Knjiga Amosova

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Knjiga Amosova
Doba i poruka Amosova[uredi]

 • 1 1 Riječi Amosove,
koji bi jedan od stočara iz Tekoe,
riješi o šemu on imade viđenje,
protiv Izraela[1], u dane Oziasa,
kralja Jude, sina Joasova,
kralja Izraela dvije godine prije potresa
zemlje[2].
 • 2 On govoraše:
Iz *Siona, GOSPOD grmi
i iz Jeruzalema, on se ogla
šava
pašnjaci *pastirski su
opustošeni,
a greben Karmelov[3] se
sasušuje.

Bog presuđuje Aramejcima[uredi]

3 Ovako govori GOSPOD:

Zbog tri i zbog četiri
pobune Damaska,
ja neću opozvati svoju odluku:
jer, oni su sasjekli Galaad pod
željeznim drljačama[4],
 • 4 ja ću zapaliti vatru u kući
Hazaelovoj
i ona će progutati palašu
BenHadadovu[5];
 • 5 ja ću razvaliti bravu Damaskovu;
iz Bikeat-Avena, ja ću iskorijeniti
vladara;
iz Bet-Edena, onog koji drži žezlo;
i tada će narod *Arama biti
izgnan u Kir[6]
reče GOSPOD.

Bog Presuđuje Filistincima[uredi]

 • 6 Ovako govori GOSPOD: Zbog tri
i zbog četiri pobune Gaze[7],
ja neću opozvati svoju odluku:
jer su ono u velikom broju izgnali
izgnanike,
za izrušiti ih Edomu[8],
 • 7 ja ću zapaliti vatru na zidovima
Gaze
i ona će progutati njene palače;
 • 8 iz Ašdoda, ja ću istrijebiti
vladara,
i iz Aškelona, onog koji drži žezlo;
ja ću okrenuti ruku protiv Ekrona,
a ostatak Filistine propast će
reče Gospodin BOG.

Bog sudi Feničanima[uredi]

 • 9 Ovako govori GOSPOD:
Zbog tri i zbog
četiri pobune Tirove[9],
ja neću opozvati odluku svoju:
Jer su oni izrušili brojne izgnanine
Edomu,
ne čuvajući sjećanje na savez
među braćom,
 • 10 ja ću staviti vatru na zidove Tira,
i ona će progutati njegove
palače.

Bog sudi Edomitima[uredi]

 • 11 Ovako govori GOSPOD:
Zbog tri i zbog
četiri pobune Edomove[10],
ja neću opozvati odluku svoju:
jer, oni su mašem proganjali
brata svog,
što je zatomio milost svoju;
jer, njegova jarost nije prestajala
razdirati
i što svoju pizmu on bijaše
tvrdoglavo šuvao,
 • 12 ja ću zapaliti vatru u Temanu,
i ona će progutati palašu Bosra{{Refa|11}.

Bog sudi Amonitima[uredi]

 • 13 Ovako govori GOSPOD:
Zbog tri i zbog četiri
pobune sinova Amonovih,
ja neću opozvati svoju odluku:
jer su oni trudnim ženama djecu
vadili iz trbuha u Galadu[12],
da bi proširili svoju teritoriju,
 • 14 ja ću metnuti vatru na zidove
Rabe
i ona će progutati njene palače,
u ratnom kriku jednog dana boja,
u oluji dana uragana;
 • 15 njih će kralj otići u izgon,
on sa svojim šasnicima u isto
vrijeme
reče GOSPOD.

Bog sudi Moabitima[uredi]

 • 2 1 Ovako govori GOSPOD:
Zbog tri i zbog četiri
pobune Moabove[13],
ja neću opozvati svoju odluku
jer su kao kreš spalili
kosti kralja Edoma,
 • 2 ja ću staviti vatru u Moab
i on će pojesti palače Keriota;
Moab će umrijeti u tresku,
u kriku ratnom, u svom dvorištu;
 • 3 iz njegova krila, ja ću istrijebiti
sudca:
i sve časnike , ja ću ih pobiti
s njim reče GOSPOD.

Bog sudi kraljevstvu Judinom[uredi]

 • 4 Ovako govori GOSPOD:
Zbog tri i zbog četiri
pobune Judine
ja neću opozvati svoju odluku:
jer su odbacili poučavanje
GOSPODOVO,
i nisu čuvali propisa njegovih;
jer su ih njihove laži zavele,
one koje su slijedili njihovi očevi,
 • 5 ja ću staviti vatru u Judu,
i ona će progutati palače
Jeruzalema.

Bog sudi Izraelovom kraljevstvu[uredi]

 • 6 Ovako govori GOSPOD:
Zbog tri i zbog četiri
pobune Izraelove
ja neću opozvati svoju odluku:
jer su prodali pravdiu za
srebro i sirotog za par
sandala;
 • 7 jer su pohlepni vidjeti prašinu
na glavi ubogih
i jer su odvratili izvore
poniznima;
poslije čega i otac i sin odlaze
k istoj djevojci,
oskvrnjujući tako moje sveto
*Ime;
 • 8 zbog odjeće u pologu
koju su iznuđivali blizu
svakog *oltara
i vina otetog kojeg su popili u kući
svoga boga.
 • 9 Dok ja, bijah uništavao pred njima
*Amorite, čija velilčanstvenost
je ravna velilčanstvenosti cedra,
i moć, onoj u hrasta;
ja im bijah istrgnuo plodove iznad
i korijenje ispod;
 • 10 dok ja, bijah vas uspinjao iz Egipta,
i vodio vas po pustinji 40 godina
za uzeti u posjed zemlju Amorita;
 • 11 dok ja bijah podizao, između
vaših sinova, *proroke
i, između najboljih od vas,
nazirene[14];
da ili ne, je li istina to, sinovi
Izraelovi?
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 12 Ali, vi navodite nazirene piti vino
idajete prorocima ovu zapovijed:
Ne prorokujte!
 • 13 Evo me dakle za zgaziti vas na mjestu,
kao što gaze kola puna slame:
 • 14 zaklon će nestati pred šilim,
smioni neće prikupiti svoju
snagu,
ni junak neće izmaknuti,
 • 15 strijelac neće ostati uspravan,
pješak šili tome neće izmaknuti,
 • 16 najsršaniji od tih junaka
pobjeći će, savim gol,
u taj *dan
proročanstvo GOSPODOVO.

Izrael mora platiti dugove Bogu[uredi]

 • 3 1 Slušajte ovu riješ, onu koju je
GOSPOD izgovorio protiv vas,
sinovi Izraelovi,
protiv svake obitelji koju ja
bijah uspeo iz Egipta:
 • 2 Vi sami, ja sam vas upoznao,
između svih obitelji na zemlji;
to je zašto ću vam ispostaviti
rašun o svim vašim nepravdama.

Bog posreduje, prorok mora govoriti[uredi]

 • 3 Dva šovjeka idu li zajedno
ako se nisu susrela?
 • 4 Jedan lav riše li u šumi ako
nema plijena?
Jedan lavić oglašava li se iz
svoje jazbine
ako nije što uhvatio?
 • 5 Jedna ptica pada li u zamku
na zemlji
ako nema u njoj mamca?
Diže li se jedna zamka sa zemlje
ako nije bilo lovine?
 • 6 Ako rog zatrubi u gradu,
nije li narod bio opomenut?
Ako dođe nesreća u jedan grad,
nije li to GOSPOD bio koji je
to ušinio?
 • 7 Jer, Gospodin BOG ne šini ništa,
a da ne otkrije svoju tajnu
slugama svojim *prorocima.
 • 8 Jedan je lav riknuo, tko se neće
uplašiti?
Gospodin BOG je govorio, tko nebi
prorokovao?

Neće gotovo ništa ostati od Samarije[uredi]

 • 9 Jadikujte nad palašama, u Ašdodu,
nad palašama, u zemlji Egipat,
i recite:
Sakupite se na planinama Samarije[15]
vidite koja jehrpa u neredu
u njenom krilu,
koje nasilje u sred nje!
 • 10 One nemaju smisla, njihova
prevedna djela,
ti nagomilavatelji nasilja i pljački
u svojim palašama
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 11 To je zašto, ovako govori Gospodin
BOG:
neprijatelj opkoljava zemlju,
on će te lišiti tvoje sile,
a tvoje palače bit će opljačkane.
 • 12 Ovako govori GOSPOD:
Sve kao što *pastir čupa
iz ždrijela lavljeg za
dvije noge ili kraj uha,
tako će biti iščupani sinovi
Izraelovi,
ti ljudi nastanjeni u Samariji,
u udubini jednog divana, u
udobnosti kreveta.
 • 13 Slušajte i svjedošite protiv kuće
Jakovljeve[16]
proročanstvo Gospodina BOGA,
Boga sila:
 • 14 to je kao u dan kad ja budem šinio
protiv Izraela zbog njegovih
nedjela, ja ću posredovati protiv
*oltara iz Betela,
slomit ću rogove na oltaru[17]
i oni će pasti na zemlju;
 • 15 udarit ću ljetnu kuću
potom zimsku,
kuće od slonovaše nestat će
i velike kuće će se stropoštati
proročanstvo GOSPODOVO.

Samarijske gospođe[uredi]

 • 4 1 Slušajte ovu rijem, krave iz
Bašana[18] koje pasete na planini
Samarije,
tlačeći uboge
gazeći sirote,
govoreći svojim gazdama:
Donesi piti!
 • 2 GOSPOD priseže *svetošću:
Da, evo dolaze na vas dani
kad će vas se oteti šakljama`
i vaše druge harpunima,
 • 3 vi ćete izići kroz breče,
svaka za sebe,
i bit ćete bašene prema Harmonu[19]
proročanstvo GOSPODOVO.

Beznačajna žrtvovanja[uredi]

 • 4 Dođite u Betel i pobunjujte se,
u Gilgalu[20] umnožite svoje
pobune,
nudite od jutra svoje žrtve,
trećinu svojih dima;
 • 5 stavi dimiti bez *kvasa jednu
žrtvu zahvalnicu,
javno oglašavajte dobrovoljne
darove, jer tako vi to volite,
sinovi Izraelovi
proročanstvo Gospodina BOGA.

Izrael se nije vratio Bogu[uredi]

 • 6 Ja sam to koji vam je već dao
nestašicu za staviti u zube
u svim vašim gradovima,
nestašicu kruha u svim
vašim boravištima,
ali vi se niste vratili k meni
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 7 To sam ja koji je već bio odbio
dati pljuskove
na tri mjeseca od žetve,
ja bijah dao kišu pasti na
taj grad,
a ne onaj drugi;
ovo polje bi orošeno kišom,
a polje bez kiše sasušilo se;
 • 8 dva, tri grada, posrćući, bijahu
išla k drugom gradu
za piti vode,
a da nisu bili gasni,
ali vi se niste vratili
sve do mene
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 9 Ja vas bijah udario snijeti
i glavnicom[21],
bogatstva vaših vrtova,
vaših vinograda,
vaših smokvika i maših maslinjaka,
gusjenica ih bijaše poždrela,
ali vi niste došli sve do mene
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 10 Ja bijah bacio na vas kugu
stiglu iz Egipta,
ja bijah ubio mašem vaše
mlade ljude
pohvativši vaše konje
i bijah u vaše nozdrve
podigao smrad vašeg tabora,
ali vi se niste vratili k meni
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 11 Ja sam vas bio isprevrtao isto toliko
koliko u božanskom prevrtanju
Sodome i Gomore,
i vi bijaste kao jedno runo
istrgnuto iz požara,
ali vi se niste bili vratili k meni
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 12 Eh dobro, evo kako ću ja postupiti
s tobom, Izraele:
i pošto ću ja s tobom ovako
postupiti,
pripremi se susresti svog Boga,
Izraele:
 • 13 Jer evo:
Onaj koji oblikuje planine,
koji stvara vjetar,
koji otkriva šovjeku koji je njegov
nacrt,
koji, iz tmina, proizvodi zoru,
koji hodi po vrhovima zemlje,
on se zove GOSPOD, Bog
sila.

Pogrebna jadikovka nad Izraelom[uredi]

 • 5 1 Slušajte ovu riječ, ovu jadikovku[22]
koju ja prorišem nad vama, kućo
Izraelova:
 • 2 Ona je pala, ona se više neće
pridignuti,
djevica Izraelova,
ona leži na zemlji,
a nikog nema da ju podigne.
 • 3 Jer ovako govori Gospodin BOG:
Iz grada koji prikuplja tisuću ljudi,
ostat će samo stotina;
od onog koji okupi stotinu,
ostat će samo jedna desetina,
za dom Izraelov.

Tražite Gospodina i vi ćete živjeti[uredi]

 • 4 To je ovako da govori GOSPOD
kući Izraelovoj:
Tražite me i vi ćete živjeti.
 • 5 Ali, ne tražite u Betelu,
u Gilgal, ne ulazite,
Beršebu[23] ne prolazite;
jer, Gilgal bit će potpuno
izgnan,
a Betel postat će grijeh.
 • 6 Tražite GOSPODA i vi ćete
živjeti.
Pazite da ne pokaže
svoju snagu,
kuća Josipova[24],
kao vatra
koja ždre, a nikog za
ugasiti ju, u Betelu.
 • 7 Oni mijenjaju pravo u otrov
i svlaše pravdu na zemlju.
 • 8 Tvorac Plejada i Oriona,
koji mijenja tamu u svjetlost
jutarnju,
koji svodi dan u sjenu noćnu,
koji saziva vode morske
da ih raspe po licu zemlje:
on se zove GOSPOD.
 • 9 To je on koji izrušuje pljaškanju
moćnika,
i pljaška provaljuje ulaz
tvrđave®
 • 10 Oni mrze onog koji sud posjeća
na red ,
onog koji uzima riješ s
neporošnošću oni mrze.
 • 11 Eh dobro, pošto vi iscrpljujete
sirotog,
on uzimajući njegov dio žita,
te kuće od klesanog kamena
koje ste sagradili,
vi nećete u njima stanovati;
ti vinogradi slasti koje ste posadili,
vi im vina piti nećete.
 • 12 Jer, ja sam upoznao množinu vaših
pobuna
i bezmjernost vaših grijehova,
tlašitelji pravednika,
iznuđivaši ucjena;
oni odbijaju sirote iz suda.
 • 13 Evo zašto, u jedno takvo vrijeme,
mudar šovjek šuti,
jer to je vrijeme nesreće.
 • 14 Tražite dobro, a ne zlo,
da biste živjeli,
i tako GOSPOD, Bog sila,
bit će s vama, kao što vi to kažete.
 • 15 Mrzite zlo, ljubite dobro,
uspostavite pravo u sudu:
možda GOSPOD, Bog
sila bude imao milosti
za ostatak Josipov.
 • 16 Eh dobro! ovako govori GOSPOD,
Bog sila, moj Gospodin:
Na svim trgovima, bit će pogrebi,
na svim ulicama, reći će :
Jao! jao!
pozvat će seljaka na žalost,
na pogreb, posvećene u jadikovanje,
 • 17 u svim vinogradima, bit će pogrebi,
kad ja budem prošao posred tebe
kaže GOSPOD.
 • 18 Nesreća onima koji žudedan
GOSPODOV!
čemu ? bi vam on bio,
dan GOSPODOV?
bit će tmine, a ne svjetlost.
 • 19 To je kao kao jedna čovjek koji
bježi pred jednim lavom,
a medvjed ga iznenadi;
on se vrati kući, osloni
ruku o zid,
a zmija ga ujede.
 • 20 Neće li biti tmine, dan
GOSPODOV, a ne svjetlost,
tama, bez ikakva svjetla?

Jedan kult nepodnosiv Bogu[uredi]

 • 21 Ja mrzim, ja prezirem vaša
hodočašća,
ja ne mogu podnijeti vaša
okupljanja,
 • 22 kad uspinjete k meni svoje
holokauste;
i u vašim milodarima, nišeg
da mi godi;
vaše *žrtvovanje životinja
utovljenih, ja od njih odvraćam
oši;
 • 23 udalji od mene graju svojih
pojanja,
svirku svojih harfi, ne mogu
ju slušati.
 • 24 Već neka pravo izvire kao voda
i pravda kao jedan nepresušivi
potok!
 • 25 Jeste li mi vi nudili žrtve
i milodare u pustinji,
tijekom 40 godina, dome
Izraelov?
 • 26 Već ste vi nosili Sikuta, svojeg
Kralja, i Kijun[25],
svoje slike,
zvijezda vaših bogova, koje ste
vi našinili.
 • 27 Ja ću vas prognati s one strane
Damaska
reče GOSPOD, Bog sila,
to je njegovo ime.

Jedna lažna sigurnost[uredi]

 • 6 1 Nesreća onima koji su utemeljili
svoju spokojnost na *Sionu
i onima koji su stavili svoju
sigurnost u planinu Samarije,
oni, cvijet prvog od naroda,
prema kome ide kuća Izraelova:
 • 2 ” Prođite kroz Kalne, govore oni, i
gledajte, odande, pođite u Hamat,
veliki,
potom siđite u Gat[26] u Filisteji;
da su oni napredniji no ova
kraljevstva ovdje?
i njihova teritorija veća no vaša?“
 • 3 Htijući odagnati dan nesreće,
vi približavate vlast nasilja.
 • 4 Opruženi na ležajima od slonovaše,
izvaljeni na svojim divanima,
oni se goste mladim ovnovima
i probranim telcima iz staja;
 • 5 oni sastavljaju pjesme uz zvuk harfe,
pjevajući kao David svoje
vlastite kadence,
 • 6 pijući vino iz svojih kupa,
mirišući se uljem *prvina,
ali oni ne ćute nikakav metež za
rušenje Josipa[27].
 • 7 To je zašto, sada, oni će biti izgnani
na šelu izgnanika.
i svršava pobratimstvo mekoputih!

Uništenje Samarije[uredi]

 • 8 GOSPOD to priseže samim sobom
proročanstvo GOSPODOVO,
Boga
sila,
ja koji hoću biti ponos Jakovljev,
ali koji mrzi njegove palače:
Ja ću izrušiti grad cijeli;
 • 9 ako bi se dogodilo da deset ljudi
odupru se u samo jednoj kući,
oni bi umrli.
 • 10 Rođak koji odnese lješeve
izvan kuće da ih spali
reći će onome koji je u dnu
kuće:
” Ima li još tko s tobom, “
On će odgovoriti : ” Gotovo je!“
Više nikog za zazvati *ime
GOSPODOVO!
 • 11 Da, evo GOSPODA koji zapovijeda;
on udara: velika se kuća stropoštava,
šak i malena se raspukla.
 • 12 Da li konji galopiraju
po stijenju,
ore li se tu volovima,
za koga vi preokrećete pravo u otrov
i plod pravde u kukutu[28]?

Ništavne pobjede[uredi]

 • 13 Oni se raduju za Lo-Davar za
ništa
i kažu: ” Nije li to naša snaga što
smo ušinili, mi, osvajanje
Karnaima[29] dva roga?“
 • 14 Evo me dakle, ja ću dići protiv vas,
kućo Izraelova proročanstvo
GOSPODOVO, Boga sila jedan
narod,
da vas potlaši iza LeboHamata
sve do potoka Arabe[30].

Prvo viđenje Amosovo: skakavci[uredi]

 • 7 1 Evo što mi dade vidjeti Gospodin,
moj BOG:
pojavili su se skakavci,
kad regija poše klijati
bijaše to otava koja dođe poslije
kosidbe kraljeve[31];
 • 2 kako oni bijahu požderali
svu travu zemlje,
ja rekoh:
” Gospodine, moj BOžE, oprosti,
ja te molim,
Jakov[32] može li izdržati? on je
tako malen!“
 • 3 GOSPOD se pokaja:
”To se neće dogoditi“,
reče GOSPOD.

Drugo viđenje: vatra[uredi]

 • 4 Evo što mi dade vidjeti Gospodin,
moj BOG:
Gospodin, moj BOG, poveo je
parbu vatrom
koja bijaše progutala
veliki *bezdan
i gutaše teritoriju;
 • 5 ja rekoh:
Gospodine, moj BOžE, zaustavi,
molim te,
Jakov može li izdržati? on je tako
mali! “
 • 6 GOSPOD se pokaja:
” Ni to se neće dogoditi“,
reče Gospodin, moj BOG.

Treće viđenje: kositar[uredi]

 • 7 Evo što mi dade vidjeti moj
Gospodin: uspravljen uz jedan
zid od kositra[33],
držeći kositar u ruci.
 • 8 Gospod mi reče:
” što vidiš Amose? “
Ja rekoh : ” Kositar. “
Moj mi Gospodin reče:
” Evo, ja upravo stavih kositar u sred
Izraela mog naroda;
za njega, ja neću više ni jednom
proći.
 • 9 *Visoka mjesta Izakova bit će
opustošena,
*svetišta Izraelova, zbrisana,
kad se ja podignem s mašem
protiv kuće Jeroboamove. “

Amos je protjeran iz Betela[uredi]

 • 10 Svećenik iz Betela, Amasija,
posla reći Jeroboamu[34], kralju Izraelovu: ”
Amos snuje protiv tebe u krilu kuće Izraelove;
zemlja ne može više podnijeti to što on kaže.
Jer, to je ovako što govori Amos:
 • 11 To je od maša da će umrijeti
Jeroboam,
a Izrael će sav biti izgnan
daleko od svoje zemlje.“
 • 12 Amasija tada reče Amosu:
” Odlazi, vidovnjaše, spasi se u Judi:
ondje, ti možeš zaslužiti svoj kruh
i *prorokovati, ondje!
 • 13 Ali, u Betelu, ne zapošinji
ponovo prorokovati,
jer ovdje je *svetište kraljevsko,
kraljevski templ!“
 • 14 Amos odgovori Amasiji:
” Ja ne bijah prorok;
ja ne bijah ni sin prorokov,
ja bijah govedar, ja sam pobirao sikomore[35];
 • 15 ali, GOSPOD me uzeo iza stoke
i GOSPOD mi je rekao: Idi! prorokuj Izraelu
mom narodu.
 • 16 Sada dakle,
slušaj riješ GOSPODOVU:
Ti izjavljuješ: Ti nećeš prorokovati
protiv Izraela,
ti nećeš brbljati o kući Izakovoj!
 • 17 To je zašto, ovako govori
GOSPOD:
Tvoja žena, ona će se prostituirati
po gradu:
tvoji sinovi i tvoje kćeri, oni će
pasti od maša;
tvoja zemlja, ona će biti podijeljena
konopom;
ti, ti ćeš umrijeti na jednoj nešistoj
zemlji,
a Izrael bit će potpuno izgnan
daleko od svoje zemlje.

