Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Darovanje brašna, ulja i vina

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Darovanje brašna, ulja i vina

 • 15 1 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 2 » Govori sinovima Izraelovim, reći ćeš im: Kad budete ušli u zemlju gdje će te imati boravišta, zemlju koju ću vam ja dati,
 • 3 kad ponudite jela GOSPODU, jedan holokaust[82] ili jednu žrtvu od krupne ili sitne stoke - bilo za ispuniti jedan zavjet, bilo kao dobrovoljno žrtvu, bilo prilikom vaših svečanosti - kad budete nudili GOSPODU jela utažujućeg mirisa,
 • 4 onaj koji nosi taj dar GOSPODU ponudit će jedan dar od desetine brašna zamiješanog s četvrtinom hina ulja[83];
 • 5 i kao vino za libaciju[84], ti ćeš ponuditi jednu četvrtinu hina s holokaustom ili žrtvom ako se radi o janjetu.
 • 6 Ako se radi o jednom ovnu, učinit ćeš darovanje od dvije desetine brašna zamiješanog s trećinom hina ulja,
 • 7 i jednom trećinom hina vina za libaciju; ponudit ćeš GOSPODU ta jela u miris utažujući.
 • 8 Ako ti ponudiš GOSPODU jednog bika u holokaust ili u žrtvu - za ispuniti jedan zavjet ili kao žrtvu mira –
 • 9 predstavit ćeš s bikom jednu žrtvu od tri desetine brašna zamiješanog s pola hina ulja;
 • 10 i kao vino za libaciju, ponudit ćeš pola hina. To će biti za GOSPODA jela utažujućeg mirisa.
 • 11 Tako će se učiniti za jednog bika, za jednog ovna, za jedno janje ili jednu kozu.
 • 12 Koji god da bude broj životinja koje će te vi žrtvovati, vi će te tako učiniti za svaku, koliki god da bude njihov broj.
 • 13 Tako će svaki domorodac ponuditi svoje žrtve, kad predstavlja GOSPODU jela u utažujući miris, on će činiti kao vi što činite.
 • 14 Kad jedan useljenik bude stanovao kod vas, ili bude među vama otprije više pokoljenja, ako on ponudi GOSPODU jela u utažujući miris, on će učiniti kao što i vi činite.
 • 15 Kao jedna zajednica, vi će te imati samo jedan obred za vas i za useljenike koji stanuju kod vas; to će biti jedan nepromjenjiv obred pred GOSPODOM, za vas kao i za useljenika u svim dobima.
 • 16 Bit će samo jedan zakon, jedno jedinstveno pravilo za vas i za useljenika koji stanuje kod vas .«
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)