Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Kola ponuđena svetištu

Izvor: Wikizvor
(Preusmjereno s Kola ponuđena svetištu)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Kola ponuđena svetištu

  • 7 1 Dana kad Mojsije završi podizanje *boravišta, on ga *pomaza i posveti ga sa svim njegovim priborom, kao i *oltar i sav njegov pribor; on mu učini pomazanje i posvećenje[40].
  • 2 Odgovorni Izraelovi, glave svaki svojem plemenu, donesoše svoje poklone. Bijahu to dužnosnici plemenski, oni koji bijahu ravnali popisivanjem.
  • 3 Oni donesoše svoje milodare pred GOSPODA: šest pokrivenih kola[41] i dvanaest volova; jedna kola za dva poglavara i jednog vola za svakog; oni ih primaknuše pred boravište.
  • 4 GOSPOD reče Mojsiju:
  • 5 »Primi darove koje ti donesu; oni će biti korišteni za radove *šatora susretanja. Ti ćeš ih predati *levitima, svakom prema potrebi njegove službe.
  • « 6 Mojsije primi kola i volove i predade ih levitima.
  • 7 On dade dvoja kola i četiri vola sinovima Geršonovim prema potrebama njihove službe.
  • 8 A četvero drugih kola, s osam volova, on ih dade, po posredovanju svećenika Itamara, sina Aaronovog, sinovima Merarijevim prema potrebama njihove službe.
  • 9 On ih ne dade sinovima Kehatovim jer služba koju oni obavljahu bijaše nositi svete stvari na svojim plećima .
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)