Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Odjeća i insignije svećenika

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Odjeća i insignije svećenika

 • 28 1 » Uzmi sa sobom svojeg brata Aarona i njegove sinove s njim, između sinova Izraelovih, da obavljaju službu svećeničku - Aaron, Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar, sin Aaronov.
 • 2 Načinit ćeš za svog brata Aarona svetu odjeću, u znak slave i veličanstva.
 • 3 A ti, ti ćeš reći svim mudracima da sam ja ispunio jednim duhom i mudrošću i ti ćeš njima reći da načine odjeću Aaronovu da on bude posvećen i da obavlja svećenstvo.
 • 4 Evo odjeće koju će načiniti: prsnik, efod[211], haljinu, izvezenu tuniku, turban, pojas. Oni će dakle napraviti posvećenu odjeću za tvog brata Aarona - i za njegove sinove - da oni vrše moje svećenstvo.
 • 5 Oni će koristiti zlato, ljubičasti purpur, crveni purpur, blještavi skerlet[212] i lan.
 • 6 Načinit će efod od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana - umjetnički izrađeno.
 • 7 Imat će za pričvrstiti ga dvije naramenice za učvrščivanje na dva svoja kraja.
 • 8 Ešarpa efoda, ona koja je iznad, bit će istovjetan rad: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
 • 9 Ti ćeš uzeti dva kamena od berila i gravirati na njima imena sinova Izraelovih:
 • 10 šest njihovih imena na prvom kamenu i šest imena koja ostaju na drugi kamen, prema redu njihovog rođenja.
 • 11 Gravirat ćeš dva kamena imenima sinova izraelovih na način klesarskog urezivanja kao graviru na jednom pečatu[213]; ti ćeš ih optočiti i metnuti zlatom.
 • 12 Stavit ćeš ta dva kamena na naramenice efoda, te kamenove koji su podsjetnik[214] u za ljubav sinova Izraelovih, a Aaron će nositi njihova imena pred GOSPODOM, na svojim dvjema naramenicama.
 • 13 Načinit ćeš zlatne okvire[215]
 • 14 i dva lančića od čistog zlata; i stavit ćeš ta dva uvijena lančića na okvir.
 • 15 Potom načinit ćeš prsnik suđenja - umjetnički rad; načinit ćeš ga na način efoda, načinit ćeš ga od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
 • 16 Kad se presavije bit će četvrtast, dužine jednog empana[216] i širok jedan empan.
 • 17 Opremit ćeš ih jednim kompletom kamenja[217]; bit će četiri reda kamenja: - jedan: sardoniks, topaz i smaragd. To će biti prvi red;
 • 18 - drugi red: tamnocrveni rubin, lazurit i jaspis
 • 19 treći red: agat, karneol i ametist;
 • 20 - i četvrti red: krizolit, beril i oniks. Oni će imati zlatni okvir za ukras.
 • 21 Kamenje odgovara imenima sinova Izraelovih, bit će ih dvanaest kao i njihovih imena; oni će biti gravirani kao pečat, svaki sa svojim imenom budući da ima dvanaest plemena.
 • 22 Na prsniku ti ćeš načiniti pletene i uvijene lančiće, od čistog zlata.
 • 23 Na prsniku načinit ćeš dva zlatna obruča na dva kraja prsnika.
 • 24 Učvrstit ćeš dvije rese od zlata u dva obruča na krajevima prsnika,
 • 25 dok ćeš dva kraja dviju resa pričvrstiti o dvije rese; njih ćeš pričvrstiti sprijeda efodu.
 • 26 Napravit ćeš dva zlatna prstena i stavit ćeš ih na dva kraja prsnika, sa strane okrenute prema efodu, unutra.
 • 27 Napravit ćeš dva zlatna prstena i pričvrstit ćeš ih na dvije naramenice efoda, o njihovu osnovu, ispred do njihove spojne točke, iznad tkanice efoda.
 • 28 Privezat će se prsnik svojim prstenovima uz prstenove efoda jednom vrpcom od ljubičastog purpura na takav način da prsnik bude na naramenici efoda i i da se ne pomiče na efodu.
 • 29 I kad on bude ulazio u svetište, Aaron nosit će na svom srcu, na prsniku suđenja, imena sinova Izraelovih, u vječni spomen pred GOSPODOM.
 • 30 Stavit ćeš u prsnik suđenja Urim i Tumim[218]; oni će biti na srcu Aaronu kad on bude ulazio pred GOSPODA: Aaron nosit će dakle stalno sud sinova Izraelovih na svom srcu, u nazočnosti GOSPODOVOJ.
 • 31 Potom načinit ćeš haljinu efoda, svu od ljubičastog purpura.
 • 32 ona će imati u sredini jedan otvor za glavu, uokolo otvoru, bit će jedan obrub - tkalački rad; njen otvor bit će kao onaj u oklopa, nerazderiv.
 • 33 Na njenim skutima, načinit ćeš mogranje od ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještećeg skerleta - na njenih skutovima sve uokolo - i između njih, zvonca[219] od zlata svud uokolo:
 • 34 jedno zlatno zvonce, jedan mogranj, na skutovima haljine svud uokolo.
 • 35 Ona bit će na Aaronu kad bude služio obred: zvuk zvonaca čut će se kad bude ulazio pred GOSPODA u svetište i kad bude otud izlazio; tako on neće umrijeti.
 • 36 Potom napravit ćeš ti jedan cvjetić[220] od čistog zlata, tu ćeš ti ugravirati kao što se gravira pečat: » posvećen GOSPODU«,
 • 37 stavit ćeš ga na vrpcu od ljubičastog purpura i on će biti na turbanu. On mora biti na prednjem dijelu turbana.
 • 38 On će biti na čelu Aaronovom da bi on mogao nositi grijehove počinjena prema svetim *stvarima, sve one koje su ponuđene i posvećene od sinova Izraelovih: On će vječno biti na njegovom čelu da te žrtve mogu naći milost pred GOSPODOM.
 • 39 Potom ti ćeš izvesti tuniku od lana, načinit ćeš turban od lana; i načinit ćeš pojas - šivački rad.
 • 40 Za sinove Aaronove, načinit ćeš tunike; načinit ćeš im pojaseve, i potom načinit ćeš im tijare[221]u znak slave i veličanstva.
 • 41 Ogrnut ćeš svog brata Aarona i njegove sinove s njim, *pomazat ćeš ih, podijelit ćeš im investituru[222]|, posvetit ćeš ih oni će obavljati moje svećenstvo.
 • 42 Načini im gaće od lana za pokriti njihovu golotinju; one će ići od križa do bedara.
 • 43 Aaron i njegovi sinovi uzimat će ih kad budu ulazili u *šator susretanja ili kad se približavaju *oltaru za služiti u svetištu, da si nebi natovarili jedan grijeh i umrli. Nepromjenjivi zakon za njih i potomstvo poslije njih.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)