Prijeđi na sadržaj

Obveze povjerene Ezdri od kralja Artakserksa

Izvor: Wikizvor
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Obveze povjerene Ezdri od kralja Artakserksa


11 Evo kopije službenog spisa koji kralj Artakserks dade svećeniku zakonoznancu Ezdri, pisaru riječi naloženih od GOSPODA i njegovih

zakona glede Izraela: 12 » Artakserks3 , kralj kraljeva, svećeniku Ezdri, zakonoznancu Zakona Boga *nebesa, spasenja, itd. 13 Evo mojih

zapovjedi: u mojoj kraljevini, tko je među narodom Izraelovim, njegovim svećenicima i njegovim *levitima, voljan za ići u Jeruzalem, nek'

ide s tobom! 14 Naime, ti si poslan sa strane kralja i njegovih sedam savjetnika: za izvršiti istragu glede Jude i Jeruzalema, slijedeći Zakon

svojeg Boga koji je u tvojoj ruci; 15 potom za nositi srebro i zlatio dobrovoljnih ponuda kralja i njegovih savjetnika Bogu Izraelovom čije je

boravište u Jeruzalemu, 16 kao i sve srebro i zlato koje ti budeš našao u svoj pokrajini Babiloniji s dobrovoljnim ponudama koje narod i

svećenici budu doniujeli za Kuću svojeg Boga u Jeruzalemu. 17 Dosljedno tome, ti ćeš se pobrinuti da tim novcem kupiš bikove, janjce i

sve što treba za njihove ponude i njihove libacije1 ; ti ćeš ih ponuditi na oltaru Kuće svoje Boga u Jeruzalemu. 18Ono što bude dobro za

činiti, po tebi i tvojoj braći, s ostatkom srebra i zlata, vi ćete to učiniti slijedeći volju svojeg Boga. 19 Predmeti koji ti budu dani za službu

Kuće Božje , položi ih pred Boga iz Jeruzalema. 20 Ostatak od onoga što treba Kuću tvog Boga i što ti pripadne osigurati, ti ćeš staviti na

račun riznice kraljeve. 21 Ja2 , kralj Artakserks, dajem zapovjed svim rizničarima Prekoeufratja da učine točno sve kako vam bude tražio

svećenik Ezdra, zakonoznanac Zakona Boga nebesa, 22 sve do iznosa od stotinu talenata srebra, stotinu bata vina, stotinu bata ulja i sol ,

ne računajući. 23 Sve što naredi Bog nebesa, da se brižljivo zvrši za Kuću Boga nebesa, iz straha da se njegov gnjev ne podigne, na

kraljevinu kralja i njegovih sinova. 24 Osim toga, mi vam obznanjujemo da ni na jednog od svećenika, levita, pjevača, nosača, poslužitelja i slugu1 ove Kuće Božje, nije dopušteno dizati

namet, porez ili pravo prolaza. 25 Što se tiče tebe, Ezdro, s mudrošću tvog Boga2 koja je u tvojoj ruci, postavi sudce i službenike sudske

koji će vršiti pravdu svem puku Prekoeufratja, svima onima koji poznaju zakone tvojeg Boga a, vi ćete ih dati upoznati onima koji ih ne

poznaju. 26 Tko ne bi ispunjavao Zakon tvojeg Boga i zakon kralja točno, nek' presuda bude na njega primijenjena: bilo na smrt,

zatočenje3 , kazna ili zatvor.« 27 Balogoslovljen budi GOSPOD, Bog naših otaca4 koji je stavio u srce kralju štovati ovako Kuću GOSPODOVU, u Jeruzalemu. 28 Prema

kralju, savjetnicima i svim visokim službenicima kraljevim, u svojoj vjernosti on se nadvio nad mene; tada, okrjepljen jer ruka GOSPODA

mojeg Boga bijaše na meni , ja sam sakupio nekoliko poglavara Izraelovih za ići sa mnom.