Četvrto viđenje: korpa plodova[uredi]

 • 8 1 Evo što mi dade vidjeti Gospodin,
moj BOG:
bijaše to jedna korpa plodova s
kraja ljeta.
 • 2 On reče:
” što vidiš ti, Amose?“
Ja rekoh: ” Jednu korpu plodova
s kraja ljeta.“
GOSPOD mi reče:
” Kraj[36] je stigao za Izrael moj
narod;
za njega, ja neću više ni jedanput
proći.
3 Polja templa cviljet će, onog dana
proročanstvo Gospodinovo, mog
BOGA;
brojni bit će lješevi,
posvuda vlada tišina.“

Pohlepa trgovaca[uredi]

 • 4 Slušajte ovo, vi koji
bjesnite na sirote
za uništiti ponizne u zemlji,
 • 5 vi koji kažete:
”Kad će dakle mlad mjesec
završiti,
da možemo prodavati žito,
i *šabat, da možemo otvoriti
vreće s pšenicom,
smanjujući efu, povećavajući sikal[37],
krivotvoreći vagu lažljivu,
 • 6 kupujući uboge za srebro
i sirote za jedan par sandala?
Mi ćemo prodavati šak
mekinje pšenišne! “
 • 7 GOSPOD ovo priseže po ponosu
Jakovljevom[38]:
Nikad ja neću zaboraviti nijedan od
njihovih šinova;
 • 8 zbog toga, zemlja neće li zajecati
i svi njeni stanovnici pasti u
žalost?
Ona će se napuhnuti, sva,
kao rijeka[39],
ona će se naduti i svaliti se
kao rijeka egipatska.

Dan Gospodinov bit će jedan dan žalosti[uredi]

 • 9 Dogodit će se, u onaj dan
proročanstvo Gospodinovo, mog
BOGA
kad ću ja dati da zađe sunce
u sred podneva
i zamrašit ću zemlju u pol
dana;
 • 10 ja ću preokrenuti u žalost vaša
hodočašćenja,
u jadikovke sve vaše pjesme;
ja ću staviti na sva križa jednu
*kostrijet,
ja ću obrijati sve glave[40];
ja ću vam dati da ga nosite kao
za sinom jedincem,
a ono što će slijediti slišit će
danu gorčine.
 • 11 Evo dolaziti dana
proročanstvo Gospodina , mog
BOGA
kad ću ja razasuti glad po zemlji,
ne glad za kruhom, ni žeđ za vodom,
već onu za slušanjem riješi
GOSPODOVE,
a ona se više pronaći neće!
 • 13 U onaj dan,
djevice u svojoj ljepoti
i mladi ljudi propadat će od
žeđi;
 • 14 oni koji prisežu grijehom Samarije
i koji kažu: ” živ tvoj Bog, Dane!
živjela Sila Beršebe[41]
past će i neće se više dignuti.

Peto viđenje: uzdrmano svetište[uredi]

 • 9 1 Ja vidjeh svog Gospodina na *oltaru,
koji govoraše:
Udari zaglavak
i pragovi će pasti;
odstrani sve one koji su na šelu,
a sljedbenike, njih ću ja pobiti
mašem;
oni neće imati jednog jedinog
bjegunca koji će moći pobjeći;
 • 2 da provale ulaz *boravišta
mrtvih, moja će ih ruka otud izvući,
da se uspnu u nebo, ja ću ih
spustiti;
 • 3 da se sakriju na greben Karmela[42],
ja ću ih tražiti i otud ih izvući;
da se ukradu s mojih ošiju
na dno mora,
ja ću dati zapovijed Zmiji
da ih ondje ugrize;
 • 4 da se predaju u zarobljeništvo
pred svojim neprijateljima,
ja ću dati zapovijed mašu
da ih pobije;
ja ću imati oko nad njima,
za zlo, a ne za dobro.

Gospodin, gospodar svemira[uredi]

 • 5 Gospodin BOG, svemogući,
dotakne li zemlju, ona
se potrese,
a sve stanovnike obuzme žalost;
ona se nadme; sva, kao rijeka,
ona se sruši, kao rijeka egipatska;
 • 6 onaj koji uspravlja svoje stube
u nebo
i koji podiže svoju palašu
iznad zemlje;
onaj koji poziva vode morske
i koji ih prosipa na lice zemlje,
GOSPOD, to je njegovo ime.

Bog će kazniti krivce[uredi]

 • 7 Za mene, niste li vi kao sinovi
kušitski, vi sinovi Izraelovi?
proročanstvo GOSPODOVO
Nisam li ja uspeo Izrael iz Egipta,
Filistince iz Kaftora i *Aram iz
Kira[43]?
 • 8 Evo ošiju Gospodinovih,
mog BOGA,
na kraljevstvu okrivljenom:
Ja ću ga ukloniti s površine tla,
ipak, ja neću potpuno uništiti
kuću Jakovljevu[44]
proročanstvo GOSPODOVO.
 • 9 Da, evo ću ja dati zapovijedi:
ja ću protresti, među svim
narodima, kuću Izraelovu,
kao što se trese u rečetu,
a da najmanje kamenje ne
padne na zemlju;
 • 10 to je od maša da će pomrijeti svi
krivci u mojem narodu,
oni koji govorahu:
” On se neće približiti,
neće nam se dogoditi, nesreća!“

Bog će obnoviti kraljevstvo Davidovo[uredi]

 • 11 U onaj dan, ja ću podići trošnu
kolibu Davidovu,
ja ću joj zapušiti rupe;
ja ću joj podići ruševine,
ja ću ju uspraviti kao u nekadašnje
dane,
 • 12 na takav našin da će oni posjedovati
ostatak Edoma i svih naroda
nad kojima je moje ime bilo
objavljeno
proročanstvo GOSPODOVO, koje
će se ispuniti.
 • 13 Evo dolaze dani
proročanstvo GOSPODOVO
gdje oraš sustiže onog koji žanje,
i beraš onog koji sije;
kad će planinama teći mošt
i svakim humom izvirati;
 • 14 ja mijenjam sudbinu Izraelu
svojem narodu:
oni će nanovo izgraditi gradove
porušene, za stanovati u njima,
oni sade vinograde, za iz njih
piti vino,
oni obrauju vrtove, za
jesti im plodove;
 • 15 ja ih sadim na njihovoj zemlji:
oni neće više biti iščupani iz svoje
zemlje,
one koju sam ja njima dao
reče GOSPOD, tvoj Bog.


Podrubnice uz Amosovu knjigu[uredi]

 • [1]Tekoa: predgrađe oko 17 km južno od Jeruzalema, u Judinom kraljevstvu -Izrael: u vrijeme Amosovo kra-ljevstvo desetorih sjevernih plemena. Amos ga naziva i kućom Jakovljevom (3.13) , kućom Josipovom (5.6), kućom Izakoviom (7.16) ili jednostavnije Jakov ( 6.8) ,

Josip (5.15) ili Izak (7.9).

 • [2]Vjerojatno oko 750. g.pr.r.I.Kr.
 • [3]Karmel: plodna planina u sjeveroistočnom dijelu Palestine.
 • [4]Damask: prijestolnica *aramejskog kraljevstva, koji je dugo vremena ratovao protiv Izaraela- drljače: povlaka obskrbljena šiljcima kojua je služila za odijeliti zrnevlje od klasja nakon žetve.
 • [5]Hazael, Ben-Hadad: imena više kraljeva u Damasku.
 • [6]Bikeat-Aven, Bet-Eden, Kir: neidentificirani lokaliteti . O Kiru , vidjeti Iz 22.?6 i bilješku.
 • [7]Gaza: (r.6-7), Ašdod, Aškelon i Ekron (r. 8) su, s Gatom (r.6.2) , pet glavnih gradova Filisteje.
 • [8]Vidjeti r. 11 i bilješku.
 • [9]Tir: prijestolnica Fenicije (vidjeti Oz 9.13 i bilješku).
 • [10]Edom: pučanstvo jugoistočno od Mrtvog mora smatrano potomstvom Ezavljevim, brata Jakovljeva (Izrael).
 • [11]Teman i Bosra: dva grada u kojima su stanovali po-glavari Edomovi
 • [12]Amoniti: pučanstvo jednog malog kraljevstva na istoku Transjordanije, uokolo Raba (r.14), danas Aman - Galaad: planinska regija u središtu Transjordanije.
 • [13]Drugo kraljevstvo u susjedstvu Izraelovom, istočno od Mrtvog mora. Keriot (2.2) je prijestolnica Moaba.
 • [14]nazireni: ljudi posvećeni Bogu; oni su imali poseban zavjet uzdržavanja od vina (r.12).
 • [15]Ašdod: vidjeti1.6 i bilješku - Samarija: prijestolnica Izraelova u vrijeme Amosa.
 • [16]Vidjeti bilješku uz 1.1.
 • [17]Betel: vidjeti bilješku uz Oz 4.15 - rogovi oltara: vidjeti Iz 27.2 i bilješku.
 • [18]Bašan: plodna ravan na sjeveru Transjordanije , poznat zbog svojih stada. Samarijske su žene prispodobljene živo-tinjama iz tih stada.
 • [19]Možda Hezrmon, planina na sjeveru Palestine.
 • [20]Vidjeti bilješku uz Oz 4.15.
 • [21]Bolesti na pšenici.
 • [22]Pogrebna pjesma, često improvizirana, karakteristična je po svom neujednačenom ritmu.
 • [23]Betel, Gilgal: vidjeti bilješku uz Oz 4.15 - Ber-ševa: tradicionalno kultno mjesto na jugu Izraelovog kraljevstva Jude.
 • [24]Vidjeti bilješku uz 1.1.
 • [25]Sikut, Kijun: dva lažna boga vjerojatno asirijskog podrijetla (usp. 2Krlj 17.30).
 • [26]Kalne, Hamat: dva *aramejska grada - Gat: jedan od glavnih gradova Filistije (vidjeti 1.6-8).
 • [27]Vidjeti bilješku uz 1.1
 • [28]Otrovna biljka.
 • [29]Lo-Davar: jedan grad u Transjordaniji (2S 9.4), možda među onima koje Joas bijaše osvojio prema 2Krlj 13.25. Hebrejsko ime tog grada dopušta jednu igru riječi (lo davar: ništa). - Karnaim: drugi grad u Transjordaniji (Stv 14.5; 1 M 5.26), čije ime dopušta jednu drugu igru riječi ( karnaim: dva roga - rog je simbol moći).
 • [30]Lebo-Hamat indicira krajnji sjever Palestine (vidjeti Joz 13.5) - potok Arabe: krajnji jug Transjordanije.
 • [31]kraljeva kosidba: prvo pobiranje krmiva, rezervirano kralju.
 • [32]Vidjeti bilješku uz 1.1.
 • [33]Hebrejski termin preveden s kositar ne susreće se nigdje više u Bibliji. Neki misle da prije označava jednu razulju opskrbljenu jednim konopom s olovom , korištenu u zidarstvu; oni prevode ®na jednom zidu, jednom razuljom s olovom u ruci
 • [34]Betel: vidjeti bilješku uz Oz 4.15. Za utemeljenja svetišta u Betelu po Jeroboamu I, vidjeti 1Krlj 12.26-33 - Jeroboam: ovdje se radi o Jeroboamu II ( 2Krlj 14.23-29).
 • [35]sin proroka: vidjeti u Glosaru pod PROROK - sikomora: to drvo raste samo u *Niziji i jordanskoj depresiji; njen plod služi ishrani stoke.
 • [36]Hebrejski tekst čini ovdje jednu igru riječi između qayicç (plodovi ljeta) i qeåcç (kraj).
 • [37]mlad mjesec: blagdan koji je označavao početak mjeseca ( 1S 20.5, 24); bio je neradni. Vidjeti u Glosaru pod MLAD MJESEC - efa, sikal : vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [38]Jakov: vidjeti bilješku uz 1.1 - ponos Jakovljev: to je jedno označavanje Boga samog (vidjeti 6.8).
 • [39]Redak 8b preveden je na osnovi 9.5.
 • [40]kostrijet i obrijane glave označavaju veliku žalost;vidjeti Jr 48.37 i u Glosaru pod RASTRGATI SVOJU ODJEćU.
 • [41]Grijeh Samarije: prezriva apelacija boga obožavanog u Samariji (vidjeti Oz 8.5 i bilješku) - tvoj Bog, Dan: vidjeti 1Krlj 12.29 - Sila Ber-šebe (vidjeti 5.5 i bilješku).
 • [42]Vidjeti 1.2 i bilješku.
 • [43]Kušiti: biblijsko ime za Nubijce (vidjeti bilješku uz Iz 11.11) - Kafor: možda Kreta - Kir: vidjeti 1.5; Iz 22.6 i bilješku.
 • [44]Vidjeti 1.1 i bilješku.