David u Kejli i u Horeši

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
David u Kejli i u Horeši

David u Kejli i u Horeši[uredi VE]

23 1 Donesoše ovu novost Davidu: ” Evo Filistinci zaratiše s Kejlaom i pljačkaju gumna1. “ 2 David upita GOSPODA: ” Trebam li ja ići onamo i tući te Filistince? “ GOSPOD reče Davidu: ” Idi, ti ćeš potući Filistince i ti ćeš spasiti Kejlu. “ 3 Ljudi Davidovi rekoše mu: ” Ovdje, u Judi, mi se bojimo. Što će biti ovdje, ako mi odemo u Kejlu, protiv bojnih redova filistinskih? “ 4 David još jedanput upita GOSPODA. GOSPOD mu odgovori: ” Na put! Siđi u Kejlu, jer ja ću izručiti Filistince u tvoje ruke. “ 5 David, sa svojim ljudima, pođe za Kejlu i napade Filistince. On dovede njihova stada i nanese im veoma težak udarac. David dakle spasi žitelje Kejle. 6 No, za vrijeme dok Abiatar, bijaše pobjegao kod Davida u Kejlu, on bijaše odnio efod2 na sebi. 7 Izvijestiše Saula da David bijaše ušao u Kejlu i Saul bijaše rekao: ” Bog ga je izručio u moje ruke, jer on se sam zatvorio, ulazeći u jedan grad koji ima vrata i zasun. 8 Saul pokrenu sav puk za sići u Kejlu opsjesti Davida i njegove ljude. 9 David doznade da to bijaše protiv njega što Saul pripremaše jedan podmukao udarac i on reče svećeniku Abizataru:” Donesi efod. “ 10 David reče: ” GOSPODE, Bože Izraelov, tvoj je sluga čuo1 govoriti da Saul ima naumu doći u Kejlu za uništiti grad radi mene. 11 Građani Kejle2 da li će me predati u ruke njegove? Saul da li će sići kao što je tvoj sluga čuo govoriti? GOSPODE? Bože Izraelov, udostoji se izvijestiti slugu svojega! “ GOSPOD reče: ” On će sići. “ 12 David reče: ” Građani Kejle da li će me izručiti u ruke njegove, mene i ljude moje, u ruke Saulove? “ GOSPOD reče: ” Oni će vas izručiti u ruke njegove. “ 13 David se tad stavi na put sa svojim ljudima ; oni iziđoše iz Kejle i odoše okušati sreću Izvijestiše Saula da se David bijaše izvukao iz Kejle i on napusti pohod. 14 David ostade u pustinji u stijenju. On ostade u planini, u pustinji Zif3. Tijekom cijelog tog vremena, Saul ga tražiše, ali Bog ga ne izruči u ruke njegove.15 David vidje da se Saul stavio u pohod za oduzeti mu život. David bijaše u pustinjin Zif, u Horešu4. 16 Jonatan, sin Saulov, stavi se na put i ode naći Davida u Horešu. On osmjeli Davida u ime Boga. 17 On mu reče: ” Ne boj se. Ruka mojeg oca Saula neće te dosegnuti. Ti si taj koji će vladati Izraelom, a ja? ja ću biti tvoj sluga; sam Saul, moj otac, zna to dobro.“ 18 Njih dvojica sklopiše savez pred GOSPODOM. David ostade u Horešau a Jonatan se vrati kod sebe.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif