Jakov bježi od Labana

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Jakov bježi od Labana

Jakov bježi od Labana [uredi VE]

43 Taj čovjek nagomila dobara, on posjedova brojna stada, sluškinje i sluge, deve i magarce. 31 1 On saznade da Labanovi sinovi govore: » Jakov se dočepao svega što je pripadalo našem ocu, i o trošku je našeg oca dao sebi to izobilje. « 2 Jakov osmotri Laba novo lice i vidje da njihovi odnosi nisu više bili oni od prethodnih dana. 3 GOSPOD reče Jakovu: » Vrati se u zemlju svojih otaca i tvoje obitelji : ja ću biti s tobom. «  4 Jakov dade pozvati Rahelu i Leau u polja gdje on bijaše sa stokom. 5 On im reče: » Ja vidim da lice vašeg oca nije više prema meni kao prije; ali Bog mojeg oca je bio sa mnom. 6 Vi znate, da sam ja služio vašeg oca svim svojim snagama . 7 Vaš se otac poigrao sa mnom, on je promijenio deset puta moju plaću, ali mu nije pustio naškoditi mi. 8 Kad je izjavio: Ti ćeš imati za plaću pjegave životinje, sva stoka se kotila pjegava; a kad je izjavio: Ti ćeš za plaću imati prugastu, sva se stoka kotila prugasta. 9 Bog je uzeo vašem ocu stado i dao ga meni. 10 No, u vrijeme kad se stoka sparuje, ja sam digao pogled i vidio u snu prugaste, pjegave i šarene jarčeve koji su zaskakivali životinje. 11 *Anđeo Božji mi reče u snu: Jakove - Evo me, odgovorio sam ja. 12 On preuzme: Digni oči i pogledaj sve te prugaste, pjegave i šarene jarčeve koji zaskaču životinje, jer ja sam vidio što ti je Laban uradio. 13 Ja sam Bog za kojeg, u Bethelu, ti si podigao jednu stelu1 i ti si mi načinio jedan zavjet. Sada, digni se, napusti ovu zemlju i vrati se u zemlju svoje obitelji. « 14 Rahela i Lea mu dadoše ovaj odgovor: » Imamo li mi još uvijek svoj udio u baštini kod našeg oca? 15 Nije li nas držao za strankinje, jer nas je prodao i čak pojeo naš novac2? 16 Također nije li svo bogatstvo, koje je našem ocu uzeto, naše i naših sinova. Učini sada sve što ti je Bog rekao. « 17 Jakov se diže i odvede svoje sino-ve i svoje žene na devama. 18 On povede svo svoje stado - i sva dobra koja je bio stekao, stado koje je bilo sva tekovina koju je načinio u ravnici Aram3 - za vratiti se kod svojeg oca Izaka u zemlju Kanaanaca. 19 Laban je bio otišao strići svoju stoku kad Rahela ukrade idole4 koji pripadahu njenom ocu. 20 Jakov izmače nadziranju Labana Aramejca čuvajući se obavijestiti ga o svojem bijegu. 21 On pobježe sa svim što mu je pripadalo, on se diže, prijeđe Rijeku i usmjeri se prema planinama Galada1. 22 Treći dan obvijestiše Labana da je Jakov bio utekao. 23 On uze sa sobom svoju braću2 2, progonio ga tijekom sedam dana i sustigao u planinama Galaga.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif