Izrael, moj sluga

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Izrael, moj sluga

Izrael, moj sluga[uredi]

8 Ali ti, Izraele, slugo moj,
Jakove, ti kojeg sam ja izabrao,
potomstvo Abrahama,
mojeg prijatelja,
ti kojeg sa svojih međa sam
ja pozvao,
ti kojem sam rekao: ” Ti si moj
sluga,
ja sam te izabrao, a ne odbacio“
10 ne boj se, jer ja sam
s tobom,
nemaj taj zabrinuti pogled,
jer ja sam tvoj Bog.
11 Evo će oni biti postiđeni,
pokriveni ljagama
svi oni koji bijahu uzavrijeli
protiv tebe:
oni će biti kao ništa i pro-
past će
ljudi u svađi s tobom;
12 ti ćeš ih tražiti, a nećeš ih
pronaći više,
ljude u boju s tobom;
oni će biti kao ništa, kao
nistavilo,
ljudi u ratu s tobom.
13 Jer ja, GOSPOD, ja sam
tvoj Bog
koji drži tvoju desnu ruku,
koji ti kaže: ”Ne boj se,
ja sam taj koji ti pomaže.“
14 Ne boj se, Jakove, gamadi
sada,
Izrale, sada lješeva,
ja sam taj koji ti pomaže -
proročanstvo
GOSPODOVO-
onaj koji te je otkupio1, to je
*Svetac Izraelov.
15 Evo: ja te udešavam kao drljaču2
novu i opremljenu ojačanim
zubcima:
ti ćes razdrobiti i rastrgati
planine,
ti ćes u pljevu pretvorti brijegove,
16 ti ćeš ih vijati i vjetar će ih
odnijeti,
kovitlac će ih raspršiti.
A, ti ćeš klicati zbog
GOSPODA,
zbog Sveca Izraelovog
ti ćeš se oduševljavati.
17 Poniženi i ubogi
kloji traže vode, ali
uzaludno,
i čiji je jezik suh od žeđi,
ja, GOSPOD, ja ću im
odgovoriti,
ja, Bog Izraelov, ja ih neću
napustiti.
18 ja ću dati da izviru rijeke, a
na ogoljenim brijegovima
ja ću promijeniti pustinju
u jezero
i izvore u sred
klisura,
i bezvodnu zemlju u vodoskoke.
19 Ja ću staviti u pustinju
cedar,
akacije, mirtu1 i maslinu;
uvest ću u stepu
čemprese,
brijest i šimšir zajedno
230 da bi ljudi vidjeli i
znali,
da se prianjaju i drže
zajedno
da je to ruka GOSPODOVA
učinila,
da je to Svetac Izraelov stvorio.