Gospod utvrđuje Izraelove granice

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Gospod utvrđuje Izraelove granice


13 Ovako govori Gospodin BOG:”Evo granica prema kojima vi ćete sebi razdjeljivati zemlju, između dvanaest plemena Izraelovih, Josip imajući dva dijela1. 14 Vi ćete ih baštiniti, svaki toliko

koliko i njegov brat, jer ja prisegoh, dignute ruke, dati ga vašim očevima; ta zemlja će dakle vama pripasti u baštinu. 15 Evo granice zemlje: sa sjeverne strane, od velikog mora2, cesta iz

Hetlona koja ide u Sedad , 16 Hamat, Berotaj, Sivraim koji je između područja Damaska i područja Hamata , Haser, Tikon koji je prema području Hauran. 17 Tako granica će ići od mora sve

do HasarEinona, područje Damaska budući na sjeveru kao i područje Hamata. To je sa sjeverne strane. 18 S istočne strane: vi ćete mjeriti između Haurana i Damaska, između Galaada i zemlje

Izraelove; Jordan će služiti granicom, sve do istočnog mora3. To je na istočnoj strani. 19 Sa strane Negeva4, na jugu: iz Tamara sve do voda od Meriba Kadeška, do Nahala prema velikom

moru. To je južna strana, prema Negevu. 20 A sa morske strane: velikog mora, od granice jug sve do nasuprot LeboHamata. To je morska strana. 21 Vi ćete podijeliti zemlju između sebe, dvanaest plemena Izraelovih. 22 Vi ćete to činiti ždrijebajući, dijeliti baštinu, za sebe i za izbjeglice1 nastanjene među vama, koji su porodili sinove

među vama; oni će biti za vas kao urođenici među sinovima Izraelovim; s vama oni će ždrijebati dio baštine, u sred plemena Izraelovih. 23 To je u plemenu gdje izbjeglica stanuje, to je ondje

da ćete mu vi dati njegov dio baštine proročanstvo Gospodina BOGA.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif