Knjiga o Ruti (TOB e.p. T.D.)/Rut provodi noć uz noge Bozove

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Rut provodi noć uz noge Bozove

 • 3 1 Noemi njena svekrva joj reče: »Kćeri moja, ne tražih li ja za tebe jedno stanje koje će te učiniti sretnom?
 • 2 I sada, nije li naš rođak, taj Boz s čijim slugama si ti bila? Evo ga kako ove noći vija žito na gumnu

[25].

 • 3 Operi se dakle, namiriši se

[26], odjeni svoj ogrtač i siđi na gumno. Ali, ne daj se prepoznati od tog čovjeka sve dok ne bude završio jest i piti.

 • 4 Kad on legne, ti ćeš znati mjesto gdje je legao: dođi, otkrij njegove noge i lezi i ti. On će ti pokazati što ti je činiti. «
 • 5 Ona joj reče: » Ja ću učiniti sve što si mi ti rekla.«
 • 6 Ona dakle siđe na gumno i učini sve kao što joj ti bijaše zapovjedila njena svekrva.
 • 7 Boz pojede i popi, i njegovo *srce bi sretno; i on dođe leći na rub hrpe

[27]. Tada ona kradom dođe, otkri njegove noge i leže.

 • 8 Po tome, u sred noći, čovjek dobi drhtavicu; on se dakle nagnu naprijed: kad evo jedna žena leži kod njegovih nogu!
 • 9 » Tko si ti?« Reče on. Ona reče: »To sam ja, Ruta, sluškinja tvoja

[28]. Oženi sluškinju svoju, jer ti si odkupitelj.« 

 • 10 Tad on reče: » Blagoslovljena budi ti od GOSPODA, kćeri moja. Ti si pokazala svoju vjernost

[29] na još sretniji način ovog puta no prvi put ne jureći za momcima, ni siromašnim ni bogatim.

 • 11 Sada dakle, kćeri moja, ne boj se. Sve što ti kažeš ja ću učiniti za tebe. Jer svi kod nas znaju da si ti jedna vrijedna žena.
 • 12 Sada istina je, ako sam ja odkupitelj

[30], da ima jedan drugi odkupitelj bliži od mene.

 • 13 Provedi dakle noć. U jutro, ako te otkupi, dobro, nek' odkupi. Ali, ako te ne želi odkupiti, tada ću te ja odkupiti, usitinu kao što je GOSPOD živ! Lezi sve do jutra.«
 • 14 Ona leže dakle kod njegovih nogu sve do jutra. Ali, ona se diže prije no što se moglo jedan drugoga prepoznati. Jer govorilo se: » Nek' se ne zna da je ova žena dolazila na gumno!«
 • 15 Kaže se: »Podaj svoj plašt što je na tebi; drži ga.« Ona ga dakle zadrža. Tada on izmjeri dvadeset litara ječma i natovari ga. Po tome on se vrati u grad.
 • 16 Ona se tada vrati kod svoje svekrve, koja reče: » Šta ti se dogodilo kćeri moja?« Ona joj ispriča sve što onaj čovjek bijaše učinio za nju.
 • 17 I reče joj ona: » On mi je dao ovih dvadeset litara ječma, jer, reče mi on: Ti se nećeš vratiti neopskrbljena svojoj svekrvi.«
 • 18 Noemi reče: » Ostani kćeri moja sve dok ne saznaš kako će se stvar svršiti. Jer taj čovjek neće prekinuti dok ne bude zaključio ovaj posao i danas čak.«
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Knjiga o Ruti (TOB e.p. T.D.)