Siklag opljačkan. David progoni Amalecite

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Siklag opljačkan. David progoni Amalecite

Siklag opljačkan. David progoni Amalecite[uredi VE]

30 1 No, trećeg dana, kad David i njegovi ljudi stigoše u Siklag, Amaleciti bijahu izveli jedan napad u Negevu1 i u Siklagu. Oni bijahu opustošili Siklag, i bijahu ga popalili. 2 Oni bijahu pozatvarali žene, malo i veliko ali ne bijahu nikog ubili. Oni ih bijahu poveli sa sobom i bijahu se vratili na svoj put. 3 Kad David i njegovi ljudi stigoše u grad, oni vidješe da ovaj bijaše popaljen i da njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri bijahu odvedeni. 4 David i njegovi pratitelji zajecaše i plakaše sve dok više nisu imali snage plakati. 5 Dvije žene Davidove bijahu bile uhvaćene, Ahinoam Izreelova i Abigaila, žena Nabalova, iz Karmela. 6 A David bijaše u jednoj velikoj strijepnji, jer ljudi govoriše da će ga kamenovati: svatko bijaše pun gorčine misleći na svoje sinove i na svoje kćeri. Ali David povrati smjelost , milošću GOSPODA, svojeg Boga. 7 David reče svećeniku Abiataru, sinu Ahimelekovu: ” Donesi mi efod 2, molim te. “ Abiatar donese efod Davidu. 8 David zamoli GOSPODA: ” Ako ja budem progonio tu rulju, hoću li ju stići uhvatiti? “GOSPOD njemu reče: ” Pođi ju progoniti. Ti ćeš ih dostići i izručiti svojima. “ 9 David pođe sa 600 svojih sudrugova, i oni stigoše u potok Bezor1. Drugi bijahu ostali. 10 David nastavi progon s 400 ljudi. Dvije stotine ljudi bijahu ostali na mjestu, suviše umorni za prijeći potok Bezor. 11 Susretoše jednog Egipćanina u polju. Zaustaviše ga i dovedoše Davidu. Dadoše mu jesti kruha i piti vode. 12 Dadoše mu jedan kolač od smokava i dva grozda suhog grožđa, čovjek povrati duh. Otprije tri dana ne bijaše ni jeo ni pio. David mu reče: ” Čiji si ti i otkud ideš ti? “ On reče: ” Ja sam jedan mladi Egipćanin, rob jednog Amalecita. Moj me gospodar napustio, jer ja bijah bolestan, ima tome danas tri dana. 14 Mi smo načinili jedan napad u Negevu keretijenskom, protiv Jude i protiv Negeva Kalebovog2 i mi smo zapalili Siklag. “ David njemu reče: ” Da li ćeš me ti odvesti do te družine? “ Prisegni mi Bogom da me nećeš usmrtiti i da me nećeš vratiti u ruke mojem gospodaru, i ja ću te odvesti prema toj družini. “


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif