Izrael se nastanjuje u Kanaanu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif
Izrael se nastanjuje u Kanaanu[uredi VE]

1 1 Dogodi se poslije smrti Jozuine da sinovi Izraelovi pitaše GOSPODA za savjet govoreći: » Tko će se od nas uspeti kao prvi protiv Kanaanaca1 za potući ih? «

2 GOSPOD reče: » To je Juda2 koji će se uspeti. Evo ja sam izručio zemlju u ruke njegove.«

3 Juda reče Šimunu svojem bratu: »Pođi sa mnom u moj dio3 i potucimo Kanaance. Potom, ja također krenut ću s tobom u tvoj dio. « I Šimun ode s njim.

4 Juda se pope i GOSPOD mu izruči u ruke njegove Kanaance i Perizite. U Bezeku4 oni pobiše deset tisuća između njih.

5 Nađoše Adoni-Bezeka5 u Bezeku i sukobiše se s njim; oni potukoše Kanaance i Perizite.

6 Adoni-Bezek pobježe, ali oni ga proganjaše, domogoše ga se i odsjekoše palčeve na rukama i nogama6.

7 Adoni-Bezek reče: » Sedamdeset kraljeva kojima bijahu odsječeni palčevi na rukama i nogama skupljaše otpatke ispod stola mojega. Ono što sam činio Bog mi je vratio. » Odvedoše ga u Jeruzalem i on ondje umrije. «

8 Sinovi Judini7 napadoše Jeruzalem i domogoše ga se; posjekoše ga mačem i spališe u vatri.

9 Poslije toga sinovi Judini siđoše za tući Kanaance koji nastanjivahu Planinu, Negev i *Niziju8.

10 Potom Juda otiđe protiv protiv Kanaanaca koji nastanjivahu Hebron - ime Hebronu9 ranije bijaše Kirijat-Arba - i oni udariše Šesai, Ahiman i Talmai.

11 Odatle Juda ode protiv stanovnika Devira - ime Deviri ranije bijaše Kirijat-Sefer -.

12 Kaleb reče: » Onome koji udari Kirijat-Sefer i domogne ga se, ja ću dati svoju kćer Aksu za ženu.«

13 Otnijel, sin Kenazov, mlađi brat Kalebov, domože se grada, i Kaleb mu dade za ženu svoju kćer Aksu.

14 No, od svojeg dolaska, ona ga nagovaraše tražiti u njenog oca jedno polje. Ona siđe s magarca svojega, a Kaleb joj reče: » Što hoćeš ti? «

15 Ona mu reče: » Učini mi jedno dobročinstvo. Pošto si mi dao zemlju kod Negeva, daj mi također zdenac vode», i Kaleb joj dade gornje zdence i donje zdence.

16 Sinovi Kenitovi, punca Mojsijeva, uspeše se iz grada, Palmiera sa sinovima Judinim u pustinju Judinu koja je na jugu od Arade10. Oni dođoše stanovati s pukom.

17 Juda pođe sa Šimunom, svojim bratom. Oni potukoše Kanaance koji nastanjivahu Sefat i posvetiše ga, rečenog, zabrani. Nazva se taj grad imenom Horm11.

18 Juda se domože Gaze i njene teritorije, Aškelona i njegove teritorije, Ekrona12 i njegove teritorije.

19 GOSPOD bi s Judom koji uze posjed nad Planinom, ali ne bi moguće izvlastiti stanovnike ravnice, jer imadoše željezna kola13.

20 Prema riječi Mojsijevoj, dade se Hebron Kalebu koji izvlasti ondje tri sina Anakova.

21 Glede Jebuzita koji nastanjivahu Jeruzalem, sinovi Benjaminovi ne izvlastiše ih i Jebuziti su stanovali u Jeruzalemu sa sinovima Benjaminovim sve do ovog dana.

22 Kuća Josipova, ona također, uspe se, ali u Betel14, i GOSPOD bi s njom.

23 Kuća Josipova načini jedno istraživanje Betela; ranije ime grada bijaše Luz.

24 Uhode vidješe jednog čovjeka izlaziti iz grada i rekoše mu one: » Pokaži nam dakle kako se može ući u grad i mi ćemo pružiti dokaz našeg poštenja prema tebi.«

25 On im pokaza gdje se može ući u grad i oni posjekoše grad oštricom mača, ali pustiše otići onoga čovjeka i sav njegov klan.

26 Taj čovjek ode u zemlju Hitita i sagradi jedan grad kojem dade ime Luz15 to je još i danas njegovo ime.

27 Manase ne steče ni Bet-Šean s njegovim posjedima; ni Tanak s njegovim posjedima, ni stanovnike Dora s njihovim posjedima, ni stanovnike Megidoa s njegovim posjedima, i Kanaanci nastaviše stanovati u toj zemlji.

28 Ali, kad Izrael bi postao jak on nametnu Kanaancima robovsku tlaku16, ali u stvari on ih ne izvlasti.

29 Efraim ne izvlasti Kanaance koji nastanjivahu Gezer, i Kanaanci stanovaše u Gezeru u sred Efraima.

30 Zabulon ne izvlasti stanovnika Kitrona ni onih iz Nahalola; Kanaanci stanovaše u sred Zabulova, ali biše prisiljeni na robovsku tlaku.

31 Ašer ne izvlasti stanovnike Akoa, ni one iz Sidona, Ahlava, Akziva, Helbe, Afika i Rehova.

32 Ašeriti stanovaše u sred Kanaaca kojçi nastanjivahu zemlju pošto ne bijahu izvlašteni.

33 Neftali ne izvlasti žitelje Bet-Šemeša, ni one iz Bet-Anata, i on stanovaše u sred Kanaanaca koji nastanjivahu zemlju, ali stanovnici Bet-Šemeša i Bet-Anata, biše prinuđeni na tlaku.

34 *Amoriti satjeraše sinove Danove u planinu, jer ih ne pustiše sići u ravnicu.

35 *Amoriti nastaviše stanovati u Har-Herezu, Ajalonu i Šalvimu, ali kad ruka kuće Josipove oteža, oni biše prisiljeni na tlaku.

36 teritorija amoritska ide od uzvisine Akrabim, od Stijene uspinjuća.Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif