Bog sudi Samariji i Jeruzalemu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Bog sudi Samariji i Jeruzalemu


36 GOSPOD mi reče: ” Sine čovjekov, hoćeš li ti suditi Oholai i Oholibai? Objavi im dakle njihove gnusnosti. 37 Jer one su počinile preljubu, ima krvi na njihovim rukama; one su počinile

preljubu sa svojim idolima2, i čak su im one davale jesti svoje sinove koje meni bijahu porodile. 38 One su mi učinile još i ovo: istog dana, one su uprljale moje *svetište, one su oskvrnule

moje *šabate. 39 Kad one klaše svoje sinove idolima, one su ušle, tog dana, u moje svetište skrnaveći ga. Evo tog što su one učinile u sred moje Kuće. 40 Osim toga, one su tražile čovjeka

koji dolazi iz daleka, prema kojem jedan glasonoša bi poslan. Evo su oni došli1, oni za koje ti bijaše okupana, namazala oči, urešena. 41 Potom si se smjestila u jedan svečani krevet; ispred, jedan stol bijaše pripravljen, gdje ti bijaše stavila moj tamjan i

moje ulje2. 42 čula se graja jednog uskomešanog mnoštva, bezbrižnog. Njima su pridošli brojni ljudi, koji su došli iz svih krajeva pustinje3. Oni stavljahu narukvice na ruke ženama i jednu

sjajnu krunu na svojim glavama. 43 Tada ja rekoh jednoj koja bijaše istrošena preljubama: To je ona sada koja se prepušta razvratima svojim! 44 I ide se k njoj kao što se ide k jednoj

prostitutki! Tako se ide k Oholai i k Oholibai, tim besramnim ženama. 45 Ali, pravedni ljudi će ih suditi, suđenjem koje udara žene preljubnice i one koje prolijevaju krv, jer one su preljubnice

i ima krvi na njihovim rukama. “ Jer, ovako govori Gospodin BOG: ”Podigni protiv njih jedan sabor4, da ih se izruči užasu i pljačkanju; 47 nek' sabor baci kamenje protiv njih5 i pobije ih mačem; nek' se pobiju njihovi

sinovi i njihove kćeri i nek' se spale njihove kuće. 48 Ja ću prekinuti besramlje u zemlji. Sve žene bit će obaviještene i ne će više oponašati vašu besramnost. 49 Dat ću pasti na vas vašu besramnost; grijehovi vaših idola, vi ćete im otrpjeti teret. Tada ćete vi spoznati da sam ja Gospodin BOG.“

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif