Povratak Izraelovih izgnanika

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Povratak Izraelovih izgnanika

Povratak Izraelovih izgnanika[uredi]

10 Dogodit će se, u onaj dan, da
korijen Jeseov2
bit će uzdignut kao barjak
narodima,
narodi će ga tražiti,
a slava bit će njegovo boravište.
11 Dogodit će se u onaj dan,
da će GOSPOD ispružiti
ruku po drugi put
za otkupiti ostatak svojeg
naroda,
onih koji ostadoše u Asiriji
i u Egiptu,
u Patrosu, Kušu, Elamu, šinearu
i Hamatu
i na otocima morskim1.
12 On će podignuti jedan barjak za
narode,
on će prikupiti izgnanike Iz-
raelove,
on će ujediniti raspršenu Judu
sa svih strana svijeta.
13 Ljubomora Efraimova2 prestat
će,
a neprijatelji Jude bit
će istrijebljeni.
Efraim neće više zavidjeti
Judi,
a Juda neće više biti protivnik
Efraimu.
14 Oni će počivati na leđima Fi-
listinaca na Zapadu,
zajedno oni će porobiti one s
Orijenta:
na Edom i na Moab oni će pru-
žiti ruku
a sinovi Amonovi3 bit
će njihovi robovi.
15 GOSPOD ukrotit će zaljev
Egipatskog mora,
on će pokrenuti ruku na Eu-
frat
- u žestini svojeg daha
on će ga razbiti u sedam rukavaca,
i učiniti da se prelazi u
sandalama.
16 Bit će jedna cesta za
ostatak njegovog puka,
za one koji budu ostali u
Asiriji,
kao što bijaše jedna za
Izrael
na dan kad on uziđe iz zemlje
Egipta.