Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Kažnjavanje Koreja, Datana i Abirama

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Kažnjavanje Koreja, Datana i Abirama

 • 16 Mojsije reče Koreju: » Ti i sva tvoja banda budite sutra pred GOSPODOM, ti i Aaron.
 • 17 Uzmite svaki svoju kadionicu; stavite u nju *tamjana i svaki od vas predstavit će pred GOSPODOM svoju kadionicu, sve u svemu 250 kadionica; isto tako Aaron i ti, svaki svoju. «
 • 18 Uzimajući svaki svoju kadionicu, oni u nju staviše vatre, staviše tamjana odozgo i stadoše na ulaz u *šator susretanja s Mojsijem i Aaronom.
 • 19 Korej okupi oko sebe svu svoju bandu[95] na ulazu šatora susretanja. Tada se slava GOSPODOVA pojavi svoj zajednici
 • 20 i GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
 • 21 Odvojite ljude ove bande; ja ću ih progutati napolju. «
 • 22 Oni se baciše licem prema zemlji i rekoše: » O Bože, Bože koji raspolažeš dahom svakog stvora, samo jedan čovjek zgriješi, a ti se okreneš protiv sve zajednice! «
 • 23 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 24 » Reci zajednici da se udalji od rubova boravišta Korejeva, Datanova i Abiramova.
 • 25 Mojsije se diže za ići pronaći Datana i Abirama; *poglavari Izraelovi ga slijediše.
 • 26 On oslovi zajednicu: » Odstupite od šatora tih zlobnika, ne dodirujte ništa što njima pripada, da ne biste i vi također propali radi njihovih grijehova! «
 • 27 Oni se dakle odmaknuše od rubova boravišta Datana, Koreja i Abirama; Datan, Korej i Abiram bijahu izišli i stajali na ulazu svojih šatora sa svojim ženama, svojim sinovima i svojim unucima.
 • 28 Mojsije izjavi: » Po ovome vi će te priznati da je GOSPOD taj koji me poslao sve te činove izvršiti i da ja nisam radio iz svoje vlastite glave:
 • 29 ako ovi ljudi tamo pomru od smrti kojom umiru svi ljudi, ako oćute sudbinu sveg svijeta, nije GOSPOD taj koji me poslao.
 • 30 Ali, ako GOSPOD ostvari nešto izvanredno, ako zemlja, otvarajući se, njih proguta sa svim što im pripada, ako siđu živi u *boravište mrtvih, vi će te znati da su ovi ljudi prezreli GOSPODA.
 • 31 Kako on bijaše završio govoriti sve te riječi, zemlja se rascijepi pod njihovim nogama.
 • 32 Otvarajući svoje ždrijelo, ona ih proguta s njihovim obiteljima - kao i sve Korejeve ljude i njihova dobra.
 • 33 Sa svim što im pripadaše, oni živi siđoše u boravište mrtvih, a zemlja ih prekri. Tako oni nestadoše iz krila skupštine.
 • 34 Svi ljudi Izraelovi, uokolo njih, pobjegoše na njihove krike, govoreći: » Bježimo! Ili će i nas zemlja progutati!«
 • 35 Jedna vatra koju GOSPOD prsnu spali 250 ljudi koji nuđaše tamjan.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)