma, i Massa,

15 Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.

16 To su oni sinovi Ismaelovi,

i takva su njihova imena; nastanjeni u duarima1

i taborima, oni imadoše dvanaest poglavara

za isto toliko grupa. 17 Evo godina

života Ismaelovih: 137 godina; potom on izdahnu.

On umrije i bi sjedinjen k svojima.

18 Ismaeliti borave od Havilae do Šura,

od međa Egipta, sve do Ašura2.

svaki nasuprot svojoj braći spreman mu zaskočiti.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif