Poglavlja 37. - 40.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Poglavlja 37. - 40.

Zavjetni kovčeg [uredi]

37 1 Potom Besalel1 načini *kovčeg od drveta akacije, duljine dva i pol lakta, širine jednog i pol lakta, visine jednog i pol lakta.

2 Obloži ga čistim zlatom iznutra i izvana i okruži jednim vijencem od zlata.

3 On izli za njega četiri zlatna obruča na njegove četiri noge, dva obruča s jedne strane, dva obruča s druge strane.

4 On načini poluge od drveta akacije, obloži ih zlato,

5 i uturi poluge u obručeve sa strane kovčega, za podizati kovčeg.

6 Potom on načini poklopac od čistog zlata, dug dva i pol lakta, širk jedan i pol lakat.

7 I on načini dva *kerubina od zlata; on ih iskova na dva kraja poklopca,

8 jednog kerubina na jedan kraj, drugog kerubina na drugi kraj; on načini kerubine izbočene na poklopcu, počev od njihovcih dvaju krajeva.

9 Kerubini su širili svoj krila u vis za zaštititi poklopac svojim krilima; oni bijahu licem u lice i gledahu prema poklopcu.

Stol za žrtveni kruh (2) [uredi]

10 Potom on načini stol1od drveta akacije, dug dva lakta, širok jedan lakat, visok jedan i pol lakat.

11 Obloži ga čistim zlatom i okruži jednim zlatnim vijencem.

12 On ga uokviri s prečkama od palme i stavi jedan zlatni vijenac uokolo prečaka.

13 On sali za njega četiri obruča od zlata i stavi obruče na četiri ugla njegovih četiriju nogu.

14 Uz same prečke biše pričvršćeni obruči za smjestiti u njih poluge koje su služile za podizanje stola.

15 On načini poluge od drveta akacije i obloži ih zlatom, podizanje stola služile su. 16 On načini od čistog zlata pribor za stol - pladnjeve, kupe, čaše i pehare - s kojima se trebalo prosipati libacije.

Svijećnjak od sedam krakova [uredi]

17 Potom on načini svijećnjak1 od čistog zlata; on iskova svijećnjak; njegovu osnovu i stožer, njegove kupe, njegove pupoljke i njegove cvjetove koji ćiniše tijelo s njim.

18 Šest krakova izlazilo mu je iz njegovih strana.

19 Na jednom kraku tri kupe u obliku badema s pupoljkom i cvijetom i, na drugom kraku, tri kupe u obliku badema s pupoljkom i cvijetom: tako za šest krakova izlazećih iz svijećnjaka.

20 Na svijećnjaku samom, četiri kupe u obliku badema s pupoljcima i cvjetovima:

21 jedan pupoljak pod dva prva kraka izišla iz svijećnjaka, jedan pupoljak pod dva slijedeća kraka izišla iz svijećnjaka: tako dakle u šest krakova koji su odatle izlazili.

22 Pupoljci i krakovi činili su tijelo s njim koji bijaše u cjelini iskovan iz jednog komada od čistog zlata.

23 On mu načini lampe na broju od sedam ukupno, i štipalice i plitice od čistog zlata.

24 On ga načini od jednog talenta čistog zlata, njega i sav njegov pribor.


Oltar za mirise [uredi]

25 Potom on načini *oltar za mirise1 od drveta akacije: jedan lakat za njegovu duljinu, jedan lakat za njegovu širinu - on bijaše kvadratan - dva lakta za njegovu visinu. Njegovi rogovi bili su jedno tijelo s njim.

26 On ga obloži čistim zlatom - odozgo, pločice svud uokolo i rogove - i on ga obgrli jednim vijencem od zlata.

27 On mu načini obruče od zlata ispod vijenca, s njegovih dviju strana, na dva njegova boka, za smjestiti poluge koje će služiti za njegovo podizanje.

28 On načini poluge od drveta akacije i onloži ih zlatom.

29 On načini ulje2 za sveto pomazanje i čisti miris za spaljivanje - rad parfimera.


Oltar za žrtvovanje i posuda [uredi]

38 1 Potom on načini *oltar za holokaust3 od drveta akacije: pet lakata za njegovu duljinu - on bijaše kvadratan - i tri lakta za njegovu visinu.

2 On načini s njegova četiri ugla rogove koji čine tijelo s njim. On ga obloži broncom.

3 On načini sav pribor za oltar: zdjelice, lopatice, kotliće, kuke i kadionice, sav pribor koji ona načini bi od bronce.

4 On načini za oltar jednu rešetku na od jedne mreže u bronci, pod obrubom oltara, od vrha do dna. 5 On izli četiri prstena na četiri kraja rešetke od bronce, za smjestiti poluge.

6 On načini poluge od drveta akacije i obloži ih broncom.

7 On uturi poluge u obruče sa strane oltara, da posluže za nositi ga. On ga načini šupljim, u daskama.

8 Potom on načini posudu1 u bronci i njegovu podlogu od bronce, s ogledalima Žena okupljenih na ulazu *šatora susretanja.


Zastori trijema [uredi]

9 Potom on načini *trijem2. Sa strane Negeva, južno, zavjese trijema bijahu od prepredenog lana i imale su stotinu lakata.

10 Njihovih dvadeset stubova i njihovih dvadeset soklova bijahu od bronce, kuke stubova i njihove karniš, od srebra.

11 Sa sjeverne strane, stotinu lakata, sa svojih dvadeset stupova dvadeset stubova i njihovih dvadeset sok-lova od bronce, kukama stubova i njihovim karnišama, od srebra.

12 S morske strane: zastori od 50 lakata , njihovih deset stubova i njihovih deset soklova, njihove kuke i njihove karniše, od srebra.

13 I s istočne strane, prema levantu: 50 lakata;

14 petnaest lakata zastora na jednom krilu s nj ihova tri stuba i njihova tri sokla

15 i, na drugom krilu, s jedne i s druge strane vrata trijema, petnaest lakata zastora s njihova tri stuba i njihova tri sokla.

16 Svi zastori tog prostor bijahu od prepredenog lana.

17 Soklovi stubova bijahu od bronce; kuke stubova i njihove karniše, od srebra; njihovi kapiteli bijahu od srebra.

18 Zastor vrata trijema bijaše rad šivača: od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještečeg skerleta i prepredenog lana; on imaše dužinu od dvadeset lakata i visinu od pet lakata - bijaše to njegova širina - dosežući tako razinu zastora trijema.

19 Njegova četiri stuba i njihova četiri sokla bijahu od bronce, njihove kuke bijahu od srebra, njihovi kapiteli i njihove karniše bijahu obloženi srebrom.

20 Svi šiljci za *boravište i pojasi bijahu od bronce.


Količine korištenih kovina [uredi]

21 Evo spiska troškova *boravišta - boravište *isprave; načinio se račun na zapovjed Mojsijevu; bila je to služba *levitska ispunjena posredovanjem Itamara, sina svećenika Aarona.

22 Besalel, sin Urijev, sin Hurovljev iz plemena Juda bijahu izvršili sve ono što GOSPOD bijaše naložio Mojsija.

23 S njim se bijaše nalazio Oholiab sin Ahisamakov, iz plemena Dan: rezbar i umjetnik, šivač na ljubičastom purpuru, crvenom purpuru, blještećem skerletu i lanu.

24 Ukupno korištenog zlata za radove, sve radove *svetišta - i to bijaše zlato koje je potjecalo od milodara - :

29 talenata i 730 sikala1, u siklima svetišta.

25 Srebro2 popisanih ljudi zajednice: sto talenata i 1 775 sikala, u siklima svetišta,

26 u stvari jedan beka3 po glavi ili jedan polusikl, u siklima iz svetišta, za svakog čovjeka koji je prešao pri popisu dvadeset ili više godina, za njih 603. 550.

27 Stotinu talenata srebra biše utrošeni za izliti soklove svetišta i soklove zavjesa: stotinu soklova sa stotinu talenata, jedan talent po soklu.

28 S 1.775 sikala, bijahu načinjene kuke stubova, bijahu obloženi njihovi kapiteli i povezani karnišama.

29 Bronca pritekla iz milodara: 70 talenata i 2.400 sikala.

30 Od nje bijahu načinjeni soklovi ulaza u *šator susretanja, *oltar od bronce i njegova rešetka od bronce, sav pribor oltara,

31 soklovi pojasa trijema, soklovi vrata trijema, svi šiljci boravišta i svi šiljci pojasa trijema.


Odjeća i insignije svećeničke [uredi]

39 1 Od ljubičastog purpura1, crvenog purpura i blještavog skerleta, načini se liturgijska odijećåa za služnike u *svetištu i načini se sveta odjeća Aaronova, kako GOSPOD to bijaše zapovjedio Mojsiju.

2 On načini efod od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.

3 U istanjenom pločicama zlata isjekoše vrpce za ispreplesti ih s ljubičastim purpurom, crvenim purpurom, blještavim skerletom i lanom - umjetnički rad.

4 Načini, za pričvrstiti ih, naramenice za učvrščivanje na njihova dva kraja.

5 Tkanica efoda, ona koja je odozgo, bijaše istovrsnog rada: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana, kako GOSPOD to bijaše zapovjedio Mojsiju.

6 Pripremi se kamenje od berila, optočeno, umetnuto u zlato, izgravirano kao gravira na pečatu s imenima sinova Izraelovih.

7 On ih stavi na na naramenice efoda - ono kamenje koje je podsjetnik na naklonost spram sinova Izraelovih - kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

8 Potom on načini prsnik - umjetnički rad - na način jednog efoda: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.

9 Prsnik bijaše kvadratni, ali bio je presavijen; budući presavijen, bio je dug jedan empan i širok jedan empan.

10 Ukrašen bi s četiri reda kamenja: - jedan: sardoniks, topaz i smaragd. Bio je to prvi red;

11 - drugi red: tamnocrveni rubin, lazurit i jaspis;

12 - treći red: agat, karneol i ametist;

13 - i četvrti red: krizolit, beril i oniks.Ono bijaše optočeno i imade zlatne okvire za ukras.

14 Kamenje odgovaraše imenima sinova Izraelovih, bijaše ih dvanaest kao i dvanaest njihovih imena; ono bijaše gravirano kao jedan pečat, svaki svojim imenom jer ima dvanaest plemena.

15 Na prsniku načini pletenih i isprepletenih lančića, od čistog zlata.

16 Napravi dva okvira od zlata i dva zlatna obruča i učvrsti oba obruča na krajevima prsnika.

17 Pričvrsti dvije usukane zlatne rese na dva obruča, na krajevima prsnika,

18 dok dva kraja tih dviju usukanih resa pričvrsti na naramenice efoda iznutra.

19 Načini dva zlatna obruča i stavi ih na krajeve prsnika, sa strane okrenute prema efodu, unutra.

20 Načini dva zlatna obruča i pričvrsti ih o dvije naramenice efoda, na njihovu osnovu, sprijeda, uz njihovo spojište, iznad tkanice efoda.

21 Poveza prsnik njegovim obručima s obručima efoda pomoću vrpce od ljubičastog purpura, tako da prsnik bi na tkanici efoda; tako, on se ne pomicaše na efodu, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

22 Potom on načini haljinu efoda - tkalački posao - svu od ljubičastog purpura.

23 Otvor, u sredini haljine, kao onaj na oklopu s, uokolo otvora, jednim nepoderivim obrubom.

24 na skutovima haljine, načini mogranje od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.

25 Načini zvončiće od čistog zlata između mogranja, na skutovima haljine svud uokolo, između mogranja:

26 jedno zvonce, jedan mogranj, na skutovima haljine svud uokolo, za služnika, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

27 Potom načini tunike od lana - tkalački rad - za Aarona i za njegove sinove,

28 kao i turban od lana, gaće od lana, od prepredenog lana;

29 i pojaseve od prepredenog lana, ljubičastog purpura, crfvenog purpura i blještavog skerleta - rad šivača - kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

30 Potom načini cvijetić, insigniju posvećenja, od čistog zlata; napisa odozgo jedan natpis kao što se gravira jedan pečat: » Posvećen GOSPODU «,

31 i pričvrsti tu jednu vrpcu od ljubičastog purpura za pričvrstiti ga iznad turbana, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

32 Tako Mojsije ispuni svu službu boravišta *šatora susretanja. Sinovi Izraelovi bijahu počeli raditi, oni bijahu činili upravo ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.


Mojsiju donose zgotovljen posao [uredi]

33 Dovezoše prema Mojsija *boravište: - šator, njegov pribor, njegove spone, njegove okvire, njegove prečke, njegove stubove i njihove soklove,

34 pokrivač od kostrijeti crvene boje i pokrivač od dupinove kože, veo razdvajanja;

35 - *kovčeg isprave, njegove poluge i poklopac;

36 - stol, sav pribor i žrtveni kruh;

37 -čisti svijećnjak1, njegove svjetiljke (jedan red svjetiljki), sav njihov pribor, ulje za svjetlila;

38 - *oltar od zlata, ulje *pomazanja, miris za spaljivanje i zastor ulaza u šator;

39 - oltar od bronce, njegovu brončanu rešetku, njene poluge i sav pribor njegov; - posudu i njenu podlogu;

40 - Zastore *trijema, njegove stubove, njegove soklove, zastor na vratima trijema, njegove konope, njegove šiljke i sav pribor službe boravišta, za šator susretanja;

41 - liturgijsku odjeću za služnika u *svetištu, svetu opdjeću za svećenika Aarona i odjeću koju nose njegovi sinovi za obavljati svećenstvo.

42 Prilagođavajući se svemu što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju, sinovi Izraelovi bijahu izvršili svu službu. 43 Mojsije vidje sav rad koji su bili obavili; oni bijahu učinili točno ono što GOSPOD bijaše zapovjedio. Tada, Mojsije ih blagoslovi.


Zapovijed da se podigne i posveti šator [uredi]

40 1 GOSPOD oslovi Mojsija:

2 » Prvog mjeseca, prvog dana u mjesecu, podginut ćeš boravište *šatora susretanja.

3 Stavit ćeš tu ispravu i zaklonit ćeš kovčeg iza vela.

4 Donijet ćeš stol i načiniti raspored. Donijet ćeš svijećnjak i zapaliti njegove lampe.

5 Postavit ćeš *oltar od zlata za miris isp-red kovčega i staviti zastor na ulaz boravišta.

6 Postavit ćeš oltar holokausta ispred ulaza u boravište šatora susretanja.

7 Postavit ćeš posudu između šatora susretanja i oltara i tu staviti vodu. 8 Postavit ćeš pojas *trijema i stavit ćeš zastor na vrata trijema.

9 Uzet ćeš ulje *pomazanja i pomazati boravište i sve što ono sadržava, ti ćeš ga posvetiti, njega i sve njegove pribore, i to će biti *sveto.

10 Pomazat ćeš oltar holokausta i sav njegov pribor, pomazat ćeš ga i oltar će biti svet.

11 Pomazat ćeš posudu i njen pod-ložak i posvetit ćeš ju.

12 Postavit ćeš Aarona i njegove sinove na ulaz šatora susretanja, oprat ćeš ih u vodi,

13 odjenut ćeš Aarona svetom odjećom, pomazat ćeš ga i posvetit ćeš ga da vrši moje svećenstvo.

14 Budući postavio njegove sinove, odjenut ćeš im tunike,

15 pomazat ćeš ih kao njihovog oca da vrše moje svećenstvo. Tako njihovo pomazanje podijelit će im jedno vječno svećenstvo, iz doba u doba. «Mojsije postavlja svetište [uredi]

16 Mojsije se dade na posao; učini točno ono što GOSPOD bijaše njemu zapovjedio.

17 No dakle, prvog mjeseca druge godine, prvog dana u mjesecu, *boravište bi podignuto.

18 Mojsije podignu boravište: on postavi njegove soklove, postavi njegove okvire, postavi njegove prečke i uspravi stubove njegove.

19 On razastre šator nad boravištem, stavi odozgo prekrivač šatorski, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju. 20 On uze *ispravu, stavi poluge na kovčeg i postavi poklopac odozgo.

21 On donese kovčeg u boravište, stavi veo razdvajanja za zakloniti kovčeg isprave, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

22 Postavi stol u *šator susretanja, na sjevernu stranu boravišta, na vanjsku stranu vela;

23 on tu poreda jedan red kruhova pred GOSPODOM, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

24 Stavi svijećnjak u šator sus-retanja, nasuprot stolu, na stranu suprotnu boravištu;

25 on zapali lampe ispred GOSPODA, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

26 On stavi zlatni *oltaru šator susretanja sučelice velu,

27 i staviti dimiti mirise za spaljivanje, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

28 On stavi zastor na ulaz u boravište.

29 Budući postavio oltar za holokaust na ulazu u boravište šatora susretanja, on prinese holokaust i žrtvu1, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

30 On postavi posudu na ulaz u šator susretanja i oltar i u nju stavi vodu za umivanje.

31 Mojsije, Aaron i njegovi sinovi opraše tu svoje ruke i noge;

32 kad oni uđoše u šator susretanja i kad se postaviše pred oltar, operoše se, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

33 On postavi *trijem uokolo boravišta i oltara i postavi zastor na vrata trijema. Mojsije izvrši tako sve radove.


Slava Božja ispuni Boravište [uredi]

34 Oblak1 prekri šator susretanja i slava GOSPODOVA ispuni boravište.

35 Mojsije ne mogaše ući u šator susretanja, jer oblak bijaše tu i slava GOSPODOVA ispunjavaše boravište.

36 Kad se oblak dizaše iznad boravišta, sinovi Izraelovi polažahu svako po svojem putu.

37 Ali ako se oblak ne podizaše, oni ne polažahu prije onog dana kad bi se on ponovo dizao.

38 Jer oblak GOSPODOV bijaše nad boravištem tijekom dana, ali, tijekom noći, bilo je u njemu vatre, pred očima čitave kuće Izraelove, na svakom njihovom putu.