Ezdra

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Ezdra


== Kir dopušta obnavljanje Templa (Ezdra) ==[1]

 • 1 1 A prve godine Kira , kralja Perzije da bi se ispunila riječ GOSPODOVA, izišla na usta Jeremiji, GOSPOD probudi duh Kiru, kralju Perzije, da se u svem njegovom kraljevstvu objavi jedan proglas, i isto jedan spis[2], za reći:
 • 2» Ovako govori Kir, kralj Perzije: Sva kraljevstva na zemlji, GOSPOD, Bog *nebesa, meni ih je dao, i zadužio me on sam da mu

izgradim jednu kuću[3] u Jeruzalemu koji je u Judi.

 • 3 Među vama, tko pripada svem njegovom naroduđ Nek' Bog njegov bude s njim, i nek' se uspne[4] u Jeruzalem, u Judi, izgradi Kuću GOSPODU, Bogu Izraelovom to je Bog koji je u Jeruzalemu!
 • 4 U svim mjestima u kojima boravi ostatak naroda, nek' ljudi iz

tog mjesta donesu svaki srebra, zlata, dobara i stoke, kao i dobrovoljnih žrtava za Kuću Boga koja je u Jeruzalemu[5]! « 

 • 5 Tada se digoše poglavari obitelji Jude i Benjamina, svećenici i *leviti, ukratko svi oni kojima Bog bijaše probudio duh za ići graditi Kuću Gospodovu koja je u Jeruzalemu.
 • 6 I svi njihovi susjedi pritekoše im , uz pomoć srebrenih i zlatnih predmeta, dobara i stoke, dragocjenih poklona, ne računajući, k tome, sve što bijaše ponuđeno dobrovoljno.
 • 7 Kralj Kir dade povući sve predmete Kuće Gospodove koje Nabukodonozor

bijaše oduzeo iz Jeruzalema[6] za staviti u kuću svojih bogova.

 • 8 Kir, kralj Perzije, dade ih povući posredništvom rizničara Mitredata koji ih

dade uzeti u račun po Šešbasaru, princu Jude[7].

 • 9 Evo računice: pladnjevi od zlata: 30 ; srebreni pladnjevi: tisuću; noževi : 29; *10 zlatnih kupa: 30; kupa srebrenih drugog reda: 410; drugih predmeta : tisuću.
 • 11 Ukupno zlatnih i srebrenih predmeta: 5.400[8] . Šešbasar odnese sve, kad se izgnanici uspinjaše iz Babilonije u Jeruzalem.

Spisak Židova koji se vratiše u Palestinu[uredi]

 • 2 1 Evo sinova pokrajine koji se vratiše iz ropstva, iz izgnanstva oni koje Nabukodonozor, kralj Babilonije, bijaše izgnao u Babiloniju i koji vratiše se u Jeruzalem i u Judu, svaki u svoj grad[9].
 • 2 To su oni koji dođoše sa Zorobabelom, Jozuom, Nehemijom, Serajom, Reelajom, Mordokajom[10], Bilšanom, Misparom, Bigvajem, Rehumom, Baanaom. Broj ljudi puka Izraelovog:
 • 3 sinovi Pareoševi[11]: 2.172;
 • 4 sinovi Šefatajevi: 372;
 • 5 sinovi Arahovi: 775;
 • 6 sinovi Pahat Moabvljevi, tj. sinovi Ješuavljevi i Joabovi: 2.812;
 • 7 sinovi Elamovi : 1.254;
 • 8 sinovi Zatuvljevi : 945;
 • 9 sinovi Zakajevi : 760;
 • 10 sinovi Banijevi: 642;
 • 11 Sinovi Bevajevlji : 623;
 • 12 sinovi Azgadovi: 1.222 ;
 • 13 sinovi Adonikamovi : 666;
 • 14 sinovi Bigvajevi : 2.056;
 • 15 sinovi Adinovi: 454;
 • 16 sinovi Aterovi , tj. Jehizkijavljevi: 98;
 • 17 sinovi Besajevi : 323;
 • 18 sinovi Joravljevi :112;
 • 19 sinovi Hašumovi : 223;
 • 20 sinovi Gibarovi : 95;
 • 21 sinovi iz Betlehema[12]: 123;
 • 22 ljudi iz Netofa: 56;
 • 23 ljudi iz Anatota: 128;
 • 24 ljudi iz Azmaveta: 42;
 • 25 sinovi iz Kirijat-Arima, Kefira i Beerota: 743;
 • 26 sinovi iz Rame i Geva : 621;
 • 27 ljudi iz Mikmasa : 122;
 • 28 ljudi iz Betela i Aja : 223;
 • 29 sinovi iz Neba: 52;
 • 30 sinovi iz Magbiša: 156;
 • 31 sinovi jednog drugog Elama : 1.254;
 • 32 sinovi Harimovi: 320;
 • 33 sinovi iz Loda, Hadida i Ona: 725;
 • 34 sinovi iz Jerihona: 345;
 • 35 sinovi iz Senaaa: 3.630.
 • 36 Svećenici: sinovi Jedajavljevi, tj. kuće Jozuevljeve:973;
 • 37 sinovi Imerovi: 1.052;
 • 38 sinovi Pašehurovi: 1.247;
 • 39 sinovi Harimovi: 1.017.
 • 40 *Leviti: sinovi Ješuavljevi i Kadmielovi, tj. sinovi Hodavijavljevi: 74.
 • 41 Pjevači: sinovi Asafovi: 128.
 • 42 Vratari: sinovi Šalumovi: sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akuvljevi, sinovi Hatitovi, sinovi Šovajevi, svega: 139.
 • 43 Posluživači[13]: sinovi Sihajevi, sinoviHasufavljevi, sinovi Tabaotovi,
 • 44 sinovi Kerosovi, sinovi Siahavljevi, sinovi Padonovi,
 • 45 sinovi Levanavljevi, sinovi Hagavavljevii, sinovi Akuvovi,
 • 46 sinovi Hagavljevi, sinovi Hananovi,
 • 47 sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi Reajaovi,
 • 48 sinovi Resinovi, sinovi Nekodavljevi, sinovi Gazamovi,
 • 49 sinovi Uzavljevi, sinovi Pazeahovi, sinovi Bezajevi,
 • 50 sinovi Asnavljevi, sinovi Meunimovi, sinovi Nefusimovi,
 • 51 sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufavljevi, sinovi Harhurovi,
 • 52 sinovi Baslutovi, sinovi Mehidavljevi, sinovi Haršavljevi,
 • 53 sinovi Barkosovi, sinovi Sizeravljevi, sinovi Tamahovi,
 • 54 sinovi Nesiahovi, sinovi Hatifavljevi.
 • 55 Sinovi slugu Solomonovih[13] : sinovi Sotajevi, sinovi HaSoferetovi, sinovi Perudavljevi,
 • 56 sinovi Jaalavljevi, sinovi Darkonovi, sinovi Gidelovi,
 • 57 sinovi Šefatijavljevi, sinovi Hatilovi, sinovi Pokeret-Ha-Sevaimovi, sinovi Amijevi.
 • 58 Svi posluživači i sinovi slugu Solomonovih: 392.
 • 59 A evo onih koji su se uspeli iz Tel-Melaha, Tel-Harša, Kerub Adana[14], Immer i koji nisu mogli poznati da li njihov očinski dom i njihov rod bijahu sigurno iz Izraela:
 • 60 sinovi Delajavljevi, sinovi Tobijavljevi, sinovi Nekodavljevi: 652;
 • 61 i neki među svećenicima: sinovi Hobajavljevi, sinovi hadokovi, sinovi Barzilajevi oni koji bijahu uzeli žene među kćerima Barzilaja Galadita i bijahu bili nazvani njegovim imenom.
 • 62 Ti ljudi potražiše svoj zapisani rodoslov , ali ga ne nađoše; tad ih se oglasi nečistim, isključi iz svećeničke službe.
 • 63 A upravitelj njima reče da ne jedu *presvete hrane, sve dok se jedan svećenik ne predstavi za Urim i za Tumim[15].
 • 64 Sabor u cjelini brojaše 42.360 osoba[16], a da se ne računaju njihove sluge i sluškinje kojih bijaše 7. 337;
 • 65 oni imaše 200 pjevača i pjevačica;
 • 66 njihovi konji : 736; njihove mule: 245;
 • 67 njihove deve: 435; magarci: 6.720.
 • 68 Za njihovog dolaska u Kuću GOSPODOVU koja je u Jeruzalemu, izvjesni poglavari obitelji prinesoše dobrovoljne žrtve za Kuću Božju, da bi se obnovila na svom mjestu.
 • 69 Prema svojoj moći, oni dadoše u radnu riznicu 61.000 zlatnih drahmi i 5.000 mina srebra[17], i stotinu tunika svećeničkih.
 • 70 Tada svećenici, leviti, jedan dio puka , pjevači, nosači i posluživači smjestiše se u svojim gradovima. Svi Izraeliti bijahu u svojim gradovima.

Jozue i Zorobabel uspostavljaju bogoštovlje[uredi]

 • 3 1 Kad dođe sedmi mjesec[18], dok sinovi Izraelovi bijahu u svojim gradovima, narod se sakupi jednodušno u Jeruzalemu.
 • 2 Jozue, sin Jozadakov, diže se sa svojom braćom svećenicima, kao i Zorobabel, sin Šaltielov, sa svojom braćom, i oni izgradiše *oltar Boga Izraelova za nuditi holokauste[19], kako je to pisano u Zakonu

Mojsijevom, čovjeka Božjeg.

 • 3 Oni obnoviše oltar na njegovim temeljima, jer se bojahu domaćih ljudi[20], i ponudiše tu GOSPODU holokauste, jutarnje i večernje holokauste.
 • 4 Potom proslaviše blagdan Šatora[21], kao što je pisano, nudeći holokauste dan za danom prema broju dnevnica određenih po običaju.
 • 5 Poslije toga oni ponudiše vječni holokaust, holokauste za mlade mjesece[22] i za sva sveta vremena GOSPODOVA.
 • 6 Od prvog dana sedmog mjeseca , oni počeše nuditi holokauste GOSPODU. Ipak temelji Templa GOSPODOVA ne bijahu postavljeni,
 • 7 dadoše oni također novac klesarima i tesarima, kao i živež, piće i ulje Sidonijancima i Tirijancima da bi dovezli morem cedrovog drveta s Libana sve do Jaffe[23], slijedeći dopuštenje koje kralj Perzije, Kir njima dade.
 • 8 Potom, druge godine njihovog dolaska u Kuću Božju u Jeruzalemu, drugog mjeseca[24], Zorobabel, sin Šaltielov, i Jozue, sin Jozadakov, s ostatkom svoje braće, svećenika, *levita i svih onih koji bijahu stigli iz zarobljeništva u Jeruzalem, počeše postavljati levite od dvadeset i više godina za voditi radove na Kući GOSPODOVOJ.
 • 9 Glede Jozue, njegovih sinova i njegove braće, Kadmiela i njegovih sinova, sinova Judinih, svih zajedno, oni se postaviše za upravljati svakom radniku koji radiše u Kući Božjoj, a da se ne govori o sinovima Henadadovim, njihovim sinovima i njihovoj braći levitima.
 • 10 Tada graditelji postaviše temelje Templu GOSPODOVOM, dok se postavljahu svećenici, u odijelima, s trubama, kao i leviti sinovi Asafovi s cimbalima, da bi hvalili GOSPODA, prema zapovjedima Davidovim, kralja Izraelova.
 • 11 U hvalospjevu i izricanju zahvalnosti prema GOSPODU, oni odgovaraše: Jer on je dobar, jer njegova vjernost traje uvjek za Izrael. Sav narod klicaše[25] hvaleći GOSPODA, zbog temelja Kuće GOSPODOVE.
 • 12 Tada mnogi svećenici, leviti i poglavari obitelji među najstarijima oni koji bijahu vidjeli negdašnju Kuću glasno plakahu, dok se pred njihovim očima postavljahu temelji te Kuće. Ali mnogi jednako podigoše glas u radosnim klicanjima.
 • 13 Tako narod ne mogaše razlikovati buku radosnih klicanja od plačeva narodnih, jer puk izvikivaše velika klicanja čiji se zvuk čuo veoma daleko.

Uplitanje židovskih neprijatelja[uredi]

 • 4 1 Kad neprijetelji Jude i Benjamina doznadoše da izgnanici[26] grade Templ GOSPODA , Boga Izraelova,
 • 2 oni priđoše Zorobabelu i poglavarima obitelji govoreći im: » Mi hoćemo graditi s vama! Kao što vi, naime, i mi tražimo Boga, vašeg, i mi mu nudimo *žrtve, od vremena Azarhadona, kralja Asirije, koji nas je doveo ovamo[27]
 • 3 Ali, Zorobabel, Jozue i ostatak poglavara obitelji Izraelovih njima rekoše : »Mi ne gradimo, vi i mi, jednu Kuću našem Bogu: to je na nama samima[28] da gradimo za GOSPODA, Boga Izraelova, kao što nam je zapovjedio kralj Kir, kralje Perzije.«
 • 4 Domaći ljudi[29] uspješe ipak oslabiti ruke puka Judinog i zastrašiti graditelje.
 • 5 Oni platiše savjetnike protiv njih da bi upropastili njihov naum, tijekom vremena Kirovog, kralja Perzije, sve do vladavine Darija, kralja perzijskog[30].


Židovi prijavljuju kralju Artakserksu[uredi]

 • 6 Pod vladavinom Kserksa[31], u početku njegove vladavine, oni napisaše jednu optužbu protiv Stanovnika Jude i Jeruzalema?
 • 7 U vrijeme Artakserksa, Bišlam, Mitredat, Tabel i drugi njihovi sudruzi pisaše Artakserksu, kralju Perzije; tekst pisma bijaše pisan aramejskim pismom i jezikom aramejskim[32].
 • 8 Kancelar Rehum i tajnik Šimšaj napisaše kralju6 Artakserksu o Jeruzalemu slijedeće pismo:
 • 9 » Kancelar Rehum, tajnik Šimšaj, njihovi drugi sudruzi, ljudi iz Dina, Afarsataka, Tarpela, Uruka, Babilonije, Suze, Deha, Elama[33]
 • 10 i drugih pučanstava koje je veliki i svijetli Asnapar izgnao i nastanio u gradu Samariji i ostatku zemlje, u Prekoeufratju[34], itd.«.
 • 11 Evo kopije pisma koje su oni njemu poslali: »Kralju Artakserksu, tvoje sluge, ljudi Prekoeufratja, itd.
 • 12 Moramo upoznati kralja da Židovi, uzišli od tebe za doći k nama u Jeruzalem, obnavljaju grad pobunjenički i opak; oni će podići zidove i ispitati temelje.
 • 13 Moramo sada upoznati kralja da kad taj grad bude obnovljen i njegovi zidovi podignuti, oni neće više davati danka, poreza i prava prolaza, što će na posljetku uzrokovati štetu kraljevima.
 • 14 Sada, budući da mi jedemo sol iz palače[35] i da nam se čini nepriličnim vidjeti kralja da se razgnjevi, mi šaljemo kralju ove obvijesti
 • 15 da dadne istražiti knjigu sjećanja svojih otaca. U knjizi sjećanja, ti ćeš naći i saznati da je taj grad jedan pobunjenički grad, koji uzrokuje štetu kraljevima i pokrajinama, i u kojem su se smišljale pobune od starih vremena. To je ono zbog čega je taj grad bio razoren[36].
 • 16 Mi obznanjujemo kralju da ako taj grad bude nanovo izgrađen i njegovi zidovi podignuti, ti zbog toga nećeš više imati posjeda u Prekoeufratju.«


Odgovor kralja Artakserksa[uredi]

 • 17 Kralj otposla ovaj odgovor: »Kancelaru Rehumu, tajniku Šimšaju i drugim njihovim sudruzima koji stanuju u Samariji i u ostatku Prekoeufratja, mir i td.
 • 18 Službeni spis koji ste nam poslali bio je pročitan, na razumljiv način, u mojoj nazočnosti.
 • 19 Po mojoj naredbi, izvršeno je istraživanje i otkriveno je da, od starih vremena, taj se grad podizao protiv kraljeva i da se bavio pobunom i ustaništvom.
 • 20 Bilo je u Jeruzalemu moćnih kraljeva koji su gospodarili cijelim Prekoeufratjem[37]; plaćao im se danak, porez i pravo prolaza.
 • 21 Sada, izdajte zapovjed da se prekinu radovi tih ljudi; da taj grad ne bude obnovljen sve dok zapovjed o tome ne bude izdana od mene.
 • 22 Pazite se na ne postupite nemarno u ovoj stvari iz straha da zlo ne poraste i ne uzrokuje štetu kraljevima .«
 • 23 Čim kopija tog službenog spisa kralja Artakserksa bi pročitana u nazočnosti Rehumovoj, tajnika Šimšaja i njihovih sudruga, oni odoše u žurbi u Jeruzalem kod Židova i prekinuše im radove silom i nasiljem.
 • 24 Tada, u Jeruzalemu, rad na kući Božjoj prestade i taj prekid potraja

sve do druge godine vladavine[38] Dariusa, kralja Perzije.


Zorobabel i Jozue obnavljaju Templ[uredi]

 • ’’’5’’’ 1 Kad *proroci prorok Agej i Zaharije[39], sin Iddoov prorokovaše o Židovima koji bijahu u Judi i u Jeruzalemu u ime Boga Izraelovog koji bijaše nad njima,
 • 2 Zorobabel, sin Šaltielov i Jozue, sin Jozadakov digoše se i počeše tada graditi
 • 3 Dom Božji u Jeruzalemu; s njima , bijahu proroci Božji koji im pomagaše.
 • 3 U tom času , upravitelj Prekoeufratja, Tatnaj, ŠetarBoznaj i njihovi sudruzi dođoše k njima i rekoše im: » Tko vam je dao zapovjed graditi tu Kuću i podići te grede[40]?
 • 4 Dakle, mi vam velimo: Koja su imena ljudi koji grade ovu građevinu? «
 • 5 Ali oko njihovog Boga bijaše nad *starješinama Židova[41]: ne bi im prekinut rad sve dok ne stiže potom službeni spis o tom pitanju.


Židovi niječu kralju Dariusu[uredi]

 • 6 Kopija pisma bi poslana kralju Dariusu od upravitelja Prekoeufratja Tatnaja, ŠetarBoznaja i njegovih sudrugova, ljudi Afarsakovih[42] u Prekoeufratju.
 • 7 Oni mu poslaše jednu poruku u kojoj bijaše napisano: » Kralju Dariusu, potpuni mir!
 • 8 Nek' kralj zna da smo mi išli u pokrajinu Judu u Kuću Boga velikoga. Ona se gradi od klesanog kamena i od drveta stavljenog u zidove. Taj je rad izveden brižljivo i napreduje u njihovim rukama[43].
 • 9 Tada smo mi ispitali te *starješine i rekli im: Tko vam je dao zapovjed graditi tu Kuću i podići te grede[44]?
 • 10 Osim toga, mi smo ih pitali za imena njihova da bi nas upoznali s njima, da bi mi napisali ime ljudi koji su na čelu njihovom.
 • 11 Evo odgovora koji nam dođe: Mi smo sluge Boga nebesa i zemlje, i mi obnavljamo Kuću izgrađenu ima tome mnogo godina, kad ju jedan kralja

Izraelov bijaše izgradio i završio[45].

 • 12 Ali, nakon što naši očevi[46] razljutiše Boga nebesa, on ih izruči u ruke Kaldejcu Nabukodonozoru, kralju Babilonije, i on poruši tu Kuću i izgna narod u Babiloniju.
 • 13 Ipak, prve godine Kira, kralja Babilonije, kralj Kir naloži, izgraditi tu Kuću Božju[47],
 • 14 Osim toga, predmeti iz Kuće Božje, zlatni i srebreni, koje Nabukodonozor bijaše dao odnijeti iz Templa u Jeruzalemu za donijeti ih u templ babilonijski, kralj Kir njih oduze iz templa Babilonije za vratiti ih u ime Šešbasara[48] koji bijaše postavljen za upravitelja.
 • 15 On mu reče: Uzmi ove predmete i idi ih postaviti u Templ u Jeruezalemu, i da Kuća Božja bude obnovljena na svom mjestu.
 • 16 Tada je Šešbasar došao postaviti temelje[49] Kuće Božje u Jeruzalemu. Od tog časa sve do sada, ona se gradi, ali nije završena.
 • 17 Sada dakle, ako se dopada kralju, nek se potraži u kraljevskoj riznici[50] zapovjed dana od kralja Kira glede izgradnje te Kuće Božje u Jeruzalemu; i da nam se pošalje odluka kraljeva o tom pitanju.«


Odgovor kralja Dariusa[uredi]

 • 6 1 Tada kralj Darius dade zapovijed izvršiti istraživanje u arhivama riznice, odloženim ondje, u Babiloniji;
 • 2 i, u tvrđi u Ekbatanu[51] u pokrajini Mediji, nađe se jedan svitak gdje bijaše pisano: » Arhiva.
 • 3 Prve godine kralja Kira, kralj Kir je izdao naredbu: Kuća Božja u Jeruzalemu.

Kuća će biti obnovljena ondje gdje se nude *žrtve i gdej se nalazee njeni temelji; njena visina bit će 60 lakata, a njena širina 60 lakata[52] .

 • 4 Bit će tri reda klesanog kamena i jedan red novog drveta a trošak će biti pokriven iz kraljeve kuće[53].
 • 5 Osim toga, donijet će se ponovo predmeti iz Kuće Božje, zlatni i srebreni, koje Nabukodonozor biujaše oduzeo iz Templa u Jeruzalemu i odnio u Babiloniju; svaki od njih ići će na svoje mjesto u Templ u Jeruzalemu. Ti ćeš njih odložiti[54] u Kuću Božju.«

6 »Sada, upravitelju Prekoufratja Tatnaju, Šetar-Boznaje i vaši sudruzi, ljudi Afarsakovi iz Prekoeufratja, ne bavite se time[55]. Pustite obavljati rad na toj Kući Božjoj; upravitelj Židova, sa *starješinama Židova, gradit će tu Kuću na njenom mjestu.

 • 8 Evo mojih zapovjedi o onome što vam je činiti sa starješinama Židova u izgradnji te Kuće Božje: na dobrima kraljevim, potječućim iz poreza Prekoeufratja, trošak će biti osiguran točno za te ljude, bez prekida.
 • 9 Ono što će biti potrebno mladi bikovi, ovnovi, janjci za holokauste[56] Boga *nebesa ; pšenica, sol, vino i ulje , prema traženjima svećenika iz Jeruzalema njima će biti davano dan za danom, bez grješke,
 • 10 da mogu donositi ponude[57] smirivanja Bogu nebesa i da mole za život kralja i njegovih sinova.
 • 11 Evo mojih zapovjedi glede onog tko bi prekršio ovaj ukaz: da se iščupa šip drveni iz kuće njegove i da se nabije sasvim ravno na njega odozgo; osim toga, da se kuća njegova pretvori u hrpu otpadaka.
 • 12 Da mogne Bog koji je dao svojem *imenu boraviti ondje srušiti svakog kralja i sav narod koji, u prekršaju, bude pružio ruku svoju za uništiti ovu Kuću Božju u Jeruzalemu. Ja, Darius, dadoh ovu zapovjed; da bude

učinjeno točno tako!«

 • 13 Tada upravitelj Prekoeufratja, Tatnaj, Šetar-Boznaj i njihovi sudruzi postupiše točno prema zapovjedi poslanoj od kralja Dariusa.


Posvećenje obnovljenog Templa[uredi]

 • 14 *Starješine Židova nastaviše s uspješnom izgradnjom, prema *proročanstvu proroka Ageja i Zaharija, sina Iddoova[58]; oni izvršiše izgadnju, prema zapovjedi Boga Izraelova i prema naredbi Kira, Dariusa i Artakserksa, kralja Perzije.
 • 15 Završi se ta Kuća trećeg dana mjeseca Adara, šeste godine vladavine kralja Darija[59].
 • 16 Sinovi Izrazelovi, svećenici, *leviti i ostatak izgnanika[60] biše u radosti posvećenja te Kuće Božje.
 • 17 Oni ponudiše, za posvećenje te Kuće Božje stotinu bikova, 200 ovnova, 400 janjaca i, za grijehe sveg Izraela, dvanaest jaraca slijedeći broj plemena Izraelovih.
 • 18 Oni postaviše svećenike prema njihovim razredima i levite prema njihovim podjelama, za službu Božju u Jeruzalemu, prema propisima iz Knjige Mojsijeve.


Židovi slave blagdan Pashe[uredi]

 • 19 Izgnanici[61] proslaviše *Pashu četrnaestog dana prvog mjeseca; *20 kako se svećenici zajedno *levitima bijahu *očistili, svi bijahu čisti: oni tada zaklaše Pashu[62] za sve izgnane, za svoju braću svećenike i za sebe same.
 • 21 Tako sinovi Izraelovi, vrativši se iz izgnanstva, jedoše sa svima onima koji, kod sebe, bijahu prekinuli s nečistoćom domaćih pogana glede traženja[63] GOSPODINA Boga Izraelovog.
 • 22 Oni radosno slaviše blagdan beskvasnih *kruhova, tijekom sedam dana, jer GOSPOD bijaše ispunio njih radošću mijenjajući *srce kralja Asirije[64] spram njih, da bi ojačao ruke njihove u poslu oko kuće Božje, Boga Izraelovog.


Zakonoznanac Ezdra[uredi]

 • 7 1 Poslije ovih zbivanja, pod vladavinom kralja Perzije Artakserksa[65], Ezdra, sin Serajavljev, sin Azarijavljev, sina Hilkijev,
 • 2 sin Ahituhov,
 • 3 sin Amarijev, sina Azarijavljev, sin Merajotov
 • 4 sin Azarijavljev, sin Uzijev, sin Bukijev,
 • 5 sin Abišuavljev, sin Pinhasov, sin Eleazarov, sin Aaronov, velikog svećenika *6 taj Ezdras uspe se iz Babilonije. Bijaše to jedan zakonoznanac stručnjak u Zakonu Mojsijevom danom po GOSPODU, Bogu Izraelovom. Kralj mu dade sve što bijaše tražio, jer ruka GOSPODOVA, njegovog Boga bijaše na njemu[66].
 • 7 Među sinovima Izraelovim i među svećenicima, pjevačima, nosačima i posluživačima, neki od njih uspeše se u Jeruzalem, sedme godine kralja Artakserksa[67];
 • 8 on stiže dakle u Jeruzalem petog mjeseca[68]; bijaše to sedme godine kralja.
 • 9 Naime, prvog dana prvog mjeseca, on sam odredi putovanje iz Babilonije, i prvog dana petog mjeseca, on stiže u Jeruzalem, jer dobra ruka njegovog Boga bijaše na njemu.
 • 10 Ezdra, naime, bijaše posvetio srce svoje istraživati Zakon GOSPODOV, primijenjivati ga i obučavati zakone i običaje u Izraelu.


Obveze povjerene Ezdri od kralja Artakserksa[uredi]

 • 11 Evo kopije službenog spisa koji kralj Artakserks dade svećeniku zakonoznancu Ezdri, pisaru riječi naloženih od GOSPODA i njegovih zakona glede Izraela:
 • 12 » Artakserks[69], kralj kraljeva, svećeniku Ezdri, zakonoznancu Zakona Boga *nebesa, spasenja, itd.
 • 13 Evo mojih zapovjedi: u mojoj kraljevini, tko je među narodom Izraelovim, njegovim svećenicima i njegovim *levitima, voljan za ići u Jeruzalem, nek' ide s tobom!
 • 14 Naime, ti si poslan sa strane kralja i njegovih sedam savjetnika: za izvršiti istragu glede Jude i Jeruzalema, slijedeći Zakon svojeg Boga koji je u tvojoj ruci;
 • 15 potom za nositi srebro i zlatio dobrovoljnih ponuda kralja i njegovih savjetnika Bogu Izraelovom čije je boravište u Jeruzalemu,
 • 16 kao i sve srebro i zlato koje ti budeš našao u svoj pokrajini Babiloniji s dobrovoljnim ponudama koje narod i svećenici budu doniujeli za Kuću svojeg Boga u Jeruzalemu.
 • 17 Dosljedno tome, ti ćeš se pobrinuti da tim novcem kupiš bikove, janjce i sve što treba za njihove ponude i njihove libacije[70]; ti ćeš ih ponuditi na oltaru Kuće svoje Boga u Jeruzalemu.
 • 18 Ono što bude dobro za činiti, po tebi i tvojoj braći, s ostatkom srebra i zlata, vi ćete to učiniti slijedeći volju svojeg Boga.
 • 19 Predmeti koji ti budu dani za službu Kuće Božje, položi ih pred Boga iz Jeruzalema.
 • 20 Ostatak od onoga što treba Kuću tvog Boga i što ti pripadne osigurati, ti ćeš staviti na račun riznice kraljeve.
 • 21 Ja[71], kralj Artakserks, dajem zapovjed svim rizničarima Prekoeufratja da učine točno sve kako vam bude tražio svećenik Ezdra, zakonoznanac Zakona Boga nebesa,
 • 22 sve do iznosa od stotinu talenata srebra, stotinu bata vina, stotinu bata ulja i sol , ne računajući.
 • 23 Sve što naredi Bog nebesa, da se brižljivo zvrši za Kuću Boga nebesa, iz straha da se njegov gnjev ne podigne, na kraljevinu kralja i njegovih sinova.
 • 24 Osim toga, mi vam obznanjujemo da ni na jednog od svećenika, levita, pjevača, nosača, poslužitelja i slugu[72] ove Kuće Božje, nije dopušteno dizati namet, porez ili pravo prolaza.
 • 25 Što se tiče tebe, Ezdro, s mudrošću tvog Boga[73] koja je u tvojoj ruci, postavi sudce i službenike sudske koji će vršiti pravdu svem puku Prekoeufratja, svima onima koji poznaju zakone tvojeg Boga a, vi ćete ih dati upoznati onima koji ih ne poznaju.
 • 26 Tko ne bi ispunjavao Zakon tvojeg Boga i zakon kralja točno, nek' presuda bude na njega primijenjena: bilo na smrt, zatočenje[74], kazna ili zatvor.«
 • 27 Balogoslovljen budi GOSPOD, Bog naših otaca[75] koji je stavio u srce kralju štovati ovako Kuću GOSPODOVU, u Jeruzalemu.
 • 28 Prema kralju, savjetnicima i svim visokim službenicima kraljevim, u svojoj vjernosti on se nadvio nad mene; tada, okrjepljen jer ruka GOSPODA mojeg Boga bijaše na meni , ja sam sakupio nekoliko poglavara Izraelovih za ići sa mnom.

Sudruzi Ezdrini[uredi]

 • 8 1 Evo, s njihovim rodoslovljima, poglavara obitelji koje se uspeše sa mnom iz Babilonije, pod vladavinom kralja Artakserksa[76]:
 • 2 Sinovi Pinhasovi; Geršom; sinovi Itamarovi: Daniel; sinovi Davidovi: Hatuš,
 • 3 sinovi Šekanajevi; sinova Pareoševih: Zekarija s onima koji bijahu zabilježeni 150 ljudi;
 • 4 sinovi Pahat-Moaba: Elienhoenaj, sin Zerahijavljev i, s njim 200 ljudi;
 • 5 Sinovi Šekanajovi, sinovi Jahazielovi, i, s njim, 300 ljudi
 • 6 i sinovi Adinovi: Ebed sin Jonatanov i, s njim, 50 ljudi;
 • 7 a sinova Elamovih: Ješaja , sin Atalijavljev i, s njim , 70 ljudi;
 • 8 i sinova Šefatijavljevih: Zebadija sin Mikaelov i, s njim, 80 ljudi;
 • 9 sinova Joabovih : Obadija sin Jehielov i, s njim , 218 ljudi;
 • 10 i sinova Šelomitovih, sina Josifijavljevih i, s njim 160 ljudi;
 • 11 i sinova Bavajevih: Zekarija sin Bevajev i, s njim , 28 ljudi;
 • 12 i sinova Azgadovih: Johanan sin Ha-Katanov i, s njim 110 ljudi;
 • 13 i sinova Adoniukamovih: kojima posljednjim evo imena: Elifelet, Jeiel i Šemaja i, s njima, 60 ljudi;
 • 14 i sinova Bigvajevih: Utaj i Zabud i, s njim , 70 ljudi.


Priprema puta prema Jeruzalemu[uredi]

 • 15 Ja ih prikupih uz rijeku koja teče prema Ahavi i mi tu taborovasmo tri dana. Ja pažljivo promatrah narod i svećenike, ali ne nađoh ondje nikog od sinova Levijevih[77].
 • 16 Tada ja poslah poglavare Eliezera, Ariela, Šemaja, Elnatana i Jariva, Elnatana, Natana, Zekarija, Mešulama, kao i nastavnike[78] Jojariba i Elnatana,
 • 17 sa zapovješću da idu kod Iddoa, poglavara mjesta Kasifja; i rekoh im riječi za reći Iddou i njegovoj braći posluživačima u mjestu Kasifja da bi nam doveli sluge za Kuću našeg Boga[79].
 • 18 Kako dobra ruka našeg Boga bijaše na nama, oni nam dovedoše jednog mudrog čovjeka, jednog od sinova Mahlijevih, sina Levijeva, sina Izraelova, tj. Šerejavljeva, njegove sinove i njegovu braću, na broju njih devetnaest,
 • 19 kao i Hašabijaz i s njim Ješaja, jednog od sinova Merarija, njegovu braću i njihove sinove , njih na broju 20;
 • 20 i među posluživačima koje David i poglavari bijahu dali za službu *levitsku[80], 220 posluživača, svi namješteni po svojim imenima.
 • 21 Ja ondje proglasih, pokraj rijeke Ahava, jedan *post da bismo se ponizili pred svojim Bogom da bi tražili milost za putovati bez poteškoća, mi i naša djeca, s a svojom prtljagom.
 • 22 Jer, ja se stidjeh tražiti u kralja konjičku silu da nas štiti od neprijatelja

tijekom puta; naime, mi bijasmo rekli kralju: » Dobra je ruka našeg Boga na svima koji ga traže; ali jaka je je srdžba njegova na sve koji ga napuste.« 

 • 23 Mi postismo dakle, tražeći tu milost u našeg Boga i on nas usliša.
 • 24 Potom ja uzeh na stranu dvanaest poglavara svećeničkih sa Šervijaom, Hašvijaom i desetero njihove braće s njima.
 • 25 Ja im izmjerih srebro, zlato i predmete koji su sačinjavali predujam[81] za Kuću našeg Boga što kralj, njegovi savjetnici, njegovi poglavari i svi nazočni Izraeliti bijahu donijeli.
 • 26 Ja izvagah u njihovim rukama 650 talenata[82], srebra, srebrenih predmeta za stotinu talenata, stotinu talenata zlata,
 • 27 zlatnih kupa za tisuću darika[83], dva predmeta od sjajne bronce, sve ljepote, dragocijenih kao kao zlato.
 • 28 Potom im rekoh: » Vi ste posvećeni GOSPODU ; ti predmeti su posvećeni a srebro i zlato su jedna dobrovoljna ponuda GOSPODU, Bogu vaših otaca[84];
 • 29 trudite se sačuvati ih sve dok ih ne izvažete pred poglavarimasvećenika, levitima i poglavarima obitelji Izraelove, u Jeruzalemu, u odajama Kuće GOSPODOVE.«
 • 30 Tada svećenici i leviti preuzeše brigu o zlatu, srebru i izvaganim predmetima da bi ih odnijeli u Jeruzalem, u Kuću našeg Boga.Putovanje i dolazak u Jeruzalem[uredi]

 • 31 Mi pođosmo od rijeke Ahava dvanaestog prvog mjeseca za ići u Jeruzalem. Ruka našeg Boga bijaše na nama i, tijekom puta, on nas iščupa iz ruku neprijatelja i pljačkaša u zasjedi.
 • 32 Mi stigosmo u Jeruzalem i odmarasmo se tri dana.
 • 33 Četvrtog dana, izvagasmo srebro, zlato i predmete u Kući našeg Boga, u rukama svećenika Meremota, sina Urijavljeva, s kim bijaše Eleazar, sin Pinhasov i, kod njih, *leviti Jozabad , sin Ješuavljev i Noadija, sin Binuiev.
 • 34 Broj, težina, sve tu bijaše; a ukupna težina bi pismeno zabilježena. U ono vrijeme,
 • 35 oni koji dođoše iz robstva, izgnanici, ponudiše u holokaust[85] za Boga Izraelovog dvanaest bikova za sav Izrael, 96 ovnova, 77 janjaca, dvanaest jaraca za hgrijehove: sve u holokaust za GOSPODA.
 • 36 Potom oni prenesoše zapovijedi kraljeve njegovim satrapima i upraviteljima[86] Prekoeufratja koji podupriješe narod i Kuću Božju.


Brojni su Židovi oženili strankinje[uredi]

 • 9 1 Kad to bi završeno, poglavari se primaknuše da mi kažu: » Narod Izraelov, svećenici i *leviti nisu odijeljeni od domaćih ljudi[87]. U skladu s gnusnostima ovih posljednjih onih u Kanaanaca, Hitita, Perizita, Jebuzita, Ammonita, Moabita, Egipćana i *Amorita,
 • 2 oni i njihovi sinovi, i sveta loza su se pomiješali s domaćim ljudima. Poglavari i plemenitaši su bili prvi koji su umiješali ruku u taj slučaj nevjernosti.«
 • 3 Kad ja to saslušah, *rastrgah svoju odjeću i svoj ogrtač, počupah si kose s glave i dlake iz brade[88] i sjedoh satrven.
 • 4 Svi oni kojçi drhatše na riječi Boga Izraelova sastadoše se kod mene zbog te nevjernosti izgnanika a ja, ja ostadoh sjedjeti, sve do večernjeg žrtvovanja[89].

Ezdrina molitva u korist grješnika[uredi]

 • 5 S večernjim žrtvovanjem, ja iziđoh iz svoje malaksalosti i, rastrgane odjeće i ogrtača, pružih ruke svoje prema GOSPODU mom Bogu[90]
 • 6 i rekoh njemu: » Moj Bože, ja se jako stidim i zbunjen sam za podignuti lice svoje prema tebi, moj Bože, jer naše grješke su se mnogostručile iznad naših glava i naša uvreda narasla je do nebesa.
 • 7 Od dana naših otaca[91] sve do ovog dana, velika je uvrjeda s naše strane; zbog naših grijeha, mi, naši kraljevi i nasiđ svećenici, izručeni smo kralju zemlje, maču, zarobljeništvu, pljački i sramoti, kao što je to danas.
 • 8 A sada, od prije malo vremena milost GOSPODA našeg

Boga nam je ostavila jedan ostatak preživjelih i dala nam jedno mjesto u svom svetom mjestu; tako je naš Bog osvijetlio naše oči i vratio nam malo života u naše sužanjstvo.

 • 9 Jer mi smo robovi, ali u našem sužanjstvu naš nas Bog nije napustio; pred kraljevima Perzije, on se priklonio k nama u svojoj vjernosti da nam dade život da bi podigli ponovo Kuću našeg Boga, popravili njene ruševine i dao nam jedan zid u Judi i u Jeruzalemu.
 • 10 A sada, naš Bože, što reći nakon togađ Jer mi smo napustili tvoje zapovijedi
 • 11 koje, putem tvojih slugu *proroka, ti si propisao ovim riječima: Zemlja gdje ulazite da ju uzmete u posjed je jedna zaprljana zemlja, zaprljana domaćim ljudima[92] i gnusnostima kojima su ju oni ispunili s jednog na drugi kraj u svojoj nečistoći.
 • 12 A sada, ne dajite svoje kćeri njihovim sinovima, ne uzimajte njihovih kćeri za svoje sinove, ne tražite nikada imati mir i blagostanje koji su njihovi, da biste postali jaki, jeli dobra zemlje i ostavljali ih u posjed svojim sinovima, zauvijek.
 • 13 A, nakon svega onog što nam se dogodilo po našim lošim djelima i našoj velikoj krivici premda ti, naš Bog, ti si ostavio po strani neke od naših grješaka i sačuvao nas ostatak preživjelih kojih evo
 • 14 možemo li mi ponovo početi kršiti tvoje zapovijedi i vezivati se ženidbom s tim gnusnim ljudima ? Nećeš li se ti razgnjeviti protiv nas sve dok nas ne uništiš ne ostavivši ostatak preživjelih ?
 • 15 GOSPODE , Bože Izraelov, ti si pravedan: u ovaj isti dan, mi opstajemo kao jedan ostatak preživjelih. Evo nas pred tobom s našim uvrjedama dok, u tim uvjetima, ništa ne može opstati pred tobom.

Židovi otpuštaju žene strankinje[uredi]

 • 10 1 Kako Ezdra moliše i ispovjedaše, u plaču i pokleknut pred Kućom Božjom, jedan veoma brojan skup Izraelita, ljudi , žena i djece, okupi se okolo njega, jer narod prolijevaše obilne suze.
 • 2 Tada Šekanija sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, izjavi Ezdri: » Mi smo bili nevjerni spram našeg Boga ženeći žene strankinje, među domaćim ljudima[93]. Ali, glede toga, ima sada jedna nada za Izrael:
 • 3 zaključimo, sada, jedan savez s našim Bogom glede otpusta svih žena[94] i njihove djece, slijedeći savjet mog gospodara i onih koji se boje zapovijedi našeg Boga. Nek bude učinjeno prema Zakonu!
 • 4 Digni se, jer posao te čeka; mi smo s tobom; budi jak i na posao[95]!
 • 5 Tada se Ezdra diže i zakle poglavare svećenika, *levite i sav Izrael, da učine kao što bi rečeno; oniu prisegnuše.
 • 6 Ezdra se diže s mjesta gdje bijaše, nasuprot Kući Božjoj; on ode prema odaji Jehonananovoj , sina Eliašiva; i došavši onamo ne jede kruha i ne pi vode, jer bijaše on u žalosti zbog nevjerstva izgnanika.
 • 7 Objavi se jedan proglas u Judi i u Jeruzalemu, na adresu sviha izgnanika[96] da se sakupe u Jeruzalemu.
 • 8 Ako netko ne bi došao za tri dana, slijedeći oglas poglavara i *starješina, bila bi sva njegova dobra udarena zabranom[97] a on sam bio bi isključen iz zajednice prognanika.
 • 9 Tada svi ljudi Jude i Benjamina skupiše se u Jeruzalemu, za tri dana; bijaše to dvadeseti dan devetog mjeseca. Sav puk ostade na trgu Kuće Božje, drhteći zbog te stvari i zbog kiše[98].
 • 10 Svećenik Ezedra se diže i reče im: » Vi ste bili nevjerni, a uzeti ženu strankinju samo je uvećalo krivicu Izraelovu.
 • 11 Sada, povjerite se GOSPODU, Bogu vaših otaca, i činite volju njegovu: odvojite se od domaćih ljudi i žena strankinja. «
 • 12 Sav zbor odgovori jednim snažnim glasom: » Istina je! Nama je postupiti slijedeći tvoju riječ!
 • 13 Ali, narod je brojan, i vrijeme je kiša; ne može se opstati napolju. Osim toga, to nije posao od jednog ili dva dana, jer mi smo brojni,

grješnici u toj stvari.

 • 14 Nek' dakle naši poglavari stanu tamo u ime sve zajednice i nek' svi oni koji, u našim gradovima, uzeše žene strankinje dođu u zakazano vrijeme sa starješinama iz svakog grada i svojim sudcima[99] sve dok se ovaj gnjev našeg Boga ne okrene od nas, glede ove stvari.«
 • 15 Međutim, Jonatan sin Azaelov i Jahzeja, sin Tikvajev usprotiviše se tome i Mešulam s levitom Šabtajem podržaše ih.
 • 16 Ali, izgnanici učiniše kao što je bilo rečeno. Sa svećenikom Ezdrom, izabrani su ljudi, poglavari obitelji, za svaku očinsku kuću, svi pimence označeni; oni sjedoše prvog dana desetog mjeseca za ispitati stvar[100].
 • 17 I prvog dana prvog mjeseca[101], završi se sa svim ljudima koji bijahu uzeli žene strankinje.

Spisak grješnih Židova[uredi]

 • 18 Među sinovima svećenika koji bijahu uzeli žene strankinje, nađe se[102]: među sinovima Jozue sina Jozadakova i njegove braće : Mazeja, Eliezer, Jariv i Gedalija;
 • 19 oni se obvezaše rukom[103] otpustiti svoje žene i ponuditi jednog ovna za popravak od svoje grješke;
 • 20 među sinovima Immerovim: Hanani i Zebadija;
 • 21među sinovima Harimovim: Mazeja, Elija, Šemaja, Jehiel i Uzija;
 • 22među sinovima Pašehurovim: Elioenaj, Mazeja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Eleaza.
 • 23 Među *levitima : Jozabad , Šimej, Kelaja ili Kelita , Petahija, Eliezer.
 • 24 Među pjevačima : Elijašib. Među nosačima: Šalum, Telem i Uri.
 • 25 Glede Izraelita: među sinovima Pareoševim: Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja, Ramija, ;
 • 26 među sinovima Elamovim: Matanija, Zekarija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Elija:
 • 27 među sinovima Zatuvljevim: Eljoenaj, Eliašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;
 • 28 među sinovima Bevajevim: Jehohanan, Hananija, Zabaj, Atlaj;
 • 29 među sinovima Banijevim: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal, Jeramot;
 • 30 među sinovima Pahat-Moabovim: Adna, Kelal, Benaja, Mazeja, Matanija, Besael, Binuj, Manase;
 • 31 među sinovima Harimovim: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Simeon,
 • 32 Benjamin, Maluk, Šemarija;
 • 33 među sinovima Hašumovim: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manase, Šimej;
 • 34 među sinovima Banijevim Madaj, Amram, Uel,
 • 35 Bananija, Bedija, Keluhi,
 • 36 Vanija, Meremot, Eliašib,
 • 37 Matanija, Matenaj i Jazaj;
 • 38 Bani i Binuj, Šimej,
 • 39 Šelemija, Natan, Adaja,
 • 40 Maknadebaj, Šašaj, Šaraj,
 • 41 Azarel, Šelemijahu, Šemarija,
 • 42 Šalum, Amarija, Josip;
 • 43 među sinovima Neboa: Jeiel, Matitija, Zabad, Zebina , Jadaj, Joel, Benaja.
 • 44 Svi ovi bijahu uzeli žene strankinje; i čak , kod njih, bijaše onih od kojih oni imadoše sinove[104].

18 Među sinovima svećenika koji bijahu uzeli žene strankinje, nađe se[105]: među sinovima Jozue sina Jozadakova i njegove braće : Mazeja, Eliezer, Jariv i Gedalija;

 • 19 oni se obvezaše rukom[106] otpustiti svoje žene i ponuditi jednog ovna za popravak od svoje grješke;
 • 20 među sinovima Immerovim: Hanani i Zebadija;
 • 21 među sinovima Harimovim: Mazeja, Elija, Šemaja, Jehiel i Uzija;
 • 22 među sinovima Pašehurovim: Elioenaj, Mazeja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Eleaza.
 • 23 Među *levitima : Jozabad , Šimej, Kelaja ili Kelita , Petahija, Eliezer.
 • 24 Među pjevačima : Elijašib. Među nosačima: Šalum, Telem i Uri.
 • 25 Glede Izraelita: među sinovima Pareoševim: Jizija, Malkija,Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja, Ramija, ;
 • 26 među sinovima Elamovim: Matanija, Zekarija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Elija:
 • 27 među sinovimaZatuvljevim: Eljoenaj, Eliašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;
 • 28 među sinovima Bevajevim: Jehohanan, Hananija, Zabaj, Atlaj;
 • 29 među sinovima Banijevim: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal, Jeramot;
 • 30 među sinovima PahatMoabovim: Adna, Kelal, Benaja, Mazeja, Matanija, Besael, Binuj, Manase;
 • 31 među sinovima Harimovim: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Simeon,
 • 32 Benjamin, Maluk, Šemarija;
 • 33 među sinovima Hašumovim: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manase, Šimej;
 • 34 među sinovimaBanijevim Madaj, Amram, Uel,
 • 35 Bananija, Bedija, Keluhi,
 • 36 Vanija, Meremot, Eliašib,
 • 37 Matanija, Matenaj i Jazaj;
 • 38 Bani i Binuj, Šimej,
 • 39 Šelemija, Natan, Adaja,
 • 40 Maknadebaj, Šašaj, Šaraj,
 • 41 Azarel, Šelemijahu, Šemarija,
 • 42 Šalum, Amarija, Josip;
 • 43 među sinovima Neboa: Jeiel, Matitija, Zabad, Zebina , Jadaj, Joel, Benaja.
 • 44 Svi ovi bijahu uzeli žene strankinje; i čak , kod njih, bijaše onih od kojih oni imadoše sinove[107].


Podrubnice uz Knjigu o Ezdri[uredi]

 • [1]obnavljanje Templa: usprkos redoslijedu u kojem su predstavljene knjige hebrejskog Starog Zavjeta, knjige Ezdrina i Nehemijina čine nastavak djela započetog u dvjema knjigama Kronika.
 • [2]izišla na usta Jeremiji: vidjeti Jr 25.11-12 i bilješku; 29.10 - jedan spis: moglo bi se raditi o oglasima koji su se lijepili diljem carstva ; Kiru, kralju Perzije: Kir bi kraljem Perzije od 588 do 528 pr.r.I.Kr.. U jesen 539. , nakon što se domogao Jeruzalema on započe jednu novu vladavinu kao kralj Babilonije, tj. prve godine te vladavine (god. 538. pr.r.I.Kr.) na koju se čini aluzija u r. 1. *[3]jednu kuću: tj. Templ.
 • [4]nek' se uspne: redci 1-3 ponavljaju riječ po riječ finalni tekst 2 Krn 36.22-23.
 • [5]Ta Kirova darežljivost (i općenito perzijskih kraljeva) potvrđena je starim dokumentima, posebno u babilonijskom tekstu nazvanom "Kirov cilindar (valjak)".
 • [6]oduzeo iz Jeruzalema: vidjeti 2Krlj 25.13-17.
 • [7]princu Jude: taj naslov je neke odveo k zaključku da identificiraju Šešbasara sa Šenasarom, sinom Jojakina (ili Jekonija) , koji bijaše predzadnji kralj jude (vidjeti 1Krn 3.18).
 • [8]Ukupno zlatnih i srebrenih predmeta: : 5.400: Kako suma nabrojanih predmeta r.9-10 (2.499) ne odgovara ukupnoj sumi naznačenoj ovdje (5.400), moguće je da autor citira samo jedan dio arhivskog dokumenta, ili da nije imao na raspolaganju kompletan dokument.
 • [9]Evo sinova pokrajina: vjerojatno žitelji provincije Judeje - svoj grad: lista koja slijedi nalazi se i u Ne 7.6-72, s nekoliko razlika među kojima će najvažnije biti signalizirane.
 • [10]Reelaj (Raamaja),Mordokaj: između ove dvojice tekst Ne 7.7 dodaje ime Nahamani, koje zaokružuje na dvanaest broj vođa naroda.
 • [11]sinovi Pareoševi: u redcima 3-20 i 31-32 , vlastita imena označavaju osobe; sinovi Pareoševi znači dakle članovi Pareoševog klana (obitelji), i td.
 • [12]sinovi Betlehema: U redcima 21-35 (izuzev 31-32), vlastita imena označavaju lokalitete; sinovi (ili ljudi) Betlehema znači dakle ljude čija otelj dolazi iz Betlehema, etc.
 • [13]Posluživači: vidjeti 8.20 i bilješku.
 • [14]Sinovi slugu Solomonovih: Ne zna se što točno znači taj naslov . Prema r. 58, ta grupane treba se razlikovati od grupe služitelja.
 • [15]Kerub Adana: ne zna se radi li se o samo jednom ili o dva lokaliteta (na svaki način nepoznatih, kao što je Immer).
 • [16]presveta hrana: vidjeti Lv 22.1-6 - Urim i Tumim: vidjeti Izl 28.30 i bilješku.
 • [17]Total od 42.360 osoba ne odgovara brojevima danim u ovom poglavlju (29.818), a da se ne zna razlog. Nadalje brojevi dani u Ne 7 razlikuju se katkada od onih iz Ezd
 • [18]61.000 zlatnih drahmi i 5.000 mina srebra: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [19]sedmi mjesec(rujan-listopad) obuhvaćao je više važnih židovskih , nabrojanih u Lv 23.23-43. Vidjeti posebno Lv 23.24 i bilješku.blagdana
 • [20]šaltiel, prema 1Krn 3.17-19, bijaše prvorođeni sin kralja Jojakina-Jekonija (ali samo stric Zorobabelu). Na svaki način Zorobabel bijaše unuk Jojakinu, dakle s mogućnošću uspinjanja na prijestolje u Jeruzalemu, u slučaju restauracije kraljevstva. - holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [21]jer se bojahu domaćih ljudi: to bijahu oni , Židovi ili stranci, koji bijahu stanovali u Palestini tijekom egzila. Kako će pokazati poglavlje 4. židovi pridošli iz egzila imahu razloga bojati se domaćih ljudi.
 • [22]blagdan šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [23]holokauste za mlade mjesece: vidjeti u Glosaru pod NEOMENIJE.
 • [24]Sidonijanci i Tirijanci: (žitelji oblasti Tira i Sidona, pod vlašću Babilonijaca) bijahu specijalisti u obradi drveta, koje je potjecalo s Libana(vidjeti 1Krlj 5.20 i bilješku) - sve do Jaffe: grad na mediteranskoj obali, sada predgrađe Tel-Aviva.
 • [25]druge godine , drugog mjeseca: travanj-svibanj 537. g.pr.r.I.Kr.
 • [26]Jer on je dobar, jer njegova vjernost traje uvijek: taj liturgijski odgovor nalazi se u Jr 33.11; 1Krn 16.34;2Krn 5.13; 7.3; i nadasve u Ps 136 - ta klicanja (vidjeti Lv 23.24) također su liturgijski element, a ne krici razuzdanosti.
 • [27]Juda i Benjamin: dva plemena koja bijahu formirala, sve do izgnanstva, "kraljevinu Judu"; vidjeti 1 Krlj 11.32 i bilješku - izgnanici: autor knjiga Ezdra i Nehemija označava tom rječju one koji su se vratitli iz egzila, tj. potomstvo starih deportiraca.
 • [28]i mi tražimo Boga ili zazivamo Boga - mi mu nudimo žrtve: prema starim grčkim, latinskim i sirijskim verzijama i jednom starom zšidovskom prijevodu; tradicionalni hebrejski tekst: mi ne nudimo žrtvovanja - koji nas je uspeo ovamo: Azarhadon, kralj Asirije (680-669) trebao je dovesti pobjednički narod, kao njegovi prethodnici (usporediti 2Krlj 17.24-41).
 • [29]to je na nama samima: židovski šefovi odbijaju kolaborirati s domaćim ljudima, jer ovi služiše druge bogove, a ne GOSPODA.
 • [30]Domaći ljudi: vidjeti 3.3 i bilješku.
 • [31]vladavine Darija, kralja perzijskog: vjerojatno Darius I, koji bi kraljem Perzije od 522 do 486. g.pr.r.I.Kr. - Kronologijski problem događaja , u knjigama Ezdra i Nehemija, krajnje je složen, posebno, jer ima više perzijskih kraljeva koji su nosili ista imena, na primjer trojica Dariusa i trojica Artakserksa.
 • [32]Pod vladavinom Kserksa: vladao perzijom od 486 do 464 pr.r.I.Kr.
 • [33]U vrijeme Artakserksa I, koji bi kralj Perzije od 464 do 424.g.pr.r.I.r. - pisan aramejskim pismom i jezikom aramejskim: tekst nejasan i prije-vod nesiguran; drugi mogući prijevod pisan aramejski i preveden (aramejski), tj. da originalnio tekst bijaše na aramejskom,a prijevod načinjen na perzijskom; posljednja riječ između zagrada pokazivala bi tada da od slijedećeg redka, autor reproducira originalni aramejski tekst (odlomak 4.8-6.18 u stvari je na aramejskom.
 • [34]Kancelar ( ili upravitelj/ guvernbe) Rehum i tajnik šimšaj (i njihovi sudruzi, r. 9) su perzijski funkcioneri u perzijskoj administraciji provincije.
 • [35]Din ® Elam: više lokaliteta ovdje spomenutih nepoznati su; a i sam je tekst malo jasan.
 • [36]Asnapar tj. Asurbanipal, nasljednik Ašardona na asirijskom prijestolju, Samarija je prijestolnica Prekoeufratju, provincije perzijskog carstva na zapadu od rijeke Eufrata (usporediti 1Krlj 5.4).
 • [37]budući da mi jedemo sol palače: izraz čiji smisao nije evidentan. Katkad sol označava savez (vidjeti Lv 2.13 i bilješku.), pa se može pretpostaviti da ovdje označava biti u službi kralja
 • [38]svojih otaca: tj. tvojih predhodnika na prijestolju Perzije i Babilonije - razoren: aluzija na događaje iz 587. g.pr.r.I.Kr; (zauzeće i djelimično razaranje Jeruzalema).*[39]gospodarili cijelim Prekoeufratjem: almuzija na Davidovo i Solomonovo kraljevanje.
 • [40]Darius: vidjeti r. 5 i bilješku.
 • [41]Agej i Zaharije: dva proroka čija je poruka sačuvana u SZ. U Za 1.1 , Zaharije je predstavljen kao unuk Iddooa.
 • [42]počeše tada graditi: radovi poduzeti od šešbasara, šefa prvog transporta povratka (1.8, 11), čini se bijahu samo priprema konstrukcije Templa (vidjeti r. 16).
 • [43]grede: drugi prijevod skele, zidove, svetište; smisao aramejskih riječi veoma je nejasan.
 • [44]nad *starješinama židova: tj. Bog s dobrohotnošću gleda rad starješina i štiti ih.
 • [45]Afarsak: nepoznati lokalitet; tekst nesiguran (usporediti 4.9 i bilješku).
 • [46]od drveta stavljenog u zidove: o toj tehnici gradnje vidjeti 1Krlj 6.36 i bilješku - izveden brižljivo: ili energično - njihovim rukama ili brzo.
 • [47]te grede: vidjeti r. 3 i bilješku.
 • [48]veliki kalj , spomenut ovdje je Solomon; vidjeti 1Krlj 6
 • [49]naši očevi ili naši preci - Kaldejci, jedan sinonim za Babilonijce.
 • [50]tu Kuću Božju: aluzija na objavu Kirovu, vidjeti 1.1-4.
 • [51]templ Babilonije je vjerojatno onaj Mardukov, veliog boga Babilonije - O Šešbasaru, vidjeti 1.8 i bilješku.
 • [52]postaviti temelje izraz nije potpuno jasan na aramejskom, moglo bi se jadnako raditi o ravnanju terena za gradnju.
 • [53]potraži u kraljevskoj riznici: Prostorije riznice bijahu također pripremljena i za primati arhivu. *[54]Ekbatan: prijestolnica Medije; danas Hamada (Iran).
 • [55]60 lakata: vidjeti u Glosrtu pod MJERE.
 • [56]tri reda klesanog kamena i jedan red novog drveta: o toj tehnici konstrukcije vidjeti 1Krlj 6.36 i bilješku - a trošak će biti pokriven iz kraljeve kuće: zahvaljujući porezima uzetim u provinciji, vidjeti r. 8.
 • [57]Ti ćeš njih odložiti u Kuću Božju ili Odsložit će se oni u ®
 • [58]Afarsak: vidjeti 5.6 i bilješku - ne bavite se time ili udaljite se odatle.
 • [59]holokaustholokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANA.
 • [60]ponude: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA..
 • [61]proroka Ageja i Zaharija: vidjeti 5.1 i bilješku.
 • [62]mjeseca Adara: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - šeste godine vladavine kralja Darija: 515.g.pr.r.I.Kr.
 • [63]ostatak izgnanika: vidjeti 4.1 i bilješku.
 • [64]Od r. 19., originalni tekst je ponovo redigiran na hebrejskom - Izgnanici: vidjeti 4.1 i bilješku. *[65]oni tada zaklaše Pashu: tj. oni zaklaše žrtveno janje za Pashu.
 • [66]traženja ili zazivanja Boga.
 • [67]kralja Asirije: ovo spominjanje je iznenađujuće , jer još je to Darius, kralj Perzije, koji je u pitanju ovdje, dok asirijsko kraljevstvo nije postojalo već prije jednog stoljeća. Trreba dopustiti da pojam Asirija ovdje ima čisto zemljopisnu vrijednost, odgovarajući prostoru perzijskog carstva.
 • [68]kralja Perzije Artakserksa: teško je reći o. kojem se Artakserksu radi , prvom (464-424. g.pr.r.I.Kr.) ili drugom (404-359.g.pr.r.I.Kr.).
 • [69]bijaše na njemu: svećenik Ezdra čini se bijaše važan funkcioner na dvoru kralja Perzije, u isto vrijeme kad i teolog od značaja i gorljiv branitelj židovske vjere .
 • [70]posluživači: vidjeti8.20 i bilješku - sedme godine kralja Artakserksa: 458. ili 398. g.pr.r.I.Kr. (vidjeti r. 1 i bilješku).
 • [71]petog mjeseca: juli-august.
 • [72]Artakserks: redci 12-26 su na aramejskom.
 • [73]njihove ponude i ®libacije: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [74]Ja: redci 21-24 čini se da su kopija dokumenta upućenog kraljevskim rizničarima u Prekoeufratju. *[75]poslužitelja: vidjeti 8.20 i bilješku ; slugu: vidjeti 2.55 i bilješku.
 • [76]s mudrošću tvog Boga: tj. Mojsijev Zakon.
 • [77]zatočenje ili protjerivanje, ili još ekskomunikacija.
 • [78]naših otaca ili nzših predaka-počev od 27. redka, tekst originala je ponovo na hebrejskom, a to je Ezdra koji se se izražava u prvoj osobi.
 • [79]Artakserksa: vidjeti 7.1 i bilješku.
 • [80]Ahaa: ima kanala za navodnjavanje u Babiloniji (nazvanog rijekom u rt. 21 i 31) i vjerojatno jednog lokaliteta - nikog od sinova Levijevih ovdje *levita (drugdje izraz označava svećenike).
 • [81]nastavnike: instruktore Zakona Božjeg.
 • [82]mjesta Kasifja: nepoznati lokalitet - Iddou i njegovoj braći: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski: Iddo, njegov brat- posluživači: vidjeti r. 20 i bilješku.
 • [83]Posluživači (drugi prijevod darovani, vidsjeti Br 3.9 i bilješku) bijahu sluge levitske, zadužene za pomoćne radove u *svetištu.
 • [84]predujam ili danak.
 • [85]650 talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [86]za tisuću darika: vidjeti u Glosaru pod NOVAC - sijajući: smisao ovako prevedene riječi nesiguran je.
 • [87]vaših otaca ili vaših predaka.
 • [88]holokaust: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [89]njegovim satrapima i upraviteljima: satrapi bijahu na čelu provincija perzijskog carstva, a guverneri (upravitelji) upravljahu manjim regionima i bijahu podrođeni satrapima.
 • [90]domaćih ljudi: vidjeti 3.3 i bilješku - gnusnosti: aluzija na idiolatriuju.
 • [91]dlake iz brade: gesta velike žalosti; usporediti Jb 1.20.
 • [92]večernjeg žrtvovanja: vidjeti 1Krlj 18.29 i bilješku.
 • [93]pružih ruke svoje prema GOSPODU mom Bogu(ili prema nebu): gesta molitve; vidjeti 1Krlj 8.22; Ps 28.2.
 • [94]naših otaca ili naših predaka.
 • [95]domaćim ljudima: vidjeti 3.3 i bilješku
 • [96]domaćim ljudima: vidjeti 3.3 i bilješku.
 • [97]otpusta svih žena, podrazumijeva se podrijetlom strankinja.
 • [98]budi jak i na posao!: drugi prijevod postupi odlučno.
 • [99]izgnanika: vidjeti 4.1 i bilješku.
 • [100]dobra udarena zabranom: vidjeti Dt 2.34 i bilješku; u to vrijeme ta bi dobra bila konfiscirana u korist Templa, a ne bi bila uništavana.
 • [101]devetog mjeseca.: listopad-studeni, puna sezona kiša.
 • [102]svojim sudcima ili svojim upraviteljima.
 • [103]ispitati stvar: prema starim verzijama; hebrejski nejasan.
 • [104]prvog mjeseca: ožujak-travanj.
 • [105]Spisak koji slijedi nije vjerojatno iscrpan, jer se tu nalazi samo 111 imena, štro je premalo ako se ocjenjuje da je bilo oko 30 tisuća oženjenih.
 • [106]oni se obvezaše rukom ili obvezaše se prisegom ; usporediti Izl 6.8.
 • [107]čak, kod njih, bijaše onih od kojih oni imadoše sinove: tekst nejasan, prijevod nesiguran.