Lista praotaca od Sema do Abrama

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Lista praotaca od Sema do Abrama

Lista praotaca od Sema do Abrama[uredi VE]

Abramov rodni grad
Abram
Abraham i Bog
Abraham i Bog

10 Evo obitelji Semove: Sem je bio star stotinu godina kad rodi Arpahšada dvije godine poslije Potopa.

11 Po rođenju Arpahšadovom, Sem je poživi 5oo godina, pa narađa sinova i kćeri.

12 Arpahšad je bio proživio 35 godina kad rodi Šelaha.

13 Po rođenju Šelahovom Arpahšad poživi 403 godine, narađa sinova i kćeri.

14 Šelah je bio živio 30 godina kad rodi Hebera.

15 Po rođenju Heberovu, Šelah poživje 403 godine, on narađa sinova i kćeri.

16 Heber je bio živio 34 godine kad rodi Feleha.

17 Po rođenju Felehovu, Heber poživje 430 godina, on narađa sinova i kćeri.

18 Feleh je bio živio 30 godina kad rodi Reuha,

19 po rođenju Reuhovom Feleh poživje 209 godina, on narađa sinova i kćeri.

20 Reu je bio živio 32 godine kad rodi Seruha,

21 po rođenju Seruhovom Reu poživje 207 godina, on narađa sinova i kćeri.

22 Seruh je bio živio 30 godina kad rodi Nahora.

23 Po rođenju Nahorovu, Seruh poživje 200 godina , on narađa sinova i kćeri .

24 Nahor je bio živio 29 godina kad rodi Teraha.

25 Po rođenju Terahovom Nahor poživje 119 godina, on narađa sinova i kćeri.

26 Terah je bio živio 70 godina kad rodi Abrama, Nahora i Harana.

27 Evo obitelji Terahove: » Terah rodi Abrama, Nahora i Harana.

28 Haram rodi Lota. Haran umrije prije svog oca Teraha u zemlji svoje obitelji, u Uru kaldejskom.

29 Abram i Nahor uzeše žene: Abramova supruga zvala se Sarai a ona Nahorova Milka, kći Haranova, otac Milkin i Jiska.

30 Sarai bijaše nerotkinja, nije imala djece.

31 Terah uze svog sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranovog i svoju snahu Sarai, ženu svojeg sina Abrama, koji s njim iz Ura kaldejskog odoše u zemlju Kanaan. Oni dosegnuše Haran1 gdje oni živješe.

32 Terah življaše 205 godina pa umrije u Haranu.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif