Druga knjiga kronika

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Druga knjiga kronika

Povijest Solomona, kralja Izraelovog[uredi]

 • ‘‘‘1 1 Solomon, sin Davidov učvrsti se u svom kraljevstvu; GOSPOD, njegov Bog bi s njim i uzdiže ga veoma visoko.

Solomon traži od Boga mudrost za vladati[uredi]

(1 Krlj 3.415)
 • 2 Solomon se obrati svem Izraelu, časnicima tisućnicima i stotnicima[1], sudcima i svim odgovornim sveg Izraela.
 • 3 Solomon i sav sabor s njim dođoše na *visoko mjesto koje bijaše u Gabaonu, jer ondje se nalaziše Božji*šator susretanja[2], onaj šator što Mojsije, sluga Božji, bijaše ga načinio u pustinji.
 • 4 Glede *kovčega Božjeg, David ga bijaše dao uspeti KirijatJearima[3] do mjesta koje on bijaše odredio, jer on mu bijaše podigao jedan šator u Jeruzalemu.
 • 5 Ali *oltar brončani, koji bijaše načinio Besalel, sin Urijev, sun Hurov, nalaziše se ondje, pred *boravištem GOSPODOVIM, i to ja taj kojeg Solomon i sabor tražiše[4].
 • 6 Ondje, Solomon uspe brončani oltar, pred GOSPODA, kod šatora susretanja i ponudi tisuću holokausta[5].
 • 7 Te noći, Bog se prikaza Solomonu i reče mu:” Pitaj ! Što ti ja mogu dati? “ 8 Solomon odgovori Bogu: ” Ti si držao svog slugu Davida, mog oca, s velikom vjernošću dajući meni vladati na njegovom mjestu.
 • 9 Sada, GOSPODE Bože, nek' se potvrdi tvoja riječ spram Davida mojeg oca, jer ti si taj koji mi dade vladati nad jednim narodom brojnim kao što je prašina na zemlji.
 • 10 Sada, daj mi mudrost i dobar razum, da se znam vladati pred ovim pukom. Tko bi naime mogao upravljati tvojim pukom, tako brojnim?“
 • 11 A Bog reče Solomonu: ” Pošto je to srce tvoje htjelo, pošto nisi tražio za sebe bogatstvo, posjed ili slavu, pošto nisi iskao smrt neprijateljima svojim, ili čak brojne dane, već si ti tražio mudrost razbor da bi upravljao mojim narodom nad kojim sam te postavio vladati
 • 12 mudrost i razbor su ti dani, a ja ti dajem također bogatstvo, posjed i slavu, kakve nisu imali kraljevi koji vladaše prije tebe i kakve nitko više neće imati poslije tebe.
 • 13 Solomon se se vrati s *visokog mjesta[6] u Gabaonu, ispred šatora susretanja, u Jeruzalem. I on vladaše nad Izraelom.

Moć i bogatstvo Solomonovo[uredi]

(1 Krlj 10.2629; 2 Krn 9.2528)
 • 14 Solomon prikupi kola i konjanike. Bijaše 1.400 kola i 12.000 konjanika, koje dade utaboriti u gradovima s vojnim posadama i kod sebe u jeruzalemu.
 • 15 Kralj učini da u Jeruzalemu srebro i zlato bijahu toliko obilni koliko i kamenje, a cedrovi toliko brojni koliko sikomore u *Niziji.
 • 16 Konji Solomonovi potjecahu iz Egipta i iz Kova[7], nakupci kraljevi kupovahu ih u Kovu;
 • 17 uspinjući ih, oni činiše da iz Egipta jedna kola iziđu za 600 srebrenjaka a jedan konj za 150. Isto i za kraljeve Hitita i kraljeve *Arama, oni ih izvodiše putem njegovih posrednika.

Solomon priprema izgradnju Templa[uredi]

(1 Krlk 5.1532)
 • 18 Solomon zapovijedi graditi jednu Kuću za ime GOSPODOVO[8] i jednu kraljevsku kuću za sebe.
 • 2 1 Solomon zavrbova 70.000 nosača, 80.000 kamenara i 3.600 nadzornika.
 • 2 Solomon posla reći Hiramu, kralju Tira: ” Ti si surađivao s Davidom[9], mojim ocem, šaljući mu cedrove za sagraditi jednu kuću za stanovanje.
 • 3 A, evo sad, ja, ja hoću izgraditi jednu kuću za ime GOSPODA Boga, da ju njemu posvetim, da stavljam da se dime pred njim mirisi za paljenje, milodari stalno ponuđeni i jutarnji, i večernji, šabatski i mladomjesečni i blagdana GOSPODA našeg Boga holokausti[10]; tozauvijek u Izraelu.
 • 4 A kuća koju ja hoću graditi bit će velika, jer naš je Bog veći od svih bogova.
 • 5 Tko bi dakle posjedovao toliko snage da mu izgradi jednu Kuću, dok *nebesa i nebesa nebesa ne mogu njega sadržavati? I tko bih bio ja, za njemu sagraditi jednu Kuću, ako to nije za staviti dimiti pred njim milodare[11]?
 • 6 A sada, pošalji mi, jednog stručnjaka za rad u zlatu, srebru, bronci, željezu, purpuru, karminu i violetu[12]; i koji poznaje kiparstvo; on će surađivati sa stručnjacima koji su kod mene u Judi i u Jeruzalemui koje je moj otac David pripremio.
 • 7 Pošalji također iz Libana cedrovog drveta, čempresa i sandalovinu[13], jer ja znam da tvoji sluge znaju sjeći drvo u Libanu, a moje sluge ići će s tvojim slugama,
 • 8 za pripremiti mi drveta u velikoj količini, jer Kuća koju ja hoću izgraditi bit će velika i božanstvena.
 • 9 I evo kako za drvosječe koji će sjeći stabla ja sam dao u hranu za tvoje sluge 20.000 kora pšenice, 20.000 kora ječma, 20.000 bata[14] vina i 20.000 bata ulja.“
 • 10 Hiram, kralj Tira odgovori pismeno Solomonu:” To je zato što GOSPOD voli svoj narod pa te je postavio nad njim kao kralja.“ Hiram također reče: ” Blagoslovljen budi GOSPOD Bog Izraelov, koji je stvorio nebesa i zemlju, *11 koji je dao kralju Davidu jednog mudrog sina nadarenog razboritošći i umnošću, koji će izgraditi jednu Kuću za GOSPODA i jednu kraljevsku kuću za sebe.
 • 12 Ja ti dakle šaljem jednog stručnjaka nadarenog umnošću, Hiram-Abija[15]
 • 13 sina jedne žene Danitkinje[16] i jednog oca Tirijanca, koji zna obraditi zlato, srebro, bronce, željezo, kamen, drvo, purpur, lan i karmin, izvesti svako klesanje i ostvariti svaku zamisao koja će mu biti povjerena, s tvojim stručnjacima i sa stručnjacima mog gospodara Davida, tvog oca.
 • 14 Pšenica i ječam, ulje i vino, o kojima je govorio moj gospodar, nek' budu poslani sada njegovim slugama.
 • 15 Mi ćemo posjeći drvo u Libanu prema svim tvojim potrebama i dopremit ćemo ga splavima morem u Jaffu[17]; ti, uspet ćeš to u Jeruzalem.“.
 • 16 Solomon izbroja[18] sve strance koji se nalaziše u zemlji Izraelovoj, u nastavku prebrojavanja koje bijaše izvršio njegov otac David, i nađe ih se 153.600.
 • 17 Bi ih 70.000 nosača, 80.000 kamenara u planini i 36.000 nadzornika za nadzirati rad naroda.

Izgradnja Templa[uredi]

(1 Krlj 6.138)
 • 3 1 Solomon poče graditi Kuću GOSPODOVU u Jeruzalemu na planini Morija, gdje se Bog bijaše prikazao Davidu, njegovom ocu, u mjestu koje David bijaše pripremio na gumnu Ornana[19], Jebuzita.
 • 2 On poče graditi u drugom mjesecu[20], četvrte godine svoje vladavine.
 • 3 Evo osnova određenih od Solomona[21] za graditi Kuću Božju:dužina, u laktovima stare mjere, 60 lakata, širina , dvadeset lakata.
 • 4 Predvorje, čija dužina odgovaraše širini Kuće imaše dvadeset lakata a visina bijaše 120 lakata[22].
 • 5 On ju poploča čistim zlatom u unutrašnjosti. Velika dvorana, on ju obloži čempresovim drvetom[23], koje prekri čistim zlatom, i dade predstaviti palme i girlande.
 • 6 On prekri tu dvoranujednim ukrasom od dragogo kamenja. Zlato bijaše zlato iz Parvaima[24].
 • 7 On pokri zlatom dvoranu: grede, pragove, stijenke, krila proozorska, i on isklesa *kerubine na stijenkama.
 • 8 Potom, on načini presvetog mjesta: njena dužina, u smjeru širine Kuće, bijaše dvadeset lakata a njena širina dvadeset lakata; on ju prekri čistim zlatom za 600 talenata[25].
 • 9 Težina čavala bijaše 50 sikala u zlatu.
 • 10 On načini u unutrašnjosti presvetog mjesta dva kerubina, u livenoj kovini[26], i obloži ih zlatom.
 • 11 Krila kerubina imaše dužinu od dvadeset lakata: jedno krilo prvog, dugo pet lakata, dodirivaše stijenku Kuće, a drugo krilo, dužine od pet lakata dodirivaše krilo drugog kerubina;
 • 12 jedno krilo drugog kerubina, dugo pet lakata, dodirivaše stijenku Kuće, a drugo krilo, dužine od pet lakata, dodirivaše krilo drugom kerubinu.
 • 13 Krila tioh kerubina se raširivaše na dvadeset lakata i dizaše se nad njihovim stopalima, licem prema unutra.
 • 14 On načini zavjesu u violetnoj, purpurnoj, karmin i lanenoj tkanini. On dade predstaviti kerubine.

Objekti od kovine namijenjeni Templu[uredi]

(1 krlj 7.1351)
 • 15 On načini dva stuba ispred Kuće: njihova duljina bijaše: 35 lakata, i dva zaglavka koji bijahu na njihovom vrhu imaše pet lakata[27].
 • 16 On načini pletere u Svetištu i stavi ih na vrh tim stubovima. On načini stotinu narova i stavi ih i pletere.
 • 17 On uspravi stubove pred Templom, jedan desno, a drugi lijevo: on nazva onaj desni: Jakin, a onaj lijevi: Boaz[28].
 • 4 1 On načini *oltar od bronce, dug dvadeset lakata, širok dvadeset lakata i visok osam lakata.
 • 2 On načini, od livene kovine, More[29]. Ono je imalo prečnik od deset lakata, i bijaše kružnog oblika; imalo je pet lakata visine, a jedan konop od 30 lakata je trebao za obujmiti ga.
 • 3 Slike goveda[30], ispod, činiše krug, deset na lakat; one uokružavaše More u potpunosti. Ta goveda, u dva reda, bijahu izlevene u istom livu kao i More.
 • 4 Ono je počivalo na dvanaest bikova: tri okrenuta prema sjeveru, tri prema zapadu, tri prema jugu i tri prema istoku; More bijaše na njima, a njihove sapi bijahu okrenute prema unutra.
 • 5 Njegova debljina imaše širinu jedne ruke, a njen obrub bijaše izdjelan kao obrub jedne ljiljanove cvjetne čašice. Ono je moglo sadržavati 3.000 bata[31].
 • 6 On načini potom deset posuda i stavi ih pet desno a pet lijevo, za pranje: tu se pralo ono što je služilo za holokauste[32], dok su se svećenici prali u brončanom moru.
 • 7 On načini deset zlatnih svijećnjaka, prema pravilima, i stavi ih u Templ, pet desno i pet lijevo.
 • 8 On načini deset stolova i postavi ih u Templ, pet desno i pet lijevo.On načini stotinu zlatnih kupa.
 • 9 On načini *trijem svećenički, veliko predvorje; on prokri ta vrata broncom. *10 Glede Mora, on ga postavi na desnu stranu, prema jugoistoku.
 • 11 Hiram[33] načini velike zdjele vedrice, i zdjele za škropljenje. On izvrši sve radove koje je trebao obaviti za kralja Solomona u Kući Božjoj:
 • 12 dva stuba, zavojnice za dva zaglavlja koji su na vrhu stubova, dva pletera, za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na vrhu stubova,
 • 13 četiri stotine narova za dva pletera, dva reda narova po pleteru, za pokriti dvije zavojnice zaglavaka koji su na vrhu stubovima,
 • 14 on načini postolja i deset korita postavljenih na postoljima,
 • 15 More bijaše samo jedno s, pod njim dvanaest goveda,
 • 16 velike zdjele, vedrice, kuke[34] i sve druge potrepštine. Hiram Abi načini to u sjajnoj bronci, za kralja Solomona za upotrebu u Kući GOSPODOVOJ .
 • 17 U oblasti Jordana, između Sikota i Seredata[35], kralj dade izliti sve komade u glinenim kalupima.
 • 18 Solomon načini sve te predmete u velikoj količina tako da se nije mogla vrjednovati težina bronce.
 • 19 Solomon izradi također sve predmete koji su u Kući GOSPODOVOJ: zlatni *oltar, stolove na koje se stavljaše kruh ponuda[36];
 • 20 svijećnjaka i njihove svjetiljke, prema pravilu, pred svetom sobom: od zlata, od čistog zlata;
 • 21 cvjetiće, svjetiljke, štipaljke: od zlata, od zlata savršene kakvoće;
 • 22 noževe, zdjele za škropljenje, pehare, kadionice: od čistog zlata; ulaz Kuće, njena unutarnja vrata prema presvetom mjestu i vrata Kuće prema velikoj dvorani: od zlata.
 • 5 1 Kad bi sretno završeno djelo koje Solomon bijaše izvršio za Kući GOSPODOVU, on dade donijeti predmete posvećene od Davida, njegovog oca: srebrninu, zlatninu i sve posuđe za odložiti u riznice Kuće Božje.

Kovčeg saveza položen u Templ[uredi]

(1 Krlj 8.113)
 • 2 Tada Solomon sakupi u Jeruzalemu starješine Izraelove i sve glavare plemenske, prinčeve obitelji sinova Izraelovih[37], za uspeti iz *grada Davidova, to jest iz *Siona, *kovčeg saveza GOSPODOVOG.
 • 3 Svi se ljudi Izraelovi okupiše kod kralja, tijekom blagdana[38], onog iz sedmog mjeseca.
 • 4 Kad sve starješine Izraelove biše stigle, *leviti ponesoše kovčeg.
 • 5 Oni uspeše kovčeg, *šator susretanja i sve svete predmete koji bijahu u šatoru. Svećenici i *leviti su oni koji ih uznesoše.
 • 6 Kralj Solomon i sva zajednica Izraelova ujedinjena pred kovčegom, žrtvovaše toliko sitne i krupne stoke da se ne mogaše, ni izračunati, ni prebrojati.
 • 7 Svećenici donesoše kovčeg saveza GOSPODOVOG na njegovo mjesto, u svetu sobu Kuće[39], na presveto mjesto, pod krila *kerubinima. *8 Kerubini šireći svoja krila iznad mjesta za kovčeg pokrivaše kovčeg i njegove poluge.
 • 9 Zbog dužine tih poluga, vidjeli su se njihovi krajevi dolazeći iz kovčega na svetu sobu , ali ih se ije vidjelo izvana. Ona je i danas ondje.
 • 10 Nema ničeg u kovčegu, osim dviju kamenih ploča danih od Mojsija u Horebu[40], kad GOSPOD zaključi *savez sa sinovima Izraelovim po njihovom izlasku iz zemlje Egipta.
 • 11 A , kad svećenici bijahu izišli iz svetog mjesta, svi svećenici koji se nalaziše ondje bijahu se *posvetili, ne pazeći na red razreda[41].
 • 12 Leviti koji bijahu pjevači, u punom broju, Asaf, Heman, Jedutun, njihovi sinovi i njihova braća, ogrnuti lanom[42], stajahu s cimbalima, lirama i harfama, prema istoku od *oltara. S njima, svećenici na broju od 120, sviraše trube.
 • 13 Svirači truba i pjevači, zajedno, izvodiše glazbu jednoglasno hvaleći i slaveći GOSPODA. Dok se uzdizaše zvuk trublji, cimbala i glazbala, oni hvališe GOSPODA: ” Jer on je dobar, jer njegova vjernost je zauvijek“ tad Kuća bi ispunjena oblakom[43] Kuće GOSPODOVE.
 • 14 A svećenici ne mogoše ostati ondje za svoju službu, zbog tog oblaka, jer slava GOSPODOVA ispunjavaše Kuću Božju.
 • 6 1 Tad Solomon reče: ” Gospodin je odlučio stanovati u tami !
 • 2 Ja, izgradio sam ti dakle jednu prinčevsku Kuću i jedno boravište gdje ćeš ti uvijek stanovati.“

Besjeda posvete Templa[uredi]

(1 Krlj 8.1421)
 • 3 Kralj se okrenu i blagoslovi sav sabor Izraelov. Sav sabor Izraelov stajaše.
 • 4 On reče: ” Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov, koji je svojim ustima govorio Davidu, mom ocu i koji je svojom rukom ispunio ono što je rekao:
 • 5 Od dana kad sam izveo iz Egipta Izrael moj narod, ja nisam izabrao ni jedan grad između svih plemena Izraelovih za sagraditi jednu Kuću u kojoj će biti moje *ime; i ja nisam izabrao drugog čovjeka da bude princ nad Izraelom, mojim narodom[44]:
 • 6 već sam ja izabrao Jeruzalem za svoje boravište, i izabrao sam Davida da bude glava Izraelu mom narodu.
 • 7 David, moj otac, imao je na srcu izgraditi jednu Kuću za GOSPODA, Boga Izraelovog.
 • 8 Ali GOSPOD je rekao Davidu, mom ocu: Imao si u srcu izgraditi jednu Kuću za moje ime i ti si dobro učinio.
 • 9 Međutim, nisi ti taj koji će izgraditi ovu kuću, već tvoj sin, potekao iz tvoje utrobe: on je taj koji će izgraditi tu Kuću za moje ime.
 • 10 I GOSPOD je ostvario riječ koju bijaše izrekao: Ja sam naslijedio Davida, svog oca, ja sam sjeo na prijestol Izraelov, kako to bijaše rekao GOSPOD, ja sam izgradio tu Kuću za ime GOSPODA, Boga Izralova.
 • 11 I ondje, ja sam postavio *kovčeg gdje se nalazi *savez GOSPODOV, savez koji je on zaključio sa sinovima Izraelovim[45].“

Solomonova svečana molitva[uredi]

(1 Krlj 8.22 53)
 • 12 Solomon stade pred *oltar GOSPODOV, pred svim saborom Izraelovim, on ispruži ruke{{Refa|46},
 • 13 jer Solomon bijaše načinio jedan sokl od bronce postavljen na sred predvorja, koji imaše pet lakata dužine[47], lakata širine i tri lakta visine. On se uspe, potom povi koljena pred svim saborom Izraelovim, on ispruži ruke prema *nebu
 • 14 i reče: ” GOSPODE, Bože Izraelov, nema Boga kao što si ti, u nebu, ni na zemlji za čuvati *savez i dobrohotnost prema tvojim slugama koji idu pred tobom svim svojim srcem.
 • 15 Ti si održao svoja obećanja prema svom sluzi Davidu, mojem ocu: ono što si ti svojim ustima izrekao, ti si to ispunio svojom rukom, kao što se vidi danas.
 • 16 Sada, GOSPODE, Bože Izraelov, čuvaj u korist tvog sluge Davida, mojeg oca, riječ koju si njemu izrekao: Nikad netko od tvojih neće uzmanjkati sjediti preda mnom na prijestolju Izraelovom, pod uvjetom da tvoji sinovi paze na svoje držanje idući preda mnom, kao što si ti išao preda mnom.
 • 17 Sada, GOSPODE, Bože Izraelov, nek' se potvrdi riječ koju si ti izrekao svom sluzi Davidu, mojem ocu!
 • 18 Može li uistinu Bog stanovati s ljudima na zemlji? Nebesa sama i nebesa nebesa ne mogu tebe sadržati ! Koliko manje ova Kuća koju sam ja sagradio?
 • 19 Budi brižan spram molitve i preklinjanja tvojeg sluge, GOSPODE, Bože moj! Saslušaj vapaj i molitvu koje ti upućuje tvoj sluga !
 • 20 Nek' tvoje oči budu otvorene na ovu Kuću i danju i noću, na mjesto za koje si ti rekao: da ćeš tu postaviti svoje ime! Saslušaj molitvu koju tvoj sluga upućuje prema tom mjestu!
 • 21 Udostoji se slušati preklinjanja koje tvoj sluga i Izrael, tvoj puk, upućuju prema tom mjestu. Ti, slušaj na mjestu gdje ti stanuješ, u nebu. Saslušaj i oprosti.
 • 22 Ako jedan čovjek zgriješi prema svom bližnjem i nametne mu se jedna prisega s prokletstvom i da dođe izgovoriti tu prisegu pred tvojim oltarom, pred ovom Kućom,
 • 23 ti, poslušaj s neba; postupi, presudi između svojih slugu, kazni krivca čineći da njegovo držanje padne na glavu njegovu; i proglasi pravednika pravednim postupajući s njim prema svojoj pravdi.
 • 24 Kad tvoj narod Izrael bude pobijeđen od neprijatelja jer je zgriješio prema tebi, ako se pokaje, proslavi tvoje ime, moli i zavapi pred tobom koji si u ovoj Kući,
 • 25 ti, poslušaj s neba, oprosti grijeh Izraelu, svom puku, i odvedi ih k zemlji koju si dao njemu i očevima njegovim[48].
 • 26 Kad nebo bude zatvoreno i ne bude više kiše, jer narod bijaše zgriješio prema tebi, ako uzmoli okrećući se prema ovom mjestu, proslavi ime tvoje, i pokaje se za svoj grijeh, jer ćeš ga ti ožalostiti,
 • 27 ti, saslušaj s neba, oprosti grijeh svojih slugu i Izraela, svojeg puka ti ćeš ga poučiti naime, dobrom putu kojim on treba hoditi , i podaj kišu svojoj zemlji, zemlji koju si dao u basđ tinu puku svojem.
 • 28 Bude li glad u zemlji, bude li kuga, bude li snijeti i glavnice[49], skakavaca ili popaca, ako neprijatelj opsjedne gradove u njegovoj zemlji, što god da bude nevolje, koja god da bude bolest,
 • 29 koji god da bude povod molitvi, koji god da bude povod preklinjanju svakog čovjeka ili sveg Izraela tvog puka, kad svaki osjeti nevolju i svoju patnju i da ispruži ruke prema ovoj Kući,
 • 30 ti, saslušaj s neba, boravišta gdje ti stanuješ, oprosti i učini svakom prema njegovom držanju, pošto ti poznaješ njegovo *srce samo ti naime, poznaješ srca ljudska,
 • 31 da bi te se bojali svih dana koje će proživjeti na zemlji koju si dao očevima našim.
 • 32 Čak i glede stranca, njega koji ne pripada Izraelu, tvom narodu, ako dođe iz daleke zemlje zbog tvog velikog imena, tvoje moćne ruke i tvoje ispružene ruke, ako dođe moliti prema ovoj kući,
 • 33 ti, saslušaj s neba, boravišta gdje ti stanuješ, postupi prema svemu što te bude molio stranac, da bi svi narodi na zemlji upoznali tvoje ime, i da bi, kao Izrael, tvoj narod bojali te se i oni i da bi znali da je tvoje ime zazvano na ovoj Kući koju sam ja izgradio.
 • 34 Kad tvoj narod bude polazio u rat protiv svojih neprijatelja, u smjeru kojem ga ti budeš poslao, ako moli prema GOSPODU u smjeru grada koji si ti izabrao i Kuće koju sam ja sagradio za tvoje ime,
 • 35 saslušaj s neba njegovu molitvu i njegovo preklinjanje i učini da pobijedi njegovo pravo.
 • 36 Kad oni budu zgriješili protiv tebe, jer nema čovjeka koji ne griješi, kad se ti budeš razljutio protiv njih, kad ih ti budeš izručio neprijatelju i kad ih njihovi pobjednici budu odveli u roblje u jednu zemlju, daleku ili blisku,
 • 37 ako, u zemlji gdje su oni zarobljenicima, oni razmisle, pokaju se i upute ti svoja preklinjanja, u zemlji svojeg robstva, govoreći: Mi smo grješnici, mi smo nepouzdani, mi smo krivi,
 • 38 ako li se vrate k tebi svim svojim srcem, svom svojom dušom, u zemlji robstva kamo oni budu odvedeni i ako mole u smjeru svoje zemlje, zemlje koju si ti dao njihovim očevima, u smjeru grada koji si ti izabrao i Kuće koju sam ja sagradio za tvoje ime,
 • 39 saslušaj s neba, boravišta gdje ti boraviš, saslušaj njihovu molitvu i njihovo preklinjanje, i učini da pobijedi njihovo pravo i oprosti svom narodu koji je zgriješio prema tebi.
 • 40 Sada, moj Bože, nek' tvoje
oči budu dakle otvorene
i tvoje uši osjetljive molitvi
obavljenoj na ovom mjestu.
 • 41 A sada digni se, GOSPODE Bože,
dođi u svoje mjesto odmora,
ti i tvoj *kovčeg gdje boravi
tvoja snaga!
Nek' tvoji svećenici, GOSPODE
Bože budu ogrnuti spasom
i nek' se tvoji vjernici raduju
u sreći!
 • 42 GOSPODE Bože, ne odbacuj
lica tvojeg posvećenika,
sjeti se djela pobožnosti
Davida sluge tvoga[50]!“

Žrtve ponuđene Gospodu[uredi]

(1 Krlj 8.6266)
 • 7 1 Kad Solomon bi završio moliti, vatra siđe s *nebesa, ona proguta holokaust[51] i žrtve, i slava GOSPODOVA ispuni Kuću.
 • 2 Svećenici ne mogoše ući u Kuću GOSPODOVU, jer slava GOSPODOVA ispuni Kuću GOSPODOVU.
 • 3 Svi sinovi Izraelovi vidješe sići vatru i slavu GOSPODOVU na Kuću, oni se nakloniše licem prema zemlji na tlo i oni se pokloniše slaveći GOSPODA: Jer on je dobar, jer njegova je vjernost zauvijek[52].“
 • 4 Kralj i sav puk ponudiše žrtve pred GOSPODOM:
 • 5 Kralj Solomon ponudi jednu od 22.000 glava krupne stoke, 120.000 glava sitne stoke. Tako kralj i i sav narod posvetiše Kuću Božju .
 • 6 Svećenici stajahu na svojim mjestima; *leviti imaše glazbala za glazbu Gospodovu, koju bijaše napravio David za slaviti gospoda: ” Jer njegova je vjernost zauvijek.“ Kad David slaviše Boga njihovim posredstvom, svećenici sviraše u trube i sav Izrael stajaše.
 • 7 Solomon posveti sredinu *trijema, koji je pred Kućom GOSPODOVOM; u stvari ondje on ponudi holokauste i masno žrtava mira jer * brončani *oltar koji Solomon bijaše napravio ne mogaše primiti holokaust, ponudu i masno žrtava mira.
 • 8 Solomon proslavi blagdan u ono vrijeme tijekom sedam dana, i sav Izrael s njim: bijaše to jedan veliki sabor, došao od Lebo-Hamata sve do potoka Egipta[53].
 • 9 Osmog dana oni načiniše jedan neradni blagdan[54], jer bijahu posvećivai oltar tijekom sedam dana i svetkovinu tijekom sedam dana.
 • 10 I dvadeset i trećeg dana sedmog mjeseca on otpusti narod, k njegovim šatorima, radostan i srca zadovoljnog zbog svega dobra što GOSPOD bijaše učinio Davidu, Solomonu, i Izraelu, svom narodu.

Gospod se ponovo prikazuje Solomonu[uredi]

( 1 Krlj 9.1 9)
 • 11 Kad Solomon bi završio graditi Kuću GOSPODOVU i kuću kraljevu, i kad bi načinio sve što mu je bilo u srcu da načini u Kući Gospodovoj i u vlastitoj kući,
 • 12 GOSPOD mu se pokaza tijekom noći i reče mu: ” Ja sam čuo molitvu tvoju i ja sam si izabrao ovo mjesto za Kuću *žrtvovanja.
 • 13 Ako ja zatvorim nebesa i ne bude kiše, ako ja zapovjedim skakavcima da prožderu zemlju, ako ja pošaljem kugu na svoj narod,
 • 14 i ako tada moj narod, nad kojim je zazvano moje *ime, ponizi se, ako on moli se, traži moje lice i povrati se sa svojih loših putova, ja ću oprostiti njegov grijeh i izliječit ću njegovu zemlju.
 • 15 Sada su moje oči otvorene i moje uši pažljive na molitvu izrečenu na ovom mjestu.
 • 16 I sada ja sam izabrao i posvetio ovu Kuću da tu moje ime bude zauvijek; moje oči i moje srce bit će tu uvijek.
 • 17 I ako ti hodiš preda mnom kako je hodio David tvoj otac, postupajući prema svemu što sam ja zapovjedio, i ako ti čuvaš moje zakone i moje običaje,
 • 18 ja ću održti prijestol tvojeg kraljevstva, kako sam to obećao Davidu tvom ocu, govoreći: Bit će uvijek netko od tvojih za zapovijedati nad Izraelom.
 • 19 Ali ako, vi se okrenete i ako vi napustite moje zapovijedi i moje zakone koje sam stavio pred vas, ako vi odete služiti drugim bogovima i klanjati se pred njima,
 • 20 tada ću ja vas iščupati s površine zemlje koju sam mu dao i ova Kuća koju sam ja posvetio svom imenu, ja ću ju odbaciti daleko od svog lica načiniti od nje predmet smijeha i ruglo svim narodima.
 • 21 Ova Kuća koja bijaše tako uzdignuta, da tko god bude prošao pokraj nje bit će zapanjen i uskliknut će[55]: Zašto je GOSPOD postupio tako prema toj zemlji i prema toj Kući?
 • 22 Odgovorit će mu se: Jer su oni napustili GOSPODA, Boga svojih otaca, koji ih je izveo iz Egipta, jer su se oni povezali s drugim bogovima, klanjali se pred njima i služili im: zato je on učinio da na njih dođe sva ta nesreća. “

Različite Solomonove djelatnosti[uredi]

(1 Krlj 9.10 28)
 • 8 1 Na izmaku dvadeset godina tijekom kojih Solomon gradiše Kuću GOSPODOVU i svoju vlastitu kuću,
 • 2 on nanovo izgradi gradove koje Hiram njemu bijaše dao i tu stavio nastaniti sinove Izraelove[56].
 • 3 Solomon pođe na Hamat-Sova[57] i dočepa ga se.
 • 4 On sagradi Tadmor u pustinji i sve gradove skladišta koja sagradi u Hamatu.
 • 5 On sagradi Bet-Horon-Gornji i Bet-Horon-Donji, gradove utvrđene bedemima, vratima i zasunima,
 • 6 i Baalat i sve gradove skladišta koji njemu pripadaše, sve gradove vojarni za kola i one za konjanike. Solomon izgradi također sve što je želio u Jeruzalemu, u Libanu i u svoj zemlji podvrgnutu njegovoj vlasti.
 • 7 Ostalo je čitavo jedno pučanstvo Hitita, *Amorita, Perezita, Hivita i Jebuzita koji ne pripadaše Izraelu.
 • 8 Među njihovim sinovima koji bijahu ostali kod njeih u zemlji i koje sinovi Izraelovi ne bijahu uništili, Solomon ih zavrbova za tlaku, sve do danas.
 • 9 Ali među sinovima Izraelovim, Solomon ne potčini nikoga robovskom radu[58], jer oni bijahu ljudi ratnici, poglavari staja i poglavari njegovih kola i njegovih konja.
 • 10 Evo broja poglavara upravitelja kralja Solomona: 250[59] koji zapovjedaše narodu.
 • 11 Solomon dade dovesti kćer *Faraonovu iz *Grada Davidova u kuću koju joj bijaše izgradio, jer on reče: ” Moja žena ne treba stanovati u kući Davidovoj, kralja Izraela, jer to su *sveta mjesta gdje je ušao *kovčeg GOSPODOV.“
 • 12 Tad Solomon ponudi holokauste[60] GOSPODU na *oltaru koji bijaše izgradio u pred predvorjem,
 • 13 u tijeku dana kad je trebalo ponuditi prema propisu Mojsijevom: o *šabatima, o *mlađacima i o svetkovinama, tri puta godišnja: blagdan *beskavsnih kruhova, blagdan Tjedana i blagdan Šatora[61].
 • 14 On ustanovi, prema odluci Davida, svojeg oca, svećenićke razrede u njihovj službi, *levite u njihovoj straži za hvaliti i za službovati u nazočnosti svećenika u nizu dana, i vratare[62], prema njihovim razredima, na svakim vratima: jer takva bijaše naredba Davidova, čovjeka Božjeg.
 • 15 Ne udalji se od propisa kraljevih o svećenicima i levitima, glede svake stvari i riznica.
 • 16 Tako bi ostvareno svako djelo Solomonovo sve do dana kad bi utemeljena Kuća GOSPODOVA, potom, sve do njegovog ispunjenja kad bi završena kuća GOSPODOVA.
 • 17 Tad se Solomon nađe u EsionGeveru i kod Eilata[63], na obali mora u zemlji Edom.
 • 18 Hiram mu posla posredovanjem svojih slugu lađe i sluge koji dobro poznavaše more. Oni stigoše sa slugama Solomonovim u Ofir, donesoše otud 450 talenata[64] zlata i predadoše ih kralju Solomonu.

Kraljica od Sabe posjećuje Solomona[uredi]

(1 Krlj 10.113)
 • 9 1 Kraljica od Sabe[65] bijaše čula govoriti o ugledu kojeg Solomonovu. Za staviti ga na kušnju svojim zagonetkama ona dođe u Jeruzalem s jednom velikom pratnjom, devama natovarenim mirisnim tvarima[66], zlatom u velikoj količini i dragim kamenjem. Kad je stigla kod Solomona, ona mu reče sve što imade na srcu.
 • 2 Solomon joj dade odgovor na sva njena pitanja: ni jedno pitanje ne bi tako teško da mu kralj nije znao odgovor.
 • 3 Kraljica od Sabe vidje mudrost Solomonovu, kuću koju bijaše sagradio,
 • 4 hranu s njegovog stola, smještaj njegovih slugu, vrijednost njegovih slugu i njihove livreje njegove peharnike i njihove livreje, holokauste[67] koje nuđaše u Kući GOSPODOVOJ i ona izgubi dah.
 • 5 Ona reče kralju: ” To bijaše istinom što sam čula govoriti u zemlji o tvojim riječima i tvojoj mudrosti.
 • 6 Nisam vjerovala tim pričama sve dok nisam došla i nisam to vidjela svojim vlastitim očima. A evo kako mi nisu otkrili no polovicu obilje tvoje mudrosti! Ti nadilaziš ugledom ono o čemu sam ja čula govoriti.
 • 7 Sretni tvoji ljudi, sretne tvoje sluge, oni koji stalno mogu biti u tvojoj nazočnosti i slušati tvoju mudrost!
 • 8 Blagoslovljen budi GOSPOD, tvoj Bog, koji je htio staviti tebe na prijestol svoj u službi GOSPODA tvog Boga! To je zato što GOSPOD voli Izrael, za učiniti ga da istrajava zauvijek, da te je postavio kraljem nad njim, za vršiti pravdu i zakon.“
 • 9 Ona dade kralju 120 talenata[68] zlata, mirisne tvari u velikoj količini, i dragog kamenja. Nikad više ne stiže toliko mirisnih tvari kao onda kad ih kraljica od Sabe dade Kralju Solomonu.
 • 10 Osim topga, sluge Hiramove i one Solomonove koje bijahu dovezli zlato iz Ofira bijahu također dovezle sandalovog[69] drveta u velikoj količini i dragoga kamenja.
 • 11 Tim sandalovim drvetom kralj načini parket za Kuću GOSPODOVU i kraljevsku kuću, kao i kitare i harfe[70] za pjevače. Nikad ranije nije se nešto slično vidjelo u zemlji Judi.
 • 12 Kralj Solomon dade kraljici od Sabe sve što je ona željela tražiti, bez veze s onim što ona bijaše donijela kralju. Potom ona se vrati i ode u svoju zemlju, ona i njene sluge.

Solomonova bogatstva[uredi]

(1 Krlj 10.1429)
 • 13 Težina zlata koje stiže Solomonu u samo jednoj godini bijaše 666 talenata[71] zlata,
 • 14 ne računajući ono što je potjecalo od putnika i trgovaca. Svi kraljevi Arabije i upravitelji zemalja donosiše zlato i srebro Solomonu.
 • 15 Kralj Solomon načini 200 velikih štitova od tučenog zlata, za koje je trebalo 600 sikala[72] tučenog zlata po štitu,
 • 16 i 300 malih štitova od tučenog zlata za koje je trebalo tri sikala zlata po štitu. Kralj ih odloži u kući Šume Libanske[73].
 • 17 Kralj načini jedan veliki prijestol od slonovače[74] kojeg prekri čistim zlatom.
 • 18 Ovaj prijestol imade šest stepenika i jedan podnožje od zlata, ručke i nasloni sa svake strane sjedišta: dva lava se nalaziše sa strane naslona za laktove,
 • 19 a dvanaest se lavova nalazilo sa strane naslona za laktove na šest stepenika: ništa se slično nije napravilo niti u jednom kraljevstvu.
 • 20 Sve kupe kralja Solomona bijahu od zlata i svi predmeti u kući Libanske Šume od čistog zlata: nije se vodilo računa o srebru u vrijeme Solomonovo. *21 Jer kralj imaše na moru lađe iz Tarziza sa slugama Hiramovim i, svake tri godine, lađe iz Tarziza vraćahu se nakrcane zlatom i srebrom, slonovačom; majmunima i paunima[75].
 • 22 Kralj Solomon postade najveći od svih kraljeva zemlje u bogatstvu i u mudrosti.
 • 23 Svi kraljevi zemlja tražiše vidjeti Solomona da bi slušal mudrost koju Bog bijaše stavio u *srce njegovo.
 • 24 Svatko donašaše svoj milodar: predmete od srebra i predmete od zlata, odjeću, oružje, mirisne tvari, konje i mule; i to svake godine.
 • 25 Solomon imaše 4.000 pregrada u stajama za konje, kola i 12.000 konjanika koje on dovede[76] u posadne gradove i, kod kralja, u Jeruzalem. 26 On savlada sve kraljeve od rijeke, sve do zemlje Filistinaca i sve do granice Egipta[77].
 • 27 Kralj učini da u Jeruzalemu novac bijaše tako obilan kao kamenje, a cedrovi tako brojni kao sikomore u *Niziji.
 • 28 Solmonovi konji potjecaše iz Egipta i iz svih zemalja.

Smrt Solomonovova[uredi]

(1 Krlj 11.41 43)
 • 29 Ostatak djela Solomononovih, od prvih do posljednjih, nije li zapisan u Djelima *proroka Natana, u proročanstvu Ahijavljevom iz Siloa i u viđenju vidovnjaka Jedoa[78] glede Jereoboama, sina Nebatova?
 • 30 Solomon vladaše 40 godina u Jeruzalemu nad svim Izraelom.
 • 31 Solomon leže sa svojim očevima[79], ukopaše ga u *Gradu Davidovom, gradu njegovog oca, a njegov sin Roboam zavlada na njegovom mjestu.

POVIJEST KRALJEVA JUDEJE[uredi]

Sabor u Sišemu (2 Krn)[uredi]

(1 Krlj 12.1 15)
 • 10 1 Roboam se nađe u Sišemu[80], jer u Sišem sav Izrael bijaše dolazio za proglasiti kralja,
 • 2 ali kad Jeroboam, sin Nebatov, to doznade - on bijaše još u Egiptu[81], jer on bijaše pobjegao daleko iz nazočnosti kralja Solomona on se vrati iz Egipta.
 • 3 Poslaše ga pozvati Jeroboama i on dođe sa svim Izraelom. Oni govoriše Roboamu ovim riječima:
 • 4 ” Tvoj otac je učinio teškim*jaram naš; ti sada, olakšaj teško robovanje i tvojeg oca i teški jaram koji nam je nametnut, i mi ćemo te služiti. “
 • 5 On im reče: ” Otiđite i vratite se k meni za tri dana. “ I narod otiđe.
 • 6 Kralj Roboam se posavjetova sa *starješinama koji bijahu u službi njegovog oca Solomona kad on bijaše živ: ” Kako, vi, mene savjetujete odgovoriti ovom puku?“
 • 7 Oni mu rekoše: ” Ako ti sebe pokažeš dobrim za ovaj narod, učiniš slugom naroda, ako mu služiš, i ako mu ti učiniš ugodu i kažeš im dobre riječi, oni će uvijek biti sluge tvoje. “
 • 8 Ali Roboam zanemari savjet koji mu bijahu dale starješine i on uze savjet mladih ljudi koji bijahu rasli s njim i koji bijahu u njegovoj službi.
 • 9 On im reče: ” A vi, što vi savjetujeteđ Što trebamo odgovoriti ovom puku koji mi kaže: Olakšaj jaram koji nam je nametnuo tvoj otac. “
 • 10 Mladi ljudi koji bijahu rasli s njim odgovoriše: ” Evo što ćeš ti ti reći puku koji ti je govorio ovako: Tvoj je otac učino teškim naš jaram, ali ti, olakšaj ga nad nama! Evo dakle što ćeš ti njima reći: Moj mali prst je veći no pleća mojeg oca[82]!
 • 11 Od sada, pošto vam je moj otac natovario jedan težak jaram, ja ću uvećati teret vašeg jarma. Pošto vas je moj otac kažnjavao korbačima, ja ću to činiti remenjem načičkanim čavlima! “
 • 12 Jeroboam i sav puk dođoše pronaći Roboama treći dan, kako im kralj bijaše rekao: ” Vratite se k meni trećeg dana. “
 • 13 Kralj Roboam odgovori okrutno narodu: zanemarujući savjet koji su mu dale starješine,
 • 14 on govoriše narodu prema savjetu mladih ljudi: ” Moj otac je učinio[83] teškim vaš jaram, ja ću mu uvećati teret. Moj vas je otac kažnjavao korbačima, ja ću vas kažnjavati remenjem načičkanim čavlima. “ *15 Kralj ne posluša naroda: to bi sredstvo korišteno posredno od GOSPODA za ispuniti riječ koju bijaše rekao Jeroboamu, sinu Nebatovom, po poredništvu Ahija iz Siloa[84]

Podijeljeno kraljevstvo[uredi]

 • 16 Kako ga kralj ne bijaše poslušao, sav puk Izraelov odgovori uzvrati narodu:
” Što mi imamo s
Davidom ?
Nema baštine sa sinom Jeseovim!
Svaki k svojim šatorima[85], Izraele!
Sada, zabavi se svojom
kućom, Davide!“
I sav Izrael ode k svojim šatorima.
 • 17 Ali Roboam nastavi vladati nad sinovima Izraelovim koji nastanjivahu gradove Judeje.
 • 18 Kralj Roboam postavi nadglednikom tlake, Adorama[86], ali sav ga izrael kamenova i on umrije. Kralj Roboam uspjede u posljednji čas popeti se u svoja kola i pobjeći u Jeruzalem.
 • 19 Izrael bijaše u ljutnji protiv kuće Davidove sve do danas.
 • 11 1 Roboam stiže u Jeruzalem i sakupi kuću Judinu i Benjaminovu[87] svega 180.000 izabranih ratnika, za tući se protiv Izraela, da bi se vratilo kraljevstvo Roboamu.
 • 2 Ali riječ Božja bi upućena čovjeku Božjem Šemaju:
 • 3 ” Reci Roboamu, sinu Solomonovom, kralju Jude, svoj kući Judinoj i svem Izraelu koji je u Judi i u Benjaminu:
 • 4 Ovako kaže GOSPOD: Vi ne smijete uzići u boj protiv vaše braće. Nek' se svatko vrati kući svojoj. Jer ja sam taj koji je izazvao ovaj događaj.“ Oni poslušaše riječi GOSPODOVE i odbiše ići protiv Jeroboama.

Roboam utvrđuje različite gradove[uredi]

 • 5 Roboam boraviše u jeruzalemu i sagradi utvrđene gradove[88] u Judi.
 • 6 On sagradi Betlehem, Etam, Tekoa,
 • 7 Bet-Sur, Soko, Adulam,
 • 8 Gat, Mareša, Zif,
 • 9 Adoraim, Lakiš, Azeka,
 • 10 Sorea, Ajalon i Hebron , utvrđene gradove koji su u Judi i u Benjaminu. *11 On ojača njihove utvrde i postavi upravljače i zalihe živeži, ulja i vina.
 • 12 U svakom gradu nalaziše se štitovi i koplja. On ih ojača veoma moćno. Tako Juda i Benjamin biše njegovi.

Svećenici i Leviti se povezuju s Roboamom[uredi]

 • 13 Svećenici i Leviti koji bijahu u svem Izraelu povezaše se s njim na svim područjima.
 • 14 Jer su leviti bili napustili svoja pasišta i svoje posjede i bijahu otišli u Judu i u Jeruzalem, zato što Jeroboam i njegovi sinovi bijahu njih sprječavali obavljati svećeničku službu GOSPODOVU.
 • 15 Ali Jeroboam ustanovi svoje svećenike za *visoka mjesta, jarce i telad[89] koje on bijaše uzgojio.
 • 16 Za njima, oni koji, iz svih plemena Izraelovih, imaše na srcu tražiti GOSPODA Boga Izraelovog dođoše u Jeruzalem za nuditi *žrtve GOSPODU Bogu svojih otaca[90].
 • 17 Oni ojačaše kraljevstvo Judino i podupriješe Roboama, sina Solomonova, tijekom triju godina, jer on hodiše putom Davidovim i Solomonovim tijekom tri godine.

Roboamova obitelj[uredi]

 • 18 Roboam uze za ženu Mahalat, kćer Jerimotovu, sina Davida i Abigajle, kćeri Eliaba, sina Jeseova[91].
 • 19 Ona mu porodi sinove: Jeuša, Šemarijaa i Zahama.
 • 20 Poslije nje, on uze Maakau, kćer Absalomovu a ona mu porodi Abijaa, Atajia, Zizaa i Šelomita.
 • 21 Roboam zavolje Maakaau, kćer Absalomovu, više no sve svoje žene i svoje suložnice; jer on imade osamnaest žena i 60 suložnica[92] i porodi on 28 sinova i 60 kćeri.
 • 22 Roboam postavi na čelo Abijaa, sina Maakaina kao poglavara svojoj braći, jer htijaše ga postaviti da vlada.
 • 23 On bijaše zamislio rasporediti sve svoje sinove po svem području Jude i benjamina, u sve utvrđene gradove; on im dade potrbštine u izobilju i zatraži za njih jedan broj žena.

Šišak, kralj Egipta, osvaja Judu[uredi]

(1 Krlj 14.2528)
 • 12 1 Kad se Roboamovo kraljevstvo bi ustalilo i učvrstilo, on napusti Zakon GOSPODOV i sav Izrael[93] s njim.
 • 2 Pete godine Roboamove vladavine, Šišak, kralj Egipta, pođe protiv Jeruzalema jer oni bijahu uvrijedili GOSPODA
 • 3 s 1.200 kola, 60.000 konjanika i bezbrojnim narodom koji bijaše došao s njiom iz Egipta: Libijci, Sukijci[94] i Nubijci.
 • 4 On se domože utvrđenih gradova Jude i stiže sve do Jeruzalema.
 • 5 Prorok Šemaja dođe k Roboamu i poglavarima Jude, sakupljenima u Jeruzalemu zabog približavanja Šišakova, i reče im: ” Ovako kaže GOSPOD: Vi, napustili ste me; dakle, ja također, ja sam vas napustio u ruke Šišakove.“
 • 6 Poglavari Izraelovi i kralj poniziše se i rekoše: ”GOSPOD JE PRAVEDAN.“
 • 7 KAD gospod vidje da se oni bijahu ponizili, riječ GOSPODOVA bi upućena Šemajau ovim izrazima: ” Oni su se ponizili. Neću ih dati uništiti. Već ću im za malo dati oslobođenje i moj se gnjev neće sasuti na Jeruzalem po rukama Šišakovim.
 • 8 Ipak oni će biti sluge njegove i naučit će razliku između služiti meni i služiti kraljevstvima drugih zemalja.“
 • 9 Šišak, kralj Egipta, pope se dakle protiv Jeruzalema. On uze riznica iz Kuće GOSPODOVE i riznice iz kraljevske kuće. On uze sve. On uze čak zlatne štitove koje Solomon bi dao načiniti.
 • 10 Kralj Roboam načini umjesto njih brončane štitove i povjeri ih zapovjednicima trkača[95] koji čuvaše ulaz u kraljevsku kuću.
 • 11 Svaki put kad se kralj nalaziše u Kući GOSPODOVOJ, trkači ih dolaziše uzeti, potom ih oni odnosiše u dvoranu za trkače.
 • 12 Zato što se kralj bijaše ponizio, gnjev GOSPODOV se okrenu od njega, ne otišavši sve do potpunog istrebljenja, jer ipak se u Judi našlo idobrih stvari.

Kraj Roboamove vladavine[uredi]

(1 Krlj 14.21 24, 2931)
 • 13 Kralj Roboam se učvrsti u Jeruzalemu i zavlada. Jer Roboam imaše 41 godinu kad postade kraljem, i vladaše sedamnaest godina u Jeruzalemu, gradu kojeg GOSPOD bijaše izabrao između svih plemena Izraelovih za staviti tu svoje *ime. Ime Roboamove majke bijaše Nama, Amonitkinja.
 • 14 On činiše ono što je zlo u očima GOSPODOVIM.
 • 15 Djela Roboamova, od prvih do posljednjih, nisu li zapisana u Djelima *proroka Šemajaa i u Djelima vidovnjaka Iddoa[96]? Boj između Roboama i Jeroboama neprekidno trajaše.
 • 16 Roboam leže s očevima svojim[97] u *Gradu Davodovu. Abija, njegov sin zavlada umjesto njega.

Abijavljeva vladavina[uredi]

(1 Krlj 15.18)
 • 13 1 Osamneste godine vladavine Jeroboama, Abija postade kralj Jude.
 • 2 On vladaše tri godine u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Mikajahu, kćer Uriela[98] iz Givea. Bijaše rat između Abijaa i Jeroboama.
 • 3 Abija, započe rat s jednom vojskom smionih ratnika: 400.000 ljudi po izboru. I Jeroboam poreda u bojne redove protiv njega 800.000 probranih ljudi, smionih ratnika.
 • 4 Abija s obrati s uzvisine brda Semaraim[99], koje je na planini Efraimovoj, i reče: ” Slušajte me, Jeroboame i sav Izraele.
 • 5 Nebiste li vi trebali znati da je GOSPOD, Bog Izraelov, dao kraljevstvo Davidu nad Izraelom zauvijek, njemu i njegovim sinovima: to je jedan neuništivi savez[100]?
 • 6 Ali Jeroboam, sin Nebatov, sluge Solomonova sina Davidova, podigao se i pobunio protiv svog gospodara.
 • 7 Ljudi ništarije, sinovi Belialovi[101], sakupili su se okolo njega i nametnuli se Roboamu, sinu Solomonovu. Roboam, koji bijaše mlad i slabe naravi, nije izdržao pred njiuma.
 • 8 I sada govorite o odupiranju kraljevstvu GOSPODOVOM koje je u rukama sinova Davidovih! Vi ste jedno brojno mnoštvo i imate svoju zlatnu telad[102] koje vam je Jeroboam načinio kao bogove.
 • 9 Niste li vi protjerali svećenike GOSPODOVE, sinove Aaronove, i *levite, da biste sebe učinili svećenicima kao pučanstva drugih zemalja? Tko god dođe dati se posvetiti jednim juncem iz svog stada i sedam ovnova postaje svećenikom tih bogova koji nisu bogovi.
 • 10 Glede nas, GOSPOD je naš Bog i mi ga nismo napustili: svećenici koji služe GOSPODA sinovi su Aaronovi i leviti u službi!
 • 11 Oni stavljaju dimiti za GOSPODA holokauste svakog jutra i svake večeri kao i mirisni tamjan, oni raspoređuju kruh[103] po *čistom stolu i pale svake večeri zlatnu svijećnjak i njegove njegove svjetiljke. Jer mi pazimo, mi, zapovjedi našeg Boga, dok vi, vi, napustilio ste njega.
 • 12 Evo mi imamo sa sobom kao poglavara Boga, imamo njegove svećenike i zvonke trublje, za zatrubiti protiv vas. Sinovi Izraelovi, ne vojujte protiv GOSPODA, Boga svojih otaca[104], jer nećete uspjeti.“
 • 13 Jeroboam ih dade zaobići jednom zasjedom koja je dolazila iza njçih: Izraeliti se nađoše pred Judom a zasjeda iza njih.
 • 14 Juda se okrenu kad za nju boj bijaše i ispred i iza. Oni zavapiše prema GOSPODU, dok svećenici sviraše u trube.
 • 15 Judini ljudi klicaše bojne pokliče i, dok oni klicaše, Bog potuče Jeroboama i sav Izrael pred Abijaom i Judom.
 • 16 Sinovi Izraelovi pobjegoše pred Judom, a Bog ih predade u ruke njegove.
 • 17 Abija i njegov narod naniješe im jedan veliki gubitak: među ljudima Izraelovim pade probodeno 500.000 izabranih ljudi.
 • 18 Sinovi Izraelovi biše poniženi u to vrijeme, a sinovi Judini likovaše, jer se bijahu oslonili na GOSPODA, Boga svojih otaca.
 • 19 Abija proganjaše Jeroboama i zaposjede njegove gradove: Betel i njegove podružnice[105].
 • 20 Jeroboam ne nađe više snage u dane Abijaa. Gospod ga udari i on umrije.
 • 21 Abija naprotiv ojača. On uze četrnaest žena i izrodi 22 sina i šesnaest kćeri.
 • 22 Ostatak djela Abijavljevih, njegovi postupci i djela, zapisano je u tumačenju *proroka Iddoa[106].
 • 23 Abija leže sa svojim očevima[107] a ukopaše ga u *gradu Davidovu. Njegov sin Aza zavlada na njegovom mjestu.

Početak Azavljeve vladavine[uredi]

(1 Krlj 15.911)
U one dane zemlja bi u miru tijekom deset godina.
 • 14 1 Aza činiše ono što bi dobro u očima GOSPODA, njegovog Boga.
 • 2 On ukloni *oltare stranog podrijetla i *visoka mjesta, on poruši stele i posiječe svete stubove[108].
 • 3 On reče Judi da traži GOSPODA, Boga svojçih otaca[109], i da primijenjuje Zakon i zapovijedi.
 • 4 On učini da nestanu iz svih Judinih gradova visoka mjesta i ognjišta za mirise[110], i kraljevstvo uživaše mir tijekom njegove vladavine.
 • 5 On izgradi utvrđene gradove u judi, jer zemlja uživaše mir. Ne bi rata protiv njega u one godine, jer GOSPOD njemu bijaše dao spokoj.
 • 6 On reče Judi: ” Izgradimo te gradove, okružimo ih bedemom, s kulama, vratima i zasunima: zemlja je u spokoju[111] pred nama. Jer mi smo tražili GOSPODA našeg Boga, mi smo ga tražili i on nam je dao spokoja svih strana.“ I oni izvedoše svoje gradnje.
 • 7 Aza imaše kao vojsku 300.000 Judinih ljudi, koji nosiše veliki štit i koplje, i 280.000 ljudi iz Benjamina, koji nosiše mali štit i strijeljaše lukom. Svi bijahu smioni bojovnici.
 • 8 Zerat Nubijac iziđe protiv njih s jednom vojskom od tisuću tisućica ljudi i od 300 kola, i stiže on sve do Marešaa[112].
 • 9 Aza iziđe pred njega i oni se postrojiše u bojne redove u dolini Sefata, pokraj Marešaa.
 • 10 Aza povika prema GOSPODU, svom Bogu i reče: ” GOSPODE, nitko drugi nego ti ne može se namjestiti između moćnog i slabog. Pomozi nam, GOSPODE, naš Bože! Jer na tebe smo se oslonili i u tvoje *ime smo došli protiv ovog mnoštva. GOSPODE, ti si naš Bog. Nek' se čovjek ne nadmeće s tobom!“
 • 11 GOSPOD potuče Nubijce pred Azaom i pred Judom, a Nubijci pobjegoše.
 • 12 Aza i narod koji bijaše s njim proganjaše ih sve do Gerara[113], i pade toliko Nubijaca da ne bi ni jednog preživjelog, jer oni se bijahu slomili pred GOSPODOM i pred taborom. Ljudi Azavljevi odnesoše jedan obilan plijen.
 • 13 Oni potukoše sve gradove uokolo Gerara, jer GOSPOD bijaše bacio užas na njih, i oni opljačkaše sve gradove, jer bijaše tu mnogo za pljačkati. *14 Oni udariše također torove za stadai pohvataše sitnu stoku i deve u velikoj količini. potom, vratiše se oni u Jeruzalem.

Aza poduzima religiozne reforme[uredi]

(1 Krlj 15.1215 )
 • 15 1 Azarijahu, sin Obedov, nad kojim bi duh Božji[114],
 • 2 iziđe pred Azaa i reče mu: ” Slušajte me, Aza kao i sva Juda i Benjamin! GOSPOD je s vama, kad ste vi s njim. Ako li ga vi potražite, on će se dopustiti pronaći od vas; ali, ako li ga vi napustite, i on vas napušta.
 • 3 Za vrijeme dugog vremena Izrael je bio bez istinskog Boga, bez svećenika za obučavati, bez Zakona[115].
 • 4 Ali u svojoj nevolji oni su se vratili prema GOSPODU, Bogu Izraelovu; oni su ga tražili i on se dopustio pronaći od njih.
 • 5 U ono vrijeme, ne bijaše nikakve sigurnosti za one koji odlaziše i dolaziše, već naprotiv veliki užasi nad svim stanovnicima zemalja.
 • 6 Tukoše se narod protiv naroda i grad protiv grada, jer Bog ih bijaše protresao svim vrstama nevolja.
 • 7 Ali vi, budite postojani, nek' vaše ruke ne klonu nikad, jer bit će jedna plaća za vaš rad! [116]
 • 8 Kad Aza sasluša te riječi i *proročanstvo proroka Odeda, on se osmjeli i dade da nestanu gnusnosti iz sve zemlje Judine i Be,njaminove, kao i iz gradova koje bijaše osvojio u planini Efraim. On obnovi *oltar GOSPODOV, koji je pred *predvorjem[117] GOSPODOVIM.
 • 9 On sakupi svu judu i sav Benjamin i s njima izbjeglice pridošle iz Efraima, Manasea i iz Simeona, jer ljudi Izraelovi bijahu se u velikom broju okrenuli k njemu kad bijahu vidjeli da GOSPOD, njegov Bog, bijaše s njim. *10 Oni se sakupiše u Jeruzalemu trećeg mjeseca petnaeste godine Azavljeve vladavine.
 • 11 Oni *žrtvovaše GOSPODU u onaj dan, nad plijenom koji bijahu donijeli, 700 goveda i 7.000 glava sitne stoke.
 • 12 Oni uđoše u *Savez, za tražiti GOSPODA, Boga svojih otaca[118], svim srcem svojim i svom svojom dušom.
 • 13 I tko god ne tražiše GOSPODA, Boga Izraelovog, bijaše usmrćen, od najmanjeg do do najvećeg, od čovjeka do žene.
 • 14 Oni prisegnuše GOSPODU s jednom velikom grajom, zvonjavom, trubama i rogovima,
 • 15 i sva Juda se radovala prisezi. Kako to bijaše svim srcem njihovim i svom njihovom dobrom voljom što oni tražiše njega, GOSPOD se dopusti pronaći od njih i on im dade spokoj sa svih strana.
 • 16 Kralj čak liši svoju majku Maaku njenog položaja kraljice majke, jer ona bijaše načinila jedan besramni idol za Ašera[119]; Aza obori taj besramni idol, raskomada ga i spali ga u klancu Cedrona.
 • 17 Ali visoka *mjesta ne nestadoše iz Izraela. Ipak, srce Azavljevo ostade pošteno tijekom cijelog njegovog života.
 • 18 On donese u Kuću Božju srebro, zlato i predmete koje su njegov otac i on sam stavili na stranu.
 • 19 Ne bi više nikako rata[120] sve do trideset i pete godine Azavljeve vladavine.

Aza u ratu protiv Izraelovog kralja Bešaa[uredi]

 • 16 1 Trideset i šeste godine Azavljeve vladavine, Beša, kralj Izraelov uspe se protiv Jude i utvrdi Ramu[121] za zapriječiti cestu kralju Jude, Azau.
 • 2 Ovaj iscrpi sve srebro i zlato koji ostadoše u riznicama Kuće GOSPODOVE i u riznicama kuće kraljevske i posla BenHadadu, kralju *Arama, koji stolovaše u Damasku. On mu reče:
 • 3 ” Ima jedan savez između mene i tebe, između mog oca i tvog oca. Evo ja ti šaljem srebra i zlata. Idi raskini svoj savez s Bešom, kraljem Izraela, da više ne diže se protiv mene .“
 • 4 BenHadad posluša kralja Aza, i posla protiv gradova Izraelovih zapovjednike svojih armija[122] koji udariše Ijon, Dan, AbelMaim i sve gradove skladišta Neftalijeva.
 • 5 Čim Beša doznade za tu novost, on prestade utvrđivati Ramu i zaustavi radove.
 • 6 Tada kralj Aza uze sa sobom svu Judu; oni uzeše kamenje i drvo iz Rame kojim Beša utvrđivaše. Aza se njime poslužio za utvrditi Gevu i Mispu[123].

Aza zatvara vidovnjaka Hananija[uredi]

 • 7 U ono vrijeme Hanani, vidovnjak, dođe potražiti kralja Jude Azaa, i reče njemu: ” Pošto si se ti oslonio na kralja Arama a nisi se oslonio na GOSPODA svojeg Boga, vojska kralja Arama se oslobodila iz tvojih ruku.
 • 8 Nije li to tako da Nubijci i Libijci tvoriše jednu brojnu vojsku s kolima i konjanicima u ogromnom broju. I, pošto si se ti oslonio na GOSPODA, on ih je predao tebi u ruke[124].
 • 9 Jer GOSPOD šeta očima svojim nad svom zemljom, za podržati one čije je *srce potpuno njegovo. U tome, ti si se ponio kao bezumnik. Zato će od sada biti ratova protiv tebe.
 • 10 Aza se razljuti protiv vidovnjaka i dade ga staviti u zatvor, jer on bijaše u srdžbi protiv njega zbog toga. Aza potlači jedna dio naroda u ono vrijeme.

Svršetak Azavljeve vladavine[uredi]

(1 Krlj 15.2324)
 • 11 Evo, sva su djela Azavljeva, od prvih do posljednjih, zapisana u knjizi kraljeva Jude i Izraela.
 • 12 Aza oboli 39. godine svoje vladavine; on imaše ozbiljnu bolest nogu. I čak i u svojoj bolesti on se ne uteče GOSPODU, no vračevima.
 • 13 Aza leže sa svojim očevima[125] i umrije u četrdeset i prvoj godini svoje vladavine.
 • 14 Ukopaše ga u grobnici kojui si je on izdubio, u *gradu Davidovu. Položiše ga na jedan ležaj pun mirisnih tvari[126] i različitih posebnih proizvoda za balzamiranje, i zapali se za njega jedna veoma velika vatra.

Jozafatova vladavina. Njegova vjernost prema Bogu[uredi]

(1 Krlj 15.24; 22.4145)
 • 17 1 Njegov sin Jozafat zavlada na njegovom mjestu. Jozafat se utvrdi protiv Izraela[127].
 • 2 On postavi postrojbe u svim utvrđenim gradovima Jude i postavi vojarne[128] u zemlji Judi i u gradovima Efraimovim koje bijaše zauzeo njegov otac Aza.
 • 3 GOSPOD bi s Jozafatom, jer ovaj slijediše prve putove Davida, svog oca[129], i on ne tražiše *Baalove.
 • 4 Već on tražiše GOSPODA, boga svog oca, on hodiše prema njegovim zapovijedima i ne postupaše on prema djelima Izraelovim[130].
 • 5 GOSPOD učvrsti kraljevstvo u njegovim rukama i sva Juda donosiše ponude Jozafatu, tako da on imade mnogo bogatstva i slave.
 • 6 njegovo *srce uznapredova putovima GOSPODOVIM toliko da on ukloni iz Izraela *visoka mjesta i svete stubove[131].
 • 7 Treće godine njegove vladavine, on posla svoje dostojanstvenike: Ben-Haila, Obadijaa, Zekarijaa, Netanela i Mikajahua za dati jednu poduku gradovima Jude.
 • 8 S njima se nalaziše *leviti Šemajahu, Netanijahu, Zebadijahu, Azahel, Šemiramot, Jehonatan, Adonijahu, Tobijahu, TobAdonijahu, koji bijahu leviti. S njima se također nalaziše svećenici Elišama i Jehoram.
 • 9 Oni dadoše jednu poduku u Judi, imajući sa sobom knjigu Zakona GOSPODOVOG. Oni obiđoše sve Judine gradove i obučiše narod.
 • 10 Užas nadahnut po GOSPODU bi nad svim zemljama koje bijahu uokolo Jude i nitko ne zarati protiv Jozafata.
 • 11 Od Filistinaca, donosilo se Jozafatu milodare, srebro i poreze. Čak i Arabljani njemu donosiše stoku: 7.700 ovnova i 7.700 jaraca.

Vojna moć Jozafatova[uredi]

 • 12 Jozafat napredovaše sve više i više i on sagradi u Judi tvrđave i gradove skladišta.
 • 13 On imaše obilne zaliha hrane u Judinim gradovima i smione bojovnike u Jeruzalemu.
 • 14 Evo mu podjele po obiteljima: iz Jude tisućnici: zapovjednik Adna, na čelu 300.000[132] smionih bojovnika,
 • 15 do njega zapovjednik Jehohanan, na čelu 280.000,
 • 16 a do njega Amazija, sin Zikrijev, dobrovoljno obavezan spram GOSPODA, na čelu 200.000 smionih bojovnika;
 • 17 iz benjamina, jezdan smion bojovnik, Elijada, na čelu 200.000 ljudi naoružanih lukom i štitom,
 • 18 a do njega Jehozabad, na čelu 180.000 ljudi opremljenih za boj.
 • 19 To bijahu oni koji služiše kralja, a da se ne računajuj oni koje kralj bijaše stavio u utvrđene gradove po svoj Judi.

Jozafat se uortačuje s Akhabom, kraljem Izraelovim[uredi]

(1 krlj 22.14)
 • 18 1 Jozafat imade mnogo bogatstva i slave. On se ženidbom orodi s Akhabom[133].
 • 2 On na izmaku nekoliko godina siđe k Akhabu u Samariju. Akhab zakla za sebe veliki broj sitne i krupne stoke, kao i za narod koji bijaše s njim, i on ga uvjeri da se uspne u Ramot Galadski[134].
 • 3 Akhab, kralj Izraela, reče Jozafatu, kralju jude: ” Hoćeš li ti ići sa mnom u Ramot Galadski? “ On mu odgovori: ” Bit će od mene kao od tebe, od mog naroda kao od tvog naroda, mi ćemo biti s tobom u ratu.“

Akhabovi proroci proriču uspjeh[uredi]

(1 Krlj 22.512)
 • 4 Jozafat još reče kralju Izraela: ” Potraži najprije riječ GOSPODOVU[135]!“
 • 5 Kralj Izraela okupi kod sebe *proroke, 400 ljudi[136], i on im reče: ” Možemo li mi ići u rat protiv Ramota Galadskog ili ja trebam zanijekati tomeđ“ Oni odgovoriše: ” Pođi. Bog će ga predazti u ruke kraljeve.“
 • 6 Jozafat reče: ” Nema li ovdje više proroka GOSPODOVIH, putem kojih bismo mogli njega upitati?“
 • 7 Kralj Izraela reče Jozafatu: ” Ima još jedan čovjek putem kojeg se GOSPOD može upitati za savjet, ali ja njega mrzim, jer on o meni ne prorokuje dobro, već uvijek zlo: to je Miše, sin Jimlavljev.“ Jozafat reče: ” Nek' kralj ne govori tako!“
 • 8 Kralj Izraela pozva jednog službenika i reče: ” Brzo! Dovedi Mišeja, sina Jimlavljeva!“
 • 9 Kralj Izraela i kralj Jude, u svečanim odorama, sjedješe svaki na svom prijestolju, na ravnini pred vratima Samarije. Svi se proroci upinjaše prorokovati pred njima.
 • 10 Sidkijahu, sin Kenanavljev, koji si bijaše načinio željezne rogove, reče: ” Ovako govori GOSPOD: Ovim ti ćeš raspršiti *Aram dok ga ne dotučeš.“
 • 11 I svi proroci prorokovaše isto, govoreći: ” Pođi na Ramot-Galadski , ti ćeš uspjeti! GOSPOD će ga predati u ruke kraljeve.“

Prorok Miše proriče poraz[uredi]

(1 Krlj 22.1328)
 • 12 Glasonoša koji bijaše išao zvati Mišeja reče mu: ” Evo riječi *proroka: jednoglasno, oni oglašavaju dobro za kralja. Nek' dakle tvoja riječ bude suglasna njihovoj! Oglasi dobro! “
 • 13 Miše reče: ”Živ GOSPOD, to što će moj Bog reći, to je ono što ću ja reći!“
 • 14 On stiže pre kralja koji mu kaza: ” Miše, možemo li mi zaratiti s Ramot-Galaadskim ili ja trebam odustati?“ On odgovori: ” Uspni se! Vi ćete uspjeti! Oni će biti izručeni u vaše ruke. “
 • 15 Kralj mu reče: ” Koliko puta trebam te ja zakleti da mi kažeš istinu u ime GOSPODOVO?“
 • 16Miše odgovori:
”Ja sam vidio sav Izrael raspršen po
planinama,
kao ovce koje nemaju
nikakvog *pastira;
GOSPOD je rekao:
Ti ljudi nemaju nikakvog
gospodara!
Nek' se svatko vrati kući
u miru! “
 • 17 Kralj Izraela reče Jozafatu: ” Nisam li ti ja rekao: On ne proriče dobro za mene, već samo zlo!“
 • 18 Miše reče: ” Eh dobro! Slušaj riječ GOSPODOVU, ja sam vidio GOSPODA sjedjeti na prijestolu svom i svu vojsku nebesa[137] stojati kod njega, njemu s desna i slijeva.
 • 19 GOSPOD je rekao: Tko će zavesti Akhaba, kralja Izraelova, da bi se uspeo i pao u Ramotu-Galaadskom? Jedan govoriše na jedan način, a drugi na jedan drugi.
 • 20 Tada je jedan duh[138] Ramot-Galadski istupio, predstavio se pred GOSPODOM i rekao: Ja sam taj koji će ga zavesti. A GOSPOD mu je rekao: Na koji način Ramot-Galadski
 • 21 On je odgovorio: Ja ću ići i bit ću jedan duh laži u ustima svih njegovih proroka. GOSPOD mu je rekao: Ti ćeš ga zavesti; uostalom tome imaš moć. Idi i učini tako.
 • 22 Ako je dakle GOSPOD stavio jedan duh laži u usta svim tvojim prorocima, on je dakle govorio zlo protiv tebe. “
 • 23 Sidkijahu, sin Kenaanov, približi se, udari Mišea po obrazu i reče: ” Kroz što je duh GOSPODOV izišao iz mene da bi ti govorio?“
 • 24 Miše reče: ” Eh dobro! Ti ćeš to vidjeti onog dana kad se budeš išao skrivati u sobe u sobu[139]. “
 • 25 Kralj Izraela reče: ” Uhvatite Mišea , odvedite ga Amonu, poglavaru grada, i Joašu, sinu kraljevu,
 • 27 i recite im: Ovako govori kralj: Stavite ovu osobu u zatvor i hranite ju smanjenim obrocima kruha i vode sve dok se ja ne vratim živ i zdrav.“
 • 27 Miše reče: ”Ako se ti zaista vratiš živ i zdrav, to je zato što nije GOSPOD govorio kroz mene.“ Potom on reče: ” Slušajte, vi svi, narodi®[140]! “

Akhab je ubijen u boju[uredi]

( 1 Krlj 22.29 40)
 • 28 Kralj Izraela i kralj Jude Jozafat uspeše se u Ramot Galaadski.
 • 29 Kralj Izraela reče Jozafatu: ” Ja ću se prerušiti i ući u boj[141]. Ti, odjeni svoju osobnu odoru. “ Kralj Izraela se preruši i uđe[142] u boj.
 • 30 A kralj *Arama bijaše zapovjedio zapovjednicima svojih kola: ” Ne napadajte ni malo ni veliko, već samo kralja Izraela. “
 • 31 Tako, kad zapovjednici kola vidješe Jozafata, rekoše: ” Sigurno je to kralj Izraela“, i oni ga opkoliše za napasti ga. Ali Jozafat poče kričati. GOSPOD ga spasi i Bog ih okrenu od njega.
 • 32 Tada zapovjednici kola, opazivši da taj ne bijaše kralj Izraela[143] okrenuše se od njega.
 • 33 Ali jedan čovjek slučajno odape strijelu iz luka i pogodi kralja Izraela između dijelova oklopa. Ovaj reče svom vozaču kola: ” Okreni uzde i izvedi me s bojnog polja, jer ja sam ranjen.“
 • 34 Boj bi tako žestok tog dana da su morali ostaviti kralja u njegovim kolima, pred Aramom, sve do navečer. Potom, on umrije, u času zalaska sunca.

Jozafat ustanovljuje sudce u Judi[uredi]

 • 19 1 Kralj Jude, Jozafat, vrati se u miru k sebi. u Jeruzalem.
 • 2 Jedan vidovnjak, Jehu, sin hananijev, iziđe mu u susret i reče kralju Jozafatu: ” Je li opaki taj kojeg ti pomažeš i neprijatelji GOSPODOVI koje ti voliš? Zbog toga, gnjev GOSPODOV doći će na tebe.
 • 3 Međutim dobrih se stvari našlo kod tebe, jer ti si spalio svete stubove[144], koji su nestali iz zemlje, i ti si učvrstio svoje srce u traženju GOSPODA.“
 • 4 Jozafat biraviše u Jeruzalemu. Potom, ponovo, on iziđe među narod, od Ber-Ševe sve do planine Efraimove, i povede narod k GOSPODU, Bogu svojih otaca[145].
 • 5 On ustanovi sudce u zemlji, u svim utvrđenim gradovima Jude, grad po grad.
 • 6 On reče sudcima: ” Promislite što ćete raditi, jer nećete suditi prema čovjeku, već prema GOSPODU, koji će biti s vama u službi tog suđenja.
 • 7 A sada, nek' strah od GOSPODA bude s vama! Pazite i primijenjujte to! Jer nema kod GOSPODA , naše Boga ni nepravde, ni pristranosti, ni podmitljivosti poklonima! “
 • 8 Čak i u Jeruzalemu Jozafat postavi neke *levite i svećenike i stanovite poglavare obitelji Izraelovih za suditi prema GOSPODU i za parbiti u korist stanovnika Jeruzalema.
 • 9 I on njima izdade svoje zapovijedi govoreći: ” Ovako ćete vi činiti, u strahu od GOSPODA, s vjernošću i iskrenog srca.
 • 10 Svaki put kad vaša braća, stanovnici svojih gradova, budu donijela jedan spor pred vas, krivično djelo ili pitanje zakona, zapovjed, propis ili običaj, poučite ih za izbjeći da budu krivi prema GOSPODU i da se gnjev ne sruči na vas i vašu braću. Učinite tako i nećete uopće biti krivi.
 • 11 Evo! Veliki svećenik Amarijahu bit će iznad vas za sve poslove GOSPODNJE a glava kuće Judine, Zebadijahu, sin Jišmaelov, za sve poslove važne za kralja; leviti bit će pred vama kao pisari. Budite smjeli i djelujte! I nek' gospod bude s onim tko bude činio dobro!“

Juda napadnuta. Molitva Jozafatova[uredi]

 • 20 1 Poslije toga, sinovi Moabovi i sinovi Amonovi, praćeni od Maonita[146] dođoše ratovati s Jozafatom.
 • 2 Dođoše to javiti Jozafatu govoreći: ” Jedno je veliko mnoštvo došlo protiv tebe s one strane mora, tj. iz Edoma, i evo ih u Hasason-Tamaru, tj. u EinGedi[147].“
 • 3 Jozafat se prepade: on odluči upitati GOSPODA za savjet i proglasi jedan dan *posta u cijeloj Judi.
 • 4 Juda se sakupi za umilostiviti GOSPODA; dogodi se isto u svim gradovima Jude za zazivati GOSPODA.
 • 5 Jozafat bi u saboru Judinom Jeruzalema u Kući GOSPODOVOJ[148], nasuprot Novom *Trijemu,
 • 6 i on reče: ” GOSPODE, Bože naših otaca[149], nisi li ti taj koji je Bog u nebesima i ti koji gospoduješ nad svim kraljevstvima naroda? U tvojoj ruci je sila moći i nitko se ne može suočiti s tobom.
 • 7 Nisi li to ti, Bože naš, koji je razvlastio stanovnike ove zemlje pred tvojim pukom Izraelom i koji ju je dao zauvijek potomstvu Abrahamovom, tvojeg prijatelja?
 • 8 Oni su tu se nastanili i izgradili jedno *svetište za tvoje *ime, govoreći:
 • 9 Ako li dođe na nas jedna nevolja: mač, kazna, kuga ili glad, ako se mi nalazimo pred ovom Kućom i pred tobom, jer tvoje je ime u toj Kući, i ako mi zavapimo prema tebi u našoj nevolji, ti ćeš uslišati i spasiti.
 • 10 A sada evo tih sinova Amonovih, Moabovih i planine Seirove[150], kod kojih ti nisi dao Izraelu dozvolu da uđe nakon svojeg izlaska iz Egipta, pošte se okrenuo od njih i nije ih uništio!
 • 11 I evo tih ljudi koji nas obeštećuju dolazeći nas izvlastiti od svojine koju si nam ti dodijelio!
 • 12 Bože naš, nećeš li ti primijeniti svoju presudu nad njima? Jer mi smo bez snage pred tim velikim mnoštvom koje dolazi protiv nas, i, mi, mi ne znamo što činiti. Ali naše oči gledaju prema tebi.“
 • 13 Sav puk Judin stojaše pred GOSPODOM kao i njihove obitelji, žene i djeca.

Gospodin daje pobjedu Judejcima[uredi]

 • 14 U sred sabora, duh GOSPODOV bi nad Zekarijahuom, sinom Benajavljevom, sinom Jeijelovim, sinom Matanijavljevim, *levitom, sinovima Asafovim.
 • 15 On reče: ” Pazite svi, puče Izraelov, žitelji Jeruzalema i ti kralju Jozafate! Ovako govori GOSPOD: Ne bojte se i ne užasavajte pred pred tim mnoštvom, jer taj rat nije vaš, već Božji.
 • 16 Sutra, siđite protiv njih. Evo njih kako se uspinju usponom Cvijetovim a vi ćete ih naći na kraju klisure nasuprot pustinje Jeruelove[151].
 • 17 Vi se nećete tući tu; pojavite se, zaustavite se i gledajte pobjedu GOSPODOVU u vašu korist. Judo i Jeruzaleme, ne bojte se i ne užasavajte se! Sutra, iziđite pred njih, a GOSPOD će biti s vama.“
 • 18 Jozafat se pokloni, licem prema zemlji; sva Juda i žitelji Jeruzalema padoše pred GOSPODA za obožavati ga;
 • 19 leviti, grupa sinova Kehatita i grupa sinova Koreita, digoše se za hvaliti GOSPODA, Boga Izraelovog, jednim izvanredno snažnim glasom.
 • 20 Narod se diže u rano jutro i iziđe prema pustinji Tukoa. U svom prolazu, Jozafat se diže za reći: ” Slušajte me, Judo i žitelji Jeruzalema! Imajte vjere u GOSPODA svojeg Boga i bit ćete nepobjedivi! imajte povjerenja u svoje *proroke i vi ćete uspjeti!“
 • 21 On se dogovori s narodom za postaviti ljude koji će prethoditi naoružanim ljudima slaveći GOSPODA, hvaleći njegovo sveto veličanstvo a govoreći: ” Slavite GOSPODA, jer njegova je odanost zauvijek[152].“ *22 U času kad oni počinjaše klicati hvalospjeve, GOSPOD stavi pokretače nesloge među sinove Amona, Moaba i planine Seirove koji su došli u judu i oni se pobiše između sebe.
 • 23 Sinovi Amona i Moaba se digoše protiv stanovnika planine Seir za uništiti ih i istrijebiti.
 • 24 Kad Juda stiže k uzvisini otkud se nadgledalo pustinju, on se okrenu prema mnoštvu: kad evo to bijahu lješevi ležeći po zemlji bez ijednog preživjelog.
 • 25 Jozafat i njegov puk dođoše pljačkati njih, a nađe se tu stoke u velikom broju, bogatstava, odjeće[153] i dragocijenih predmeta. Oni tro uzeše za sebe toliko da ne mogoše ponijeti i oni tri dana pljačkaše plijen, jer on bijaše obilan.
 • 26 Četvrtog dana, oni se sakupiše u dolini Blagoslova[154], jer ondje oni blagosloviše GOSPODA tako je tom mjestu dano ime "dolina Blagoslova", sve do ovog dana.
 • 27 Svi Judini i Jeruzalemovi ljudi, s Jozafatom na čelu, vratiše se u Jeruzalem u radosti, jer GOSPOD ih bijaše obradovao na račun njihovih neprijatelja.
 • 28 Oni uđoše u Jeruzalem uz zvon harfi, kitara i truba[155] sve do Kuće GOSPODOVE.
 • 29 I strah od GOSPODA bi nad svim kraljevstvima zemlje, kad doznaše da GOSPOD bijaše vojevao protiv neprijatelja Izraelovih.
 • 30 Vladavina Jozafatova bi mirna, a njegov mu Bog dade mir sa svih strana.

Kraj Jozafatove vladavine[uredi]

(1 Krlj 22.41 51)
 • 31 Jozafat, sin Azavljev, zavlada nad Judom; on bijaše u dobi od 35 godina kad postade kraljem i vladaše 25 godina u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Azuva, kćer Šilhijeva.
 • 32 On slijediše put svojeg oca Azaa i ne zastrani s njega, čineći ono što je pravedno u očima GOSPODOVIM.
 • 33 Međutim *visoka mjesta ne nestadoše i narod ne bijaše opet prionuo svojim *srcem Bogu svojih otaca[156].
 • 34 Ostatak djela Jozafatovih, od prvih do posljednjih, evo ih zapisanih u Djelima Jehuvljevim[157], sina Hananijeva, koji bi uključen u knjigu kraljeva Izraelovih.
 • 35 Prema tome, kralj Jude Jozafat združi se s kraljem Izraela Akhaziasom, čije ponašanje bi krivično.
 • 36 On se združi s njim za načiniti lađe koje će ići u Tarsis. Oni načiniše lađe u EsionGeveru[158].
 • 37 Eliezer, sin Dodavahuvljev, iz Mareša, *proreče protiv *Jozafata govoreći: ” Budući da si se ti združio s Akhaziasom, GOSPOD je uništio tvoja djela.“ I lađe se razbiše, a da nisu mogle ići u Tarzis.
 • 21 1 Jozafat leže sa svojim očevima i bi pokopan sa svojim očevima u *gradu Davidovu. Njhegov sin Joram zavlada na njegovom mjestu.

Vladavina Joramova[uredi]

(2Krlj 8.1624)
 • 2 On imaše braću, sinove Jozafatove: Azarijaa, Jehiela, Zekarijahua, Azarijahua, Mikaela i Šefatijahua: svi oni bijahu sinovi Jozafatovi, kralja Izraela.
 • 3 Njihov im otac bijaše dao brojne poklone u srebru, u zlatu i u dragocijenim predmetima, kao i utvrđene gradove u Judi; ali on bijaše dao kraljevstvo Joramu, jer bijaše prvorođeni.
 • 4 Joram se smjesti na kraljevstvu svog oca i učvrsti se; potom on mačem pobi svu svcoju braću i čak neke poglavare Izraelove.
 • 5 Joram imaše 32 godine kad postade kralj i on vladaše osam godina u Jeruzalemu.
 • 6 On slijediše put kraljeva Izraela, kao što bijahu činili ljudi iz kuće Akhabove, jer on imade za ženu jednu kćer Akhabovu i on činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM.
 • 7 Ali GOSPOD ne htjede uništiti kuće Davidove zbog saveza koji bijaše sklopio s Davidom jer on bijaše rekao da će dati Davidu kao i njegovim sinovima jednu svjetiljku[159] za uvijek.
 • 8 Od svog vremena, Edom se pobuni protiv vlasti Jude i postavi sebi jednog kralja.
 • 9 Joram pođe sa svim svojim časnicima i svim svojim kolima. Budući se digao noću, on potuče Edomite, koji ga okruživahu, kao i zapovjednike njihovih kola.
 • 10 Ipak Edom ostade pobunjen protiv vlasti Jude sve do ovog dana. Tada, u ono vrijeme, Livna pobuni se također protiv njegove vlasti, jer on bijaše napustio GOSPODA, Boga svojih otaca[160].
 • 11 On sam, on načini *visoka mjesta na planinama Jude, on pobudi žitelje Jeruzalema na prostituciju[161] i Judu na razvrat.
 • 12 Jedan spis njemu dođe od *proroka Elija govoreći: ” Ovako govori GOSPOD, Bog Davida, oca tvoga: Budući dano da ti nisi hodio putovima svog oca Jozafata i putovima Azavljevim, kralja Jude,
 • 13 već si ti hodio putovima kraljeva Izraelovih, da si ti naveo na prostituciju Judu i žitelje Jeruzalema, po primjeru kuće Akhabove, i što si pobio svoju braću, kuću tvog oca, koji valjaše više no ti,
 • 14 evo GOSPOD će udariti snažnim udarcem po tvom narodu, po tvojim sinovima, po tvojim ženama i po svim tvojim dobrima.
 • 15 A ti, ti ćeš biti dosegnut ozbiljnim bolestima, jednom bolesti utrobe, tako da će ti crijeva izići pod utjecajem bolesti, koji će se pogoršavati iz dana u dan. “
 • 16 Tada GOSPOD pobudi protiv Jorama mržnju Filistinaca i Arabljana, koji su u kušitskim krajevima[162].
 • 17 Oni se uspeše protiv Jude, prodriješe u nju i zarobiše sva dobra koja se nalaziše u kući kraljevoj, čak i njegove sinove i njegove žene, i ne ostade njemu drugi sin do najmlađi, Jokahaz.
 • 18 Nakon svega toga, GOSPOD ga udari u utrobu, jednom neizlječivom bolešću.
 • 19 Dani prođoše i, u vrijeme razdoblja kad se navršavaše druga godina, njegova crijeva iziđoše pod utjecajem bolesti, na takav način da on umrije u groznim mukama. Njegov narod ne zapali vatre za njim kao što bi zapalio za očeve njegove.
 • 20 On imade 32 godine kad postade kraljem i vladaše on osam godina u Jeruzalemu. On ode a da ne bi ožaljen i ukopa se u *Gradu Davidovu, ali ne u kraljevskim grobnicama.

Akhazias, kralj Jude[uredi]

(2 Krlj 8. 25.29; 9.2729)
 • 22 1 Žitelji Jeruzalema postaviše vladati na njegovom mjestu njegovog najmlađeg sina, Akhaziasa[163], pošto horda koja je došla s Arabljanima protiv tabora, bijaše sasjekla sve prvorođence. Tako Akhazias postade kraljem, sin Joramov, kralja Jude.
 • 2 Akhazias imaše 42 godine[164] kad postade kraljem i vladaše jednu godinu u Jeruzalemu. Atalija bijaše ime njegove majke, on bijaše kćer Omrijeva.
 • 3 On također slijediše puteve kuće Akhabove[165], jer njegova majka mu bijaše savjetnik u bezbožništvu.
 • 4 On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM kao i kuća Akhabova, jer ti ljudi bijahu savjetnici njegovi, poslije smrti njegovog oca, za izazvati njegovu propast.
 • 5 Tako je on i krenuo po njihovom savjetu s kraljem Izraela Joramom, sinom Akhabovim, za tući se protiv Hazaela, kralja *Arama, u Ramot Galaadski. Ali ljudi Aramovi raniše Jorama,
 • 6 i on se vrati u Izrael za izvidati rane koje su mu nanijeli u Rami, dok se borio protiv Hazaela, kralja Aramovog. Tada Akhazias[166], sin Joramov, kralj Jude, siđe u Izreel za vidjeti Jorama, sina Akhabova, koji bijaše ranjen.
 • 7 To od Boga dođe slom Akhaziasov zbog njegove posjete Joramu. Po svom dolasku, on iziđe s Joramom pred Jehua, sina Nimšijeva, kojem GOSPOD bijaše dao kraljevsko *pomazanje za ukloniti kuću Akhabovu.
 • 8 Tada, čineći se izvršiteljem pravde nad kućom Akhabovom, Jehu nađe poglavare Jude i sinove braće Akhaziasove[167], koji bijahu u služđbi kraljevoj, i on ih sasiječe.
 • 9 On dade potražiti Akhaziasa, zarobi ga, dok se ovaj skrivaše u Samariji, dovedoše ga k Jehuu i on ga pogubi. Pokopaše ga, jer se govoriše: ” To je sin Jozafatov[168] koji je tražio GOSPODA svim svojim srcem.“ Nitko u kući Akhabovoj ne bijaše u stanju vladati.

Atalija se domogla vlasti[uredi]

(2 Krlj 11.13)
 • 10 Kad Atalija, majka Akhaziasova, vidje da joj sin bijaše mrtav, ona se zauze uništiti[169] sve kraljevsko potomstvo kuće u Judi.
 • 11 Ali Jehošabat, kraljeva kćer, uze Joasa, Akhaziasova sina, podiže ga između kraljevskih sinova koje pogubiše i stavi ga, njega i njegovu dojilju, u dvoranu za ležajeve[170]. Tako Jehošabat, kćer kralja Jorama i žena svećenika Jehojadaa, pošto ona bijaše sestra Akhaziasova, njega ukloni s pogleda Atalijinog, koja ga ne pogubi.
 • 12 On ostade skriven s njima u Kući Božjoj tijekom šest godine, dok Atalija vladaše nad zemljom.

Joas je posvećen kao kralj[uredi]

(2 Krlj 11.420)
 • 23 1 Sedme godine, Jehojada odluči uzeti: Azarijahua, sina Jerohamova, Jišmaela, sina Jehohananova, Azarijahua, sina Obedova, Mazejahua, sina Adajahuvljeva, Elišafata, sina Zikrijeva, za zaključiti jedan savez s njim.
 • 2 Oni prokrstariše Judu i sakupiše *levite iz svih gradova Judinih i poglavare obitelji Izraelovih, potom se oni vratiše u Jeruzalem.
 • 3 Sav sabor zaključi jedan savez s kraljem u Kući Božjoj. A Jehojada im reče: ” Evo kraljevog sina. On treba vladati prema onome što GOSPOD bijaše rekao glede sinova Davidovih.
 • 4 Evo što ćete vi učiniti: trećina između vas, svećenici i *leviti koji ulazite u službu za *šabat, vi ćete biti vratari na ulazu,
 • 5 trećina će biti u kraljevoj kući, a jedna trećina kod vrata Temelja; sav će narod biti u *Trijemu Kuće GOSPODOVE.
 • 6 Nek' nitko ne uđe u Kuću GOSPODOVU izuzev svećenika i levita na službi: oni će moći ulaziti jer su oni posvećeni. A sav će puk činiti stražu GOSPODOVU.
 • 7 Leviti će načiniti krug oko kralja, svaki s oružjem u ruci; tko bi pokušao prodrijeti u Kuću bit će pogubljen; budite s kraljem ma kamo on išao.“
 • 8 Leviti i sva Juda postupiše prema svemu što im svećenik Jehojada bijaše zapovjedio. Oni uzeše svaki svoje ljude, one koji ulaze u službu šabata i one koji iz nje izlaziše, jer svećenik Jehojada ne bijaše otpustio razrede u službi.
 • 9 On dade stotnicima koplja i različite vrste štitova[171] kralja Davida koji bijahu u Kući Božjoj.
 • 10 On postavi sav narod, svakog sa svojim kopljem u ruci, počev s desne strane Kuće sve do lijeve strane, kod *oltara i Kuće, za okružiti kralja.
 • 11 Izvedoše kraljevog sina, staviše na njega dijademu i oznake kraljevstva[172] i postaviše ga za kralja. Jehojada i njegovi sinovi dadoše mu pomazanje i klicaše: ”Živio kralj!“
 • 12 Atalija začu buku koju je činio narod koji pritrčavaše i koji je klicao kralju; ona se uputi prema puku u Kući GOSPODOVOJ.
 • 13 Ona pogleda: kad evo kralj stoji na svom podiju[173] na ulazu; zapovjednici i svirači truba bijahu pokraj kralja, svo pučanstvo bijaše radosno i sviraše se trubama; glazbenici sviraše svojim glazbalima i upućvaše poklike. Atalija *razdera svoju odjeću i povika: ”Urota! urota! “
 • 14 Svećenik Jehojada dade izvesti stotnike, zadužene za vojsku, i reče im: ” Izvedite ju napolje, izvan bedema ! Tko ju bude slijedio , umrijet će od mača! “ Naime, svećenik bijaše rekao: ” Nećete ju usmrtiti u Kući GOSPODOVOJ. “
 • 15 Oni zgrabiše Ataliju i, kad ona stizaše u kuću kraljevu kroz Konjska vrata[174], ona bi pogubljena na tom mjestu.
 • 16 Jehojada zaključi *savez između njega, kralja i sveg puka i kralja, da bi ovaj bio jedan puk za GOSPODA.
 • 17 Svo pučanstvo zemlje nađe se u Kući *Baalovoj[175], razruši ju, polomi njene oltare i njene kipove i, pred oltarima, ubi Matana, svećenika Baalova.
 • 18 Jehojada ponovno stavi nadzor nad Kućom GOSPODOVOM u ruke svećenicima, levitima. David ih bijaše razdijelio u razrede nad Kućom GOSPODOVom za nuditi, prema onome što je pisano u Mojsijevom Zakonu, holokauste[176] GOSPODU u veselju i pjesmama, prema uputama Davidovim;
 • 19 on bijaše postavio vratare na vratima Kuće GOSPODOVE, da ništa *nečisto ne može ući uz bilo kakav izgovor.
 • 20 Jehojada uze stotnike, odličnike, one koji imaše vlast nad narodom i svim pučanstvom; on dade sizvesti kralja iz Kuće GOSPODOVE, oni uđoše kroz gornja vrata u kraljevu kuću i postaviše kralja na kraljevsko prijestolje. *21 Sve pučanstvo bi veselo a grad ostade miran. Atalija, ona, bi pogubljena mačem.

Joas daje popraviti Templ[uredi]

(2 Krn 12 .117)
 • 24 1 Joas imaše sedam godina[177] kad postade kraljem i vladaše 40 godina u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Sibija, iz Ber-Ševe.
 • 2 Joas činiše ono što je pravo u očima GOSPODOVIM, tijekom sveg života svećenika Jehojada.
 • 3 Jehojada uze dvije žene za Joasa koji izrodi sinove i kćeri.
 • 4 Nakon toga, Joas imade u srcu obnoviti Kuću GOSPODOVU[178].
 • 5 On sakupi svećenike i *levite i reče im: ” Pođite po gradovima Judunim i prikupite novac među svim Izraelom za popravljati, iz godine u godinu, Kuću svojeg Boga. I požurite se to učiniti!“ Ali, leviti se uopće ne žuriše.
 • 6 Tada kralj pozva poglavara Jehojadaa i reče mu: ” Zašto ti nisi ustrajao kod levita da donesu iz Jude i Jeruzalema porez koji su Mojsije, sluga Božji, i sabor Izraelov ustanovili[179] za *šator povelje?
 • 7 Jer izopačena Atalija i njeni sinovi su dopustili upropastiti Kuću Božju, i čak su koristili za *Baale sve svete predmete Kuće GOSPODOVE.“
 • 8 Kralj zapovjedi načiniti jednu škrabicu, staviti ju napolju, na vratima Kuće GOSPODOVE
 • 9 i objaviti u svoj Judi i u Jeruzalemu da se treba donijeti GOSPODU poreez ustanovljen nad Izraelom u pustinji, po Mojsiju, sluzi Božjem.
 • 10 Svi poglavari i sav narod se obradovaše, oni donesoše novac i stavljaše ga u škrabicu sve dok ju nisu napunili.
 • 11 Kad dođe čas da se predstavi škrabica provjeri kraljevoj pod nadzorom levita, i kad oni vidješe da bijaše mnogo novaca, kraljev tajnik i nadzornik velikog svećenika, isprazniše škrabicu i vratiše ju na njeno mjesto. Oni činiše tako svakog dana i sakupiše oni veliku količinu novca.
 • 12 Kralj i Jehojada ga predadoše poduzetnicima radova za službu Kuće GOSPODOVE i platiše oni kamenoklesare i radnike za obnovu Kuće GOSPODOVE, i također radnike koji radiše u željezu i bronci za obnoviti Kuću GOSPODOVU.
 • 13 Oni koji obavljahu radove staviše se na posao i rad uznapredova u njihovim rukama. Oni vratiše u dobro stanje Kuću Božju i učvrstiše ju.
 • 14 Kad završiše, donesoše pred kralja i pred Jehojadaa ostatak srebra i načiniše za njega predmete za Kuću GOSPODOVU: predmeti za službu i holokauste, vaze i zlatne i srebrene predmete. Nudiše se holokausti u Kući GOSPODOVOJ, neprekidno, tijekom cijelog života Jehojadavljevog.

Joas iznevjeruje Boga[uredi]

 • 15 Jehojada ostarje i bi nasićen danima, potom umrije; bijaše u dobi od 130 godina kad umrije.
 • 16 Ukopa se u *Gradu Davidovu, s kraljevima, jer bijaše činio dobro u Izraelu i spram Boga i njegove Kuće.
 • 17 Poslije smrti Jehojadavljeve, poglavari Jude dođoše se pokloniti pred kraljem, koji ih tad sasluša.
 • 18 Oni napustiše Kuću GOSPODA, Boga svojih otaca, i ustanoviše oni jedno obožavanje svetih stubova i idola[180]. Tada gnjev Božji udaru Judu i Jeruzalem zbog jednog takvog grijeha.
 • 19 On posla *proroke među njih za povratiti ih GOSPODU putem njihovg nagovaranja, ali oni ne prikloniše uha k njima.
 • 20 Tad duh Božji dohvati se svećenika Zekarijaa, sina Jehojadavljeva, koji se diže protiv naroda i reče mu: ” Ovako govori Bog: Zašto, vi, kršite propise GOSPODOVE?
 • 21 Vi nećete napredovati. Budući da ste napustili GOSPODA, on je vas napustio.“ Oni se urotiše protiv njega i kamenovaše ga, po zapovijedi kraljevoj, u *trijemu Kuće GOSPODOVE.
 • 22 Kralj Joas se ne podsjeti dobrohotnosti koju mu je posvjedočio njegov otac Jehojada, i on ubi svog sina. U času smrti, ovaj reče: ” Nek' GOSPOD vidi i nek' zahtijeva račune!“

Kraj Joasove vladavine[uredi]

(2 Krlj 12.1822)
 • 23 Na izmjeni godine[181] vojska iz *Arama, pođe protiv Joasa, ona dođe k Judi i Jeruzalemu, ukloni iz naroda sve njegove poglavare i posla plijen kralju Damaska.
 • 24 Ipak vojska Arama ke došla s malim brojem ljudi, ali GOSPOD predade njima u ruke jednu veoma brojnu vojsku, jer oni bijahu napustili GOSPODA, Boga svojih otaca[182]. Glede Joasa, vojska Arama mu dosudi jedno kažnjavanje
 • 25 i, u svom odlasku, ona ga pusti veoma bolesnog. Njegove se sluge urotiše protiv njega, zbog krvi sinova svećenika Jehojadaa[183], i ubiše ga oni na krevetu njegovom. Poslije njegove smrti ukopaše u Gradu *Davidovu, ali ne u kraljevskim grobnicama.
26 Evo onih koji se urotiše protiv njega: Zabad, sin Šimeatov, Amonit, i Jehozabad, sin Šimritov, Moabit.
 • 27 Njegovi sinovi, važnost njegovih zaduženja, obnova Kuće Božje, nije li to pisano u tumačenju knjige Kraljeva[184]? Njegov sin Amazias zavlada na njegovom mjestu.

Joasova vladavina[uredi]

(2 Krlj 14.17)
 • 25 1 Amazias postade kralj kad imaše 25 godina i vladaše 29 godina u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bijaše Jehoadan, iz Jeruzalema. *2 On činiše što je ispravno u očima GOSPODOVIM, ne ipak sasvim poštenog srca.
 • 3 Nakon što kraljevstvo bi učvrščeno u njegovoj moći, on ukloni svoje sluge koji bijahu ubile njegovog oca kralja.
 • 4 Ali on ne pogubi njihovih sinova, prema onome što je pisano u Zakonu u Mojsijevoj knjizi, gdje je GOSPOD dao ovu zapovijed: ” Očevi neće umirati za svoje sinove; sinovi neće umirati za svoje očeve, svatko će za svoj vlastiti grijeh umirati[185].“
 • 5 Amazias sakupi Judu i ustanovi, prema obiteljskim zadrugama, tisućnike i stotnike za svu Judu i benjamin. On popisa one koji imaše dob od dvadeset i više godina, i nađe 300.000 probranih ljudi sposobnih za poći u vojni pohod[186], rukovati kopljem i štitom.
 • 6 Potom on unovači u Izraelu 100.000 smionih bojovnika, za stotinu talenata srebra[187].
 • 7 Ali jedan Božji čovjek[188] dođe k njemu reći: ” O kralju! Nek' vojska Izraelova ne dolazi s tobom, jer GOSPOD nije s Izraelom, niti sasvim tim sinovima Efraimovim!
 • 8 Naime, ako ona dođe, bit će ti beskorisno, tebi, biti jak u boju, Bog će ti učiniti da posrneš prred svojim neprijateljima, jer Boga jer taj koji ima silu da spašava ili čini da se posreće.“
 • 9 Amazias reće čovjeku Božjem: ” I što učiniti sa sto talenata koje sam ja dao postrojbama Izraelovim?“ Božji čovjek odgovori: ” GOSPOD ima od čega tebi dati mnogo više od toga.“
 • 10 I Amazias otpusti postrojbe koje bijahu došle iz Efraima, da se vrate kućama svojim. Ali gnjev tih ljudi rasplamsa se veoma snažno protiv Jude i oni se vratiše kući raspaljeni od gnjeva.
 • 11 Kad Amazias bi dovoljno snažan, on odvede svoj narod u dolinu Soli i pobi 10.000 ljudi, iz Seira[189].
 • 12 Sinovi Judini zarobiše 10.000 živih ljudi, odvedoše ih na vrh jedne stijene i sunovratiše ih s vrha stijene: oni svi bijahu smrvljeni.
 • 13 Ljudi iz postrojbe koju Amazias bijaše spriječio da dođu k njemu za zapodjenuti boj baciše se na Judine gradove, od Samarije sve do BetHorona, i pobiše 3.000 ljudi i odnesoše jedan pozamašan plijen[190].

Amazias potučen od Joasa, kralja Izraela[uredi]

( 2 Krlj 14.814)
 • 14 Kad dođe na njega red, poslije svoje pobjede nad Edomitima, Amazias donese bogove sinova Seirovih[191], uze ih za svoje bogove, pokloni se pred njima i ponudi im *tamjan.
 • 15 Tad se gnjev GOSPODOV zapali protiv Amaziasa i on posla k njemu jednog *proroka za reći mu: ” Zašto si ti uzpoštovao bogove ovog naroda koji nisu mogli osloboditi ga iz tvoje ruke?“
 • 16 Kako on to njemu reče, Amazias mu odgovori: ” Jesam li te postavio za davati savjete kralju[192]? Ne ustrajavaj! Treba li te ubiti?“ Prorok ne ustraja, ali reče: ” Ja znam da je Bog mišljenja da te ukloni, budući da si ti učinio sve ovo i što nisi poslušao moj glas.“
 • 17 Kralj Jude Amazias primi upozorenje i posla reći kralju Izraela Joasu, sinu Jokhazovu, sinu Jehuvljevu: ” Dođi se sukobiti sa mnom!“
 • 18 Joas, kralj Izraela, posla reći Amaziasu, kralju Jude: ” Čkalj Libana poslao je reći cedru libanskom: ” Daj svoju kćer za ženu mojem sinu, ali divlja zvijer iz Libana je došla i zgazila čkalj[193].
 • 19 Sigurno, ti si pobijedio Edom. Tvoje je srce ponosno. Proslavi se, ali ostani na svom! Zašto bi zametao jedan nesretan rat i i propao, i ti i Juda s tobomđ “
 • 20 Ali, Amazias ga ne posluša jer to dolaziše od Boga koji ih je htio predati njima u ruke, jer bijahu obožavali bogove Edomove. Joas, kralj Izraela, uspe se i oni se sukobiše, on i Amazias, kralj Jude, u Bet-Šemešu[194] u Judi.
 • 22 Juda bi potučena pred Izraelom i svatko pobježe pod svoj šator[195].
 • 23 Joas, kralj Izraela, učini Amaziasa, kralja Jude, sina Joasova, sina Akhaziasova, zatvorenikom u Bet-Šemešu, i odvede ga u Jeruzalem. On razvali 400 lakata[196] u zidu Jeruzalema, počev od vrata Efraimovih sve do vrata Ugla.
 • 24 On uze[197] svo zlato i srebro, sve predmete koji se nalaziše u Kući Božjoj pod nadzorom Obed-Edomovim, i u riznicama kraljeve kuće, kao i taoce, i vrati se u Samariju.

Kraj Amaziasove vladavine[uredi]

( 2 Krlj 14.1520)
 • 25 Amazias, sin Joasov, kralj Jude, poživje petnaest godina poslije smrti Joasa, kralja Izraela.
 • 26 Ostatak djela Amaziasovih, od prvih do posljednjih, nije li to zapisano u knjizi kraljeva Jude i Izraela, od vremena kad Amazias prestade slijediti GOSPODA?
 • 27 Protiv njega skovaše jednu zavjeru u Jeruzalemu i on pobježe u Lakiš2. Poslaše ljude koji ga progoniše u Lakiš, gdje bi pogubljen.
 • 28 Odnesoše ga na konjima i bi pokopan sa svojim očevima u jednom gradu u Judi[198].

Oziasova vladavina[uredi]

(2Krlj 14.2122; 15.13)
 • 26 1 Sav puk Judin uze Oziasa[199], koji imaše šesnaest godina, i postavi ga kraljem, na mjestu njegovog oca Amaziasa.
 • 2 On je taj koji ponovo izgradi Eilat[200] i vrati ga Judi, nakon što kralj bi legao sa svojim očevima.
 • 3 Ozias imade šesnaest godina kad postade kralje i vladaše 52 godine u Jeruzalemu. Ime njegovoj majci bi Jekolija, iz Jeruzalema.
 • 4 On činiše ono što je pravedno u očima GOSPODOVIM, točno onako kako to bijaše činioa Amazias, otac njegov.

Ozias vjeran, potom nevjeran Bogu[uredi]

 • 5 On tražiše Boga za vrijeme života Zekarijahuvljeva, koji ga pouči strahu od Boga, i za to vrijeme kad on ostade vjeran GOSPODU, Bog mu dade napredovati.
 • 6 On pođe u rat protiv Filistinaca i razvali opkope u Gatu, Javneu i Ašdodu[201], potom on podiže gradove u oblasti Ašdoda i kod Filistinaca.
 • 7 Bog mu dođe u pomoć protiv Filistinaca, protiv Arapa koji nastanjivaše GurBaal i protiv Meunita[202].
 • 8 Meuniti[203] plaćaše danak Oziasu, čiji ugled dopiraše sve do ulaza u Egipat, jer on bijaše postao krajnje silan.
 • 9 Ozias izgradi kule u Jeruzalemu na Ugaonim vratima, na Vratima iz doline i na Redanu[204], i utvrdi ih.
 • 10 Potom on izgradi kule u pustinji i izdubi brojne žusterne, jer imaše brojna stada; on također imaše poljodjelce u *Niziji i u ravnici, vinogradare u brdima i u Karmelu[205]. Naime, on volješe zemlju.
 • 11 Ozias imaše jednu vojsku sposobnu za ratovati i poći u vojni pohod, podijeljenu po postrojbama prema broju ostvarenih vovačenja od tajnika Jeiela i službenika Mazejahua; ona bijaše pod zapovjedništvom Hananijahuevljevim, jednim od kraljevih zapovjednika.
 • 12 Ukupni broj zapovjednika zadruga za te smione ratnike bijaše 2.600. *13 Pod njihovim zapovjedništvom, jedna snažna vojska od 307.500 ljudi sposobnih ratovati, snažno i smjelo, bijaše namijenjena braniti kralja protiv neprijatelja.
 • 14 Ozias im pripravljaše za svaki pohod štitove, koplja, kacige, oklope, lukove i kamenje za praćke.
 • 15 On u Jeruzalemu načini sprave izmišljene za staviti na kule i uglove i za izbacivati strijele i veliko kamenje. Njegov ugled se pronese daleko, jer on bi čudesno ispomagan, tako da postade veoma moćan.
 • 16 Zbog svoje moći, njegovo se srce uzoholi sve do vlastite propasti i on postade nevjeran prema GOSPODU, svom Bogu: on uđe u Templ GOSPODOV za nuditi *tamjan na oltaru za mirise.
 • 17 Svećenik Azarijahu uđe za njim, praćen od 80 smionih svećenika GOSPODOVIH.
 • 18 Oni se digoše prtiv kralja Oziasa i rekoše mu: ” Nije tvoje, Oziase, nuditi tamjan GOSPODU, već svećenika, sinova Aaronovih, posvećenih za tu žrtvu! Izlazi iz *svetišta, jer si bio nevjeran! Voljom GOSPODA Boga to neće za tebe biti čin slave!“
 • 19 Ozias se razljuti, dok u rukama držaše kadionicu. Za vrijeme njegove ljutnje protiv svećenika, *lepra se pojavi na njegovom čelu, pred svećenicima, u Kući GOSPODOVOJ. Pokraj oltara za mirise.
 • 20 Veliki svećenik Azarijahu i svi svećenici pogledaše prema njemu, a on bijaše leprozan na čelu! Oni ga brzo istjeraše odatle, a i on sam se požuri izići, jer ga GOSPOD bijaše udario.

Kraj Oziasove vladavine [uredi]

(2Krlj 15.57 )
 • 21 Kralj osta *leprozan sve do dana svoje smrti. Kao leprozan, on je morao stanovati zasebno u jednoj kući, jer bijaše držan odstranjen od Kuće GOSPODOVE. Jotam, njegov sin, zapovjednik palače, vladaše pučanstvom zemlje.
 • 22 Ostatak djela Oziasovih, od prvih do posljednjih, bilo je zapisano od *proroka Izaije[206], sina Amosova.
 • 23 Ozias leže sa svojim očevima[207], a ukopaše ga s njegovim očevima na zemljištu kraljevskih grobnica, jer se govorilo: ”To je jedan leproznik!“ Njegov sin Jotam zavlada na njegovom mjestu.

Jotamova vladavina[uredi]

(2 Krlj 15. 3238)
 • 27 1 Jotam imaše 25 gopdina kad postade kraljem i vladaše šesnaest u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Jeruša, kćer Sadokova.
 • 2 On činiše što je pravo u očima GOSPODOVIM, točno kao što je činio Ozias, njegov otac, a ipak da nije nikad ulazio u Templ GOSPODOV. Ali puk ostade iskvaren.
 • 3 On je taj koji sagradi Gornja vrata Kuće GOSPODOVE. On načini mnogo gradnji u Bedemu Ofela[208].
 • 4 On sagradi gradove u planini Judinoj, kao i tvrđa i kula u šumovitim predjelima.
 • 5 On zarati s kraljem sinova Amonovih, kojeg pobijedi; oni njemu te godine dadoše stotinu talenata srebra, 10.000 kora pšenice[209] i 10.000 kora ječma; eto čime ga obskrbiše sinovi Amonovi, i isto tako druge i treće godine.
 • 6 Jotam steče tu snagu, jer bijaše učvrstio svoje putove pred GOSPODOM, svojim Bogom.
 • 7 Ostatak djela Jotamovih, svi njegovi bojevi i njegovi postupci su, zapisano u knjizi kraljeva Izraelovih i Judinih.
 • 8 On bijaše u dobi od 25 godina kad postade kraljem i vladaše šesnaest godina u Jeruzalemu.
 • 9 Jotam leže sa svojim očevima i bi pokopan sa svojim očevima u *Gradu Davidovu. Njegov sin Akhaz zavlada na njegovom mjestu.

Početak Akhazove vladavine[uredi]

(2 Krlj 16.16)
 • 28 1 Akhaz imade dvadeset godina kad postade kraljem. On ne činiše kao David, njegov otac[210], ono što je pravo u očima GOSPODOVIM.
 • 2 Već on slijediše putove kraljeva Izraelovih i čak načini idole za *Baale.
 • 3 On sam nuđaše *tamjan u dolini Ben-Hinom i spali svoje sinove vatrom, slijedeći gnustostima bezbožnika koje GOSPOD bijaše izvlastio pred sinovima Izraelovim[211].
 • 4 On nudiše *žrtve i spaljivaše tamjane na *visokim mjestima, na brijegovima i pod svim ozelenjelim drvetima .
 • 5 Tada GOSPOD njegov Bog izruči njega u ruke kralja *Arama, koji ga potuče, zarobi mu veliki broj zatvorenika i odvede ih u Damask. On bi takoàđer izručen u ruke kralju Izraela, koji mu nanese jedan strahovit poraz. *6 Pekah, sin Remalijahua, ubi za samo jedan dan 120.000 Judinih ljudi, sve srčanih bojovnika, jer oni bijahu napustili GOSPODA, Boga svojih otaca.
 • 7 Zikri, prvak Efraima, ubi Mazejahua, kraljevog sina, Azrikama, upravitelja palače, i Elkana, drugog iza kralja.
 • 8 Sinovi Izraelovi zarobiše kod svoje braće 200.000 osoba, žena, dječaka i djevojčica, oni im također uzeše jedan obilat plijen i odnesoše ga u Samariju.
 • 9 Ondje, bijaše jedan *prorok GOSPODOV zvan Oded, koji iziđe ispred vojske koja stizaše u Samariju i reče im: ” Evo kako, slijedom svojem gnjevu protiv Jude, GOSPOD, Bog vaših otaca, njih je predao vama u ruke, a vi ste ubijali u gnjevu koji je je dopro do neba.
 • 10 A sada, ti sinovi Jude i Jeruzalema, vi govorite da ćete ih podvrgnuti kao robove i kao sluškinje! Niste li vi, vi naročto, odgovorni za grijeh prema GOSPODU svojem Bogu?
 • 11 Sada, slušajte me i otpustite zatvorenike koje ste zarobili kod svoje braće, jer žestina gnjeva GOSPODNJEG bit će na vama.“
 • 12 Među poglavarima sinova Efraimovih, podigoše se ljudi, Azarijahu sin Jehonananov, Berekijahu sin Mešilemetov, Jehizikjahu, sin Šalumov i Amaza sin Hadlajev, protiv onih koji dolaziše iz pohoda
 • 13 i oni im rekoše: ” Ne dovodite ovamo zatvorenika, jer mi ćemo biti krivci za jedan grijeh protiv GOSPODA. Vi govorite tako da ćete dodati našem grijehu i našim grješkama, dok je već težak naš grijeh i gnjev njegov je nad Izraelom!“
 • 14 Bojovnici se odrekoše zarobljenika i plijena, u nazočnosti poglavara i sveg sabora.
 • 15 Potom poimenično označeni ljudi se podigoše i okrijepiše zatvorenike: plijenom oni odjenuše sve one koji bijahu goli i dadoše im habite, obuću, hrane, pića i masti za vidanje rana, potom odvezoše na magarcima sve hrome i odvedoše ih točno do Jerihona, grada palmi, kod njihove braće. Potom se oni vratiše u Samariju.

Akhaz traži pomoć od Asirije[uredi]

(2Krlj 16.720)
 • 16 U ono vrijeme, kralj Akhaz posla iskati pomoć u kraljeva Asirije[212].
 • 17 Nanovo Edomiti bijahu došli tući Judu i zarobljavati zarobljenike.
 • 18 Filistinci bijahu načinili napade protiv gradova *Nizije i Negeva koji pripadaše Judi: oni bijahu uzeli Bet-Šemeš, Ajalon, Gederot, Soko i njegovo područje[213], Timnau i njeno područje, Gimzo i njegovo područje i bijahu ih zauzeli.
 • 19 Naime GOSPOD ponizi Judu zbog kralja Izraela[214] Akhaza, koji pobudi Judu na razvrat i nagovaraše na bezbožnost spram GOSPODA.
 • 20 Kralj Asirije Tilgat-Pilnezer[215] dođe protiv njega i opsjede ga, umjesto da bude jedno ojačanje za njega.
 • 21 Naime, Akhaz bijaše uzeo jedan dio dobara iz Kuće GOSPODOVE i onih od kralja i dostojanstvenika, i bijaše ih dao kralju Asirije, ali to njemu ne pričini nikakvu potporu.
 • 22 Za vrijeme dok bijaše opsjednut, on, kralj Akhaz, još više poveća svoju bezbožnost prema GOSPODU:
 • 23 on ponudi žrtve bogovima Damaska koji ga bijahu pobijedili i reče: ” Budući da bogovi kraljeva *Arama njima dolaze u pomoć, njima ću i ja ponuditi žrtve, da dođu i meni pomoći.“
 • 24 Akhaz sakupi i polomi sve predmete iz Kuće Božje, on zatvori vrata Kuće GOSPODOVE i načini si *oltare na svim raskrižjima Jeruzalema.
 • 25 U svakom Judinom gradu on načini *visoka mjesta za nuditi *tamjan tuđinskim bogovima; tako on uvrijedi GOSPODA, Boga svojih otaca.
 • 26 Ostatak njegovih djela i svi njegovi postupci, od prvih do posljednjih, zapisani su u knjizi kraljeva Jude i Izraela.
 • 27 Akhaz leže s očevima svojim i bi pokopan s očevima svojim u Gradu Jeruzalema[216], ali ga ne unesoše u grobnice kraljeva Izraelovih. Njegov sin Ezekias zavlada na njegovom mjestu.

Ezekijasova vladavina. Očišćenje Templa[uredi]

(2 krlj 18.14)
 • 29 1 Kad Ezekias postade kraljem, imaše 25 godina i vladaše 29 godina u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Abija, kćer Zekarijhuvljeva. *2 On činiše što je pravo u očima GOSPODA, točno kao i David , njegov otac[217].
 • 3 On, od prve godine svoje vladavine, u prvom mjesecu, otvori i popravi vrata na Kući GOSPODOVOJ.
 • 4 On dovede svećenike i *levite i sastavi ih na Istočnom trgu[218],
 • 5 da im kaže: ” Slušajte me, leviti! Sada, *posvetite sebe i posvetite Kuću GOSPODOVU, Boga svojih otaca[219]. Uklonite iz *svetišta svaku nečist.
 • 6 Jer naši su očevi bili nevjerni i činili su zlo u očima GOSPODA naše Boga: oni su ga napustili, oni su okrenuli lice od boravišta GOSPPODOVOG i leđa su mu također okrenuli;
 • 7 jednako, oni su zatvorili vrata Trijema, oni su pogasili svjetiljke, i prstali nuditi *tamjan i holokauste[220] u svetištu za Boga Izraelovog.
 • 8 To je izazvalo gnjev GOSPODOV protiv Jude i Jeruzalema i on je od njih načinio zastrašujući primjer, jedno opustjelo prostranstvo i jedan predmet poruge, kao što možete ustanoviti svojim očima.
 • 9 Evo samo što su naši očevi pali pod mačem, a naši sinovi, naše kćeri i naše žene su u robstvu zbog toga.
 • 10 Sada, ja imam namjeri sklopiti jedan savez s GOSPODOM, Bogom Izraelovim, kako bi žestina gnjeva njegovog okrenula se od nas.
 • 11 Sinovi moji, sada, ne suzdržavajte se, jer ste vi ti koje je GOSPOD izabrao za stati pred njega, za služiti ga, za biti ministrima njegovim i nuditi mu tamjan.“
 • 12 Predstaviše se kao leviti: između sinova Kehatovih: Mahat sin Amazajev, Joel, sin Azarijahuvljev; između sinova Merarijevih: Kiš sin Abdijev, Azarijahu sin Jehalelov; Između sinova Geršonita: Joah sin Zimaov, Eden sin Joahov;
 • 13 između sinova Elisafanovih: Šimri i Jeiel; Između sinova Asafovih: Zekarijahu i Matanijahu;
 • 14 između sinova Hemanovih: Jehiel i Šimej; između sinova Jedutunovih: Šemaja i Uziel.
 • 15 Oni se združiše sa svojom braćom, posvetiše se i dođoše, prema kraljevoj zapovijedi i prema riječima GOSPODOVIM, *očistiti Kuću GOSPODOVU.
 • 16 Svećenici uđoše u unutrašnjost Kuće GOSPODOVE za očistiti ju i oni iznesoše u *trijem Kuće GOSPODOVE sve nečiste predmete koji se nalaziše u Templu GOSPODOVOM, potom leviti njih sakupiše i iznesoše ih napolje, u ponor Sedrona.
 • 17 Oni počeše ovo posvećenje prvog dana prvog mjeseca; u osmom mjesecu, oni stigoše u Trijem GOSPODOV; oni posvećivaše Kuću GOSPODOVU tijekom osam dana; završiše oni tako šesnaestog dana prvog mjeseca.
 • 18 Tad oni dođoše kod kralja Ezekiasa za reći: ” Mi smo očistili svu Kuću GOSPODOVU, *oltar holokausta i sve njegove pribore, stol ponude[221] i sve njegove pribore,
 • 19 kao i sve predmete stavljene u otpad od strane kralja Akhaza za vrijeme nemarnosti njegove vladavine. mi smo ih povratili u službu i posvetili. Evo ih pred oltarom GOSPODOVIM.“

Ezekias ponovo uspostavlja kult i žrtvovanja[uredi]

 • 20 Sutradan ujutro kralj Ezekias sastavi gradske poglavare i uspe se u Kuću GOSPODOVU.
 • 21 Donesoše sedam bikova, sedam ovnova, sedam janjaca i sedam jaraca za *žrtvu grijeha sa strane kraljevske kuće, *svetišta i Jude, potom on reče svećenicima, sinovima Aaronovim, da ih ponude na *oltaru GOSPODOVOM.
 • 22 Zaklaše goveda; svećenici im prihvatiše krv i sasuše ju na oltar; zaklaše ovnove i sasuše im krv na oltar. oni također zaklaše janjce i sasuše im krv na oltar.
 • 23 Potom dovedoše jarčeve za žrtvu za grijeh nasuprot kralju i saboru, koji ispružiše ruku nad njima[222].
 • 24 Svećenici ih zaklaše i ponudiše u pokoru njihovu krv na oltaru, za posredovati za sav Izrael, jer za sav Izrael kralj je naložio holokaust[223] i žrtvu za grijehe.
 • 25 On postavi *levite u Kuću GOSPODOVU, s cimbalima, harfama i kitarama, prema nalogu Davidovu, Gadovu, vidovnjaka[224] kraljevog, i Natana, *proroka, jer ta zapovijed dolaziše od GOSPODA posredništvu svojih proroka.
 • 26 Kad leviti biše zauzeli svoja mjesta s glazbalima načinjenim po Davidu, potom svećenici s trubama,
 • 27 Ezekias zapovijedi ponuditi holokauste na oltaru i, u času kad počinjaše holokaust, počinjaše također i pjesma za GOSPODA i svirka truba, s pratnjom glazbala Davidovih, kralja Izraelova.
 • 28 Sav sabor osta klečeci, pjesma se produži a trube sviraše, sve tako do kraja holokausta.
 • 29 Kako se završavalo nuditi, kralj i svi sudionici s njim se sageše i pokloniše.
 • 30 Potom kralj Ezekias i svi poglavari rekoše levitima da slave Gospodina riječima Davidovim i Asafovim, vidovnjakovim, i oni ga hvališe radosna srca, potom oni kleknuše i pokloniše se.
 • 31 Ezekias uze riječ i reče: ” Sada, Budući da vi imate ruke ispunjene za GOSPODA, priđite i prinesite žrtve i milodare[225] pohvalnice u Kuću GOSPODOVU.“ Tada sabor donese žrtve i milodare pohvalnice, i svi oni što imaše darežljivo srce prinesoše holokauste.
 • 32 Broj prinesenih holokausta od sabora bi 70 goveda, stotinu ovnova, 200 janjaca, svi ponuđeni u holokaust GOSPODU.
 • 33 Druge žrtve biše 600 glava krupne i 3.000 sitne stoke.
 • 34 Ipak, kako svećenici ne bijahu dovoljno brojni za moći oguliti sve holokauste, njihova braća, leviti, pomagaše im sve do kraja posla i sve dok se svećenici ne *posvetiše. Naime leviti bijahu s više žurbe pristupili svom posvećivanju od svećenika.
 • 35 I što više, bijaše holokausta u izobilju, s masnim od žrtava mira i libacija[226] za holokauste. Tako bi obnovljena služba Kuće GOSPODOVE.
 • 36 Ezekias i sav narod radovahu se onome što Bog bijaše ostvario za svoj narod, jer stvar se bijaše brzo dogodila.

Ezekias saziva Izrael i Judu za Pashu[uredi]

 • 30 1 Ezekias pozva sav Izrael i Judu on napisa isto pismo za Efraim i Manase[227] da dođu u Kuću GOSPODOVU u Jeruzalemu za proslaviti *Pashu GOSPODA, Boga Izraelovog.
 • 2 Kralj, njegovi dostojanstvenici i sav sabor Jeruzalema biše mišljenja proslaviti ovu Pashu u drugom mjesecu[228].
 • 3 Naime, nisu nju mogli proslaviti u njeno vrijeme, budući da se svećenici ne bijahu *posvetili u dovoljnom broju i što se puk nije sastao u Jeruzalemu. *4 To rješenje se svidje kralju i svem saboru,
 • 5 i oni to izvršiše davši kružiti po svem Izraelu, od Ber-Ševe sve do Dana, poziv na dolazak u Jeruzalem za slaviti Pashu GOSPODA, Boga Izraelova, jer malo ju ljudi bijaše slavilo kao što bijaše pisano.
 • 6 Trkači dakle odoše, s pismima pisanim od kralja i njegovih dostojanstvenika, u sav Izrael i Judu, za reći prema kraljevoj zapovjedi: ” Sinovi Izraelovi[229], vratite se k Izraelu, Bogu Abrahama, Izaka i Izraela, i on će se vratiti k vama, koji ste preživjeli izbjagli ruci kralja Asirije.
 • 7 Ne budite kao vaši očevi i vaša braća[230], koji su bili nevjerni GOSPODU, Bogu vaših otaca, tako da ih je on predao uništenju, kao što to možete utvrditi.
 • 8 Sada, ne ukrutite svoj vrat kao vaši očevi. Pružite ruku[231] GOSPODU, dođite u njegovo *svetište, koje je posvećene zauvijek, i služite GOSPODA svojeg Boga, da bi odvratio od vas žestinu svojeg gnjeva.
 • 9 Naime, vašim povratkom GOSPODU vaša braća i vaši sinovi moći će pronaći sućut kod onih koji su ih izgnali i moći se vratiti u ovu zemlju, jer GOSPOD, vaš Bog, je milosrdan i sažaljiv i neće više okretati svojeg lica, ako se vi vratite k njemu.“
 • 10 Trkači prođoše iz grada u grad u zemlji Efraim i Manase, sve do Zabulona, ali oni su im se rugali.
 • 11 Ipak ljudi Ašerovi, Manasejevi i Zabulonovi biše dirnuti i dođoše u Jeruzalem.
 • 12 U Judi isto tako ruka Božja djelovaše za učiniti da se izvrši, jednodušno, zapovjed kralja i dostojanstvenika, prema riječi GOSPODOVOJ.
 • 13 Brojan se puk sastade u Jeruzalemu za proslaviti blagdan *beskvasnih kruhova u drugom mjesecu: Bijaše to jedan izvanredno brojan sabor.
 • 14 Oni se staviše rušiti *oltare za žrtvovanje koji bijahu u Jeruzalemu, kao i sve *oltare za tamjan, i baciše ih u ponor Cedrona.

Ezekias proslavlja Pashu[uredi]

 • 15 Oni žrtvovaše Pashu četrnaestog dana drugog mjeseca. Svećenici i *leviti, postiđeni, bijahu se *posvetili i bijahu doveli holokauste[232] za Kuću GOSPODOVU.
 • 16 Oni se držaše na svojoj službi, prema svojem propisu, u skladu sa Zakonom Mojsija, čovjek Božjeg: svećenici sasipaše krv primljenu iz ruke levita.
 • 17 Naime, kako se mnogo ljudi u saboru ne bijaše posvetilo, leviti su zaduženi klanjem pashalnih žrtava umjesto svih onih koji ne bijahu *čisti za izvršiti taj čin svet prema GOSPODU.
 • 18 Jer mnogi ljudi, naročito iz Efraima, Manaseja, Isakara i Zabulona, ne bijaše se očistilo, na takav način da jedoše Pashu u suprotnosi s onim što je pisano; ali Ezekias posredova za njih govoreći: ” Nek' GOSPOD, koji je dobar, oprosti
 • 19 svima onima koji su prionuli svojim *srcem traženju GOSPODA, Boga svojih otaca[233], čak i ako to nije s čistoćom zahtijevanom za *svete stvari!“
 • 20 GOSPOD usliša Ezekiasa i ne opustoši naroda.
 • 21 Sinovi izraelovi[234] koji se nalaziše u Jeruzalemu slaviše blagdan *beskvasnih kruhova sedam dana s velikom radošću, dok leviti i svećenici slaviše GOSPODA svakog dana s moćnim glazbalima u čast GOSPODOVU.
 • 22 Riječi Ezekiasove dirnuše u srce sve levite oduševljene sretnim raspoloženjem prema GOSPODU i oni sprovedoše svečanost tijekom sedam dana, nudeći *žrtve mira i zahvaljujući GOSPODU, Bogu svojih otaca.
 • 23 Potom sav sabor bi mišljenja da se produži tijekom drugih sedam dana, i oni slaviše još sedam dana u svojoj radosti.
 • 24 Naime, kralj Jude Ezekias bijaše predujmio za sabor tisuću bikova i 7.000 glava sitne stoke, a dostojanstvenici bijahu predujmili za njega tisuću bikova i 10.000 glava sitne stoke. Svećenici se bijahu u velikom broju posvetili.
 • 25 Sav Judin sabor bi u radosti, kao i svećenici, leviti, sav sabor koji je stigao iz Izraela, stanovnici koji su došli iz zemlje Izraela i oni koji borave u Judi.
 • 26 Bi velika radost u Jeruzalemu, jer od Solomonovih dana, sina kralja Davida, kralja Izraelova, nije bilo ničeg takvog u Jeruzalemu.
 • 27 Potom svećenici leviti se digoše i blagosloviše narod: njihov glas se prostrij i njihova molitva stiže u *nebesa, boravište njegove *svetosti.

Ezekias ustrojava službu u Templu[uredi]

 • 31 1 Kad sve to bi završeno, svi Izraeliti koji se nalaziše ondje pođoše u gradove Jude za porušiti stele, posjeći svete stubove, razvaliti *visoka mjesta i *oltare, sve do konačnog nestajanja, u svoj Judi i Benjaminu, kao i u Efraimu i u Manaseju. Potom svi sinovi Izraelovi[235] se vratiše u svoje gradove, svaki k sebi.
 • 2 Ezekias ustanovi razrede svećenika i *levita, osim njihovih razreda on označi svakom njegovu služnu; svećenicima i levitima holokauste, žrtve mira, službu, čin zahvalnosti i pohvalu, vratima tabora[236] GOSPODOVIH.
 • 3 Kralj uze jedan dio na svoje prihode za holokauste, one jutarnje i večernje, one *šabatske, od mladog mjeseca i blagdana, kako je to pisano u Zakonu GOSPODOVOM[237].
 • 4 I on reče narodu Jimne u Jeruzalemu da daje dio svećenicima i levitima, da bi se učvrstili u Zakonu GOSPODOVOM.
 • 5 Poslije objavljivanja tih riječi, sinovi Izraelovi obilno obskrbljivaše *prvine pšenice, vina, ulja, meda i svih proizvoda s polja i donosiše izobilje dimova od svega.
 • 6 I sinovi Izraela i Judekoji su stanovali u gradovima Jude, donesoše, oni također, dim od lrupne i sitne stoke i one od milodara posvećenih GOSPODU, njihovom Bogu; i oni toga činiše mnogo.
 • 7 U trećem mjesecu, počeše se praviti hrpe, a završavalo se u sedmom mjesecu[238].
 • 8 Ezekias i dostojanstvenici dođoše vidjeti te hrpe i blagosloviše oni GOSPODA i svoj narod Izrael.
 • 9 Ezekias ispita svećenike i levite glede tih hrpa,
 • 10 a veliki svećenik Azarijahu, iz kuće Sadokove[239], njemu odgovori: ” Od kada se počelo donositi predujam u Kuću GOSPODOVU, mi smo jeli do sitosti, ostavili smo u preostatak u velikoj količini, jer GOSPOD je blagoslovio svoj narod, a preostatak čini ove hrpe.“
 • 11 Ezekias zapovijedi da se načine ostave u Kući GOSPODOVOJ, i one su pripremljene.
 • 12 Tu se vjerno donesoše predujmovi, dimovi i milodari. Levit Konanijahu bi nadzornikom, sa svojim bratom Šimejem kao pomoćnikom.
 • 13 Jehiel, Azazijahu, Nahat, Azahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jizmakijahu, Mahat i Benajahu bijahu nadzornici, svi pod zapovjedništvom Konanijahuvljevim i njegovog brata Šimeja, po uputi kralja Ezekiasa i nadzornika Kuće GOSPODOVE, Azarijahua.
 • 14 Levit Kore, sin Jimnajev, čuvar istočnih vrata, bavio se milodarima učinjenim Bogu i razdijelio što je bilo predujmljeno za GOSPODA, kao i *presvete stvari.
 • 15 Pod njegovim zapovjedanjem, Eden, Minijamin, Ješua, Šemajahu, Amarijahu i Šekanijahu, u svećeničkim gradovima[240], trebali su vjerno vršiti raspodjelu svojoj braći, prema njihovim razredima, bez razlike između velikog i malog:
 • 16 uz ljude već upisane, od dobi od tri godine i iznad toga, svi oni koji dolaziše u Kuću GOSPODOVU svaki dan su primali nesđ to za svoju službu u svojim grupama prema svojim razredima.
 • 17 Upis svećenika se obavljao prema njihovoj očinskoj kući, i onaj livita, od dobi od dvadeset godina i više, po grupama i po razredima.
 • 18 Upis je vrijedio za svu obitelj: žene, dječake i djevojke; vrijedio je za sav sabor, pod uvjetom da se bude vjerno stavljen u stanje svetosti,
 • 19 i za svećenike, sinove Aaronove, koji su živjeli u poljima na području svakog njihovog grada. Ljudi označeni poimence udijeljivali su dijelove svim ljudima između svećenika i svim upisanima među levitima.
 • 20 Ezekias postupi tako u svoj Judi i učini on što bi dobro, pravo i vjerno pred GOSPODOM, njegovim Bogom.
 • 21 U svim djelima koje on poduze za službu u Kući Božjoj, za Zakon i za zapovjedi, on postupi tražeći svog Boga svim svojim srcem, i on uspjede.

Senakerib osvaja Judino kraljevstvo[uredi]

(2 Krlj 18.13; Iz 36.1)
 • 32 1 Poslije ovih događaja i činova vjernosti, kralj Asirije Senakerib dođe u Judu i utabori se protiv utvrđenih gradova Jude, koje je kanio razrušiti.
 • 2 Kad Ezekias vidje Senakeriba dolaziti s namjerom da napadne Jeruzalem,
 • 3 on se složi sa svojim dostojanstvenicima i svojim časnicima za zapriječiti prilaz vodi izvora smještenih izvan grada. Ovi ga pomogoše
 • 4 i jedan se brojan narod sakupi za zatvoriti sve izvore i tijekove koji su tekli u unutrašnjosti zemlje, govoreći: ” Zašto bi kraljevi Asirije[241], po svojem dolasku, našli vodu u izobiljuđ“
 • 5 Ezekias smiono poče obnavljati svaki razoreni bedem, gradeći ondje kule i jednu drugu izvan bedama, popravljajući Milo[242] u *Gradu Davidovu i praveći mnoštvo kopalja i štitova.
 • 6 On postavi vojne poglavare na čelo naroda, sakupi ih kod sebe na trgu kod gradskih vrata[243] i govoriše im obraćajući se njihovom srcu:
 • 7 Budite snažni i smioni! Nemajte straha pred kraljem Asirije i pred svim tim mnoštvom koje je s njim, jer s nama je jedan mnogo veći nego on:
 • 8 S njim, samo je ljudska sila; ali s nama, ima GOSPOD, naš Bog, za spasiti nas i boriti se u našim bojevima!“ Narod bi osokoljen riječima kralja Jude, Ezekiasa.

Senakeribove poruke ljudima u Jeruzalemu [uredi]

(2 Krlj 18.1737; 19.919; Iz 36.222;37.920)
 • 9 Poslije toga, kralj Asirije Senakerib, dok je sam ostao u Lakišu[244] sa svom svojim snagama, posla svoje sluge u Jeruzalem kod kralja Jude, Ezekiasa, kod svih ljudi Jude koji bijahu u Jeruzalemu, za reći im: U što ste vi stavili svoje povjerenje za boraviti u tvrđi Jeruzalemovoj?
 • 11 Nije li Ezekias u toku da vas obmane, da vas pobije glađu i žeđu, govoreći vam: GOSPOD, naš Bog, oslobodit će nas iz ruke kralja Asirije? *12 Nije li to on, Ezekias, koji je uklonio *visoka mjesta i njihove *oltare i koji je rekao Judi i Jeruzalemu da se klanjaju samo pred jednim jedinim oltarom i da ne spaljuju *tamjan no na njemu?
 • 13 Ne znate li vi što sam ja učinio, ja i moji očevi[245] svim narodima svijeta? Bogovi naroda svijeta jesu li usitinu mogli osloboditi njihove zemlje iz moje ruke?
 • 14 Koji, između svih tih bogova tih od mojih otaca istrijebljenih naroda, je li mogao osloboditi svoj narod iz moje ruke, da bi vas vaš Bog moga osloboditi iz moje ruke?
 • 15 Sada, nek' vas Ezekias ne prevari i ne obmane tako! Ne vjerujte to, jer ni jedan bog ni jednog naroda ili kraljevstva nije sposoban osloboditi svoj narod iz moje ruke i ruke mojih otaca. Utoliko prije, vas neće osloboditi vaši bogovi[246] iz moje ruke!
 • 16 Sluge Senakeribove nastaviše grditi protiv GOSPODA Boga i protiv Ezekiasa, njegovog sluge,
 • 17 potom Senakerib napisa pisma za izazivati GOSPODA, Boga Izraelovog, i za bubati po njemu ovim riječima: ” Sve kao i bogovi naroda svijeta, koji nisu oslobodili svoj narod iz moje ruke, Bog Ezekiasov neće osloboditi svoj narod iz moje ruke.“
 • 18 Sluge Senakeribove vikaše jednim snažnim glasom, na judejskom jeziku[247], narodu Jeruzalema koji bijaše na bedemu, da bi ga zastrašili i užasnuli, dso te mjere da se dočepaju grada.
 • 19 Oni govoriše o Bogu Jeruzalema kao o bogovima naroda svijeta, djelima ljudskih ruku.

Bog oslobađa Jeruzalem[uredi]

(2 Krlj 19.1, 3537; Iz 37.1, 3638)
 • 20 Kralj Ezekias i *prorok Izaija, sin Amosov, moliše u tu svrhu i zavapiše prema *nebesima.
 • 21 I GOSPOD posla jednog *anđela, koji ukloni sve smione bojovnike, časnike i dostojanstvenike u taboru kralja Asirije. On se morade vratiti u svoju zemlju sramom pokrivenog lica i, kad uđe u Kuću svojeg boga, njegovi ga vlastiti sinovi ubiše mačem.
 • 22 Tako GOSPOD spasi Ezekiasa i stanovnike Jeruzalema iz ruke kralja Asirije Senakeriba i ruke svih njegovih neprijatelja, potom im on osigura mir[248] svuda uokolo.
 • 23 Mnogo ljudi donese u Jeruzalem milodare za GOSPODA i darove za kralja Jude Ezekiasa, koji poslije toga bijaše visoko cijenjen u očima svih naroda.

Kraj Ezekiasove vladavine[uredi]

(2 Krlj 20.121; Iz 38.18; 39)
 • 24 U one dane, Ezekias pade smrtno bolestan; on se pomoli GOSPODU i reče mu[249]...® GOSPOD ostvari za njega jedno čudo.
 • 25 Ali Ezekias ne odgovori primljenim dobrima, i, zbog oholosti svojeg srca, on navuče gnjev na sebe, na Judu i Jeruzalem.
 • 26 Ali Ezekias usprkos toj oholosti svog srca, ponizi se, on i stanovnici Jeruzalema, tako gnjev GOSPODOV ne dođe na njih tijekom njegova života.
 • 27 Ezekias imade u izobilju i slavu i ogromna bogatstva; on sebi stvori zalihe srebra, zlata, dragulja, mirisnih tvari[250], štitova i svih vrsta vrijednih predmeta.,
 • 28 kao i skladišta za svoju pšenicu, vino i ulje, staje za sve vrste stoke i pašnjake za stada[251].
 • 29 On si dade izgraditi gradove i imade veliko mnoštvo krupne i sitne stoke, jer Bog njemu dade velika dobra.
 • 30 To je on, Ezekias, zatvorio gornje tijekove vode Gihona[252] i usmjerio ih niže prema zapadu *Grada Davidova. Ezekias uspjede u svim svojim poduhvatima.
 • 31 Tako za vrijeme posjete babilonijskih dostojanstvenika poslanih k njemu za obavijestiti se o čudu ostvarenom u zemlji[253], Bog ga napusti i stavi ga na kušnju za saznati što iuma u svom *srcu.
 • 32 Ostatak Ezekiasovih djela i njegova djela pobožnosti zapisana su u viđenju *proroka Izaije[254], sina Amosova, i u knjizi kraljeva Jude i Izraela.
 • 33 Ezekias leže sa svojim očevima, a ukopaše ga pokraj puta koji se uspinje ka grobovima sinova[255] Davidovih; po smrti njegovoj sva Juda i stanovnici Jeruzalema odadoše mu počasti. Njegov sin Manase zavlada na njegovom mjestu.

Manase, kralj Jude[uredi]

(2 Krlj 21.11018 )
 • 33 1 Manase imaše dvanaest godina kad postade kraljem i vladaše 55 godina u Jeruzalemu.
 • 2 On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, oponašajući gnusnosti naroda koje GOSPOD bijaše izvlastio pred sinovima Izraelovim[256].
 • 3 On ponovo izgradi *visoka mjesta koja bijaše uništio njegov otac Ezekias, on podiže *oltare *Baalima, on uspravi svete stubove , on se klanjaše pred pred svom vojskom nebeskom[257] i on joj činiše bogoslužje.
 • 4 On izgradi oltare u Kući GOSPODOVOJ za koju GOSPOD bijaše rekao : ” U Jeruzalemu bit će moje *ime zauvijek. “
 • 5 On izgradi oltare svoj vojsci nebesa u dva *trijema Kuće GOSPODOVE . *6 On sam dade provesti sinove svoje kroz vatru u dolini Ben-Hinom; on vršiše gatanje, vračanje i čaranje; on postavi vračeve[258] i gatare; on jako uvrijedi GOSPODA čineći što je zlo u njegovim očima.
 • 7 On postavi u Kući Božjoj izdjelani idol koji bijaše načinio; međutim Bog bijaše rekao Davidu i njegovom sinu Solomonu: ” U ovoj Kući, kao i u Jeruzalemu, koje sam ja izabrao između svih plemena Izraelovih, ja ću staviti ime svoje zauvijek.
 • 8 Tako ja neću dati više Izraelu udaljiti korak daleko od zemlje koju sam dao očevima njihovim, pod uvjetom da oni postupaju prema svemu što sam ja njima propisao, po posredništvu Mojsijevom: sav Zakon, propise i odluke[259].“
 • 9 Manase zavede Judu i stanovnike Jeruzalema, da čine gore nego svi narodi istrijebljeni od GOSPODA pred sinovima Izraelovim.
 • 10 Tada GOSPOD govoriše Manaseju i svom narodu, ali oni tome ne pridadoše pažnje.
 • 11 GOSPOD dade doći protiv njih zapovjednike vojske kralja Asirije: oni zarobiše Manasea čakljama[260], zavezaše ga jednim dvostrukim lancem od bronce i odvedoše u Babiloniju.
 • 12 Kad on bi u nevolji, on umiri lice GOSPODA[261] svog Boga, on se duboko ponizi pred Bogom svojih otaca
 • 13 i preklinjaše ga. On se dopusti umiriti, sasluša njegovu molbu i dade ga dovesti u Jeruzalem za nastaviti svoju vladavinu. Tada Manase priznade, da GOSPOD jest Bog.
 • 14 Nakon toga, on izgradi izvan *Grada Davidova jedan bedem koji je prolazio k zapadu od Gihona, u dolini, koji je išao sve do Ribljih vrata i koji okruživaše Ofel[262]; on mu dade veoma veliku visinu. On također postavi vojne zapovjednike u svim utvrđenim gradovima Jude.
 • 15 On povuče iz Kuće GOSPODOVE tuđinske bogove i idole, i baci izvan grada sve oltare koje bijaše izgradio na brdu Kuće GOSPODOVE i u Jeruzalemu.
 • 16 On popravi oltar GOSPODOV, na njemu ponudi *žrtve mira i zahvalnicei propisa Judi služiti GOSPODA, Boga Izraelovog.
 • 17 Ipak narod opet žrtvovaše na visokim mjestima, ali samo u čast GOSPODA svog Boga.
 • 18 Ostatak djela Manasejevih, njegova molitva svom Bogu i riječi vidovnjaka[263] koji mu govoriše u ime GOSPODA Boga Izraelovog, nalaze se među djelima kraljeva Izraelovi.
 • 19 Njegova molitva i njegov povrataku milost, sav njegov grijeh i njegova nevjernost, s mjestima gdje, prije svojeg poniženja, bijaše izgradio visoka mjesta i postavio svete stubove i kipove, zapisano je u Djelima Hozajevim[264].
 • 20 Manase leže s očevima svojim i bi pokopan u svojoj kući[265]. Njegov sin Amon zavlada na njegovom mjestu.

Amonova vladavina[uredi]

(2 Krlj 21.19 26)
 • 21 Amon imaše 22 godina kad postade kraljem i vladaše dvije godine u Jedruzalemu.
 • 22 On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, kao i Manase, njegov otac. Amon nudiše žrtve i ustanovi bogoslužje svim kipovima i kao što njegov otac bijaše činio.
 • 23 Ali, on se ne ponizi pred GOSPODOM kao što njegov otac bijaše činio; naprotiv, Amon, on, počini još više grijehova.
 • 24 Sluge Amonove urotiše se protiv njega i pogubiše u njegovoj kući.
 • 25 Pučanstvo zemlje pobi sve one koji se bijahu urotili protiv kralja Amona i postavi za kralja, na njegovo mjesto, njegovog sina Joziasa.

Joziasova vladavina[uredi]

(2 Krlj 22.12; 23.420)
  • 34 1 Jozias imade osam godina kad postade kraljem i on vladaše 31 godinu u Jeruzalemu.
 • 2 On činiše što je pravo u očima GOSPODOVIM i slijediše točno putove Davida, svog oca[266], ne skrećući ni desno ni lijevo.
 • 3 U osmoj godini svoje vladavine, tada dok još bijaše mlad čovjek, on poče tražiti oga svojeg oca Davida i, u dvanaestoj godini, on poče *očišćenje Jude i Jeruzalema od *visokih mjesta, svetih stubova[267], isklesanih ili izlivenih kipova.
 • 4 Uništi se u njegovoj nazočnosti *oltare *Baalova; on pobara palionice mirisa[268] koje bijahu iznad, polomi svete stubove i klesana i izlivene idole; on ih smrvi i rasprši ponad grobova okoji im bijahu nudili žrtve;
 • 5 on spali kosti svećenika na njihovim oltarima.
 • 6 U gradovima Manaseja, Efraima, Simeona i čak Neftalija, i u svim susjednim područjima[269]
 • 7 on poruši oltare, posiječe svete stubove i idole za smrviti ih u prah, on poobara sve palionice u svoj zemlji Izraelovoj. Potom on se vrati u Jeruzalem.

Veliki svećenik otkriva knjigu Zakona[uredi]

(2 Krlj 22.310)
 • 8 Osamnaeste godine svoje vladavine, nakon *čišćenja zemlje i Kuće, Jozias posla Šafana, sina Asalijahuvljeva, poglavara grada Mazejahua i kancelara Joahaza, za popraviti Kuću GOSPODA, svog Boga.
 • 9 Ovi dođoše naći velikog svećenika Hilkijahua i dadoše mu novac donesen u Kuću GOSPODOVU i što su *leviti čvari praga[270] pobrali iz ruku Manasea, Efraima, sveg ostalog Izraela, sve Jude i Benjamina i stanovnika Jeruzalema.
 • 10 Oni ga predadoše u ruke onima koji obavljaše posao, koji bijahu odgovorni Kuće GOSPODOVE; Ovi, koji radiše u Kući GOSPODOVOJ, upotrijebiše ga za popraviti i obnoviti tu Kuću.
 • 11 Tako ga oni predadoše u ruke tesarima i zidarima za kupovati kamen za klesanje i drvo za tesanje i za poduprijeti građevine koje kraljevi Jude bijahu prepustili urušavanju.
 • 12 Ljudi radiše savjesno posao; iznad njih leviti Jahat i Obadijahu, sinovi Merarijevi, i Zekarija i Mešulam, sinovi Kehatovi, bijahu zaduženi za upravljanje. Leviti, svi vješti u sviranju glazbalima[271],
 • 13 ravnaše nosačima i upravljaše svim radnicima, svakim prema njegovom zanimanju. Između levita, drugi bijahu pisari, službenici, ili vratari.
 • 14 Za vrijeme dok se koristiše novac donesen u Kuću GOSPODOVU, svećenik Hilkijahu nađe knjigu Zakona[272] GOSPODOVOG danu po Mojsiju.
 • 15 Hilkijahu se obrati tajniku Šafanu za reći mu: ”Ja sam našao knjigu Zakona u Kući GOSPODOVOJ! “ Hilkijahu dade knjigu Šafanu.
 • 16 Ovaj odnese knjigu kralju i osim toga izvjesti ga ovim riječima: ” Sve što biješe povjereno tvojim slugama, one su u toku njegovog izvršavanja: One su izručile novac nađen u Kući i predali ga u ruke poduzetnicima radova, odgovornima i onima kojiobavljaju posao. “
 • 18 Potom, tajnik Šafan objavi kralju: ” Svećenik Hilkijahu mi je predao jednu knjigu.“ Šafan ju pročita pred kraljem.

Jozias traži savjet u proročice Hulde (2 Krn)[uredi]

(2Krlj 22.1120)
 • 19 Kad kralj bi saslušao riječi knjige Zakona, on *rastrga odjeću svoju,
 • 20 potom on izdade ovu zapovijed svećeniku Hilkijahuu, Ahikamu, sinu Šafanovu, Abdonu, sinu Mikavljevu, tajniku Šafanu, kao i Azajau, sluzi kraljevu:
 • 21 ” Idite pitati za savjet GOSPODA[273] za mene i za ostatak Jude i Izraela glede riječi knjige koja bijaše nađena; jer velik je gnjev GOSPODOV koji se sručio na nas, jer naši očevi nisu pazili riječi GOSPODOVE i nisu postupali prema svemu što je zapisano u knjizi. “
 • 22 Hilkijahu i oni koje bijaše označio kralj odoše pronaći proročicu *Proročicu, ženu čuvara odjeće[274] Šaluma, sina Tokatova, sina Hasraova. Ova stanovaše u Jeruzalemu, u novoj četvrti. Oni joj govoriše primjereno,
 • 23 a ona im odgovori: ” Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov! Recite čovjeku koji vas je poslao k meni:
 • 24 Ovako govori GOSPOD: Ja ću vam dovesti jednu nesreću na ovo mjesto i na njegove žitelje, ispunjavajući sva prokletstva upisana u knjizi koju je pročitana pred kraljem Jude.
 • 25 Pošto su me oni napustili i što su spaljivali *tamjan drugim bogovima tako da mene uvrijede ovim djelima svojih ruku[275], moj gnjev će se sručiti na ovo mjesto i neće se ugasiti.
 • 26 Ali kralju Jude koji vas je poslao pitat za savjet GOSPODA vi recite ovako: Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ti si dobro čuo,
 • 27 pošto se naime, tvoje srce pustilo dirnuti; pošto si se ti ponizio pred GOSPODOM kad si čuo riječi njegove protiv ovog mjesta i njegovih žitelja, pošto si se ti ponizio preda mnom, i što si rastrgao svoju odjeću i što si plakao preda mnom; eh dobro, ja sam također čuo proročanstvo GOSPODOVO.
 • 28 zbog svega toga, ja ćåu tebe spojiti s tvojim očevima[276]; ti ćeš im se u miru pridružiti u grobu. Tvoje oči neće vidjeti ništa od nesreće koju ću ja dovesti na ovo mjesto i na njegove žitelje. “ Izaslanici prenesoše kralju odgovor.

Jozias obnavlja savez s Bogom[uredi]

(2 Krlj 23.13)
 • 29 Kralj posla reći svim *starješinama Jude i Jeruzalema da se sastanu.
 • 30 Potom se on uspe u Kuću GOSPODOVU, imajući oko sebe sve ljude Jude i sve žitelje Jeruzalema, svećenike, *proroke i sav puk, od najvećeg do najmanjeg. On im obavi čitanje svih riječi knjige *saveza nađene u Kući GOSPODOVOJ.
 • 31 Kralj, uspravljen na svom mjestu, zaključi pred GOSPODOM savez koji ga obveza slijediti GOSPODA, čuvati svim svojim srcem i svom svojom dušom njegove zapovijedi, njegove odredbe i njegove propise, ispunjavajući riječi saveza koje su napisane u ovoj knjizi.
 • 32 On učini da se obvežu svi oni koji se nalaziše u Jeruzalemu i u Benjaminu, tako svi stanovnici Jeruzalema postupiše prema savezu Božjem, Boga svojih otaca[277].
 • 33 Potom Jozias ukloni sve gnusnosti u svoj zemlji koja je pripadala sinovima Izraelovim[278] i obveza sve one koji se nalaziše u Izraelu služiti GOSPODA svog Boga. Tijekom cijelog svog života, on se ne okrenu od GOSPODA, Boga svojih otaca.

Jozias slavi blagdan Pashe[uredi]

(2 Krlj 23.2123)
 • 35 1 Jozias proslavi *Pashu GOSPODOVU u Jeruzalemu i žrtvova Pashu četrnaestog dana prvog mjeseca.
 • 2 On podstaknu svećenike u njihovim službama i osmjeli ih u službi Kuće GOSPODOVE.
 • 3 On reče *levitima zaduženim obučiti sav Izrael, onima koji bijahu *sveti za GOSPODA: ” Da vi stavite sveti *kovčeg u Kuću koju je izgradio kralj Izraela Solomon, sin Davidov, to neće biti teret za vaša pleća. Sada, služite GOSPODA svojeg Boga i njegov narod Izrael.
 • 4 Ustrojite se po obiteljskim zadrugama prema vašim službama, prema dokumentima kralja Izraelovog, Davida[279] i njegovog sina Solomona.
 • 5 Držite se u *svetištu prema podjelama obiteljskih zadruga svoje braće, ljudi iz naroda, i prema podjeli levitskih obiteljskih zadruga.
 • 6 Žrtvujte Pashu[280] posvetite se i poduprite svoju praću u primjeni riječi GOSPODOVE dane putem Mojsija.“
 • 7 Jozias pribavi ljudima sitne stoke, janjaca i koza; zbroj žrtava Pashe za sve one koji se ondje nađoše dosegnu broj od 30.000, više 3.000 goveda, podrijetlom s kraljevskih dobara.
 • 8 Njegovi dostojanstvenici darežljivo priskrbiše narodu, svećenicima i levitima: Hilkija, Zekarijahu i Jehiel, upravitelji Kuće Božje, dadoše svećenicima za žrtve Pashe 2.600 janjaca i 300 goveda.
 • 9 Konanijahu i njegova braća Šemajahu i Netanel, Hašabijahu, Jehiel i Jozabad, glavari levitski, priskrbiše levitima za žrtve Pashe 5.000 janjaca i 500 goveda.
 • 10 Služba bi ovako ustrojena: svećenici stajahu na svojim mjestima i leviti u svojim službama, prema zapovjedi kraljevoj.
 • 11 Žrtvova se Pasha, svećenici primiše i sasuše krv, a leviti obaviše rasijecanje.
 • 12 Nakon što dadoše njihov dio ljudima iz naroda, prema podjelama obiteljskih zadruga, oni ostaviše na stranu dio za ponuditi GOSPODU u holokaust[281], kako je pisano u knjizi Mojsijevoj. Isto tako učiniše i za goveda.
 • 13 Oni ispekoše na vatri pashalno janje, prema pravilu, dok druga sveta jela skuhaše u loncima, ćupovima i kazanima, i potrčase to odnijeti svem narodu.
 • 14 Potom oni prirediše za sebe i za svećenike, jer svećenici, sinovi Aaronovi, biše zauzeti nuđenjem holokausta i masnog sve do noći; leviti prirediše također za sebe i za svećenike, sinove Aaronove.
 • 15 Pjevači, sinovi Asafovi, ostadoše na svojim mjestima, prema propisima Davida, Asafa, Hema,a i Jedutuna, vidovnjaka Kraljeva; isto kao i vratari što ostadoše kod svakih vrata. Oni ne prekinuše svoju službu, budući da leviti, njihova braća, sprmiše za njih.
 • 16 Sva služba GOSPODOVA bi ustrojena u onaj dan u slavljenju Pashe i nuđenju holokausta na *oltaru GOSPODOVOM, prema propisu kralja Joziasa.
 • 17 Tako sinovi Izraelovi[282] koji bijahu nazočni proslaviše Pashu u onaj dan i blagdan *beskvasnih kruhova tijekom sedam dana.
 • 18 Ni jedna slična Pasha ne bijaše proslavljena u Izraelu od vremena *proroka Samuela, i ni jedan kralj Izraelov ne načini takve Pashe kakvu prirediše Jozias, svećenici, leviti, svi Judejci i Izraeliti nazočni i stanovnici Jeruzalema.
 • 19 Ta Pasha bi proslavljena osamnaeste godine Joziasove vladavine.

Kraj Josiasove vladavine[uredi]

(2 Krlj 23.2830)
 • 20 Nakon svega toga, kad Jozias popravi Kuću[283], kralj Egipta Neko dođe zaratiti u Karkemiš, na Eufratu, i Jozias mu pođe u susret.
 • 21 Neko posla glasonoše za reći mu: ” Što ima između nas, kralju Jude? Ne dolazim ja danas protiv tebe, već protiv mog stalnog neprijatelja[284]. Bog mi je rekao da pohitim. Ne suprotstavljaj se Bogu koji je sa mnom, inače on će te uništiti.“
 • 22 Ipak Jozias ne promijeni mišljenje, jer je tražio jednu priliku da se bori protiv njega. On ne posluša riječi Nekoove, nadahnute od Boga, i on dođe zaratiti na gazu kod Megidoa[285].
 • 23 Strijelci strijeljaše na kralja Joziasa i on reče svojim slugama: ” Odvezite me, jer sam ozbiljno ranjen.“
 • 24 Njegove ga sluge odniješe od njegovih bojnih kola, staviše ga u njegova druga kola i odvezoše u Jeruzalem. On umrije i bi pokopan u grobovima svojih otaca[286], a sva Juda i Jeruzalem padoše u žalost zbog Joziasa.
 • 25 Jeremija sastavi jednu tužaljku o Joziasu[287]; svi njegovi pjevači i pjevačice su govorili o Joziasu u svojim tužaljkama sve do ovog dana; taj se običaj ustali u Izraelu i uvrstiše se te pjesme među tužaljke .

Vladavine Joakhaza, Jojakima i Jojakina[uredi]

(2Krlj 23.3024.17)
 • 36 1 Pučanstvo zemlje uze Joakhaza bijaše, sina Joziasova, i postavi ga vladati u Jeruzalemu umjesto oca njegovog.
 • 2 Jokhaz imade 23 godine kad postade kralj i on vladaše tri mjeseca tri mjeseca u Jeruzalemu.
 • 3 Kralj Egipta ga liši vlasti u Jeruzalemu i nametnu zemlji jedan danak od stotinu talenata[288] srebra i talenata zlata.
 • 4 Kralj Egipta postavi kao kralja njegovog brata Elijakima nad Judom i Jeruzalemom i zamijeni njegovo ime u Jojakim. Neko uze njegovog brata Jokhaza i odvede ga u Egipat.
 • 5 Jojakim imaše 25 godina kad postade kraljem i vladaše jedanaest godina u Jeruzalemu. On činiše što je zlo u očima GOSPODA, njegovog Boga.
 • 6 Kralj Babilonije Nabukodonozor uspe se protiv njega. On ga zaveza dvostrukim brončanim lancem za odvesti u Babiloniju.
 • 7 Nabukodonozor odnese u Babiloniju različite predmete iz Kuće GOSPODOVE i stavi ih u svoju palaču[289] u Babiloniji.
 • 8 Ostatak djela Jojakimovih, gnusnosti što je učinio i sve što se zbilo njemu, zapisano je u knjizi Kraljeva Jude i Izraela. Njegov sin Jojakin zavlada na njegovom mjestu.
 • 9 Jojakin imaše osam godina[290] kad postade kraljem i vladaše tri mjeseca i deset dana u Jeruzalemu. On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM.
 • 10 U izmjeni godina, kralj Nabukodonozor posla jedan pohod za dovesti ga u Babiloniju s dragocijenim predmetima iz Kuće GOSPODOVE i on postavi njegovog brata[291] Sedecijasa kraljem nad Judom i Jeruzalemom.

Sedeciasova vladavina[uredi]

(2 Krlj 24.1825.21; Jr 39.110; 52.127)
 • 11 Sedecias imaše 21 godinu kad postade kraljem i vladaše jedanaest godina u Jeruzalemu.
 • 12 On činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM, svog Boga. On se ne ponizi pred *prorokom Jeremijom, koji govoriše sa strane Boga.
 • 13 Sedecias se čak pobuni protiv kralja Nabukodonozora, koji ga je prisegao Bogom. On ukruti svoj vrat[292] i stvrdnu *srce svoje radije nego da se vrati ka GOSPODU, Bogu Izraelovom.
 • 14 Isto tako poglavari svećenički i narodni umnožiše svoje nemarnosti[293] prema svim gnusnim navadama bezbožnika i uprljaše oni Kuću što si ju GOSPOD bijaše posvetio u Jeruzalemu.
 • 15 GOSPOD, Bog njihovih otaca[294], posla im jasna i pravovremena upozorenja po posredništvu svojih glasonoša, jer on imaše milosti za svoj narod i svoje vlastito *boravište,
 • 16 ali oni ismijavaše Božje glasonoše, oni prezriješe njegove riječi i omalovažavaše njegove proroke, sve dok gnjev GOSPODOV protiv njegovog naroda ne dosegnu jednu nepopravljivu točku.
 • 17 Također, on dade uzići protiv njih kralja Kaldejaca[295], koji mačem pobi njihove mlade ljude u njihovom svetištu, ne imajući samilosti ni za mlade ljude ni za mlade djevojke, starce ili zrele ljude; on ih sve predade u njegove ruke.
 • 18 Svi predmeti, veliki ili mali, iz Kuće Božje, riznica Kuće GOSPODOVE i riznica kraljevskih, on odnese sve u Babiloniju.
 • 19 Oni zapališe Kuću Božju, razrušiše bedem jeruzalemski, podmetnuše vatru u svim palačama i svi dragocjeni predmeti biše uništeni.
 • 20 Potom on odvede u Babiloniju one koje mač bijaše poštedio, da postanu za njega i njegve sinove robovima, sve do pojave Perzijskog kraljevstva.
 • 21 Tako bi ispunjena riječ GOSPODOVA prenesena ustima Jeremijinim[296]:
” Sve dok zemlja bude
ispunila svoje *šabate,
da bude obavljala šabat
tijekom svih svojih dana
pustoši,
za jedan zbroj od 70 godina.“


Kir dopušta obnavljanje Templa (2 Krn)[uredi]

(Ezd 1.13)
 • 22 A prve godine[297] kralja Perzije Kira, za izvršiti riječ GOSPODOVU, iziđe iz usta Jeremijinih, GOSPOD probudi duh Kirov, kralja Perzije, da on u svem svom kraljevstvu objavi jedan proglas, i isto jedan spis, za reći:
 • 23 ” Ovako govori Kir, kralj Perzije: Sva kraljevstva zemlje; GOSPOD, Bog nebesa, dao mi je i zadužio mene da mu izgradim jednu Kuću u Jeruzalemu, koji je u Judi. Tko među vama potječe iz sveg njegovog puka? Nek' GOSPOD njegov Bog bude s njim i nek' pođe.

Podrubnice uz Drugu knjigu kronika[uredi]

 • [1]tisućnicima i stotnicima: vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [2]Gabaon: vidjeti 1 Krlj 3.4 i bilješku - šator susretanja: vidjeti Izl 36.8 -38
 • [3]kovčeg:o njegovom transportu vidjeti 1 Krn 13 i 15.
 • [4]Besalel: o konstrukciji oltara, vidjeti Izl 35.30-36.1; 38.1-2 GOSPOD kojeg Solomon i sabor tražiše: za tražiti savjet ili, općenitije, da bude u zajednici sa svojim vjernicima.
 • [5]holokausta: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [6]visokog mjesta: prema starim grčkim i latinskim verzijama; hebrejski k visokom mjestu.
 • [7]iz Kova (ili Keve): vidjeti 1 Krlj 10.28 i bilješku.
 • [8]Solomon zapovijedi: ovaj je redak u izvjesnim prijevodima numeriran s 2.1, a redci 2.1-17 postaju 2.2-18 - Kuću za ime GOSPODOVO tj. Templ.
 • [9]Hiramu: neki prijevodi, u tragu većine hebrejskih rukopisa, pišu to ime Huram - surađivao s Davidom: vidjeti 1 Krn 14.1.
 • [10]milodari stalno ponuđeni: aluzija na propise iz Lv 24.5-9 - holokausti:vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [11]milodare: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [12]jednog stručnjaka za rad u zlatu, srebru, bronci, željezu, purpuru, karminu i violetu: tj. proizvoditi te boje i izrađivati tkanine: vidjeti Izl 25.4 i bilješku; 2.13; 3.14.
 • [13]sandalovinu: vidjeti 1 Krlj 10.11 i bilješku.
 • [14]dao u hranu: prema starim verzijama i 1Krlj 5.25; hebrejski kupa - bat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [15]Hiram-Abi (ili Huram-Abi) nazvan je je i jednostavno hiram (iz Tira) i 1Krlj 7.13.
 • [16]Danitkinja: tj. žena iz plemena Dan; prema 1 Krlj 7.14, Hiramova majka pripadala je plemenu Neftali.
 • [17]Liban: vidjeti 1Krlj 5.23 i bilješku - Jaffa: vidjeti Ezd 3.7 i bilješku.
 • [18]izbroja: aluzija na 1 Krn 22.2.
 • [19]Morija: ili *Sionali usporediti Stv 22, gdje je pitanje "zemlje Morija" (r. 2), u kojoj se nalazi "planina Gospodova" (r. 14), to bi moglo odvesti autora kronita identificiranju brijega Templa s "planinom Gospodovom" - gumnu Ornana: vidjeti 1 Krn 21.18-22.1.
 • [20]u drugom mjesecu: prema starim verzijama; hebrejski: udrugom mjesecu, u drugom; dodatne riječi mogle bi biti ostaak jednog razvijenijeg izraza u drugom (danu mjeseca).
 • [21]osnova određenih od Solomona: nesiguran prijevod - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [22]120 lakata: 1 Krlj 6.2 govori 30 lakata kao visini cijele zgrade.
 • [23]čempresovim drvetom: vidjeti 2.7 i bilješku.
 • [24]6 zlato iz Parvaima: nepoznato mjesto.
 • [25]talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [26]livenoj kovini: nesiguran prijevod jedne nepoznate hebrejske riječi; stara grčka verzija prevodi od drveta, što odgovara tekstu u 1 Krlj 6.23.
 • [27]Kuća: ili Templ -- 35 lakata: 1Krlj 7.15 govori o osamnaest lakata - lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [28] Boaz: Vidjeti 1 krlj 7.21 i bilješku.
 • [29]More: ta široka posuda ( zapremin otprilike 80.000 litara, prema r. 26) služila je kao rezerva vode za ob-red očišćenja; imala je sigurno simboličnu vrijednost, danas nepoznatu.
 • [30]Slike goveda: u 1 Krlj 7.24 čita se kolokvinta (dvije hebrejske riječi prevedene s kolokvina i govedo slične su).
 • [31]ruka, bat: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [32]holokaust: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVA-NJA
 • [33]Hiram: (ili Huram): stručnjak nazivan i Hir-am-Abi u 2.12 i 4.16.
 • [34]kuke: umjesto kuke 1 Krlj 7.40 spominje plitice za škropljenje (korespondentne dvije hebrejske riječi slične su). O različitom priboru nabrojanom ovdje vidjeti r. 21-22, vidketi 1 krlj 7.40 i bilješku.
 • [35]Seredata: nepoznat lokalitet. Hebrejska je riječ vjerojatno deformacija imena Sartan, vidjeti 1 Krlj 7.46 i bilješku. S geografskog stajališta, on ne može korespondirati lokalitetu La Sereda, koji se nalazi u jednoj drugoj oblasti (vidjeti 1 Krlj 11.26 i bilješku).
 • [36] kruh ponuda: vidjeti Lv 24.5-9.
 • [37]sinova Izraelovih: ili Izraeliti.
 • [38]Vidjeti u Glosaru pod KALENDAR - blagdan - sedmi mjesec je vjerojatno blagdan šatora, vidjeti Lv 23.34-43.
 • [39]Kuće ili Templa.
 • [40]Horeb: drugo ime za Sinaj; vidjeti Izl 34.28-29.
 • [41]red razreda: vidjeti 1Krn 24.1-19.
 • [42]ogrnuti lanom tj. ogrnutih liturgijskom odjećom (vidjeti Lv 16.23).
 • [43]Jer on je dobar,®zauvijek: vidjeti Ezd 3.11 i bilješku - oblak: vidjeti Izl 13.21 i bilješku.
 • [44]mojim narodom: vidjeti 1 Krlj 8.16 i bilješku.
 • [45]sinovima Izraelovim. ili Izraelitima.
 • [46]on ispruži ruke gesta molitve(vidjeti Ps 28.2).
 • [47] 3 pet lakata dužine: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [48]očevima njegovim ili njegovim predcima.
 • [49]snijet i glavnica: bolesti na žitu (vidjeti 1 Krlj 8.37 i bilješku)..
 • [50]tvojeg posvećenika ili svojeg mesije (vidjeti 1 S 2.10 i bilješku) - Davida sluge tvoga: redci 40-42 su od autora Kronika; on cvitira ovdje fragmente 1Krlj 8.52; Iz 55.3; Ps 130.2; 132.8-16.
 • [51]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [52]Svi sinovi Izraelovi ili Izraeliti - Jer on je dobar, ®zauvijek.: vidjeti Ezd 3.11 i bilješku.
 • [53]potoka Egipta: vidjeti 1 Krlj 8.65 i bilješku.
 • [54]neradni blagdan ili blagdan zatvaranja (blag-dana).
 • [55]tako uzdignuta ili grandiozna - uskliknut će: drugi prijevod zazviždat će (od iznenađenja ); usporediti Lm 2.15.
 • [56]koje Hiram njemu bijaše dao: prema 1 Krlj 9.11-14, Solomon je taj koji je dao (ili prodao) Hiramu dvadeset gradova - sinovi Izraelovi ili izraeliti.
 • [57]Hamat-Sova: prema 2S 8.3,9 Hamat i Sova dva su različita sirijska lokaliteta.
 • [58]robovskom radu: vidjeti 1Krlj 9.22 i bilješku.
 • [59]250: prema 1 Krlj 9.23 poglavari su na broju od stotinu i pedeset.
 • [60]holokauste: vidjeti u Glosatru pod ŽRTVOVANJA.
 • [61]blagdan šatora: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [62]vratare vidjeti 1 Krn 23-26.
 • [63]Esion-Geveru i kod Eilata: vidjeti 1 Krlj 9.26 i bilješku.
 • [64]Ofir: vidjeti 1 Krlj 9.28 i bilješku - 50 talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [65]Saba: područje na jugu arabijskog poluotoka, odgovara gotovo u potpunosti današnjem Jemenu.
 • [66]mirisne tvari (aromati ): drugi prijevodi, mirišljive biljke, skupocjeni miris.
 • [67]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [68]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [69]Hiram:: vidjeti 9.27-28 - sandalovo drvo: prijevod nesiguran; u svakom slučaju radi se o skuopocjenom drvetu.
 • [70]citre i harfe: vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [71]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [72]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [73]mina: vidjeti u Glosaru pod MJERE - kuća šume libanske: vidjeti 7.2 i bilješku.
 • [74]prijestol od slonovače: tj. inkrustiran slonovačom; arheloška iskopavanja su restituirala pločice od gravirane slonovače, koje su služile kao dekoracija za različit namještaj; usporediti 22.39.
 • [75]Tarziz: vidjeti Jon 1.3 i bilješku; lađe iz Tarziza su velike trgovačke lađe, opremljene za duga putovanja - pauni: smisao hebrejske riječi nesiguran; drugi prijevodi morske mačke (majmunice) ili perad.
 • [76]konjanici ili konji - odvede ili postavi.
 • [77]Sišem: (vidjeti oz 24) čini se za dugo vremena čuvaše jednu važnu ulogu u Izraelu.
 • [78]granice Egipta: usporediti s 1 Krlj 5.1 i vidjeti bilješku.
 • [79]vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9 - Različita djela ovdje spomenuta su izgubljena.
 • [80]leže sa svojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku
 • [81]on bijaše još u Egiptu: o bijegu Jeroboamovom u Egipat vidjeti 1 Krlj 11.26-40.
 • [82]Moj mali prst® radi se vjerojatno o jednom pro-verbijalnom izrazu, čiji se smisao objašnjava nastavkom odgovora, r. 11.
 • [83]Moj otac je učinio: prema starim verzijama i paralelnoj priči iz 1 Krlj 12.14; hebrejski: ja ću učiniti.
 • [84]Vidjeti 11.29-39.
 • [85]K svojim šatorima®: vidjeti također Joz 22.4 i bilješku; ovdje bi smisao mogao biti shvaćen u doslovnom smislu: sudionici sabora stanovali su vjerojatno pod šatorima.
 • [86]Adoram: radi se vjerojatno o istoj osobi kao o onoj nazvanoj Adoniram u 4.6.
 • [87]sakupi kuću Judinu i Benjaminovu ili pleme Judino i ono Benjaminovo.
 • [88]sagradi utvrđene gradove ili utvrdi gradove.
 • [89]jarce: vidjeti Lv 17.7 i bilješku - telad: vidjeti 1 Krlj 12.26-33.
 • [90]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [91]sina Jeseova: hebrejski tekst je nejasan i pri-jevod nesiguran.
 • [92]60 suložnica: vidjeti 2 S 3.7 i bilješku.
 • [93]Izrael tj. narod koji je ostao vjeran potomku Davidovom, tj. Juda.
 • [94]Sukijci: nepoznati narod.
 • [95]trkači: vidjeti 1 Krlj 14.27 i bilješku.
 • [96]vidovnjaka Iddoa®: vidjeti 1 S 9.9 - Oba djela ovdje spomenuta izgubljena su-Na svršetku fraze, prijevod izostavlja jednu hebrejsku riječ teško shvatljivu u kontekstu, koja bi mogla značiti za biti stavljen u rodoslov ili za dati se popi-sati.
 • [97]leže s očevima svojim: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [98]Ime njegove majke bijaše Mikajahu, kćer Uriela: prema 11.20 Abija bijaše sin Maakae, kćeri Absalomove.
 • [99]Semaraim: vrh na oko trideset km sjeverno od Jeruzalema.Usp. Joz 18.22. *[100]neuništivi savez: hebrejski ovu ideju izražava riječima savez soli; vidjeti Lv 2.13 i bilješku.
 • [101]sinovi Belialovi: tj. ništarije i razbojnici.
 • [102]sinova Davidovih ili potomaka - zlatnu telad vidjeti 1 Krlj 12.26-33.
 • [103]oni raspoređuju kruh: vidjeti Lv 24.5-9.
 • [104]trublje: vidjeti Br 10.9 - Sinovi Izraelovi: tj. Izraeliti - svojih otaca ili predaka
 • [105]podružnice ili okolna sela.
 • [106]tumačenje (komentar) *proroka Iddoa: izgubljeno djelo.
 • [107]leže sa svojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilje-šku.
 • [108]poruši stele i posiječe svete stubove: vidjeti 1 Krlj.14.15 i 14.23 i bilješke uz te redke.
 • [109]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [110]6 ognjišta za mirise ili oltari za mirise: vidjeti Lv 26.30 i bilješku.
 • [111]u spokoju:prema staroj sirijskoj verziji; hebrejski: opet.
 • [112]Mareša: lokalitet na oko 40 km jugozapadno od Jeruzalema; vidjeti 11.8.
 • [113]Gerar: lokalitet na oko 40 km jugozapadno od Marešaa (r. 8).
 • [114]nad kojim bi duh Božji, tj. *koji bijaše prorokom.
 • [115]bez istinskog Boga, bez svećenika za obučavati, bez Zakona: vjerojatno aluzija na epohu Sudaca; usporediti Sdc 2.10-23.
 • [116]plaća za vaš rad ili naknada.
 • [117]predvorje: vidjeti 1 Krlj 6.3.- gnusnosti,tj. idoli.
 • [118]svojih otaca ili predaka.
 • [119]Kraljica Majka imaše na dvoru jednu ulogu od pose-bne časti (vidjeti 2.13-20) - Ašera: vidjeti Sdc 3.7 i bilješku.
 • [120]Ne bi više nikako rata: vidjeti ipak 1 Krlj 15.16.
 • [121]Rama: lokalitet 8 km sjeverno od Jeruzalema.
 • [122]svojih armija: franceska imenica u pluralu prevedena je ovdje je ovdje u smislu više velikih postrojbi vojske.
 • [123]Geva i Mispa: dva lokaliteta blizu Rame.
 • [124]on ih je predao tebi: aluzija na priču iz 14.8-14.
 • [125]sa svojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [126]pun mirisnih tvari: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [127]protiv Izraela, tj. protiv sjevernog kraljevstva; drugi prijevod učvrsti svoju vlast nad Izraelom (Judom). (vidjeti 12.1 i bilješku.)
 • [128]vojarne: drugi prijevod guvernere.
 • [129] svog oca ili svog predka.
 • [130]prema djelima Izraelovim: ovdje se radi samo sjevernom kraljevstvu.
 • [131] svete stubove: vidjeti 1 Krlj 14.15 i bilješku.
 • [132]tri stotine tisuća ili tri stotine tisućica isto kao i u slijedećem retku; o tisućicama vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [133]On se ženidbom orodi s Akhabom: njegov sin Joram od Atalije (vidjeti 2 krlj 8.26)à oženio je Akhabovu kćerku, vidjeti 21.6.
 • [134]Ramot Galadski: vidjeti 1 krlj 22.3 i bilješku.
 • [135]Potraži najprije riječ GOSPODOVU: vidjeti 1 krlj 22.5 i bilješku.
 • [136]400 ljudi: vidjeti 1 Krlj 22.6 i bilješku.
 • [137]Izraz vojska nebesa označava ovdje skup nebeskih bića u službi GOSPODOVOJ; usporediti izraz Sin Božji, Jb 1.6 i bilješku.
 • [138]duh ili jedan duh (koji nadahnjuje proroka ).
 • [139]Vidjjeti 20.30 i bilješku.
 • [140]Slušajte, vi svi, narodi®: vidjeti 1 Krlj 22.28 i bilješku.
 • [141]Ja ću se prerušiti®: prema starim verzijama; hebrejski: Preruši se i uđi u boj.
 • [142]Ja ću se prerušiti ®: vidjeti 1 krlj 22.30 i bilješku - i uđe: prema starim verzijama: hebrejski: i oni uđoše.
 • [143]okrenuše se od njega. 34 Ali jedan čovjek odape strijelu iz luka i slučajno
 • [144]spalio svete stubove vidjeti 1 Krlj 14.15 i bilješku.
 • [145]od Ber-Šebe sve do planine Efraimove: tj. kroz Judu od juga do sjevera - svojih otaca ili svojih predaka.
 • [146]Maoniti: prema staroj grčkoj verziji: Amoniti. Maoniti bijahu jedan narod smješten vjerojatno južno od Edoma.
 • [147]u Ein-Gedi: "Jareći izvor", na zapadnoj obali Mrtvog Mora. - Edom: prema hebrejskom rukopisu, jednoj staroj latinskoj verziji, i zemljopisnim podacima redka; drugi hebrejski rukopisi imaju Aram
 • [148]u Kući GOSPODOVOJ ili u Templu.
 • [149]Bože naših otaca ili naših predaka.
 • [150]planine Seirove je drugo,ime za Edom - dozvola za ući: vidjeti Br 20.14-21; Dt 2.4-9.
 • [151]usponom Cvijetovim ®pustinje Jeruelove: neidentificirana mjesta, ali vjerojatno u području Tekoa (vidjeti r. 20), na 25 km južno od Jeruzalema.
 • [152]Slavite GOSPODA, ®zauvijek: vidjeti Ezd 3.11 i bilješku.
 • [153]stoka: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski: u njih - odjeće: prema nekolikim hebrejskim rukopisima i staroj latinskoj verziji; drugi hebrejski rukopisi: lješevi.
 • [154]u dolini Blagoslova istočno od Tekoa.
 • [155]uz zvon harfi, kitara i truba:vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [156]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [157]Djelma Jehuvljevim: izgubljena djela.
 • [158]načiniti lađe koje će ići u Tarsis: usporediti 1 Krlj10.22 i bilješku - Esion-Geveru: vidjeti 1 Krlj 9.26 i bilješku.
 • [159]Vidjeti 2S 7.12-16; 1Krlj 11.36 i bilješku. Kuća ili obitelj ili još dnastija.
 • [160]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [161] prostituciju: vidjeti Oz 2.4 i bilješku.
 • [162]u kušitskim krajevima označava, čini se, beduinska plemena u palestinskim predkelima.
 • [163]Akhazias: u 21.17, ta je osoba nazvana Jokhaz; na hebrejskom ta dva imena su slična i imaju isto značenje.
 • [164]Akhazias imaše 42 godine: neki rukopisi stare grčke verzije i paralelnog teksta 2 Krlj 8.26 govore 22 godine. Ta brojka bolje odgovara situaciji, pošto je Akhaziasov otac umro u dobi od četrdeset godina, prema 21.20.
 • [165]puteve kuće Akhabove,: vidjeti 21.7 i bilješku.
 • [166]Rama: drugo ime za Ramot Galadski ( r. 5) - Akhazias: prema starim verzijama (vidjeti također r. 7); hebrejski: Azarias (vidjeti 2 Krlj 15.1-7).
 • [167]braće Akhaziasove: ovaj izraz ovdje u jednom širem smislu označava članove kraljevske obitelji.
 • [168]sin Jozafatov ili potomak.
 • [169]uništiti: prema starim verzijama;hebrejski: govoriti.
 • [170]u dvoranu za ležajeve: vjerojatno aneks Templa (vidjeti r. 12).
 • [171]koplja i različite vrste štitova: vidjeti 2 Krlj 11.10 i bilješku.
 • [172]oznake kraljevstva: vidjeti 2 Krlj 11.2 i bilješku.
 • [173]n a podiju ili pokraj stuba.
 • [174] Konjski ulaz: vidjeti 2 Krlj 11.16 i bilješku.
 • [175] Kući *Baalovoj ili Baalov Templ.
 • [176]holokauste: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [177]sedam godina: vidjeti 11.4.
 • [178]Kuću GOSPODOVU ili Templ..
 • [179]porez koji su Mojsije, sluga Božji, i sabor Izraelov ustanovili: vidjeti Izl 30.12-16.
 • [180]obožavanje svetih stubova i idola.: vidjeti 1 Krlj 14.15 i bilješku.
 • [181]Na izmjeni godine: mart-april, početak suhog razdoblja na Bliskom Istoku, pogodan za vojne pohode.
 • [182]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [183]zbog krvi sinova svećenika Jehojadaa: ne zna se u kojim okolnostima Joas pogubi, osim Zekarijaa (vidjeti r. 22), druge sinove Jehojadavljeve
 • [184]njegova zaduženja: tekst nejasan,prijevod nesiguran - ®tumačenju knjige Kraljeva: izgubljeno djelo.
 • [185]Citat iz Dt 24.16.
 • [186]tisućnike i stotnike: vidjeti Br 1.16 i bilješku - poći u vojni pohod ili služiti vojsku.
 • [187]stotinu talenata srebra: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [188]Božji čovjek ili *prorok
 • [189]dolina Soli:: dolina koja povezuje Mrtvo more sa Zaljevom Akaba (danas Araba) - Sela: grad čiji je položaj nesiguran, vjerojatno u oblasti Petra.
 • [190]Samarije, prijestolnica sjevernog kraljevstva citirana je ovdje kao polazna točka navale na Judine gradove - pobiše ®pozamašan plijen: drugi prijevod ali on pobi tri tisuće ljudi između njih i odnese jedan pozamašan plijen.
 • [191]sinova Seirovih: vidjeti r. 11 i bilješku.
 • [192]ili jesmo li te postavili za
 • [193]čkalj: Mala basna, koja podsjeća na onu iz Sdc 9.8-15, ali čije je detaljno objašnjenje teško; prema r. 10, čini se da Joas daje do znanja Amaziasu, ovom basnom, da ga njegova pretenzija izlaže riziku iznenadnog sloma.
 • [194]Bet-Šemeš: vidjeti 1S 6.9 i bilješku.
 • [195]u svoj šator: vidjeti Joz 22.4; 1Krlj 12.16 i bilješke.
 • [196]400 lakata: vidjeti u Glosaru pod MJERE - o razvaljivanju zida vidjeti u 2 Krlj 145.13 i bilješku.
 • [197]On uze: prema staroj sirijskoj verziji; u hebrejskom tekstu, rečenica nema ni subjekta ni glagola.
 • [198]Lakiš: lokalitet 45 km jugozapadno od Jeruzalema (danas "Tell-ed-Duweir").
 • [199]u Judi: stare verzije i paralelni tekst iz 2 Krlj 14.20 preciziraju da se radi o *Gradu Davidovu.
 • [200]Oziasa: vidjeti 2 Krlj 15.13 i bilješku.
 • [201]Eilat: vidjeti 1Krlj 8.65.
 • [202]razvali opkope u Gatu, Javneu i Ašdodu: gradovi u obalnoj oblasti Sredozemlja, zapadno od Jeruzalema.
 • [203]Gur-Baal: neidentificirani lokalitet - protiv Meuniti: nomadsko pleme koje je živjelo u oblasti jugoistočno od Mrtvog Mora.
 • [204]Meuniti: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski: Amoniti.
 • [205]u Karmelu: ovdje se radi o karmelu u judeji, tj. oblasti Hebrona; može se također prevesti kao jedna opća imenica u voćanjacima ili u vinogradima.
 • [206]proroka Izaije: taj Izaijin spis nije sačuvan.
 • [207]leže sa svojim očevima: vidjeti 1Krlj 1.21 i bilješku.
 • [208]Gornja vrata su ona ista, možda, spomenuta u Jr 20.2 i Ez 9.2
 • [209]stotinu talenata srebra, 10.000 kora pšenice: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [210]njegovi očevi ili preci; leže sa svojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [211]spaliti u vatri: radi se o žrtvovanju djeteta zabra-njenom zakonodavstvom SZ: vidjeti Lv 18.21; Dt 12.31.usporediti 2 Krlj 16.3 i bilješku - dolina Ben-Hinom: vidjeti Joz 15.8; Jr 2.23 i bilješke - sinovi Izraelovi ili Izraeliti.
 • [212]u kraljeva Asirije: ne zna se zašto autor teksta stavlja ovu riječ u plural. Nastavak priče (r.20-21) govori samo o jednom kralju Asirije.
 • [213]Negev: vidjeti Stv 12.9 i bilješku - Soko i njegovo područje: vidjeti 13.19 i bilješku.
 • [214]Izrael: vidjeti 12.1 i bilješku.
 • [215]Tilgat-Pilnezer: vidjeti 1 Krn 5.6 i bilješku.
 • [216]leže s očevima svojim: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku - u Gradu Jeruzalema ili *Grad Davidov - Izrael: vidjeti 12.1 i bilješku.
 • [217]njegov otac ili njegov predak.
 • [218]na Istočnom trgu: bilo trg pred glavnim ulazom u Templ (usporediti Ezd 10.9), bilo, prije, jedan gradski trg izvan posvećenog pojasa Templa (usporediti Ne 8.1,1,16).
 • [219]svojih otaca ili predaka.
 • [220]holokauste vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [221]stol ponude: vidjeti Izl 25.23-30 i bilješke.
 • [222]ispružiše ruku nad njima: vidjeti u Glosaru pod POLOžITI RUKU.
 • [223]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [224]cimbalima, harfama i kitarama: vidjeti Ps 92.4 i bilješku - vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9.
 • [225]milodari: vidjeti u GLOSARU pod žRTVE.
 • [226]libacija: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [227]Efraim i Manase bijahu glavna plemena sjevernog kraljevstva koje prestade postojati 722. ili 721. g.pr.r.I.Kr.; ona ovdje predstavljaju stanovnike starog kraljevstva, među kojima se još uvijezk nalaze obožavatelji GOSPODOVI.
 • [228]u drugom mjesecu: vidjeti Br 9.1-13.
 • [229]Sinovi Izraelovi ili Izraeliti.
 • [230]vaši očevi i vaša braća tj. vaši preci i vaši sunarodnici.
 • [231]ne ukrutite svoj vrat(ili šiju): vidjeti Izl 32.9 i bilješku - Pružite ruku: gesta čovjeka koji se obvezuje jednim obećanjem.
 • [232]oni žrtvovaše Pashu: vidjeti Ezd 6.20 i bilješku; holokaust: vidjeti u GLOSARU pod
 • [233]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [234]Sinovi izraelovi ili Izraeliti.
 • [235]stele: vidjeti 1 Krlj 14.23 i bilješku - svete stubove: vidjeti 1 Krlj 14.15 sinovi Izraelovi: ili Izraeliti.
 • [236] holokauste: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA - tabora Gospodinovih: aluzija na boravak Izraelov u pustinji kad je narod boravio u grupama okolo *šatora susretanja; vidjeti Br 2.
 • [237]kako je to pisano u Zakonu GOSPODOVOM ®: vidjeti Br 28-29 gdje to sudjelovanje kraljevo nije spomenuto. Samo Ez 45.22-24 spominje jedno takvo sudjelovanje.
 • [238]U trećem mjesecu: svibanj-lipanj; u sedmom mjesecu: rujan - listopad, tj. period žetve.
 • [239]iz kuće Sadokove ili obitelji Sadokove; Sadok biujaše svećenik u vrijeme kralja Davida (2 S 8.17); 20.25).
 • [240]svećeničkim gradovima (zvanim i levitski gradovi): vidjeti Br 35.1-8; Joz 21.1-42.
 • [241] izvore i tijekove: radi se o izvoru Gihona čija se voda ulijevala u Cedron (vidjeti 1 Krlj 1.33 i bilješku). Ezekias je spriječio to prirodno ulijevanje i dao dovesti vodu u grad jednim podzemnim kanalom (vidjeti r. 30, kao i 2 Krlj 20.20 i bilješku) - kraljevi Asirije: vidjeti 28.16 i bilješku.
 • [242]Milo: vidjeti 1 Krlj 9.15 i bilješku.
 • [243]kod gradskih vrata: stara grčka verzija precizira da se radi o vratima iz Doline (vidjeti Ne 2.13 i vbilješku).
 • [244]Lakiš: vidjeti 2 Krlj 14.19 i bilješku
 • [245]moji očevi ili moji preci.
 • [246]vaši bogovi: prema r. 11,14 i 17, Senakerib je znao da Izraeliti imaju samo jednog Boga; množina se ovdje može objasniti činjenicom da su tada svi narodi obožavali više božanstava (Stare verzije imaju ovdje singular.)
 • [247]na judejskom jeziku: vidjeti 2 Krlj 18.26 i bilješku.
 • [248]mir: prema starim grčkim i latinskim verzijama; hebrejski: on ih povede.
 • [249]U one dane: vidjeti 2 Krlj 20.1 i bilješku - i reče mu ®: poruka Gospodova ne postoji više u hebrejskom tekstu, ali moglo bi se također prevesti on se pomoli Gospodu, koji mu je govorio i ostvario čuda za njega.
 • [250]mirisnih tvari,: vidjeti 1 Krlj 10.2 i bilješku.
 • [251]pašnjake za stada.: prema starim latinskim i grčkim verzijama; hebrejski: stada za pašnjake.
 • [252]zatvorio gornje tijekove vode Gihona: vidjeti r.4 i bilješku.
 • [253]o čudu ostvarenom u zemlji: vjerojatna aluzija na oslobođenje ispričano u r.20-21.
 • [254]viđenju *proroka Izaije: Knjiga Izaijina počinje riječima izvješća o viđenju.
 • [255]sinova ili potomaka
 • [256]sinovi Izraelovi ili Izraeliti.
 • [257] sveti stub: vidjeti 1Krlj 14.15 i bilješku - vojska nebesa: vidjeti 17.16 i bilješku.
 • [258]kroz vatru: vidjeti 16.3 i bilješku - nekromanti (vračevi) su kjudi koji dozivaju duhove - dolina Ben-Hinom: vidjeti Joz 15.8; Jr 2.23 i bilješke
 • [259]očevima njihovim (ili precima): prema starim verzijama; hebrejski: vašim očevima. - Redci 7-8 ne citiraju precizan tekst SZ, već preuzimaju bitno iz odlomka kao 2 S 7.8-16; 1 Krlj 2.2-4.
 • [260]čakljama: drugi prijevod kukama.
 • [261]on umiri lice GOSPODA: vidjeti 2 Krlj 13.4 i bilješku.
 • [262]O Gihonu vidjeti 1 Krlj 1.33 i bilješku; o ribljim vratima vidjeti Ne 3.3; o Ofel vidjeti Iz 32.14 i bilješku.
 • [263]njegova molitva: poznat je jedan stari spis, naslovljen "Manaseova Molitva", ali on nije u sklo-pu svetih knjiga, ni za židove ni za Krščane - riječi vidovnjaka: vidjeti 1 S 9.9.
 • [264] u Djelima Hozajevim.: osoba autora nepoznata, a spis izgubljen.
 • [265]leže vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku - ® u svojoj kući: ovdje to znači grobnicu ( usporediti Ko 12.5); paralelni tekst iz 2 Krlk 21.18 ima: u vrtu svoje kuće.
 • [266]svog oca ili svog predka.
 • [267]Vidjeti 1 Krlj 14.15 i bilješku.
 • [268]Vidjeti Lv 26.30 i bilješku.
 • [269]Prema starim grčkim i sirijskim verzijama; hebrejski, nedovoljno jasan, mogao bi značiti: on izabra njihove susjedne kuće ili njihovim mačevima svuda uokolo.
 • [270]čuvari praga: u drugoj knjizi Kraljeva, te su osobe predstavljene kao svećenici, a ne kao leviti; vidjeti 2 Krlj 12.10 i bilješku.
 • [271]vješti u sviranju glazbalima: neki su radovi bili ritmizirani i ravnani glazbenim ritmom.
 • [272]knjigu Zakona vidjeti 2 Krlj 22.8 i bilješku. Ta knjiga Zakona podrazumijeva vjerojatno srž Deteuronomija.
 • [273]pitati za savjet (konsultirati) GOSPODA: vidjeti 1Krlj 22.5 i bilješku.
 • [274]čuvar odjeće: sudionici jedne religiozne ceremonije odijevali su specijalnu odjeću koja se čuvala za tu namjenu.
 • [275]djela svojih ruku: kipovi lažnih bogova (vidjeti 19.18).
 • [276]spojiti s tvojim očevima: vidjeti 1 Krlj 1.21 i bilješku.
 • [277]svojih otaca ili svojih predaka.
 • [278]gnusnosti: vidjeti Dt 18.914 - sinovima Izraelovim ili Izraelitima.
 • [279]prema dokumentima kralja Izraelovog, Davida: aluzija na 1 Krn 23-26.
 • [280]žrtvujte Pashu: vidjeti Ezd 6.20 i bilješku.
 • [281]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [282]sinovi Izraelovi ili Izraeliti.
 • [283]popravi Kuću ili Templ
 • [284]dolazim ja: prema starim verzijama; hebrejski: ti - protiv mog stalnog neprijatelja: hebrejski tekst nejasan i prijevod nesiguran.
 • [285]tražio jednu priliku: drugi prijevod: on se preruši - Megido: vidjeti 2 Krlj 9.27 i bilješku.
 • [286] u grobovima svojih otaca ili u grobu gdje bijahu njegovi preci.
 • [287]Jeremija®o Joziasu: izgubljen spis; Jr 22.10 čini samo aluziju, veoma diskretnu, na smrt Joziasovu.
 • [288]- Talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - i talente zlata ili jedan talent zlata. Stare verzije, grčka i latinska, imaju deset talanata zlata.
 • [289] u svoju palaču ili templ svog boga.
 • [290]Jojakin imaše osam godina: prema 2 Krlj 24.8, Jojakin imaše 18 godina.
 • [291]njegovog brata: naime Sedecias bijaše brat Jojakimu, dakle stric Jojakinu, vidjeti, 2 Krlj 24.17. - o izmjeni godine: vidjeti 24.23 i bilješku.
 • [292]ukruti svoj vrat (ili šiju): vidjeti Izl 32.9 i bilješku.
 • [293]svoje nemarnosti ili nevjernosti.
 • [294]njihovih otaca, ili predaka.
 • [295]Kaldejaca ili Babilonijaca.
 • [296]prenesena ustima Jeremijinim: Citat kombinira elemente izvučene iz Lv 26.34-35 i Jr 25.11.
 • [297]prve godine: Dva posljednja redka Kronika nalaze se na početku Ezdrine knjige (1.1-3); vidjeti bilješke - Usprkos redu u kojem su knjige SZ predstavljene, Ezdrine i Nehemijine knjige čine nastavak djela započetog u dvjema knjigama Kronika.