Spisak Židova koji su došli ponovo napučiti Jeruzalem

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Spisak Židova koji su došli ponovo napučiti Jeruzalem


Spisak Židova koji su došli ponovo napučiti Jeruzalem[uredi]

11 1 Poglavari puka stanovahu u Jeruzalemu. Ostatak puka ždrijebaše za odrediti jednog na deset ljudi za stanovati u Jeruzalemu, *svetom gradu, devet drugih ostaju u gradovima. 2 Narod dade svoj blagoslov svim ljudima koji biše voljni stanovati u Jeruzalemu.
3 Evo koji biše poglavari pokrajine koji stanovaše u Jeruzalemu. U gradovima Jude , naime, Izrael, svećenici, *leviti, posluživači i sinovi slugu Solomonovih1 stanovaše svaki na svom posjedu, u svojim vlastitim gradovima. 4 U Jeruzalemu, stanovaše nekoliki od sinova Judinih i sinova Benjaminovih.
Između sinova Judinih: Ataja, sin Uzijavljev, sin Zekarijavljev, sin Amarijavljev, sin Šefatijavljev, sin Mahalalelov, između sinova Peresovih. 5 I Mazeja, sin Barukov, sin KolHozevljev, sin Hazajavljev, sin Adajavljev, sin Jojaribljev, sin Zekarijavljev, sin HaŠilonijev.
6 Svi sinovi Peresovi, stanovaše u Jeruzalemu, bijahu na broju od 468 ljudi za oružje.
7 Evo sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulamov, sin Joedov, sin Pedajavljev, sin Kolajavljev, sin Mazejavljev, sin Itielov, sin Ješajavljev. 8 I potom: Gabaj, Salaj: 928. 9 I Joel, sin Zikrijev, bijaše njihov nadglednik, dok Jehuda, sin HaZenuavljev bijaše drugi nad gradom.
10 Među svec=åenicima: Jedaja, sin Jojaribov, Jakin, 11 Seraja, sin Hilkijavljev, sin Mešulamov, sin Sadokov, sin Merajotov, sin Ahituvljev, princ Kuće Božje; 822; Adaja, sin Jerohamov, sin Pelalijavljev, sin Amsijev, sin Zekarijavljev, sin Pašehurov, sin Malkijavljev, 13 i njegova braća, poglavari obitelji: 242; Amašsajev, sin Azareelov, sin Ahzajev, sin Mešimelotov, sin Imerov, 14 i njihova braća, smionih ljudi: 128. Njihov nadzornik bijaše Zabdiel, sin HaGedolimov.
15 Između levita: Šemaja, sin Hašuvljev, sin Azrikamov, sin Hašabijavljev, sin Bunijev, 16 i Šabtaj i Jozabad, između poglavara levitskih, zaduženih vanjskim radovima Kuće Božje; 17 Matanija, sin Mikajev, sin Zabdijev, sin Asafov, onaj koji je prvi počeo izgovarati molitvu1; Bakbukija, drugi od njegove braće, i Abda, sin Šamuavljev, sin Galalov, sin Jedutunov. 18 Svih levita koji bijahu u svetom gradu: 284.
19 Nosači: Akub, Talmaon, i njihova braća, čuvari vrata: 172.
20 Ostatak Izraela, svećenici, leviti, bijahu u svim gradovima Jude, svaki u svojoj baštini. 21 Posluživači stanovahu u Ofelu2: Siha i Gišpa bijahu poglavari posluživača. 22 Nadzornik levita u Jeruzalemubijaše Uzi, sin Banijev, sin Hašabijavljev, sin Matanijavljev, sin Mikajev, između sinova Asafovih; oni bijahu pjevači u službi Kuće Božje. 23 Bijaše naime jedna zapovijed kraljeva3 glede njih i jedan dogovor koji se ticaše pjevača, dan po dan. 24 Petahija, sin Mešezabelov, između sinova Zerahovih, sina Judinog, bijaše do kralja4 za sve što se odnosilo na narod.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif