Novi grijeh Saulov

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Novi grijeh Saulov
Novi grijeh Saulov[uredi VE]

15 1 Samuel reče Saulu: ” Ja sam taj koga je GOSPOD poslao *pomazati tebe kao kralja nad svojim pukom Izraelom. Sada dakle, saslušaj glas, riječi GOSPODOVE. 2 Ovako govori GOSPOD, svemogući: Ja ću zatražiti račun Amaleku1 o tome što su učinili Izraelu, zapriječujući mu put kad se uspinjao iz Egipta. 3 Sada dakle, idi udariti Amalek. Vi morate posvetiti zabrani2 sve koji mu pripadaju. Nećeš poštedjeti nikog. Sve ćeš pogubiti, ljude i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce. “ 4 Saul pokrenu puk i prebroja ga u Telaimu3. Bijaše 200.000 pješaka i, za Judu, 10.000 ljudi. 5 Prispjevši u grad Amalek4, Saul se postavi u zasjedu u koritu potoka. 6 Saul reče Kenitima5:” Odlazite, odstranite se, napustite postrojbe Amalekove, iz straha da s vama ne postupim kao što ću s njima, dok si ti, postupio s vjernošću prema svim sinovima Izraelovim kad se uspinjahu iz Egipta. “ Keniti se dakle odstraniše iz sredine Amalecita. 7 Saul udari Amalek, od Havile sve do ulaza u Šur6, koji je nasuprot Egiptu. 8 On uze živog Agagu, kralju Amalekovom, i posveti sav puk zabrani, oštrici mača. 9 Ali, Saul i puk poštedješe Agaga i najbolje od sitne stoke, od krupne stoke i od drugog okota1, janjce i sve što bijaše dobro, i oni ne pristadoše posvetiti ih zabrani. Ali svu robu bez vrijednosti i loše kakvoće, oni ju posvetiše, nju, zabrani.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif