Prava i dužnosti princa

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Prava i dužnosti princa


9 Ovako govori Gospodin BOG: To je previše, prinčevi Izraelovi! odbacite nasilje i pljačku; primijenjujte pravo i pravdu; prekinite svoje guljenje mojeg naroda; proročanstvo Gospodina BOGA! 10 Imajte točne vage, jedan efa točan, jedan bat točan3. 11 Neka efa i bat budu iste sadržine; nek' bat sadržava desetinu homera, a efa desetinu homera; to je prema homeru što će biti

suđena njihova sadržajnost. 12 Sikal će vrijediti dvadeset gera; dvadeset sikala, više 25 sikala, više petnaest sikala vrijedit će vam jednu minu1. 13 Evo dijela koji ćete vi predujmljivati: šestinu efa po homeru pšenice i šestinu efa po homeru ječma. 14 Propis o uljubat ulja: desetinu bata po jednom koru, deset bata čine jedan homer,

pošto deset bata čine jedan kor. 15 Jedna ovca po stadu od 200 glava ispaše Izraelove služit će milodaru, u holokaust, *žrtvama mira, za vršiti obred odrješenja nad narodom proročanstvo

Gospodina BOGA. 16 Sav će narod zemlje sudjelovati u tom davanju u korist princa u Izraelu. 17 Princu će pripadati svi holokausti, milodari i libacije2, za vrijeme hodočašćenja, *svetkovina o mladom mjesecu, *šabata, za vrijeme svih blagdana kuće Izraelove; on je taj koji će prinositi

žrtve za grijehe, kao i milodare, holokauste i žrtve mira, za vršiti obred odrješenja u korist kuće Izraelove.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif