Prvi sudrugovi Davidovi u Siklagu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Prvi sudrugovi Davidovi u Siklagu


Prvi sudrugovi Davidovi u Siklagu[uredi]

12 1 Evo onih koji dođoše k Davidu u Siklag1, kad on još bijaše zadržan daleko od Saula, sina Kišova. Ubrojani među ratnike, oni sudjelovahu u boju. 2 Oni bijahu naoružani lukovima, služiše se desnom rukom, a lijevom rukom za bacati kamenje i strijeljati strijelom iz luka.
Među braćom2 Saulovom iz Benjamina: 3 poglavar Ahiezer i Joaš, sin Šemaa Givetita; Jeziel i Pelet, sinovi Azamavetovi; Beraka i Jehu Anatotit; 4 Jišmaja Gabaonit, ratnik između Tridesetorice, i poglavar Tridesetorice3; 5 Jirmeja, Jahaziel, Johanan, i Jozabad Gedaratit; 6 Eleuzaj, Jerimot, Bealija, Šemarijahu, i Šefatijahu Harafit 7 Elkana Jišijahu, Azarel, Joezer, Jašobeam, Koreiti; 8 Joela i Zebadija, sinovi Jerohama, iz Gedora.
9 Gaditi se odvojiše za otići k Davidu u sklonište u pustinji. To bijahu srčani ljudi, ljudi rata odgojeni za boj, opremljeni štitom i kopljem, hrabri kao lavovi i brzi kao gazele na planinama. 10 Ezer bijaše poglavar, Obadija drugi, Eliab treći, 11 Mišmana četvrti, Jirmeja peti, 12 Ataj šesti, Eliel sedmi, 13 Johanan osmi, Elzabad deveti, 14 Jirmejahu deseti, Makbanaj jedanaesti. 15 To bijahu, među sinovima Gadovim, poglavari vojske; najmanji između njih vrijedio je stotinu; najveći je vrijedio tisuću1. 16 To bijahu oni koji bijahu prešli Jordan u prvom mjesecu, kad je prelijevao svoje obale, i koji nagnaše u bijeg sve one iz doline, na istok i na zapad.
17 Sinovi Benjaminovi i Judini dođoše do skloništa Davidova. 18 On iziđe pred njih, uputi im riječ i reče im: ” Ako je to za mir što ste vi došli k meni za pomoći mi, ja ću biti spreman svim srcem združiti se s vama; ali ako je to za pre variti me u korist mojih neprijatelja, tad u mojim rukama nema nasilja, nek Bog naših otaca to vidi i nek presudi!“ 19 Tad duh okrijepi Amazaja, poglavara Tridesetorice:
” Mi smo tvoji, Davide,
i s tobom, sine Jeseov!
Mir, mir tebi
i mir onome tko ti pomaže!
Jer je tvoj Bog koji ti pomaže!“
David ih primi i postavi među poglavare postrojbe.
20 Ljudi iz Manasea se pridružiše Davidu kad on dođe s Filistincima za tući se protiv Saula ali ti ljudi mu ne mogoše pomoći, jer, savjetujući se, prinčevi Filistine otpustiše Davida govoreći: ” Po cijenu naših glava on će se pridružiti svom gospodaru Saulu2!“ 21 Kad David pođe za Siklag, ljudi Manaseovi se pridružiše njemu: Adnah, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu i Siletaj, poglavari tisuća u Manaseu. 22 To su oni koji pomogoše Davidu i postrojbi, jer oni bijahu svi ljudi smioni i postadoše oni poglavari vojske. 23 Naime, svaki dan ljudi dolaziše k davidu za pomoći, tako da tabor postade velik kao jedan tabor Božji1.