Joas je posvećen kao kralj (2 Kr)

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Joas je posvećen kao kralj (2 Kr)Joas je posvećen kao kralj (2 Kr)[uredi]

(2 Krn 23.121)
4 Sedme godine, Jehojada posla tražiti stotnike Karience i trkače3 i dade ih dovesti pred sebe u Kuću GOSPODOVU. On zaključi

jedan

savez u njihovu korist i dade im prisegnuti u kući GOSPODOVOJ, potom im on pokaza kraljevog sina. 5 On im dade ovu

zapovijed: ” Evo

što će te vi učiniti: trećina između vas koja u službu na dan *šabata


i koja čuva kraljevu kuću, 6 trećina koja se nalazi kod vrata od Sura i trećina koja koja se nalazi uz vrata smještena iza teklića

stražarit će u

Kući za nadzirati joj pristup. 7 Dva odjeljenja sastavljena od onih koji napuštaju svoju službu na dan šabata stražarit će u Kući


GOSPODOVOJ, kod kralja1. 8 Vi će te okružiti kralja, svaki s oružjem u ruci. Tko poželi probiti red bit će usmrćen. Budite s

kraljem ma kuda

on išao. “
9 Stotnici postupiše prema svemu što im bijaše zapovjedio svećenik Jehojada. Svaki od njih uze svoje ljude, one koji ulaze u

službu na dan

šabata i oni koji ju napuštaju, i nađe se kod svećenika Jehojada. 10 Svećenik dade stotnicima koplje kao i štitove kralja Davida2

koji bijahu

u Kući GOSPODOVOJ. 11 Trkači, s oružjem u rukama, postaviše se počev od desne strane Kuće sve do njene lijeve strane,

pokraj *oltara i

Kuće, tako da okružiše kralja. 12 Tada Jehojada izvede kraljevog sina, stavi na njega dijademu i kraljevska znamenja3. Postaviše

ga kraljem,

dadoše mu *pomazanje, potom zapljeskaše, uzvikujući: ”živio kralj! “


13 Atalija začu buku koju je činio narod koji pritrčavaše; ona se uputi prema puku u Kući GOSPODOVOJ. 14 Ona pogleda: kad

evo kralj

stoji na podiju1, prema običaju; zapovjednici i svirači truba bijahu pokraj kralja, svo pučanstvo zemlje zemlje bijaše radosno i

sviraše se

trubama. Atalija *razdera svoju odjeću i povika: ”Urota! Urota! “ 15 Svećenik Jehojada dade zapovijedi stotnicima zaduženim za

vojsku,

govoreći im: ” Izvedite ju izvan bedema između redova! Tko ju bude slijedio, umrijet će od mača! “ U stvari, svećenik bijaše

rekao: ” Ne

treba ju usmrtiti u Kući GOSPODOVOJ. “ 16 Oni se dočepaše Atalije i, kad ona stizaše u Kuću GOSPODOVU kroz Konjski ulaz2,

ona bi

pogubljena na tom mjestu.
17 Jehojada zaključi *savez između GOSPODA, kralja i puka da bi ovaj bio puk za GOSPODA; on sklopi također jedan savez

između kralja i

puka. 18 Svo pučanstvo zemlje nađe se u kući *Baalovoj, razruši ju, potpuno uništi njene oltare i njene kipove i, pred oltarima,

ubi Matana,

svećenika Baalova. Svećenik Jehojada uspostavi jedan nadzor nad Kućom GOSPODOVOM 19 potom on uze stotnike,

Karience, trkače i

svo pučanstvo zemlje; oni svedoše kralja iz Kuće GOSPODOVE i, kroz


vrata trkača, nađoše se u kući kraljevoj. Joas zasjede na prijestolje kraljeva. 20 Svo pučanstvo zemlje bi bi u radosti, a grad

ostade u miru.

Atalija, ona, bijaše pogubljena mačem u kraljevskoj kući.