Stanovnici Jeruzalema

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Stanovnici Jeruzalema

Stanovnici Jeruzalema[uredi]

9 1 Svi Izraeliti su bili popisani i upisani u knjigu kraljeva Izraelovih. Oni iz Jude su bili izgnani u Babiloniju zbog svoje nevjernosti. 2 Prvi stanovnici koji imaše svoje posjede i svoje gradove su Izraeliti, svećenici,*leviti i posluživači1.
3 U Jeruzalemu, stanovaše nekoliki od Judinih sinova, sinova Benjaminovih, sinova Efraimovih i Manaseovih.
4 Utaj sin Amihudov, sin Omrijev, sin Imrijev, sin Banijev između sinova Peresovih, sinovi Jude. 5 Među Silonitima: Azaja prvorođeni, i njegovi sinovi; 6 između sinova Zerahovih: Jeuel. S njegovom braćom: 690.
7 Između sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulamov, sin Hodavijavljev, sin HaSenuavljev; 8 Jibneja, sin Jerohamov; Ela, sin Uzijev, sin Mikrijev, i Mešulam, sin Šefatijavljev, sin Reuelov, sin Jibnijavljev. 9 S njihovom braćom, prema njihovim rodoslovljima: 956. Svi ti ljudi bijahu poglavari obitelji u svojim obiteljima.
10 Između svećenika: Jedaja, Jehojarib, Jakin, 11 Azarija, sin Hilkijavljev, sin Mešulamov, sin Sadokov, sin Merajotov, sin Ahituvljev, poglavar Kuće Božje; 12 Adaja sin Jerohamov, sin Pašehurov, sin Malkijavljev; i Masaj sin Adielov, sin Jahzeravljev, sin Mešulamov, sin Mešilemitov, sin Imerov. 13 Sa svojom braćom, poglavarima svojih obitelji 1.760, ljudi srčanih za obavljati službu u Kući Božjoj.
14 Među levitima: Šemaja sin Hašubovljev, sin Azsrikamov, sin Hašabijavljev, između sinova Merarijevih; 15 Bakbakar, Hereš, Galal, i Matanija sin Mikavljev, sin Zikrijev, sin Asafov; 16 Obadija sin Šemajavljev, sin Galalov, sin Jedutunov i Berekija sin Azavljev, sin Elkanavljev koji stanovahu u selima Netofatita.
17 Vratari: Šalum, Akub, Talmon, Ahiman, i njihova braća. Šalum bijaše njima poglavarem. 18 Sve do ovog dana, stojeći na kraljevim vratima, na istoku, to su oni koji su vratari za tabore sinova Levijevih. 19 Šalum, sin Korea, sin Ebiazafa, sin Korea, i njegova braća iz iste obitelji, Koreiti, bijahu zaduženi službom, kao čuvari praga *Šatora; njihovi očevi bijahu bili zaduženi čuvati ulaz u tabor GOSPODOV. 20 Pinhas, sin Eleazarov, bijaše nekada njihovim poglavarem; gospod bijaše s njim. 21 Zekarija sin Mešelemijavljev bijaše vratar na ulazu u šator susretanja. 22 Svi ovi koji bijahu bili izabrani kao vratari pragova bijahu brojem 212. Oni bijahu bili popisani u svojim selima. Dadid i Samuel vidovnjak1 su ti koji ih bijahu postavili u njihovu stalnu službu. 23 Oni i njihovi sinovi bijahu raspoređeni na čuvanje vrata Kuće GOSPODOVE, tj. Kuće šatorske. 24 Vratari bijahu na četiri glavne strane svijeta: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu. 25 Njihova braća, koja bijahu u svojim selima, moraše dolaziri s vremena na vrijeme s njima na sedam dana; 26 ali četiri glavna vratara, oni, ostajahu tu stalno. To bijahu leviti koji bijahu zaduženi za odaje i riznice Kuće Bož_je. 27 Oni provodiše noć okolo Kuće Božje, jer bijahu zaduženi za njeno čuvanje i otvaranje svakog jutra. 28 Neki između njih bijahu zaduženi za obredne predmete koje prebrajahu svaki put kad ulaziše ili izlaziše. 29 Neki između njih bijahu nadglednici za vaze, naročito za svete vaze, najbolje brašno, vino, ulje, *tamjan i mirise. 30 Ali, sinovi svećenika bijahu ti koji su pripremali mješavine za mirise.
31 Matitija, između levita, onaj koji bijaše prvorođeni Šaluma Koreita, bijaše zadužen za stalno spremanje pečenih pogača. 32 Među sinovima Kehatita, neki od njihove braće bijahu zaduženi za spravljanje kruha ponude1 za svaki *šabat.
33 Pjevači, poglavari levitskih obitelji, bijahu smješteni u odaje i oslobođeni svaje službe, jer, danju i noću, oni bijahu raspoređeni na svoju službu.
34 To bijahu poglavari obitelji za levite, poglavari prema svojim rodosolovljima. Oni stanovahu u Jeruzalemu.