Knjiga o Danielu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Knjiga o Danielu

Danijel i njegovi drugovi u Babiloniji[uredi]

 • 1 1 Treće godine[1] vladavine Jojakimove, kralja Jude, Nabukodonozor, kralj Babilonije, dođe k Jeruzalemu i opsjede ga.
 • Gospodin izruči u ruke njegove Jojakima, kralja Jude, i jedan dio pribora kuće Božje; on ih odnese u zemlju Šinear[2] u kuću svojih bogova.
 • 3 Potom kralj zapovjedi Ašpenazu, ravnatelju svojeg osoblja, da dovede nekoliko sinova Izraelovih, kako kraljevskih potomaka tako i plemenitaških obitelji:
 • 4 dječaka bez ikakve mane, lijepih za vidjeti, upućenih u svaku mudrost, vještih u znanju, razumijevajućih znanost i posjedujuće krjepkost, da bi stojali u kraljevskoj palači i da bi ih se poučilo književnost i jezik Kaldejaca[3].
 • 5 Kralj odredi za njih svakodnevno snabdijevanje iz kraljevskog jelovnika i njegovog pića, propisujući da ih se odgaja tijekom triju godina, u kojem roku će se oni nalaziti u kraljevoj nazočnosti[4].
 • 6 Bijaše među njima nekoliko Judinih sinova[5]: Danijel, Hananija, Mišael, i Azarija.
 • 7 Predstojnik osoblja njima nadjenu imena: Danijelu[6] dade ime Beltšasar, Hananiji Šadrak, Mišaelu Mešak, i Azarijau Abed-Nego.
 • 8 A Danijel primi k srcu da se ne uprlja jelovnikom kraljevim ni vinom od njegovog pića. On načini jednu zamolnicu predstojniku osoblja da se ne bi prljao[7]
 • 9 i Bog dodijeli Danijelu milost i naklonost predstojnika osoblja.
 • 10 Predstojnik osoblja reče Danijelu: » Ja se bojim da Mojgospodin Kralj, koji je utvrdio vašu hranu i vaše piće, ne vidi vaša blijeda lica bljeđima od onih dječaka vaše dobi, i da me vi ne učinite krivim po cijenu glave spram kralja.«  *11 Danijel reče čuvaru kojeg predstojnik osoblje bijaše zadužio Danijelom, Hananijom, Mišaelom i Azarijaom:
 • 12 »Stavi dakle na pokus sluge svoje tijekom deset dana. Nek' nam se daje povrća za jesti i vode za piti.
 • 13 Potom ti ćeš pogledati naš izgled i izgled onih dječaka koji jedu kraljev jelovnik; i prema onom što budeš vidio, postupi spram svojih slugu!«
 • 14 On ih posluša i stavi ih na pokus tijekom deset dana.
 • 15 U roku od deset dana, vidje se da oni imadoše bolji izgled i veću gojaznost nego svi dječaci koji su jeli s kraljevskog jelovnika.
 • 16 Čuvar, dakle ukloni njihov jelovnik i vino koje su imali piti, i davaše im povrće.
 • 17 A toj četvorici dječaka Bog dade znanost, i uputi ih u svu književnost i mudrost.
 • 18 U roku dana propisanih od kralja za njih dovesti k njemu, predstojnik osoblja dovede ih u nazočnost Nabukodonozorovu.
 • 19 Kralj porazgovara s njima, i među svima ne nađe se nitko kao Danijel, Hananija, Mišael i Azarija. Oni se nađoše dakle u nazočnosti kraljevoj;
 • 20 i u svim predmetima mudrosti i spoznavanja o kojima je kralj raspitivao kod njih on ih nađe deset puta nadmoćnijima svim vračevima i čarobnjacima[8] što ih on imaše u svem svom kraljevstvu.
 • 21 A Danijel poživje sve do prve godine kralja Kira[9].

Prvi Nabukodonozorov san[uredi]

 • 2 1 U dvije godine vladavine Nabukodonozora[10], Nabukodonozor imade snove. Njegov duh bi zabrinut i njegov ga san napusti.
 • 2 Kralj zapovijedi pozvati mađioničare, čarobnjake, vračeve i Kaldejce[11], da bi izložili kralju njegove snove.
 • 3 Kralj im reče: » Ja sam imao jedan san, a moj je duh zabrinut da spozna taj san.«
 • 4 Kaldejci rekoše kralju, na aramejskom: »O kralju! Živio za uvijek[12]! Reci san slugama svojim, a mi ćemo ti izložiti tumačenje.«
 • 5 Kralj odgovori i reče Kaldejcima: » Ja dajem svoju riječ! Ako mi ne obznanite san i njegovo tumačenje, bit ćete raskomadani, a vaše će kuće biti pretvorene u klozetske jame[13].
 • 6 A, ako vi izložite san i njegovo tumačenje, primit ćete s moje strane poklone, nagrade i mnoge počasti. Izložite mi dakle san i njegovo tumačenje!«
 • 7 Oni po drugi put odgovoriše govoreći: » Nek' kralj kaže san svojim slugama, a mi ćemo izložiti tumačenje.«
 • 8 Kralj odgovori i reče: » Zasigurno, ja znam da vi pokušavate dobiti na vremenu, jer ste vidjeli da sam dao svoju riječ:
 • 9 ako li mi ne obznanite san, ista vas presuda čeka; a vi ste se dogovorili za izreći u mojoj nazočnosti jednu lažnu i izopačenu riječ sve dok se vrijeme ne promijeni. Recite mi dakle san, i ja ću moći znati da li ćete mi izložiti njegovo tumačenje.«
 • 10 Kaldejci odgovoriše i kazaše u nazočnosti kraljevoj: »Nema ni jednog čovjeka na svijetu koji može izložiti kraljev predmet! Jer, ni jedan kralj, ma kako moćan i velik da je, nije nikad tražio jednaku stvar ni jednom magičaru, čarobnjaku ni Kaldejcu.
 • 11 Stvar koju kralj traži je prekomjerna, i nema nikog drugog tko može nju izložiti u nazočđnosti kraljevoj, izuzev ako to nisu bogovi koji nemaju ništa s tjelesnim bićima.«
 • 12 Na to, kralj se razljuti i razdraži mnogo, i zapovjedi pogubiti sve mudrace Babilonije[14].
 • 13 Pojavi se presuda; mudraci bijahu sasijecani, a tražiše i Danijela i njegove drugove da budu pobijeni.

Bog otkriva Danijelu kraljev san[uredi]

14 Tada Danijel načini jedan mudar i razborit hitar odgovor Arioku, glavnom kraljevom krvniku[15], koji bijaše izišao za sasjeći mudrace Babilnije.

 • 15 On uze riječ i reče Arioku, kraljevom časniku: » Zašto je presuda dana od kralja tako strogađ« Tad Ariok priopći stvar Danijelu.
 • 16 Danijel tada uđe i zamoli kralja da mu dadne vremena; glede tumačenja, on će ga izložiti kralju.
 • 17 Tada Danijel ode u svoju kuću, i priopći stvar Hananiji, Mišaelu, i Azariji, svojim drugovima,
 • 18 govoreći im da mole milost u Boga s neba u svezi s tom misterijom, da ne dopusti uništenje Danijelovo i njegovih drugova s ostatkom babilonijskih mudraca.
 • 19 Tad tajna bi razotkrivena Danijelu u jednom noćnom viđenju. Tada Danijel Blagoslovi Boga na nebu. Danijel uze riječ i reče:
 • 20 » Nek' *ime Božje blagoslovljeno
bude, oduvijek i zauvijek!
Jer, mudrost i moć pripadaju njemu.
 • 21 On je taj koji mijenja vremena i
časove;
on obara kraljeve i podiže kraljeve;
on podijeljuje mudrost mudracima,
i spoznaju[16] onima koji znaju
razlikovati;
22 on je taj koji otkriva stvari duboke i
skrivene;
on poznaje ono što ima u tminama,
a s njim boravi svjetlost.
23 Tebi, Bože mojih otaca[17] , moja
zahvalnost i moj hvalospjev,
jer ti si mi dao mudrost i snagu!
A sada, ti si mi dao upoznati ono što te mi bijasmo zamolili; pošto si nam dao upoznati kraljev predmet.«
 • 24 Nakon toga, Danijel uđe kod Arioka, kojeg kralj bijaše zadužio da uništi mudrace Babilonije; on dođe i reče ovako: » Ne ubijaj mudrace Babilonije! Uvedi me kod kralja, i ja ću izložiti tumačenje kralju.«
 • 25 Tad Ariok, u hitnji, uvede Danijela kod i ovako mu reče: » Ja sam našao jednog čovjeka, među izgnanicima iz Jude, koji će obznaniti tumačenje kralju.«

Statua krhkih nogu[uredi]

 • 26 Kralj uze riječ i reče Danijelu, zvanom Beltšasar: » Možeš li mi ti obznaniti san koji sam vidio i njegovo tumačenjeđ«
 • 27 Daniel odgovori u nazočnosti kraljevoj i reče: » Tajnu za koju se kralj raspituje, ni mudraci, ni vračari, ni magičari, ni čarobnjaci ne mogu izložiti kralju[18].
 • 28 Ali, ima jedan Bog u nebu koji razotkriva tajne, i on je obznanio kralju Nabukodonozoru ono što će se dogoditi u budućnosti. Tvoj san i viđenja tvojeg duha na tvom ležaju, evo ih.
 • 29 Za tebe, o kralju, tvoje misli bijahu iskrsle na tvom ležaju o onome što će se ubuduće dogoditi, a otkrivatelj tajni te upoznao s onim što će se zbiti.
 • 30 Što se tiče mene, to nije nikako zbog toga što bi ona meni bila otkrivena jednom mudrošću nadmoć nijom onoj u svih drugih živih bića; već je to da bi se obznanilo kralju tumačenje i da bi ti spoznao misli svojeg *srca.
 • 31 Ti dakle, o kralju, ti si gledao; kad evo jednog velikog kipa. Taj kip bijaše veoma velik, a njena divota, osobita. Ona se dizaše pred tobom, a njen izgled bijaše zastrašujući.
 • 32 Taj kip imaše glavu od čistog zlata, prsa i ruke od srebra, trbuh i bedra od bronce,
 • 33 noge od željeza, stopala dijelom od željeza, dijelom od keramike.
 • 34 Ti gledaše, kad jedan kamen se otkinu bez posredovanja ikakve ruke; on udari kip u njegova željezna stopala, i on se u prah raspade.
 • 35 Tad bijahu razmrvljeni zajedno željezo, keramika, bronca, srebro i zlato; oni postadoše kao pljeva na gumnu u ljeto: vjetar ju odnosi i ne nađe joj se više nikakvog traga. Glede kamena koji bijaše udario kip, on postade jedna velika planina i ispuni svu zemlju.
 • 36 Takav je san, a mi ćemu mu sada izreći tumačenje u nazočnosti kraljevoj. *37 Ti, o kralju, kralju kraljeva; ti kome Bog iz neba bijaše dao kraljevstvo, moć, snagu i slavu,
 • 38 ti u čiju ruku on bijaše stavio ljude, divlje životinje i nebeske ptice, ma u kojem mjestu prebivali, i kojeg je postavio gospodarem nad svima njima: ti si taj koji je zlatna glava.
 • 39 Poslije tebe podignut će se jedno drugo kraljevstvo, slabije od tvojeg; potom jedno drugo kraljevstvo, treće, ono od bronce, koje će zagospodariti svom zemljom.
 • 40 Potom će doći četvrto kraljevstvo, tvrdo kao željezo: isto kao što željezo mrvi i krši sve, kao željezo koje drobi, ono će smrviti i zdrobiti sve ove ovdje.
 • 41 Ti si vidio stopala i prste dijelom od lončarske keramike i dijelom od željeza: to će biti jedno razdijeljeno kraljevstvo, a bit će u njemu tvrdoće željeza, isto kao što si ti vidio željezo izmiješano s keramikom od ilovače.
 • 42 Što se tiče prstiju na stopalima dijelom od željeza i dijelom od keramike: jednim će dijelom kraljevstvo biti snažno, a jednim će dijelom ono biti lomljivo[19].
 • 43 Ti si vidio željezo izmiješano s keramikom: posredstvom ljudskog sjemena oni će biti izmiješani[20], ali oni neće prionuti jedno drugom, kao što se željezo ne miješa s keramikom.
 • 44 A u one dane tih tadašnjih kraljeva, Bog će podići jedno kraljevstvo koje nikad neće biti uništeno i čije kraljevanje neće biti prepušteno nekom drugom narodu. Ono će smrviti i uništiti sva ta tamošnja kraljevstva, i potrajat će zauvijek;
 • 45 isto kao što si vidio jedan kamen[21] otkinuti se od planine bez posredništva ikakve ruke i smrviti željezo, broncu, keramiku, srebro i zlato. Veliki Bog je obznanio kralju ono što će biti ubuduće. San je siguran, a njegovo tumačenje dostojno vjerovanja.«
 • 46 Tada kralj Nabukodonozor pade ničice, odade počast Danijelu i zapovijedi da mu prinesu jednu žrtvu i mirise.
 • 47 Kralj se obrati Danijelu i reče: Uistinu, vaš Bog je Bog bogovima, Gospodin kreljevima i otkrivatelj tajni, jer mi je mogao otkriti onu tajnu.«
 • 48 Tad kralj podiže Daniela, predade mu mnogo velikih poklona, dade mu vlast nad svom pokrajinom Babilonije i načini ga glavnim nadzornikom svih mudraca Babilonije.
 • 49 Danijel podnese jednu molbenicu kralju[22], a ovaj stavi Šadraka, Mešaka i AbedNegoa na čelo uprave pokrajine Babilonije. Glede Danijela, on bijaše u blizini kraljevoj.

Zapovijed obožavanja zlatne statue[uredi]

 • 3 1 Kralj Nabukodonozor načini jedan kip od zlata: njegova visina bijaše 60 lakata[23], a njegova širina, šest lakata. On ju podiže u ravnici Dura, u pokrajini Babiloniji.
 • 2 A kralj Nabukodonozor posla glasnike za prikupiti satrape[24], nadzornike, upravitelje, savjetnike, rizničare, zakonoznance, sudske činovnike i sve službenike pokrajina da dođu na posvećenje kipa kojeg kralj Nabukodonozor bijaše podigao.
 • 3 Tada satrapi, nadzornici, upravitelji, savjetnici, rizničari, zakonoznanci, sudski činovnici i svi službenici pokrajina se sakupiše na posvećenje kipa kojeg kralj Nabukodonozor bijaše podigao.
 • 4 Tad poklisar povika snažnim glasom: » Zapovijeda vam se ljudi iz svih pučanstava, naroda i jezika!
 • 5 U času kad budete čuli zvuk roga, frule, kitare, harfe[25], lutnje, gajdi i svih vrsta glazbala, vi ćete se pokloniti i obožavati kip od zlata kojeg je kralj Nabukodonozor podigao.
 • 6 Tko god se ne pokloni, bit će bačen u istom času u užarenu peć. «
 • 7 Na to, u istom času kad ljudi začuše zvuk roga, frule, kitare, harfe, lutnje, gajdi i svih vrsta glazbala, ljudi svih pučanstava, naroda i jezika se pokloniše i obožavahu kip od zlata kojeg kralj Nabukodonozor bijaše podigao.

Danijelovi prijatelji ostaju vjerni Bogu[uredi]

 • 8 Na to, istog časa, Kaldejci se primaknuše i staviše protiv Židova[26]. *9 Oni uzeše riječ i rekoše kralju Nabukodonozoru: » O kralju! Živio zauvijek[27]!
 • 10 Ti sam, o kralju, dao si zapovijed da svaki čovjek koji bude čuo zvuk roga frule, kitare, harfe, lutnje, gajdi i svih vrsta glazbala, ima se pokloniti i obožavati kip od zlata,
 • 11 a tko se ne bude poklonio bude bačen u užarenu peć.
 • 12 Ima Židova koje si ti stavio na čelo uprave pokrajine Babilonije: Šadrak, Mešak i AbedNego. Ti ljudi, o kralju, nemaju opbzira spram tebe: oni ne služe tvoje bogove i ne obožavaju zlatni kip koji si ti podigao. «
 • 13 Tad Nabukodonozor, s gnjevom i srdžbom, zapovjedi dovesti Šadraka, Mešaka i Abed-Negoa. Tada ti ljudi bijahu dovedeni u nazočnost kraljevu.
 • 14 Nabukodonozor uze riječ i reče njima: » Je li točno, Šadrače, Mešače i AbedNego, da vi ne služite mojim bogovima i da vi ne obožavate zlatni kip koji sam ja podigaođ
 • 15 Jeste li vi sada spremni, u času kad začujete zvuk roga, frule, kitare, harfe, lutnje, gajdi i svih vrsta glazbala, da se poklonite i obožate kip kojeg sam ja načiniođ Ako li ga ne budete obožavali, u istom času vi ćete biti bačeni u sred užarene peći, i koji je to bog koji će vas izbaviti iz moje rukeđ«
 • 16 Šadrak, Mešak i AbedNego uzeše riječ i rekoše kralju: » O Nabukodonozore! Mi ne trebamo tebi odgovarati što god bilo u vezi s ovim.
 • 17 Ako naš Bog kojeg mi služimo može nas osloboditi, nek' nas oslobodi užarene peći i tvoje ruke, o kralju!
 • 18 Čak i da ne učini to, znaj dobro, o kralju, da mi nećemo služiti tvoje bogove i obožavati zlatni kip koji si tu podigao.«
 • 19 Tad Nabukodonozor bi ispunjen bijesom, a izraz njegovog lica se promijeni glede Šadraka, Mešaka i Abed-Negoa. On uze riječ i zapovjedi užariti peć sedam puta jače no što imaše običaj zagrijavati ju.
 • 20 Potom on zapovjedi snažnim ljudima iz svoje vojske da svežu Šadraka, Mešaka i Abed-Negoa, za baciti ih u užarenu peć.
 • 21 Tad ti ljudi biše svezani zajedno sa svojim hlačama, svojim tunikama, svojim kapama i svojim ogrtačima, i biše oni bačeni u sred užarene peći.
 • 22 Na to, kako riječ kraljeva bijaše stroga i kako peć bijaše iznimno ugrijana, plamen ubi ljude koji bijahu razapeli Šadraka, Mešaka i Abed-Negoa.
 • 23 Glede e trojice ljudi Šadraka, Mešaka i AbedNegoa, oni padoše svezani u sred užarene peći[28].

Danijelovi prijatelji spašeni iz užarene peći[uredi]

 • 24 Kralj Nabukodonozor njih ču pjevati[29], on bi zaprepašten i naglo diže se. On uze riječ i reče svojim savjetnicima: » Nismo li mi bacili u sred vatre trojicu svezanih ljudi?« Oni odgovoriše i rekoše kralju: » Naravno, o kralju! «  *25 Kralj odgovori i reče: » Evo ja vidim četvoricu razvezanih ljudi koji hodaju usred vatre, a da na njima nema nikakave pozljede, a izgled četvrtog sliči onome sina božjeg[30]
 • 26 Tad Nabukodonozor približi se otvoru užarene peći. On uze riječ i reče: » Šadrače, Mešače i Abed-Nego, sluge Boga svevišnjega, iziđite i dođite!« Tad Šadrak, Mešak i AbedNego iziđoše iz sred vatre.
 • 27 Satrapi[31], nadzornici, upravitelji i savjetnici kraljevi se okupiše. Oni vidješe te ljude: vatra nije imala nikakve moći nad njihovim tijelima; kosa im na glavi ne bijaše osmuđena; njihovi ogrtači bijahu netaknuti, a miris vatre ne bijaše prešao na njih.
 • 28 Nabukodonozor uze riječ i reče: » Blagoslovljen budi Bog Šadrakov, Mešakov i Abed-Negoov, koji je poslao svog Anđela i spasio sluge svoje, jer se oni bijahu pouzdali u njega i što, kršeći riječ kraljevu, bijahu izručili tijela svoja da ne bi služli ni obožavali nikakvog boga, ako to nije njihov Bog.
 • 29 Glede mene, ja sam dao zapovijed da netko, iz sveg puka, naroda i jezika, tko bi govorio s bezumnošću protiv Boga Šadrakova, Mešakova i AbedNegova, bude raskomadan, a kuća njegova pretvorena u slivnik[32]; jer nema drugog Boga koji može tako oslobađati.
 • 30 Tad kralj dade napredovati Šadraku, Mešaku i Abed-Negou, u pokrajini Babiloniji.

Drugi san kraljev: veliko drvo[uredi]

 • 31 Kralj Nabukodonozor, ljudima svih pukova, naroda i jezika koji nastanjuju cijelu zemlju. Nek mir vaš bude velik!
 • 32 Znakovi i čuda koja je svevišnji Bog učinio spram mene, ja sudim dobrim izložiti ih:
 • 32 Ti znakovi, kako su veliki,
i njegova čuda, kako su moćna!
Njegova je vladavina jedna vječna
vladavina,
i njegova vlast ide iz pokoljenja u
pokoljenje.
 • 4 1 Ja, Nabukodonozor, ja bijah spokojan u kući svojoj, napredovah u svojoj palači.
 • 2 Vidjeh jedan san, i on me užasavaše; sanjarije na ležaju mom, i viđenja mog duha uznemiravaše me.
 • 3 Dao sam naredbu dovesti u nazočnost moju sve mudrace[33] Babilonije, da mi obznane tumačenje sna.
 • 4 Tada uđoše magičari, vračevi, kaldejci i čarobnjaci[34]; ja rekoh san u nazočnosti njihovoj, a oni mi ne dadoše tumačenja.
 • 5 Na kraju uđe Danijel, nazvan Beltšasar prema imenu mog Boga, koji imaše u sebi duh svetih bogova[35]. Ja rekoh san u nazočnosti njegovoj:
 • 6 » Beltšasare, ravnatelju magičara, ti koji imaš u sebi, ja to znam, jedan duh svetih bogova i kojeg ni jedna tajna ne nadilazi, reci meni viđenja sna koji sam vidio i njegovo tumačenje!
 • 7 U viđenjima mog duha na mom
ležaju, ja gledah, kad evo jednog
drveta, u sred zemlje,
čija visina bijaše ogromna.
 • 8 Drvo postade ogromno i jako:
njegova visina dopiraše sve do
neba,
i njegov vidik sve do krajeva
zemlje.
 • 9 Njegovo lišće bijaše lijepo, a njegovi
plodovi obilni:
bijaše u njemu hrane za sve.
Pod njim se sklanjahu poljske zvijeri,
u njegovim granama boraviše ptice
nebeske,
i njime se prehranjivaše svako
tijelo.
 • 10 Ja gledah u viđenjima mog diuha na
ležaju svom, kad evo kako silažaše s
neba jedan Budni[36], jedan Svetac.
 • 11 On snažno povika i reče:
Oborite stablo i posijecite njegove
grane! Skinite njegovo lišće i
poberite njegove plodove!
Nek' zvjerinje pobjegne ispod njega,
i ptice iz njegovih grana!
 • 12 Ali, panj njegovih korijena ostavite
u zemlji,
i s jednom gvozdenom i brončanom
biočugom,
u raslinju poljskom!
On će biti orošen rosom nebeskom,
i dijelit će travu zemaljsku sa zvijerima.
 • 13 Promijenit će se *srce njegovo da ne
bude više srce čovječje,
a srce zvjersko bit će dano njemu.
Po tome sedam će doba proći preko
njega.
 • 14 Stvar bi učinjena po naredbi
Budnih,
i posao po zapovjedi Svetih,
da bi živući priznali
Da ja Sve-Višnji gospodar
kraljevstva ljudi,
koji ga je dao kome on hoće
i na njega podigao najponiznijeg
od ljudi.
 • 15 Takav je san koji sam vidio, ja, kralj Nabukodonozor. Glede tebe, Beltšasare, reci njegovo tumačenje. Jer svi mudraci kraljevstva mog ne mogu mi obznaniti tumačenje; ali ti, ti to možeš, pošto ti imaš u sebi jedan duh bogova svetih.«

Daniel tumači kraljev san[uredi]

 • 16 Tada Daniel, nazvan Beltšasar, bi užasnut na jedan čas i njegove se misli uzmučiše. Kralj uze riječ i reče: » Beltšasare, nek' te san i njegovo tumačenje ne uznemiravaju!« Beltšasar odgovori i reče: » Vaša svjetlosti! Nek' san bude za neprijatelje tvoje, a njegovo tumačenje za protivnike tvoje!
 • 17 Drvo koje si ti vidio, koje postade veliko i snažno, čija visina sezaše do neba, i vidik do cijele zemlje;
 • 18 čije lišće bijaše lijepo i plodovi obilni, i u kome bijaše hrane za sve; pod kojim boraviše zvijeri poljske, i u čijem lišću se gnijezdiše ptice nebeske:
 • 19 to si ti, o kralju! Jer ti si postao velik i snažan; tvoja veličina je narasla i dosegla do neba, a tvoja vlast, sve do krajeva zemlje.
 • 20 Potom je kralj vidio jednog Budnog, jednog Sveca, koji silažaše s neba i govoriše : Oborite drve i uništite ga! Ali panj korijenja njegovog ostavite u zemlji, i s jednom biočugom od željeza i bronce u raslinju poljskom; on će biti orošen rosom nebeskom, i imat će svoj dio sa zvijerima divljim, sve dok sedam doba ne prođu nad njim.
 • 21 Takvo je tumačenje, o kralju! To je odluka Sve-Višnjega koja je stigla sve do Vaše svjetlosti kralja:
 • 22 Protjerat će te između ljudi; ti ćeš imati svoju nastanbu sa zvijerima poljskim; hranit će te travom kao govedo a kupat će te rosa nebeska; a sedam doba će proći nad tobom, sve dok ne uvidiš da je Sve-Višnji gospodar kraljevstva ljudi i da ga on daje kome on hoće.
 • 23 Potom je rečeno da se ostavi u zemlji panj s korijenjem drveta: Tvoje kraljevanje će se produljiti za tebe, čim ti priznaš da je *Nebo gospodar.
 • 24 To je zato, o kralju, da ti moj savjet prihvatiš! Otkupi svoje grijehe pravdom[37] i svoje grješke imajući milosti za siromašne! Možda će biti tu jedno produženje za tvoju spokojnost!«

San se ostvaruje[uredi]

 • 25 Sve se to dogodi kralju Nabukodonozoru.
 • 26 Nakon dvanaest mjeseci, on šetaše terasom babilonijske kraljevske palače. *27 Kralj uze riječ i reče: » Nije li velika Babilonija, koju sam ja izgradio kao kraljevsku palaču snagom svoje moći, u slavu svoje uzvišenostiđ«
 • 28 Riječ još bijaše u kraljevim ustima, kad jedan glas pade s neba: » Tebi se govori, o kralju Nabukodonozore! Kraljevstvo ti je oduzeto.
 • 29 Otjerat će te se između ljudi; imat ćeš stan svoj sa zvijerinjem divljim; hranit će te travom kao goveda; i sedam će doba[38] proći nad tobom, sve dok ti ne priznaš da je SveVišnji gospodar kraljevstva ljudskog i da ga daje kome on hoće. «
 • 30 U isti čas, stvar se ostvari nad Nabukodonozorom: on bi otjeran između ljudi; on je jeo travu kao goveda, a tijelo je njegovo kupala rosa nebeska, tako da kosa njegova iznicaše poput pera orlovskih, a njegovi nokti, kao oni u ptica. *31 » Na kraju tih dana[39], ja, Nabukodonozor, ja podigoh oči prema nebu, i svjest mi se povrati. Ja blagosiljam Sve-Višnjeg, ja ću svetkovati i proslavljati vječnog Živućeg:
Jer, njegova vlast je jedna vječna
vlast,
i njegovo kraljevstvo ide iz
pokoljenja u pokoljenje.
 • 32 Svi stanovnici zemlje ne znače ništa:
On postupa po svojoj volji,
prema Vojsci nebeskoj[40] i
stanovnicima zemlje;
Nema nikog tko njega udara rukom
i tko kaže: »Što ti to činišđ«
 • 33 Istog časa, moja mi se svijest povrati i, za slavu kraljevstva mog, moje veličanstvo i moja slava vratiše mi se; moji mi savjetnici i moji dostojanstvenici me iskaše natrag. Ja bih postavljen na kraljevstvo svoje, i još jedna mi izvanredna veličina bi dana k tome.
 • 34 Sada ja, Nabukodonozor, ja svetkujem, kličem i Kralja nebeskog,
Jer sva njegova djela su istinitost i
njegovi putovi su pravednost, i može
on spustiti one koje se ponašaju s
ohološću.

Gozba kod kralja Belšasara[uredi]

 • 5 1 Kralj Belšasar[41] načini jednu veliku gozbu za svoje dostojanstvenike, brojem tisuću, i u nazočnosti tisuće on pi vino.
 • 2 Tijekom kušanja vina, Belšasar zapovjedi donijeti zlatne i srebrene posude koje Nabukodonozor, njegov otac bijaše oteo iz Templa u Jeruzalemu[42], iz njih pijahu kralj i njegovi dostojanstvenici, njegove suložnice i njegove službenice.
 • 3 Tada se donesoše zlatne posude koje bijahu uzete iz templa, tj., Kuće Božje iz Jeruzalema, a kralj i njegovi dostojanstvenici, njegove suložnice i njegove službenice, pijahu iz jih.
 • 4 Oni piše vino, i proslavljaše bogove od zlata i srebra, od bronce, od željeza, od drveta i od kamena.
 • 5 Istog časa, iskrsnuše ljudski prsti: oni pisaše ispred svjećnjaka na zidnoj žbuki kraljevske palače, i kralj vidješe podlakticu ruke koj pisaše.
 • 6 Tada kralj promijeni boju: njegove se misli uznemiriše, njegovi se sastavci križa potresoše i njegova koljena udarahu jedno o drugo.
 • 7 Kralj snažno povika da se uvedu vračevi, kaldejci i čarobnjaci. Kralj uze riječ i reče mudracima Babilonije: » Svaki čovjek koji pročita ovaj zapis i izloži mi njegovo tumačenje, ogrnut će purpur, imat će zlatnu ogrlicu oko vrata i zapovjedat će u trijumviratu[43] kraljevstva.
 • 8 Tada svi mudraci kraljevstva uđoše, i ne mogoše pročitati natpis, ni, obznaniti mu tumačenja kralju.
 • 9 Tada kralj Belšasar bi krajnje uznemiren i promijeni boju, a njegovi dostojanstvenici biše zaprepasđ teni.

Daniel tumači tajnoviti zapis[uredi]

 • 10 Kraljica, pred riječima kralja i njegovih dostojanstvenika uđe u gozbenu dvoranu. Kraljica uze riječ i reče: » O kralju! Živio za uvijek[44]. Nek' te tvoje misli ne uznemiravaju i nek' se ne mijenjaju boje tvoje!
 • 11 Ima jedan čovjek u tvojem kraljevstvu koji ima u sebi duh svetih bogova[45]. U dane tvojeg oca, nađe se u njemu jedna vidovitost, jedna oštroumnost i mudrost jednaka mudrosti bogova; i kralj Nabukodonozor, tvoj otac, postavi ga za ravnatelja magičara, vračeva, kaldejaca i čarobnjaka. Tako učinit tvoj otac kralj,
 • 12 jer se nalaziše u tom Danijelu, koma kralj dade ime Belšasar, jedan izvanredan duh, znanost i pronicavost, za tumačiti snove, izlagati zagonetke i rješavati probleme. Sada dakle, nek' Daniel bude pozvan, i on će ti izložiti tumačenje!«
 • 13 Tada Daniel bi uveden pred kralja. Kralj uze riječ i reče: » Jesi li ti Danijel, između prognanika iz Jude kojeg je moj otac doveo iz Judeđ
 • 14 Ja sam čuo govoriti o tebi da je jedan duh bogova u tebi, i da se nalazi u tebi jedna vidovitost, jedna pronicljivost i izvanredna mudrost.
 • 15 A sada, uveli su kod mene mudrace i vračeve, da bi pročitali ovaj natpis i obznanili mi tumačenje stvari.
 • 16 No, ja, čuo sam govoriti da bi ti mogao priskrbiti tumačenja i razriješiti probleme. Sada dakle, ako možeš pročitati ovaj natpis i priopćiti mi njegovo tumačenje, ogrnut ćeš purpur, imat ćeš zlatnu ogrlicu o vratu i zapovjedat ćeš u triumviratu u kraljevstvu mojem.«
 • 17 Tada Daniel uze riječ i reče u nazočnosti kraljevoj: » Tvoji pokloni, nek' budu za tebe samog, i tvoja darivanja, daj ih drugima! Ali zapis, ja ću ga pročitati kralju i dat ću mu tumačenje.
 • 18 O kralju! Bog svevišnji bijaše dodijelio kraljevstvo, veličinu, slavu i veličanstvo Nabukodonozoru tvom ocu;
 • 19 i zbog veličine koja njemu bijaše dodijeljena, ljudi iz svih pučanstava, naroda i jezika drhtali su od straha u nazočnosti njegovoj: on ubijaše koga on hotijaše i puštaše živjeti koga on hotijaše; i on spuštaše koga on hotijaše i on uzdizaše koga on hotijaše.
 • 20 I kad se njegovo srce ponese i njegov duh otvrdnu sve do nadmenosti, on bi smijenjen sa svog kraljevskog prijestolja i oduze mu se slava njegova:
 • 21 on bi otjeran između ljudi, njegovo srce postade slično onom u zvijeri, i imade stan s divljim magarcima; hraniše ga travom kao goveda i njegovo tijelo bijaše kvašeno riosom s neba, sve dok ne prepozna da Biog svevišnji jest gospodar kraljevstva ljudi i da on podiže na njega koga on hoće.
 • 22 A ti, njegov sin Belšasar, ti nisi ponizio svoje srce, iako si imao sve ovo:
 • 23 ti si se podigao protiv Gospodina neba; posuđe iz njegove kuće bijaše doneseno u nazočnost tvoju, i ti i tvoji dostojanstvenici, tvoje suložnice i tvoje službenice, vi piste vino iz njeg. Ti si slavio bogove od srebra i od zlata, od bronce, od željeza, od drveta i od kamena koji niti vide, niti čuju, a Boga koji ima tvoj dah u ruci svojoj i čiji su svi putovi tvoji, njega nisi uzpoštovao!
 • 24 Tada, sa svoje strane, podlaktica ruke bi poslana i taj zapis bi upisan,
 • 25 i evo zapisa koji bijaše označen: MENÉ MENÉ TEQEL OUPARSIN.
 • 26 Što se tiče tumačenja, evo ga. MENÉ, Izračunano: Bog je izvršio obračun tvoje vladavine i stavio joj kraj.
 • 27 TEQEL, Izvagnuto: Ti si bio izvagan na vazi i nađen nezadovoljavajućim. *28 PERES[46], Podijeljeno: tvoje je kraljevstvo bilo podijeljeno i dano Medijcima i Perzijancima.«
 • 29 Tada Belšasar zapovjedi ogrnuti Danijela purpurom, staviti mu zlatnu ogrlicu oko vrata, i proglasiti ga članom trijumvirata u kraljevstvu.
 • 30 Te iste noći, Belšasar, kralj kaldejaca, bi ubijen.
 • 6 1 A Darius Medijac[47] primi kraljevstvo, u dobi od 62 godine.

Danijelovi neprijatelji mu postavljaju zamku[uredi]

 • 2 Darius prosudi dobrim postaviti nad kraljevstvom 120 satrapa[48] da ih bude u svoj kraljevini;
 • 3 i iznad njih, trojicu ministara, od kojih jedan bi Daniel, da bi ti satrapi njemu izvještavali i da kralj nebi bio prikraćen.
 • 4 A Daniel nadvisivaše ministre i satrape, jer bijaše u njemu jedan izvanredan duh, i kralj naumi postaviti ga nad svom kraljevinom.
 • 5 Tadaministri i satrapi poželješe pronaći jednu zamjerku protiv Danijela gblede kraljevine; ali ne mogoše naći ni zamjerke ni grješke, jer on bijaše odan, i nikakva nemarnost ne bi nađena protiv njega.
 • 6 Tada ovi ljudi rekoše: » Mi ne nađosmo protiv tog Danijela nikakvu zamjerku, osim ako ju ne nađemo protiv njega zahvaljujući Zakonu njegovog Boga.«
 • 7 Tad ti ministri i ti satrapi odjuriše kralju i rekoše mu ovako: » O kralju Darijusu! Živio zauvijek[49]!
 • 8 Svi ministri kraljevine, nadzornici i satrapi, savjetnici i upravitelji održali su sastanak za uspostaviti jednu kraljevsku odredbu i staviti na snagu jednu zabranu: Tkogod, tijekom 30 dana, bi obratio se jednom molitvom nekom bogu ili čovjeku osim tebi samom, o kralju, bio bi bačen u jamu k lavovima.
 • 9 Sada dakle, o kralju! Potrebno je da ti uspostaviš zabranu i potpišeš naredbu[50] koja se ne smije mijenjati, prema zakonu Medije i Perzije koji je neopoziv.«
 • 10 Na to, kralj Darius potpisa naredbu i zabranu.

Daniel je bačen u jamu k lavovima[uredi]

 • 11 Kad Danijel saznade da je naredba potpisana, on uđe u kuću svoju. Ova imaše prozore koji se otvarahu, na gornjem katu, u smjeru Jeruzalema[51].Tri puta dnevno, on se stavljao na koljena, i molio i hvalio u nazočnosti svog Boga, kao što je to činio otprije.
 • 12 Tad se ti ljudi sjuriše i nađoše Daniela koji je molio i zaklinjao u nazočnosti Božjoj.
 • 13 Tad se oni primakoše i rekoše u nazočnosti kraljevoj, glede kraljeve zabrane: » Nisi li ti potpisao jednu zabranu prema kojoj svaki čovjek koji, tijekom 30 dana, molio bi jednom drugom bogu ili čovjeku, a ne tebi samom, o kralju, bio bi bačen u jamu k lavovimađ «  Kralj uze riječ i reče: » Stvar je sigurna, prema zakonu Medije i Perzije koji je neporeciv.«
 • 14 Tada oni uzeše riječ i rekoše u nazočnostiu kraljevoj: » Danijel koji je između izgnanika iz Jude, nema obzira spram tebe, o kralju! ni spram zabrane koju su ti bio potpisao, i tri puta na dan on moli svoju molitvu.«
 • 15 Tada kralj, kad je saznao tu stvar, bi vrlo ožalošćen; on usmjeri svoju pažnju na Danijela da bi ga oslobodio i, potrudi se spasiti ga.
 • 16 Tada se ti ljudi sjuriše kod kralja i rekoše kralju: » Znaj ovo, o kralju! Jedan je zakon za Medijce i Perzijce kao i svaka zabrana i naredba koju je kralj uspostavio, ne može se nikako mijenjati njih.«
 • 17 Tada kralj zapovjedi dovesti Danijela, i baciše ga u jamu k lavovima. Kralj uze riječ i reče Danijelu: » Tvoj Bog, kojeg ti postojano služiš, on će tebe osloboditi. «
 • 18 Jedna stijena bi donesena i stavljena na usta jame[52], kralj ju pečati svojim prstenom i prstenovima svojih dostojanstvenika, da se ništa ne bi promijenilo spram Danijela.
 • 19 Tada kralj ode u svoju palaču. On provede noć posteći, ne uvede svojih suložnica k sebi, i san mu njegov pobježe.

Daniel izlazi neozlijeđen iz jame s lavovima[uredi]

 • 20 Tada se kralj diže u rano jutro, u zoru, i ode u žurbi k jami s lavovima.
 • 21 Kako on prilaziše k jami, on zavika prema Danijelu jednim rastuženim glasom. Kralj uze riječ i reče Danijelu: » O Danijele, Slugo Boga živućeg! Tvoj Bog, kojeg si postojano služio, je li te mogao osloboditi lavova?«
 • 22 Tada Danijel progovori kralju: » O Kralju! Živio za uvijek[53]!
 • 23 Moj je Bog poslao *Anđela svog; on je zatvorio gubicu lavovima i oni mi nisu mogli nanijeti nikakvog zla, jer ja sam se našao pravedan pred njim; i glede tebe također, ja nisam učinio nikakvo zlo.«
 • 24 Tada kralj bi posve sretan i naredi izdignuti Danijela van iz jame, i ne nađe se na njemu nikakve pozljede, jer on bijaše vjerovao u svog Boga.
 • 25 Kralj zapovjedi dovesti one ljude koji su posvjedočili protiv Daniela: baciše ih u jamu k lavovima, njih, njihovu djecu i njihove žene. No, oni nisu ni dosegnuli dna jame kad se lavovi njih dočepaše i raskomadali tijela njihova.
 • 26 Tad kralj napisa ljudima svih pučanstava, naroda i jezika koji borave na zemlji: » Nek' mir vaš velik bude!
 • 27 Ja sam izdao naredbu da, na cijelom području moje kraljevine, ima se drhtati od straha u nazočnosti Boga Danijelovog:
Jer, to je Bog živući, i on
živi zauvijeg.
Njegova je vladavina neuništiva,i
njegovo vladanje trajat će sve do
kraja.
 • 28 On oslobađa i spašava;
on izvodi znakove i čuda u nebu
i na zemlji,
budući da je oslobodio Daniela
iz jame lavovske.«
 • 29 Glede tog Daniela, on uznapredova pod vladavinom Dariusovom i pod vladavinom Cirusa od Perzije[54].

Prvo Danijelovo viđenje.[uredi]

 • 7 1 U prvoj godini Belšasaraovoj[55], kralja Babilonije, Danijel vidje jedan san i viđenja na svom ležaju u duhu svom. Početak izvješća.
 • 2 Danijel uze riječ i reče: Ja promatrah, u svojim viđenjima tijekom noći Kad evo kako četiri vjetra nebeska[56] uzburkaše Veliko More.
 • 3 I četiri zvijeri se digoše iz Mora, različite jedna od druge.
 • 4 Prva bijaše kao lav i imaše ona krila orlova. Ja promatrah, kad njoj iščupaše krila; ona bi uzdignuta sa zemlje i uspravljena na dvije šape kao čovjek, i *srce joj ljudsko bi dano.
 • 5 Potom evo druge Zvijeri, druga po redu, slične medvjedu: ona bi uspravljena s jedne strane, držeći tri rebra u gubici među zubima; i govoriše njoj ovako: » Diži se! Pojedi mnoga tijela! »
 • 6 Poslije toga, ja promatrah, kad evo jedne druge, kao leopard koji ima četiri krila ptičja na leđima; Zvijer imaše četiri glave, i bi njoj dana vlast.
 • 7 Nakon toga, ja gledah u viđenjima noćnim, kad evo jedne četvrte Zvijeri, grozna, zastrašujuća, neobično snažna; ona imaše čudovišne zube od željeza; ona jedoše, trgaše i gaziše nogama ostatak; ona se razlikovaše od svih zvijeri koje joj prethodiše, i imaše ona deset rogova[57].
 • 8 Ja ispitivah rogove, kad evo kako između njih se diže jedan drugi mali rog; tri prethodna roga biše iščupana pred njim. I evo na tom rogu bijahu oči, kao ljudske oči, i jedna usta koja govoriše čudovišne stvari.

Starac i Sin Čovjekov[uredi]

 • 9 Ja promatrah, dok prijestolja bijahu postavljena i jedan Starac sjede: njegova odjeća bijaše bijela kao snijeg, kosa njegove glave, kao oprana vuna; njegov prijestol bijaše plamen ognjeni, s točkovima od užarene vatre[58].
 • 10 Jedna vatrena rijeka kuljaše i izlaziše pred njim. Tisuću tisuća ga služiše; 10.000 mirijada[59] stojaše pred njim. Sud zasjedaše, i knjige biše otvorene.
 • 11 Ja promatrah; tada, zbog buke čudovišnih riječi koje propovijedaše rog[60] ® ja promatrah, kad Zvijer bi ubijena, a njeno tijelo, oboreno, i ona bi izručena spaljivanju vatrom.
 • 12 Glede ostatka Zvijeri, bi prekinuta njena vladavina, i jedno produženje života dano sve do novog datuma i određenog časa.
 • 13 Ja promatrah u viđenjima noćnim, i evo kako s oblacima nebeskim dolaziše kao Sin Čovjekov[61]; on dođe sve do Starca, i primaknu se u nazočnost nejgovu.
 • 14 I bi mu dana vlast, slava i kraljevstvo: ljudi svih pučanstava, naroda i jezika služiše ga.
Njegova vlast je jedna vječna vladavina koja ne prolazi,
a kraljevstvo njegovo , jedno kraljev stvo koje nikad neće biti uništeno.

Tumačenje prvog viđenja[uredi]

 • 15 Moj vlastiti duh, Daniel, bi prestrašen ispod omotača svoga[62], a viđenja mojeg duha uznemiravahu me.
 • 16 Ja se približih jednom od onih koji stojaše ondje, i ja upitah što imade izvjesnog u prilog svemu tome. On mi reče i upozna me s tumačenjem stvari: *17 » Glede tih čudovišnih Zvijeri koje su na broju četvore[63]: Četiri će se kralja dići sa zemlje;
 • 18 potom *Sveci SveVišnjeg[64] primit će kraljevstvo i oni će posjedovati kraljevstvo zauvijek.«
 • 19 Tad ja htjedoh imati srce čisto glede četvrte Zvijeri, koja bijaše različita svima, i veoma strašna, imaše zube od željeza i kandže od bronce, jedoše, trgaše i gaziše nogama ostatak;
 • 20 i u prilog deset rogova koje ona imaše na glavi, potom druga koja se bijaše digla i pred kojom tri bijahu pale: taj rog imaše oči i usta koja govoriše čudovišne stvari, i njena prikaza bijaše veća nego nego ona njenih srodnika[65];
 • 21 ja promatrah, i taj rog zarati sa Svecima i nadjača ih,
 • 22 sve dok ne dođe Starac[66], i presuda ne bi dana u korist Svetaca SveVišnjega, da vrijeme dođe i da Sveci posjeduju kraljevstvo.
 • 23 On mi reče ovako: » Glede Četvrte Zvijeri: Jedno četvrto kraljevstvo doći će na zemlju, koje će se razlikovati od svih kraljevstava, prožderat će svu zemlju, i gazit će i rastrgavat će.
 • 24 A glede onih deset rogova: Iz tog kraljevstva podići će se deset kraljeva[67], potom jedan drugi dići će se nakon njih. Taj će se razlikovati od prethodnih; on će ubiti tri kralja;
 • 25 on će propovijedati riječi protiv SveVišnjega i uznemiravati Svece SveVišnjega; on će nakaniti promijeniti kalendar i Zakon, i Sveci će biti izručeni u njegovu ruku tijekom jednog doba, dva doba i jednu polovicu doba[68].
 • 26 Potom sud će zasjesti, i prekinut će se njegova vlast, za uništiti ga i ukloniti konačno.
 • 27 Glede kraljevstva, vlasti i veličine svih kraljevstava kojih ima pod svim nebesima, ona bijahu dana pučanstvu Svetaca SveVišnjega:
Njegovo kraljevstvo je jedno vječno
kraljevstvo; sve vlasti služit će mu i
biti mu pokorne.«
 • 28 Ovdje se svršava izvješće. Za mene, Daniela, moje misli me mnogo uznemiriše; moje boje se promijeniše, a ja sačuvah stvari u srcu svome.

Drugo viđenje: Ovan i Jarac[uredi]

 • 8 1 U trećoj godini vladavine Belšasarove, jedno mi se viđenje pojavi, meni Danielu, nakon onog što mi se bi prikazalo prethodno[69].
 • 2 Ja promatrah u viđenju, i evo kako, u viđenju, ja bijah u Suza-tvrđi, koàja je u pokrajini Elam. Ja promatrah u viđenju, i ja sam bijah uz rijeku Ulaj[70]. *3 Ja digoh oči i pogledah: bijaše tu jedan Ovan koji stojaše pred rijekom. On imaše dva roga[71]. Oba roga bijahu visoka, jedan viši od drugog, a najviši se uzdizaše na posljednjem mjestu.
 • 4 Ja vidjeh Ovna udarati na zapad, na sjever i na jug; ni jedna životinja nije mogla opstati pred njim, niti itko, osloboditi se njegove vlasti. On djelovaše po svojoj volji i narastaše.
 • 5 Ja bijah obuzet mislima, kad evo jedan Jarac dođe sa zapada, prelazeći svu zemlju i ne dodirujući ju; taj Jarac imaše među očima jedan naočit rog.
 • 6 On dođe sve do Ovna sa dva roga kojeg sam vidio stojati pred rijekom, i on potrča na njega u žestini svoje sile.
 • 7 Ja ga vidjeh doći u blizinu Ovna, a on se razbjesni protiv njega. On udari Ovna i slomi njegova oba roga, i Ovan ne imade snage odoljeti mu. On ga baci na zemlju i zgazi ga, i nitko ne bi za osloboditi Ovna njegove vlasti.
 • 8 Jarac bezmjerno naraste; ali dok on bijaše u punoj snazi, veliki rog bi slomljen, a na njegovom mjestu podigoše se četiri naočita roga četiri vjetra nebeska.
 • 9 Iz jednog od njih iziđe jedan sasvim malen rog i naraste još više prema jugu, prema istoku i prema divnoj zemlji[72].
 • 10 On naraste sve do Vojske nebeske[73]; on obori na zemlju dio te Vojske i zvijezda koje on zgazi. On naraste sve do Princa te Vojske, oduze mu vječnu žrtvu[74] i uzdrma temelje njegovom svetištu.
 • 12 Vojska bi izručena, uz vječnu žrtvu, s izopačenošću[75]. Rog baci Istinu na zemlju, i u onome što poduze on i uspje.
 • 13 Ja tad začuh govoriti jednog *Sveca[76].
I Svetac reče: » Do kada to viđenje vječne žrtve, izopačenosti uništavateljice, svetišta izručenog i Vojske zgažene nogamađ«
 • 14 On mi reče: Sve do 2.300 večeri i jutara[77]; potom svetištu će biti vraćena njegova prava.«

Tumačenje drugog viđenja[uredi]

 • 15 No, dok ja Daniel, gledah to viđenje i nastojah razumjeti ga, kad evo stade pred mene nešto kao prikaza ljudska[78]. 16 I ja začuh glas ljudski u sred Ulaja[79] koji vikaše i govoriše: » Gabrijele, objasni ovo viđenje!«
 • 17 On dođe do mjesta gdje ja stajah; i dok on dolaziše, ja bih užasnut i padoh na lice. On mi reče: » Razumij, sine čovjekov, jer viđenje je za vrijeme svršetka.« *18 Dok mi on govoriše, ja padoh u obamrlost, licem prema zemlji. On me dotaknu i uspravi ponovo na mjestu gdje ja bijah.
 • 19 Potom on reče: » Ja ću ti obznaniti ono što će se dogoditi u vrijeme gnjeva, jer svršetak je za jedan određeni datum.
 • 20 Ovan sa dva roga koje si ti vidio: to su kraljevi Medije i Perzije[80]. *21 Dlakavi Jarac: to je kralj grčke. Veliki rog koji on imaše među očima: to je prvi kralj[81].
 • 22 Jednom kad je on slomljen, četiri koja se dižu na njegovom mjestu[82] jesu četiri kraljevine koje će se dići iz tog naroda, ne imajući njegovu snagu.
 • 23 U vrijeme njihove vladavine, kad izopačeni budu ispunili svoju izopačenost, podići će se jedan besraman kralj i vješt u podmuklostima[83].
 • 24 Njegova će snaga biti u narastanju, ali ne njegovom vlastitom silom; on će izvoditi čudesna razaranja i uspjet će u svemu što poduzme; on će uništiti moćne, tj. narod *Svetaca[84].
 • 25 A zbog svoje spretnosti, on će osigurati uspjeh svojim obmanama; on će narasti u svom srcu i, u sred mira, uništiti jedno mnoštvo[85], ali će biti skršen bez posredovanja ikakve ruke.
 • 26 Glede viđenja večeri i jutara[86], takvog kakvo bi spomenuto, to je istina. Za sebe, čuvaj tajnu viđenja, jer se ona odnosi na daleke dane.«
 • 27 Tada ja, Daniel, iznemogoh, i bih bolestan tijekom dosta dana. Potom se digoh i pozabavih kraljevim poslovima. Ja bijah užasnut zbog viđenja, i nitko ga ne razumijevaše.

Molitva Danielova: Gospodine oprosti![uredi]

 • 9 1 U prvoj godini Dariusa, sina Asireusova, iz loze Medijaca, koji bijaše kraljem kraljevstva Kaldejaca[87],
 • 2 u prvoj godini njegove vladavine, ja Daniel osmotrih u Knjigama broj godina koje, prema riječi GOSPODOVOJ *proroku Jeremiji, trebaju se ispuniti nad ruševinama Jeruzalema: 70 godina[88].

3 Ja okrenuh svoje lice prema Gospodinu Bogu u potrazi za molitvom i preklinjanjima, *postom, kostrijeti i pepelom[89].

 • 4 Ja molih GOSPODINA svog Boga i načinih ovu ispovijed: » Ah! Gospodine, Bože veliki i strašni koji čuva savez i vjernost prema onima koji ga vole i čuvaju njegove zapovijedi!
 • 5 Mi smo zgriješili, mi smo počinili grješke, bili smo bezbožni i pobunjeni, okrenuli smo se od tvojih zapovijedi i tvojih odluka.
 • 6 Nismo slušali slugu tvojih proroka koji su govorili u tvoje ime našim kraljevima, našim prinčevima, našim očevima[90] i svem puku u zemlji.
 • 7 Tebi, Gospodine, pravda, a nama sram na lice u ovaj dan, ljudima Jude i stanovnicima Jeruzalema, svem Izraelu, onima koji su blizu i onima koji su u daljini, u svim zemljama gdje si ih ti protjerao zbog nesavjesnosti koje su počinili prema tebi!
 • 8 GOSPODE, nama sram na lice, našim kraljevima, našim prinčevima i našim očevima, jer smo zgriješili prema tebi.
 • 9 Gospodinu našem Bogu pripadaju milosrđe i oprost, jer mi smo bili pobunjeni protiv njega,
 • 10 i nismo slušali glas GOSPODA naše Boga za hoditi prema njegovim zapovijedima, koje na bijaše ponudio posredništvom slugu svojih proroka.
 • 11 Sav je Izrael prekršio tvoj Zakon i okrenuo se da ne sluša tvoj glas. Tada su se na nas oborila proklinjanja i uklini upisani u Zakonu Mojsija sluge Božjeg, jer smo mi zgriješili protiv njega:
 • 12 Bog je izvršio riječi koje je izgovorio protiv nas i upravljača koji su nam upravljali, dovodeći protiv nas nesreću tako veliku kakva se nije dogodila pod nebesima kao što se dogodila u Jeruzalemu.
 • 13 Prema onom što je pisano u Zakonu Mojsijevom, sva je ta nesreća došla na nas; ali mi nismo smirili lica GOSPODINA našeg Boga okrećući se od svojih grješaka i budući pažljivi spram istine tvoje.
 • 14 GOSPOD je bdio nad tom nesrećom[91] i doveo ju na nas; jer GOSPOD naš Bog je pravedan u svim djelima koja je izvršio, ali mi nismo slušali glasa njegovog.
 • 15 A sada, Gospodine naše Bože, ti koji koji si izveo svoj narod iz Egipta jednom moćnom rukom i koji si sebi stvorio ugled kao onaj koji imaš danas, mi smo bili grješnici i bezbožnici.
 • 16 Gospodine, prema tvojim djelima pravde, nek' tvoja srdžba i tvoj gnjev okrenu se od Jeruzalema, tvojeg grada, tvoje *svete planine! Jer, zbog naših grijeha i grješaka naših otaca, Jeruzalem i tvoj narod predmet su uvrjede za sve one koji nas okružuju.
 • 17 Sada dakle, slušaj, o Bože naš, molitvu svojeg sluge i njegova preklinjanja! Otvori svoje oči i vidi naša pustošenja i grad nad kojim je tvoje ime zazvano! Jer, nije to zbog naših djela pravde što mi tebi podnosimo svoje usrdne molbe; to je zbog tvojeg velikog milosrđa.
 • 19 Gospodine, slušaj! Gospodine, oprosti! Gospodine, budi pažljiv i djeluj, ne kasni! Zbog tebe samog, o moj Bože, jer tvoje *ime je zazvano nad tvojim gradom i nad tvojim narodom.«

Gabriel i sedamdeset sedmica[uredi]

 • 20 Ja još govorih, moleći i ispovjedajući svoj grijeh i grijeh svojeg naroda Izraela, podnoseći svoju ustrdnu molbu GOSPODU svojem Bogu, glede svete planine[92] mojeg Boga;
 • 21 Ja još izgovarah molitvu, kad Gabriel[93], taj čovjek kojeg ja prethodno vidjeh u viđenju, primaknu se k meni jednim brzim lijetom u času prinošenja večernje žrtve.
 • 22 On me pouči i reče: » Daniele, sada sam ja izišao da ti podijelim pamet.
 • 23 U početku tvojih preklinjanja iskrsla je jedna riječ i ja sam ti ju došao objaviti, jer ti si čovjek osobitih naklonosti! Razumij riječ i imaj pamet viđenja!
 • 24 Bilo je utvrđeno 70 sedmica na tvoj narod i na tvoj*sveti grad za prekinuti izopačenosti i staviti kraj grijehu, za odriješiti grješku i dovesti vječnu pravdu, zapotvrditi viđenja i *proroka i za pomazati Sveca nad Svecima[94].
 • 25 Znaj dakle, i razumij: Od iskrsavanja riječi obnove Jeruzalema, sve do glavnog mesije[95] bit će sedam sedmica. Tijekom 62 sedmice, trgovi i jame bit će obnovljeni, ali u vremenu nevolje.
 • 26 A nakon 62 sedmice, jedan *pomazanik bit će posječen, ali ne za sebe samog. Glede grada i *svetišta[96], narod jednog budućeg vođe njih će uništiti; ali njegov će kraj doći u jedno razaranju, i sve do kraja rata bit će propisana razaranja.
 • 27 On će nametnuti jedan savez mnoštvu tijekom jedne sedmice, on će ukinuti žrtvovanja i večernja prinošenja *žrtava; na krilu gnusnosti, bit će jedan pustošitelj[97] i to, sve dok propisano uništenje ne obori se na uništavatelja.«

Novo viđenje: Čovjek odjeven lanom[uredi]

 • 10 1 U trećoj godini Cirusa kralja Perzije, jedna riječ bi otkrivena Danielu, nazvanom Beltšasar. Ta riječ bijaše istina i velika nevolja[98]. On shvati riječ; bilo je razumijevanje po viđenju.
 • 2 U one dane, ja Daniel, podnosih žalost tijekom tri tjedna:
 • 3 Ne jedoh nikakvo ukusno jelo, ni meso ni vino ne ulaziše u usta moja, i ja se ne namirisah[99] sve do ispunjenja triju tjedana.
 • 4 Dvadeset četvrtog dana prvog mjeseca[100], nalazih se na obali velike rijeke, tj. Tigrisa.
 • 5 Ja podigoh oči i gledah, kad evo bijaše jedan čovjek odjeven lanom; on imaše pojas od zlata iz Ufaza[101] uokolo križa.
 • 6 Njegovo tijelo bijaše kao od krizolita[102], njegovo lice, kao sjaj svjetlosti, njegove oči kao zapaljene zublje, njegove ruke i njegove noge, kao sjaj uglačane bronce, a zvuk njegovih riječi kao buka mnoštva.
 • 7 Ja, Daniel, ja sam vidjeh prikazu; ljudi koji bijahu sa mnom ne vidješe prikaze, ali jedan veliki strah pade na njih i oni pobjegoše skrivajući se.
 • 8 Ja dakle ostadoh sam i gledah tu veliku prikazu. Ne ostade mi nikakve snage; moje se crte poremetiše i razložiše i ja ne imadoh nikakve snage.
 • 9 Ja začuh zvuk njegovih riječi, padoh u obamrlost na lice svoje, licem na zemlju.
 • 10 Kad jedna me ruka dodirnu; ona me postavi, sveg uzdrhtalog, na koljena i na pesnice ruku mojih.
 • 11 A čovjek mi reče: » Danijele, čovječe naklonosti[103], razumij riječi koje ti govorim i stoj na svom mjestu, jer sad sam ja bio poslan k tebi.« Dok mi on govoriše te riječi, ja se uspravih sav drhteći.
 • 12 On mi reče: » Ne boj se, Danijele, jer od prvog dana kad si ti dobio srce za razumijevati i poniziti se pred Bogom tvojim, tvoje riječi bijahu saslušane, i to je zbog tvojih riječi što sam ja došao.
 • 13 Princ iz kraljevine Perzije se suprotstavio meni tijekom 21 dana, ali evo Mihael, jedan od Prinčeva iz prvog reda[104] došao je meni u pomoć i ja sam ostao ondje pokraj kralja Perzije.
 • 14 Ja sam došao učiniti da bi ti razumio ono što će se dogoditi tvojem narodu u budućnosti, jer ima još jedno viđenje za te dane.«
 • 15 Dok mi on govoriše tim riječima, ja okrenuh svoje lice prema zemlji i šutah. *16 Kad evo netko skoji sličiše sinu čovjekovom dodirnu mi usne[105]; ja otvorih usta i počeh govoriti. Ja rekoh onome koji stajaše preda mnom: » Vaše visočanstvo, zbog prikaze, zebnje su me obuzele i ja ostadoh bez ikakve snage. *17 Kako ovaj svaj sluga vašeg visočanstva može govoriti vašem visočanstvu, kad nema nikakve snage i ne ostade mi ni dahađ«
 • 18 Tada, onaj koji imaše pojavu ljudsku ponovno me dotače i okrijepi me.
 • 19 Po tome reče mi: » Ne boj se, čovječe naklonosti! Nek' mir bude s tobom! Budi jak! Budi jak!« Dok mi on to govoriše, ja povratih snage i rekoh: » Nek' vaše visočanstvo govori, jer ti si me okrijepio.«
 • 20 On reče: » Znaš li ti zašto sam ja došao k tebiđ Ja preuzimam sada boj protiv Princa Perzije, i ja ću izići, i evo doći će Princ Grčke[106].
 • 21 Ali, ja ću ti najaviti ono što je pisano u Knjizi istine[107]. Nema nikog da mi pomogne protiv onih ondje, izuzev Mihaela, vašeg Princa.
 • 11 1 Glede mene, u prvoj godini Dariusa Medijca[108], ja bijah zadužen njemu darti snagu i podršku.

Rat između kraljeva Juga i Sjevera[uredi]

 • 2 Sada dakle, ja ću ti najaviti istinu. Evo kako će se još tri kralja podignuti za Perziju, potom će četvrti sakupiti veće bogatstvo nego ono od svi ostalih, i budući jak s tog svog bogatstva, on će sve pokrenuti protiv kraljevine Grčke.
 • 3 Ali, jedan će se srčan kralj[109] podići; on će ostvariti jednu veliku prevlast radeći po svojoj volji.
 • 4 Kad se on bude dobro učvrstio, njegovo će kraljevstvo biti skršeno i podijeljeno[110] u četirima vjetrovima nebeskim, a da ne pripadne njegovim potomcima niti da ima onu vlast koju je on vršio, jer njegovo kraljevstvo bit će iščupano i pripast će drugima, a ne njemu.
 • 5 Kralj Juga postat će jak, ali jedan od njegovih prinčeva bit će jači neg on i izvršit će jednu prevlast veću od njegove.
 • 6 Na kraju nekoliko godina oni će se oroditi, i kćer kralja Juga[111] doći će kod kralja Sjevera za izvršiti te sporazume[112]. Ali, ona neće sačuvati podršku ni jedne ruke i njeno potomstvo neće opstati: ona će biti izručena, ona i oni koji nju budu doveli, njeno dijete i njegova podrška, u ono vrijeme tamo.
 • 7 Jedan će se izdanak njegovih korijena podići na njegovom mjestu, on će[113] doći prema vojsci i ući će u tvrđu kralja Sjevera; on će djelovati protiv njih i nadmašiti ih.
 • 8 Čak i njihove bogove, sa slikama od livenog metala i njihove dragocijene predmete od srebra i zlata, on će ih odnijeti u zarobljeništvo u Egipat. Potom će ostati nekoliko godina daleko od kralja Sjevera.
 • 9 Ovaj će doći u kraljevinu kralja Juga, potom će se vratiti u svoju zemlju.
 • 10 Njegovi sinovi[114] podržat će boj; oni će sakupiti jedno veliko mnoštvo trupa. Jedan od njih založit će se, udariti i prodrijeti; potom će se okrenuti i podržati bitku sve do tvrđave.
 • 11 Kralj Juga će se razbjesniti. On će izići za zaratiti protiv njega, protiv kralja Sjevera; on će staviti pod noge jedno veliko mnoštvo i mnoštvo sa suprotne strane bit će izručeno njegovoj vlasti[115].
 • 12 Kad to mnoštvo bude nadvladano, njegovo će se srce uzdići; on će oboriti mirijade, ali neće likovati.
 • 13 Kralj Sjevera vratit će se i stavit će on pod noge jedno mnoštvo još veće nego prvo. Nakon nekog vremena, nekoliko godina, on će se primaknuti s jednom velikom vojskom i zamašnom opremom.
 • 14 U ono vrijeme, jedno će se mnoštvo podići protiv kralja Juga i siloviti ljudi tvog naroda podići će se za ispuniti jedno viđenje, ali posrnut će oni.
 • 15 Kralj će sjevera doći, on će podići opsadni nasip i domoći se jednog utvrđenog grada[116]. Snage Juga neće se održati, ni njihove probrane postrojbe: one neće imati snage za održanje.
 • 16 Onaj koji se pokrene protiv njih radit će po svojoj volji; nitko neće izdržati protiv njega, a on će se zaustaviti u Prekrasnoj zemlji[117], imajući razaranje u ruci.
 • 17 Naumivši doći sa silom sve svoje kraljevine, on će sklopiti dogovor s njim; dat će mu jednu kćer od žena da bi ga uništio; ali to neće opstati, to mu se neće dogoditi[118].
 • 18 On će tad okrenuti svoje poglede na stranu otoka i dočepat će se mnogih od njih; ali jedan upravni činovnik stavit će kraj na njegovo sramoćenje a da mu on sramotu ne vrati.
 • 19 Potom će on okrenuti poglede svoje na stranu tvrđava zemlje njegove; ali posrnut će on, past će i neće se više povratiti.
 • 20 Netko će se podići na njegovom mjestu, koji će dati da prođe gulikoža jedan to mu se neće dogoditi1; ali u nekoliko dana on će biti slomljen, ne zbog gnjeva ili rata.
 • 21 Na njegovo će se mjesto podići jedno prezrivo biće[119] kome neće biti dana čast kraljevstva;on će doći u sred mira i dočepat će se kraljevstva spletkama.
 • 22 Osvajačke snage bit će preplavljene pred njim i slomljene, kao i poglavar jednog saveza[120].
 • 23 Zahvaljujući dogovorima napravljrenim s njim, on će koristiti prijevaru, napast će i svladat će ga s malo ljudi.
 • 24 U sred mira, on će doći u plodne oblasti pokrajine, i učinit će ono što nisu bili učinili ni njegovi očevi ni očevi otaca njegovih: on će svojima podijeliti plijen, pljačku i stvari, i skovati svoje spletke protiv tvrđava, i sve to do jednog stanovitog časa.
 • 25 On će pobuditi svoju snagu i hrabrost protiv kralja Juga s jednom velikom vojskom. Kralj Juga će zaratiti s jednom krajnje velikom i i veoma moćnom vojskom; ali neće izdržati, jer će spletkariti protiv njega spletkama[121]: *26 oni koji jedoše za njegovim stolom slomit će ga, njegova će vojska biti potopljena i jedan veliki broj žrtava past će.
 • 27 Oba kralja, srca punog zlobe, govorit će lažno za istim stolom, ali to neće uspijevati, jer kraj će doći u svoje vrijeme.
 • 28 On će se vratiti u svoju zemlju s jednom značajnim opremom. Imajući neprijateljske namjere protiv Svetog *Saveza[122], on će ih ispuniti, potom će se vratiti u zemlju svoju.
 • 29 Kad bude došao čas, on će se vratiti protiv Juga, ali neće mu biti kraj kao što mu je bio početak[123].
 • 30 Lađe iz Kitima[124] doći će protiv njega i on će biti obeshrabren. Ponovo, on će se razljutiti i pokrenuti protiv Svetog Saveza; ponovo on će biti u dosluhu s onima koji napuste Sveti Savez.
 • 31 Snage pristigle s njegove strane zauzet će položaj; one će oskvrnuti Svetištetvrđu, prekinut će vječno žrtvovanje i postaviti gnusnost pustošiteljicu[125].
 • 32 On će prouzrokovati otpadništvo spletkama skrnavitelja Saveza, ali narod onih koji ne poznaju njihovog Boga postupit će odlučno;
 • 33 misaoni ljudi naroda obučit će jedno mnoštvo, ali oni će potpasti pod mač, plamen, u ropstvo i pljačku, tijekom tih dana.
 • 34 Kad oni budu pali, oni će primiti malo pomoći, ali će se jedna množina sastaviti s njima putem spletaka.
 • 35 Među misaonim ljudima, ima onih koji će pasti, da bi bili profinjeni, očišćeni i izbijeljeni[126] sva do vremena svršetka, jer on treba doći u svoj određeni čas.
 • 36 Kralj će postupati po svojoj želji; on će se oduševljavati i narast će iznad svakog boga, i protiv Boga bogova on će izreći iznenađujuće riječi. On će uspjeti, sve dok to ne bude izjedeno gnjevom[127], jer što je određeno bit će izvršeno.
 • 37 On neće imati obzira spram bogova svojih otaca; on neće imati obzira ni spram Miljenika žena, ni ikakvog božanstva, jer on će se podići iznad svega.
 • 38 On će štovati u svom mjestu božanstvo tvrđava; on će štovati jedno božanstvo koje ne bijahu poznavali njegovi očevi, zlatom i srebrom, dragim kamenjem i nakitima.
 • 39 On će nastupati protiv utvrda s jednim stranim božanstvom; oni koji ga budu priznavali, njih će on ispuniti slavom. On će ih postaviti da gospoduju nad mnoštvom i dodijelit će im zemlje u naknadu.
 • 40 U vrijeme svršetka[128], kralj juga sukobit će se s njim, ali kralj Sjevera oborit će se na njega sa svojim kolima, konjanicima i brojnim lađama; on će prodrijeti u zemlju, preplavit će ju i proći njome.
 • 41 On će doći u Prekrasnu zemlju, a mnogi će posrnuti, ovi ovdje će izmaknuti ruci njegovoj: Edom, Moab i prvijenci sinova Amonovih[129].
 • 42 On će ispružiti ruku svoju na te zemlje, i Egipat neće moći nanovo izmaknuti.
 • 43 On će se učiniti gospodarem riznicama zlata i srebra i svih dragocijenosti Egipta, a Libijci i Nubijci ići će uzastopce njemu.
 • 44 Ali, novosti s Orijenta i Sjevera uznemirit će ga; on će izići u velikom gnjevu za uništiti i istrijebiti mnoštvo.
 • 45 On će postaviti šatore svoje palače između morađ i *svete planine Krasote[130] i on će stići svome svršetku, a da mu nitko ne pritekne u pomoć.

Vrijeme zebnje i uskrsnuća[uredi]

 • 12 1 U ono vrijemepodignut će se Mihael, veliki Princ, on koji je uz sinove tvog naroda[131].
To će biti jedno vrijeme zebnje kakva
se nije dogodila otkad postoji jedan
narod sve do tog vremena.
U ono vrijeme, tvoj će narod tome
izmaći,
tko god se nađe upisan u Knjigu.
2 Mnogi od onih koji spavaju u zemlji
prašnoj probudit će se[132],
ovi tu za vječni život,
oni tamo za ljagu, za užas vječni.
3 A misaoni ljudi zablistat će kao sjaj
nebeskog svoda,
oni koji su činili mnoštvo
pravednika[133],
kao zvijezde zauvijek.
 • 4 Što se tiče tebe, Daniele, čuvaj tajnu ovih riječi i zapečati Knjigu sve do vremena svršetka. Mnoštvo će biti zbunjeno ali saznanje će se uvećati[134]

Čas svršetka ostaje tajnom[uredi]

 • 5 A ja, Daniel, gledah, kad evo dvojice drugih ljudi koji stadoše ondje, jedan na jednu obalu rijeke, a drugi na drugu obalu.
 • 6 Reče se čovjeku odjevenom u lan koji se nalazio iznad voda rijeke: » Kad će doći kraj tim iznenađujućim stvarimađ«
 • 7 Ja začuh čovjeka odjevenog u lan koji bijaše iznad voda rijeke; on podiže spram neba lijevu ruku, i načini zakletvu po Onomekojiživizauvijek: » To će biti za jedno razdoblje, dva razdoblja i jednu polovicu razdoblja; dok snaga *svetog naroda bude potpuno skršena, sve će se te stvari ispuniti.«
 • 8 Ja čuh, ali ne razumjeh i rekoh: » Vaše veličanstvo, koji će biti kraj tim stvarimađ«
 • 9 On reče: » Idi Danijele, jer te su riječi zadržane tajnima i zapečačene sve do vremena svršetka.
 • 10 Jedno će mnoštvo biti očišćeno, izbijeljeno i profinjeno[135]. Bezbožnici će postupati bezbožno. Ni jedan bezbožnik neće razumjeti, ali misaoni ljudi razumjet će.
 • 11 Počev od vremena kad će prestati vječno žrtvovanje i kad će biti namještena gnusoba pustošiteljica[136], bit će 1.290 dana!
 • 12 Sretan onaj koji dočeka i koji prispije do 1335 dana!
 • 13 Ti, idi sve do svršetka. Ti ćeš imati spokoja i dignut ćeš se za primiti[137] svoj dobitak na svršetku dana!«


Podrubnice uz Knjigu o Danielu[uredi]

 • [1]Treće godine: prema toj indikaciji, 660. godi-ne pr.r.I.Kr. (vidjeti 2Krlj 24.1-2 i 2Krn 36.5-7).
 • [2]kuće Božje ili templ Božji - u zemlju šinear: tj. u Babiloniju.
 • [3]dječaka ili mladića, mladih ljudi - Kaldejci, tj. Babilonijci.
 • [4]nalaziti u kraljevoj nazočnosti: tj. ući u njegovu službu.
 • [5]tj. Judejaca.
 • [6]Daniel na hebrejskom znači Bog je moj sudac. Novoprimljena imena označavaju kraljev autoritet nad njima (vidjeti Stv 17.5; 32.29;Mt 16.18) .
 • [7]da se ne bi prljao: vidjeti u Glosaru pod čIST.
 • [8]čarobnjacima: osobe za koje se vjerovalo da imaju moć izmijeniti tijek sudbine.
 • [9]prve godine kralja Kira: vjerojatno 539. g. pr.r.I.Kr.
 • [10]mađioničare, čarobnjake, vračeve i kaldejce: različite kategorije specijalista pretendirajućih sposobnih pogoditi budućnost - Kaldejci (vidjeti 1.4 i bilješku) imaše u antičkim vremenima reputaciju u astrologiji; njihovo je ime korišteno kao sinonim za astrologa (zvjezdoznanca): što je slučaj ovdje.
 • [11]na aramejskom: na tom mjestu tekst prelazi s hebrejskog na aramejski jezik, tada internacionalni jezik Srednjeg Istoka od osmog stoljeća pr.r.I.Kr. (vidjeti 2Krlj 18.26) - O kralju! živio za uvijek!: pozdrav iz perzijske epohe (vidjeti 3.9; 5.10; 6.7, 22; Ne 2.3).
 • [12]u klozetske jame ili u hrpe ruševina.
 • [13]sve mudrace Babilonije: ovdje to označava skup svih onih znalaca nabrojanih u r.2.
 • [14]glavnom kraljevom krvniku: drugi prijevod kapetanu garde (vidjeti 2Krlj 25.8; Jr 39.9).
 • [15]spoznaju: radi se o razumijevanju Božjeg nauma glede svijeta (vidjeti 2.28).
 • [16]Bože mojih otaca ili mojih predaka.
 • [17]čarobnjaci: vidjeti bilješku uz 2.2.
 • [18]Različite kovine opadajuće vrijednosti koje sačinjavaju statuu, simboliziraju nasljeđivanje babilonijskog, medijanskog, perzijskog i grčkog carstva.
 • [19]Možda tekst ovdje aludira na na događaje evo-cirane u 11.6 (ženidba Antioha II, kralja sirije, s Berenikom, kćerkom egipatskog kralja godine 255. pr.r.I.Kr.) ili prije u 11.17 (ženidba Antioha III s Kleopatrom godine 194. Pr. r.I.Kr.).
 • [20]vidio jedan kamen otkunuti: taj kamen koji mrvi statuu simbolizira pojavu kraljevstva utemeljenog od Boga (vidjeti r. 44).
 • [21]podnese jednu molbenicu kralju: tj. na neposredno raspoloženje kralju ( vidjeti r. 44).
 • [22]vidjetiu Glosaru pod MJERE.
 • [23]satrape: termin perzijskog podrijetla označava guvernera jedne velike pokrajine carstva.
 • [24]harfe: vidjeti bilješku uz Ps 92.4.
 • [25]staviše protiv židova ili optužiše židove.
 • [26]živio zauvijek: vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [27]Grčka Biblija ovdje dodaje: a) molitvu Azarijavljevu (r. 245-252; b) kantik Danijelovih prijatelja (r. 46-60). Prijevod ih je dao u dijelu rezerviranom knjigama deuterokanoničkim.
 • [28]njih ču pjevati: redci 24-33 aramejskog teksta su numerirarni s 91-100 u grčkoj bibliji - Kralj Nabukodonozor njih začu pjevati: riječi dodane prema grčkom.
 • [29]sliči onome sina božjeg: semitski izraz za označiti nebesko biće ili anđela (r.28).
 • [30]Satrapi: vidjeti bilješku uz 3.2.
 • [31]vidjeti 2.5 i bilješku.
 • [32]sve mudrace: vidjeti 2.12 i bilješku.
 • [33]magičari, vračevi, kaldejci i čarobnjaci: vidjeti bilješku uz 1.20 i 2.2.
 • [34]prema imenu mog Boga,: Bel bijaše glavno božanstvo Babilonijaca; duh svetih bogova: Nabukodonozor govori poganski o božanskoj inspiraciji koju uočava u Danijelu.
 • [35]Budni: to je *Anđeo koji uvijek bdije došao najaviti suđenje Božje.
 • [36]Otkupi svoje grijehe pravdom: drugi prijevod milostinjom (vidjeti Tb 12.9; Si 3.30).
 • [37]sedam će doba proći: vidjeti 4.13 i bilješku.
 • [38]Na kraju tih dana: tj. sedam perioda (r. 13., 20., 22., 29.).
 • [39]Vojsci nebeskoj: čini se da to ovdje označava skup nebeskih bića.
 • [40]Kralj Belšasar: babilonijski tekstovi spominju jednog Belšasara koji vršiše vlast na mjestu svojeg oca Nabodina, posljednjeg naslovnog kralja Babilonije.
 • [41]zlatne i srebrene posude: vidjeti 2Krlj 25.14-15.
 • [42]vračevi, kaldejci i čarobnjaci: vidjeti bilješke uz 1.20 i 2.2 - mudraci: vidjeti 2.12 i bilješku - purpur: vidjeti bilješku uz Mk 15.17 - u trijumviratu: kao jedan od trojice koji vladaju zajedno.
 • [43]Kraljica,: tj. kraljica majka. Ona je na dvorovima Srednjeg Istoka zauzimala važno mjesto (vidjeti 2Krlj 10.13; Jr 13.18) - O kralju! živio za uvijek! vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [44]duh svetih bogova: vidjeti 4.5 i bilješku.
 • [45]PERES: tekst čini igru riječis terminom PERZIJANCI (Perses) i PERES (Podijeljeno).
 • [46]Darius Medijac nije poznat povjesničarima.
 • [47]satrapa: vidsjeti 3.2 i bilješku.
 • [48]živio zauvijek: vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [49]ili decret.
 • [50]Za moliti Daniel se okretao u smjeru Jeruzalema, prema običaju prakticiranom od doba izlaska.
 • [51]na usta jame: ili na otvor jame.
 • [52]živio za uvijek!: vidjeti 2.4 i bilješku.
 • [53]Darius: vidjeti 6.1 i bilješku - Cirus od Perzije: vidjeti 1.21 i bilješku.
 • [54]Belšasar: vidjeti 5.1 i bilješku.
 • [55]četiri vjetra nebeska: vjetrovi Sjevera, Juga, Isoka i Zapada.
 • [56]i imaše ona deset rogova u S.Z., rogovi su često simbol snage i moći.
 • [57]Starac sjede: na prijestolje od vatre je ovdje vjerojatno slika Boga (Izl 19.18; Ap 1.13-16).
 • [58]10.000 mirijada: tekst čini se označava skupine *anđela u službi Boga.
 • [59]koje propovijedaše rog: kraj redka je čini se izgubljen.
 • [60]Sin čovjekov: hebrejski izraz za označiti ljudsko biće.Upotreba ovog izraza u Danijela je priličn o tajnovita (vidjeti u Glosaru pod ËSIN čOVJEKOV).
 • [61]Moj duh,Daniel® ili meni Danielu, dah stade (bi presječen).
 • [62]Zvijeri koje su na broju četvore: spomenute ovdje simboliziraju po redu lav (r. 4) babilonijsko carstvo (vidjeti Jr 50.17); medvjed (r. 5) medijansko carstvo (vidjeti Dn 5.30; 6.1); leopard (r.56) perzijsko carstvo (vidjeti Dn 6.29); i četvrtu Zvijer (r. 7) grčko carstvo vidjeti Dn 2.40; 11.3).
 • [63]Sveci Sve-Višnjeg: izraz čini se označava ovdje skup naroda vjernika.
 • [64]njenih srodnika: za razumijevanje redaka 19. i 20. vidjeti r. 7. i 8.
 • [65]Starac: vidjeti 7.9 i bilješku.
 • [66]deset rogova: vidjeti bilješku uz 7.7; deset kraljeva vjerojatno su deset prvih suverena kraljevstva seleucida (vidjeti bilješku uz 1M 1.8). Posljednji kralj je tada Antiohus Epifan (175. -164. g.pr.r.I.Kr.), koji bijaše slavan po egzekucijama koje je vodio protiv židova (r. 25) nakon što se otarasio svoje trojice rivala (tri kralja).
 • [67]promijeniti kalendar i Zakon: Antiohus Epifan je zabranio *šabate i blagdane (vidjeti 1M 1.41-52) - o dobima vidjeti bilješku uz 4.13; progon započet od Antiohusa Epifana potraja od 167. do 164. pr.I.Kr.
 • [68]U trećoj godini vladavine Belšasarove: vidjeti 5.1 i bilješku - počev od 8.1, originalni tekst je ponovo na hebrejskom (vidjeti bilješku uz 2.4).
 • [69]Elam: planinska provincija u Mezopotamiji na sje-veru Sumerije, imaše za prijestolnicu Suzu, kojom protjecaše rijeka Ulaj.
 • [70]On imaše dva roga: vidjeti bilješku uz 7.7.
 • [71]prema divnoj zemlji: prema Palestini.
 • [72]do Vojske nebeske: čini se da to ovdje znači nebeska bića, a zvijezde narod Božji (vidjeti također 4.32 i bilješku).
 • [73]oduze mu vječnu žrtvu: vidjeti Izl 29.38-42; Br 28.3-6.
 • [74]Hebrejski tekst od početka 12 r. nejasan je i prijevod nesiguran.
 • [75]Sveca: vidjeti 4.10 .
 • [76]2.300 večeri i jutara: tj. 1.150 dana, nešto više od tri godine, što odgovara trajanju progona vođenog od strane Antiohusa Epifana protiv Židova (vidjeti bilješku uz 7.24).
 • [77]prikaza ljudska: radi se o *anđelu Gabrijelu.
 • [78]vidjeti 8.2 i bilješku.
 • [79]to su kraljevi Medije i Perzije: Redci 20-25 daju tumačenje viđenja danog u r. 3-12.
 • [80]to je prvi kralj: Aleksandar Veliki, koji umire 323. g.pr.r.I.Kr., nakon što je osvojio cijeli Srednji Istok.
 • [81]četiri koja se dižu na njegovom mjestu: to su četiri generala Aleksandra Velikog; oni će podijeliti njegovo carstvo 323. g.pr.r.I.Kr.
 • [82]vješt u podmuklostima: Antiohus IV Epifan (vidjeti bilješku uz 7.24) .
 • [83]narod Svetaca: tj. Božji narod.
 • [84]uništiti jedno mnoštvo: aluzija na progone židova - Princ Prinčeva: označavanje Boga (vid-jeti r. 11).
 • [85]viđenja večeri i jutara: vidjeti r. 4.
 • [86]Dariusa; vidjeti 6.1 i bilješku - Kaldejaca: vidjeti 1.4 i bilješku.
 • [87]u Knjigama: tj. u svetim knjigama ( prvi nagovještaj iz našeg S.Z.) - 70 godina: vidjeti Jr 25.11-12; 29.10.
 • [88]pepelom: vidjeti bilješku uz Iz 58.5 i u Glosaru RASTRGATI ODJEćU.
 • [89]našim očevima ili našim precima.
 • [90]bdio nad tom nesrećom: izraz je skraćen da bi označio da je Gospodin bdio da se najavljena nesreća ostvari (vidjeti Jr 1.12; 31.28; 44.27).
 • [91]glede svete planine ili o svetoj planini.
 • [92]Gabriel:vidjeti 8.16 - večernja žrtva: svakodnevno prinošenje žrtve (l'oblation) koje se obavobavljalo oko 15 sati (vidjeti također1Krlj 18.29; Ezd 9.4-5).
 • [93]70 sedamdesetogodišnjaka nastavak indicira da se radi o periodu od sedam godina.Vidjeti također r.2 i bilješku - potvrditi viđenje:slikoviti izraz (i skraćeni) ekvivalent garantiratida će se profetsko viđenje ostvariti - Svetac nad Svecima: možda aluzija na posvećenje Templa (1M 4.36-59).
 • [94]glavni spasitelj: možda se radi o velikom svećeniku Jozui koji je posvetio Templ nakon povratka iz egzila g. 515 pr.I.K. (vidj. Iz 44.28; 45.1, 5, 13).
 • [95]jedan *pomazanik bit će posječen: vjerojatno veliki svećenik Onias III (vidjeti 2M 4.30-38) ubijen po zapovijedi Antiohusa Epifana 171. g.pr.r.I.Kr. - ne za sebe samog: hebrejski tekst nejasan - Glede grada: autor evocira zauzeće Jeruzalema i kraj kulta templa 167. g.pr.r.I.Kr.
 • [96]nametnuti jedan savez mnoštvu: tj. židovima koji prihvaćaju surađivati s Antiohusom Epifanom (vidjeti 1M 1.11-15) - na krilu gnusnosti: nesumnjivo *oltar posvećen "Baalu nebesa", što ga Antiohus dade postaviti u templu u prosincu 167.g.pr.r.I.Kr. (krilo: aluzija na rogove ili uglove oltara; gnusnosti označava često drugi dio idola; vidjeti Iz 5.9 i bilješku) - pustošitelj: hebrejski tekst ne dopušta precizirati tko je označen tim izrazom: Baal nebesa (r. 27 aludira tada na očišćenje templa 164. g.pr.r.I.Kr.? Antiohus Epifan (tad bi r. 22 najavljivao njegovu skorašnju smrt, vidjeti 11.36)?
 • [97]U trećoj godini Cirusa: vidjeti 1.21 - velika nevolja: nejasan izraz koji možda aludira na kušnjenje koje narod Božji podnosi (vidjeti poglavlje 11).
 • [98]ja se ne namirisah: znak žalosti i pokajanja.
 • [99]Dvadeset četvrtog dana prvog mjeseca: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR.
 • [100]Ufaz: nepoznata zemlja, drugi prijevod od čistog zlata.
 • [101]krizolit: dragi kamen.
 • [102]čovječe naklonosti ili mili čovječe.
 • [103]Princ iz kraljevine Perzije: jedna vrsta *anđela koji predstavlja kraljevstvo neprijateljsko Izraelu - Mihael je anđeo zaštitnik Izraela (r. 21; Ju-da 9; Ap 12.7-11) jedan od Prinčeva iz prvog reda ili arhaneđeo (vidjeti u Glosaru pod ANÎE - LI)
 • [104]dodirnu mi usta: vidjeti bilješku uz 7.13.
 • [105]Princ Grčke: vidjeti bilješku uz 10.13.
 • [106]u Knjizi istine: možda knjiga gdje su unaprijed zabilježeni događaji koji će se odvijati na zemlji.
 • [107]u prvoj godini Dariusa Medijca: vidjeti 6.1 i bilješku.
 • [108]srčan kralj: vidjeti 8.21 i bilješku.
 • [109]podijeljeno: vidjeti 8.22 i bilješku - u četirima vjetrovima nebeskim: tj. u svim pravcima
 • [110]kralj Juga: ovdje je to Ptolomej I (323-285 pr.I.Kr.), koji prima Egipat poslije smrti Alesandra Velikog - jedan od prinčeva: Seleuk I, koji je najprije bio pod zapovjedništvom Ptolomeja I.
 • [111]Vidjeti bilješku uz 2.43.
 • [112]Aluzija na kampanju vođenu od Ptolomeja II, Berenikinog brata, protiv Antiohusa III.
 • [113]Njegovi sinovi: Seleuk III (226)223 p.I.Kr.) i Antiohus III(223-187 pr.I.Kr.).Drugi osvaja Palestinu koja je sve do tada ovisila o Egiptu.
 • [114]izručeno njegovoj vlasti: aluzija na pobjedu odnesenu od Ptolomeja IV (Egipat) nad Antiohusom (Sirija) u Rafiji 217. Pr.r.I.Kr.
 • [115]domoći se jednog utvrđenog grada: aluzija na zauzeće grada Sidona od vojske Antiohusa III 198. g.pr.I.Kr.
 • [116]u Prekrasnoj zemlji: vidjeti bilješku uz 8.9.
 • [117]to mu se neće dogoditi: hebrejski tekst nejasan; prijevod slijedi stare verzije - drugi dio redka: vidjeti bilješku uz 2.43.
 • [118]Netko: Seleuk IV - to mu se neće dogoditi.: Templ jeruzalemski. Vidjeti 2M 3.
 • [119]jedno prezrivo biće: Antiohus Epifan, vidjeti bilješku uz 7.24; 1M 1.10; 2 M 4.7).
 • [120]poglavar jednog saveza: možda veliki svećenik Onias III, ubijen 171.g.pr.r.I.Kr.
 • [121]protiv njega spletkama: aluzija na početak rata izazvanog od Antiohusa Iv protiv Ptolomeja VI.
 • [122]protiv Svetog *Saveza: vjerojatno protiv puka Izraelovog. O događajima evociranim ovdje vidjeti 2M 5.15-21.
 • [123]neće mu biti kraj kao što mu je bio početak: aluzija na drugu kampanju Antiohusa IV protiv Egipta 168 g.pr.r.I.Kr. (vidjeti r. 29-30) potom na religiozni progon koji će voditi protiv židova (r. 32-35) o kojem se govori u 1 i 2 M..
 • [124]Lađe iz Kitima: obično označava Cipar,ali ovdje je to Rim.
 • [125]Svetište-tvrđu: jeruzalemski Templ - vječno žrtvovanje: vidjeti 8.11 i bilješku - gnusnost uništavateljicu: vidjeti bilješku uz 9.27.
 • [126]i izbijeljeni: aluzija na kušnju progona.
 • [127]ne bude izjedeno gnjevom: redci 36-40 najavljuju oholost i bezbožnost Antiohusa Epifana; on će napustiti kult tradicionalnih bogova u Siriji, naročito onaj Adonis -Tamuz (vidjeti bilješku uz Ez 8.14), nazvanog Ljubimac žena (r. 37), za obožavati Olimpijca Zeusa, božanstvo grčke religije (3. 38). Nadasve on će i samog sebe predstavljati kao Boga (r. 37), Epifana jednakog očitovanom bogu - gnjev, tj. gnjev Boga.
 • [128]U vrijeme svršetka: od r. 40, autor ne pravi više aluziju na skriven način na nadošle događaje, već opisuje unaprijed posljednje trzaje neprijateljeve moći prije nego dođe sud Božji.
 • [129]Prekrasna zemlja: vidjeti 8/9 i bilješku - Edom, Moab, Amon: tri naroda susjedna Izraelu, njegovi tradicionalni neprijatelji i saveznici Antiohusu Epifanu.
 • [130]svete planine Krasote: brdo Sion, gdje bijaše podignut jeruzalemski templ.
 • [131]Mihael, veliki Princ: vidjeti 10.13 i bilješku - sin tvog naroda: Izraeliti.
 • [132]probudit će se: autor prelazeći perspektivu jednog simboličnog i kolektivnog uskrsnuća (Iz 37.10), najavljuje obećanje individualnog uskrsnuća (2M 7.9).
 • [133]oni koji su činili mnoštvo pravednika: tj. oni koji budu pomagali narod Izraelov da ostane vjeran ( vidjeti 11.33).
 • [134]saznanje će se uvećati: smisao ove fraze ostaje nejasan.
 • [135]očišćeno, izbijeljeno i profinjeno: vidjeti 11.35 i bilješku.
 • [136]vječno žrtvovanje: vidjeti 8.11 i bilješku - kad će biti namještena gnusoba pustošiteljica: vidjeti bilješku uz 9.27.
 • [137]svoj dobitak: tj. sudjelovanje u vječnom životu (vidjeti r. 2).