Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Bog obnavlja svoje obećanje Mojsiju

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Bog obnavlja svoje obećanje Mojsiju

  • 28 I dan kad GOSPOD govoraše Mojsiju u zemlji Egipat,
  • 29 dan kad on govoraše tako Mojsiju: » Ja sam GOSPOD, ponovo reci Faraonu, kralju Egipta, sve što ti ja rekoh «,
  • 30 Mojsije reče pred GOSPODOM: » Evo me neobrezanih usana[39]. Kako me je to Faraon poslušao? «
  • 7 1 Ali GOSPOD reče Mojsiju: » Vidi, ja sam te postavio kao boga za Faraona, a tvoj brat Aaron bit će prorok[40].
  • 2 Ti si taj koji će reći sve što sam ja naložio tebi i tvojem bratu Aaronu Faraonu da pusti otići iz svoje zemlje sinove Izraelove;
  • 3 ali ja, ja ću načiniti neumoljivim * srce Faraonovo. Umnožit ću svoje znakove i svoja čuda po Egiptu,
  • 4 ali Faraon vas neće slušati. Stavit ću svoju ruku na Egipat i odlučno izvest ću svoje vojske[41], svoj puk, sinove Izraelove, van iz zemlje Egipa -.
  • 5 Tad će Egipćani spoznati da sam ja GOSPOD, kad budem pružio ruku protiv Egipta; i ja ću izvesti iz sredine njihove sinove Izraelove.«
  • 6 Mojsije i Aaron učiniše tako; oni učiniše točno što im je GOSPOD bio naložio.
  • 7 Mojsije imaše 80 godina, a Aaron 83 kad govoriše Faraonu.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Izlazak (TOB e.p. T.D.)