Psalmi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Psalmi


Prva knjiga Davidovih Psalama: 1. - 41.[uredi]

Druga knjiga Davidovih Psalama: 42. - 72.[uredi]

Treća knjiga Davidovih Psalama: 73. - 89.[uredi]

Četvrta knjiga Davidovih Psalama: 90. - 106.[uredi]

Peta knjiga Davidovih Psalama: 107. - 150.[uredi]


P S A L M I
P R V A K NJ I G A ( PS 1 - 41 )
Psalam[1] 1
1 Sretan čovjek
koji ne pristaje uz opake,
ne odlučuje se za put griješnika
i ne sjeda na klupu bezbožnika;
2 već koji uživa u zakonu GOSPODOVOM
i naizust govori[2] zakon njegov dan i noć .
3 On je kao drvo posađeno pokraj bujnih voda:
on plod u pravo doba daje,
a lišće njegovo ne vene;
on uspijeva u svemu što čini.
4 Takav nije put opakih:
oni su kao pljeva koju vjetar[3] raspršuje.
5 Za vrijeme suđenja, opaki se neće pridići,
ni grješnici u saboru pravednika.
6 Jer GOSPOD poznaje put pravednika,
a put opakih se gubi.
Psalam 2
1 Zašto ovo komešanje narodâ,
nekorisno brundanje neznabožaca?
2 Kraljevi se zemlje dižu na oružje
i veliki se međusobno udružuju,
protiv GOSPODA i protiv njegovog pomazanika:
3 ”Raskinimo njihove sveze[4],
odbacimo njihove okove.“
4 On se smije, onaj koji stoluje u nebesima;
GOSPOD se sprda s njima.
5 Tad im on progovori s gnjevom
i njegova srdžba njih zastraši:
6 ” Ja posvetih svoga kralja
na Sionu, svojoj svetoj planini.“
7 Ja ću obnanarodovati odluku:
GOSPOD mi reče:
” Ti si moj sin;
ja, danas, tebe porodih[5].
8 Išći mi,
i ja ću ti dati narode u baštinu,
u vlasništvo krajeve zemaljske.
9 Ti ćeš njih skršiti željeznim žezlom,
i, kao jedan grnčarski ćup, ti ćeš ih razbiti u komadiće.“
10 A sada, kraljevi, budite razboriti;
popravite se, suci zemaljski!
11 Služite GOSPODU sa strahom,
kličite drhteći;
12 - dajte počast sinu[6] -;
da se on ne naljuti, i vi na putu ne propadnete,
jedna sitnica, i njegova srdžba plane!
Sretni svi oni kojima je on utočište.
Psalam 3
1 Psalam Davidov. Kad on bježaše pred svojim sinom Absalomom.
2 GOSPODE, kako su brojni protivnici moji:
brojni koji se dižu protiv mene,
3 brojni za reći o meni:
”Nema kod Boga spasa za njega!“
4 Ali ti, GOSPODE, ti si jedan štit za mene;
ti si moja slava, onaj koji podiže moju glavu.
5 Punim glasom, ja prizivam GOSPODA:
on mi je odgovorio sa svoje svete planine.
Stanka.
6 Ja sam legao i zaspao;
ja sam se probudio: GOSPOD je moja potpora.
7 Ja se ne bojim ljudi, tako brojnih
u zasjedi oko mene.
8 Digni se, GOSPODE! Spasi me, moj Bože!
Ti koji udaraš sve moje neprijatelje u čeljust
i slamaš zube opakima.
9 Kod GOSPODA je spas,
na tvom narodu, blagoslov!
Stanka.
Psalam 4
1 Ravnatelju zbora, sa žičanim glazbalima.
2
3
Stanka.
4
Stanka.
5
Stanka.
6
7
8
9 Jednako sretan, ja liježem i usnijem,
jer samo ti, GOSPODE, činiš da ostajem u sigurnosti[10].
Psalam 5
1 Ravnatelju zbora, za svirale. Psalam Davidov.
2 Prikloni uho mojim riječim, GOSPODE;
zamijeti moje jecaje.
3 Budi osjetljiv na moj glas i moje vapaje,
kralju moj i Bože moj.
tebi se molim.
4 GOSPODE, jutrom, ti čuješ moj glas;
jutrom, ja spremam sve za tebe[11]
i ja čekam®!
5 Ti nisi jedan bog prijatelj zla;
opaki nije primljen kod tebe,
6 bezumnik se ne pojavljuje pred tvoje oči.
Ti mrziš sve zlodjelnike;
7 Ti činiš da propadaju lažljivci.
čovjek prepreden i krvoločan,
GOSPOD ga se gnuša.
9 Ali ja, milošću tvoje odanosti,
ja ulazim u kuću tvoju;
sa strahom ja se klanjam
prema tvojem svetom templu.
9 GOSPODE, vodi me pravdom svojom
usprkos onima koji me vrebaju;
poravnaj preda mnom svoj put.
10 Ništa u njihovim ustima nije sigurno,
njihovo je srce puno zločina;
njihovo ždrijelo je jedan razjapljeni grob
i njihov jezik jedna skliska strmina.
11 Bože, daj im ispaštati!
Nek' njihovi naumi uzrokuju njihov pad!
Za sve njihove grijehe, istjeraj ih,
zato što su oni buntovnici.
12 I svi oni koji te imaju za utočište radovat će se,
uvijek će oni klicati; ti ćeš ih zakloniti,
ti ćeš dati vriskati od radosti onima koji ljube tvoje ime.
13 To si ti GOSPODE, koji blagosiljaš pravednika;
ti ga okružuješ svojom nakolonošću kao jednim štitom.
Psalam 6
1
2 GOSPODE, kazni me bez gnjeva,
ispravi me bez jarosti[12]!
3 Milost, GOSPODE, ja propadoh,;
izliječi me, GOSPODE, ja drhtim svim svojim kostima,
4 ja drhtim svim svojim bićem.
Dakle, GOSPODE, dokle®?
5 Vrati se GOSPODE, oslobodi me,
spasi me zbog svoje pouzdanosti!
6 Jer, kod mrtvih, ne izgovara se tvoje ime.
u paklima, tko ti zahvaljuje?
7 Ja sam iscrpljen zbog uzdisanja.
Svake noći, moje suze oblijevaju moj krevet,
moji plačevi oblijevaju moj ležaj.
8 Moje oči su izjedene jadom,
moj vid slabi toliko ja imam protivnika.
9 Odstranite se od mene, vi, zlodjelnici,
jer GOSPOD je čuo moje jecaje.
10 GOSPOD je čuo moje preklinjanje,
GOSPOD je primio moju molitvu.
11 Nek' moji neprijatelji, postiđeni i potreseni,
okrenu se svi, iznenadno sramom obuzeti!
Psalam 7
1 Ispovijed: Davidova. On otpjeva Gospodinu,
2 GOSPODE moj Bože, ti si moje utočište;
spasi me od svih progonitelja i oslobodi me!
3 Inače, kao lavovi, oni će me zaklati,
oni trgaju, a nitko ne oslobađa.
4 GOSPODE moj Bože, ako li ja učinim to:
ako li imam jedan zločin na rukama,
5 ako sam loše postupio prema mom savezniku
puštajući svog neprijatelja pobjeći[14],
6 Nek' me jedan neprijatelj proganja i uhvati,
nek' živog mene na zemlji zgazi,
i nek kotrlja moju čast u prašini!
Stanka.
7 Digni se, GOSPODE, gnjevno!
Nadvisi jarost mojih protivnika,
bdij s moje strane, ti koji propisuješ pravo!
8 Jedan te skup naroda okružuje;
gore, preuzmi mjesto iznad njega!
9 GOSPOD sudi poganima:
Sudi meni, GOSPODE,
prema mojoj pravdi i mojoj nedužnosti.
10 Nek' prestane opakost bezbožnika.
Ojačaj pravednika !
Jer onaj koji ispituje njihova srca i njihova križa[15],
to je Bog pravedni.
11 Moj je štit kod Boga,
spasitelja pravednih srca.
12 Bog je sudac pravedan,
jedan Bog koji svakog dana prijeti.
13 Ako se ne osvijesti[16],
on oštri svoj mač,
napinje svj luk i drži ga spremnog.
14 On pripravlja svoju smrtnonosnu spravu
i, svojim strijelama, pali zublje[17].
15 Tko snuje jedno zlodjelo i smjera zločin
rađa prijevaru.
16 Tko iskopa jednu rupu i produbi ju,
pada u jamu koju je načinio.
17 Njegov zločin vraća se na njegovu glavu,
njegovo nasilje njemu pada na lubanju.
18 Ja ću zahvaliti GOSPODU za njegovu pravdu,
i pjevat ću ime GOSPODA, Svevišnjega.
Psalam 8
1 Ravnatelju zbora, na gititu[18]. Psalam Davidov.
2 GOSPODE, naš Gospodine,
kako je tvoje ime prekrasno
za cijelu zemlju!
Bolje no nebesa, ona pjeva, tvoja slava[19]!
3 Ustima najmanjih i dojenčadi,
ti si utemeljio jednu tvrđavu[20]
protiv svojih protivnika,
za ušutkati neprijatelja osvetničkog.
4 Kad ja vidim tvoja nebesa, djelo tvojih prstiju,
mjesec i zvijezde koje si ti postavio,
5 što je dakle čovjek da ti misliš o njemu,
ljudsko biće da se brineš o njemu?
6 Ti si ga načinio gotovo bogom[21]:
ti si ga okrunio slavom i raskoši;
ti si sve stavio pod noge njegove:
8 svu stoku, krupnu i sitnu,
i čak divlje zvjeri,
9 ptice nebeske, ribe morske,
sve što juri stazama morskim.
10 GOSPODE, naš Gospodine,
što je tvoje ime prekrasno
po svoj zemlji!
Psalam 9
1 Ravnatelju zbora; almut laben[22]. Psalam Davidov.
2 GOSPODE, ja ću zahvaljivati svim svojim srcem,
ja ću prepričavati sva tvoja čuda.
3 Ja zbog tebe plešem od radosti,
i ja pjevam tvoje ime, Bože Svevišnji.
4 Moji neprijatelji, koji uzmiču,
posrću i propadaju pred tobom,
5 ti si obranio moje pravo i moju parnicu;
sjeo si na svoj tron, pravedni sudče.
6 Ti si zaprijetio poganima, upropastio nevjernika,
izbrisao njihovo ime zauvijek.
7 Neprijatelj je dotučen, porušen zauvijek;
ti si sravnio gradove, sjećanje na njega se izgubilo.
8 Ali gospod stoluje zauvijek,
on učvrščuje svoj prijestol za suđenje.
9 On je taj koji upravlja svijetom s pravdom
i sudi narode spravednošću.
10 Nek' GOSPOD bude tvrđava za potlačenog,
jedna tvrđava za vrijeme zebnje!
11 Nek' oni računaju na tebe, oni koji poznaju tvoje ime,
jer ti ne napuštaš one koji te traže, GOSPODE!
12 Pjevajmo za GOSPODA koji stoluje na Sionu,
proglašavajmo među poganima njegove podvige!
13 Onaj koji traži ubojicu, on se sjeća,
on ne zaboravlja krik nesretnih.
14 Milost, GOSPODE! Vidi kako su me moji protivnici ponizili,
ti koji me izvlačiš iz vrata smrti[23],
15 da ja ponavljam sve njegove pohvalnice,
na vratima kćeri Siona,
i da kličem zbog tvojeg spasa.
16 Pogani su propali u jamu koju bijahu iskopali,
njihova se noga uhvatila u mrežu koju oni bijahu sakrili.
17 GOSPOD se dao spoznati, on je stvorio zakon,
on hvata nevjernika u njegovu vlastitu zamku.
Sourdine[24], Stanka.
18 Nek' se nevjernici vrate u paklove,
svi pogani koji zaboravljaju Boga.
19 Ne, siromah neće biti zauvijek zaboravljen,
ni nada nesretnih nikad izgubljena.
20 Ustani, GOSPODE! Nek' čovjek ne likuje!
Nek' pogani budu suđeni pred licem tvojim!
21 GOSPODE, prospi na njih užas,
i nek' pogani se priznaju smrtnima.
Stanka.
Psalam 10 (9 nastavak)
1 Zašto[25], GOSPODE, ostati udaljen
i kriti se u vrijeme zebnje?
2 Osornost bezbožnika izjeda nesretnike,
oni su uhvaćeni u lukavstvo što ga je ovaj smislio.
3 Tako se bezbožnik hvali da je dostigao svoj cilj;
budući dobio, on blagosilja[26] - ne, on omalovažava - GOSPODA.
4 U svojoj utvornosti, bezbožnik ne traži više:
” Nema tu Boga[27] “, evo sve njegove dosjetljivosti.
5 Njegov se uspjeh potvrđuje u svakom vremenu,
gore tvoji su zakoni predaleko od njega;
on pljuje na sve svoje protivnike.
6 On kaže: ” Ja sam neoboriv,
nikad mi se neće dogoditi nesreća.“
7 Njegova su usta puna proklinjanja,
prijevare i nasilnosti;
on pod jezikom ima nedjelo i zlodjelo.
8 On se drži u zasjedi blizu zaselaka;
dobro skriven, on ubija nedužnog:
njegove oči vrebaju slabašne,
9 On je u zasjedi, dobro skriven kao lav u svom brlogu;
on je u zasjedi za uhvatiti nesretnika;
on hvata nesretnika odvlačeči ga u svojoj mreži;
10 on puzi, on se šćućurio,
i svom svojom težinom pada na nejake[28].
11 on sebi kaže: ” Bog zaboravlja,
njegovo je lice skriveno, on tu ne vidi nikad ništa.“
12 Ustani, GOSPODE Bože, digni ruku!
Ne zaboravi nesretnike!
13 Zašto bezbožnik je ružio Boga,
govoreći: ” Ti nećeš ići tražiti me?“
14 Ipak, ti si vidio zlodjela i patnju,
i ti bdiješ da bi sve uzeo u ruku.
Nejaki se prepušta tebi,
ti dolaziš u pomoć siročetu.
15 Skrši ruku bezbožniku,
i potražiš li bezbožnost opakog,
ti nećeš pronaći ništa.
16 GOSPOD je kralj zauvijek;
neznabožci su nestali iz njegove zemlje.
17 GOSPODE, ti si uslišao želju poniznih,
ti smiruješ njihovo srce, ti napinješ pažljivo uho,
18 za učiniti pravdu siročetu i potlačenome;
i više ni jedan smrtnik neće biti nasilnik[29].
Psalam 11 (10)
1 Ravnatelju zbora. Od Davida.
Ja sam od GOSPODA načinio sebi utočište.
Kako mi vi možete reći :
Bježite u vašu planinu, malene ptice[30]!
2 Evo opaki napinju svoj luk,
namještajući svoju strijelu na tetivu,
za odapeti u sjeni na srca pravedna.
3 Kad su temelji porušeni,
što može učiniti pravednik?
4 GOSPOD je u svom svetom templu;
GOSPOD ima svoj prijestol u nebesima.
Njegove oči promatraju,
pogledom on ocjenjuje ljude.
5 GOSPOD cijeni pravednika;
on se gnuša opakog i prijatelja nasilja.
6 Da padne kiša mreža na opake!
Vatra, sumpor i metež,
takva je kupa koju oni dijele[31]!
7 Jer, GOSPOD je pravedan;
on voli djela pravde,
i ljudi pravedni gledaju njega u lice[32].
Psalam 12 (11)
1 Ravnatelju zbora, s glazbalima s osam žica. Psalam Davidov.
2 U pomoć, GOSPODE! Nema više vjernika;
sva čestitost nestala je između ljudi;
3 između sebe oni govore o zlu,
laskavim usnama, dvoličnim srcem.
4 Nek' GOSPOD odsiječe sve laskave usne
i nadmeni jezik
5 onima koji kažu: ” Svojim jezikom mi ćemo pobijediti;
naše su usne s nama; tko će biti naš gospodar?“
6 - ” Pred tlačenjem poniznih i žalbom sirotih,
ja se sada dižem, reče GOSPOD,
ja stavljam na sigurno mjesto onoga na koga se pljuje[33].“
7 Riječi GOSPODOVE su jasne riječi,
od srebra profinjenog u jednoj talionici od zemlje[34],
i sedam puta pročišćenog.
8 Ti, GOSPODE, ti držiš riječ.
Ti ćeš nas uvijek štititi od te bagre tamo.
9 Posvuda se skiću bezbožnici,
i porok pobjeđuje među ljudima[35].
Psalam 13 (12)
1 Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
2 Do kad GOSPODE? Ti ćeš me uvijek zaboravljati?
Do kad ćeš mi skrivati svoje lice?
3 Do kad ću se ja stavljati u brigu,
bol u srce svakog dana?
Do kad će me moj neprijatelj pobjeđivati?
4 Pogledaj, odgovori mi, GOSPODE moj Bože!
Ostavi svjetlost u mojim očima, inače, ja ću utonuti u smrtni san,
5 moj će neprijatelj reći: ” Ja sam ga pobijedio“
i moji protivnici radovat će se mojem padu.
6 Ja, ja računam na tvoju vjernost:
da se moje srce raduje od tvojeg spasa,
da ja pjevam GOSPODU za dobro koje mi je učinio!
Psalam 14 (13)
(usp. Ps 53)
1 Ravnatelju zbora. Od Davida.
Luđaci si govore:
” Nema tu Boga[36]!“
Pokvareni, oni su počinili užase;
ni jedan nije postupio dobro.
2 Nebesa, GOSPOD se nagnuo
k ljudima,
da vidi ima li i jedan pametan,
koji traži Boga.
3 Svi zavedeni, oni su se ujedinili u poroku;
ni jedan ne postupa dobro,
ni jedan jedini.
4 Jesu li neznalice svi ti zlodjelnici,
koji izjedaše moj narod, jedući njihov kruh,
i ne zazivajući GOSPODA!
5 i evo ih kako su zadrhtali,
jer Bog bijaše u taboru pravednika.
6 Vi se podrugujete nadama nesretnika,
ali, GOSPOD je njegovo utočište.
7 Tko daje, sa Siona, pobjedu Izraelu?
Kad GOSPOD dovodi zarobljenike iz svog puka[37],
Jakov kliče, Izrael je u radosti.
Psalam 15 (14)
1 Psalam.. Davidov.
GOSPODE, tko će biti primljen u tvoj šator[38]?
Tko će boraviti na tvojoj svetoj planini?
2 čovjek poštenog ponašanja,
koji vrši pravdu,
i čije su misli časne[39].
3 On nije pustio na volju svojem jeziku,
ni činio krivo drugima,
ni uvrijedio bližnjeg svog.
4 U njegovim očima, prokletnik je prezriv;
on štuje onog koji se GOSPODA boji.
Učini li sebi štetu u prisezi, on se ne povlači.
5 On nije posuđivao novac uz interes,
ništa nije prihvatio da bi što izgubio nedužni.
Tko postupa tako ostaje neoboriv.
Psalam 16 (15)
1 Miktâm[40] Davidov.
Bože, čuvaj me, jer ja sam od tebe načinio utočište svoje.
2 Ja kažem[41] GOSPODU: ”Ti si GOSPOD!
Ja nemam veće sreće od tebe! “
3 Božanstva ove zemlje,
te sile koje mi toliko godiše[42],
4 povećavaju svoja pustošenja, nasrće se u njihovu sljedbu.
Ali ja neću njima nuditi libacije[43] krvi,
a moje usne neće više izgovarati njihova mena.
5 GOSPODE, ti baštino moja i moj udjelu iz kupe[44],
moj udes u tvojoj je ruci.
6 Izbor koji meni pripade slastan je,
dobitak koji sam ja primio najljepši je.
7 Ja blagosiljam GOSPODA koji me savjetuje,
čak i noću, moja me savjest[45] upozorava.
8 Ja neprekidno imam GOSPODA pred sobom,
kada je meni s desna, ja sam neoboriv.
9 Isto tako se moje srce veseli, moja duša kliče
i moje tijelo ostaje u sigurnosti,
10 jer ti me ne prepuštaš paklu,
ti ne puštaš svog vjernika vidjeti jamu.
11 Ti mi pokazuješ stazu životnu;
radost poskakuje blizu tvojeg lica,
tebi s desna, vječne naslade.
Psalam 17 (16)
1 Molitva. Davidova.
Pravdo, GOSPODE! Slušaj,
budi pažljiv prema mojoj tužbi;
otvori uho molitvi mojoj,
koja ne dolazi s prijevarnih usana.
2 Nek' moje suđenje pripadne tebi,
nek' tvoje oči vide gdje je pravda!
3 Ti si ispitao moje srce; noću ti si ispitivao;
ti si me podvrgnuo provjeri, ti ništa nisi našao.
Ono što sam mislio nije prešlo preko mojih usana,
4 Za posutupati poput ljudi
koji slijede riječi tvojih usana,
ja sam pazio propisane putove[46];
5 ja sam hodio tvojih tragovima,
moje noge nisu posrnule.
6 Ja te zovem jer ti ćeš mi odgovoriti, moj Bože.
Napregni uši prema meni, slušaj moju riječ¡
7 Daj da bljesne tvoja vjernost, spasitelju izbjeglica
koji, tvojom desnicom, izmiču napadačima.
8 čuvaj me kao zjenicu oka,
skrivaj me u sjeni svojih krila,
9 daleko od opakih koji su me pljačkali
i od smrtnih[47] neprijatelja koji me okružuju.
10 Oni su nakljukani masnim[48],
njihova usta govore s osornošću.
11 Evo ih za našim petama[49]; sada oni me okružuju,
s okom na meni da me obore na zemlju.
12 Oni su jednaki jednom lavu nestrpljivom da rastrga,
zvijeri psotavljenoj u zasjedu.
13 Digni se, GOSPODE! Dočekaj ih, pokori ih!
Svojim mačem, oslobodi me opakog!
14 Nek' tvoja ruka, GOSPODE, njih otjera iz čovječanstva,
iz čovječanstva i iz svijeta[50].
Evo njihovog udjela tijekom ovog života!
Nakljukaj ih onim što držiš u pričuvi!
Nek' njihovi sinovi time budu nasićeni
i nek' ga ostave za svoju dojenčad.
15 Ja, i to je pravda, vidjet ću tvoje lice;
budan, ja ću se nasititi tvojom slikom.
Psalam 18 (17)
(usp. 2S 22.2-51)
1 Ravnatelju zbora. Sluge Božjeg, Davida. On uputi GOSPODU riječi ove
2 On reče:
Ja te volim, GOSPODE, snago moja.
3 GOSPOD je moja hrid, moja tvrđa i moj osloboditelj.
On je moj Bog, stijena gdje se ja sklanjam,
moj štit, oružje[51] moje pobjede, moja tvrđava.
4 Hvaljen budi on ! Ja zazvah GOSPODA,
i ja sam bio pobjednik mojih neprijatelja.
5 Sveze smrti su me stegnule,
bujice Belialove[52] su me iznenadile,
6 sveze pakla su me obvile,
zamke smrti bijahu zategnute preda mnom.
7 U svojoj tjeskobi, ja pozvah GOSPODA
i kričah prema svom Bogu.
Iz svog templa, on je čuo moj glas;
krik bačen prema njemu stigao je do njegovih ušiju.
8 Tad se zemlja smuti i potrese;
temelji planina zadrhtaše
i biše smeteni kad se on razljuti.
9 Iz njegovog nosa suknu dim,
iz njegovih usta proždiruća vatra
s plamtećim žeravicama.
10 On razvi nebesa i siđe,
jednim gustim oblakom pod nogama.
11 On zajaha jednog kerubina i odletje,
lebdeći na krilima vjetra.
12 On od tmina načini skrovište svoje,
od njihovih pregiba zaklon svoj:
potopne tmine, oblaci na oblacima!
13 Jedno bljeskanje mu prethodiše i njegovi oblaci prođoše:
tuča i žeravice u vatri!
14 U nebesima, GOSPOD dade zagrmiti,
Svevišnji se oglasi:
tuča i žeravice u vatri!
15 On izbaci svoje strijele i rasprši ih;
on odape munje i prosu ih.
16 On izbaci svoje strijele i rasprši ih;
a temelji svijeta biše otkriveni,
tvojim grmljenjem, GOSPODE,
dahom ispuhnutim iz tvog nosa.
17 Odozgo, on me posla uzeti,
on me izvuče iz povodnja[53].
18 On me oslobodi mojeg moćnog neprijatelja,
tih protivnika snažnijih od mene.
19 U dan mojeg poraza, oni me sukobiše,
ali GOSPOD se učini mojom potporom.
20 On me oslobodio, dao po volji;
on me oslobodio, jer me voli.
21 GOSPOD postupa sa mnom prema mojoj pravdi,
on postupa sa mnom prema čistoći mojih ruku,
22 jer ja sam pazio putove GOSPODOVE,
ja nisam bio nevjeran svojem Bogu.
23 Svi njegovi zakoni bili su preda mnom,
a ja nisam odbacio njegove zapovijedi.
24 Ja sam bio pošten s njim,
i čuvao se svakog grijeha.
25 Tad mi je GOSPOD vratio po pravdi mojoj,
prema čistoći koju je vidio na mojim rukama.
26 S vjernim, ti si vjeran,
s neporočnim čovjekom, to si neporočan.
27 S čistim, ti si čist;
s pokvarenim, ti si prepreden.
28 To si ti koji čini jedan poniženi narod pobjednikom,
koji spušta ohole poglede.
29 Ti si taj koji pali moju svjetiljku[54].
GOSPOD moj Bog osvjetljava moje tmine.
30 To, s tobom ja preskačem jamu[55],
s mojim Bogom ja svladavam zidinu.
31 U ovog Boga, put je savršen,
riječ GOSPODOVA čini svoje dokaze.
On je štit svima onima koji ga imaju za utočište.
32 Tko je dakle Bog ako ne GOSPOD?
Tko je dakle Stijena izvan našeg Boga?
33 Ovaj me Bog opasuje snagom,
on moj put savršenim čini
34 i moje noge kao one u košuta.
On me održava na svojim visinama.
35 On uvježbava moje ruke za bitku,
i moje ruke svijaju luk brončani.
36 Ti mi daješ svoj pobjednički štit,
tvoja me desnica podržava, tvoja me skrb[56] uzdiže.
37 Ti produžavaš moj poskok,
i moji se zglobovi ne svijaju.
38 Ja progonim svoje neprijatelje, ja ih hvatam,
ja se ne vraćam prije no što ih dotučem.
39 Ja ih sasijecam, oni se ne mogu vidše podići,
oni padaju pod moje noge.
40 Ti me opasuješ snagom za boj,
ti pokoravaš meni napadače.
41 Od mojih neprijatelja, ti mi oslobađaš šiju[57],
i ja istrijebljujem protivnike svoje.
42 Oni jauču, ali nitko ih ne spašava;
oni kriče prema GOSPODU, ali on ne odgovara.
43 Ja ga pretvaram u prah za vjetar,
ja ih metem kao blato s ulica.
44 Ti me oslobađaš pobune puka,
ti me postavljaš na čelo narodâ.
Jedan narod nepoznatih stavlja se u moju službu;
45 na prvu riječ on mi ih pokorava;
stranci postaju moji dvorjanici;
46 stranci se stropoštavaju,
oni napuštaju svoje tvrđe[58].
47 Živio GOSOD! Blagoslovljena budi moja Stijeno!
Nek' likuje, Bog moje pobjede!
48 Ovaj mi Bog udešava osvetu
i podvrgava mi narode.
49 Ti me oslobađaš mojih neprijatelja;
što više, ti mi daješ nadvladati moje napadače
i ti me oslobađaš od nasilnih ljudi.
50 Također ja te slavim među poganima, GOSPODE!
I ja ću pjevati u čast tvojeg imena:
51 On daje velike pobjede svojem kralju,
on odano postupa prema svom pomazaniku,
prema Davidu i njegovj dinastiji, zauvijek.
Psalam 19(18)
1 Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
2 Nebesa pronose slavu Božju,
svodovi proglašavaju djelo njegovih ruku.
3 Dan o čudu danu pripovijeda,
Noć noći o tom daje saznanje.
4 To nije jedna pripovijest, nema riječi,
njihov se glas ne čuje.
5 Njihov sklad izbija na cijeloj zemlji
a njihov govor sve do kraja svijeta.
Dolje[59], Bog je podigao jedan šator za sunce:
6 to je jedan mlad suprug koji izlazi iz ložnice,
jedan prvak radostan što ide svojim putem.
7 S jednog kraja neba on iskrsne,
on ševrda k drugom kraju,
i ništa ne izmiče njegovoj toploti.
8 Zakon je GOSPODOV savršen,
on stvara život;
zakon GOSPODOV je siguran,
on čini mudrog jednostavnim.
9 Propisi su GOSPODOVI pravdeni,
oni čine srce radosnim;
zapovijed GOSPODOVA je prozirna,
ona čini vidovitimPredložak:Refa60.
10 Strah od GOSPODA je jasna stvar,
on odolijeva zauvijek;
odluke GOSPODOVE su istinite,
sve su one pravedne.
11 Poželjniji od zlata
i množina finog zlata:
ukusniji od meda,
od novog meda!
12 Tvoj sluga osobno je njime prosvijetljen[61];
on nalaži veliku korist čuvati ih.
13 Tko uviđa grješke?
Odriješi me skrivenih grijeha!
14 Udalji također svog slugu od oholih:
da ne bi imali moć nada mnom,
tad ću ja biti savršen
i nedužan spram jednom velikom grijehu.
15 Nek' riječi iz mojih usta
i šum iz mog srca
budu primljeni u tvoju nazočnost,
GOSPODE, stijeno moja i moj branitelju!
Psalam 20 (19)
1 Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
2 Nek' ti GOSPOD odgovori[62] u dan pogibli;
nek' ime Boga Jakovljevog tebe štiti!
3 Iz svetišta, nek' pomoć pošalje,
i iz Siona, da te podupre!
4 Nek' se sjeti svih tvojih milodara;
nek prihvati tvoj holokaust[63]!
5 Nek' ti dadne sve što ti hoćeš,
i nek ispuni svaki tvoj naum!
6 Tada ćemo mi klicati tvojoj pobjedi,
slaveći u ime naše Boga.
Nek' GOSPOD ispuni sve tvoje molbe!
7 Sada ja to znam:
GOSPOD daje pobjedu svojem pomazaniku;
on njemu odgovara iz svog nebeskog svetišta,
putem pobjedničkih podviga svoje desnice.
8 Jednima kola,
drugima konji,
ali nama ime GOSPODA našeg Boga:
to je on što ga zazivamo.
9 Oni, oni se priginju, oni padaju,
a mi, uspravni, mi istrajavamo.
10 GOSPODE, daj pobjedu!
Kralj će nam odgovoriti[64]
u dan kad ćemo ga pozvati.
Psalam 21 (20)
1 Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
2 GOSPODE, kralj se raduje tvojoj snazi:
kakvu radost njemu donosi tvoja pobjeda!
3 Ti si zadovoljio žudnju srca njegovog,
ti nisi odbio želju njegovih usana.
Stanka.
4 Ti preduhitriš blagosloviti ga za dobročinstva;
ti na njegovu glanu jednu zlatnu krunu stavljaš.
5 On ti je zaiskao život, ti si mu ga da:
duge dane koji neće svršiti.
6 Tvojom pobjedom, velika je slava njegova;
ti na njega stavljaš sjaj i raskoš.
7 Ti od njega činiš jedan blagoslov za uvijek,
blizu tvojeg lica, ti mu radost daješ.
8 Da, kralj računa na GOSPODA,
i odanost Svevišnjeg ga čini nepokolebljivim.
9 Ti ćeš staviti ruku na sve svoje neprijatelje[65],
i svoju desnicu na protivnike svoje.
10 Ti ćeš ga načiniti jednim žeravnikom,
kad se tvoje lice bude pojavilo.
S gnjevom, GOSPOD će ih uništiti,
i jedna će ih vatra prožderati.
11 Ti ćeš uništiti njihovo potomstvo na zemlji
i njihovu rasu među ljudima.
12 Ako li namjeravaju tebi zlo nanijeti
i snuju urotu jednu, oni ne mogu ništa;
13 jer ti nastupaš protiv njih,
svojim lukom, ti ih ciljaš u sred lica.
14 Uspravi se, GOSPODE, u svojoj silnosti!
Opjevajmo tvoj podvig jednim psalmom!
Psalam 22 (21)
1 Ravnatelju zbora, na "Košuta svitanja[66]" . Psalam Davidov.
2 Moj Bože, moj Bože, zašto si me napustio?
Ja sam urlikao, moj spas ostaje daleko.
3 Danju, ja zovem, a ti mi ne odgovaraš, moj Bože;
noću, ja ne nalazim odmora.
4 Ipak ti si Svetac;
ti stoluješ, tebi hvalospjev Izraelov[67]!
5 Naši su očevi računali na tebe;
oni su računali na tebe, a ti si ih oslobađao.
6 Oni su vapili prema tebi, i ti ih bijaše oslobađao;
oni računaše na tebe, ne bijahu razočarani.
7 Ali ja, ja sam jedan crv, a ne više čovjek,
ispsovan od ljudi, odbačen od puka.
8 Svi oni koji me vide, podruguju se;
oni se cerekaju i klimaju glavom:
9 ” Okreni se prema GOSPODU!
Nek' ga oslobodi, nek' ga oslobodi,
jer on ga voli! “
10 Ti, ti si mi dao iskrsnuti iz trbuha moje majke
i ti si me stavio u sigurnost na njene grudi.
11 Od izlaska iz utrobe, ja bih predan tebi;
od trbuha moje majke, moj Bog si ti!
12 Ne ostani tako daleko
jer opasnost je bliska
i nema ovdje pomoći.
13 Brojni me bikovi opkoljavaju,
životinje Bašanske[68] me okružuju.
14 Oni otvaraju gubicu protiv mene,
ovi ričuči i razdirući lavovi.
15 Kao voda ja otječem;
svi se moji udovi rastavljaju.
Moje srce je jednako vosku,
on se otapa u mojoj utrobi.
16 Moja je snaga usahla kao otpadak,
jezik mi se slijepio uz čeljusti.
Ti me rušiš u prašinu smrti.
17 Psi me opkoljavaju;
jedna banda zločinaca me okružuje:
kao lavu[69] oni mi vežu ruke i noge.
18 Ja mogu prebrojati sve svoje kosti;
ljudi me vide, oni me promatraju.
19 Oni dijele moju odjeću
i ždrijebaju moje habite.
20 Ali, ti, GOSPODE, ne ostani daleko tako!
O snago moja, u pomoć! Pohiti!
21 Spasi moj život od mača
i moju osobu od šapa pasjih;
22 istrgni me iz ralja lavljih,
i od rogova bivolskih®
ti si mi odgovorio!
23 Ja ću ponoviti tvoje ime svojoj braći
i hvaliti tebe cijelom saboru:
24 Vi koji se plašite Boga, hvalite ga!
Vi svi, raso Jakovljeva, slavite ga!
Vi svi, raso Izraelova, bojte ga se!
25 On nije odbacio ni prokleo nesretnika u nevolji;
on njemu nije skrio lice;
on ga je slušao kad kad je ovaj vapio prema njemu.
26 O tebi je moj hvalospje! U velikom saboru,
ja ispunjavam svoje zavjete pred onima koji ga se boje:
27 Ponizni jedu do sitosti;
oni hvale GOSPODA, oni koji traže GOSPODA:
"Vama, dug i sretan život!“
28 Cijela će se zemlja sjećati i vratiti se prema GOSPODU;
sve obitelji naroda poklonit će se pred licem njegovim:
29 GOSPODU, kraljevstvo! On goospoduje poganima.
30 Svi sretnici[70] zemlje su jeli: evo ih pruženih po zemlji!
Pred njegovim licem, svi umirući se savijaju:
on ih nije pustio živjeti.
31 Jedno će potomstvo služiti GOSPODU;
govorit će se tom pokoljenju;
32 ono će doći proglasiti njegovu pravdu,
i reći uku koji će se roditi ono što je Bog učinio.
Psalam 23 (22)
1 Psalam Davidov.
GOSPOD je moj pastir,
ja ne oskudijevam u ničemu.
2 On mi daje u svježu travu lijegati;
blizu mirnih voda on me vodi,
3 on me preporađa.
On me vodi dobrim stazama,
za čast njegovog imena.
4 čak i da idem jednim tjesnacem sjene i smrti,
ja se ne bojim nikakvog zla, jer ti si sa mnom:
tvoj štap i tvoja batina, evo što me ohrabruje.
5 Preda mnom ti prostireš jedan stol,
nasuprot mojim protivnicima.
Ti uljem namirišiš moju glavu,
moja je kupa opojna[71].
6 Da, sreća i pouzdanje me prate
svih dana mog života,
i ja ću se vratiti[72] kući GOSPODOVOJ,
za mnoge dane.
Psalam 24 (23)
1 Psalam. Davidov.
GOSPODU, zemlja i njena bogatstva,
svijet i njegovi žitelji!
2 On je taj koji ju je utemeljio na morima
i drži ju postojanom na valovima.
3 Tko će pregaziti planinu GOSPODOVU?
Tko će se održati u njegovom svetom mjestu?
4 - čovjek nedužnih ruku i čistog srca,
koji ne služi GOSPODU za zlo[73]
i ne priseže za prevariti.
5 On dobija blagoslov od GOSPODA,
i od svog Boga spasonosnu pravdu.
6 Takva je rasa onih koji ga traže,
koji traže tvoje lice: to je Jakov[74]!
7 Vrata, podignite glave!
uzdignite se, vrata portali starodrevni!,
da uđe on, kralj slave!
8 - Tko je kralj slave?
- GOSPOD, silan i smion,
GOSPOD, ratnički smion.
9 Vrata, podignite glave!
uzdignite se, vrata portali starodrevni!
da uđe on, kralj slave!
10 - Tko je kralj slave?
- GOSPOD, sve-mogući,
on je taj kralj slave.
Psalam 25 (24) , alfabetski[75]
1
Gospode, ja sam opružen prema tebi.
2 Moj Bože, ja računam na tebe; ne razočaraj me!
Nek' moji neprijatelji ne likuju nada mnom!
3 Ni jedan od onih koji tebe čekaju nije razočaran,
ali oni jesu razočarani, izdajnici sa svojim praznim rukama.
4 Upoznaj me sa svojim putovima, GOSPODE;
pouči svojim cestama.
5 Daj mi putovati prema tvojoj istini i pouči me,
jer ti si Bog koji me spašava.
Ja te čekam sve ove duge dane.
6 GOSPODE, misli na nježnost i pouzdanost
koju si mi oduvijek pokazivao!
7 Ne misli na moje grijehe iz mladosti ni na moje grješke;
misli na mene u pouzdanosti svojoj,
zbog dobrote svoje, GOSPODE.
8 GOSPOD je tako dobar i tako pravedan
da pokazuje putove grješnicima.
9 On daje poniznima ići prema pravdi
i poučava ponizne putu svome.
10 Svi putovi GOSPODOVI su vjernost i istinitost,
za one koji vrše pravila njegovog saveza.
11 Za čast tvojeg imena, GOSPODE,
oprosti moju grešku koja je tako velika!
12 Jedan čovjek boji li se GOSPODA?
Ovaj mu pokaže koji put izabrati.
13 On provodi sretne noći,
a njegova će sorta posjedovati zemlju.
14 GOSPOD se pouzdaje u one koji ga se boje,
dajući im upoznati savez svoj.
15 Ja uvijek imam oči na GOSPODU,
jer on oslobađa moje noge iz mreže.
16 Okreni se k meni; imaj milosti,
jer ja sam sâm i pogružen.
17 Nevolje su mi otvorile duh[76];
oslobodi me mojih nemira!
18 Vidi moj jad i moju muku,
otkloni sve moje grijehove!
19 Vidi moje tako brojne neprijatelje,
njihovu mržnju i njihovu nasilnost.
20 Sačuvaj me u životu i oslobodi me!
Ja sam od tebe svoje napravio utočište, ne razočaraj me!
21 Poštenje i pravednost me čuvaju,
jer ja tebe čekam.
22 O Bože, otkupi Izrael!
Oslobodi ga svih njegovih nesreća!
Psalam 26 (25)
1
Ispravi mi nepravdu, GOSPODE,
jer moje je ponašanje pošteno
i ja računam na GOSPODA ne razmišljajući.
2 Ispitaj me GOSPODE, podvrgni me kušnji,
stavi u vatru utrobu moju i srce moje[77].
3 Tvoja odanost je ostala pred mojim očima;
ja sam se ponašao prema tvojoj istini.
4 Ja nisam sjedao k varalicama;
ja nisam ulazio k licemjerima;
5 zamrzio sam bandu zločinaca;
ja nisam sjedao k bezbožnicima.
6 Ja perem svoje ruke u znak nedužnosti,
za obići oko tvojeg oltara, GOSPODE,
7 uzvikujući djela milosti,
i navodeći sva tvoja čuda.
8 GOSPODE, ja volim kuću u kojoj ti stoluješ,
i mjesto gdje boravi tvoja slava.
9 Ne povezuj moju sudbinu s onom griješnika,
ne učini me jednakog ubojicama.
10 Oni imaju nečisti na rukama,
njihova desnica puna je od podmićivanja.
11 Moje je ponašanje pošteno,
oslobodi me, iz milosti !
12 Moja noga se drži na čvrstom,
i u saboru, ja ću GOSPODA blagosiljati.
Psalam 27 (26)
1 Od Davida.
GOSPOD je moja svjetlost i moj spas,
koga da se bojim ?
GOSPOD je tvrđa mojega života,
pred kim bih drhtao?
2 Ako li me zločinci napadnu
da me rastrgnu[78],
to su oni, moji protivnici i moji neprijatelji,
koji posrnu i padnu.
3 Ako jedna vojska dođe taborovati protiv mene,
moje se srce ničeg ne boji.
čak i ako se boj zapodjene,
ja čuvam pouzdanje.
4 Ja molim jednu stvar u GOSPODA,
i stalo mi je do toga:
stanovati u kući GOSPODOVOJ,
svih dana mojega života,
za promatrati ljepotu[79] GOSPODOVU
i brinuti se o njegovom templu.
5 Jer on me skriva u svom zaklonu
u dan nesreće;
On me krije u skrovitosti svojeg šatora[80],
on me uzdiže na jednu stijenu.
6 A sada moja glava svladava
neprijatelje koji me okružuju.
U njegovom šatoru ja mogu ponuditi
žrtve uz burno klicanje
i pjevati psalam za GOSPODA.
7 GOSPODE, slušaj krik mojeg poziva!
Za milost, odgovori mi!
8 Ja mislim na tvoju riječ[81]:
” Tražite moje lice!“
Ja tražim tvoje lice, GOSPODE.
9 Ne skrivaj mi svoje lice!
Ne odstranjuj gnjevno slugu svoga!
Ti koji si mi pritekao u pomoć,
ne napuštaj me, ne ostavljaj me.,
Bože mojeg spasenja.
10 Otac i majka napustili su me,
GOSPOD me primio.
11 Pokaži mi, GOSPODE, svoj put,
i vodi me na jedan dobar put
usprkos onima koji me vrebaju.
12 Ne izručuj me hlepnji mojih protivnika,
jer lažni su se svjedoci digli protiv mene,
bljujući naprasitost.
13 Ja sam siguran vidjeti dobra GOSPODOVA[82]
u zemlji živućih.
14 čekaj GOSPODA[83];
budi snažan i osmjeli se;
čekaj GOSPODA.
Psalam 28 (27)
1 Od Davida.
GOSPODE, ja tebi činim poziv;
Moja stijeno, ne budi tako gluha!
Ako za mene ostaneš nijem,
Ja ću sličiti onima koji su na umoru.
2 Slušaj moj preklinjući glas
kad ja vapim prema tebi,
kad ja dignem ruke[84]
prema temelju tvog svetišta.
3 Ne povlači me s opakima
ni sa zlodjelnicima:
drugima oni govore o miru,
ali zlo je u srcu njihovom.
4 Postupi s njima prema njihovim činovima
i prema njihovim zlodjelima!
Postupi s njima prema njihovim djelima,
učini im što zaslužuju!
5 Oni ne posvećuju pažnje činovima GOSPODOVIM,
ni djelu njegovih ruku:
nek' ih razori i ne obnovi više!
6 Blagoslovljen budi GOSPOD,
jer on je čuo moj glas preklinjući.
7 GOSPOD je moja tvrđava i moj štit;
moje srce je računalo na njega i ja sam bio zbrinut.
Ja kličem svim svojim srcem
i ja mu zahvaljujem pjevajući:
8 GOSPOD je snaga svojeg naroda,
tvrđava koja spašava njegovog pomazanika[85].
9 Spasi svoj narod,
blagoslovi svoju baštinu,
budi njegov pastir i nosi ga uvijek!
Psalam 29 (28)
1
Dajte GOSPODU, vi bogovi,
dajte GOSPODU slavu i snagu!
2 Dajte GOSPODU slavu njegovog imena!
Poklonite se pred GOSPODOM, kad bljesne njegova svetost[87]!
3 Glas GOSPODOV svladava vode
- Bog slave daje grmljavini grmjeti -
GOSPOD svladava povodanj.
4 Moćni glas GOSPODOV,
jasni glas GOSPODOV,
5 glas GOSPODOV slama cedrove,
GOSPOD krši cedrove Libana.
6 On čini da Liban poskakuje kao telac,
i Sirion[88] kao jedan mladi bivol .
7 Glas GOSPODOV siječe oštricama vatre[89].
8 Glas GOSPODOV čini da podrhtava pustinja,
GOSPOD čini da podrhtava pustinja Kadeš[90].
9 Glas GOSPODOV čini da podrhtavaju košute u radu;
on ogoljuje šume[91].
A u njegovom templu, sve govori: ”Slava! “
10 GOSPOD stoluje nad potopom[92],
GOSPOD stoluje kao jedan vječni kralj.
11 GOSPOD će dati snagu svojem narodu,
GOSPOD će blagosloviti svoj narod napretkom.
Psalam 30 (29)
1 Psalam: pjesma za posvećenje kuće Davidove[93].
2 Ja se tobom zanosim, GOSPODE, jer ti si mene spasio iz nevolje;
ti nisi obradovao moje neprijatelje na moj trošak.
3 GOSPODE moj Bože,
ja sam vapio prema tebi, i ti si me izliječio;
4 GOSPODE, ti si me podigao iz pakla,
ti si me oživio kad sam pao u jamu[94].
5 Pjevajte za GOSPODA, vi njegovi vjerni,
slavite ga zazivajući njegovu svetost:
6 Za jedan čas pod njegovim gnjevom
sav život u njegovoj naklonosti.
U večer se zadrže plačevi,
Jutrom krikovi radosti.
7 A ja, spokojan, ja govorih:
Ja ću ostati nepokolebljiv.
8 GOSPODE, u tvojoj naklonosti,
ti si ojačao moju planinu[95].“
Ali ti si skrio lice svoje,
i ja bih prestrašen.
9 GOSPODE, ja tebe pozivam;
ja preklinjem Gospodina:
10 ” što dobijaš ti mojom krvi[96]
i mojim silaskom u jamu?
Prašina može li ti ona zahvaljivati?
Proglašava li ona tvoju pouzdanost?
11 Slušaj, GOSPODE! Za milost!
GOSPODE, budi moja pomoć! “
12 Ti si promijenio moju žalost u jedan ples,
i zamijenio moju kostrijet habitima blagdanskim.
13 Također, duša te opijeva bez prekida;
GOSPODE moj Bože, ja ću ti uvijek zahvaljivati.
Psalam 31 (30))
1 Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
2 GOSPODE, ja sam od tebe načinio svoje utočište,
da nikad ne budem razočaran!
Oslobodi me svojom pravdom;
3 otvori prema meni uho!
Brzo! Oslobodi me!
Budi za mene stijena utvrđena,
tvrđava koja će me spasiti.
4 Ti si moja stijena i moja tvrđa.
Za čast tvojeg imena, ti ćeš me voditi i usmjeravati.
5 Ti ćeš me osloboditi mreže razapete protiv mene,
jer ti si moja tvrđa.
6 U tvoju ruku ja stavljam svoj dah.
Ti si me iskupio, GOSPODE, ti istinski Bog;
7 Ja mrzim one koji se uzadaju u prazne tlapnje[97];
ja, ja računam na GOSPODA.
8 Ja ću plesati od radosti za tvoju pouzdanost,
jer ti si vidio moj jad
i spoznao moju nevolju.
9 Ti me nisi izručio u ruke mojem neprijatelju,
ti si me ponovo stavio na noge, ti si mi dao slobodu.
10 Milost, GOSPODE! Ja sam u nevolji:
bol mi izjeda oči.
grlo i trbuh.
11 Moj se život svršava u tuzi,
moje godine u jecanjima.
Zato što sam griješio, ja sam izgubio svoje snage
i imam kosti nagrižene.
12 Ja sam oklevetan od svih svojih neprijatelja,
i što više, od susjeda svojih;
ja sam strah za svoje bliske:
vide li me vani, oni bježe.
13 Zaboravljen sam, kao kakav umrli izbrisan iz sjećanja,
ja nisam više no jedna krhotina.
14 I ja čujem naklapanje svjetine:
” On zastrašuje okolicu[98]!“
Oni su se udružili protiv mene,
oni se rote za oduzeti mi život.
15 Ali ja računam na tebe, GOSPODE.
Ja kažem: ” Moj Bog, to si ti.“
16 Moji časovi su u tvojoj ruci;
oslobodi me ruke razjarenih neprijatelja!
17 Zasijaj licem svojim ponad sluge svoga,
spasi me odanošću svojom!
18 GOSPODE, nek' ja ne budem razočaran što sam te zazvao!
Ali nek' bezbožni budu razočarani
i ušutkani u paklovima!
19 Nek' budu nijeme, te usne lažljive,
koje govore prtiv pravde nerazborito,
nabusito i prezrivo!
20 Nek' budu velika dobročinstva
koja ti čuvaš onima koji se tebe boje!
Ti njih dodijeljuješ svima kojima si utočištem,
pred cijelim svijetom.
21 Ti njih skrivaš ondje gdje se tvoje lice skriva
daleko od ljudskih spletaka[99].
Ti ih stavljaš u zaklon
od napadačkih ogovaranja[100].
22 Blagoslovljen budi GOSPOD,
jer njegova pouzdanost je za mene načinila čudo jedno
u gradu opkopanom.
23 A ja, obeznađen, ja rekoh:
” Ja sam isključen iz tvog vida.“
Ali ti si čuo moj glas preklinjući
kad sam ja vapio prema tebi.
24 Ljubite GOSPODA, vi svi njegovi vjerni!
GOSPOD čuva vjerujuće,
ali osionom, on vraća milo za drago.
25 Budite čvrsti i smioni,
vi svi koji se ufate u GOSPODA!
Psalam 32 (31)
1 Od Davida; Pouka.
Sretan čovjek kojem griješka je uklonjena
i grijeh oprošten!
2 Sretan onaj kojem GOSPOD ne računa grijeha,
i čiji duh ne posrće!
3 Kolikogod sam se ja ušutkavao, moje se tijelo iscrpljivaše
gunđati svaki dan,
4 jer, dan i noć, tvoja me ruka pritiskivaše,
moj se sok kvario u vrelinama ljeta[101]
Stanka.
5 ja sam ti priznao svoj grijeh,
ja nisam pokrio svoju grješku.
Ja sam rekao: ” Ja ću povjeriti moje grješke GOSPODU“,
a ti, ti si uklonio teret moga grijeha.
Stanka.
6 Ovako te svaki vjernik moli
u dan kad te bude susreo.
čak i kad velike vode[102] preplavljuju,
one me ne dosežu.
7 Ti si za mene jedan zaklon,
ti me štitiš od nevolje,
ti me okružuješ pjesmama oslobađanja[103].
8 Ja ću te uvesti, označiti ti put za slijediti,
i dati ti jedan savjet, bdijući nad tobom:
9 Ne oponašaj konja ili glupu mulu,
kojima žvalje i uzde moraju zaustaviti žestinu,
i ništa ti se ne zbiva[104]!
10 Mnogo boli očekuje bezbožnika,
ali pouzdanost okružuje onoga koji računa na GOSPODA.
11 Kličite zbog GOSPODA,
radujte se, pravednici,
i kličite od radosti, vi svi srca pravednih!
Psalam 33 (32)
1 Pravedni, kličite GOSPODU!
Pohvala priliči ljudima pravim!
2 Zahvaljujte GOSPODU uz kitaru[105];
uz harfu na deset struna, svirajte za njega!
3 Pjevajte za njega jednu pjesmu novu,
svirajte najbolje[106] što znate tijekom slavljenja.
4 Jer riječ je GOSPODOVA pravedna,
i sve je njegovo djelo sigurno.
5 On voli pravdu i pravednost;
zemlja je puna vjernosti GOSPODOVE.
6 Svojom riječju, GOSPOD je stvorio nebesa,
i svu njihovu vojsku dahom svojih usta.
7 On skuplja i ograđuje vode morske;
u svoje pričuve on stavlja oceane.
8 Nek' se sva zemlja plaši GOSPODA,
nek' svi stanovnici svijeta strahuju od njega:
9 to je on koji je govorio, i to se dogodi;
on koji je zapovjedio, i to postade[107].
10 GOSPOD je slomio naum neznabožaca,
on je uništio nacrte naroda.
11 Naum GOSPODOV postoji oduvijek
i nacrti njegovog srca, iz doba u doba.
12 Sretan narod koji ima GOSPODA za Boga!
Sretan narod kojeg si je on izabrao za naslijeđe!
13 Iz nebesa, GOSPOD promatra
i vidi sve ljude.
14 S mjesta gdje on sjedi, on osmatra
sve stanovnike zemlje,
15 on koji im oblikuje jedno isto srce,
on koji je pažljiv na sva njihova djela.
16 Ne spašava kralja jedna velika vojska,
nit' junaka velika snaga oslobađa.
17 Za pobijediti, konj je samo utvara,
sva njegova snaga ne dopušta izmaknuti.
18 Ali GOSPOD bdije nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se pouzdaju u njegovu vjernost,
19 za osloboditi ih od smrti
i sačuvati u životu tijekom gladi.
20 Mi, mi očekujemo GOSPODA:
Naša pomoć i naš štit, to je on!
21 Radost našeg srca dolazi od njega,
i naše pouzdanje je u njegovo ime presveto.
22 Nek' tvoja vjernost, GOSPODE, bude nad nama,
kao naša nada što je u tebe.
Psalam 34 (33), alfabetički[108]
1
2 Ja ću blagosiljati GOSPODA u svako vrijeme,
njegov hvalospjev u ustima neprekidno.
3 Ja sam ponosan GOSPODOM;
nek' se ponizni raduju slušajući me:
4 Veličajte sa mnom GOSPODA,
kličimo zajedno njegovo ime.
5 Ja tražim GOSPODA, i on mi je odgovorio,
on me oslobodio svih mojih užasa.
6 Oni koji su gledali prema njemu presretni su,
i njihovo lice više ne crveni.
7 Jedan je nesretnik pozvao: GOSPOD je čuo
i spasio ga svih njegovih pogibli.
8 Anđeo GOSPODOV taboruje
uokolo onih koji ga se boje, i on ih oslobađa.
9 Vidite i ocijenite koliko je GOSPOD dobar.
Sretan čovjek kome je on utočištem!
10 Bojte se GOSPODA, vi koje je on posvetio[110]
jer ništa ne manjka onima koji se njega boje.
11 Lavovi[111] poznaju potrebu i glad,
ali ništa ne manjka onima koji traže GOSPODA.
12 Sinovi, dođite me slušati!
Ja ću vas poučiti strahu od GOSPODA.
13 Voli li netko život?
Hoće li vidjeti sretne dane?
14 čuvaj jezik od zla
i svoje usne od ogovaranja.
15 Izbjegavaj zlo, postupaj dobro,
traži mir i sprovodi ga!
16 GOSPOD ima oči na pravednima,
i uši pažljive spram njihovih vapaja.
17 GOSPOD se suprotstavlja zločincima
za izbrisati sa zemlje sjećanje na njih.
18 Oni vape[112], GOSPOD čuje,
i oslobađa ih svake pogibli.
19 GOSPOD je blizu srca slomljenih,
i on spasava oborene duhove.
20 Pravednik ima mnogo nevolja,
svaki put GOSPOD ga izbavlja.
21 On bdije nad svakom njegovom kosti,
bi jedna jedina nije se slomila.
22 Nesreće će usmrtiti opakog,
neprijatelji pravednikovi bit će kažnjeni.
23 GOSPOD otkupljuje život svojih slugu:
nitko od onih koji njega imaju za utočište neće biti kažnjen.
Psalam 35 (34)
1 Od Davida.
O GOSPODE, optuži moje tužitelje,
napadni one koji mene napadaju!
2 Dohvati štit i oklop,
i podigni se za priteći meni u pomoć!
3 Potegni mač, prepriječi put[113]
progoniteljima mojim,
i reci meni: Ja sam tvoj spas!“
4 Nek' budu razočarani i obeščašćeni,
oni koji meni rade o glavi!
Nek' postiđeni uzmaknu,
oni koji snuju moju nesreću!
5 Nek' budu kao pljeva[114] u sred vjetra
kad anđeo GOSPODOV njih bude razvijavao!
6 Nek' put njihov bude taman i sklizak
kad anđeo GOSPODOV njih bude progonio.
7 Bez povoda[115], oni su skrili jednu jamo ispod jedne mreže;
bez povoda, oni su ju izdubili za mene.
8 Nek jedna nevolja bez primjera njih zatekne,
nek' skrivena od njih mreža njih i ulovi,
i nek padnu u tu nevolju!
9 Tada ću ja klicati zbog GOSPODA
i plesati, radost što bijah spašen.
10 Svo biće moje govorit će:
” GOSPODE, tko je kao ti?
Ti ćeš osloboditi poniženog od onog jačeg ,
poniženog i sirotog od njihovog izrabljivača.“
11 Lažni se svjedoci dižu
i ispituju o onom što ja ne znam.
12 Oni mi zlim vraćaju za dobro;
evo me potpuno samog.
13 Tijekom njihovih bolesti, ja ogrtah kostrijet,
ja se ponižavah posteći
i preživah svoju molitvu.
14 Kao za jednog prijatelja ili za svog brata, ja odlazih i vraćah se.
Kao u žalosti za majkom, ja bijah turoban i satrven.
15 A kad sam posrtao, oni su se radosni okupljali:
Izopačeni su se skupili protiv mene,
ja ne znam zašto[116];
oni razdiru bez predaha,
16 i u krugu, ti nečisti, ti podrugljivci[117];
škripe zubima protiv mene.
17 Gospodine, kako ti to sve možeš gledati?
Otmi moj život toj nevolji
i moju osobu tim lavovima.
18 Ja ću ti zahvaljivati u velikom saboru,
u sred mnoštva, ja ću te hvaliti.
19 Da ne čim radosti onima koji me nepravedno mrze,
nek' ne migaju okom, oni koji me se gnušaju bez povoda!
20 Oni nikad nemaju ni riječ mira;
protiv mirnih domaćih ljudi,
oni smišljaju klevete.
21 Na sva usta protiv mene:
oni govore: ” Ah, ah! naše ga je oko vidjelo. “
22 Ti si vidio, GOSPODE! Ne budi gluh!
Gospodine, ne udaljuj se od mene!
23 Probudi se i digni se za obraniti moje pravo
i moju parbu, o moj Bože i moj Gospodine!
24 Prema svojoj pravdi, brani moje pravo, GOSPODE moj Bože,
i da im ja ne učinim radosti!
25 Nek' oni ne kažu:
” Ah, ah! Nema ga ni za jedan zalogaj.“
Nek' oni ne kažu: ” Progutali smo ga.“
26 Nek' zajedno oni rumene od stida,
oni koji se raduju mojoj nesreći!
Nek' budu ogrnuti sramom i beščašćem,
oni koji likuju nada mnom!
27 Oni koji hoće pravdu za mene vriskat će od radosti,
oni će govoriti bez prekida: ” GOSPOD pobjeđuje,
on koji je htio sreću sluge svojega.“
28 Tada će moj jezik prepričavati tvoju pravdu
hvaleći te svakog dana.
Psalam 36 (35)
1 Ravnatelju zbora, od sluge Gospodinovog, od Davida.
2 Proročanstvo bezbožnog dolazi mi u duh;
u njegovim očima, nema drhtanja pred Bogom.
3 Jer on sebe vidi jednim poljepšavajućim okom
u pronaći svoju grješku i gnušati je se.
4 On nema osim zlodjela i prijevare u ustima,
on je izgubio smisao za dobro.
5 Na ležaju svom, on smisli jedno zlodjelo;
uporno ide jednim putem koji nije dobar,
on ne odbacuje zlo.
6 GOSPODE, tvoja vjernost je u nebesima,
tvoja odanost ide sve do oblaka.
7 Tvoja pravda je jednaka božanskim planinama[118],
i tvoje presude velikom Ponoru.
GOSPODE, ti spašavaš ljude i životinje.
8 Bože, kako je dragocijena tvoja vjernost.
Ljudi se sklanjaju u sjenu tvojih krila.
9 Oni se kljukaju obilnim jelima doma tvoga
a ti ih napajaš u rijekama svojih slasti[119].
10 Jer kod tebe je vrelo života,
u tvojoj svjetlosti mi vidimo svjetlost.
11 Produži svoju vjernost za one koji te poznaju
i svoju pravdu za srca pravedna.
12 Nek' drzoviti ne stavi nogu kod mene,
nek' ruka nevjernog mene ne proganja!
13 Ondje su pali zločinci:
poobarani, oni se nisu mogli ponovo dići.
Psalam 37 (36) , alfabetički
(provj; Ps 49; 7; Jb 2; 1-26)
1 Od Davida.
Ne razjaruj se protiv opakih,
ne postupaj s gorljivošću protiv zločinaca[120],
2 jer oni će se sasušiti brzo poput trave,
i kao zelenilo, oni će uvenuti.
3 Računaj na GOSPODA i postupaj dobro
za boraviti u zavičaju i napasati u sigurnosti.
4 Tvoje slasti nek budu u GOSPODU,
i on će ti dati sve što ti srce traži.
5 Okreni svoje korake[121] ka GOSPODU,
računaj na njega: on će djelovati,
6 on će učiniti da se pojavi pravda kao zora
i tvoja pravda kao sredina podneva.
7 Ostani spokojan uz GOSPODA; uzdaj se u njega;
ne raspaljuj se protiv onoga tko uspijeva,
protiv ljudi koji postupaju s lukavošću.
8 Ostavi gnjev, napusti srdžbu,
ne raspaljuj se; to će zlo svršiti[122].
9 jer zli bit će iščupani,
ali oni koji očekuju GOSPODA posjedovat će zavičaj.
10 Još nešto malo i nema više bezbožnika;
istraži njegovo mjesto, nema više ničeg.
11 Ali ponizni će posjedovati zavičaj,
oni će uživati jedan potpuni mir.
12 Bezbožnik spletkari protiv pravednika;
protiv njega on škrguće zubima.
13 Ali GOSPOD se smije njemu,
jer on vidi dolazak svog dana[123].
14 Bezbožnici su potegli svoj mač napeli luk
za oboriti poniznog i sirotog,
za zaklati onog koji hodi pravedno[124].
15 Ali njihov će mač ući u njihovo srce
i njihovi se polomiti lukovi.
16 Malenkost koju ima pravednik vrijedi više
nego svo bogatstvo brojnih bezbožnika,
17 Jer ruke će se bezbožnicima slomiti,
ali GOSPOD podržava pravednike.
18 GOSPOD poznaje dane poštenih ljudi,
i njihova će baština zauvijek opstajati.
19 Oni neće biti razočarani u vrijeme nevolje,
u dane gladi oni će biti nasićeni.
20 Propast će bezbožnici;
i neprijatelji GOSPODOVI,
jednaki uresima livadskim,
oni su otišli, otišli u dimu.
21 Bezbožnik pozajmljuje, ne vraća on;
pravednik ima samilosti i on daje.
22 Da, oni koje on blagoslovi[125] posjedovat će zavičaj,
i oni koje prokune bit će iščupani.
23 Milošću GOSPODOVOM, koraci čovjekovi su osigurani,
i njegov put njemu godi.
24 Posrne li, on ne pada,
jer GOSPOD ga drži za ruku.
25 Ja sam bio mlad i ja sam ostario,
a da nikad nisam vidio jednog pravednika napuštenog,
ni njegove potomke prositi kruh svoj.
26 Svakog dana pravednik se smiluje, on posuđuje,
i njegovo je potomstvo blagoslov jedan.
27 Izbjegavaj zlo, postupaj dobro,
i ti ćeš uvijek imati boravište,
28 jer GOSPOD voli pravdu,
on ne napušta svoje vjernike.
On ih uvijek čuva,
ali potomstvo bezbožnika je istrgnuto.
29 Pravednici će posjedovati zavičaj,
oni će u njemu boraviti zauvijek.
30 Usta pravednikova ponavljaju mudrost,
i njegov jezik iskazuje pravo.
31 Zakon njegovog Boga je u srcu njegovom;
njegovi koraci ne skreću nikako.
32 Bezbožnici vrebaju pravednika
i traže ga usmrtiti;
33 ali u njihovim rukama, GOSPOD ga ne napušta;
on ga pušta kazniti ako je osuđen.
34 čekaj GOSPODA i čuvaj put njegov;
on će te podići kao posjednika zemlje,
i ti ćeš vidjezti bezbožnike iščupane.
35 Ja sam vidio bezbožnika zloupotrijebiti svoju silu
i širiti se poput dugovječne biljke.
36 Ali on je prošao; nema ga više;
ja sam ga tražio, on bijaše nepronalaziv.
37 Pogledaj čovjeka časnog, vidi čovjeka pravog[126]:
ima jedno potomstvo za čovjeka miroljubivog.
38 Ali buntovnici su istrijebljeni svi zajedno,
a potomstvo bezbožnika je iskorijenjeno.
39 Spas pravednicima dolazi od GOSPODA:
on je njihova tvrđava u vrijeme opasnosti.
40 GOSPOD im pomaže i oslobađa;
on ih oslobađa od bezbožnika i spašava ih,
jer su ga oni uzeli za utočište.
Psalam 38 (37)
1 Psalam Davidov, u spomen[127].
2 GOSPODE, kažnjavaj me bez gnjeva,
ispravljaj me bez bijesa[128].
3 Tvoje su se strijele oborile na mene,
tvoja se ruka oborila na mene.
4 Ničeg netaknutog u mom tijelu, i to iz gnjeva tvoga,
ničeg zdravog na mojim kostima, i to, s mojih grijeha!
5 Jer moje su grješke prevršile glavu moju,
kao jedan teški tovar, one me previše pritiskuju.
6 Moje zaražene rane gnoje se ,
i to mojom glupošću.
7 Ja sam povijen i sav prostrt;
turoban, ja se povlačim cijelog dana,
8 jer moja su križa zahvaćena groznicom,
ničeg više netaknutog u mom tijelu.
9 Ja sam ukočen, sav slomljen;
moje srce gunđa, ja crvenim.
10 Gospodine, svi su moji uzdasi pred tobom,
i moji jecaji nisu tebi više skriveni.
11 Moje srce treperi, snage su me napustile,
izgubio sam sve do svjetlosti i očima svojim.
12 Moji prijatelji, moji sudruzi uzmiču pred ranama mojim,
moji bližnji drže se na odstojanju.
13 Oni koji mi rade o glavi razapeli su zamke,
oni koji traže moju nesreću govorili su o mom nestanku,
mrmljajući svaki dan podmuklosti.
14 Ali ja, kao jedan gluhak, ja ne čujem;
ja sam jedan nijemak koji ne otvara usta.
15 Ja sam jedan čovjek koji ne čuje,
i koji nema utoka u ustima.
16 To u tebe, GOSPODE, ja se ufam:
ti ćeš odgovoriti, Gospodine moj Bože!
17 Ja govorih: ” Da ja ne pravim veselja
onima koji likuju nada mnom kad se ja pokolebam“,
18 i evo me gotovog propasti,
moja mi je bol neprekidno nazočna.
19 Da, ja objavljujem svoju grješku
i ja se užasavam od svojeg grijeha.
20 Moji neprijatelji, puni života, moćni su;
brojni oni koji me nepravedno mrze.
21 Oni koji mi vraćaju zlim za dobro
optužuju me za dobro koje ja sprovodim.
22 GOSPODE, ne napuštaj me.
Moj Bože, ne ostaj tako daleko.
23 Brzo! U pomoć!
ti, Gospodine, spasenje moje !
Psalam 39 (38)
1 Ravnatelju zbora, od Jedutuna[129]. Psalam Davidov.
2 Ja sam govorio: ” U svojem ponašanju ja ću se čuvati
zastranjivanja jezika;
ja ću dsržati brnjicu na ustima
sve dok jedan nevjernik bude u mojoj blizini.“
3 Ja sam se zatvorio u tišinu,
i sve dok on ne bijaše dobar[130], ja sam šutao.
Moja bol postade nepodnošljiva,
4 moje srce plamtješe u mojim grudima.
Opsjednut, i pržen jednom vatrom,
ja pustih govoriti jeziku svojem:
5 GOSPODE, daj mi spoznati kraj
i mjeru mojih dana,
da ja znam koliko sam kratkovječan!
6 Evo, ti si mojim danima dao širiku ruke,
i moje trajanje[131] nije gotovo ništa pred tobom.
Da, svaki je postojani čovjek samo vjetar!
7 Da, čovjek dolazi i odlazi kao jedan odjek!
Da, njegovo je gibanje vjetar!
On gomila, a ne zna tko će skupljati.
8 Od sada, što mogu očekivati, Gospodine?
Moje uzdanje je u tebe:
9 oslobodi me svih mojih grijeha,
ne izlaži me uvrjedama bezumnika.
10 Ja sam zatvorio usta, ja ih neću više otvarati,
jer to si ti koji je djelovao
11 Okreni od mene svoje udarce,
ja podliježem pod udarom tvoje ruke.
12 Kažnjavajući grješku, ti popravljaš čovjeka,
kao jedan moljac ti pokvariš ono što on voli:
Da, svaki čovjek to je vjetar.
13 Slušaj moju molitvu, GOSPODE, i moj vapaj;
spremi uho mojim suzama, ne ostani gluh,
jer ja sam samo jedan uzvanik kod tebe,
jedan gost kao i svi moji oci.
14 Ne gledaj me više, ja ću se moći najzad osmjehnuti,
prije no što odem i ne budem više.
Psalam 40 (39)
(14-18: provj. Ps 70.2-6)
1 Ravnatelju zbora. Od Davida, psalam.
2 Ja sam čekao, čekao GOSPODA:
on se nagnuo k meni, on je čuo moj vapaj,
3 on me izvukao iz burnih ponora,
iz gliba velikih dubina.
On me ponovo uspravio, s nogama na stijeni,
on je učvrstio moje korake.
4 On je u moja usta jednu novu pjesmu stavio,
jedan hvalospjev za našeg Boga.
Mnogi će vidjeti, oni će strahovati
i računat će na GOSPODA:
5 Sretan onaj čovjek koji je stavio svoje pouzdanje u BOGA,
i nije se okrenuo prema ljudima iz Rahaba[132]
ni prema sluganima laži!
6 Kako su oni veliki, GOSPODE moj Bože,
naumi i čuda koja si ti učionio za nas!
Nema tebi ravnog.
Ja bih to želio oglašavati, ponavljati,
ali ima toga puno za reći.
7 Ti nisi htio ni žrtvu ni milodar,
- ti si mi izdubio uši za čuti[133]-
ti nisi iskao ni holokaust ni pokoru.
8 Tada ja rekoh: ” Evo, ja dolazim
s jednim svitkom jedne knjige pisane za mene[134].
9 Moj Bože, ja ću činiti što tebi godi,
i tvoj zakon je duboko u meni.“
10 U velikom saboru, ja oglašavam tvoju pravdu;
ne, ja nisam zaustavio usana svojih,
GOSPODE, ti to znaš!
11 Ja nisam skrivao tvoju pravdu na dnu srca svog,
ja sam govorio o tvojoj iskrenosti i tvojem spasenju,
ja nisam prikrivao tvoju vjernost i tvoju istinitost
velikom saboru.
12 Ti, GOSPODE, ti nećeš zadržavati daleko od mene milosrđe svoje,
tvoja vjernost i tvoja istinitost čuvat će me uvijek.
13 Bezbrojne me nevolje preplavljaše,
moje su grješke su me spopadale, i ja sam od sveg izgubio vid;
imam ih više no vlasi na glavi, i srce mi manjka.
14 GOSPODE, udostoji se osloboditi me!
GOSPODE, dođi meni brzo u pomoć!
15 Nek zajedno oni rumene od stida,
oni koji traže oduzti mi život!
Nek' uzmaknu obeščašćeni,
oni koji žude moju nesreću!
16 Nek' budu opustošeni, zgaženi sramom,
oni koji čine ”ah! ah!“
17 Nek' kliču od radosti zbog tebe,
svi oni koji tebe traže!
Nek' ne prestanu govoriti: ” GOSPOD je velik“,
oni koji ljube tvoj spas!
18 Ja sam sirot i ponizan,
Gospodin misli na mene.
Ti si moja pomoć i moj osloboditelj;
moj Bože, ne kasni !
Psalam 41 (40)
1 Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
2 Sretan onaj koji misli na nejake!
U dan nevolje, GOSPOD ga oslobađa,
3 GOSPOD ga čuva živog i sretnog na zemlji.
Ne izručuje ga pohlepnosti njegovih neprijatelja!
4 GOSPOD ga podržava na njegovoj postelji patnje,
obrćući često njegovu bolesničku prostirku[135].
5 Ja sam govorio: ” GOSPODE, za milost, iscijeli me,
jer ja sam griješio protiv tebe.“
6 Moji neprijatelji govore zlo o meni:
” Kad će umrijeti, da njegovo ime nestane?“
7 Ako li tko dođe vidjeti mene, on na zlo misli,
on stvara zalihe opačina;
izišavši, on priča na ulici o tome.
8 Sjedinjeni kod mene, svi ti protivnici šapću,
i kod mene, oni ocjenjuju moju nevolju:
9 ” On se dohvatio jednog prljavog posla,
kad jedanput legne, on se otud neće pridići više!“
12 Evo u čemu ja zahvaljujem tvojoj dobrohotnosti:
moj neprijatelj ne kriči više pobjedonosno.
13 Ti si me podupro zbog moje nedužnosti[136],
i zauvijek me postavio pred sebe.
14 Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov,
oduvijek i zauvijek!
Amen i amen[137]!
D R U G A K NJ I G A
( PS 42-72 )
Psalam 42 (41)
1 Ravnatelju zbora. Instrukcija sinova Korejevih[138].
2 Kao što jedna košuta naginje se
nad vodenim tokom,
tako moja duša naginje se
prema tebi, moj Bože.
3 Ja žeđam za Bogom,
Bogom živućem:
Kad ću ja moći ući
i pojaviti se licem k Bogu?
4 Dan i noć,
moje su suze moj kruh,
kad mi se kaže svaki dan:
”Gdje je tvoj BOG?“
5 Ja se prepuštam
zazivanju vremena
kad sam prošao vrata,
da me vodi[139] sve do kuće Božje,
između krika od radosti i hvalospjeva,
jedno mnoštvo blagdansko.
6 Zašto uzmičeš, dušo moja,
i uzdišeš nada mnom?
Uzdaj se u Boga!
Da, ja ću ga opet slaviti,
njega i njegovo lice koje spašava.
7 Moja se duša povila uz mene, o moj Bože,
zato te ja zazivam
od Jordana; od vrhova Hermona,
i brda Miceara[140].
8 Valovi ponora dozivaju jedan drugog,
u buci tvojih vodopada.
Slamajući se i kotrljajući,
svi su tvoji valovi prešli preko mene.
9 Danju, GOSPOD ostvarivaše svoju vjernost;
noću, jato opjevavah,
i molih Boga koji je moj život[141].
10 Ja hoću reći Bogu stijeni svojoj:
” Zašto si me ti zaboravio?
Zašto mi je otići, turoban
i potisnut od neprijatelja?“
11 Moji udovi su zgnječeni,
moji me protivnici vrijeđaju
govoreći mi svaki dan:
” Gdje je tvoj Bog?“
12 Zašto uzmičeš, dušo moja,
i jecaš nada mnom?
Uzdaj se u Boga!
Da, ja ću ga opet slaviti,
njega, spasenje svojeg lica i svog Boga.
Psalam 43 (42)
1 Bože, učini mi pravdu[142]
i brani moju parnicu
protiv nevjernih ljudi.
Oslobodi me čovjeka prijevarna i zločinca.
2 Bože, ti moja tvrđavo,
zašto si me odbacio?
Zašto mi je otići, turoban
i nagnan od neprijatelja?
3 Pošalji svoju svjetlost i svoju istinu:
one će me voditi,
uspeti me na tvoju svetu planinu
i u tvoja boravišta.
4 Ja ću doći k oltaru Božjem,
Bogu koji čini da zaplešem od radosti,
i slaviti na kitari[143],
Bože, moj Bože!
5 Zašto se povijaš dušo moja,
zašto jecaš nada mnom?
Uzdaj se u Boga!
Da, ja ću ga opet slaviti,
njega, spasenje mojega lica i moj Bože.
Psalam 44 (43)
( provj. Ps 7; 79; 80)
1 Ravnatelju zbora, od sinova Korejevih[144], instrukcija.
2 Bože, Mi smo svojim ušima čuli,
naši su nam očevi ispričali,
podvige koje si ti učinio u njihovo vrijeme,
u vrijeme iskonsko.
3 Za smjestiti ih, svojom rukom, ti si razvlastio neznabošce,
i za rasprostrti ih, ti si ismučio narode.
4 Nije njihov mač taj koji ih je učinio gospodarima zemlje,
nije to njihova ruka koja ih je učinila pobjednicima,
već to bi tvoja desnica, tvoja ruka, i svjetlost tvoga lica,
jer ih ti volješe.
5 O Bože, ti koji si moj kralj,
zapovjedi, i Jakov će pobijediti[145].
6 Zahvaljujući tebi, mi smo nadbili naše protivnike,
tvojim imenom, mi smo zgazili naše napadače.
7 Ja ne računah na svoj luk,
moj mi mač ne donosiše pobjede.
8 To si ti koji nam je dao pobijediti naše neprijatelje,
i ti si lišio časti neprijatelje naše.
9 Svakog dana mi pjevasmo hvalospjeve o Bogu
slaveći bez prekida ime tvoje.
10 Ipak, ti si nas odbacio i izvrgao ruglu,
ti ne izlaziš više s našim vojskama.
11 Ti si nas natjerao uzmicati pred neprijateljima
i naši su neprijatelji odnijeli plijen.
12 Ti nas izručuješ kao janjad iz mesnice,
ti si nas raspršio među neznabožcima.
13 Ti ustupaš svoj narod bez koristi,
ti nisi ništa dobio prodajom njegovom.
14 Ti nas izlažeš uvrjedama susjeda naših,
ruganju i smijehu našeg okružja.
15 Ti od nas činiš predmet podsmijeha neznabožcima,
i pred nama pogani podižu ramena[146].
16 Svakog dana, preda mnom je moje svrgnuće,
i sramota pokriva moje lice,
17 pod vapajima uvrjede i huljenja,
nasuprot jednom osvetničkom neprijatelju.
18 Sve ovo nam se dogodilo, a mi te nismo zaboravili,
mi nismo porekli tvoj savez;
19 naše se srce nije pokajalo,
naši koraci ne bijahu skrenuli s tvojeg puta,
20 kad si nas ti skršio u zemlji šakala[147],
i pokrio jednom smrtnom sjenom.
21 Da mi bijasmo zaboravili ime našeg Boga,
ispruženih ruku prema jednom stranom bogu,
22 Ne bi li Bog bio zamijetio,
on koji poznaje tajne srca?
23 To zbog tebe[148] nas ubijaju svaki dan,
da s nama postupaju kao s janjcima za klaonicu!
24 Probudi se, zašto spavaš ti, Gospodine?
iziđi iz sna svog, ne odbacuj beskrajno!
25 Zašto skrivaš ti lice svoje
i zaboravljaš našu nesreću i naše potlačivanje?
26 Jer naše grlo povlači se po prašini,
naš je trbuh prikovan o tle.
27 Digni se! U pomoć!
Otkupi nas u ime tvoje vjernosti!
Psalam 45 (41
1 Od ravnatelja zbora; na ljiljanima; od sinova Korejevih. Instrukcija;
2 Srca treperećeg od lijepih riječi,
Ja govorim pjesme u čast jednog kralja.
Nek' moj hvalospjev bude pero jednog vještog pisca!
3 Ti si najljepši od ljudi,
milina teče s usana tvojih;
također Boga te blagoslovio za uvijek.
4 O smioni, pripaši svoj mač o bedro,
svoj sjaj i i blještavost.
5 S blještavilom, jaši i pobjeđuj
za istinsku stvar
i pravdu milosnu.
Nek' tvoja desnica izbacuje užas[150]:
6 tvoje strijele oštre.
Pod tobom past će pogani,
neprijatelji kralja u sred srca[151].
7 O Bože[152], tvoj je priejstol vječan,
tvoje žezlo kraljevsko je žezlo pravde.
8 Ti voliš pravdu, ti se gnušaš zla,
također Bog, tvoj Bog, te pomazao uljem radosti,
pretpostavljajući te tvojim pratiteljima.
9 Tvoja odjeća nije drugo do sama mirha, aloja i cimetnjak.
Izlazeći iz palače od slonovače, napjevi[153] te razveseljavaju.
10 Kćeri kraljeve su ondje s tvojim draguljima,
i stojeći s desna, gospođa sa zlatom iz Ofira[154].
11 Slušaj, kćeri[155] moja! pazi i napni uho:
zaboravi svoj narod i svoju obitelj;
12 nek' se kralj zanese tvojom ljepotom!
On je tvoj gospodar,
pokloni se pred njim.
13 Dakle, kćeri Tira[156], najbogatiji pogani
ti laskaju uz poklone.
14 Veličanstvena, kći kraljeva je unutra
u haljini protkanoj zlatom.
15 Urešena tisućama boja, ona je odvedena ka kralju;
gospođice iz njene pratnje, njene druge,
uvedene su kod tebe.
16 U jednoj radosnoj povorci,
one ulaze u kraljevsku palaču.
17 Tvoji sinovi nadomještaju tvoje očeve,
ti ćeš ih učiniti prinčevima sve zemlje.
18 Ja ću podsjećati na ime tvoje u svim dobima;
također pogani će te slaviti zauvijek.
Psalam 46 (45)
1 Ravnatelju zbora; od sinova Korejevih; al-alamôth[157]; pjesma.
2 Bog je za nas jedno utočište i jedno skrovište.
jedna zaštita uvijek ponuđena u nevolji.
3 Tako se mi ne bojimo ničega kad se zemlja giba,
i kad planine padaju u srce mora.
4 Njihove vode brundaju pjeneći se,
one se podižu, a planine podrhtavaju.
5 Ali on je jedna rijeka čija ruka razveseljuje grad Božji,
najsvetije boravište Svevišnjeg.
6 Bog je u sred njega; on nije uzdrman.
Bog ga pomaže od svitanja dana;
7 Neznabožci su grmjeli, kraljevstva su se uzdrmala;
on se oglasio i zemlja se rastvorila.
8 GOSPOD, sve-mogući, je s nama.
Mi imamo za tvrđavu Boga Jakovljevog.
9 Idite vidjeti djela GOSPODOVA,
pustošenja koja je učinio po zemlji.
10 On zaustavlja bojeve sve do krajeva zemlje,
on slama luk, krši koplje,
on spaljuje kola bojna[158].
11 Ostavite oružja! Priznajte da sam ja Bog!
Ja pobjeđujem nad poganima, ja pobjeđujem nad zemljom.
12 GOSPOD, sve-mogući, s nama je.
Mi imamo za tvrđavu Boga Jakovljeva.
Psalam 47 (46)
(usp. Ps 9; 96-99)
1
2 Pogani, plješčite rukama,
kličite Bogu radosnom jednom objavom.
3 Jer GOSPOD, Svevišnji, strašan je;
on je veliki kralj nad svom zemljom.
4 On nam podvrgava sve narode
i stavlja neznabožce pod naše noge.
5 On izabra za nas jednu baštinu,
ponos Jakovljev[160], njegovog miljenika.
6 Bog se uspeo uz burno klicanje,
jeku rogova, on GOSPOD.
7 Opjevavajte Boga, pjevajte!
Pjevajte za našeg kralja, pjevajte!
8 Jer kralj sve zemlje, to je Bog.
Pjevajte da se zna.
9 Bog vlada nad poganima;
bog sjedi na svom svetom prijestolu.
10 Prinčevi naroda sakupili su se:
to je narod Boga Abrahamovog[161].
Jer štitovi[162] zemlje su u Boga,
koji se uspeo iznad svega.
Psalam 48 (47)
1 Pjesma, psalam. Od sinova Korejevih[163].
2 Velik je GOSPOD, on je ispunjen hvalospjevima,
u gradu našeg Boga, njegova sveta planina.
3 Lijepa i uznosita, ona raduje cijelu zemlju.
Krajnji Sjever[164], to je planina Sion,
grad velikog kralja.
4 U palači Siona,
Bog je spoznan kao tvrđava.
5 Evo, kraljevi se bijahu sastajali;
zajedno oni se primiču.
6 Oni su vidjeli: odmah, iznenađeni,
prestrašeni, oni odmagliše.
7 Jedan potres njih prikova na mjestu,
usukane kao žene u radu.
8 Bijaše to vjetar s istoka,
kad razbi lađe iz Tarsisa[165].
9 Ono što smo mi čuli govoriti, mi smo i vidjeli
u gradu GOSPODOVOM, sve-mogućeg,
u gradu našeg Boga:
Bog ga učvrstio zauvijek.
10 Bože, mi oživljavamo tvoju vjernost
u sred tvojeg templa.
11 Tvoj hvalospjev, kao i tvoje ime, Bože,
pokriva šir zemaljski.
Tvoja desnica je puna pravde;
12 planina Siona se raduje,
gradovi Jude kliču
zbog tvojih presuda.
13 Prođite zidovima Siona;
izračunajte mu tornjeve.
14 Divite se njegovim bedemima,
prebrojte njegove palače,
za oglasiti slijedećem pokoljenju,
15 da taj BOG jest naš Bog zauvijek.
On nas vodi1[166]®
Psalam 49 (48)
1 Ravnatelju zbora; od sinova Korejevih[167], psalam.
2 Pogani, svi ovo;
stanovnici vasiljene, prignite svi uho,
3 ljudi obični, ljudi glasoviti,
bogati i siroti, svi zajedno.
4 Moja usta govore riječi mudrosti,
moje srce mrmlja govore dobrog smisla.
5 Uho osjetljivo na poslovice,
na moju kitaru[168], ja rješavam jednu zagonetku.
6 Zašto strahovati, u loše dane,
od pakosti podlaca koji me opkoljavaju[169],
7 i onih koji računaju na svoje imanje
i hvališu se svojim velikim bogatstvom?
8 Jedan čovjek ne može iskupiti drugog,
ni platiti Bogu njegovu otkupninu[170].
9 Kolika god cijena bude plaćena za jedan život,
on mora prestati zauvijek[171].
10 On bi još živio, beskrajno?
Nikad li on neće vidjet' groba?
11 Tad nek' vidi mudrace kako umiru,
propadaju sa slaboumnikom i prostakom,
ostavljajući drugima svoje imanje.
12 Oni vjeruju da su im kuće vječne,
njihova boravišta nepropadiva,
i oni bijahu svoja imena davali zemljama[172]!
13 čovjek sa svojim počastima ne provede noć:
jednak je on životinji koja se ubija.
14 Evo sudbine onih koji imaju jedno suludo povjerenje u sebe,
budućnosti onih koji sebi ugađaju svojim raspravama:
15 Oni su zatvoreni u pakao kao ovce;
Smrt njih odvodi napasati.
Sutradan, pravi ljudi njih zgaze,
njihove rasprave[173] se izbrišu u paklu,
oni su daleko od svojih palača.
16 Ali Bog će otkupiti moj život u vlasti pakla;
da, on će me uzeti.
17 Ne plaši se kad se jedan čovjek obogati
i kad slava njegove kuće poraste.
18 Jer umirući, on ne odnosi ništa,
a njegova slava ne silazi s njim.
19 Za svog života, on sebi čestitaše:
” Plješćem tebi, jer sve ide dobro za tebe!“
20 On će sastati krug svojih otaca
koji nikad više neće ugledati svjetlost.
21 čovjek sa svojim počastima, ali koji nije shvatio[174],
jednak je životinji koja se ubija.
Psalam 50 (49)
1
Bog bogova[176], GOSPOD, govorio je;
on je sazvao zemlju,
od izlazećeg do zalazećeg sunca.
2 Sa Siona, savršene ljepote,
Bog obasjava.
3 Nek' dođe, Bog naš,
i nek' ne utihne!
Pred njim jedna vatra guta,
uokolo njega, uragan je.
4 On poziva nebesa odozgo,
i zemlju za suđenje svom narodu:
5 Prikupite moje vjerne,
koji su sklopili savez sa mnom za jednu žrtvu.
6 A nebesa proglašavaju njegovu pravdu:
Sudac, to je Bog!
7 Slušaj narode moj, ja ću govoriti:
Izraele, ja ću svjedočiti protiv tebe:
” To sam ja Bog, tvoj Bog! “
8 To nije zbog tvojih žrgava što te ja optužujem;
za vječnost, tvoji su holokausti preda mnom.
9 Ja neću uzeti ni jednog bika u tvojoj kući,
ni jarca u tvojim zabranima;
10 jer sve su šumske životinje moje,
i životinje s visinskih pašnjaka[177].
11 Ja poznajem sve planinske ptice,
i zvjerad divlja meni pripada.
12 Jesam li gladan, ja ti neću reći,
jer svijet i sve što ga ispunjava jest moje.
13 Hoću li ja jesti meso bikova
i piti krv jaraca?
14 Ponudi Bogu hvalospjev kao žrtvu[178]
i ispuni svoje zavjete prema Svevišnjemu.
15 Po tome pozovi me u dan tjeskobe,
ja ću te osloboditi, a ti ćeš me slaviti.
16 Bog reče bezbožniku:
Zašto izvikivati moje zapovijedi
i imati moj savez u ustima,
17 ti koji se gnušaš ispravljanja
i odbacuješ moje riječi?
18 Ako li vidiš jednog kradljivca, ti postaješ njegovim sudionikom,
ti uzimaš svoje mjesto među preljubnicima.
19 Ti izručuješ svoja usta opakosti,
ti združuješ svoj jezik s lažju.
20 Ti sjedaš, ti govoriš protiv brata svoga,
ti prljaš sinove svoje majke.
21 Evo što si ti učinio, a ja da šutim?
Ti zamišljaš da sam ja kao i ti[179]?
Ja te optužujem, ja izlažem sve pred tvojim očima.
22 Shvatite to, vi koji zaboravljate Boga!
Inače ja razdirem, a ništa ne oslobađa.
23 Tko ponudi hvalospjev kao žrtvu slavi mene,
i on uzima put[180] gdje ću ja njemu pokazati spas Božji.
Psalam 51 (50)
1 Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
2 Prorok Natan ode kući svojoj, nakon što David bi otišao kod Betsabeje.
3 Imaj milosti za mene, moj Bože, prema svojoj vjernosti,
prema tvojem velikom milosrđu obriši moje krivice.
4 Operi me u velikoj vodi moje grješke
i očisti me od mog grijeha.
5 Jer ja priznajem svoje grješke,
ja imam neprekidno svoj grijeh pred sobom.
6 Protiv tebe, i tebe samog, ja sam griješio,
ono što je zlo u tvojim očima, ja sam počinio,
tako ti ćeš biti pravedan kad ti govoriš,
besprijekoran kad budeš sudio[181].
7 Evo, u grijehu ja bijah rođen
i, u grijehu, začet od strasti moje majke.
8 Evo, ti voliš istinu u tminama[182],
u mojoj noći, ti mi daješ upoznati mudrost.
9 Otkloni moj grijeh hizopom[183] i ja ću biti čist;
operi me, i ja ću biti bjelji no snijeg.
10 Učini da ja čujem veselje i radost,
i nek' zaplešu kosti koje si ti zdrobio.
11 Pred mojim grijesima, okreni se,
sve moje grijehe, izbriši ih.
12 Stvori za mene jedno čisto srce, Bože;
ukorijeni u meni jedan sasvim novi duh.
13 Ne odbacuj me daleko od sebe,
oduzmi od mene svoj sveti duh;
14 obraduj me spasenjem mojim,
i da me darežljivi duh podupire!
15 Ja ću krivce poučavati tvojem putu,
i griješnici će se vraćati k tebi.
16 Moj Bože, Bože spasitelju, oslobodi me krvi[184];
nek moj jezik izvikuje tvoju pravdu!
17 Gospodine, otvori moje usne,
i moja će usta obznanjivati tvoj hvalospjev.
18 Ti ne bi volio da ja ponudim jednu žrtvu,
ti ne bi prihvatio jedan holokaust.
19 žrtve hotjena od Boga, to je jedan duh slomljeni;
Bože, ti ne odbacuješ jedno slomljerno i skršeno srce.
20 Učini dobro Sionu,
izgradi nanovo zid Jeruzalemu.
21 Tad ćeš ti voljeti propisane žrtve,
nedjeljive[185] ponude i holokauste;
tad će ti se nuditi bikovi na tvom oltaru.
Psalam 52 (51)
1 Ravnatelju zbora. Instrukcija Davidova.
2 Kad Doëg Edomit dođe javiti Saulu : ” David je ušao u kuću
3 Zašto, hvastavče, hvastaš se učinjenim zlom?
Vjernost Božja zauvijek je!
4 Tvoj jezik smišlja zločine;
on je himben kao naoštrena britva;
on je spretan za prevariti.
5 Dobru ti pretpostavljaš zlo,
i prostodušnosti laž.
6 Ti voliš svaku riječ koja uništava,
podmukli jeziče!
7 Bog sam će te uništiti zauvijek,
on će te izvući, iščupati te iz šatora,
on će te iskorijeniti iz zemlje živućih.
8 Tad će pravedni vidjeti i strahovati;
oni će se njemu smijati:
9 Evo tog junačine[186]
koji ne uzima Boga za tvrđu,
već koji se uzda u svoje veliko bogatstvo,
utvrđenog u svoje zločine!
10 Ali ja, kao jedna ozelenjela maslina
u kući Božjoj,
ja računam u pouzdanost Božju
za uvijek.
11 Uvijek ja ću tebi zahvaljivati, jer ti si djelovao;
ja čekam da tvoje ime bude rečeno, jer ono je dobro,
u nazočnosti tvojih vjernika.
Psalam 53 (52)
(provj. Ps 14)
1 ravnatelju zbora, al-mâhalath[187]. Instrukcija Davidova.
2 Lude sebi govore[188]:
” Nema Boga! “
Pokvareni, oni su se izopačili u svojim grijesima;
nitko ne postupa dobro.
3 S nebesa, Bog se nagnuo
prema ljudima,
da vidi ima li i jedan pametan
koji traži Boga.
4 Svi zavedeni, oni su ujedinjeni u opačini;
nitko ne radi dobro
baš ni u jedan jedini.
5 Jesu li neznalice, ti zlodjelnici,
koji izjedaju moj narod jedući njegov kruh,
i ne zazvivajući Boga!
6 A ondje gdje su se počeli tresti,
nema od čega drhtati,
jer Bog je poštedio kosti tvojih opsjedatelja.
Svi su ih izrugivali, jer Bog ih je odbacio.
7 Tko daje, sa Siona, pobjede Izraelu?
Kad Bog vraća zarobljenike iz svojeg naroda,
Jakov slavi, Izrael je u radosti.
Psalam 54 (53)
1 Ravnatelju zbora, sa žičanim glazbalima. Instrukcija Davidova.
2 Kad Zifiti[189] dođoše reći Saulu: ” David nije li skriven među nama?“
3 Bože, spasi me imenom svojim;
svojom srčanošću, osveti mene.
4 O Bože, slušaj moju molitvu,
pripravi uho riječima iz mojih usta.
5 Jer stranci su me napali
i silnici hoće moj život.
Oni nisu vodili računa o Bogu.
6 Evo, Bog je moja pomoć,
Gospodin je moja jedina potpora[190].
7 Nek' vrati zlo onima koji mene uhode!
Tvojom vjernošću, istrijebi ih.
8 Dobrog srca ja ću tebi ponuditi žrtve;
GOSPODE, ja ću slaviti tvoje ime jer je dobro:
9 On me oslobodio od svih nevolja,
i ja premjeravam svoje neprijatelje.
Psalam 55 (54)
1 Ravnatelju zbora, sa žičanim glazbalima. Instrukcija Davidova.
2 O Bože, prikloni uho molitvi mojoj;
kad ja preklinjem, ne kradi mi se.
3 Pokloni pažnju meni i odgovori mi.
Uznemiren, ja se žalim i bulaznim,
4 u kriku neprijatelja
i pod pritiskom bežbožnika;
jer oni na mene sasipaju zlodjela
i s gnjevom mene napadaju.
5 Moje se srce grči u grudima mojim;
smrtni su užasi pali na mene,
6 strah i drhtanje me prožimaju,
i ja sam sav u druhtavici.
7 Tada ja rekoh: ” Ah, da ja imah krila golubice!“
Ja bih odletio za naći jedan zaklon.
8 Da, ja bih utekao u daljinu
za provesti noć u pustinji.
9 Ja bih dosegao u žurbi jedan zaklon
protiv vjetra olujnoga.“
10 Gospodine, stavi zadjevicu
i razdor u njihovo govorenje.
Jer ja sam vidio nasilje
i neslogu u gradu.
11 Dan i noć, oni lutaju
po svojim zidinama.
Unutra, ima zlodjela i nedjela;
12 unutra, ima zločina;
okrutnosti i prijevare
ne napuštaju njihove ulice.
13 To nije jedan neprijatelj koji me uvrijedi,
jer ja bih to podnio.
To nije jedan protivnik koji likuje nada mnom,
ja bih se njemu izmaknuo.
14 Veći si to ti, jedan čovjek mojeg ranga,
moj srodnik, i moj bliski.
15 Mi izmijenjasmo slatke tajne,
i mi kročismo složno u kuću Božju.
16 Nek se, ruševina obori na njih!
Nek živi u pakao silaze,
jer opakost je kod njih[191], ona je u njima.
17 Ja, ja šaljem poziv Bogu,
i GOSPOD će me spasiti.
18 Noću, jutrom, o podnevu,
uzbunjen, ja se žalim.
On je čuo moj glas,
19 on me oslobodio, sačuvao živog i zdravog,
kad su protiv mene ratovali,
jer bijaše mnoštva kod mene.
20 Nek' Bog čuje i nek ih ponizi,
on koji stoluje od iskona!
Oni se neće izmijeniti,
oni se ne boje Boga.
21 Ovaj čovjek[192] je digao ruku na svoje prijatelje,
on je oskrnavio njegov savez.
22 Pomazanje klizi s njegovih usta,
ali njegovo srce zameće rat.
Njegove su riječi slasnije od ulja,
ali to su bodeži.
23 Odbaci svoj teret, stavi ga na GOSPODA,
on će te okrijepiti,
on nikad neće ostaviti pravednika[193] da posrće.
24 A ti, Bože, ti ćeš njih svesti
u razjapljenu kosturnicu.
Ljudi krvoloci i varalice
neće živjeti ni polovicu svojih dana.
Ali ja, ja računam na tebe.
Psalam 56 (55)
1 Ravnatelju zbora. Al yônath élèm rehôqîm. Od Davida,
2 Milost, Bože ! Jer jedan me čovjek muči;
svaki dan on pobija, on me ugnjetava.
3 Uhode mi dodijavaju svaki dan,
ali gore, jedna velika bojna bije za mene.
4 U dan kad ja imam strah, ja se uzdam u tebe.
5 U Boga, čiju ja hvalim riječ,
na Boga računam, ja se ne bojim:
što bi učinilo za mene jedno tjelesno biće?
6 Svaki dan oni čine da trpim[195],
oni misle samo kako meni naškoditi.
7 U zasjedi oni vrebaju
i osmatraju moje tragove
za napasti moj život.
8 Za to zlodjelo, izmaći će li oni ?
Bože, nek' tvoj gnjev pokolje te ljude!
9 Ti si računao moje korake skitničke;
u svoju mješinu skupljao moje suze.
Ni je li to upisano u tvoje račune[196]?
10 Moji će neprijatelji uzmaknuti
u dan kad ja budem zazvao;
ja to znam, Bog je za mene.
11 Na Boga, čije ja hvalim riječi,
- na GOSPODA, čije ja hvalim riječi -
12 Na Boga ja računam, ja se ne bojim:
što bi za mene učinili ljudi?
13 Bože, ja sam dužan održati svoje zavjete;
ja ispunjavam za tebe žrtve hvalospjeva.
14 Jer ti si mene oslobodio smrti.
Nisi li ti zaštitio moje noge od pada,
da ja idem pred Bogom
u svjetlosti života?
Psalam 57 (56)
(8-12: provj. Ps 108.2-6)
1 Ravnatelju zbora. Al tashehéth. . Od Davida,
2 Milost, Bože! Imaj milosti za mene,
jer ja te uzeh za utočište;
ja se sklonih u sjenu tvojih krila,
toliko koliko traje nevolja.
3 Ja pozivam Boga, Svevišnjega,
Boga koji će sve učiniti za mene:
4 Da, s nebesa, on meni spas pošalje!
onaj koji me muči bogohulio je,
nek' Bog pošalje svoju vjernost i svoju istinitost!
5 Ja sam u sred lavova,
i ležim među bićima koja rigaju vatru[198].
Ti ljudi imaju za zube koplja i strijele,
a za jezik jedan mač počeličeni.
6 Bože, uspravi se na nebesima;
nek' tvoja slava nadvisi svu zemlju!
7 Na mom prijelazu, oni su pripremili jednu mrežu:
ja sam ozlijedio glavu.
Preda mnom, oni su iskopali jednu klopku:
oni su pali u sred nje.
8 Srca smirenog, moj Bože,
srca smirenog,
ja ću zapjevati jednu himnu:
9 Probudi se, slavo moja;
probudite se, harfo i kitaro[199],
ja hoću probuditi zoru.
10 Ja ću tebi zahvaljivati među pucima, Gospodine;
ja ću tebi pjevati među poganima.
11 Tvoja vjernost uzdiže se sve do nebesa
i tvoja istinitost sve do oblaka.
12 Bože, uspravi se na nebesima;
da tvoja slava nadvisi svu zumlju!
Psalam 58 (57)
1 Ravnatelju zbora. Al tasheheåth. Davidovo, miktâm[200].
2 Istina je! Kad vi govorite, pravda je nijema[201].
Sine ljudski, sudite li se po pravednosti?
3 Ne! Hotimice, vi počinjavate zločine:
na zemlji, vi širite nasilje[202] svojim rukama.
4 Tek začeti, opaki su zabludjeli,
lažljivci bulazne od svog rođenja.
Oni imaju jedan otrov jednak otrovu gujinom;
oni su kao gluha zmija, koja sebi začepi uho,
6 koja se ne pokorava glasu čarobnjaka
i čarobniku najvještijem u čarolijama.
7 Bože! Polomi im zube u gubici;
GOSPODE, razori očnjake ovim lavovima.
8 Nek' iscure kao vode koje odlaze!
Nek' Bog nacilja svoje strijele, i evo njih pokošenih[203]!
9 Nek' budu kao puž golać koji odlazi u slini!
Kao nedonošće pobačeno, nek' ne ugledaju sunca!
10 Prije no što vaši kotlovi ne osjete plamen s trnja,
jednako hitar kao gnjev[204], on će njih pomesti.
11 Pravednik će se radovati videći osvetu;
on će oprati svoje noge u krvi opakih.
12 A ljudi će reći: ” Da, pravednik plodonosi;
da, ima jedan Bog koji sudi na zemlji.“
Psalam 59 (58)
1
2 Bože, oslobodi me mojih neprijatelja;
zaštiti me od mojih napadača.
3 Oslobodi me zlodjelaca
i spasi me od ljudi krvoločnih.
4 Jer evo ih u zasjedi protiv mene,
moćni mene napadaju,
a da ja nisam počinio grješku ili grijeh, GOSPODE!
5 Ja nisam kriv, a oni jure postaviti se u zasjedu.
Iziđi iz sna! Dođi meni u susret i vidi!
6 Ti, GOSPODE Bože, sve-mogući, Bože Izraelov,
probudi se da kazniš sve te neznabožce;
bez milosti za sve te nevjernike nesreće.
7 Na večer, oni se vraćaju,
režeći kao psi;
oni tumaraju po gradu.
8 Evo ih, gubice pune bala,
mačeva na labrdama:
” Tko dakle čuje?“
9 A ti, GOSPODE, ti im se smiješ,
ti se sprdaš sa svim bezbožnicima.
10 Ja ću gledati prema tebi, snaga
Moja tvrđava, to je Bog.
11 Bog pouzdani dolazi ispred mene;
Bog mi daje prijezirno mjerkati one koji mene uhode.
12 Ne sasijeci ih, inače će moj narod zaboraviti.
Da tvoja snaga njih potresa i obara,
Gospodine, štitu naš!
13 čim oni progovore, oni imaju grijeh u ustima;
nek' budu uhvaćeni u svojoj oholosti,
za prokletstvi laž koje propovijedaju!
14 Dovrši s gnjevom;
dovrši, i nek' ne ostane ništa!
I nek' znaju da Bog,
jest vladar Jakovljev[206],
sve do krajeva zemlje.
15 Navečer, kad se vraćaju,
režeći kao psi;
oni tumaraju po gradu.
16 Oni lutaju u potrazi za hranom;
nisu li njome natrpani,
oni provode noć stenjući[207].
17 A ja opjevavam tvoju snagu,
u jutro, ja kličem tvoju vjernost,
jer ti si za mene bio tvrđava,
jedno utočište u dan moje zebnje.
18 Ja ću tebi pjevati, tebi moja snago.
Moja tvrđava, to je Bog,
Bog koji mi je vjeran!
Psalam 60 (59)
(7-14: provj. Ps 108.7-14
1 Ravnatelju zbora. Al-shoushân édouth. Od Davida,
2 Kad on potuče Aramejce iz Mezopotamije i one iz Sova.
3 Bože, ti si nas odbacio, upropastio;
ti si se ražestio: povrati nas!
4 Ti si potresao zemlju, ti si ju razjapio:
smanji njene raspukline, jer ona posrće!
5 Ti si svom narodu dao vidjeti mučnih časova,
ti si nam dao piti vino koje opija.
6 Onima koji se tebe boje, ti si dao znak
da bježe pred strijelcima.
7 Da bi tvoji miljenici bili oslobođeni,
spašavaj svojom desnicom i odgovori nam.
8 Bog je govorio u svetištu:
Ja kličem; ja dijelim Sišem
i premjerevam dolinu Sukot[209].
9 Galaad je moj; Manasej je moj;
Efraim je kaciga na mojoj glavi;
Juda je moje žezlo;
10 Moab, plitica gdje se ja perem .
Na Edom, ja bacam svoju sandalu;
Filistino, propadni protiv mene kričući[210]!
11 Tko će me odvesti u grad utvrđeni?
Tko će me odvesti sve do Edoma,
12 ako ne ti, Bog koji nas je odbacio,
Bog koji nije više izlazio s našim vojskama?
13 Dođi nam u pomoć protiv protivnika,
jer pomoć ljudska utvara je.
14 S Bogom smo mi izvršili podvige:
on je taj koji će zgaziti naše protivnike.
Psalam 61 (60)
1 Ravnatelju zbora, na žičanim glazbalima od Davida.
2 O Bože , slušaj moje vapaje,
budi pažljiv spram moje molitve.
3 S kraja zemlje,
ja šaljem poziv tebi
kad mi srce uzmanjka.
Na stijenu suviše izdignutu za mene
ti ćeš me odvesti.
4 Jer ti si za mene jedno utočište,
jedna tvrđa nasuprot neprijatelju.
5 Ja bih želio biti primljen pod tvoj šator na stoljeća,
i tu se zbrinuti, sakriti pod tvoja krila.
6 To si ti, Bože, koji je uslišao moje zavjete,
i dao njihovu baštinu onima koji se boje imena tvoga[211].
7 Uz dane kraljeve, dodaj dana;
nek' njegovi dani budu stoljeća!
8 Nek' sjedi uvijek licem prema Bogu!
Zaduži vjernost i istinitost da njega sačuvaju.
9 Tada ću ja neprekidno opjevavati tvoje ime,
za ispuniti svaki dan svoje zavjete.
Psalam 62 (61)
1 Ravnatelju zbora, prema Jedutunu[212], psalam od Davida.
2 Da, moja je duša spokojna pred Bogom;
moj spas dolazi od njega.
3 Da, on je moja stijena, moj spas,
moja tvrđava; ja sam gotovo neoboriv.
4 Hoćete li vi za dugo vrijeme nasrtati zajedno
protiv jednog čovjeka, za oboriti ga
kao jedan nagnuti zid
ili jednu ogradu klimavu?
5 Da, zbog njegovog mjesta,
oni snuju prognati ga;
oni uživaju u laži:
ustima ga blagosiljaju,
ali u dnu samih sebe, oni proklinju.
6 Da, budi spokojna blizu Boga, dušo moja;
jer moj duh dolazi od njega.
7 Da, on je moja stijena i moj spas,
moja tvrđava; ja sam neoboriv.
8 Moj spas i moja slava su sasvim blizu Bogu;
moja stijena tvrda, moje utočište su u Bogu.
9 Računajte na njega u svako vrijeme, vi, narod !
Otvorite pred njim svoje srce;
Bog je za nas jedno utočište.
10 Da, ljudi iz naroda su samo jedan dah,
ljudi glasoviti, jedna laž.
Kad se podignu na vagu[213],
oni svi, teže manje no jedan dah.
11 Ne računajte na nasilje;
ne umarajte se u pljačkanjima.
Ako se vaše imanje uveća,
ne stavljajte u nj' srca svog.
12 Bog je rekao jednu stvar,
dvije stvari koje sam ja čuo,
ovo: da je snaga u Boga,
13 i ovo: da ti vraćaš svakom prema njegovim djelima.
Psalam 63 (62)
1 Psalam od Davida.Kad on bijaše u Judinoj pustinji.
2 Bože, ti si moj Bog! Od jutra ja te žudim[214];
moja duša žeđa za tobom;
moje tijelo vene kraj tebe,
u jednoj sasušenoj zemlji, iscrpljenoj, bez vode.
3 Da, ja sam te promatrao u svetištu
gledajući tvoju snagu i tvoju slavu;
4 tvoja vjernost valjajući više no život,
moje su te usne slavile.
5 Da, ja ću tebe blagosiljati cijelim trajanjem mog života,
i tvojem imenu, ja ću podizati ruke[215].
6 Kao mašću i uljem, ja ću se nasititi,
i radošću na usnama, moja usta pjevat će hvalospjeve.
7 Kad na svom krevetu ja mislim na tebe,
ja sprovodim sate moleći se tebi.
8 Jer ti si bio moja pomoć,
u sjeni tvojih krila ja sam kliktao od radosti.
9 Ja sam se privrgao k tebi svom svojom dušom,
i tvoja me desnica pridržava.
10 Nek' idu u propast oni koji mi hoće uzeti život!
Nek' uđu u dubinu zemlje!
11 Nek' prođu oštricu mača!
Nek' budu dio šakalima!
12 A kralj će se radovati Bogu;
tko se zakune njime[216] moći će njime hvaliti se;
jer usta lažljivaca bit će zatvorena.
Psalam 64 (63)
1 Ravnatelju zbora. Psalam Davidov.
2 Bože! slušaj žalbu moju;
sačuvaj moj život od jednog užasnog neprijatelja;
3 sakrij me daleko od zločinačkih urota,
daleko od zlodjelnika koji se dogovaraju.
4 Oni su izoštrili svoj jezik kao mač;
oni su naciljali svojim strijelama, svojim otrovnim riječima,
5 za strijeljati u potaji na jednog poštenog čovjeka:
oni odapinju iznenadno, ne plašeći se ničega[217].
6 Oni sebi kuju jednu riječ pakosnu;
oni računaju za prikriti zamke;
oni govore: ” Tko će to opaziti?“
7 Oni smišljaju zločine:
”Mi smo dobro smislili našu stvar;
na dnu čovjeka, srce je nepronicivo!“
8 Ali Bog ih cilja;
iznenada, evo strijele:
to su njihovi vlastiti udarci,
9 njihov jezik se okrenuo protiv njih.
Videći ih, svatko klima glavom;
10 svaki je čovjek zahvaćen strahom,
on proglašava ono što je Bog učinio,
i iz tog čina, on izvlači pouku.
11 Nek se pravednik raduje GOSPODU,
nek' ga uzme za utočište,
i sva će prava srca hvaliti se njime.
Psalam 65 (64)
1 Ravnatelju zbora, psalam. Davidov, pjesma.
2 Bože koji si na Sionu,
hvalospjev ti odgovara[218],
i za tebe ispunjavaju se zavjeti.
3 Sve do tebe koji slušaš molitvu,
svako tjelesno biće može dospjeti.
4 Grješke bijahu jače od mene,
ali ti brišeš naše grijehe.
5 Sretan uzvanik kojeg ti izabereš,
on će ostati u tvojim trijemovima.
Mi ćemo biti nasićeni dobrima iz tvoje kuće,
svetim stvarima iz tvog templa.
6 S pravdom, ti nama odgovaraš čudima,
Bože spasitelju naš,
sigurnosti zemlje cijele
sve do dalekih mora.
7 On učvrsti planine svojom snagom;
on se opasuje junaštvom.
8 On utišava buku mora,
huku njihovih valova
i gunđanje naroda.
9 Na kraju svijeta, čude se tvojim znakovima[219],
ti činiš da kriče od radosti predjeli istoka i zapada.
10 Ti si posjetio zemlju, ti si ju napojio;
ti si ju ispunio bogatstvima.
Obala Božja obiluje vodom,
ti pripremaš žito ljudima.
Evo kako ti pripremaš zemlju:
11 Opijajući brazde,
gomilajući njihove grude,
ti ih natapaš pod pljuskovima,
ti blagosiljaš sve što klija.
12 Ti krunišeš svoja dobročinstva godišnja,
i na tvom prolasku plodnost buja.
13 Pašnjaci pustinjski bivaju zaliveni,
brijegovi uzimaju jedan pojas od radosti,
14 livade se urešavaju stadima;
ravnice se prekrivaju pšenicom:
sve klikće i pjeva.
Psalam 66 (65)
1
Plješćite Bogu, cijela zemlja;
2 opjevavajte slavu njegovog imena,
slavite ga hvalospjevom[220].
3 Recite Bogu: ” Kako su tvoja djela strašna!
Pred tvojom velikom snagom, tvoji neprijatelji se čine ulizicama.
4 Sva se zemlja klanja pred tobom,
ona pjeva za tebe, ona pjeva tvoje ime.“
5 Dođite, vidjet ćete djela Boga,
koji užasava ljude svojim djelom:
6 On pretvori more u čvrsto tle,
on prijeđe rijeku suhih nogu;
ondje, mi njemu priredismo blagdan.
7 Svojim junaštvom on nadvisuje zauvijek,
njegove oči nadgledaju narode;
nek' se pobunjenici ne podignu više!
8 Pogani, blagoslovite našeg Boga;
dajte odjeknuti njegov hvalospjev.
9 Onaj koji nas oživje
nije ostavio naše stope posrtati.
10 Bože, ti si nas ispitao,
istanjio kao što se srebro istanjuje.
11 Ti si nas odveo u jednu zamku,
ti si preopteretio naša križa;
12 ti si dopustio da se s nama postupa kao s tovarnim životinjama[221].
Mi smo ušli u vatru i u vodu,
ali ti si nas izveo na jednu svečanu gozbu.
13 Ja ulazim u tvoju kuću s holokaustima[222];
prema tebi, ja ispunih zavjete
14 koji su otvorili moje usne
i koje su moja su usta izrekla u mojoj tjeskobi.
15 Ja ti nudim masne životinje u holokaust,
s vonjem ovnova;
Ja pripravljam bikove i jarčeve.
16 Dođite, vi svi koji se bojite Boga,
vi ćete me slušati pričati
ono što je učinio za mene.
17 Kad ga moja usta zazivaše
hvalospjev podsticaše moj jezik.
18 Da sam ja mislio zlo,
Gospodin me ne bi slušao.
19 Ali Bog je slušao,
on je bio pažljiv na moju molitvu.
20 Blagoslovljen budi Bog,
koji nije odstranio od sebe moju molitvu,
ni od mene svoju vjernost.
Psalam 67 (66)
1
2 Nek nam se Bog smiluje i nek' nas blagoslovi!
Nek svojim licem zablista među nama,
3 da, na zemlji, poznaje se tvoj put,
i među svim poganima[223], tvoj spas.
4 Nek' ti puci zahvaljuju, Bože!
Nek' ti pogani zahvaljuju, svi zajedno!
5 Nek neznabožci ispjevavaju svoju radost ,
jer ti vladaš s pravdom nad poganima,
i na zemlji ti predvosiš narode.
6 Nek ti puci zahvaljuju, Bože!
Nek' ti pogani zahvaljuju, svi zajedno!
7 Zemlja je dala žetvu:
Bog, naš Bog, nas blagosilja.
8 Nek' nas Bog blagoslovi,
i nek' cijela zemlja
njega se boji.
Psalam 68(67)
1 Ravnatelju zbora, od Davida; pjesma , psalam.
2 Bog se diže, njegovi se neprijatelji raspršuju
i njegovi protivnici bježe pred njim.
3 Kao što se raspršuje dim, ti njih raspršuješ;
kao što se vosak topi u vatri,
nevjernici će propasti pred Bogom.
4 Ali pravednici se raduju,
oni kliču pred Bogom,
oni plešu od radosti:
5 Pjevajte za Boga, opjevavajte njegovo ime;
veličajte[224] onoga koji jaše po stepama.
Njego ime jest: GOSPOD; oduševljavajte se pred njim.
6 Otac siročadi, sudac udovica,
takav je Bog u svom svetom boravištu.
7 Usamljenima, Bog pribavlja jedno ognjište:
on izvodi zarobljenike jednim sretnim izbavljenjem[225],
ali pobunjenici nastanjuju bezvodna mjesta.
8 Bože, kad ti izlaziš na čelu svojeg naroda,
kad ti napreduješ u pustinjama,
9 zemlja zadrhta, nebesa su potekla,
pred Bogom - onim sa Sinaja -
pred Bogom, Bogom Izraelovim.
10 Bože, ti si rasipao jednu blagodetnu kišu;
tvoja baština bijaše iscrpljena, ti si ju preporodio.
11 Tvoje područje gdje su se oni smjestili,
to si ti, Bože, koji ih je smjestio
u tvojoj dobroti za sirote[226].
12 Gospodin izdaje jednu zapovjed,
a njegovi glasnici su jedna velika vojska.
13 Kraljevi i vojske zbrisaše, utekoše,
a ti razdijeljuješ kao plijen urese[227] kuća.
14 Ostali biste li vi ležeći u taboru?
krila golubicina su opločena srebrom,
i njegovo perje bijelim zlatom.
15 Kad u ovom mjestu Samodržac rasprši kraljeve,
zasnježi po Mrak-Planini[228].
16 Planino božanska, planino Bašana[229],
planino grbava, planino Bašana,
17 zašto hlepiš, planine grbave,
na planini gdje Bog je želio stanovati?
Ali da! GOSPOD će tu boraviti uvijek.
18 Konjica Božja ima dvije mirijade plamtećih eskadrona.
Gospodin je među njima; Sinaj je u svetištu[230].
19 Ti si se uspeo na visinu; ti si pohvatao zarobljenike,
ti si uzeo darove[231]; među ljudima, među pobunjenicima,
za imati jedno boravište, GOSPODE Bože!
20 Blagoslovljen Gospodin svaki dan!
Ovaj Bog nama donosi pobjedu.
21 Ovaj Bog je za nas Bog pobjeda,
a vrata smrti[232] su u BOGA Gospodina.
22 Ali Bog satire glavu svojim neprijateljima,
lubanju kosmatu onome koji živi u zločinima.
23 Gospodin je rekao: ” Ja ga odvodim u Bašan,
ja ga odnosim iz bezdana mora,
24 da ih ti zgaziš u krvi,
i da jezik tvojih pasa ima svoj obrok d neprijatelja.“
25 Bože, oni su vidjeli tvoje povorke,
povorke moga Boga, mojeg kralja, u svetištu:
26 na čelu pjevači, glazbenici otraga,
između djevojke svirajući u tamburin.
27 U saborima, blagosiljajte Boga,
GOSPODA, na izvoru Izraelovu[233].
28 Ondje je Benjamin, najmlađi®,
prinčevi Judini[234]®,
prinčevi Zabulonovi, prinčevi Neftalijevi.
29 Tvoj Bog odlučio je da ti budeš jak:
pokaži svoju snagu, Bože[235]! ti koji si činio za nas.
30 Na pogled na tvoju palaču koja nadvisuje Jeruzalem,
kraljevi će ti donijeti svoje poklone.
31 Zgrozi se zvijeri iz trstika,
krdu bikova
s tim pukom teladi,
onima koji puze sa svojim srebrenim novčićima[236].
On je razasuo ratoborne narode;
32 bogate tkanine stižu iz Egipta;
Nubija prilazi k Bogu, punim rukama[237].
33 Kraljevstva zemaljska,
pjevajte za Boga;
svirajte za Gospodina[238],
34 onog koji jaši na najvišem od prastarih nebesa.
Evo kako se oglašava, jednim snažnim glasom.
35 Dajte Bogu snagu.
Njegovo veličanstvo je nad Izraelom,
njegova je snaga u oblacima.
36 Bože, ti si strašan u svojim svetištima.
To je Bog Izraelov,
koji narodu daje snagu i moć.
Blagoslovljen budi Bože!
Psalam 69(68)
1 Ravnatelju zbora, na ljiljanima[239], od Davida.
2 Bože, spasi me:
voda mi do grla dopire.
3 Ja tonem u jednu kaljužu bez dna,
i ništa me ne može zadržati.
Ja i tečem u dubokoj vodi,
i struja me odnosi.
4 Ja se iscrpljujem kričeći,
ždrijelo mi je u vatri;
moje su se oči istrošile
čekajući svoga Boga.
5 Oni su brojniji no vlasi moje glave.
oni koji me se gnušaju bez povoda;
oni su moćni, ti razoritelji
koji su gnjevni na mene neopravdano.
- Ono što nisam ukrao
mogu li vratiti? -
6 Bože, ti poznaješ moju glupost,
ni moje grješke nisu ti skrivene.
7 Gospodine BOžE sve-mogući,
nek' ja ne budem sram
onih koji se uzdaju u tebe,
ni beščašće
onih koji tebe traže,
Bože Izraelov!
8 To je zbog tebe što ja podnosim uvrjede,
što bruka pokriva moje lice,
9 i što sam jedan stranac za svoju braću,
jedan nepoznati za sinove moje majke.
10 Da, gorljivost za tvoju kuću me progutala[240];
oni te vrijeđaju, a njihove uvrjede padaju na mene.
11 Ja sam oplakivao i postio,
to me je stajalo uvrjeda.
12 Ogrnuo sam kostrijet žalobnu,
postao sam njihov predmet podsmijeha.
13 Ljudi posjedali kod vrata kriješte na mene,
i ja sam pjesma pijanica.
14 GOSPODE, evo moje molitve;
to je čas za biti sklon;
Bože čija je vjernost velika,
odgovori mi, jer ti si istinski spas.
15 Iščupaj me iz blata; da ne potonem ja;
da sam istrgnut onima koji me se gnušaju
i dubokim vodama!
16 Nek' vodeni tijek mene ne odnese,
nek' ponor mene ne proguta,
nek’ jama ne zaklopi svoje ždrijelo nada mnom!
17 Odgovori mi, GOSPODE, jer tvoja je vjernost dobra;
prema tvojem velikom milosrđu, okreni se k meni,
18 i ne skrivaj više svoje lice sluzi svome.
Ja sam u nevolji; brzo, odgovori mi;
19 dođi blizu mene, budi moj branitelj;
ja imam neprijatelje, oslobodi me.
20 Ti me znaš uvrijeđenog,
obeščašćenog, pokrivenog sramom;
svi su moji neprijatelji pred tobom .
21 Uvrjeda mi je slomila srce i zbog tog sam bolestan[241];
ja sam očekivao jedan znak, ali ničeg;
utješitelji, ni njih nisam našao.
22 Oni su stavili otrova u moju hranu;
kad sam žedan, oni mi daju piti sirčeta.
23 Nek njihov stol postane za njih jedna zamka,
a za prijatelje njihove, jedna klopka!
24 Nek se oči njihove smrače i nek' ne vide više;
daj im neprekidno svijati leđa.
25 Prospi na njih svoj gnjev;
nek tvoja žestoka srdžba njih dosegne!
26 Nek' njihov tabor bude uništen,
nek' nitko ne stanuje pod šatorima njihovim,
27 jer onog koga si ti bio udario, oni su njega progonili;
oni broje[242] udarce pretrpljene od tvojih žrtava.
28 Nametni im grješku na grješku;
nek' nemaju više pristupa k’ pravdi tvojoj!
29 Nek' budu oni izbrisani iz knjige života,
nek' ne budu upisani s pravednicima!
30 A mene, poniženog i izranjavljenog,
tvoj spas, Bože, stavit će me izvan dometa.
31 Ja ću moći hvaliti ime Božje jednom pjesmom
i veličati ga djelima milosti.
32 Evo što godi GOSPODU više no jedno govedo,
no jedan bik s rogovima i papcima.
33 Videći to, ponizni se raduju:
” Vama koji tražite Boga,
vama, život dug!“
34 Jer GOSPOD uslišava siromašne,
on ne odbacuje njihove kad su zarobljeni.
35 Hvalite ga, nebesa, zemljo,
mora i sve što tuda vrvi.
36 Jer Bog će spasiti Sion
i ponovo izgraditi gradove Judine.
On će ih posjedovati, tu će se stanovati;
37 loza njegovih slugu će to baštiniti,
a oni koji vole njegovo ime načinit će tu svoje boravište.
Psalam 70(69)
(2-6:provj. Ps 40.14-18)
1 Ravnatelju zbora, od Davida; u spomen[243].
2 O Bože, dođi me osloboditi,
GOSPODE, dođi brzo meni u pomoć!
3 Nek crvene od stida,
oni koji išću moju smrt;
nek uzmaknu osramoćeni,
oni koji žele moju nesreću!
4 Nek’ ponovo odu pod teretom srama,
oni koji čine: ”Ah! ah!“
5 Nek’ kliču od radosti zbog tebe,
svi oni koji tebe traže!
Nek' govore bez prekida: ” Bog je velik“,
oni koji vole tvoj spas!
6 Ja sam siromašan i ponižen;
Bože, dođi brzo k meni!
Ti si moja pomoći moj osloboditelj:
GOSPODE, ne kasni!
Psalam 71 (70)
1 GOSPODE, ja te uzeh za utočište;
da više nikad ne budem ponižen!
2 Ti ćeš me osloboditi, osloboditi me, u svojoj pravdi.
Napni uho k meni, spasi me.
3 Budi stijena gdje se ja sklanjam,
gdje ja imam pristup u svakom času:
ti si odlučio spasiti me.
Da, ti si moja stijena, moja tvrđava.
4 Moj Bože, oslobodi me iz zlih ruku,
od šake zločinaca i nasilnika.
5 Ti si moje uzdanje, Gospodine BOžE,
moja sigurnost od mladosti moje.
6 Ja se oslanjam na tebe od svog rođenja,
ti si me odvojio[244] od trbuha materinog.
Tebi bez prekida ide moj hvalospjev !
7 Za mnoge, ja bijah držan čudom;
ti bijaše moje utočište utvrđeno.
8 Ja ne imah drugo no tebi hvalospjev u ustima,
do tvoju veličanstvenost, u dugim danima.
9 Ne odbacuj me, sada kad sam star;
kad moje snage opadaju, ne napuštaj me.
10 Jer moji neprijatelji govore o meni,
oni koji me nadziru sporazumjeli su se.
11 Oni govore: ” Bog ga je napustio;
pritijesnite ga, uhvatite ga,
nitko ga neće ići osloboditi!“
12 Bože, ne udaljuj se od mene,
moj Bože, dođi brzo meni u pomoć!
13 Nek' nestanu u sramoti,
oni koji se hvataju mojega života!
Nek' se pokriju beščašćem i besramljem,
oni koji traže moju nesreću!
14 Za mene, ja se ne prestajem ufati
i ustrajavam pjevati tvoje hvalospjeve.
15 Ja imam svaki dan u ustima priče
o tvojoj pravdi i tvojem spasu,
i ne poznajem im broja[245].
16 Ja počinjem s podvizima[246] Gospodina BOGA;
od tebe samog ja se pozivam na pravdu.
17 Bože, ti si me poučavao od moje mladosti,
i sve do sada, ja sam objavljivao tvoja čuda.
18 Usprkos mojoj starosti i mojim bijelim kosama,
ne napuštaj me, Bože:
da mogu objavljivati djela tvoje ruke ovom pokoljenju,
tvoju smjelost svima onima koji će tek doći.
19 Tako je visoko tvoja pravda, Bože!
Ti koji si učinio velika djela,
Bože, tko je kao ti?
20 Ti koji si nam toliko dao vidjeti
nevolja i nesreća,
ti si nas ponovo pustio živjeti[247].
Ti ćeš me nanovo uzdići
van iz ponora zemaljskih.
21 Ti ćeš uzdići moje dostojanstvo,
i ponovo me okrijepiti.
22 Tada ću se pratiti na harfi,
za tebe slaviti, moj Bože, i tvoju vjernost;
na kitari[248], ja ću svirati za tebe,
Sveče Izraelov!
23 Ja ću svirati za tebe,
moje će usne pjevati od radosti,
jer ti si otkupio moju život.
24 A moj jezik, po cijeli dan,
pričat će tvoju pravdu,
jer to je sram i ljaga
za one koji tražiše moju nesreću.
Psalam 72 (71)
1 Od Solomona.
Bože, povjeri tvoje presude kralju,
tvoju pravdu sinovima kraljevim.
2 Nek' vlada tvojim narodom s pravdom,
i tvojoj sirotinji prema pravici.
3 Milošcu pravde, nek' planine i brda
donose napredak puku!
4 Nek' čini pravo sirotinji iz naroda,
nek' bude spas sirotima,
nek' skrši izrabljivača!
5 Nek' te se plaši,
toliko koliko sunce i mjesec budu sijali,
sve do posljednjeg od stoljeća!
6 Nek' siđe, kao dažd na priplod,
kao kiša koja natapa zemlju!
7 Tijekom svoje vladavine, nek' pravednik bude napredan,
i velik u napretku,
sve do kraja mjesečevih mijena!
8 Nek' gospodari od jednog mora do drugog,
i od Rijeke sve do kraja zemlje[249]!
9 Nomadi će se priginjati pred njim,
njegovi će neprijatelji lizati prašinu.
10 Kralju Tarsisa i Otokâ
slat će darove;
kraljevi Sabe i Seba[250]
plaćat će danak.
11 Svi će se kraljevi klanjati pred njim,
svi će mu pogani služiti.
12 Da[251], on će osloboditi sirotog koji ga pozove,
i ponižene lišene potpore.
13 On će skrbiti za sirote i nejake;
siromašnima, on će spasiti život:
14 On će ih braniti protiv okrutnosti i nasilnosti,
on će dati dragocjenost njihovom životu[252].
15 živ bio! Dat će mu zlato iz Sabe
molit će se za njega bez odmora,
blagosiljat će se cijelog dana!
16 Da bude u zemlji,
i to sve do vrhova planina,
jedno prostranstvo polja,
čije će se klasje lelujati kao Liban
a iz grada, neće se vidjeti drugo do do jedna zemlja zelenila[253].
17 Nek' si stvori jedno vječno ime,
ne ga širi[254] pod suncem,
da bi se blagoslovili jedan drugog nazivajući ga
i nek' svi pogani ga zovu blaženim.
18 Blagoslovljen budi GOSPOD Bog, Bog Izraelov,
jedini koji čini čuda!
19 Blagoslovljeno budi zauvijek njegovo ime slavno!
Nek' sva zemlja bude ispunjena slavom njegovom!
Amen i amen[255]!
20 Završetak molitava Davida sina Jeseova[256].
T R E ĆA K NJ I G A
( PS 73 - 89 )
Psalam 73 (72)
1 Psalam . Od Asafa[257].
U istinu, Bog je dobar za Izrael,
za ljude čistog srca.
2 Ipak, ja sam gotovo izgubio nogu,
jedno ništa, i ja načinih jedan pogrešan korak,
3 jer ja bijah zavidan skorojevićima[258],
ja gledah sreću bezbožnika.
4 Oni se ne lišavahu ničeg sve do smrti,
oni imaju dobro usaljenu trbušinu.
5 Oni ne dijele muku ljudsku,
oni nisu dirnuti drugima.
6 Dakle, oni se oholo prse,
ogrnuti svojim nasiljem.
7 Njihovo oko bulji usprkos njihovoj usaljenosti,
ciljevi njihovog srca providni su[259].
8 Oni se cerekaju, oni govore da će iskorištavati okrutno,
i s visoka oni govore.
9 Oni razjapljuju usta sve do neba,
i njihov jezik mete zemlju.
10 Također, puk Božji se okreće toj strani[260],
gdje mu sipaju vodu u izobilju.
11 Oni govore : ” Kako bi bog doznao?
Ima li jedan znalac kod Svevišnjeg?“
12 I evo ih tih bezbožnika,
koji, uvijek spokojni, uvećavaju svoje bogatstvo!
13 U istinu, uzaludno je to što sam ja čuvao srce čisto
i prao svoje ruke u znak nedužnosti.
14 Bijah udaran svaki dan,
kažnjavan svakog jutra.
15 Da bijah rekao: ” Ja ću proračunavati kao i oni“,
ja bih bio izadao lozu tvojih sinova.
16 Ja razmišljah da bi razumio
ono što mi je bilo mučno gledati,
17 sve do dana kad, ulazeći u svetište Božje,
ja shvatiš što biješe budućnost njihova:
18 U istinu, ti njih stavljaš na jedno sklisko tle
za sunovratiti ih prema propasti.
19 Iznenada, kojeg li pustošenja!
evo ih gotovih, uništenih strahovitošću.
20 Ti izgoniš iz grada, Gospodine, sve do do njihove slike[261],
kao jedan san u buđenju.
21 Toliko koliko imah srce ogorčeno,
križe rastrgana,
22 ja, budala, ne razumijevajući ništa,
ja bijah kao jedna životinja[262], ali ja bijah s tobom.
23 Jer ja uvijek bijah s tobom:
ti si mi uhvatio desnu ruku,
24 vodio si me prema svojim viđenjima,
ti ćeš me zatim uzeti, sa slavom[263].
25 Koga ću ja imati u nebu,
ako, budući s tobom,
nije mi godilo na zemlji?
26 Ja imam istrošeno tijelo, srce također;
ali potpora mojem srcu, moja očevina,
to je Bog zauvijek.
27 Evo dakle: tko se udalji od tebe propast će;
ti uništavaš onog koji te napusti i proda se[264].
28 Moja sreća, to je biti blizu Bogu;
ja uzeh zaklon kod Gospodina BOGA,
za proglašavati sve tvoje činove.
Psalam 74 (73)
1 Uputstvo. Od Asafa[265].
Zašto ? Bože, to beskrajno odbacivanje,
taj gnjev koji dimi protiv stada s tvojeg pašnjaka?
2 Sjeti se zajednice koju si stekao od početka,
plemena kojeg ti primi za baštinu,
planine Sion gdje ti bi boravište.
3 Usmjeri svoje korake prema ruševinama bez kraja:
u svetištu, neprijatelj je sve uništio,
4 tvoji su protivnici hurlali ondje isto gdje ti nas susretaše;
kao znakove oni su stavili svoje stjegove[266].
5 Moglo bi se povjerovati da su u jednom gustišu,
da vitlaju brdvom,
kad su porušili sve kipove
udarcima sjekire i malja[267].
7 Oni su bacili u vatru tvoje svetište,
oborili i oskrnavili boravište tvojeg imena.
8 Njihova bagra jednodušno se složila
da spali u zemlji svako mjesto susretanja s Bogom.
9 Mi više ne vidimo svojih znakova,
nema više proroka,
i nitko među nama, ne zna do kada!
10 O Bože, dokle će ići bogohuljenja protivnika?
Neprijatelj hoće li svršiti s vrijeđanjem tvojeg imena?
11 Zašto povući svoju ruku, tvoju desnicu,
i zadržati ju protiv tebe[268]?
12 Ti ipak, Bože, moj kralj od početka,
i tvorac pobjeda u krilu domovine,
13 ti si svladao more svojom snagom,
razmrskao glavu zmajevima nad vodama[269];
14 ti si zgnječio glave Leviatanu,
dajući ga pojesti jednoj bandi šakala[270].
15 Ti si taj koji je izdubio izvore i potoke,
i stavio na suho nepresušive rijeke.
16 Tvoj je dan, tvoja je također i noć:
ti si na njihovo mjesto stavio mjesec i sunce;
17 ti si utvrdio sve granice zemaljske;
ljeto i zimu, ti si taj koji ih je izmislio!
18 Sjeti se: neprijatelj je hulio na GOSPODA.
Jedan narod bezumnika vrijeđa tvoje ime.
19 Ne izručuj zvijeri grlo tvoje grlice[271],
ne zaboravlja beskonačno život tvojih u nevolji.
20 Pogledaj na savez:
gomila se u rupama zemlje,
postao područjem nasilja.
21 Nek' potlačeni ne bude više obeščašćivan,
nek siromah i nesretnik hvale tvoje ime!
22 Digni se, Bože! Brani svoju stvar!
Sjeti se stalnog huljenja tih bezumnika.
23 Ne zaboravi galamu tvojih protivnika,
neprekidno narastanje vike tvojih napadača.
Psalam 75 (74)
1 Ravnatelju zbora. Al-tashehéth; psalam , od Asafa[272], pjesma.
2 Bože, mi te slavimo,
mi slavimo tvoje ime, jer je blizu,
tvoja su čuda najavljena.
3 Kad ja dajem sastanak[273],
ja, ja sudim s pravdom.
4 Zemlja se stropoštava sa svim stanovnicima.
Nisam li ja taj koji je učvrstio stubove?
5 Ja sam kazao uobraženima: ” Nema više uobraženosti!“
I bezbožnicima: ” Ne podižite čela!“
6 Ne dižite tako visoko svoje čelo;
ne govorite tako, šije bezobrazne.“
7 Ne, on ne dolazi ni s istoka ni sa zapada,
ne dolazi ni iz pustinje oporavak[274].
8 Bog je taj koji sudi:
on spušta jednog, on uzdiže drugog.
9 GOSPOD druži u ruci jednu kupu,
on nasipa jedno vino oporo i provrelo:
oni će ga popiti, oni će čak posrkati talog,
svi bezbožnici zemlje.
10 Za mene, ja ću uvijek proglašavati,
pjevajući za Boga Jakovljeva:
11 ”Ja ću razbiti čelo svim bezbožnicima,
ali čelo pravednika uzdići će se.“
Psalam 75 (74)
1 Ravnatelju zbora, sa žičanim glazbalima. Psalam , od Asafa[275], pjesma.
2 U Judi, Bog se dao spoznati;
njegovo je ime veliko u Izraelu.
3 Njegov se šator smjestio u Salemu[276],
i na Sionu, njegovo boravište.
4 Ondje, on je polomio munje luka,
štit i mač, Rat.
5 Ti blistaš, veličanstven,
zbog planina plijena[277].
6 Oni su bili opljačkani,
ta neukrotiva srca obuzeta snom,
svi ti valjani ljudi koji ne nalaziše više svojih ruku.
7 Pod tvojom prijetnjom, Bože Jakovljev,
kola i konj su se sledili:
8 Ti si taj koji je strašan;
tko bi izdržao pred tobom
za vrijeme tvojeg gnjeva?
9 Iz nebesa, ti objavljuješ presudu:
zastrašena, zemlja se umirila,
10 kad se Bog diže za suđenje,
za spasiti sve ponižene na zemlji.
11 čak i gnjev ljudski[278] čini tvoju slavu;
oni koji izbjegnu tom gnjevu, ti ih sebi primaš.
12 Pravite zavjete i ispunjavajte ih za GOSPODA svojeg Boga;
donosite svoje darove ovom strašnom Bogu, vi koji ga okružujete,
13 jer on presijeca dah prinčevima,
on užasava kraljeve zemaljske.
Psalam 77 (76)
1 Ravnatelju zbora, na Jeditun; od Asafa[279], psalam ,
2 To je Bog koga ja pozivam i vapim;
to je Bog koga ja zovem, on će me saslušati.
3 U vrijeme moje tjeskobe, ja tražim Gospodina.
U noći, pruženih[280] ruku ne popuštajući,
ja odbijam svaku okrjepu.
4 Ja se podsjećam Boga i jecam;
što se više vraćam, više se moj duh smućuje;
5 ti držiš moje vjeđe otvorenima,
ja sam smućen, ja ne znam ništa reći:
6 ja razmišljam o proteklim danima,
o godinama nekadašnjim.
7 Noću, ja se sjećam mog pripjeva,
moje srce se tu vraća,
i moj se duh pita:
8 Gospodin hoće li odbaciti zauvijek?
Neće li nikad više biti naklon?
9 Njegova vjernost da li je potpuno nestala?`
Riječ da li se umukla kroz stoljeća?
10 Da li je Bog zaboravio činiti milost?
Od gnjeva, da li je zatvorio srce svoje?
11 Ja to kažem, moje zlo dolazi odatle:
desnica Svevišnjeg promijenila se!
12 Ja se podsjećam na podvige GOSPODOVE[281];
da, ja se podsjećam na tvoje čudo otprije.
13 Ja sebi ponavljam sve što si ti izvršio,
ja se vraćam na tvoje podvige:
14 Bože, tvoj put nije drugo do svetost!
Koji bog je jednako velik kao Bog?
15 To si ti bog koji je učinio čudo,
i tvoja snaga, ti si ju pokazao među poganima.
16 Svojom rukom, ti si oslobodio svoj narod,
sinove Jakovljeve i Josipove.
17 Vode su te vidjele, Bože,
vode su te vidjele, one podrhtavaju,
ponor sam strijepiše.
18 Oblaci su istresli svoje vode,
oblaci su se oglasili,
i strijele letješe sa svih strana.
19 U tutnjavi tvoje grmljavine,
munje su osvjetljivale svijet,
zemlja je drhtala i tresla se.
20 U moru si svoj put napravio,
svoj prolaz u dubokim vodama,
a nitko nije mogao prepoznati tvoje tragove.
21 Ti si vodio svoj narod kao jedno stado,
rukom Mojsijevom i Aaronovom.
Psalam 78 (77)
1 Uputstvo; od Asafa[282].
O moj narode, slušaj moj zakon,
napni uho spram riječi iz mojih usta.
2 Ja ću otvoriti usta za jednu parabolu
i izvući pouke prošlosti.
3 Ono što smo mi čuli i saznali,
ono što su nam očevi prenijeli,
4 mi nećemo prešutjeti njihovim potomcima,
već ćemo prijeneti slijedećem pokoljenju
naslove slave GOSPODOVE,
njegovu moć i čuda koja je učinio.
5 On je postavio jedno pravilo u Jakovu[283],
uspostavio jedan zakon u Izraelu.
On je naređivao našim očevima
da počavuju ovim stvarima svoje sinove,
6 da hi slijedeći naraštaj nauči,
ti sinovi koji će se tek roditi:
Da se podignu i i prenesu ih svojim sinovima;
7 da stave svoje pouzdanje u Boga,
da ne zaboravljaju podvige Božje,
da primjenjuju njegove zapovijedi,
8 da ne bi bili kao njihovi očevi,
pokoljenje nepokorno i pobunjeničko,
pokoljenje u srcu nepostojano,
čiji se duh ne uzda u Boga.
9 Ako su sinovi Efraimovi[284], dobro opremljeni strijelci,
kidnuli u dan bitke,
10 to je zato što nisu čuvali savez Božji,
odbijajući slijediti zakon.
11 Oni su zaboravili njegove podvige
i čuda koja im bijaše pokazao:
12 Pred njihovim očevima, on bijaše učinio čudo,
u zemlji Egipat, u oblasti Tanis[285].
13 On rascijepi more za prijeći ga,
podižući vode kao jedan nasip.
14 Danju, on njih vodiše po oblaku,
a svake noći, svjetlom vatre.
15 On rascjepljivaše stijene u pustinji,
za piti kao što je izvor u velikom Ponoru.
16 Iz stijene on dade poteći potoke
i teći vodu kao rijeke.
17 A oni nastaviše griješiti protiv njega,
pobunjivati se protiv Svevišnjega u stepi.
18 Hotimice, oni staviše Boga na kušnju
oni tražaše jesti prema prohtijevu svom.
19 Oni to zamoliše u Boga
govoreći: ” Bog je li sposoban
postaviti stol u pustinji?
20 Da, on je udario stijenu,
voda je tekla u obilnim potocima,
ali može li on također priskrbiti kruh
i pripremiti meso za svoj narod?“
21 Tada slušajući sve to, GOSPOD planu:
jedna vatra se zapali protiv Jakova,
gnjev se uspe protiv Izraela,
22 jer se oni ne bijahu pouzdali u Boga,
oni ne povjerovaše da bi ih on spasio.
23 On zapovijedi oblacima odozgo,
on otvori vrata nebeska.
24 Za hraniti ih, on dade pljuštati manom,
on im dade pšenicu iz nebesa:
25 svaki je jeo kruh Jakih[286];
on posla živeži do sitosti.
26 U nebu, on udalji vjetar s istoka;
svojom moći, on dovede vjetar s juga.
27 On dade pljuštiti nad njima meso, obilno kao prašina,
od ptica brojnih kao što je pijesak morski.
28 On ih bacaše po sred tabora njihovog,
svud uokolo njihovih boravišta.
29 Oni jedoše i nakljukaše se:
on prihvati njihovu želju.
30 Njihova želja ne bijaše utažena,
oni još imaše puna usta.
31 kad ih gnjev Božji napade,
i pobi najvažnije među njima,
obarajući mladost Izaraelovu.
32 Usprkos tome, oni stalno griješiše,
oni se ne pouzdavaše u njegova čuda.
33 On dade njihove dane u vjetar
i godine njihove svede na užas .
34 Kad ih Bog ubijaše, oni ga tražiše;
oni se povraćaše, oni se okretaše k njemu,
35 sjećajući se da Bog bijaše stijena njihova,
da Svevišnji bijaše braniteljem njihovim.
36 Ali usta ga njihova obmanjivaše,
njihov jezik njemu lagaše;
37 njihovo srce ne bijaše odlučno s njim,
i oni se ne pouzdavaše u savez njegov.
38 A on, milosrdni,
umjesto da uništi, on obrisa grješku.
često on suzdržavaše gnjev svoj,
on ne probudi svu srdžbu svoju,
39 sjećajući se da bijahu samo meso,
jedan dah koji odlazi i ne vraća se.
40 Koliko mu bijahu puta nepokorni u pustinji,
oni ga vrijeđahu u osamljenosti!
41 Ponovo staviše oni Boga na kušnju,
rastužujući sveca Izraelovog.
42 Oni se podsjećahu više onog što je ruka njegova učinila,
u dan kad on njih bijaše otkupio protivniku:
43 On nametnu znakove svoje u Egiptu,
svoja čuda stanovnicima Tanisa.
44 On primijeni u krv njihova kanale
i njihove potoke, za spriječiti ih piti.
45 On im posla gamad koja ih žderaše,
žabe koje ih obvladaše.
46 On izruči njihove žetve skakavcima,
plod njihovih ruku zrikavcima.
47 On opustoši njihove vinograde tučom,
njihove sikomore[287] ledom.
48 On prepusti njihovu stoku gradu,
njihova stada munjama.
49 On pusti na njih svoju žestoku srdžbu:
gnjev, bijes, gušenje,
anđela nesreće na zadatak.
50 Puštajući na volju svojem gnjevu,
on ih više ne čuvaše od smrti,
on prepusti njihov život kugi.
51 On pobi sve prvorođene sinove u Egiptu,
prvine zrelosti pod šatorima šamovim[288].
52 Od dade otići narodu svom kao jednom stadu,
on ih odvede u pustinju kao ovce;
53 on ih vodiše sa sigurnošću, oni nemaše zašto drhtati,
kad more prekri neprijatelje njihove.
54 On ih odvede na svoje sveto dobro,
u planinu stečenu njegovom desnicom.
55 On protjera pred njima neznabožce,
on im na čestice razdijeli baštinu,
on smjesti pod njihove šatore
plemena Izraelova.
56 Buntovnici, oni staviše na kušnju Boga Svevišnjega,
ne čuvajući više njegovih uredaba.
57 Oni se odmetaše, oni izdavaše kao i njihovi očevi,
oni se obrtaše kao jedan neispravan luk.
58 Oni ga srdiše svojim visokim mjestima;
svojim idolima izazivaše njegovu ljubomoru.
59 Bog ču i razgnjevi se:,
on potpuno odbaci Izrael;
60 on napusti boravište u Silu,
šator koji bijaše podigao[289] među ljudima.
61 On izruči njegovu snagu{{Refa|290} u zarobljeništvo,
njegovo veličanstvo u ruke neprijateljima.
62 On prepusti svoj narod maču,
on se razgnjevi protiv baštine svoje.
63 Jedna vatra poždera mlade ljude,
za mlade djevojke, ne zapjeva se više pohvala.
64 Svećenici padoše pod mačem,
a udovice ne ožališe njih.
65 Kao kakav spavač, Gospodin se probudi,
kao kakav junak kojeg vino razgali.
66 On straga udari njegove neprijatelje[291],
dodjeljujući im jednu vječnu ljagu.
67 On odvoji obitelj Josipovu,
on odbi izabrati pleme Efraimovo[292].
68 On izabra pleme Judino,
planinu Sion koju voli.
69 On sagradi svoje svetište u ravnini vrhova,
i kao zemlju[293] , on ga je utemeljio za uvijek.
70 On izabra Davida, slugu svog,
uzimajući ga iz jednog ovčarnika:
71 od njegovih ovaca, on ga dovede;
on ga učini pastirom Jakova i njegovog puka,
od Izraela svoju baštinu.
72 Pastir u srcu neporočan,
on ih vodiše jednom razboritom rukom.
Psalam 79 (78)
1 Psalam . Od Asafa[294].
Bože, neznabošci su osvojili tvoju baštinu,
uprljali tvoj sveti templ,
i stavili u ruševine Jeruzalem.
2 Oni su izručili lješeve tvojih slugu
u hranu pticama nebeskim,
meso tvojih vjernika zvijerima zemaljskim,
3 i prosipale su one krv njihovu u potocima
svud uokolo Jeruzalema,
lišavajući ih groba[295].
4 Evo nas, osramoćenih od naših susjeda,
sprdnje i podrugivanja onih koji nas okružuju.
5 Dokle će ići tvoj gnjev, GOSPODE, taj gnjev koji ne svršava,
ta ljubomora koja prži kao vatra?
6 Prospi svoju jarost na narode koji te ne poznaju,
na kraljevstva koja ne zazivaju imena tvog,
7 jer oni su pojeli Jakova, sranili njegovo imanje[296].
8 Ne zazivaj na nas starih grijeha.
Brzo! Nek' tvoja samilost dođe pred nama,
jer mi smo na najnižem.
9 Pomozi nam, Bože naš spasitelju,
za slavu imena svog.
Oslobodi nas, izbriši naše grijehe
za čast imena svog.
10 Zašto dopustiti reći neznabošcima:
”Gdje je njihov bog?“
Nek' neznabožci nauče na naše oči,
da ima jedna osveta za ubojicu tvojih slugu!
11 Nek' žalba zatvorenika dospije sve do tebe;
tvoja je ruka velika, sačuvaj dakle osuđenike u životu.
12 Vrati sedam puta, našim susjedima, u sred srca,
ljagu koju su ti nanijeli, Gospodine.
13 I mi, tvoj narod, stado s tvoje ispaše,
mi ćemo te moći uvijek slaviti,
i objavljivati tvoje hvalospjeve iz duba u doba.
Psalam 80 (79)
1 Ravnatelju zbora, e`l-shôshannîm. Svjedočenje Asafovo[297], psalam ,
2 Pastiru Izraelov, slušaj.
Ti koji vodiš Josipa kao jedno stado,
ti koji sjediš na kerubinima, probudi se,
3 pred Efraimom, Benjaminom, i Manasejem[298].
Probudi svoju srčanost,
dođi za spasiti nas.
4 Bože, vrati nas;
nek' se tvoje lice razvedri i mi ćemo biti spašeni.
5 GOSPODE Bože, sve-mogući,
dok kad ćeš se ti razjarivati protiv molitava puka svojega[299],
6 hraniti ga kruhom zamiješnim suzama
i napajati ga trostrukom mjerom suza?
7 Ti od nas praviš zavadu naših susjeda
i neprijatelji naši imaju se čemu smijati.
8 Bože sve-mogući, vrati nas;
nek' tvoje lice se razvedri i mi ćemo biti spašeni.
9 Lozu koju si povukao iz Egipta,
ti si presadio izgoneći neznabožce;
10 ti si raskrčio tle pred njom,
da pusti ona korijen
i ispuni zemlju.
11 Njena sjena pokrivaše planine,
a njene grane, božanske cedrove.
12 On širi svoje izdanke sve do mora,
i svoje mladice sve do Rijeke[300].
13 Zašto si ti provalio njene ograde,
da svi prolaznici tuda paljetkuju?
14 Vepar stigao iz šume pustoši ju,
životinje poljske ju pasu.
15 Bože sve-mogući, vrati se dakle;
pogledaj odozgo s neba i vidi.
Zauzmi se za ovu lozu,
16 za trs posađen tvojom desnicom,
- i na sina koji ti duguje svoju snagu[301].
17 Evo je zapaljene, posječene:
pred tvojim licem prijetećim oni[302] propadaju.
18 Postavi svoju ruku na čovjeka koji je tebi zdesna,
i na sina čovjekovog koji tebi duguje svoju snagu.
19 Tada, mi te nećemo napustiti;
ti ćeš nam dati živjeti i mi ćemo zazivati tvoje ime.
20 GOSPODE Bože, sve-mogući, vrati nas;
nek se tvoje lice razvedri i mi ćemo biti spašeni.
Psalam 81 (80)
1 Ravnatelju zbora, na gitit, od Asafa[303],
2 Kličite od radosti za Boga snagu našu,
kličite Bogu Jakovljevom.
3 Zasvirajte, nek' se oglase bubnjevi,
s blagozvučnim kitarama, s harfom[304].
4 Nek' jekne rog o novom mjesecu,
u pun mjesec, za našu radost blagdansku[305].
5 To je za Izrael jedan zakon,
jedna odluka Boga Jakovljevog,
6 jedno pravilo koje je on nametnuo Josipu,
kad je ovaj izišao[306] protiv Egipta:
Ja čujem jedan govor kojeg ne poznajem[307];
7 ja skidoh teret s njegovih pleća[308]
i njegove su ruke odložile tovar.
8 Kad si kričao pod tlačenjem, ja sam te oslobađao,
ja sam ti odgovarao u tajni oluje;
ja sam te stavio na kušnju blizu voda Meribe.
9 Slušaj, narode moj, ja te zaklinjem!
Izraele, ako li me ti slušaš,
10 neće biti kod tebe stranog boga,
ti se nećeš klanjati pred jednim drugim bogom.
11 To sam ja, GOSPOD tvoj Bog,
koji te uspeo iz Egipta.
Otvori širom usta svoja, i ja ću ih napuniti!
12 Ali moj narod ne posluša moj glas,
Izrael ne htjede mene,
13 i ja sam ih otpustio njihovom krutom srcu:
nek' dakle slijede svoje zamisli!
14 Ah! da me slušaše moj narod,
da Izrael slijediše moje putove,
15 ja bih brzo ponizio njegove neprijatelje,
okrenuo svoju ruku protiv njihovih mučitelja.
16 Oni koji mrze GOSPODA njemu bi se dodvoravali,
to bi bila njihova sudbina zauvijek[309].
17 On bi hranio Izrael najboljim od brašna pšeničnog,
i divljim medom on bi ga nasićavao.
Psalam 82 (81)
1 Psalam, od Asafa,
Bog se obratio božanskom saboru,
u sred bogova[310], on sudi:
2 Dokle ćete vi suditi naopako
podupirući krivce?
3 Budite sudci za nejake i siročad,
činite pravdu nesretnima i nevoljnima;
4 oslobađajte slabe i siromašne,
oslobađajte ih iz ruke krivaca.
5 Ali oni ne znaju, oni ne razumiju,
oni se gibaju u tminama,
i svi su temelji zemaljski uzdrmani.
6 Ja to izjavljujem, vi ste bogovi,
vi ste svi sinovi Svevišnjeg,
7 Ipak vi ćete umrijeti kao i ljudi,
vi ćete pasti svi kao prinčevi.
8 Digni se, Bože! Budi sudac zemlji,
jer ti imaš sve narode u baštini.
Psalam 83 (82)
1 Pjesma, psalam, od Asafa[311],
2 O Bože, iziđi iz svoje tišine;
Bože, ne ostani nepomičan i nijem.
3 Evo tvojih neprijatelja koji brundaju,
tvojih protivnika koji podižu glavu.
4 Protiv tvog naroda, oni snuju urotu,
oni spletkare protiv tvoje riznice:
5 oni govore: ” Hajde! Istisnimo njihov narod,
nek' ime Izraelovo ne bude više spomenuto!“
6 Jedinstvenim dogovorom oni su spletkarili
za načiniti savez protiv tebe:
7 ljudi Edoma i Ismaeliti,
Moab i djeca Hagarina,
8 Geval, Amon, Amalek,
Filistina sa stanovnicima Tira.
9 čak i Asur se združuje s njima,
pružajući pomoć sinovima Lotovim[312].
10 Postupi s njima kao s Madijanom,
kao sa Siserom i Jabinom u potoku Kišon.
11 Oni biše uništeni u Ein-Doru,
oni su poslužili kao gnojivo za zemlju.
12 Njihovim prinčevima, učini kao Orebu i Zeebu
i svim njihovim poglavarima, kao Zebahu i Salmunu,
13 onima koji kažu: ” Dočepajmo se
imanja Božjeg! “
14 Moj Bože, uzvrtloži ih
kao slamu u punom vjetru.
15 Kao kakva vatra koja proždire šumu,
kao plamen koji spaljuje planine
16 progoni ih svojom olujom,
užasni ih svojim uraganom.
17 Prekrij smetenošću njihovo lice,
i nek' potraže tvoje ime GOSPODE!
18 Udari ih zauvijek strahom i sramom,
nek' propadnu, osramoćeni,
19 nek' znaju da ti nosiš ime GOSPODOVO, samo ti,
Svevišnji na svoj zemlji!
Psalam 84 (83)
1 Ravnatelju zbora; na Gitit[313].
2 Kako su omiljena tvoja boravišta,
GOSPODE sve-mogući!
3 Ja čeznem ispustiti, dušu
kod trijema GOSPODOVOG.
Moje srce i moje tijelo vape
prema Bogu živućem.
4 I vrabac nađe jednu kuću,
i lastavica jedno gnijezdo za staviti svoje mlade,
blizu tvojim oltarima[314], GOSPODE sve-mogući,
moj kralju i moj Bože.
5 Sretni žitelji kuće tvoje:
oni tebe hvale bez prekida!
6 Sretan čovjek koji kod tebe nađe snagu svoju:
dragog srca on kreće na put[315];
7 prolazeći kroz dol Balzamovaca
oni čine jednu oazu[315],
prve kiše ga prekriju blagoslovima.
8 Uvijek gorljiviji, oni se primiču
i predstavljaju se pred Bogom na Sionu.
9 GOSPODE Bože sve-mogući,
slušaj moju molitvu;
prikloni uho, Bože Jakovljev.
10 O Bože, vidi onog koji je naš štit[317],
gledaj lice tvog mesije.
11 Pošto jedan dan u tvojim trijemovima
vrijedi više no tisuću,
ja sam izabrao:
radije ostati na pragu kuće mog Boga
nego stanovati pod šatorima nevjernika.
12 Da GOSPOD Bog je jedno sunce i jedan štit;
GOSPOD daje milost i slavu,
on ne odbija sreću
onima koji idu bez prijekora.
13 GOSPODE sve-mogući,
sretnog li čovjeka koji računa na tebe!
Psalam 85 (84)
1 Ravnatelju zbora, od sinova Korejevih[318], psalam.
2 Ti si pokazao svoju ljubav za svoju zemlju, GOSPODE!
Ti si vratio zarobljenike Jakovljeve[319];
3 ti si uklonio grješku tvog naroda,
ti si pokrio sav njegov grijeh.
4 Ti si stavio kraj na svoju ljutinu,
ti si se povratio iz svoje žestoke srdžbe.
5 Vrati nas, Bože spasitelju naš!
Odreci se svoje zlohotnosti prema nama.
6 Hoćeš li ti uvijek biti razljućen protiv nas,
produžavajući svoj gnjev iz vijeka u vijek?
7 Nisi li ti taj koji će se vratiti da nama dao živjeti
i koji će biti radost svojem puku?
8 Pokaži nam svoju vjernost, GOSPODE,
i daj nam svoj spas.
9 Ja slušam ono što kaže Bog, GOSPOD;
on kaže: ”Mir“, za njegov narod i njegove vjernike,
ali da se oni ne vrate ludosti svojoj!
10 Njegov je spas sasvim blizu onima koji ga se boje,
i slava će boraviti u našoj zemlji.
11 Vjernost i Istinitost su se susrele,
one su zagrlile Mir i Pravdu[320].
12 Istina klija iz zemlje
a Pravda se priginje s neba.
13 GOSPOD sam daje sreću,
a naša zemlja daje svoju žetvu.
14 Pravda ide pred njim,
i njeni koraci označavaju put[321].
Psalam 86 (85)
1 Molitva; Davidova.
GOSPODE, prikloni uho, odgovori mi,
jer ja sam jedan nesretnik i jedan sirotan.
2 čuvaj me u životu, jer ja sam vjernik.
Ti moj Bože, spasi slugu svog
koji računa na tebe.
3 Smiluj mi se, Gospodine,
ti si taj kojeg ja zovem svaki dan.
4 Obveseli srce svoga sluge,
jer, Gospodine, ja sam opružen prema tebi.
5 Gospodine, ti koji si dobar i koji opraštaš,
bogat u vjernosti za sve one koji tebe zazivaju,
6 prikloni uho molitvi mojoj, GOSPODE!
Budi pažljiv na moj preklinjući glas!
7 U dan tjeskobe ja tebe zazivam,
a ti mi odgovaraš.
8 Nitko nije kao ti što si među bogovima, Gospodine!
Ono što ti činiš neusporedivo je.
9 Svi pogani koje si ti stvorio
doći će pokloniti se pred tebe, Gospodine,
i slaviti tvoje ime.
10 Jer ti si velik, ti činiš čuda,
ti si Bog, ti sam !
11 GOSPODE, pokaži mi svoj put
i ja ću se ponašati prema tvojoj istini.
Ujedini moje srce[322]
da se boji imena tvog.
12 Gospodine moj Bože, ja ću te slaviti svim svojim srcem,
i slaviti tvoje ime zauvijek.
13 jer tvoja je vjernost velika prema meni
i ti si me oslobodio dubina pakla.
14 Bože! oholi su me napali
i jedan savez silnika hoće moj život;
oni ne vode računa o tebi:
15 Ali ti, Gospodine, Bože milosrdni i dobrohotni,
spor na gnjevu, pun vjernosti i odanosti,
16 okreni se prema meni; smiluj mi se,
daj svoju snagu sluzi svome
i spasi sina sluškinje svoje.
17 Učini silovito u moju korist,
tad će moji neprijatelji biti zbunjeni videći
da ti, Gospodin, meni pritječeš u pomoć i tješiš me.
Psalam 87 (86)
1 Od sinova Korejevih[323], psalam, pjesma.
GOSPOD je utemeljio Sion na svetim planinama,
2 on mu voli vrata
više no sva boravišta Jakovljeva[324].
3 O tebi se čine slavne priče,
grade Božji!
4 Ja spominjem Rahab i Babiloniju
između onih koji me poznaju[325].
Sigurno, to je u Filistini, u Tiru ili u Nubiji,
da je takav čovjek rođen.
5 Ali može se reći o Sionu[326]:
” U njemu, svaki je čovjek rođen,
i to je Svevišnji koji ga učvršćuje!“
6 GOSPOD upisuje u knjigu narod:
”Na ovom mjestu je rođen takav čovjek“,
7 ali oni plešu i pjevaju:
Svi moji izvori su u tebi!“
Psalam 88(87)
1 Ravnatelju zbora; al-mâhalath le-hannôth[327]. Od sinova Korejevih,
2 GOSPODE, moj Bože spasitelju!
Danju, noću, ja vapim prema tebi.
3 Nek' moja molitva stigne sve do tebe;
prikloni uho mojoj žalbi.
4 Jer moj je život prepunjen nesrećama
i ja dotičem pakao.
5 Računaju me u samrtnike;
evo me poput jednog dokrajčenog čovjeka,
6 evo me zatvorenog među mrtvima,
kao žrtve položene u grob,
a o kojima ti gubiš sjećanje
jer one su odsječene od tebe.
7 Ti si me odložio u dubine Jame,
u Tmine, u ponore.
8 Tvoj se srdžba oborila na mene;
svakim od tvojih valova ti me satireš.
9 Ti si udaljio od mene moje bliske;
u njihovim očima, ti si od mene načinio jedan užas.
Zatvoren, ja nemam izlaza.
10 Moje su oči iscrpljene jadom.
Ja te zazivan svaki dan, GOSPODE!
Rukama otvorenim prema tebi[328].
11 Hoćeš li ti načiniti jedno čudo za mrtve?
Pokojnici hoće li se podići za tebe slaviti?
12 U Grobu može li se reći tvoja vjernost,
i u Ponoru[329] može li se reći tvoja odanost?
13 Tvoje čudo hoće li se upoznati u Tminama,
i tvoja pravda u zemlji Zaborava?
14 Ali ja, ja vapim prema tebi GOSPODE!
Jutrom, moja molitva je već pred tobom.
15 GOSPODE, zašto me odbaciti,
sakriti mi tvoje lice?
16 Nesretan, izmučen od djetinjstva,
ja sam trpio tvoje užase i ja sam obezumljen[330].
17 Tvoji su se bjesovi oborili na mene,
tvoji su me užasi uništili.
18 Svaki dan oni su me okružili kao vode,
oni su me okružili odasvuda.
19 Ti si udaljio od mene sudrugove i prijatelje;
za bliske, ja imam tmine.
Psalam 89(88)
1 Uputa; od Etana Ezrahita.
2 Ja ću uvijek opjevavati dobrotu GOSPODOVU.
Moja usta obznanjivat će tvoju odanost kroz stoljeća.
3 Da, ja ovo kažem: ” Tvoja je dobrota stvorena za uvijek;
u nebesa, ti si postavio svoju odanost.“
4 - Ja sam sklopio jedan savez sa svojim izabranikom[331],
ja sam prisegao Davidu sluzi svom:
5 ja sam postavio tvoju dinastiju za uvijek,
ja sam ti podigao jedan prijestol za sva stoljeća. -
6 Nek' nebesa slave to čudo, GOSPODE!
I tvoju odanost u saboru svetih[332].
7 Tko je dakle gore jednak GOSPODU?
Tko sliči GOSPODU među bogovima?
8 U savjetu svetih, Bog je najstrašniji,
užasniji no svi koji ga okružuju.
9 GOSPODE, Bože sila!
tko je jak kao ti, GOSPODE?
Tvoje okruženje, to je tvoja odanost.
10 Ti si taj koji svladava oholost Mora;
kad se njegovi valovi podignu, ti si taj koji ih stiša.
11 Ti si taj koji si skršio lješ Rahabov[333],
koji je raspršio svoje neprijatelje snagom ruke svoje.
12 Tvoja su nebesa! tebi također zemlja!
Svijet i njegova bogtatstva, ti si taj koji ih osnova.
13 Sjever i Jug, ti si taj koji ih stvori;
Tabor i Hermon[334] kriče od radosti tvojem imenu.
14 Tvoja ruka puna smjelosti,
ta moćna ruka, ta ruka podignuta!
15 Pravda i pravo su osnove tvom prijestolu;
vjernosti i istina prethode tvojem licu.
16 Sretan narod koji znade tebi klicati!
on će hoditi u svjetlosti lica tvoga, GOSPODE!
17 Tvom imenu, oni će plesati od radosti cijeli dan,
zbog tvoje tvoje pravde oni ponovo ustaju.
18 Da, ti si njihova blistava snaga;
ti nanovo uspravljaš naše čelo svojom milošću[335].
19 Naš štit[336] ovisi o GOSPODU,
a naš kralj o svecu Izraelovu.
20 Jednog dana, u jednoj prikazi, ti reče ovako svojim vjernicima:
Ja sam pružio svoju pomoć jednom junaku,
ja sam uzveličao jednog mladića iz naroda svog.
21 Ja sam našao Davida svog slugu,
posvetio ga svojim svetim uljem.
22 čvrsta, moja ruka bit će blizu njega
a moja će ga mišica osnažit!.
23 Neprijatelj ga neće moći iznenaditi,
pobunjenik ga neće moći poniziti,
24 jer ja ću skršiti pred njim njegove protivnike,
ja ću udariti one koji njega mrze.
25 Moja odanost i moja vjernost bit će blizu njega,
a u mom imenu on će uzdići čelo.
26 Ja ću staviti more pod njegovu ruku,
rijeke pod njegovu desnicu.
27 On će mene nazvati: ” Oče moj!
moj Bože! stijeno koja me spašava! “
28 A ja, ja ću od njega načiniti prvorođenog,
sve-višnjeg među kraljevima zemaljskim.
29 Za uvijek ja ću njemu sačuvati svoju vjernost;
moj savez bit će njemu osiguran.
30 Ja ću uspostaviti njegovu dinastiju za uvijek,
i njegov prijesto za trajanja nebesa.
31 Ako njegovi sinovi napuste moj zakon,
i ne slijede moje pravo,
32 ako prekrše moje propise
i ne čuvaju moje zapovijedi,
33 ja ću kazniti njihovu pobunu toljagom
i njihovu grješku udarcima,
34 ali ne oduzimajući mu svoju vjernost[337]
niti niječući svoj savez.
35 ja neću prekršiti svojeg saveza,
ja neću promijeniti ono što je izišlo iz mojih usta.
36 Jedanput za uvijek, ja sam se zakleo svojom svetošću:
ne! Ja neću iznevjeriti Davida!
37 Njegova će dinastija trajati za uvijek;
a njegov prijestol bit će preda mnom, kao sunce,
38 kao mjesec, uvijek ondje, postojan
vjerni svjedok u oblacima[338].
39 To si ti ipak, koji je odbacio, prezrio svog mesiju,
koji se razbjesnio protiv njega.
40 Ti si zatajio savez sa svojim slugom,
bacio na zemlju i oskvrnuo njegovu dijademu.
41 Ti si provalio sve njegove zabrane,
razvalio njegove tvrđe;
42 svi su ga prolaznici pljačkali;
evo ga osramoćenog od svojih susjeda.
43 Ti si otkrio snagu neprijatelja,
ti si obradovao sve njegove neprijatelje;
44 i čak, ti si otupio oštricu njegovog mača[339],
ti ga nisi podupro tijekom boja.
45 Ti si stavio kraj na njegovu slavu
i oborio na zemlju njegov prijestol.
46 Ti si skratio vrijeme njegove mladosti,
ti si ga pokrio sramom.
47 Do kada GOSPODE? Ti ćeš se stalno skrivati?
Hoćeš li ostaviti plamtjeti svoj gnjev?
48 Misli na to koliko traje moj život:
ti si stvorio čovjeka za jedan svršetak tako beznačajan!
49 Koji će čovjek živjeti ne ugledavši smrt,
izbjegavajući pad u pakao?
50 Gospodine! Gdje su tvoja nekadašnja dobra?
Ti si prisegao Davidu na tvoju vjernost!
51 Gospodine! Misli na svoje osramoćene sluge,
na sav taj narod kojim sam opterećen[340].
52 Tvoji su neprijatelji osramotili njega, GOSPODE!
pljujući na korake tvojeg mesije[341].
53 Blagoslovljen budi GOSPODE za uvijek!
Amen i amen[342]!
č e t v r t a k nj i g a
( PS 90 106 )
Psalam 90 (89)
1
Gospodine, iz vijeka u vijek
ti si bio naš zaklon.
2 Prije no što se planine rodiše
i što ti porodi zemlju i svijet,
oduvijek, za uvijek, ti si Bog.
3 Ti vraćaš čovjeka u prah,
jer ti si rekao: ” Sine Adamov, vrati se amo!“
4 Da, tisuću godina, u tvojim očima,
su kao jučer, jedan dan koji odlazi,
kao jedan sat noćni.
5 Ti si ih pomeo, kao san,
koji, u jutro, prođe kao trava;
6 ona procvjeta u jutro, po tome ona prođe,
ona uvene uvečer, ona je suha.
7 Da, mi smo bili dotučeni tvojim gnjevom,
užasnuti tvojim strahom.
8 Ti si stavio naše grješke pred nas,
naše tajne pred svjetlost tvoga lica.
9 Da, pred tvojim gnjevom brišu se naši dani;
vrijeme jednog uzdaha, naše se godine završavaju:
10 sedamdeset godina je trajanje našeg života,
80, ako je on krjepak.
Njegovo gibanje je samo muka i jad;
to brzo prođe, i mi odletimo.
11 Tko može spoznati snagu tvoga gnjeva?
što te se više plaši, bolje se poznaje tvoj gnjev!
12 Dakle, nauči nas brojiti naše dane,
i mi ćemo dobiti mudrost srca[343].
13 Vrati se GOSPODE! Do kad?
predomisli se u korist svojih slugu.
14 Od jutra, nasićuj nas tvojom vjernošću,
a mi ćemo vriskati od radosti tijekom naših dana.
15 Preokreni nam u radost tvoje dane kažnjavanja,
godine u kojima smo gledali nesreću.
16 Nek' tvoje djelo bude vidljivo za tvoje sluge,
i tvoja slava sa njihove sinove!
17 Nek' milina Gospodine našeg Boga bude nad nama!
Učvrsti za nas djelo naših ruku,
da, učvrsti ovo djelo naših ruku.
Psalam 91 (90)
1 Onaj koji stanuje ondje gdje se skriva Sve-Višnji
provodi noć u sjeni Boga-Vladara.
2 - Ja kažem o GOSPODU[344]: ” On je moje utočište, moja tvrđava,
moj Bog: na njega ja računam! “ -
3 On je taj koji te oslobađa progonitelja
i pogubne kuge.
4 Svojim krilima on ti pravi zaklon
i pod njegovim krilima ti se skrivaš.
Njegova vjernost je jedan štit i jedan oklop.
5 Ti se nećeš plašiti ni užasa noći,
ni strijela koje lete u sred dana,
6 ni kuge koja luta u sjeni,
ni zatornika koji uništava u sred dana.
7 Ako li padne tisuća s tvoje strane
i 10.000 tebi s desna,
ti, nećeš biti dosegnut.
8 Otvori samo svoje oči
i vidjet ćeš kako su platili nevjernici.
9 Da, GOSPOD, to je moje utočište!
- Ti si od Sve-Višnjeg načinio svoje boravište,
10 neće te stići nevolja,
nikakav udarac neće ugroziti tvoj šator,
11 jer on će zadužiti svoje anđele
da te čuvaju na svim tvojim putovima.
12 Oni će te nositi na svojim rukama
da tvoja noga ne spotiče se o kamenje;
13 ti ćeš nagaziti na lava i zmiju,
ti ćeš gaziti tigra i zmaja.
14 - Pošto se osloni na mene, ja ga oslobađam[345],
ja ću ga štititi jer on poznaje moje ime.
15 Ako li me pozove, ja ću odgovoriti,
ja ću biti s njim u tjeskobi;
ja ću ga osloboditi i slaviti;
16 ja ću ga obasuti dugim danima
i pokazati mu svoj spas.
Psalam 92 (91)
1 Psalam, pjesmva , za dan šabata.g.
2 Kako je dobro slaviti GOSPODA,
i pjevati za tvoje ime, Bože Sve-Višnji!
3 Proglašavati od jutra tvoju vjernost
i odanost dok traju noći,
4 na lutnji i na harfi,
u zvuku kitare[346].
5 Jer me tvoj poduhvat raduje, GOSPODE!
i pred djelom tvojih ruku, ja kličem od radosti.
6 Kako su tvoja djela velika, GOSPODE,
i neistraživi tvoji naumi!
7 Glup čovjek ne poznaje ništa,
ograničen duh ne razumije niša.
8 Ako li nevjernici niču kao trava,
svi zlodjelnici cvatu od uspjeha,
to je za biti uništeni za uvijek.
9 Ali ti, gore,
ti si zauvijek GOSPOD.
10 Evo kako tvoji neprijatelji, GOSPODE!
Evo kako će tvoji neprijatelji propasti,
i svi zločinci se raspršiti.
11 Ti si uzvisio moje čelo kao rog bivolji,
i ja plivam u svježem ulju[347].
12 Moje oko otkriva one koji mene uhode[348];
a opake koji me napadaju,
moje ih uho čuje.
13 Pravednik niče kao palma,
širi se kao cedar libanski:
14 zasađen u kući GOSPODOVOJ,
on niče u trijemu našeg Boga.
15 čak i vremešan, on još uvijek plodnosi,
on ostaje pun soka i zelenila,
16 proglašavajući pravednost GOSPODOVU:
” On je moja stijena! U njemu nema uzmaka!“
Psalam 93 (92)
1 GOSPOD je kralj.
On je ogrnut veličanstvom.
GOSPOD je ogrnut
snagom za pojasom.
Da, svijet ostaje čvrst, neoboriv.
2 Od uvijek tvoj je prijestol čvrst;
oduvijek ti jesi.
3 Valovi su nadošli, GOSPODE!
Valovi su naduhnuli njihov glas;
valovi uveličavaju njihov tresak.
4 Više no glas povodnja,
i valovi neizrecivog mora,
neizreciv je GOSPOD u visinama!
5 Tvoji su proglasi uistinu sigurni.
Svetost je dar tvoje kuće,
GOSPODE, za tijek vremenski.
Psalam 94 (93)
1 GOSPODE, Bože koji osvećuješ!
Probudi se, Bože koji osvjćuješ!
2 Digni se, sudi zemlji,
vrati dug oholima.
3 Za koliko vremena, GOSPODE, ti bezbožnici?
koliko će vremena ti bezbožnici likovati?
4 Oni se hvastaju, oni govore drskosti,
oni se hvališu, svi ti zlodjelnici.
5 Oni gaze tvoj narod, GOSPODE!
oni ponižavaju one iz tvoje baštine;
6 oni mrcvare udovice i useljenike,
oni ubijaju siročad.
7 Oni govore: ” GOSPOD ne vidi ništa;
Bog Jakovljev ne zna ništa!“
8 Ljudi glupi između svih, znajte ovo;
duhovi ograničeni, hoćete li razumjeti jednog dana?
9 On je posadio uho, ne može li čuti?
On je oblikovao oko, ne može li gledati?
10 On je ispravljao narode, ne može li kazniti?
On koji je dao svijest čovjeku,
11 GOSPOD, poznaje ispraznost ljudskih nauma.
12 Sretan čovjek kojeg ti ukoriš, GOSPODE,
kojeg ti poučavaš zakonom svojim,
13 za odmoriti ga od loših dana
za vrijeme dok se dubi rupa za bezbožnike.
14 Jer GOSPOD ne ostavlja svoj narod,
on ne napušta svoju baštinu:
15 on će iznova suditi prema pravdi,
i sva prava srca će se uskladiti.
16 Tko će zastupati moju stvar protiv tih zlobnika,
uzeti moju stranu protiv zlodjelnika?
17 Ako me GOSPOD ne bude zaštitio,
Tišina[349] će uskoro postati moje boravište.
18 Kad ja govorih: ” Ja ću pasti !“,
Tvoja vjernost, GOSPODE, mene je podupirala.
19 Kad me tisuću briga spopadne,
ja se sladim tvojom okrjepom.
20 Da li će biti tvoj sukrivac, taj prijestol zločinački
koji stvara bijedu u prijeziru zakona[350]?
21 Oni napadaju život pravednika,
oni proglašavaju krivom jednu nedužnu žrtvu.
22 Ali, GOSPOD je postao moja tvrđava;
moj Bog je stijena gdje se ja sklanjam.
23 On im je vratio njihov zločin;
on ih uništava njihovom vlastitom opakošću;
on njih uništava, GOSPOD naš Bog.
Psalam 94 (93)
1 Dođite! Kličimo od radosti za GOSPODA,
kličimo stijeni koja nas spašava;
2 predstavimo se pred njim zahvaljujući se,
kličimo to uz himne.
3 Jer GOSPOD je veliki Bog,
veliki kralj iznad svih bogova.
4 On u svojoj ruci drži ponore zemaljske;
grebeni planina su njegovi.
5 Njegovo je more, on ga je načinio,
i kontinenti koje je njegova ruka oblikovala!
6 Uđite! hajdemo si sagnuti, pokloniti se;
na koljena pred GOSPODOM koji nas je načinio!
7 Jer on je naš BOG;
mi smo puk kojeg on napasa,
stado koje on čuva.
- Danas, pod uvjetom da se pokorite njegovom glasu!
8 Ne stvrdnite svoje srce kao u Meribae
kao u dan Massain u pustinji,
9 kad su me vaši očevi izazvali i stavili na kušnju[351],
premda su me vidjeli na djelu.
10 Tijekom 40 godina to me pokoljenje obeshrabrilo,
i ja sam rekao: ” To je jedan puk zavedenog duha;
oni ne poznaju putova mojih.“
11 Tada, u svojem gnjevu, ja prisegoh:
” Ne, neće oni ući u mjesto mojeg odmora!“
Psalam 96 (95)
(provj. Ps 105; PS 106; 1Krn 1.23-33)
1 Pjevajte GOSPODU jednu pjesmu novu,
Pjevajte GOSPODU, zemljo cijela;
2 Pjevajte GOSPODU, blagoslovite ime njegovo!
Proglašavajte njegov spas iz dana u dan;
3 oglašavajte njegovu slavu među neznabošcima,
njegova čuda među svim poganima!
4 Jer GOSPOD je velik i obasut hvalospjevima,
on je strašan i nadmoćan svim bogovima:
5 sva božanstva pučka samo su taštine[352].
GOSPOD je stvorio nebesa.
6 Sjaj i slava pred njegovim su licem,
snaga i veličanstvo[353] u njegovom su svetištu.
7 Dajte GOSPODU, obitelji narodne;
dajte GOSPODU slavu i snagu;
8 dajte GOSPODU slavu imena jegovog.
Donosite svoje milodare, uđite u njegove trijemove;
9 poklonite se pred GOSPODOM, kad bljesne njegova svetost[354];
drhtite pred njim, zemljo cijela.
10 Govorite među poganima: ” GOSPOD je kralj.
Da, svijet ostaje postojan, neoboriv.
On sudi poganima s pravednošću.“
11 Nek' se nebesa raduju, nek' zemlja kliče,
i nek' huče more i njegova bogatstva!
12 Nek polja sva budu u svetkovini,
nek' sva drveta šumska kliču tad od radosti,
13 pred GOSPODOM, jer on dolazi,
jer on dolazi vladati zemljom.
On će vladati svijetom s pravdom
i poganima prema odanosti njihovoj.
Psalam 97 (96)
1 GOSPOD je kralj.
Nek' zemlja kliče,
nek' se sve obale raduju!
2 Tmine i oblak njega okružuju;
pravda i pravo su temelji njegovom prijestolu.
3 Jedna vatra ide pred njim,
proždirući uokolo njegove protivnike.
4 Njegove su munje osvijetlile svijet;
zemlja ga je vidjela, ona je zadrhtala;
5 planine, kao vosak,
istopile su se pred GOSPODOM,
pred Gospodinom sve zemlje.
6 Nebesa su objavila njegovu pravdu,
i svi su pogani vidjeli slavu njegovu.
7 ”Sram svim idolopoklonicima,
koji se tašte u taštinama;
poklonite se pred njim,
vi sva božanstva[355]!
8 Sion ga je čuo, i on se raduje;
gradovi Jude kliču
zbog tvojih presuda, GOSPODE!
9 Jer to si ti, GOSPOD,
Sve-Višnji nad svom zemljom,
nadvisujući odozgo sve bogove.
10 Vi koji ljubite GOSPODA, mrzite zlo.
On čuva život svojim vjernicima,
oslobađajući ih iz ruke bezbožnika.
11 Za pravednika jedna svjetlost je posijana;
i to je jedna radost za srca prava.
12 Pravednici, radujte se zbog GOSPODA,
slavite ga spominjući njegovu svetost.
Psalam 98 (97)
1 Psalam.
Pjevajte GOSPODU jednu novu pjesmu,
jer on je učinio čuda.
Njegova desnica, njegova ruka sveta
učinila ga je pobjednikom.
2 GOSPOD je obznanio svoju pobjedu;
pred očima naroda on je otkrio svoju pravdu.
3 On se sjetio svoje vjernosti, svoje odanosti,
u korist kuće Izraelove[356].
Sve do na kraj zemlje, viđena je
pobjeda našeg Boga.
4 Plješćite GOSPODU, zemljo cijela;
učinite da buknu vaše pjesme od radosti i vaše glazbe;
5 svirajte za GOSPODA na kitari[357],
na kitari, u zvuku glazbala.
6 S bubnjevima, u zvuku roga,
kličite kralja, GOSPODA.
7 Nek' grme mora i njegova bogatstva,
svijet i njegovi žitelji!
8 Nek' rijeke plješću rukama,
nek' s planinama vriskaju od radosti
9 pred GOSPODOM, jer on dolazi
vladati zemljom.
On će svijetom vladati po pravdi
i poganima po pravednosti.
Psalam 99 (98)
1 GOSPOD je kralj:
Nek' neznabošci drhte!
On sjedi na kerubinima:
nek' zemlja strijepi!
2 GOSPOD je velik u svom Sionu,
i on nadvisuje narode:
3 nek' se slavi tvoje veliko i strašno ime!
On je svet!
4 Snaga jednog kralja voljeti pravdu.
Ti si taj koji je uspostavio red.
Pravo i pravdu u Jakovu[358],
ti si taj koji ih je stvorio:
5 Slavite GOSPODA našeg Boga,
poklonite se pred njegovim podnožjem!
On je svet!
6 Mojsije i Aaron među njegovim svećenicima,
i Samuel među onima koji zazivaše ime njegovo,
pozivahu GOSPODA,
a on im odgovaraše.
7 U oblačnom stubu on njima govoriše.
Oni su čuvali njegove uredbe,
i zakone koje im on bijaše dao.
8 GOSPODE naš Bože, ti njima sam odgovori,
ti bî za njih jedan strpljiv Bog,
ali koji se osvećivao za njihova nedjela[359]:
9 Slavite GOSPODA našeg Boga;
poklonite se pred njegovom svetom planinom,
jer on je svet, GOSPOD naš Bog!
Psalam 100 (99)
1 Psalam za čin zahvalnosti.
Slavite GOSPODA, zemljo cijela;
2 služite GOSPODA s radošću;
uđite pred njega s veseljem.
3 Priznajte da je GOSPOD Bog.
On nas je stvorio i mi smo njegovi[360],
njegov narod i stado s njegove ispaše.
4 Uđite kroz njegova vrata zahvaljujući,
u njegove trijemove hvaleći ga;
slavite ga, blagosiljajte njegovo ime.
5 Jer GOSPOD je dobar:
njegova je vjernost za uvijek,
a njegova odanost se proteže iz vijeka u vijek.
Psalam 101 (100)
1 Od Davida. Psalam.
Ja hoću opjevavati vjernost i pravo
i svirati za tebe, GOSPODE[361]!
2 Ja hoću napredovati u poštenju:
kad ćeš ti doći k meni[362]?
U svojoj kući ja ću se znati ponašati,
poštenog srca.
3 Ja neću pogledati
ni na kakvu stvar zlokobnu[363].
Ja ću mrzjeti otpadništvo,
ono mene neće obuzeti.
4 Daleko od mene srce prijetvorno;
zlo, ja neću njega upoznati.
5 Onog koji potajno kleveće druge,
ja ću ušutkati.
Oholi pogled, srce slavohlepno,
ja njih ne mogu dopuštati.
6 Ja ću odlikovati pouzdane ljude zemlje
da sjede s mojih strana.
Onaj koji ima jedno držanje pošteno,
taj će biti moj izvršitelj.
7 On neće sjedjeti u mojoj kući,
čovjek vješt u prijevari.
Govornik laži
neće opstati pod mojim pogledom.
8 Svakog jutra ja ću ušutkati
sve opake u zemlji,
iskorjenjujući iz grada GOSPODOVOG
sve zločince.
Psalam 102 (101)
1 Molitva nesretnika koji je klonuo i povjerava se u jadikovanjima pred
2 GOSPODE, slušaj molitvu moju,
nek' moj krik dospije sve do tebe!
3 Ne skrivaj mi lica svoga
u dan moje zebnje.
Prigni uho k meni.
U dan kad ja zovem,
brzo, odgovori meni.
4 Jer moji su dani u dim otišli,
moje su kosti spržene kao žeravica.
5 Kao trava pokošena,
moje je srce sasušeno;
ja zaboravljam svoj kruh pojesti.
6 Zbog jecanja,
ja sam samo kost i koža.
7 Sličim čavkama pustinjskim,
ja sam kao sovuljaga u ruševinama.
8 Ja ostajem budan, i evo me
kao ptica usamljena na krovu.
9 Svakog me dana moji neprijatelji vrijeđaju,
bijesni protiv mene, oni se kunu na moju glavu.
10 Kao kruh ja jedem pepeo,
i miješam suze u piće svoje.
11 Tvojim gnušanjem i tvojim gnjevom
ti si me podigao i odbacio.
12 Moji dani odlaze kao sjena,
i ja se sušim kao trava.
13 Ali ti, GOSPODE, ti stoluješ zauvijek,
i sva će se doba spominjati tebe.
14 Ti ćeš se podići, ljubavlju za Sion,
jer vrijeme je za smilovanje:
da, čas je došao!
15 Tvoje sluge drže i do kamenja njegovog,
i njegova prašina im čini milost.
16 Neznabožci će se bojati imena GOSPODOVOG,
i svi kraljevi zemaljski, tvoje slave,
17 kad GOSPOD ponovo podigne Sion
i postane vidljiv u svojoj slavi,
18 kad se okrene prema molitvi orobljenih
i prestane ih potiskivati.
19 Nek' ovo bude pisano za slijedeće pokoljenje,
i jedan oporavljeni narod hvalit će GOSPODA:
20 On se nagnuo odozgo iz svog svetišta;
GOSPOD, s nebesa, pogledao je zemlju,
21 za slušati jecaje zatvorenika
i osloboditi osuđene na smrt.
22 Objavit će se ime GOSPODOVO na Sionu
i njegov hvalospjev u Jeruzalemu,
23 kad se ujedine pogani ikraljevstva
za služiti GOSPODA.
24 On je smanjio moje snage[364] u punom naponu;
on je skratio moje dane.
25 Moj Bože, jesam li ja rekao[365],
ne uzimaj me u sred mojih dana!
Tvoje godine pokrivaju sva stoljeća
26 Nekada ti si utemeljio zemlju,
i nebesa su djelo tvojih ruku.
27 Oni će propasti, a ti ćeš ostati.
Oni će se izlizatti kao jedno odijelo,
ti ćeš ih zamijeniti kao habit,
i oni će ustupiti mjesto.
28 Evo tko si ti, a tvoje godine ne svršavaju se.
29 Sinovi tvojih slugu smjesti će se,
i njihovo će potomstvo naći se pred tobom.
Psalam 103 (102)
1 Od Davida.
Blagoslovi GOSPODA, o moja dušo,
nek' sve moje srce blagoslovi njegovo sveto ime!
2 Blagoslovi GOSPODA, o moja dušo,
ne zaboravi ni jednu od njegovih darežljivost!
3 On je taj koji oprašta tvoju grešku u potpunosti
i iscjeljuje od svih boli.
4 On potražuje tvoj život jami
i ovjenčava te vjernošću i nježnošću.
5 On svojim dobrima hrani tvoju snagu[366],
i pomlađuje se kao orao.
6 GOSPOD izvršava djela pravde,
on čini pravo svim izrabljenima.
7 On otkriva svoje putove Mojsiju
i sinovima Izraelovim svoja junačka djela.
8 GOSPOD je milosrdan i dobrohotan,
spor na ljutnji i pun pouzdanosti.
9 On nije uvijek u parbi
i ne čuva nikakvu pizmu beskonačno.
10 On ne postupa s nama prema našim grijesima
on nam ne vraća prema našim grješkama.
11 Kao što nebesa nadvisuju zemlju,
njegova vjernost nadvisuje one koji ga se boje.
12 Kao što je izlazak daleko od zalaska,
on daleko od nas stavlja naše uvrjede.
13 Kao što je jedan otac nježan za svoju djecu,
GOSPOD je nježan za one koji se njega boje;
14 on dobro zna od kakvog smo tijesta načinjeni[367],
on se sjeća da smo mi prašina.
15 čovjek! Njegovi su dani kao trava;
on procvjeta kao poljski cvijet:
16 Prođe li vjetar, njega nema više,
i mjesto gdje on bijaše on je zaboravio[368].
17 Ali vjernost GOSPODOVA,
oduvijek i zauvijek,
je nad onima koji se njega boje,
i njegova pravda za sinove njihovih sinova,
18 za one koji čuvaju njegov savez
i misle izvršavati njegove zapovijedi.
19 GOSPOD je uspostavio svoj prijestol u nebesima,
i njegovo kraljevstvo nadvisuje sve.
20 Blagosiljajte GOSPODA, vi njegovi anđeli,
izabrane sile u službi njegove riječi,
koji se pokoravate čim se zaori njegova riječ.
21 Blagosiljajte GOSPODA, vi sve njegove vojske,
vi njegovi izvršitelji koji vršite volju njegovu.
22 Blagosiljajte GOSPODA, vi sva njegova djela,
Posvuda u njegovom carstvu.
Blagosiljaj GOSPODA, o moja dušo.
Psalam 104 (103)
1 Blagosiljaj GOSPODA, o moja dušo!
GOSPODE moj Bože, ti si tako velik!
Ogrnut slavom i sjajem,
2 prekriven svjetlošću kao jednim ogrtačem,
ti si rasprostro nebesa kao jedan zastor.
3 On uslojava svoja boravišta iznad voda[369];
od oblaka on čini svoje tijelo;
on ide na krilima vjetra.
4 Od vjetrova čini svoje glasonoše,
a od plamenova, svoje izvršitelje.
5 On je postavio zemlju na njene osnovice,
ona je zauvijek neoboriva.
6 Ti si ju prekrio Oceanom kao jednim habitom;
vode ostaju na na planinama.
7 Na tvoje grožnje one su se povukle,
izluđene tvojim udarima grmljavine:
8 prelazeći planine, silazeći u doline
prema mjestima koja si im ti odredio.
9 Ti si im nametnuo jednu granicu koju neće prelaziti;
one se neće više vratiti prekriti zemlju.
10 On šalje vodu iz izvora u klance;
ona odlazi između planina;
11 ona napaja sve poljske životinje,
divlji magarci gase njome svoju žeđ.
12 Blizu nje sklanjaju se ptice nebeske
koje pjevaju u lišću.
13 Iz svojih boravišta on napaja planine;
zemlja se nasićuje plodom tvoga rada:
14 ti daješ travi nicati za stoku,
biljkama koje čovjek sadi,
izvlačeći svoj kruh iz zemlje.
15 Vino raduje srce ljudima
obasjavajući lica više no ulje.
Kruh okrepljuje srca ljudska.
16 Drveta GOSPODOVA se nasićuju,
i cedrovi Libanski koje je on posadio.
17 To ondje se gnijezde ptice,
roda ima svoj stan u ciparisima.
18 Visoke planine su za kozoroge,
stijene su zaklon damanima[370].
19 On je načinio mjesec za određivati blagdane,
i sunce koje poznaje sat svojeg zalaska.
20 Ti postavljaš tmine, i to je noć
kad se premještaju šumske zvijeri.
21 Lavovi riču poslije svoje lovine
i išću u Boga svoju hranu.
22 O izlasku sunca one se povlače,
i liježu u svoje jazbine,
23 a čovjek odlazi na svoj posao,
na svoje uzgoje sve do večeri.
24 Kako su brojna tvoja djela, GOSPODE!
Ti si ih sve s mudrošću stvorio,
zemlja je puna tvojih stvorova.
25 Evo mora, velikog i prostranog među obalama,
gdje se gibaju, bezbrojne,
životinje velike i male.
26 Ondje, odlaze i dolaze lađe,
i Leviatan[371]
kojeg si ti stvorio za igrati se s njim.
27 Svi računaju na tebe
za dati im u njihovo vrijeme željenu hranu:
28 ti daješ, oni sakupljaju ;
ti otvaraš ruku svoju, oni se nasićuju.
29 Ti skriješ svoje lice, oni su užasnuti;
ti im oduzmeš dah, oni izdišu
i vraćaju se u svoju prašinu.
30 Ti pošalješ svoj dah, oni su stvoreni,
a ti obnavljaš površinu zemlje.
31 Nek' slava GOSPODOVA traje zauvijek,
nek' se GOSPOD raduje svojim djelima!
32 On pogleda zemlju, ona uzdrhti;
on dodirne planine, i one zadime se.
33 Sav svoj život ja ću opjevavati GOSPODA,
ostatak svojih dana ja ću svirati za svog Boga[372].
34 Nek' moja pjesma njemu bude ugodna!
I nek' GOSPOD čini radost meni!
35 Nek' grješnici nestanu sa zemlje,
i nek' nevjernici ne postoje!
Blagosiljaj GOSPODA, o moja dušo!
Aleluja[373]!
Psalam 105 (104)
( 1-15: provj. 1Krn 16.8-22)
1 Slavite GOSPODA, objavljujte njegovo ime,
obznanjujte njegove podvige među poganima.
2 Pjevajte za njega, svirajte za njega[374];
prepričavajte njegova čuda.
3 Budite ponosni njegovim svetim imenom
i radosni, vi koji tražite GOSPODA.
4 Tražite GOSPODA i snagu njegovu,
tražite uvijek njegovo lice.
5 Podsjetite se čuda koja je počinio,
njegovih čuda i presuda izišlih iz njegovih usta,
6 vi, raso Abrahamova sluge njegovog,
vi, sinovi Jakovljevi[375], njegovih izabranika!
7 To je on GOSPOD naš Bog
koji vlada čitavom zemljom.
8 On se uvijek podsjeti svojeg saveza,
riječi zapovjedi za tisuću pokoljenja,
9 onog kojeg je sklopio s Abrahamom,
potvrđenog prisegom Izaku,
10 što je on stavio u naredbu za Jakova,
vječni savez za Izrael,
11 kad je rekao: ” Ja ti dajem zemlju Kanaansku;
to je dio kojeg vi baštinite!“
12 Tad ih se moglo prebrojati,
bijaše to jedna šaka useljenika.
13 Oni su išli i vraćali se od naroda do naroda,
od jednog kraljevstva do drugog naroda.
14 Ali on ne pusti nikome tlačiti ih,
on pokažnjava kraljeve zbog njih:
15 ” Ne dirajte mojih mesija[376],
ne činite zla prorocima mojim!“
16 On dozva glad na zemlju;
on posječe sve živeži
17 On posla pred njima jednog čovjeka,
Josipa, koji bi prodan kao rob.
18 Okovaše mu noge,
staviše mu željeznu ogrlicu;
19 sve do ispunjanja njegovog proročanstva
riječ GOSPODOVA ga
20 Kralj naredi odvezati ga,
gospodar naroda ga dade osloboditi.
21 On ga postavi gospodarem nad svojom kućom
i gazdom svih svojih posjeda,
22 da bi pridobio prinčeve za sebe,
i da daje starcima mudrost.
23 I Izrael uđe u Egipat,
Jakov useli u zemlj šamovu[378].
24 Bog učini svoj narod veoma plodnim
i moćnijim no njegovi protivnici što su.
25 On promijeni njihovo srce, dade im zamrzjeti njegov narod
i postupati sa svojim slugama himbeno.
26 On posla svog slugu Mojsija
i Aarona kojeg ovaj bijaše izabrao.
27 Njihova riječ izazva znakove u Egiptu,
čuda Božja u zemlji šamovoj[379].
28 On posla tmine, i tmine dođoše,
i njegova riječ ne bi osporena.
29 On pretvori vode u krv
i usmrti njihove ribe.
30 Njihova zemlja provrvje žabama
sve do odaja njihovih kraljeva.
31 On govoriše, i dođe gamad
i komarci na svu njihovu teritoriju.
32 Umjesto kiša, on im dade grad,
vatru i plamenve na svoj njihovoj zemlji.
33 On udari njihove loze i njihove smokve,
i polomi stabla po njihovoj teritoriji.
34 On govoriše, i dođoše skakavci
i neizbrojive larve.
35 Oni pojedoše svu travu na zemlji,
oni pojedoše plodove tla.
36 On pobi sve prvorođene u zemlji,
prvine njihove zrelosti.
37 On izvede svoj narod[380] sa srebrom i zlatom,
i nitko ne posrnu među njegovim plemenima.
38 Egipat se obradova njihovom izlasku,
jer užas bijaše pao na njega.
39 On razastrije jedan oblak da posluži kao zavjesa,
i jednu vatru za osvijetljavati put noću.
40 Na njihovu molbu[381] on dade doći prepelicama;
on ih nasiti kruhom s nebesa.
41 On otvori stijenu, voda pocuri
i poteče u stepe kao rijeka.
42 On se podsjetio svoje riječi
prema Abrahamu svom sluzi.
43 On je dao izići svom narodu u radosti,
svojim izabranicima s vriskom od radosti.
44 On je njima dao zemlju bezbožnika,
i oni prihvatiše rad narodâ,
45 da bi čuvali[382] njegove propise
i pazili na njegove zakone.
Aleluja!
Psalam 106 (105)
( 1, 47-48: provj. 1Krn 16.34-36)
1 Aleluja!
Slavite GOSPODA, jer on je dobar.
Jer njegova vjernost je zauvijek.
2 Tko može izreći podvige GOSPODOVE
i dati čuti sve njegove hvalospjeve?
3 Sretni oni koji paze pravo
i primijenjuju pravdu u svako vrijeme!
4 Kad budeš sklon svom narodu,
misli na mene, GOSPODE!
Kad ga budeš spasio, pozabavi se mnome,
5 da ja mogu vidjeti sreću tvojih izabranika,
radovati se radosti puka tvoga
i dijeliti ponos tvojih baštinika.
6 Sve kao i naši očevi, mi smo griješili,
mi smo skrenuli, mi bijasmo krivcima.
7 Naši očevi, u Egiptu,
ništa nisu razumjeli od tvojih čuda.
Oni su zaboravili tvoja brojna dobra,
oni su se pobunili blizu mora, mora Trstika.
8 Ali on ih spasi zbog imena svog,
za pokazati svoju moć.
9 On zaprijeti moru Trstika, i ono presahnu;
on im dade hodati u ponorima kao u pustinji.
10 On ih spasi iz ruku neprijateljskih,
on ih obrani protiv ruke neprijateljeve:
11 vode prekriše njihove protivnike,
ne osta ni jedan jedini.
12 I oni su povjerovali u njegove riječi,
oni pjevahu njegov hvalospjev.
13 No, veoma brzo oni zaboraviše djela njegova,
oni nisu sačekali nastavak njegovog nauma:
14 u pustinji oni su se prepustili hlepnji,
u pustinjama oni su stavili Boga na kušnju.
15 On im dade što su tražili,
ali on posla premalo za njihovu volju[383].
16 U taboru oni su zavidjeli Mojsiju,
i Aaronu čovjeku posvećenom GOSPODU.
17 Zemlja se otvori i proguta Datana,
ona prekri bandu Abiramovu.
18 Jedna vatra spali njihovu bandu,
jedan plamen proguta bezbožnike.
19 U Horebu[384] oni su izradili jedno tele;
oni su se klanjali pred kovinom,
20 i trampili su oni svoju Slavu[385]!
za patvorinu jednog goveda, jednog travojeda!
21 Oni su zaboravili Boga, svojeg spasitelja,
koji bijaše učinio velike stvari u Egiptu,
22 čuda u zemlji šam[386],
strašna djela blizu mora Trstika.
23 On odluči istrijebiti ih,
ali Mojsije njegov izabranik,
stojeći na breši[387] pred njim,
odvrati njegov gnjev razorni.
24 Oni su prezreli jednu čudesnu zemlju,
oni nisu vjerovali riječi njegovoj,
25 oni su optužili pod svojim šatorima
i nisu se pokorili glasu GOSPODOVOJ.
26 Dignute ruke, on prisegnu
pobiti ih u pustinji,
27 raspršiti njihove potomke po svim zemljama,
pobiti ih kod pogana.
28 Po tome oni su se sparili[388] s Baalom iz Peora,
oni su jeli žrtve mrtvih,
29 oni su ogorčili Boga svojim postupanjima
i jedna nevolja upade među njih.
30 Tad se Pinsah ustade, on presiječe[389],
i nevolja bi zaustavljena.
31 Ti bi računano kao čin pravedan,
iz vijeka u vijek, za uvijek.
32 Oni su razdražili Boga blizu voda Meribe
a zbog nesreće Mojsijeve,
33 budući nepokorni u svom duhu[390],
i što Mojsije govoriše ne promislivši.
34 Oni nisu uništili narode
o kojima im GOSPOD bijaše govorio.
35 Oni su trgovali s poganima
i uvodili su se u njihova ponašanja.
36 Oni su služili njihove idole
koji postadoše jednom zamkom za njih.
37 Oni su žrtvovali svoje sinove
i svoje kćeri demonima.
38 Oni su prosuli nedužnu krv,
krv svojih sinova i svojih kćeri
koje žrtvovaše idolima kanaanskim,
i zemlja bi zaprljana valovima krvi.
39 Oni su se uprljali svojim postupcima
i prostituirali svojim djelovanjima[391],
40 gnjev se GOSPODOV rasplamsa protiv njegovog naroda
i užasnu svoju baštinu.
41 On ih izruči u ruke neznabošcima,
i njihovi ih protivnici svladaše;
42 neprijatelj ih potlači,
i oni se poviše pod rukom njegovom.
43 Mnogo puta on ih je oslobađao,
ali oni se uzjoguniše u svojoj pobuni
i potonuše u svoj grijeh.
44 On pogleda njihovu tjeskobu
kad začu njihove vapaje.
45 On se sjeti svojeg saveza s njima,
i u svojoj velikoj vjernosti on se predomisli.
46 On ih dade uzeti u smilovanje
po svima onima koji ih bijahu izgnali.
47 Spasi nas, GOSPODE naš Bože:
sakupi nas iz sredine neznabožaca.
Tada ćemo mi slaviti tvoje sveto ime
proslavljajući se hvaleći tebe.
48 Blagoslovljen budi GOSPOD, Bog Izraelov,
oduvijek i zauvijek.
I sav će narod govoriti:
” Aleluja! Aleluja[392]!“
P E T A K NJ I G A
( PS 107 - 150)
Psalam 107 (106)
1 Slavite GOSPODA jer je dobar,
jer njegova je vjernost zauvijek,
2 nek' oni to ponove, oni koje je GOSPOD obranio,
oni koje je obranio protiv ruke protivnikove,
3 da ih je sakupio iz svih zemalja,
od istoka do zapada,
od sjevera i od mora[393].
4 Neki su se zagubili u pustošima
jednim pustim putem, ne našavši grad nastanjen.
5 Ogladnjeli, ožednjeli, život ih napuštaše.
6 Oni vapiše prema GOSPODU u svojoj tjeskobi,
i on ih oslobodi njihovih zebnji:
7 on dade uzeti izravni put
za ići prema jednom nastanjenom gradu.
8 Nek' slave oni GOSPODA za svoju vjernost
i za njegova čuda u korist ljudi:
9 jer on je utažio ždrijelo pohlepno
i dobro napunio trbuh ogladnjeli.
10 Neki stanovahu u tminama i u sjeni smrtnoj,
zrobljenici bijede i okova,
11 jer oni se bijahu pobunili protiv zapovijedi Božjih.
oni bijahu prkosili nacrtu Sve-Višnjega.
12 On ukroti njihova srca patnjom,
oni uzmakoše, a ništa im ne pomože.
13 Oni zavapiše prema GOSPODU u svojoj tjeskobi,
i on ih je spasio iz njihovih strijepnji:
14 izvukao ih je iz tmina i smrtne sjene,
on je pokidao njihove sveze.
15 Nek' slave GOSPOD za njegovu vjernost
i njegova čuda u korist ljudi;
16 jer on je razbio brončana vrata
i skršio željezni zasun.
17 Neki, zaglupljeni svojim razuzdanostima,
osramoćeni svojim grijesima,
18 bijahu se zgadili svake hrane
i dodirivahu vrata smrti.
19 Oni zavapiše prema GOSPODU u svojoj nevolji,
on je njih spasio iz njihovih zebnji:
20 on je poslao svoju riječ za njih iscijeliti
i oteti jami.
21 Nek' slave GOSPOD za njegovu vjernost
i njegova čuda u korist ljudi.
22 Nek' ponude žrtve hvalospjeva
i proglašavaju njegova djela kličući svoju radost.
23 Oni koji odlaze na mora na lađama
i obavljaju svoje poslove na velikim vodama,
24 oni vidješe djela GOSPODOVA
i njegova čuda na pučini mora.
25 Na njegovu se riječ podiže olujni vjetar
koji uzdizaše valove.
26 Oni se uspinjahu do nebesa,
silaziše u ponore,
bolesni su oni da dušu ispuste;
27 oni se valjaju i posrću kao pijanac
i sva je njihova okretnost progutana.
28 Oni zavapiše prema GOSPODU u svojoj nevolji,
i on je njih spasio iz njihovih zebnji:
29 on je stišao oluju,
i valovi su utihli.
30 Oni su se obradovali tom povratku u mir
i Bog ih je odveo u željenu luku.
31 Nek' slave GOSPOD za njegovu vjernost
i njegova čuda u korist ljudi.
32 Nek' ga veličaju u velikom saboru naroda
i hvale na sastancima starješina.
33 On može promijeniti rijeke u pustinju,
izvore u zemlju žeđi,
34 jednu plodnu zemlju u salinu,
zbog opakosti njenih stanovnika.
35 On može promijeniti pustinju u pokrov vodeni
i stepu u izvor.
36 On je tu nastanio ogladnjele
koji utemeljiše jedan grad nastanjivi.
37 Oni zasijaše polja,
posadiše loze,
i pobraše im plodove.
38 Bog ih blagoslovi:
oni se umnažahu sve više i više,
i Bog ne pusti njihovo stado smanjivati se.
39 Potom oni se smanjiše i opadoše
pod opskudicama, nesrećom i boli.
40 On prosu prijezir na plemenitaše
i zavede ih u jednu šikaru besputnu.
41 Ali on zaštiti sirotog od bijede
i učini obitelji jednako brojnima kao što su stada.
42 U tom poglediu, pravi ljudi se obradovaše,
i sva nepravda zaklopi usta.
43 Tko hoće biti mudar?
Nek' pazi na sve ovo,
i nek' se raspoznaju dobrote GOSPODOVE!
Psalam 108 (107)
( 2-6 : provj. Ps 57.8-12; 7-14 : provj. Ps 60.7-14)
1 Pjesma, psalam Davidov.
2 Srca smirenog, moj Bože,
ja ću zapjevati jednu himnu:
evo moje slave!
3 Probudite se, harfe i kitare[394],
ja ću zoru probuditi.
4 Ja ću ti zahvaljivati između narodâ, GOSPODE,
ja ću tebi pjevati među bezbožnicima;
5 jer tvoja je vjernost veća od nebesa,
a tvoja istina ide sve do oblaka.
6 Bože uspravi se nad nebesima,
i nek' tvoja slava nadvisi svu zemlju.
7 Da tvoji miljenici budu oslobođeni,
spasi svojom desnicom, i odgovori mi.
8 Bog je govorio u svom svetištu:
Ja veličam! Ja dijelim Sišem
i ja mjerim dolinu Sukot[395].
9 Galaad je moj; Manasej je moj;
Efraim je kaciga na mojoj glavi;
Juda je moje žezlo;
10 Moab, plitica gdje ja se perem.
Na Edom ja bacam sandalu[396].
Ja vičem protiv Filistine.
11 Tko će me odvesti u grad tvrdi?
Tko će me voditi sve do Edoma?
12 Ako ne ti, Bog koji nas je odbacio,
Bog koji više ne izlazi s našim vojskama!
13 Dođi nam u pomoć protiv protivnika,
jer pomoć čovjekova je utvara.
14 S Bogom mi ćemo načiniti pothvate junačke:
on je taj koji će zgaziti naše protivnike.
Psalam 109 (108)
1 Ravnatelju zbora ; od Davidav, psalam.
Bože kojeg hvalim, ne ostani nijem,
2 jer oni su otvorili protiv mene
jedna opaka i lažljiva usta,
oni su mi govorili lažljivim jezikom;
3 riječi mržnje mene su okružile
i oni su me potukli bez razloga.
4 Za cijenu mojeg prijateljstva oni su me optužili;
a ja sam u molitvama.
5 Oni su mi vratili zlo za dobro
i mržnju za prijateljstvo.
6 - Označi protiv njega jednog tužitelja[397]
jednog opakog, koji mu stoji s desna.
7 Iz svoje parbe, da iziđe krivcem,
da njegova molitva postane jednim grijehom,
8 da njegovi dani budu skraćeni,
9 da njegovi sinovi budu siročad,
da njegova žena udovicom bude ,
10 da njegovi sinovi budu skitnice i molitelji,
da prose[398] izvan svojih ruševina,
11 da jedan lihvar uzme sva njegova dobra,
da stranci ugrabe njegove dobitke,
12 da mu nitko ne ostane odan,
da nitko nema milosti za njegovu siročad,
13 da njegovi potomci budu uništeni,
da u jednom pokoljenju njihovo ime[399] bude izbrisano,
14 da se podsjeti GOSPOD grijeha njegovih otaca,
da grješka njegove majke ne bude izbrisana!
15 Da sve ovo ostane nazočno GOSPODU
i da on ukloni sa zemlje njihov spomen! -
16 Jer se nije brinuo postupati s odanošću,
da je progonio na smrt jednog siromaha,
17 da je volio proklinjanje,
i da je ono stiglo njega
da nije volio blagoslov,
i da se on udaljio od njega,
18 da je ogrnuo kletvu kao jedan ogrtač,
i da je ono prodrlo u njega kao voda,
i u njegove udove kao ulje:
19 Da ona bude njegovom odjećom kojom se prekriva,
pojasom koji će nositi uvijek!
20 Evo kako će GOSPOD isplatiti moje tužitelje[400]
i one koji zlo govore o meni!
21 A ti, BOžE, Gospodine,
čini za mene zbog imena svojeg.
Tvoja odanost je dobročinstvena, oslobodi me.
22 Siromah i nesretnik, to sam ja
i na dnu mene, srce je ranjeno[401].
23 Ja sam trebao otići kao sjena koja iščezne,
progone[402] me kao skakavce.
24 Ja sam toliko postio da moje noge klecaju;
lišen ulja ja sam se sasušio.
25 Za njih ja sam postao gnusan;
videći me, oni klimaju glavom.
26 U pomoć, GOSPODE moj Bože!
Spasi me prema svojoj vjernosti;
27 da oni ondje prepoznaju tvoju ruku
i tvoje djelo, GOSPODE!
28 Oni proklinju, a ti blagosiljaš.
Oni se bijahu uspravili, to bi njihov sram,
i tvoj sluga se raduje.
29 Nek' moji tužitelji budu ogrnuti beščašćem
i pokriveni svojim sramom kao jednim ogrtačem!
30 Ja ću glasno slaviti GOSPODA,
ja ću ga hvaliti u sred mnoštva.
31 Jer on stoji s desna[403] siromahu
za spasiti ga od njegovih sudaca.
Psalam 110 (109)
1 Od Davida. Psalam.
Proročanstvo GOSPODOVO mojem gospodinu:
”Sjedište meni s desna[404],
da ja načinim od tvojih neprijatelja
klupicu za tvoje noge!“
2 Nek' GOSPOD ispruži sa Siona
moć žezla svoga!
Gospodari u sred svojih neprijatelja!
3 Tvoj narod je dragovoljan
u dan kad se pojavi tvoja sila.
S jednim svetim sjajem,
iz mjesta gdje se rađa zora
dolazi ti jedna rosa mladosti[405].
4 GOSPOD je to prisegao,
on se neće pokajati zbog tog:
”Ti si svećenik za uvijek
na način Melkisedekov.“
5 GOSPOD je tebi s desna[406]:
on je zgazio kraljeve u dan svoje srdžbe;
6 on sudi poganima; lješevi se nagomilavaju:
posvuda na zemlji, on je zdrobio njihove glave.
7 Na putu on pije[407] na potoku,
jednako on podiže glavu.
Psalam 111 (110 ), alfabetski
(provj. Ps 112)
1 Aleluja.
Svim[408] srcem ja ću slaviti GOSPODA
u srcu pravednih ljudi i u saboru.
2 Velika su djela GOSPODOVA!
Svi oni koji ih vole njih i proučavaju.
3 Njegovo djelo blista od sjaja
a njegova pravda traje uvijek.
4 On je htio da se podsjeća[409] na njegova čuda;
GOSPOD je dobrohotan i milostiv.
5 Onome tko ga se boji on je dao blago[410],
on se uvijek podsjeća svog saveza.
6 Svom narodu on je pokazao moć svojih djela,
dajući mu baštinu neznabožaca.
7 Djela njegovih ruku su istinita i pravedna,
svi njegovi propisi su pouzdani,
8 uspostavljeni za uvijek,
načinjeni od pravičnosti i istinitosti[411].
9 Svom narodu on je poslao oslobođenje,
propisao za uvijek svoj savez.
Njegovo ime je sveto i strašno.
10 Načelo mudrosti je bojati se Gospodina:
svi oni koji čine to[412] zaista su razboriti.
Njegov hvalospjev traje uvijek.
Psalam 112 (111 ), alfabetski[413]
(provj. Ps 111)
1 Aleluja.
Sretan čovjek koji se GOSPODA boji
i koji voli zapovjedi njegove:
2 Njegovo je rodoslovlje moćno na zemlji,
sorta pravednih ljudi bit će blagoslovljenja.
3 Ima kod njega dobara i bogatstava,
a njegova pravednost traje uvijek.
4 U tami se diže jedna svjetlost za prave ljude.
On je pravedan, dobrohotan i milosrdan[414].
5 čovjek čini dobro da suosjeća i pozajmljuje:
on će voditi svoje poslove prema pravu:
6 za uvijek on će biti neoboriv,
čuvat će se uvijek sjećanje na pravednog[415].
7 On se neće plašiti graje opakih[416];
srca smirenog, on računa na GOSPODA;
8 čvrstog srca, on se neće bojati ničeg,
i on može mjerkati svoje neprijatelje.
9 On je dao obilno siromašnima:
njegova pravda traje uvijek
njegovo čelo se uzdiže s ponosom.
10 Bezbožnik ga ugleda, on se razjaruje,
on škrguće zubima i sruši se;
želje bezbožnika su uništene.
Psalam 113 (112 )
1 Aleluja.
Sluge GOSPODOVE, hvalite,
hvalite ime GOSPODOVO.
2 Nek' ime GOSPODOVO blagoslovljeno bude
od sada pa zauvijek!
3 Od izlaska do zalaska sunca[417],
hvaljeno budi ime GOSPODOVO!
4 GOSPOD nadvisuje sve narode,
i njegova slava je iznad nebesa.
5 Tko sliči GOSPODU našem Bogu?
On stoluje sasvim gore
6 i gleda sasvim dolje
nebesa i zemlju.
7 On podiže slabe iz prašine,
on izvlači sirotog iz hrpe odpadaka,
8 za postaviti ga s prinčevima,
s prinčevima iz svog naroda.
9 On smješta u dom ženu nerotkinju,
kao radosnu majku obitelji.
Aleluja!
Psalam 114 (113A )
1 Kad Izrael iziđe iz Egipta,
kad obitelj Jakovljeva napusti jedan narod okrutni,
2 Juda postade njegovim svetištem,
a Izrael njegovo imanje.
3 U pogledu na to, more se povuče,
Jordan poteče unatrag,
4 planine poskakivaše kao ovnovi,
brda kao jarad.
5 More, zašto si uzmaklo,
Jordane, zašto si se povratio?
6 Planine, zašto poskakujete kao ovnovi,
brda kao jarad?
7 Zemljo, zadrhti pred Gospodarem,
pred Bogom Jakovljevim,
8 njim koji pretvara stijenu u jezero
i granit u studenac.
Psalam 115 (113B)
1 Ne nama, GOSPODE, ne nama,
već tvom imenu čini slavu,
za tvoju vjernost, za tvoju odanost.
2 Zašto pogani govore :
Gdje je dakle njihov Bog?“
3 Naš je Bog u nebesima;
sve što je hto, on je učinio.
4 Njihovi su idoli od srebra i od zlata,
načinjeni ljudskom rukom:
5 Oni imaju jedna usta, a ne govore;
oni imaju oči, a ne vide;
6 oni imaju uši, a ne čuju;
oni imaju nos, a ne mirišu;
7 ruke, a one ne pipaju;
noge, a one ne idu;
oni ne izvlače nikakav zvuk iz svojeg ždrijela.
8 Nek' njihovi stvaratelji njima naliče,
i svi oni koji se uzdaju u njih!
9 Sinovi Izraelovi[418]! Računajte na GOSPODA.
- Njihova pomoć i njihov štit, to je on!
10 Kućo Aaronova[419]! Računajte na GOSPODA.
- Njihova pomoć i njihov štit, to je on!
11 Vi koji se bojite GOSPODA[420]! Računajte na GOSPODA.
- Njihova pomoć i njihov štit, to je on!
12 GOSPOD se sjeća nas; on će blagosloviti:
on će blagosloviti kuću Izraelovu[421],
on će blagosloviti kuću Aaronovu,
13 on će blagosloviti one koji se boje GOSPODA,
male kao i velike.
14 Nek' vam GOSPOD učini napredovati,
vas i vašu djecu!
15 Blagoslovljeni budite od GOSPODA,
stvoritelja nebesa i zemlje.
16 Nebesa su nebesa GOSPODOVA,
ali zemlja, nju je on dao ljudima.
17 Nisu to mrtvi koji hvale GOSPODA,
oni koji svi silaze u Tišinu[422].
18 Već mi, mi blagosiljamo GOSPODA,
od sad i zauvijek.
Aleluja!
Psalam 116 (114-115)
1 Ja volim GOSPODA,
jer čuje moj preklinjući glas,
2 on je napeo prema meni uho,
i sav svoj život ja ću njega zvati.
3 Sveze smrti su me sapele,
gvožđa pakla su me dograbila;
ja bijah obuzet tjeskobom i boli,
4 i ja zazvah GOSPODA imenom njegovim:
” Eh dobro! GOSPODE, oslobodi me! “
5 GOSPOD je dobrohotan i pravedan;
naš Bog čini milosrđe.
6 GOSPOD čuva jednostavne ljude;
ja bijah slab, i on me spasio.
7 Pronađi spokoj, dušo moja,
jer GOSPOD ti je učinio dobro.
8 Ti si me oslobodio smrti,
ti si prištedio mojim očima suze
i mojim nogama pad,
9 da idem pred GOSPODA,
u zemlju živih.
10 Ja sam sačuvao povjerenje čak i kad sam govorio[423]:
” Ja sam vrlo nesretan!“
11 Smeten, ja govorih:
” Svi su ljudi lažljivci.“
12 Kako ću ja vratiti GOSPODU
sve dobro što mi je on učinio?
13 Ja ću podići kupu pobjede
i pozvat ću GOSPODA imenom njegovim;
14 Ja ću ispuniti svoje zavjete prema GOSPODU
a u nazočnosti sveg njegovog puka.
15 Stoji dosta u GOSPODA
vidjeti umirati njegove vjernike.
16 Eh dobro! GOSPODE, budući da sam ja tvoj sluga,
tvoj sluga, sin tvoje sluškinje,
ti si razvezao moje sveze.
17 Ja ću ti ponuditi jednu žrtvu hvalospjev
i pozvat ću GOSPODA po njegovom imenu;
18 ja ću ispuniti svoje zavjete prema GOSPODU
a u nazočnosti sveg njegovog puka,
19 u trijemovima kuće GOSPODOVE,
u sred tebe, Jeruzaleme!
Aleluja[424]!
Psalam 117 (116)
1 Pogani, hvalite svi GOSPODA.
Pogani, slavite ga svi.
2 Jer njegova vjernost nas premašuje,
a odanost GOSPODOVA je za uvijek.
Aleluja!
Psalam 118(117)
1 Slavite GOSPODA, jer on je dobar,
a njegova vjernost je za uvijek.
2 Nek' Izrael ovo ponavlja:
”Njegova vjernost je za uvijek!“
3 Nek kuća Aaronova[425] ovo ponavlja:
”Njegova vjernost je za uvijek!“
4 Nek' oni koji se boje GOSPODA[426] to ponove:
”Njegova vjernost je za uvijek!“
5 Kad ja bijah opsjednut, ja sam pozvao GOSPODA;
GOSPOD mi je odgovorio stavljajući me u slobodu.
6 GOSPOD je za mene, ja se ničeg ne bojim,
što bi mi mogli učiniti ljudi{{Refa|427}?
7 GOSPOD je za mene, on me dolazi okrjepiti[428],
a ja mjerkam neprijatelje.
8 Bolje vrijedi zakloniti se kod GOSPODA
nego računati na ljude!
9 Bolje vrijedi zakloniti se kod GOSPODA
nego računati na prinčeve!
10 Svi me pogani bijahu opkolili:
u ime GOSPODOVO ja njih raspolovih[429].
11 Oni su me opkolili:
u ime GOSPODOVO ja njih raspolovih.
12 Oni su me opkolili kao ose;
oni su se ugasili kao jedna vatra od trnja,
u ime GOSPODOVO ja njih raspolovih.
13 Ti si me bio prevrnuo[430] za ubiti me,
ali GOSPOD mi je pomogao.
14 ”Moja snaga i moj bojni poklič, to je On!
”Ja njemu dugujem pobjedu!“
15 Vika radosti i pobjede
u šatorima pravednika:
”Desnica je GOSPODOVA načinila podvig!
16 Desnica se GOSPODOVA podigla!
Desnica je GOSPODOVA načinila podvig!
17 Ne, ja neću umrijeti, ja ću živjeti
za pričati djela GOSPODOVA:
18 Sigurno GOSPOD me je ispravio,
ali on me nije izručio smrti.
19 Otvorite mi vrata pravde,
ja ću ući slaviti GOSPODA.
20 - To su vrata GOSPODOVA;
nek' pravednici uđu!
21 Ja te slavim jer ti si mi odgovorio,
i tebi ja dugujem pobjedu.
22 Kamen kojeg zidari odbaciše
postao je ugaonim kamenom.
23 To dolazi od GOSPODA:
to je jedno čudo pred našim očima!
24 Evo dana što ga GOSPOD stvori:
nek' bude naša sreća i naša radost!
25 Daj, GOSPODE, daj pobjedu[431]!
Daj, GOSPODE, daj pobjedu!
26 Blagoslovljen budi onaj koji ulazi, u ime GOSPODA!
- Mi vas blagosiljamo iz kuće GOSPODOVE.
27 GOSPOD je Bog i on nam je dao svjetlost:
Poredajte pratnju, grane u ruke,
sve do rogova oltara[432].
28 - Ti si moj Bog! I ja te slavim,
moj Bože, ja tebi kličem.
29 Slavite GOSPODA, jer on je dobar
a njegova je vjernost za uvijek.
Psalam 119 (118), alfabetski[433]
(provj. Ps 1.8-15; Si 2.16)
1 Sretni oni čije je ponašanje pošteno
i koji slijede Zakon GOSPODOV.
2 Sretni oni koji štuju njegove ukaze,
svim srcem oni ga traže.
3 Oni nisu počinili zločina,
oni su slijedili njegove putove.
4 Ti si taj koji je obznanio svoje propise
da ih se pazi brižljivo.
5 Nek' se moje držanje učvrsti
za čuvati tvoje propise;
6 tada ja neću biti razočaran
duboko ponirući u sve tvoje zapovijedi.
7 Ja ću te slaviti jednim jednim pravim srcem
proučavajući tvoje pravedne odluke.
8 Tvoje naredbe, ja ih pazim,
ne napuštaj me potpuno!
9 Kako će jedan mlad čovjek imati čisto ponašanje?
To je uzimajući držanje prema tvojoj riječi.
10 Svim svojim srcem ja sam te tražio,
ne ostavi me lutati daleko od tvojih zapovijedi.
11 U svom srcu ja čuvam tvoje zapovijedi
da ne bih zgriješio protiv tebe.
12 Blagoslovljen budi ti, GOSPODE!
pouči me tvojim odredbama.
13 Moje su usne govorile
sve odluke iz tvojih usta.
14 U slijeđenju tvojih ukaza, ja sam našao radost
kao vrhunac sreće.
15 Tvoje propise, ja ću ih promišljati
i duboko ponirati u tvoje putove.
16 Ja se oduševljavam tvojim propisima,
ja ne zaboravljam tvoju riječ.
17 Djeluj u korist svoga sluge: ja ću živjeti
i čuvat ću tvoju riječ.
18 Ja ću otvoriti svoje oči, i vidjet ću
čuda tvog Zakona.
19 Ja sam jedan stranac na zemlji,
ne skrivaj mi svojih zapovjedi.
20 Strastveno volim
tvoje zapovijedi svakog časa.
21 Ti si zaprijetio tim prokletnicima oholim
koji blude daleko od tvojih zapovijedi.
22 Oslobodi me uvrjeda i prijezira,
jer ja sam čuvao ukaze tvoje.
23 čak i da prinčevi sjede za raspravljati protiv mene,
tvoj sluga promišlja tvoje propise.
24 Tvoji ukazi sami čine moje slasti,
oni su moji savjetnici.
25 Evo me slijepljenog o prašinu,
prema svojoj riječi, oživi me.
26 Ja sam ti opisao svoje putove i ti si mi odgovorio,
pouči me tvojim propisima.
27 Daj mi razlikovati put svojih propisa
i ja ću proučavati tvoja čuda.
28 Tuga je dala poteći mojim suzama;
uzdigni me prema svojoj riječi.
29 Odstrani od mene put laži
i podijeli mi milost svojeg Zakona.
30 Ja sam odabrao put odanosti,
ja sam se svrstao uz tvoje odluke.
31 Uz tvoje ukaze, ja se držim priljubljen;
GOSPODE, učini da ne budem razočaran.
32 Ja idem putom tvojih zapovijedi
jer ti si mi otvorio duh.
33 GOSPODE, naznači mi put svojih odredbi,
a moja će naknada biti da ih se pridržavam[434].
34 Učini me razboritim, ja ću paziti tvoj Zakon
i ja ću ga čuvati svim srcem.
35 Izvedi me na stazu svojih zapovijedi,
jer u njima uživam.
36 Nagni moje srce k tvojim ukazima,
a ne prema koristi.
37 Odvrati moje oči od utvara,
oživi me na svojim putovima.
38 Da tvoj sluga ostvaruje[435] tvoje zapovjedi,
i da te se boji.
39 Odvrati uvrede od kojih strahujem,
jer tvoje su odluke dobre.
40 Da, ja volim tvoje propise;
svojom pravdom oživi me.
41 Nek' dođu na mene tvoje dobrote, GOSPODE,
spas suglasan tvojim zapovjedima.
42 A ja ću imati jednu riječ za onog tko me vrijeđa,
jer ja računam na tvoju riječ.
43 Ne ukloni s mojih usta svaku riječ istine,
jer ja se uzdam u tvoje odluke.
44 Ja ću čuvati neprekidno tvoj Zakon,
i zauvijek.
45 Ja ću ići sa zadovoljstvom,
jer ja tražim tvoje propise.
46 Pred kraljevima ja ću govoriti o tvojim ukazima,
i neću imati stida.
47 Ja se radujem tvojim zapovjedima
koje toliko volim.
48 Ja dižem ruke prema tvojim zapovjedima koje toliko volim,
i promišljat ću tvoje propise.
49 Podsjeti se riječi rečene sluzi svome,
u koju si mi dao za ufati se.
50 To je moja utjeha u jadu,
jer su me tvoje zapovijedi oživjele.
51 Oholi su se dobrano sprdali mnome,
ali ja nisam zastranio od tvojeg Zakona.
52 Ja se podjećam uvijek tvojih odluka, GOSPODE,
oni su moja utjeha.
53 Bijes me obuzeo pred nevjernicima
koji napuštaju tvoj Zakon.
54 Tvoji propisi su postali moji hvalospjevi
u kući gdje samo prođem.
55 Noću, ja se podsjećam tvog imena, GOSPODE,
za čuvati tvoj Zakon.
56 Ono što meni pripada,
to je paziti tvoje propise.
57 Moj dio, GOSPODE, rekoh,
to je čuvati tvoje riječi.
58 Ja sam stavio sve svoje srce za razvedriti tvoje lice,
smiluj mi se prema tvojim zapovjedima.
59 Ja sam razmislio o svojem ponašanju
i usmjeravam svoje korake prema tvojim ukazima.
60 Ni časa ne gubeći ja sam pohitio
čuvati tvoje zapovijedi.
61 Konopi nevjernika su me svezali,
tvoj Zakon, ja ga nisam zaboravio.
62 U pola noći ja ustajem tebe slaviti
zbog tvojih pravednih odluka.
63 Ja sam se združio sa svima koji se tebe boje
i koji čuvaju tvoje propise.
64 Tvojom vjernošću, GOSPODE, zemlja je ispunjena;
poučavaj me svojim propisima.
65 Ti si načinio sreću svojeg sluge,
prema svojoj riječi, GOSPODE.
66 Pouči me dobročinstvima[436] suđenja i znanosti,
jer ja se uzdam u tvoje zapovjedi.
67 Prije no što budem ponižen, ja sam zalutao;
sada ja čuvam tvoje zapovjedi.
68 Ti si dobar i dobrotvoran,
pouči me svojim propisima.
69 Oholi su me uprljali svojim lažima,
ja, svim svojim srcem, ja pazim tvoje propise.
70 Njihovo se srce zguznulo kao od masnoće;
a ja se oduševljavam tvojim Zakonom.
71 Bi mi dobro biti poniženim,
za proučavati tvoje propise.
72 Zakon izišao s tvojih usta vrijedi za mene bolje
nego milijuni u zlatu i srebru.
73 Tvoje su me ruke stvorile i učvrstile;
učini me razboritim i ja ću proučavati tvoje zapovjedi.
74 Videći me, oni koji se tebe boje raduju se,
jer ja se uzdam u tvoju riječ
75 Ja priznajem, GOSPODE, da su tvoje odluke pravedne,
i da si ti imao razloga poniziti me.
76 Nek' me tvoja vjernost utješi,
kao što si ti to zapovjedio za slugu svoga.
77 Nek me tvoje milosrđe prožme i ja ću ponovo živjeti,
jer tvoj Zakon čini slasti moje.
78 Sram oholima koji su me opteretili lažima;
ja promišljam tvoje propise.
79 Nek se vrate k meni oni koji se tebe boje,
oni će upoznati[437] tvoje ukaze.
80 Da ja slijedim savršeno tvoje propise,
za ne iskusiti srama.
81 Ja sam usahnuo čekajući tvoj spas,
ja sam se uzdao u tvoju riječ.
82 Moje su se oči istrošile istražujući tvoje zapovjedi,
i ja kažem: ” Kad ćeš me ti utješiti?“
83 Ja bijah jednak jednoj skorjeloj mješini[438],
ali ja nisam zaboravio tvojih propisa.
84 Koliko li će trajati ovi dani za tvog slugu?
Kad ćeš ti donijeti jednu odluku protiv mojih progonitelja?
85 Protiv mene oholice su izdubile jamu,
prezrjevši Zakon tvoj.
86 Sve tvoje zapovjedi su vjernost;
progone me drsko, spasi me.
87 Istrošen i gotovo uništen,
ja nisam napustio tvoje propise.
88 Prema svojoj vjernosti, oživi me,
i ja ću čuvati ono što tvoja usta zapovjede.
89 Za uvijek, GOSPODE,
tvoja riječ se uzdigla u nebesima.
90 Tvoja vjernost traje iz vijeka u vijek:
ti si postavio zemlju, i ona se drži;
91 prema tvojim odlukama, sve se to drži do ovog dana,
jer svemir je tvoj sluga.
92 Da tvoj Zakon nije bio mojim slastima,
ja bih bio propao u bijedi.
93 Nikad ja neću zaboraviti tvoje propise,
po njima ti si učinio da ponovo živim.
94 Ja sam tvoj! spasi me,
jer ja istražujem tvoje propise.
95 Nevjernici su se ponadali da ću ja izgubiti,
a ja, ja ostajem pažljiv na tvoje ukaze.
96 Svemu savršenom vidio sam jednu granicu,
ali tvoja zapovjed je od jedne beskrajne obilnosti.
97 Koliko ja volim tvoj Zakon,
svakog dana ja ga promišljam.
98 Tvoja zapovjed me čini mudrijim no neprijatelje moje,
ja nju prisvajam za zauvijek.
99 Ja sam razboritiji no svi moji učitelji,
jer ja sam promišljao ukaze tvoje.
100 Ja imam više razbora no starješine,
jer ja sam pazio tvoje propise.
101 Ja sam izbjegao sve puteve zla
da bih čuvao riječ tvoju.
102 Ja se nisam okrenuo od tvojih odluka,
jer ti si taj koji me poučio.
103 što su slatke tvoje zapovjedi na mom nepcu,
više no med u mojim ustima.
104 Zahvaljujući tvojim propisima, ja sam mogao rasuđivati,
tako ja mrzim sve putove laži.
105 Tvoja je riječ jedna svjetiljka koracima mojim,
jedna svjetlost stazi mojoj.
106 Ja sam prisegao, i ja to potvrđujem,
čuvati tvoje pravedne odluke.
107 Ja sam zaista dobro ponižen,
GOSPODE, oživi me ponovo prema tvojoj riječi.
108 Primi, GOSPODE, milodar mojih molitava,
pouči me odlukama svojim.
109 U stalnom propadanju mog života
ja nisam zaboravio tvoj Zakon.
110 Nevjernici su mi rastegli jednu zamku
ali ja nisam lutao daleko od tvojih propisa.
111 Tvoji ukazi zauvijek su moja baština;
oni su radost srcu mome.
112 Ja marljivo primijenjujem tvoje propise;
to je za uvijek moja naknada.
113 Ja se gnušam dvojnog srca
i ja volim Zakon.
114 Moj zaklon i moj štit, to si ti!
Ja se uzdam u tvoju riječ.
115 Opaki, okrenite se od mene,
i ja ću paziti zapovjedi svog Boga.
116 Prema svojim zapovjedima, budi moja potpora i ja ću živjeti;
ne razočaraj moje očekivanje.
117 Podupri me, i ja ću biti spašen,
i ja neća izgubiti iz vida tvoje zapovijedi.
118 Ti si odbacio sve one koji su zabludjeli daleko od tvojih zapovijedi
jer njihova okolišanja bijahu sama laž.
119 Ti si sveo na zguru sve nevjernike u zemlji
tako ja volim tvoje ukaze.
120 Moje tijelo drhti od užasa pred tobom
i od straha pred tvojim odlukama.
121 Ja sam postupao prema pravu[439] i pravdi;
ne izručuj me tlačiteljima mojim.
122 Zajamči sreću sluzi svome;
nek' me oholice ne potlače.
123 Moje su oči istrošene u očekivanju tvog spasenja
i istraživanja zapovjedi pravde tvoje.
124 Postupi s vjernošću prema sluzi svom
i pouči me svojim naredbama.
125 Ja sam tvoj sluga; daj mi razbora,
i ja ću priznati tvoje ukaze.
126 Za GOSPODA, vrijeme je djelovati[440]:
prekršen je tvoj Zakon.
127 Tako ja volim tvoje zapovjedi
više ne zlato, čak i ono najfinije.
128 Također ja nalazim ispravno u svim točkama svih tvojih propisa;
ja mrzim sve putove laži.
129 Tvoji su ukazi čuda,
tako ja njih pazim.
130 Otkriće tvojih riječi osvjetljava,
ono daje razboritost priprostima.
131 Usta širom otvorenih, ja dišem,
žudan tvojih zapovjedi.
132 Okreni se prema meni i smiluj mi se,
kao što je odlučeno za one koji vole tvoje ime.
133 Učvrsti moje korake svojim zapovijedima
i ne pusti nikakvom zlu svladati me.
134 Oslobodi me potlačivanja ljudi,
i ja ću čuvati tvoje zapovijedi.
135 Tvojem sluzi nek' se tvoje lice rasvijetli;
pouči me svojim zapovijedima.
136 Suze su potekle iz mojih očiju,
jer se ne čuva Zakon tvoj.
137 GOSPODE, ti si pravedan,
i odluke su tvoje pravedne.
138 Ti si obznanio svoje ukaze, to je pravda
i potpuna vjernost.
139 Moja me gorljivot izjedala
kad moji protivnici zaboravljahu tvoje riječi.
140 Tvoje zapovijedi su pouzdane[441],
i tvoj ih sluga ljubi.
141 čak i slabašan i prezren
ja nisam zaboravljao tvojih propisa.
142 Tvoja pravda je vječna pravda,
i tvoj Zakon je istina.
143 Tjeskoba i zebnja su me obuzele,
ali tvoje zapovjedi moje su slasti.
144 Tvoji ukazi vječna su pravda;
daj mi razboritost i ja ću živjeti.
145 Ja sam pozvao svim srcem, odgovori mi, GOSPODE;
ja ću paziti tvoje zapovijedi .
146 Ja sam te zazvao, spasi me
i ja ću čuvati tvoje ukaze.
147 Ja sam pretekao zoru i vičem;
ja se uzdam u tvoje riječi.
148 Prije vremena sam otvorio oči
za promišljati tvoje zapovjedi.
149 Prema svojoj vjernosti slušaj moj glas;
GOSPODE, prema svojim odlukama, oživi mene.
150 Primiču se ti besramni progonitelji
koji se udaljuju od Zakona tvoga.
151 Ti, blizu si, GOSPODE,
i sve tvoje zapovjedi istina su.
152 Tvoji ukazi, ja znam već dugo vremena
da si ih ti uspostavio za uvijek.
153 Vidi moju bijedu i oslobodi me,
jer ja nisam zaboravio tvoj Zakon.
154 Podrži moj predmet i brani me;
svojim zapovjedima oživi me.
155 Spas je daleko nevjernicima,
jer oni nisu istraživali tvojih zapovijedi.
156 GOSPODE, tvoja su milosrđa brojna,
prema svojim odlukama, oživi mene.
157 Brojni su moji progonitelji i moji protivnici,
ali ja se nisam udaljio od tvojih ukaza.
158 Ja sam vidio izdajnike i smučilo mi se,
jer oni nisu čuvali zapovjedi tvojih.
159 Vidi koliko ja volim tvoje propise,
prema svojoj vjernosti, GOSPODE, oživi mene.
160 Načelo tvoje riječi, to je istina;
svaka odluka tvoje pravde vječna je.
161 Prinčevi su me progonili bez razloga,
moje se srce boji samo tvojih riječi.
162 Ja se radujem tvojim zapovjedima
kao onaj koji nađe jedno veliko bogatstvo.
163 Ja mrzim laž, ja je se gnušam,
To je tvoj zakon što ja volim.
164 Sedam puta na dan ja te hvalim
za tvoje pravedne odluke.
165 Velik je mir onih koji vole tvoj zakon:
za njih nema više prepreke!
166 GOSPODE, ja sam čekao spas od tebe
i ispunjavao tvoje zapovjedi.
167 Ja sam čuvao tvoje ukaze,
ja ih uistinu volim.
168 Ja sam čuvao tvoje propise i tvoje ukaze,
svi moji putovi pred tobom su.
169 Nek' moj krik dopre u tvoju nazočnost, GOSPODE,
daj mi razboritost prema tvojoj riječi!
170 Nek' moje preklinjanje dospije u tvoju nazočnost;
prema svojim zapovjedima oslobodi me!
171 Nek' moje usne propovijedaju hvalospjev tvoj,
jer ti me poučavaš svojim odredbama!
172 Nek moj hvalospjev pjeva tvoje zapovjedi,
jer tvoje su naredbe pravda.
173 Nek' mi tvoja ruka dođe u pomoć,
jer ja sam izabrao tvoje propise.
174 Od tebe, GOSPODE, ja želim spas,
i tvoj zakon čini moje slasti.
175 Nek' ja mogu živjeti za tebe hvaliti,
i tvoje će mi odluke doći u pomoć.
176 Ja sam lutajući kao jedna izgubljena ovca:
potraži slugu svog,
jer ja nisam zaboravio zapovijedi tvojih.
Psalam 120 (119)
1 Pjesma uspinjanja [442].
U mojoj tjeskobi, ja sam pozvao
GOSPODA, i on mi je odgovorio.
2 ” GOSPODE, oslobodi me lažnih usana,
jednog jezika lažljivog!“
3 što ti dati, što ti dosuditi više,
jeziče lažljivi?
4 Strijele ratne, bodljive,
sa žeravicama od žukovine[443].
5 Nesreća moja! Ja sam morao pobjeći u Mešek,
ostati među šatorima Kedara[444].
6 Ja sam suviše ostao
kod onih koji mrze mir.
7 Ja sam mir! ali ako ja govorim[445],
oni su za rat.
Psalam 121(120)
1 Pjesma. Za uspinjanja[446].
Ja dižem oči prema planinama:
otkud će mi pomoć doći?
2 Pomoć mi dolazi od GOSPODA,
stvoritelja nebesa i zemlje.
3 - Nek' ne pusti on posrnuti tvojoj nozi,
nek' tvoj čuvar ne zadrijema! -
4 Ne! On ne drijema niti spava,
čuvar Izraelov.
5 GOSPOD je tvoj čuvar,
GOSPOD je tvoja sjenka.
On je tebi s desna[447].
6 Danju, sunce te ne prži,
ni mjesec tijekom noći.
7 GOSPOD će te čuvati od svakog zla.
On će čuvati tvoj život.
8 GOSPOD će čuvati tvoje odlaske i povratke,
od sada pa za uvijek.
Psalam 122 (121)
1 Pjesma uspinjanja[448]. Davidova.
Koja radost kad mi se kaže:
” Hajdemo u kuću GOSPODOVU!“
2 Mi smo se zaustavili
na tvojim vratima, Jeruzaleme!
3 Jeruzalem, dobro utvrđen,
grad od jednog jednog komada[449]!
4 To su ondje uspinjala se plemena,
plemena GOSPODOVA,
prema pravilu u Izraelu[450],
za slaviti ime GOSPODOVO.
5 Jer ondje su postavljeni prijestoli pravde,
prijestoli za kuću Davidovu.
6 Molite mir za Jeruzalem:
Nek' tvoji prijatelji žive spokojno;
7 nek' mir bude na tvojim bedemima
i spokojnost u tvojim palačama[451]!
8 Zbog moje braće i mojih drugara,
ja ću reći: ” Mir budi kod tebe!“
9 Zbog kuće GOSPODA našeg Boga,
ja hoću tvoju sreću.
Psalam 123 (122)
1 Pjesma uspinjanja[452].
Ja sam podigao oči prema tebi
koji stoluješ u nebesima:
2 Da, kao što su oči robova
prema ruci njihovih gospodara,
i oči jedne sluškinje
prema ruci njene gospodarice,
tako su naše oči dignute
prema GOSPODU našeg Boga,
u očekivanju njegove milosti.
3 Milost, GOSPODE, milost!
Jer mi smo presiti prijezira,
4 mi smo njime prezasićeni, mi smo njime nakljukani.
Jela su samo jedno podrugivanje[453]!
Drzovitima prijezir!
Psalam 124 (123)
1 Pjesma uspinjanja[454]. Davidova.
Bez GOSPODA tko bi bio za nas,
- nek' Izrael to kaže -!
2 Bez GOSPODA tko bi bio za nas
kad nas ljudi budu napadali,
3 tada, u njihovoj silovitoj srdžbi protiv nas,
oni nas žive gutahu,
4 tada vode nas odvlače,
jedan nas potok potapaše;
5 tad nas potapahu
vode nabujavajuće.
6 Blagoslovljen budi GOSPOD
koji nije učinio od nas
plijen njihovim zubima!
7 Kao jedna ptica, mi smo izmakli
mreži lovaca;
mreža je raskidana
mi smo izmakli.
8 Naša zaštita, to je ime GOSPODOVO[455],
stvoritelja nebesa i zemlje.
Psalam 125 (124)
1 Pjesma uspinjanja[456].
Oni koji računaju na GOSPODA
jesu kao brdo Sion:
ono je neoborivo,
ono ostaje za uvijek.
2 Jeruzalem! planine da okružuju!
Tako GOSPOD okružuje svoj narod
od sada i za uvijek.
3 Ne, jedno nedostojno žezlo[457] neće praviti teret
nad imanjem pravednih,
a pravednici neće pružati ruku
k zločinu.
4 Budi dobar, GOSPODE, za onog tko je dobar,
za čovjeka pravog srca.
5 Ali izgubljeni u spletkama himbenim,
nek' ih GOSPOD progna
sa zločincima!
Mir Izraelu!
Psalam 126 (125)
1 Pjesma uspinjanja.
Kad se vrati GOSPOD s duhovima Siona,
mi smo vjerovali da sanjamo[458].
2 Tada naša usta bijahu puna smijeha
a naš jezik klicaše svoju radost ;
tada se govoriše među poganima:
” Za njih GOSPOD je učinio veliko! “
3 Za nas GOSPOD je učinio veliko
i mi bijasmo radosni.
4 GOSPODE, vrati se s našim uhićenicima,
kao potoci Negeva[459].
5 Tko je posijao u suzama
žanje u radosti!
6 On odlazi, on odlazi plačući,
natovaren vrećom sjemena.
On se vraća, on se vraća s radošću,
natovaren snopovima.
Psalam 127 (126)
1 Pjesma uspinjanja. Solomonova.
Ako GOSPOD ne sagradi kuću[460],
njeni graditelji radiše za ništa.
Ako GOSPOD ne čuva grada,
straža bdije ni zašto.
2 Ništa vam ne služi ustajati rano,
kasniti na svoj objed,
jesti svoj kruh zamiješen mukama!
Njegovom prijatelju koji spava, on će dati jednako toliko[461].
3 Ali da! sinovi su baština GOSPODOVA,
i potomstvo jedna plaća.
4 Kao kakve strijele u rukama jednog ratnika,
takvi su sinovi vaše mladosti.
5 Sretan čovjek koji je njima ispunio svoj tobolac!
On neće izgubiti obraz bude li trebao sučeliti
protivnika na vratima gradskim[462].
Psalam 128 (127)
1 Pjesma uspinjanja[463].
Sretni svi oni koji se boje GOSPODA
i slijede putove njegove!
2 Ti se prehranjuješ radom svojih ruku.
Sretan si ti! Tvoja je sreća!
3 Tvoja je žena jedan vinograd darežljivi
u osnovi tvoje kuće;
tvoji sinovi, stabla maslina
uokolo tvoga stola.
4 Evo kako je blagoslovljen čovjek
koji se GOSPODA boji.
5 Nek' te GOSPOD blagoslovi sa Siona,
i ti ćeš gledati napredak Jeruzalema
svih dana svog života.
6 i vidjet ćeš ti sinove svojih sinova.
Mir nad Izraelom!
Psalam 129 (128)
1 Pjesma uspinjanja[464].
Koliko puta, od moje mladosti, potukli su se sa mnom,
- nek' Izrael to prepričava! -
2 Koliko puta, od moje mladosti, potukli su se sa mnom
ne mogavši ništa protiv mene.
3 Orači[465] su orali moja leđa,
oni su označili svoje dugačke brazde.
4 GOSPOD je pravedan,
on je pokidao konopce nevjernika.
5 Nek' izgube lice, nek' uzmaknu
svi oni koji mrze Sion!
6 Nek' budu kao trava na krovovima
koja se sasuši prije no što naraste[466].
7 žetelac ne napuni svoju ruku,
slagač snoplja ne načini ni jedan naramak,
8 a prolaznici ne govore :
”GOSPOD vas blagoslovio!“
Mi vas blagosiljamo u ime GOSPODOVO.
Psalam 130 -129
1 Pjesma uspinjanja[467].
Iz dubina ja te zazivam, GOSPODE:
2 Gospodine, slušaj moj glas;
nek' tvoje uši budu sklone
mom preklinjućem glasu!
3 Ako ti pamtiš grješke, GOSPODE!
Gospodine tko će opstati?
4 Ali ti raspolažeš oprostom
i tebe će se bojati.
5 Ja očekujem GOSPODA,
ja čekam svom svojom dušom
i ja se ufam u njegovu riječ.
6 Moja duša žudi Gospodina,
više no što straža žudi jutro,
više no straža jutro.
7 Izraele, stavi svoju nadu u GOSPODA,
jer GOSPOD raspolaže milošću
i, obilato, iskupljenjem.
8 To je on koji iskupljuje Izrael
od svih njegovih grješaka.
Psalam 131 (130)
1 Pjesma uspinjanja[468]. Davidova.
GOSPODE, moje srce je bez obijesti:
moje oči nisu ciljale previsoko.
Ja nisam jurio k tim visinama,
tim čudima koja me nadilaze.
2 Naprotiv, moje žudnje su se smirile,
i ušutale se,
kao jedno dijete na svojoj majci.
Moje su žudnje jednake onima u tog djeteta[469].
3 Izraele, stavi svoje ufanje u GOSPODA,
od sada i za uvijek.
Psalam 132 (131)
1 Pjesma uspinjanja[470].
GOSPODE, sjeti se Davida,
podsjeti se njegove muke.
2 To je on koji se zakle u GOSPODA,
i učini ovaj zavjet Biku Jakovljevom[471]:
3 ” Nikad se ja neću vratiti pod svoj šator,
nikad, ja neću ići ispružiti se na svoj krevet,
4 nikad ja neću pustiti svoje oči sklopiti
ni moje kapke popustiti snu,
5 prije no budem našao jedno mjesto za GOSPODA,
jedno boravište za Bika Jakovljevog!“
6 Mi bijasmo doznali da on bijaše u Efrati,
mi smo ga našli u polju Jaarovu[472]:
7 ” Hajdemo u njegovo boravište,
poklonimo se pred njegovim podnožjem.
8 Ustani, GOSPODE, dođi u svoje mjesto odmora,
ti i kovčeg gdje stoluje tvoja snaga!
9 Nek' tvoji svećenici budu ogrnuti pravdom,
nek tvoji vjernici izvikuju svoju radost!
10 Zbog Davida tvog sluge,
ne otpusti svog mesije!“
11 GOSPOD je prisegao Davidu;
to je istina, on ju neće zanijekati:
To je netko proizišao od tebe
što ću ga ja staviti na tvoj prijestol.
12 Ako tvoji sinovi čuvaju moj savez
i zahtjeve kojima ću ih ja poučiti,
njihovi sinovi također
stolovat će vječno na tvom prijestolu.“
13 Jer GOSPOD je izabrao Sion,
on ga je htio za sjedište:
14 ” On će uvijek biti moje mjesto odmora,
ja ću tu boraviti; on je taj kojeg sam ja htio.
15 Ja ću blagosloviti, ja ću blagosloviti njegove izvore,
ja ću kruhom nasititi njegove siromahe.
16 Ja ću spasenjem ogrnuti njegove svećenike,
i njegovi će vjernici kričati od svoje radosti.
17 Ondje, ja ću dati rasti snazi Davidovoj,
i pripremit ću jednu svjetiljku[473] za svog mesiju.
18 Ja ću ogrnuti sramom njegove neprijatelje,
i na njemu će njegova dijadema cvjetati.“
Psalam 133 (132)
1 Pjesma uspinjanja. Davidova.
Oh! koje zadovoljstvo, koja sreća
naći se među braćom[474]!
2 To je kao ulje koje namiriši glavu[475],
i silazi na bradu,
na bradu Aaronovu,
koje silazi na ovratnik njegove odjeće.
3 To je kao rosa na Hermonu[476],
koja silazi na planine Siona[477].
Ondje, GOSPOD je odlučio blagosiljati:
to je život za uvijek!
Psalam 134 (133)
1 Pjesma uspinjanja[478].
Hajdemo! Blagosiljajte GOSPODA,
vi svi, sluge GOSPODOVE
tijekom noći.
2 Dignite ruke prema svetištu
i blagosiljajte GOSPODA.
3 Nek' te blagoslovi sa Siona, GOSPOD,
tvorac nebesa i zemlje.
Psalam 135 (134)
1 Aleluja[479]!
Hvalite ime GOSPODOVO.
Hvalite ga, sluge GOSPODOVE,
2 vi koji se nalazite u kući GOSPODOVOJ,
u trijemovima kuće naše BOGA.
3 Aleluja! kako je GOSPOD dobar!
Opjevavajte njegovo ime, kako je ono ljupko!
4 Jer GOSPOD je izabrao Jakova,
on je od Izraela načinio svoj prihod[480].
5 Da, ja to znam: GOSPOD je velik;
naš Gospodin nadmašuje sve bogove.
6 Sve što je htio GOSPOD, to je i učinio,
u nebesima i na zemlji,
u morima i u svim ponorima.
7 S kraja zemlje, on podiže oblake,
on je načinio munje da bi kišilo;
on izvlači vjetar iz svoji spremišta.
8 On je taj koji je udario prvorođene Egiptove,
od ljudi sve do životinja.
9 U sred tebe, Egipte,
on posla znakove i čuda
protiv Faraona i svih njegovih slugu.
10 On je taj koji udari brojne narode,
i pobi moćne kraljeve:
11 Sihon, kralja Amorita,
Oga, kralja Bašana[481],
i sva kraljevstva Kanaanova.
12 Po tome on dade njihovu zemlju u baštinu,
u baštinu Izraelu, svom narodu.
13 GOSPODE, uvijek će se govoriti tvoje ime.
GOSPODE, spominjat će tebe iz vijeka u vijek.
14 Jer GOSPOD osvećue svoj narod,
on se predomislio u korist svojih slugu.
15 Idoli neznabožaca su od srebra i zlata,
načinjeni ljudskom rukom.
16 Oni imaju usta, a ne govore;
oni imaju oči, a ne vide;
17 oni imaju uši, a ne čuju;
ni najmanjeg daha u njihovim ustima[482]!
18 Nek' njihovi tvorci njima naliče,
i svi oni koji računaju na njih!
19 Kućo Izraelova, blagosiljajte GOSPODA.
Kućo Aaronova[483], blagosiljajte GOSPODA.
20 Kućo Levijeva, blagosiljajte GOSPODA.
Vi koji se bojite GOSPODA[484], blagosiljajte GOSPODA.
21 Na Sionu, blagoslovljen budi GOSPOD
koji boravi u Jeruzalemu!
Aleluja !
Psalam 136 (135)
1 Slavite GOSPODA, jer je dobar
i njegova vjernost je za uvijek[485].
2 Slavite Boga bogova,
jer njegova vjernost je za uvijek.
3 Slavite Gospodina gospodara,
jer njegova vjernost je za uvijek.
4 On je jedini tvorac velikuh čuda,
jer njegova vjernost je za uvijek,
5 mudri tvorac nebesa,
jer njegova vjernost je za uvijek,
6 učvrščujući zemlju na vodama,
jer njegova vjernost je za uvijek.
7 On je tvorac velikih svjetlila[486],
jer njegova vjernost je za uvijek,
8 sunce koje uređuje dane,
jer njegova vjernost je za uvijek,
9 mjesec i zvijezde koje upravljaju noću,
jer njegova vjernost je za uvijek.
10 Udarajući Egipat u njegove provorođene,
jer njegova vjernost je za uvijek,
11 on izvede Izrael,
jer njegova vjernost je za uvijek,
12 jakom rukom i ispruženom rukom,
jer njegova vjernost je za uvijek.
13 presijecajući na dvoje more Trstika[487],
jer njegova vjernost je za uvijek,
14 on dade Izraelu proći sredinom,
jer njegova vjernost je za uvijek,
15 sunovrati Faraona i njegovu vojsku u more Trstika,
jer njegova vjernost je za uvijek.
16 Vodeći svoj narod kroz pustinju,
jer njegova vjernost je za uvijek,
17 udarajući velike kraljeve,
jer njegova vjernost je za uvijek,
18 on pobi gorde kraljeve,
jer njegova vjernost je za uvijek.
19 Sihona, kralja Amorita,
jer njegova vjernost je za uvijek,
20 i Oga, kralja Bašana[488],
jer njegova vjernost je za uvijek.
21 Potom on njima dade zemlju u baštinu,
jer njegova vjernost je za uvijek,
22 u baštinu Izraelu, sluzi svome,
jer njegova vjernost je za uvijek.
23 U našem poniženju, on se sjeti nas,
jer njegova vjernost je za uvijek,
24 on nas istrgnu neprijateljima našim,
jer njegova vjernost je za uvijek.
25 On dade kruha svakom stvorenju,
jer njegova vjernost je za uvijek.
26 Slavite Boga nebesa,
jer njegova vjernost je za uvijek.
Psalam 137 (136)
1 Ondje, na rubu rijeka Babilonije,
mi smo ostali sjedjeti ucviljeni
misleći na Sion.
2 O vrbu iz susjedstva
mi bijasmo objesili naše kitare[489].
3 Ondje, naši osvajači su nam zaiskali pjesme,
a naši krvnici[490] arije radosne:
”Pjevajte nam nekoliko pjesama o Sionu.“
4 Kako pjevati jednu pjesmu GOSPODOVU
u zemlji stranoj?
5 Ako te ja zaboravim, Jeruzaleme,
nek' moja desnica zaboravi[491]®!
6 Nek' se moj jezik prilijepi mojem nepcu
ako ja ne mislim više na tebe,
ako ja ne prenesem Jeruzalem
prije svake druge radosti.
7 GOSPODE, misli na sinove Edoma,
koji govoriše u dan Jeruzalema[492]:
” Sravnite, sravnite do temelja!“
8 Kćeri Babilona[493], obećana razaranju,
sretan koji te obradi
kao što si ti nas obrađivala!
9 Sretan koji će tvoju dojenčad zgrabiti
za smrskati ih o stijenu!
Psalam 138 (137)
1 Davidov.
Ja tebe slavim[494] svim svojim srcem;
pred bogovima[495] je tebi pjevam.
2 Ja se klanjam prema tvom svetom templu
i ja slavim ime tvoje,
zbog tvoje vjernosti i tvoje odanosti,
jer ti si dao obećanja
koja još nadilaze tvoje ime.
3 U dan kad sam ja zazvao i ti mi odgovorio,
ti si moje snage podstaknuo.
4 Nek' te svi kraljevi zemlje slave, GOSPODE,
jer oni su čuli obećanja iz tvojih usta.
5 Nek' pjevaju na cestama GOSPODOVIM:
velika je slava GOSPODOVA!
6 Tako visoko koliko jest GOSPOD,
on vidi najponiznije
i prepoznaje iz daleka oholice.“
7 Ako ja idem u punom tjeskobi,
ti me nanovo oživljavaš,
ti upućuješ svoju pesnicu
na nos[496] mojih protivnika,
i tvoja me desnica čini pobjednikom.
8 GOSPOD će sve učiniti za mene.
GOSPODE, tvoja je vjernost za uvijek!
ne napuštaj djela svojih ruku[497].
Psalam 139 (138)
1 Ravnatelju zbora; od Davida, psalam .
GOSPODE, ti si me pretražio i ti me poznaješ,
2 ti poznaješ moje lijeganje i moje ustajanje;
iz daleka ti razabireš moje naume;
3 ti nadzireš putove moje i moje sklonište,
i svi su ti moji putovi bliski.
4 Riječ još ne bude na mojem jezika,
a već , GOSPODE, ti ju poznaješ.
5 Pozadi i ispred, ti me izbliza stežeš[498],
polažeš ruku na mene.
6 Milosrdno poznavanje koje me nadilazi,
tako visoko da ga ja ne mogu dosegnuti!
7 Kamo mi je otići, za biti daleko od tvog daha,
Kamo mi je pobjeći, za biti daleko od tvog lica?
8 Ja se uspeh u nebo, kad evo te!
Ja zalegoh u pakao, kad evo te!
9 Ja uzeh krila zore
za stanovati preko mora[499],
10 i ondje još, tvoja me ruka vodi,
tvoja me desnica drži.
11 Ja sam rekao: ” Osim ako me tmine ne progutaju,
nek' svjetlost uokolo mene bude noć!“
12 čak i tmine nisu tmine za tebe,
i noć postaje svijetlosna kao dan:
tmine su kao što je svjetlost!
13 Ti si taj koji je stvorio moja križa;
ti si me sklonio[500] u krilo materino.
14 Ja priznajem da sam jedno istinsko čudo[501],
tvoja su djela čudesna:
da, ja to zaista priznajem.
15 Moje ti koste nisu bile skrivene
kad ja bijah načinjen u tajnosti,
izatkan u jednoj zemlji dubokoj[502].
16 Ja bijah samo jedan začetak, a tvoje su me oči vidjele.
U tvojoj knjizi oni svi bijahu opisani,
ti dani koji bijahu stvoreni
kad nitko od nje ne postojaše[503].
17 Bože! kako su tvoji naumi teški za mene,
kako je njihov zbroj uvećan[504]!
18 Ja bih njih želio izbrojiti, oni su brojniji od pijeska.
Ja se budim, i evo me opet s tobom.
19 Bože! kad bi ti htio sasjeći nevjernike!
Ljudi krvoločni, udaljite se od mene.
20 Tvoji protivnici govore tvoje ime za prevariti,
oni ga izgovaraju za naškoditi[505].
21 GOSPODE, kako ne mrzjeti one koji tebe mrze?
Kako ne povratiti one koji te napadaju?
22 Ja ih mrzim jednom dubokom mržnjom,
oni su postali moji vlastiti neprijatelji.
23 Bože! istraži me i poznaj moje srce;
iskušaj me i spoznaj moje brige.
24 Vidi dakle uzimam li ja put pogibeljni,
i vodi me na put oduvijek[506].
Psalam 140 (139)
1 Ravnatelju zbora; psalam Davidov .
2 GOSPODE, oslobodi me loših ljudi,
sačuvaj me od nasilnog čovjeka,
3 od onih koji su pripremili zlo,
koji izazivaju ratove svaki dan.
4 Oni su isplazili jezik kao zmija,
oni imaju otrova od aspika[507] među usnama.
5 GOSPODE, čuvaj me od ruke bezbožnika,
zaštiti me od nasilnog čovjeka,
od onih koji su smislili moj pad.
6 Oholice su skrile zamke preda mnom,
oni su rastegli konope, jednu mrežu na rubu puta,
oni su mi postavili klopke.
7 Ja sam rekao GOSPODU: ” Ti si moj Bog!“
GOSPODE, prigni uho mojem preklinjućem glasu.
8 Bože, Gospodine, snago koja me spašava,
ti si zašitio moju glavu u dan boja.
9 GOSPODE, ne popusti željama bezbožnika,
ne dopusti uspjeti njihovim spletkama,
jer oni se nanovo uzdižu.
10 Nek' zločin njihovih usana njih prekrije
moje opsjedatelje sve do glave!
11 Nek' se žeravice saspu na njih,
nek' ih sunovrati[508] u vatru,
u ponore otkud se neće podići više!
12 Zli jezici neće više ostati u zemlji;
čovjeka nasilnog i opakog,
protjerat će se bez odgode[509].
13 Ja znam da će GOSPOD učiniti pravdu nesretnima,
da će učiniti pravo sirotima.
14 Da, pravedni će slaviti tvoje ime
i ljudi pravi stanovat će u tvojoj nazočnosti.
Psalam 141 (140)
1 Psalam. Od Davida .
GOSPODE, ja sam te zvao; brzo! k meni!
Prigni uho k mojem glasu kad te ja zovem.
2 Nek' moja molitva bude tamjan stavljen pred tebe,
a moje podignute[510] ruke milodar večernji.
3 GOSPODE, stavi jednu stražu na moja usta,
nadziri vrata mojih usana;
4 zadrži moje srce na strmini zla,
da se ne prepustim djelima bezbožnika
s ljudima zlodjelnici:
tada ja neću kušati njihovih naslada[511].
5 Nek', vjernošću, pravednik me udari i zarobi!
Nek' mirisno ulje ne naulji glavu moju[512],
ali nek' traje molitva moja nasuprot njihovim opakostima!
6 Njihovi poglavari su bili bačeni o stijenu,
oni koji se bijahu naslađivali slušati mene govoriti:
7 ” Kao što se ore i preorava tle,
rastrli su naše kosti u ždrijelu pakla.“
8 Očiju na tebi, BOžE GOSPODE,
ja sam se sklonio kod tebe; ne puštaj me ispustiti dušu;
9 čuvaj me mreže koju su mi podapeli
i molitava zločinaca.
10 Nevjernici past će u svoje trapove,
dok ja, proći ću prijeko.
Psalam 142 (141)
1 Uputstvo Davidovo . Molitva kad je bio u pećini.
2 Punim glasom, ja kričim prema GOSPODU;
punim glasom, ja preklinjem GOSPODA.
3 Ja izlijevam pred njega moju žalbu,
pred njim ja izlažem svoju zebnju.
4 Kad sam na kraju daha,
ti si taj koji zna kamo ja idem:
na cesti kojom idem,
meni su rastegli jednu zamku.
5 Pogledaj desno i vidi:
nitko me ne prepoznaje!
Nema više utočišta za mene,
nikog tko vodi brigu o mom životu!
6 Ja kričim prema tebi, GOSPODE!
Govoreći: ” Ti si moje utočište,
moj dio na zemlji živućih!“
7 Budi pažljiv na moje krike,
jer ja sam tako slab!
Oslobodi me mojih progonitelja,
jer oni su jači od mene.
8 Izvedi me iz zatvora
da slavim tvoje ime.
Uokolo mene pravednici napravit će krug
kad mi ti budeš činio dobro.
Psalam 143 (142)
1 Psalam od Davida .
GOSPODE, slušaj moju molitvu,
prigni uho mojim preklinjanjima,
tvojom vjernošću, tvojom pravdom, odgovori mi!
2 Ne ulazi u suđenje sa svojim slugom,
jer nitko živ nije pravedan pred tobom.
3 Neprijatelj me progonio,
on me porazio, zdrobio;
nagnao me stanovati u tminama,
kao mrtvaci proteklih vremena[513].
4 U meni dah se gasi,
žalost je u srcu mom.
5 Ja oživljavam nekadašnje dane,
ja si ponavljam sve on o što si ti učinio,
ja sebi opetujem djela tvojih ruku.
6 Ja pružam ruke prema tebi[514];
evo me pred tobom, kao jedna zemlja ožednjela.
7 Brzo! odgovori mi, GOSPODE!
Ja sam na kraju daha.
Ne skrivaj mi lica svoga,
inače ja sličim onima koji u jamu silaze.
8 Od jutra, oglašavaj mi svoju vjernost,
jer ja računam na tebe.
Otkrij mi put za slijediti
jer ja sam ispružen prema tebi.
9 GOSPODE, oslobodi me mojih neprijatelja;
ja sam načinio jedan zaklon[515] pokraj tebe.
10 Pouči me činiti tvoju volju
jer ti si moj Bog.
Tvoj duh je dobar,
nek' me vodi na jedno ravno tle!
11 Zbog imena tvog, GOSPODE, ti me oživljavaš;
svojom pravdom ti me izvodiš iz užasa;
12 svojom vjernošću ti ćeš istrijebiti moje neprijatelje
i dati da propadnu svi moji protivnici,
jer ja sam tvoj sluga.
Psalam 144 (143)
1 Od Davida.
Blagoslovljen budi GOSPOD, stijena moja,
koji priprema moj ruke za boj,
moje pesnice[516] za bitku.
2 On je moj saveznik, moja utvrda,
moja tvrđava, i moj osloboditelj,
moj štit, i ja se sklanjam blizu njega;
on svrstava moj narod[517] pod moju vlast.
3 GOSPODE, što je čovjek, da ga ti poznaješ,
taj smrtnik da ti na njega misliš?
4 čovjek sliči vjetru,
a njegovi dani sjeni koja prolazi.
5 GOSPODE, otvori nebesa i siđi.
dodirni planine da zadime.
6 Izbaci munje, rasprši ih,
pošalji svoje strijele, razbacaj ih[518].
7 Odozgo, pruži ruku za spasiti mene,
za osloboditi me velikih voda,
ruku jedna strane rase,
9 čija su usta lažljiva
i desnica krivokletnička[519].
9 Bože, ja ću tebi zapjevati jednu novu pjesmu,
i za tebe svirat ću na harfi s deset struna:
10 to si ti koji daješ pobjedu kraljevima,
koji spašavaš svog slugu Davida
od mača ubojičkog.
11 Spasi me i oslobodi me
od ruku jedne strane loze,
čija usta su lažljiva
i desnica krivokletnička.
12 Tako su naši sinovi kao biljke,
dobro došli od svojeg mladog doba;
a naše su kćeri karijatide[520],
uzorci za jednu palaču.
13 Naši su tavani puni,
pretrpani svim vrstama stvari.
Naša se stada umnožavaju tisućama,
desetinama tisuća u našim poljima.
14 Naši saveznici nose tovar[521];
nema više ni breše ni izlaza,
nema više uzbune na našim trgovima.
15 Sretan narod koji to sve ima!
Sretan narod koji ima Boga za GOSPODA!
Psalam 145 (144), alfabetski
1 Hvalospjev. Od Davida .
Moj Bože, kralju moj, ja ću tebi klicati
i blagosiljat ću tvoje ime zauvijek[522].
2 Svaki ću te dan blagosiljati
i slavit ću tvoje ime zauvijek .
3 GOSPOD je velik, prepun hvalospjeva;
njegova je veličina neistraživa.
4 Iz jednog pokoljenja u drugo hvalit će se tvoja djela,
proglašavat će se tvoji podvizi.
5 Ja ću ponavljati priče o tvojim čudima,
blještavu slavu tvojeg sjaja.
6 Govorit će se snaga tvojih čuda
a ja ću pričati tvoje junačke podvige.
7 Slavit će se sjećanje na tvoja bezmjerna dobročinstva,
klicat će se tvoja pravda.
8 GOSPOD je dobrohotan i milosrdan,
spor na gnjevu i od velike vjernosti.
9 GOSPOD je dobar za sve,
pun nježnosti za sva svoja djela.
10 Sva zajedno, tvoja djela će te hvaliti GOSPODE,
a tvoji će te vjernici blagosiljati.
11 Oni će ti govoriti slavu tvoje vladavine
i govorit će o tvojim junaštvima,
12 otkrivajući ljudima tvoje podvige
i blješteću slavu tvoje vladavine.
13 Tvoja vladavina je jedna vladavina u svim vremenima
a tvoje carstvo traje kroz sve vjekove.
13b (Bog je istinski
vjeran u svim svojim djelima[523]).
14 GOSPOD je oslonac svima koji padaju,
on uspravlja sve one koji se poviju.
15 Očiju na tebi, oni se svi ufaju,
a ti njima daješ hranu u željeno vrijeme;
16 ti otvaraš ruku svoju
i nasićuješ sve živuće koje voliš.
17 GOSPOD je pravedan u svim svojim putovima,
vjeran u svim svojim djelima.
18 GOSPOD je blizu svima onima koji ga zazivaju,
svima onima koji ga istinski zazivaju.
19 On izvršava volju onima koji ga se boje[524],
on sluša njihove krike i spašava ih.
20 GOSPOD čuva sve svoje prijatelje,
ali on uklanja sve nevjernike.
21 Moja će usta izgovarati hvalospjev o GOSPODU,
i svako će tijelo blagosiljati njegovo sveto ime,
® za uvijek[525]!
Psalam 141 (140)
1 Aleluja[526]!
O moja dušo, hvali GOSPODA!
2 Sav svoj život ja ću hvaliti GOSPODA,
ostatak dana svojih, ja ću svirati za svog Boga[527].
3 Ne računajte na prinčeve,
ni na ljude nesposobne spasiti:
4 njihov će dah otići, oni će se vratiti u prašinu svoju,
i u onaj dan, ruševina je od njihovih nauma.
5 Sretan koji za pomoć ima Boga Jakovljevog,
i za ufanje GOSPODA, njegovog Boga!
6 Tvorac zemlje i nebesa,
mora , svega što se tu nalazi,
on je vječiti čuvar istine:
7 on čini zadovoljštinu potlačenima,
on daje kruha izgladnjelima;
GOSPOD razvezuje zatvorenike,
8 GOSPOD otvara oči slijepcima,
GOSPOD uspravlja one koji se poviju,
GOSPOD voli pravednike,
9 GOSPOD štiti izbjeglice,
on podupire siroče i udovicu,
ali smućuje opake.
10 GOSPOD će vladati za uvijek.
On je tvoj Bog, Sion, iz vijeka u vijek!
Aleluja!
Psalam 147 (146-147)
1 Aleluja[528]!
Kako je dobro opjevavati našeg Boga,
kako je ugodno njega ako hvaliti!
2 GOSPOD, koji nanovo izgradi Jeruzalem[529],
prikupit će prognanine Izraelove.
3 To je on koji je izliječio slomljena srca
i zavidao njihove rane.
4 On prebrojava zvijezde;
na svaku stavlja jedno ime.
5 Naš Gospodin je velik i pun snage;
njegov je razum beskonačan.
6 GOSPOD podupira ponižene,
sve do zemlje on spušta nevjernike.
7 Zapjevajte za GOSPODA djelo milosti,
svirajte za našeg Boga na kitari[530];
8 to je on koji pokriva nebo oblacima,
koji priprema kišu za zemlju
i daje travi nicati po planinama;
9 on daje hranu stoci
i malim gavranima koji išću.
10 On ne pridaje važnosti podvizima konja,
on se ne zanima za mišiće[531] ljudske.
11 Već se GOSPOD zanima za one koji se njega boje,
za one koji se uzdaju u njegovu vjernost.
12 Slavi GOSPODA , Jeruzaleme!
Sione, hvali svog Boga.
13 Jer on je ojačao zasune tvojih vrata[532];
kod tebe on je blagoslovio sinove tvoje.
14 On koji daje mir tvojem području,
on te nasićuje najfinijom pšenicom.
15 On šalje svoje zapovijedi na zemlju,
i odmah njegova riječ pojuri.
16 On raspršuje snijeg kao pahuljice vunene,
on rasipa inje kao pepeo.
17 On baca svoje komadiće leda kao mrvice;
pred njegovim mrazevima tko će odoljeti?
18 On pošalje svoju riječ, to je kopnjenje;
on učini da puhne vjetar; vode poteku.
19 On obznanjuje svoju riječ Jakovu,
svoje naloge i svoje zapovijedi Izraelu.
20 To, on nije učinio niti za jedan od naroda,
a oni ne poznaju njegovih zapovijedi.
Aleluja!
Psalam 148
1 Aleluja[533]!
Hvalite GOSPODA s nebesa:
hvalite ga, u visinama;
2 hvalite ga, vi svi anđeli njegovi[534];
hvalite ga, vi sva vojsko njegova[535]
3 hvalite ga, sunce i mjeseče,
hvalite ga, vi sve zvijezde blistave;
4 hvalite ga, vi najuzvišeniji u nebesima,
i vi vode koje ste povrh nebesa.
5 Nek' oni hvale ime GOSPODOVO,
jer on zapovjedi, i oni biše stvoreni.
6 On njih postavi za uvijek;
un utvrdi zakone koji neće proći[536].
7 Hvalite GOSPODA sa zemlje:
zmajevi i vi svi ponori[537],
8 vatra i grad, snijeg i magluština,
vjetar olujni izvršavat će njegovu riječ,
9 planine i sva brda,
plodonosno drveće i svi cedrovi,
10 divlje zvijeri i sva stoka,
reptili i ptice,
11 kraljevi zemaljski i svi puci,
prinčevi i svi poglavari zemaljski,
12 mladi ljudi, vi također djevojke,
starci i djeco!
13 Nek' oni hvale ime GOSPODOVO,
jer njegovo ime je uzvišeno, on sam,
njegova slava gospoduje zemljom i nebesima.
14 On je uzdigao čelo svojeg naroda.
Hvalospjev za sve tvoje vjernike,
sinove Izraelove, narod koji je njemu blizak!
Aleluja!
Psalam 149
1 Aleluja[538]!
Pjevajte za GOSPODA jednu pjesmu novu;
pjevajte njegov hvalospjev u saboru vjernih.
2 Nek' Izrael se raduje svojem Stvoritelju,
nek' sinovi Siona slave[539] svojeg kralja.
3 Nek' oni hvale ime njegovo plesom;
nek' sviraju za njega bubnjem i kitarom[540].
4 Jer GOSPOD podjeljuje milost svom narodu;
on urešava pobjedu poniznima.
5 Nek vjernici kliču slaveći ga,
nek' na svojim prostiračima vrište od radosti,
6 veličajući Boga punim grlom,
držeći u ruci mač s dvije oštrice.
7 Izvršiti osvetu neznabožcima
i kazniti narode,
8 staviti u lance njihove kraljeve
i staviti u okove njihove najprobranije,
9 izvršiti protiv njih jedan pisani zakon,
to je čast svih vjernika!
Aleluja!
Psalam 150
1 Aleluja[541]!
Hvalite Boga u njegovom svetištu;
hvalite ga u tvrđi njegovog svoga.
2 Hvalite ga za njegove podvige;
hvalite ga za toliko veličine.
3 Hvalite ga trubljenjem roga;
hvalite ga harfom i kitarom[542];
4 hvalite ga bubnjem i plesom;
hvalite ga strunama i frulom;
5 hvalite ga zvonkim cimbalima;
hvalite ga cimbalima burnih klicanja[543].
Nek' sve što diše hvali GOSPODA!
Aleluja[544]!

Podrubnice uz Psalme[uredi]

 • [1]Kod starih čitanje se obavljalo glasno ili poluglasno (vidjeti Akt 8.28-30).
 • [2]Pljeva je opna na zrnu pšeničnom; nakon što bi bila tučena pšenica bi se bacala u zrak, zrno bi padalo na tle, a vjetar bi odnosio laganiju pljevu.
 • [3]To govore pobunjeni kraljevi.
 • [4]obnarodovati odluku®: to je kralj, označen kao pomazanik u r. 2, koji govori - ti si moj sin®: formula usvajanja; vidjeti također 2S 7.14.
 • [5]učinite počast sinu ili dajte poljubac sinu: poljubac je bio znak poštovanja. Hebrejski tekst od početka 12. redka nejasan je.
 • [6]Ništavilo i laž možda su ovdje slike koje označavaju idole (vidjeti Am 2.4).
 • [7]Ili na svojim prostiračima (vidjeti Ps 149.5).
 • [8]Nesiguran prijevod.
 • [9]Drugi prijevod od početka 9. redka U miru ja liježem i odmah zaspem - jer samo ti®u sigurnosti: drugi prijevod jer ti GOSPODE, ti me činiš ostati u sigurnosti u samoći.
 • [10]Drugi prijevod: ja pripremam za tebe molitvu svoju ili žrtvu svoju (usp. Lv 6.5).
 • [11]Drugi prijevod ne kažnjavaj me u srdžbi svojoj, ne ispravljaj me u gnjevu svome.
 • [12]Kuš Benjaminit: neidentificirana osoba.
 • [13]Drugi prijevod ako ja bezrazložno ogulim svog protivnika.
 • [14]koji ispituje srca i utrobu: tj. koji poznaje ono što ima najtajnije u ljudskoj osobi (misli, namjere, osjećanja).
 • [15]Drugi prijevod ako se ne preobrati.
 • [16]Ili on baca plamteće strijele.
 • [17]gitit: nepoznata riječ. Neke stare verzije vide tu jedno glazbalo, podrijetlom iz mjesta Gat; drugi pjesmu za berbu.
 • [18]Tekst kraja 2. redka je nejasan. Stara grčka verzija je razumjela: poošto je tvoja slava bila uzdignuta iznad nebesa; sirijska, aramejske i latinska verzija budući da si ti stavio svoju slavu iznad nebesa - drugi mogući prijevod tvoje ime ponavlja tvoju nebesku slavu ustima najmanjih i dojenčadi.
 • [19]Drugi prijevod razumije ti si pripremio jednu zahvalnicu. Ovaj je tekst u ovom oblmiku citiran u Mt 21.16.
 • [20]Stare verzije su razumjele ti si ga spustio tek malo spram anđela. U toj formi je citat u He 2.7.
 • [21]almut laben: dvije hebrejske riječi nepoznatog značenja. Stara aramejska verzija je razumijevala na smrt sinovljevu. Neki ocjenjuju radije kako ovaj izraz označava glazbalo (još ni danas ne zna se koje).
 • [22]vrata smrti: slikoviti izraz koji označava područje smrti.
 • [23]sourdine: liturgijska indikacija (muzika treba biti odsvirana što tiše i polaganije).
 • [24]U starim grčkim i latinskim verzijama Ps 9 i 10 držani su kao jednistven psalam, otkud pomak u numeriranju psalama koji slijede.
 • [25]Drugi prijevod on kune ( kao u 1Krlj 21.10,13; Jb 1.5, 11; 2.5,9). Za izbjeći jedan šokantan izraz (prokleti Gospodina), autor se opredijelio za zaobilazan način izražavanja.
 • [26]Nema tu Boga: drugi prijevod Bog je nesposoban djelovati ( vidjeti r. 11 i 13).
 • [27]Drugi prijevod slomljeni, slabi se stropoštavaju i padaju u njegovu vlast.
 • [28]Drugi prijevod neće nastaviti zastrašivati ljude potekle od zemlje.
 • [29]Psalam 11 (10) broj indiciran u zagradi odgovara broju psalma u starim grčkim i latinskim verzijama. Vidjeti Ps 10.1 i bilješku - bježite u vašu planinu, male ptice: drugi prijevod bježite iz svoje planine.
 • [30]mreže: drugi prijevod zapaljeni ugljen - takva je kupa koju oni dijele ili takva je sudbina u kojoj on i imaju udio.
 • [31]Drugi prijevod njegovo lice gleda pravednost.
 • [32]Drugi prijevod onaj koji njega želi.
 • [33]Nesiguran prijevod.
 • [34]Kraj teksta ovog psalma nejasan je.
 • [35]Drugi prijevod Bog nema nikakve moći na zemlji ; vidjeti također Ps 10.4 i bilješku.
 • [36]Drugi prijevod mijenja sudbinu svog puka (vidjeti Oz 6.11).
 • [37]šator Gospodov na jedan poetski načinoznačava Božji templ u Jeruzalemu (vidjeti Ps 76.3), bilo u sjećanje na *šator susretanja u vrijeme Izlaska (Izl 33.7), bilo u sjećanje na šator Davidov za skloniti *kovčeg saveza (2 S 6.17).
 • [38]ili koji govori istinu kad kao što misli.
 • [39]Miktam: vjerojatno tehnički termin čiji je smisao nepoznat. Nalazi se i u Ps 56-60.
 • [40]Ja rekoh: prema nekolikim starim hebrejskim rukopisima, kao i grčkim i latinskim verzijama. Većina hebrejskih rukopisa čitaju ti kažeš (u singularu ženskog roda).
 • [41]Hebrejski tekst od 3. r. nejasan je. Umjesto božanstva ove zemlje neki prevode s vjernici koji su u zemlji.
 • [42]Nasrće se u njihovu sljedbu: drugi prijevod kupuje se jedan drugi (bog) - libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [43]moj udjelu iz kupe ili udijelu koji mi pripada (vidjeti Dt 18.2) ili još moja sudbinu (vidjeti Ps 11.6 i bilješku).
 • [44]moja savjest (hebrejski moji bubrezi):Izraeliti smještaju koji put u bubrege sjedište mislii tajnih osjećanja (vidjeti Jr 12.2; Ps 7.10 i bilješku).
 • [45]Drugi prijevod čovjek budući nagrađen prema riječi tvojih usana, ja sam čuvao® - propisane putove: prijevod nesiguran.
 • [46]Drugi prijevodi od neprijatelja koji me okružuju s mržnjom ili s nezasitnošću.
 • [47]Nesiguran prijevod.
 • [48]Odgovarajući hebrejski tekst nejasan.
 • [49]Odgovarajući hebrejski tekst nejasan.
 • [50]Termin ovdje preveden s oružje obično znači rog, simbol moći.
 • [51]Umjesto sveze u korespondentnom tekstu iz 2S 22.5 nalazi se valovi - Belail (tj. koji ne vrijedi ništa) pojavljuje se ovdje kao vlastito ime personificirane smrti. U formi Beliar NZ koristi ovo ime za označiti đavola (2Ko 6.15).
 • [52]slikoviti izraz za označiti veliku opasnost kojoj se ne može izmaknuti.
 • [53]Slikoviti izraz koji nesumnjivo znači da Bog održava Davidovog nasljednika kao kralja Jeruzalema (vidjeti Ps 132.17; 2S 212.17; 1Krlj 11.36 i bilješku).
 • [54]Drugi prijevod ja izmičem trupi (gusara).
 • [55]tvoja desnica: desna je ruka ruka naklonosti (vidjeti Ps 17.7) - tvoja me skrb podiže: drugi prijevod spuštajući se sve do mene (vidjeti r. 10) ti me podižeš.
 • [56]Slika prikazuje neprijatelja u bijegu ili potpuno pobijeđenog.
 • [57]oni napuštaju svoje utvrde nesiguran prijevod. Drugi prijevodi oni hramaju izvan svojih putova ili oni napuštaju tabor®
 • [58]Njihov sklad (tj. harmonični zvukovi koje proizvode): prijevod nesiguran; drugi prijevod Njihov rukopis (predstavljen konstelacijom) je čitljiv na svoj zemlji - dolje: tj. u nebesima (r. 2) ili na kraju svijeta (r. 5a).
 • [59]Drugi prijevod ona čini pogled blistajućim.
 • [60]Drugi prijevod postaje razborit.
 • [61]Ovaj blagoslov izgovoren je nad kraljem Jeruzalema (vidjeti r. 6,7,10).
 • [62]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [63]Daj pobjedu! kralja će nam odgovoriti: drugi prijeved, oslonjen o staru grčku verziju, daj pobjedu kralju i odgovori nam!
 • [64]čini se da su riječi r. 9-13 upućene kralju.
 • [65]Vjerojatno prve riječi jedne poznate melodije, na koju se trebao pjevati ovaj psalam.
 • [66]Drugi prijevod ti stoluješ u sred hvalospjeva Izraelovih.
 • [67]Bašan: oblast slavna po uzgoju krupne stoke; na sjeveru Transjordanije.
 • [68]Korespondentni hebrejski tekst je nejasan.
 • [69]Hebrejski tekst u r. 30-32 nejasan je i prijevod nesiguran.
 • [70]ti uljem namirišiš® orijentalna gostoljubivost (vidjeti Lk 7.46) - moja je kupa®: drugi prijevod moj kupa preobiluje.
 • [71]Drugi prijevod ja ću stanovati (vidjeti Ps 27.4).
 • [72]Drugi prijevod, oslonjen o stare verzije, koji se ne diže ,on sam, prema zlu.
 • [73]to je Jakov: drukčije rečene to su istinski Izraeliti - Drugi prijevodi: stara grčka verzija koji traže lice Boga Jakov-ljevog (njegovu nazočnost): stara sirijska verzija koji traže tvoje lice, o Bože Jakovljev.
 • [74]U hebrejskom tekstu ovog psalma svaki redak počinje jednim različitim suglasnikom (Alef, Bet, Gimel, etc®) otkud ime "alfabetski psalmi" dano psalmima složenim prema ovom principu: 34; 37; 111; 112; 119; 145 i, djelimice, ansambl formiran od Ps 9 i 10. Vidjeti također Posl. 31.10-31; Lm 1-4; Na 1.2-11; Si 51.13-30.
 • [75]Hebrejski tekst nejasan - stare verzije zebnje mog srca su se umnožile.
 • [76]Vidjeti Ps 7.10 i bilješku.
 • [77]ili za požderati moje tijelo: izraz označava možda klevetu.
 • [78]ili umiljatost (vidjeti Ps 90.17).
 • [79]Vidjeti Ps 15.1 i bilješku.
 • [80]Drugi prijevod srce moje govori što si ti rekao.
 • [81]Početak r. 13 je signaliziran u hebrejskim manuskriptima kao nejasan.
 • [82]U r. 14 može se misliti da autor psalma govori samom sebi.
 • [83]gesta molitve (vidjeti Ne 8.6; Ezd 9.5 i bilješku).
 • [84]Drugi mogući prijevod snaga koja spašava, to je njegov pomazanik.
 • [85]Grčka verzija precizira ovdje za Zaključiti blagdan šatora (vidjeti Dt 16.13-15). Prema Za 14.13-19, za vrijeme tog blagdana molilo za za dobiti kišu.
 • [86]kad njegova svetost bljesne:: prijevod nesiguran jednog nejasnog teksta; grčka i sirijska verzija imaju u dvorištu njegovog *svetišta; latinska verzija ima u svetim ornamentima.
 • [87]Kanaansko ime za brdo Hermon (Dt 3.9).
 • [88]Tj. munjama.
 • [89]Vidjeti Br. 20.1.
 • [90]Drugi prijevod nagoni gazele prijevremeno donositimlade.
 • [91]Ili nad velikim oceanom ili još od potopa.
 • [92]Kuća Davidova ili kraljevska palača (vidjeti 2S 5.11), kao što razumije stara grčka verzija; ili Templ,kao što razumije stara aramejska verzija. židovska liturgija koristi ovaj psalam za slaviti obljetnicu posvećivanja oltara u Templu (vidjeti 1M 4.52-59).
 • [93]Drugi prijevod daleko od onih koji silaze u jamu.
 • [94]Drugi prijevod ti si postavio jednu tvrđavu na mojoj planini.
 • [95]Tj. po smrti mojoj.
 • [96]Prazne tlapnje tj. idole.
 • [97]Drugi mogući prijevod ja čujem brbljanje svjetine, uokolo to je užas (vidjeti Jr 6.25).
 • [98]Ima mišljenja da se to odnosi na mađijske prakse.
 • [99]Drugi prijevod od napada jezika (govora).
 • [100]Nesiguran prijevod.
 • [101]U dan kad te susretne ili, slijedeći staru grčku verziju, Drugi prijevod u povoljnom trenutku (kao u Iz 49.8; Ps 69.14) - velike vode: vidjeti Ps 18.17 i bilješku.
 • [102]Tekst posljednjeg dijela hebrejskog teksta 7. redka je nejasan.
 • [103]Stare su verzije imale (da se) on(i) ne priližava(ju) tebi.
 • [104]Vidjeti Ps 92.4.
 • [105]Radi se o glazbalima iz r. 2.
 • [106]Drugi prijevod On je taj koji kaže, i to bude, on kkoji zapovjedi i to postane.
 • [107]Vidjeti Ps 25.1 i bilješku.
 • [108]Aluzija na epizodu ispričanu u 1S 21.14-15.
 • [109]Drugi prijevod vi koji ste njemu posvećeni.
 • [110]Lavovi: stare grčke i sirijske verzije vjerovale su da su ovdje prepoznale jedan slikoviti govor pa su prevele bogataši.
 • [111]Oni vape: radi se o pravednicima u r. 16.
 • [112]Drugi prijevod potegni koplje i sjekiru pred progoniteljima mojim.
 • [113]Vidjeti Ps 1.4 i bilješku.
 • [114]Drugi prijevod bez uspjeha.
 • [115]izopačeni: prijevod nesiguran - ja ne znam zašto ili ja njih ne poznajem.
 • [116]Prijevod nesiguran.
 • [117]Ili najvišim planinama.
 • [118]Hebrejska riječ prevedena sa slasti evocira edenski vrt (Stv 2.8).
 • [119]Alef: vidjeti Ps 25.1 i bilješku - ne postupaj®zločinaca ili ne budi ljubomoran zbog zločinaca.
 • [120]tvoj korak ili tvoj put (tj. tvoje ponašanje) ili tvoju sudbinu - stara grčka verzija Otkrij svoj put Gospodinu.
 • [121]Drugi prijevod to bi bilo zlo ili to bi bilo loše učinjeno.
 • [122]Jer on vidi dolazak svog dana: hebrejski tekst ne precizira radi li se o Danu Gospodovom (vidjeti Iz 2.12) ili o anu bezbožnikovom, tj. o danu kad će ovaj podnositi posljedice svojih zlodjela (vidjeti Ez 21.30).
 • [123]onog koji hodi pravo: hebrejski izraz je jedinstven u ST; stara grčka verzija ga nadomješta s ljudi pravednog srca
 • [[#ancrage_124 |[124 ]]] ( vidjeti Ps 7.11).
 • [125]oni koje on blagoslovi: hebrejski tekst ne dopušta precizirati subjekt, tj. da li oni koje Bog blagoslovi ili oni koje pravednik blagoslovi.
 • [126]Drugi prijevod pogledaj časnost, vidi pravednost.
 • [127]Stara grčka verzija ovaj spomen pridodaje slavljenju šabata, prema Lv 24.7-8. U Ps 70.1 aramejka verzija dodaje nuđenje tamjana, prema Lv 2.2.
 • [128]Vidjeti Ps 6.2 i bilješku.
 • [129]Jedutun ili Jeditun: prema 1Krn 16.38-42, Jedutun je predak jedne grupe *levita, zadužen za pjevanje tijekom kulta i nadziranje vrata Templa.
 • [130]Drugi prijevod bez koristi, ili za dobro, ili za njegovo dobro.
 • [131]Na hebrejskom ima jedna igra riječi između trajanje i kratkotrajan (kratkovječan)
 • [132]Nesiguran prijevod. Rahab (vidjeti Ps 89.11): jedno od čudovišta iz primitivnog kaosa; usporediti s Jb 9.13 - Stare grčke i sirijske verzije: i nije se okrenuo prema ništavnostima (idolima).
 • [133]uši za čuti (da GOSPOD ne ište žrtava) - Drugi tekst (grčka verzija i psaltir rimski) ti si mi oblikovao jedno tijelo; u tom posljednjem obliku redak je citiran u He 10.5.
 • [134]Prijevod nesiguran. Drugi prijevod u svitak knjigemi je propisano vršiti volju tvoju - Stare verzije sa svitkom jedne knjige pisane za mene (Jn 5.39; He 10.7).
 • [135]Gospodin je prispodobljen jednom prijatelju koji skrbi o bolesniku.
 • [136]Drugi prijevod ti si me zadržao u mojoj nedužnosti.
 • [137]Ovaj posljednji redak služi za zaključak prvoj knjizi psaltira (Ps 1-41). Vidjeti Ps 72.18-19; 89.53.
 • [138]Prema 1Krn 6.22; 9.19; 26.1; Krn 20.19 ptotmci Korejevi bijahu pjavači ili ključari Templa. Ps 42-49; 84-85; 87-88 pripadahu njihovom repertoaru.
 • [139]ja sam prešao prepreku: prijevod nesiguran - da me vodi®prijevod ovdje slijedi grčku verziju.
 • [140]Hermon impozantna planina na sjeveru Palestine - brdo Misear ( ili Malo Brdo) nije moglo biti identificirano.
 • [141]Prijevod nesiguran.
 • [142]Preuzimanje određenih redaka (43.2b: 42.10b) i nadasve istopg refraina (43.5: 42.6, 12) dopušta misliti da Ps 42 i 43 formiraju od početka jedan jedinstven psalam.
 • [143]Vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [144]Vidjeti Ps 42.1 i bilješku.
 • [145]Predak Izraelov, ovdje personificira cijeli narod; vidjeti Ps 14.7.
 • [146]Znak prijezira kao i klimanje glavom.
 • [147]Tj. u pustinji.
 • [148]Drugi mogući prijevod protiv, tebe, tj. vrijeđajući te.
 • [149]na ljiljanima: ljiljani možda predstavljaju prve riječi jedne pjesme poznate na melodiju kojom je trebalo pjevati ovaj psalam. neki međutim misle da termin preveden s ljiljani prije označava jedno glazbalo - sinovi Korejevi: vidjeti Ps 42.1 i bilješku - pjesma o ljubavi: drugi, prijevod pjesma ljubljenih.
 • [150]Nek tvoja desnica®prijevod nesiguran; drugi mogući prijevod nek' tvoja desnica izbacuje strahovite udarce - s. žerom (lat. verzija) i Ibn Ezra (nekadašnji židovski komentator ) su smatrali da tvoja desnica te pouči udarcima žestokim. — Stara grčka verzija tvoja ruka desna vodit će te čudesno.
 • [151]Može se razumjeti neprijatelji kraljevi pogođeni su u sred srca.
 • [152]SZ primjenjuje katkada termin bog za označiti ljude (Ps 82.6; Izl 4.16; vidjeti Jn 10.34-35). čini se da je ovdje usmjereno na kralja. Stare su verzije razumjele r. 7 kao da se obraća Gospodinu; He 1.8-9 ga aplicira Sinu - Moderni prevoditelji predlažu katkada tvoj prijestol je onaj Božji (vidjeti 1Krn 29.23), ili tvoj prijestol je kao onaj Božji.
 • [153]mirha, aloja, cimetnjak: biljni mirisi - napjevi: prijevod nesiguran.
 • [154]gospođa (dama) nalazi se još samo u Ne 2.6; on možda označava kraljicu majku - Ofir: vidjeti 1Krlj 9.28 i bilješku; zlato uvezeno iz te zemlje bilo je posebno glasovito.
 • [155]Redci 7-11 čini se upućeni su kraljici, na dan njenog vjenčanja.
 • [156]kćeri Tira: prema nekima ovaj izraz trebao bi aludirati na Jezabel, tirsku princezu koju je oženio izraelski kralj Akhab (1Krlj 16.31). Verojatnije kći Tira je figurativni izraz koji podcrtava bogatstvo kraljevske zaručnice.
 • [157]sinovi Korejevi: vidjeti Ps 42.1 i bilješku - al-alamôth: neke verzije su razumjeleza mlade djevojke; stara grčka verzija za tajne. Na svaki način radi se o prvim riječima jedne poznate pjesme. Neki su htjeli približiti ovaj termin naslovu almouth koji se nalazi u Ps 9.1 (vidjeti bilješku).
 • [158]Grčka i aramejska verzija imaju štitove.
 • [159]Vidjeti Ps 42.1 i bilješku.
 • [160]Jakov: vidjeti Ps 44.5 i bilješku.
 • [161]Stare grčke i sirijske verzije su prevele prinčevi naroda su sjedinjeni u Bogu Abrahamovom.
 • [162]Slikovita apelacija kraljeva, kao u Ps 84.10 i 89.19.
 • [163]Vidjeti Ps 42.1 i bilješku.
 • [164]Krajnji Sjever: u Iz 14.13 isti izraz aludira na kanaansku mitologiju; ona označava planinu gdje su skupljali kanaanski bogovi, središte, gdje, prema toj mitologiji, su donošene odluke glede zemlje. U slikovitom obliku Ps 48 podtvrđuje ovdje da je to središte, u stvari, Sion, grad Božji.
 • [165]Vjerojatno lađe za duge plovidbe; vidjeti Ps 72.10; Jon 1.3 i bilješke.
 • [166]Kraj redka je teško razumljiv. Stare verzije predlažu vrlo različite smislove: grčka za uvijek; latinska u smrti; sirijska s one strane smrti; aramejska kao u vrijeme naše mladosti.
 • [167]Vidjeti Ps 42.1 i bilješku.
 • [168]Vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [169]Hebrejski tekst nejasan i prijevod nesiguran.
 • [170]njegovu otkupninu: hebrejski ne dopušta razumjeti čiju otkupninu svoju vlastitu (kao stara grčka verzija ili otkupninu onog drugog ( kao latinska verzija sv. žeroma).
 • [171]Drugi mogući prijevod r. 9. Otkupnina njihovog života je skupocjena; nedostajat će uvijek (novca za isplatiti ju.).
 • [172]Oni vjeruju ®vječne: prijevod nesiguran; stare verzije su razumjele njihov grob njihovo je vječno počivalište - Dati svoje ime jednoj zemlji: slikoviti izraz koji znači da se smatra vječnim vlasnikom te zemlje. Vidjeti jedan analogan izraz u 2S 12.28.
 • [173]njihove rasprave: prema hebrejskom tekstu spisi; hebrejski tekst kojeg židovska tradicija smatra kao "za čitati" njiho-va stijena, tj. njihova pomoć (kao stara grčka verzija) ili njihov bog (kao u Dt 32.31) - hebrejski tekst kraja redka je nejasan.
 • [174]ali koji nije shvatio: na hebrejskom ovaj dio od r. 21 čini igru riječi s korespondentnim dijelom r. 13 (on) ne provede noć. Stare verzije prevode ova dva redka na isti način.
 • [175]Asaf: predak jedne *levitske obitelji zadužene za pjevanje u Templu (1Krn 6.16-17, 24; 2Krn 35.15). Psalmi 73-80 činili su dio njegovog repertoara.
 • [176]Bog bogova ili Najveći od bogova, ili Vrhovni Bog.
 • [177]Stare grčke i sirijske verzije imaju životinjke planina i goveda.
 • [178]Prijevod podržan od stare aramejske verzije - drugi prijevod ponudi Bogu u žrtvu hvalospjev; ista mogućnost u r. 25.
 • [179]Hebrejski tekst ovdje zadaje poteškoću; čini se da čuva jednu do druge dvije moguće forme tog stiha: 1) ti sebi zamišljaš da sam ja kao ti (forma potvrđena starim verzijama); 2) ti sebi zamišljaš da si ”Ja jesam“ ( ”ja jesam“ budući imenom kojim Bog sam sebe označava u Izl 3.14).
 • [180]Stare grčke i sirijske verzije imale su ondje je put gdje®; jedna druga grčka i jedna latinska verzija imale su onome čije ponašanje je pošteno ja ću pokazati®
 • [181]Grčke i sirijske verzije imaju različiti tekst: tako ćeš ti biti priznat pravednim u svojim riječima, i pobijedit ćeš kad ti se bude sudilo. U ovoj formi tekst je citiran u Rm 3.4.
 • [182]Smisao ovako prevedene riječi nejsiguran je.
 • [183]Hizopa (miloduh): vidjeti Lv 14.4 i bilješku.
 • [184]Drugi prijevodi oslobodi me krvi (žrtava); ili učini da moja krv ne bude prolivena; ili još očisti me od krvi (koju sam ja prolio), vidjeti 2S 11.14-17.
 • [185]Nedjeljive ponude: vidjeti Lv 6.15-16.
 • [186]junaka: stare su verzije prevele čovjeka; ali prijevod je pokušao tu reproducirati jednu igru s riječima koju hebrejski ima između guibbôr u r. 3 (hvalisavac, razmetljivac) i guèe≤be≤r (r. 9), izražens junak.
 • [187]Nepoznati tehnički termin., kojeg se može naći i u Ps 88.1. Stara grčka verzija prevodi ga kao vlastito ime (vidjeti Stv 28.9); druge grčke verzije i latinske verzije imaju u zboru.
 • [188]Ps 53 reproducira Ps 14 u nekoliko detalja: on ima jednu adresu (r.1); ime Bog zamjenjuje apelaciju Gospodin; naj-zad sadržaj r. 6 razlikuje ga od onog koresnondentnih redaka u Ps 14 - Za bilješke vidjeti Ps 14.
 • [189]Zifiti: stanovnici sela Zif, na jugu Judeje; oni su odbili reći Sauli,za skrovište Davidovo.
 • [190]Drugi prijevod: Gospodin je među onima koji mene podupiru.
 • [191]Nek' se ruševina obori na njih: prijevod nesiguran - opakost je kod njih: drugi prijevod kad nesreće budu došle kod njih.
 • [192]Autor čini se ovdje označava jednog posebnog čovjeka, možda svojeg negdašnjeg prijatelja.
 • [193]tvoj teret: koresopondirajući hebrejski termin ne nalazi se nigdjr drugdje u SZ. On je ovdje preveden prema smislu koji ima u tradicionalnim židovskim komentarima (Talmud); prijevod ostaje nesiguran - on neće nikad ostaviti pravednika posrati: drugi prijevod on neće pustiti pravednika posrtati zauvijek.
 • [194]Al yônath eåle≤m rehôqîm.: prijevod je odustao od prevođenja ovih četiriju hebrejskih riječi, koje indiciraju možda naslov melodije na koju je trebalo pjevati Ps 56. Modificirajući malo tekst neki predlažu prevesti s "golubica dalekih bogova" - miktâm: vidjeti Ps 16.1 i bilješku.
 • [195]Prijevod pretpostavljen.
 • [196]Ili u tvoje knjige.
 • [197] Al-tasheheåth(ne uništavaj) je možda naslov jedne melodije na koju je trebalo pjevatiPs 57; 58; 59; 75 - miktâm: vidjeti Ps 16.1 i bilješku.
 • [198]Ili koja gutaju kao plamen.
 • [199]Vidjeti Ps 92.4.
 • [200] Al-tasheheåth(ne uništavaj) ,prijevod nesiguran, je možda naslov jedne melodije na koju je trebalo pjevati Ps 57; 58; 59; 75 - miktâm: vidjeti Ps 16.1 i bilješku.
 • [201]Prijevod prvih riječi ovog psalma nesiguran je; drugi prijevod (vjerojatan): je li istina, vi bogovi, da vi govorite prav-du?
 • [202]Vi pronosite: prijevod nesiguran. Drugi prijevod vi važete (aluzija na vagu u ruci pravde). Stare grčke i sirijske ver-zije imale su vaše ruke tkaju nepravdu.
 • [203]Vjerojatan prijevod.
 • [204]Prijevod pretpostavljen.
 • [205]Al-tasheheåth(ne uništavaj) je moždanaslov jedne melodije na koju je trebalo pjevatiPs 57; 58; 59; 75 - miktâm: vidjeti Ps 16.1 i bilješku.
 • [206]Vidjeti Ps 44.5.
 • [207]Hebrejski tekst oni provode noć; tri stare verzije oni cmizdre (stenju). Na hebrejskom dva korespondirajuća glagola u tim prijevodima imaju vrlo bliske forme. Prijevod pretpostavlja da je hebrejski tekst namjerno dvojan.
 • [208]Al-tasheheåth(ne uništavaj) je možda naslov jedne melodije na koju je trebalo pjevati Ps 57; 58; 59; 75 - miktâm: vidjeti Ps 16.1 i bilješku.
 • [209]u svetištu ili prema svojoj svetosti - Sišem (u središnjoj Palestini) i Sukot (u Transjordaniji) su dvije Jakovljeve etape u njegovom povratku u Palestinu (vidjeti Stv 33.17-18).
 • [210]baciti sandalu: gesta prisvajanja prostora (usp Dt 25.9; Rt 4.7) - kričeći: drugi prijevod kriči radosno protiv mene.
 • [211]Drugi mogući prijevod ti si mi dao u baštinu one koji se boje imena tvog..
 • [212]Vidjeti Ps 39.1.
 • [213]onovremena vaga imala je jednu obješenu njihalicu; drugi prijevod penjući se na vagu.
 • [214]ja te žudim: na hebrejskom termini prevedeni sa jutgro i žudim sadržavaju iste konsonante  ; tekst igra na tu slič-nost.
 • [215]tvojem imenu: drugi prijevod slušajući izgovarati tvoje ime ili u tvojoj nazočnosti - ja ću podizati ruke: vidjeti Ps 28.2 i bilješku.
 • [216]Kontekst ne dopušta precizirati radi li se o zakletvi danoj zazivajući ime kralja ili ono Božje.
 • [217]Hebrejski tekst igra ovdje na sličnost glagola strijeljati i strahovati.
 • [218]Prijevod nesiguran, ali podržan od starih grčkih i sirijskih verzija. Drugi prijevodi za tebe tišina je jedan hvalospjev ili tebi jedan utišani hvalospjev.
 • [219]Ili užasavaju se.
 • [220]Prijevod kraja 2. r. nesiguran je; neki predlažu to je vaša slava da ga slavite.
 • [221]Prijevod početka 12. r. nesiguran je. sve stare verzije razlikuju ovdje jednu sliku potlačensti koju podnosi Izrael.
 • [222]Vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [223]tvoj put: figurativni izraz čest u SZ; ovdje služi označiti vodstvo Božje glede Izraela - svi poganai: drugi prijevod svi narodi.
 • [224]Drugi prijevod hvalite ili pripremite jedan put za®
 • [225]jedno sretno izbavljenje (oslobođenje): hebrejski termin tako preveden jedinstven je u SZ i njegov je prijevod neizvjestan. U kanaanskoj literaturi Ugarita isti termin označavaše primalje u svijetu bogova.
 • [226]Drugi prijevod to si ti, Bože, koji ga postavi za sirote, u tvojoj dobroti.
 • [227]urese: prijevod nesiguran; termin ovako preveden nalazi se još samo u Jb 8.6 u smislu krasota.
 • [228]Mrak-Planina (fr. Mont-Sombre): ta planina nije bila identificirana.
 • [229]Bašan: vidjeti Ps 22.13 i bilješku.
 • [230]Drugi tekst praćen od grčke i latinske verzije Gospodin je među njima, na Sinaju, u svetištu.
 • [231]Grčka i aramejska verzija ti si dao darove ljudima (to bi bila jedna aluzija na zakon dana po Bogu Izraelu za vrijeme boravka u podnožju Sinaja). U tom posljednjem obliku redak je citiran u Ep 4.8.
 • [232]vrata smrti ili sredstva za izbjeći smrt. Neki stari prevoditelji su razumjeli vrata koja vode u smrt.
 • [233]Izvor Izraelov: možda izvor Gihona, blizu zidina Jeruzalema, na istoku od grada, i odakle su polazile stanovite povorke (vidjeti 1Krlj 1.33-40).
 • [234]najmlađi (le cadet)®: prijevod je ovdje ispustio jedan nerazumljiv termin te prve fraze redka; stare verzije predlagale su riječi vrlo različite po smislu da bi bilo od kakve koristi - Judini®: ista primjedba za drugi termin na kraju ove druge fraze redka.
 • [235]Bog je ovdje možda apelacija kralja (vidjeti Ps 45.7).
 • [236]zvijer trstika: možda hipopotam ili krokodil. Neki misle da taj izraz aludira na Egipat - onima koji puze®:prijevod nesiguran.
 • [237]bogate tkanine: riječ ovako prevedena ne nalazi se drugdje i njen je prijevod nesiguran. Drugi tekstovi ambasadori (stara grčka verzija); u žurbi oni stižu (jedna druga grčka verzija i latinska verzija) - punim rukama:prijevod nesiguran; stare grčke i sirijske verzije Etiopija se primiče svojom rukom prema Bogu.
 • [238]Ili stvarajte glazbu za Gospodina (vidjeti Ps 144.9; 149.3).
 • [239]Vjerojatno jedna od melodija na koju se pjevao Psalam 69.
 • [240]Hebrejski tekst je gramatički dvojan; može se razumjeti gorljivost koju ja ćutim za tvoju kuću®ili ljubomora koju tvoja kuća budi (kod mojih protivnika)®
 • [241]Prijevod nesiguran (korespondentni hebrejski glagol ne nalazi se nigdje drugdje).
 • [242]Ili računaju.
 • [243]u spomen (memorial): vidjeti Ps 38.1 i bilješku - Ps 70 reproducira u nekim detaljima Ps 40.14-18.
 • [244]Hebrejski termin je jedinstven i prijevod je nesiguran.
 • [245]Prijevod pretpostavljen, prema jednoj grčkoj i jednoj aramejskoj verziji.
 • [246]Ili ja se upiuštam u priče o tvojim podvizima, Gospodine®
 • [247]Prijevod ovdsje slijedi "pisani" tekst; tekst koji židovska religija prihvaća kao "za čitati" ima: ti koji mi je toliko dao vidjeti® ponovo me puštaš živjeti.
 • [248]Vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [249]nek' gospodari: hebrejski termin ovako preveden čini jednu igru riječi s glagolom prevedenim s nek' siđe (r. 6) - Rijeka: vidjeti Ps 80.12 i bilješku.
 • [250]Tarsis: možda španjolska (vidjeti također bilješku uz Jon 1.3) - Otoci obično označavaju zemlje smještene s one strane Mediterana - Saba je nesumnjivona jugu Arabije a Seba na sjeveru sadašnjeg Sudana (vidjeti Iz 43.3).
 • [251]Drugi prijevod Jer.
 • [252]tj. kad bude sudio njihovim ubojicama.
 • [253]jedno prostranstvo polja: prijevod nesiguran - a iz grada, neće se®tradicionalni prijevod oni će cvjetati od grada kao trava zemaljska.
 • [254]Prema tekstu "pisanom"; tekst kojeg židovska tradicija cijeni kao "za čitati"”nek'raste ; stara grčka verzija (r. 17) Nek' njegovo ime bude blagoslovljeno zauvijek, nek' istrajava pred suncem..
 • [255]R. 18-19 su ujedno završetak psalma i završetak drugog dijela psaltira (Ps 42-72); vidjeti Ps 41.14 i bilješku.
 • [[#ancrage_256 |[256 ]]] 8 Ove posljednje riječi možda indiciraju kraj jedne kolekcije Psalama koji nose naslov Davidov.
 • [257]Vidjeti Ps 50.1 i bilješku.
 • [258]skorojevići: smisao korespondentne hebrejske riječi nije siguran; stara aramejska verzija ima podrugljivci; stara grčka verzija prijestupnici.
 • [259]Ili ono što im srce hlepi savršeno se vidi.
 • [260]Prijevod slijedi ovdje tekst kojeg židovska tradicija prihvaća kao "za čitati", tekst "pisani" on vraća svoj narod ovamo.
 • [261]Drugi prijevodi: ti progoniš njihove slike (idoli) iz grada, Gospodine®; ili Kao jedan san, Gospodine, budeći se ti ih goniš sve do njihove slike (hebrejski termin preveden s budeći se piše se i izgovara kao onaj kojeg se prevelo s iz gra-da).
 • [262]Hebrejski tekst izražava tu ideju na jedan posebniji način kao hipopotam (vidjeti Jb 40.15 i bilješku).
 • [263]Drugi prijevod, oslonjen na latinsku verziju sv. Jeronima i grčku od Simaka, ti ćeš me uzeti iza svoje slave (vidjeti Iz 58.8).
 • [264]Kao u Oz 1.2b i brojnim drugim odlomcima proročkih knjiga, glagol prodati se (prostituirati) korišten je ovdje u jednom figurativnom smislu; on je ekvivalentan gajiti kult drugih bogova.
 • [265]vidjeti Ps 50.1 i bilješku.
 • [266]stijegovi: ili statue lažnih bogova koje su osvajači postavili u Templu u Jeruzalemu.
 • [267]Hebrejski tekst nejasan.
 • [268]tvoja desna ruka: ona, koja čini dobra djela - protiv tebe: prema tekstu kojeg židovska tradicija smatra kao "za čitati“.
 • [269]Ili morska čudovišta.
 • [270]Kanaanske pjesme nađene u Ugaritu opisuju Leviatana kao jedno morsko čudovište sa sedam glava - jedoj bandi šakala ili stanovnicima pustinje.
 • [271]Drugi prijevod ne izručuj grlicu izgladnjelojzvijeri.
 • [272]Vidjeti Ps 57.1 i bilješku - Asaf: vidjetiPs 50.1 i bilješku.
 • [273]Redci 3-6 donose riječi Božje.
 • [274]Može se prevesti i ne dolazi on ni iz pustinje plania..
 • [275]VidjetiPs 50.1 i bilješku.
 • [276]Salem: skraćeno ime za Jeruzalem.. Hebrejski Salem se piše gotovo jednako kao termin kojçi označava mir (vidjeti He 7.2); otud i u staroj grčkoj verziji prijevod u miru. Vidjeti također Ps 122.6.
 • [277]Planine plijena: smisao hebrejskog termina neizvjestan je; drugi prijevod više nego planine plijena.
 • [278]Hebrejske riječi prevedene s gnjev i ljudimogfu podsjećati, igrtom riječi, na vlastiita imena Hamat (grad u Siriji) i Edom ( tradicionalni neprijatelj Izraelovog puka.
 • [279]Jeditun: vidjeti Ps 39.1 i bilješku - Asaf: vidjeti Ps 50.1 i bilješku.
 • [280]Vidjeti Ps 28.2; 88.10 i bilješke.
 • [281]Ja se podsjećam podviga Gospodinovih: prema "pisanom" hebrejskom tekstu; hebrejski tekst kojeg židovska tradicija smatra kao "za čitati" i stare verzije imaju ja se sjećam podviga Gospodinovih.
 • [282]vidjeti Ps 50.1 i bilješku.
 • [283]Jakov: vidjeti Ps 44.5 i bilješku..
 • [284]sinovi Efraimovi: Efraim je jedan od sinova Josipovih (Stv 48.1) i predak jednog od glavnih plemena utemeljivača kraljevstva sjevera ili kraljevstva Izraelovog; vidjeti Oz 4.17 i bilješku. Sinovi Efraimovi: hebraički izraz koji označava potomke Efraimove, tj. članove plemena koje nosi njegovo ime.
 • [285]Grad u Egiptu, ovdje simbol cijelog Egipta (vidjeti Br 13.22).
 • [286]Jaki: izuzetna apelacija za anđele (vidjeti Ps 103.20). Kruh Jakih (r. 24), nazvan također kruh iz nebesa u Ps105.40; vidjeti Mdr16.20.
 • [287]Vidjeti Am 7.14).
 • [288]šam: predak egipatske populacije prema Stv 10.6; šatori šamovi: figurativni izraz koji označava stanovništvo Egipta.
 • [289]boravište u Silu je nekadašnje *svetište Izraelita, u središnjoj Palestini; tu bijaše smješten *kovčeg saveza sve do epohe mladog Samuela (1S 4.3) - šator koji bijaše podigao: drugi tekst (stare verzije) šator u kojem bijaše stanovao; šator ovdje nesumnjivo označava svetište u Silu (usp. Ps 15.1 i bilješku).
 • [290]Tj. *kovčeg savez (usp 1S 4.22; Ps 96.6).
 • [291]Vjerojatno aluzija na nesreće koje zadesiše Filisince, ispričane u 1S 5.6-12.
 • [292]Vidjeti r. 9. i bilješku.
 • [293]Drugi prijevod i na zemlji.
 • [294]Vidjeti Ps 50.1 i bilješku.
 • [295]Lišavanje grobnice smatrano je nesrećom (vidjeti Jr 14.16; Ko 6.3), i čak kaznom božanskom (Jr 36.30).
 • [296]Jakov: vidjeti Ps 44.5 i bilješku - njegovo imanje: drugi prijevod oni su opustošili imanje Božje.
 • [297]e`l-shôshannîm: može biti prevedeno s prema ljiljanima vidjeti Ps 45.1 i bilješku - Asaf: vidjeti Ps 50.1 i bilješku.
 • [298]Efraim i Manasej: plemena potekla od dvojice Josipovih sinova (vidjeti Stv 41.50-52); s Benjaminom oni okupljaju potomke Raheline vidjeti (Stv 30.22-23; 35.16-20).
 • [299]Drugi mogući prijevod kad tvoj narod moli.
 • [300]Rijeka jedna od uobičajenih apelacija za Eufrat (Stv 15.18), granica Davidovog i Solomonovog carstva (1Krlj 5.1-4).
 • [301]Drugi prijevodi na sina kojeg si učinio jakim za sebe. Neki misle da taj sin jest izdanak loze, tradicionalni simbol Božjeg naroda (visjzti Iz 5.1-7); drugi, sa strarom aramejskom verzijom, vide ovdje aluziju na kralja-*mesiju - kraj r. 16 čini se uzet od r. 18
 • [302]oni: hebrejski tekst je dvojben; ne može se odrediti radi li se ovdje o pustošiteljima opisanim u r. 13-14 ili o Izraelitima predstavljenih po lozi.
 • [303]gitit: vidjeti Ps 8.1 i bilješku - Asaf: vidjeti Ps 50.1 i bilješku.
 • [304]Vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [305]U izraelitskom kalendaru početak novog mjeseca koindicirao je s mladim mjesecom; on bijaše obilježavan jednim neradnim blagdanom (Lv 23.24; Br 29.1-6); vidjeti u Glosaru pod MLAD MJESEC.
 • [306]Josip ovdje personificira Izraelov narod kad ovaj bijaše u Egiptu - on iziđe®tj. Bog iziđe (vidjeti međutim slijedeću bilješku).
 • [307]Stara grčka verzija pridodaje ovaj posljednji red redka 6. onom prethodnom; ona je podrazumijevala: Kad Josip iziđe iz Egipta, on začu jedan govor kojeg ne poznavaše. što se tiče hebrejskog teksta, on može biti shvaćen bilo kao jedna napomena autora psalma koji objavljuje izjavu Božju (r. 7 i slijedeći), bilo kao početak te same izjave.
 • [308]Bog govori Izraelu personificirajući ga pod crtama iscrpljernog čovjeka. U slijedećem redku od se obraća izravno svom puku.
 • [309]Nesiguran prijevod jednog nejasnog teksta - stara sirijska verzija to bi bio njihv užas zauvijek.
 • [310]Asaf: vidjeti Ps 50.1 i bilješku - u sred bogova: drugi prijevod u sred anđela (stara gračka i sirijska verzija); u sredsudaca (zemaljskih) (stara aramejska verzija).
 • [311]Asaf: vidjeti Ps 50.1 i bilješku.
 • [312]Edom(r.7): populacija smještena na jugu Palestine (potomci Ezavljevi) - Ismaeliti i sinovi Hagarini (r.7): arapska plemena (vidjeti Stv 21.9-21; 1Krn 5.19-20) - Moab (r. 7) i Amon (r.8): dva mala kraljevstva na istoku od Jordana i Mrtvog mora; to su sinovi Lotovi (Stv 19.30-38) - Geval (r.8.): pučanstvo smješteno južno od Mrtvog mora - Amalek (r.8.): nomadski narod iz regije Negev, često predstavljen kao tradicionalni neprijatelj Izraelov (Izl 17.8-16) - Filistina i Tir označavaju ovdje sve pučanstvo koje nastanjuje mediteransku obalu Palestine- Asur: bilo jedno transjordanijsko pleme (Stv 25.3, 18; 2S 2.9), bilo asirijsko carstvo.
 • [313]O Gititu: vidjeti Ps 8.1 i bilješku - sinovi Korejevi: vidjeti Ps 423.1 i bilješku.
 • [314]blizu tvojim oltarima, Gospode®: drugi prijevod ® gnijezdo.Tvoji oltari, Gospode®!
 • [315]na put: podrazumijeva se na hodočašće koje će ga odvesti u Jeruzalem.
 • [316]Balzamovac (ili koprivić, fafarinka): drvo obilnog soka, koje raste u suhim dolinama. Dolina Balzamovaca dopuštala je pristup zapadnim vratima Jeruzalema - jedna oaza ili jedan zdenac- hebrejski tekst kraja 7. redna je nejasan.
 • [317]Vidi, o Bože tko je naš štit - vidjeti također Ps 47.10 i bilješku.
 • [318]Vidjeti Ps 42.1 i bilješku.
 • [319]Drugi prijevod ti si promijenio sudbinu Jakovljevu - o Jakovu, vidjeti Ps 44.5 i bilješku.
 • [320]Drugi prijevod Mir i Pravda su se zagrlile.
 • [321]Drugi prijevod on (tj. Bog ili ona, tj. Pravda) stavit će korake svoea na put.
 • [322]tj. učini da moje misli, moje odluke (i moji osjećaji) imaju samo jedan cilj ® - drugi prijevod obraduj moje srce.
 • [323]Vidjeti Ps 42.1 i bilješku.
 • [324]Jakov: vidjeti Ps 44.5 i bilješku.
 • [325]Kao u Iz 30.7 je nesumnjivo simbolično označavanje Egipta (vidjeti tzakođer Ps 40.5 i bilješku) - koji mene poznaju: hebrejski tekst ne dopušta odgonetnuti je li to Bog ili personificirani Jeruzalem što govori ovdje.
 • [326]Drugi prijevod (podržan od starih latinskih i aramejskih verzija) ali reći će se Sionu - Drugi tekst (stara grčka verzija) Majka Sion, reći će čovjeku (vidjeti Ga 4.26).
 • [327]sinovi Korejevi: vidjeti Ps 42.1 i bilješku - al-mâhalath: vidjeti Ps 53.1 i bilješku - le-hannôth može značiti za odgovoriti ili za ražalostiti.
 • [328]Gesta molitve (usp. Ps 28.2 i bilješku).
 • [329]Tj. Boravište mrtvih (usp. Jb 26.6; Ap 9.11).
 • [330]Hebrejski termin koji se nigdje drugdje ne nalazi; prijevod nesiguran.
 • [331]Redci 4-5 rezimiraju izjavu Božju danu Davidu po posredništvu proroka Natana (vidjeti 2S 7.11-16).
 • [332]Sveti ovdje označavaju anđele koji okružuju Boga kao članovi kraljevskog dvora (vidjeti Jb 5.1; 15.15).
 • [333]Vidjeti Ps 40.5 ; Jb 7.12 i bilješke.
 • [334]Tabor: usamljena planina u Galileji - Hermon: vidjeti Ps 42.7 i bilješku.
 • [335]drugi prijevod smatran kao "za čitati" naše se čelo uzdiže zbog tvoje milosti.
 • [336]Vidjeti Ps 47.10 i bilješku.
 • [337]Drugi tekst, predstavljen nekolikim hebrejskim rukopisima i podržan sirijskom i latinskom verzijom ali ne kršeći svoju vjernost sprama njega.
 • [338]drugi prijevod (njegov prijestol bit će ) postojan kao mjesec, uvijek tu; bit će jedan vjerni svjedok u oblacima.
 • [339]Prijevod nesiguran.
 • [340]Prijevod nesiguran. Drugi predlažu ja sam podnio progone svih naroda.
 • [341]Smisao r. 52. nesiguran.
 • [342]R. 53 je ujedno zaključak psalma i treće knjige psaltira (Ps 73-89). Vidjeti Ps 41.14:72.19.
 • [343]Hebrejski tekst je nejasan i prijevod nesiguran.
 • [344]Ovaj se psalam odvija kao dijalog između jednog katehete i jednog vjernika; u r. 2 i 9 vjernik izražava svoje pristajanje nauku koji prima.
 • [345]Počev od 14. r. Bog preuzima riječ; on govori vjerniku koji se izrazio u r. 2 i 9a.
 • [346]Približna apelacija triju hebrejskih žičanih glazbala.
 • [347]rog bivolji: simbolična slika snage kojom je Bog ispunio vjernika - ja pliuvam u svježem ulju: slika zadobijenog prosperiteta.
 • [348]oni koji mene uhode: ovako je preveden termin koji se nigdje više ne susreće u SZ i kojeg su stare grčke i sirijske verzije razumjele kao moji neprijatelji.
 • [349]Ili *Boravište mrtvih (vidjeti Ps 115.17).
 • [350]Drugi prijevod koji stvara muku suprotno zakonu.
 • [351]izazvali i stavili na kušnju: na hebrejskom ta dva glagola evociraju imena Meriba (nesloga, prijepor) i Massa ( kušnja, napast), spomenuta u r. 8.
 • [352]božanstvo®taština na hebrejskom ovdje ima jedna igra riječima koja bi se mogla prevesti s bogovi®beznačajnosti.
 • [353]snaga i veličanstvo: ove dvije riječi zajedno izdvojene mogu ovdje značiti *kovčeg saveza (vidjeti Ps 78.61 i bilješku).
 • [354]Prijevod nesiguran (vidjeti Ps 29.2 i bilješku).
 • [355]Taštinaz®božanstva: ista igra riječima kao u Ps 96.5 (vidjeti bilješku) - sva božanstva: stara je grčka verzija razumjela svi anđeli, u tom posljednjem obliku redak je citiran u He 1.6.
 • [356]Tj. naroda Izraelovog shvaćenog ovdje kao jedna velika obiteljska zajednica.
 • [357]kitara vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [358]Vidjeti Ps 44.5 i bilješku.
 • [359]Radi se nesumnjivo o nedjelima naroda. Vidjeti ipak Br 20.12,24; 27.14; može se misliti da psalam aludira na grješke počinjene od Mojsija i Aarona.
 • [360]njegovi: hebrejski tekst, stara grčka i sirijska verzija imaju on je taj koji nas je stvorio, a ne mi.
 • [361]svirati za tebe: vidjeti Ps 68.33 i bilješku.
 • [362]Drugi prijevod kad ćeš ti za zbomene?
 • [363]zlokobna stvar: drugi mogući prijevodi ružne postupke ili postupanje ništarije ili još demonijačko djelovanje.
 • [364]hebrejski tekst "pisaniè i stara grčka verzija: njegova snaga.
 • [365]Stara grčka i sirijska verzija su vezale kraj 24. i početak 25. redka; one su razumjele kratkotrajnost mojih dana, obznani mi ju.
 • [366]drugi prijevod tvoju želju ili tvoje tijelo, ili tvoj ukras, ili tvoje trajanje, ili tvoju starost.
 • [367]Aluzija na lončara koji je oblikovao svoje djelo od gline, kao u Stv2.7; drugi prijevod on poznaje naše sklonosti.
 • [368]ili mjesto gdje čovjek bijaše on je zaboravio.
 • [369]Radi se o vodenoj masi koja se smješta iznad nebeskog svoda (vidjeti Stva 1.7; Ps 148.4). To je poetski način izricanja ideje da je Gospodin iznad svega postojećeg.
 • [370]daman kamenjar je jedan mali sisar biljojed rasta zečjeg, pripada istoj obitelji kao i afričke vrste (daman šumski i daman stepski); živi u kolonijama.
 • [371]Leviatan: za razliku od Ps 74.14, ovdje je to, čini se, označavanje velikih morskih životinja (kitovi, dupini,®).
 • [372]Vidjeti Ps 68.33 i bilješku.
 • [373]Aleluja!: usklik koji bi mogao biti preveden s hvalite Gospodina ili jos∑ živio Gospodin!
 • [374]Vidjeti Ps 68.332 i bilješku.
 • [375]Tj. Izraeliti.
 • [376]mesija (tj. *pomazanika; vidjeti Ps 133.2): taj se termin obični aplicira kraljevima (vidjeti 1S 10.1) ili svećenicima (Izl 29.7); on je ovdje korišten u figurativnom smislu (oni koje je Bog izabrao) i čini se primijenjen na pretke Izraelovog naroda ( vidjeti Stv 20.6; 26.11).
 • [377]Drugi prijevod sve dok GOSPOD ne iskuša njegovu nedužnost.
 • [378]Vidjeti Ps 78.5 i bilješku.
 • [379]Drugi mogući prijevod oni izazvaše kod njih znamenja o kojima on bijaše govorioi čuda u zemlji šamovoj.
 • [380]svoj narod: prema rukopisu iz Kumrana; vidjeti također r. 43 i Ps 78.52; tradicionalni hebrejski tekst ima on im dade izići.
 • [381]Tradicionalni hebrejski tekst na njegovu molbu (tj. Izraelovu).
 • [382]Stare verzije imaju da oni čuvaju (stara aramejska verzija ima jer oni čuvaju®).
 • [383]Drugi prijevod on im psla propast; drugi tekst (stara grčka i sirijska verzija) i on im posla što će jesti do sitosti.
 • [384]Drugo ime za brdo Sinaj.
 • [385]Istu apelaciju nalazimo i za GOSPODA u Jr 2.11; Oz 4.7; vidjeti također m 1.23.
 • [386]Vidjeti Ps 78.51 i bilješku.
 • [387]Kao u Ez 22.30 izraz treba uzeti u figurativnom smislu: Mojsije je predstavljen kao jedini branitelj Izraela pred Bogom (aluzija na posredovanje Mojsijevo za Izrael u Izl 32.11-14).
 • [388]Drugi prijevod oni su se stavili pod jaram Baala iz Peora ( vidjeti Br 25.3).
 • [389]Vidjeti Br 25.7-13.
 • [390]Ne može se precizirati subjekt, da li je to Duh Božji ili duh Mojsijev.
 • [391]Vidjeti Oz 1.2 i bilješku.
 • [392]Redak 48 služi za zaključak Ps 106 i četvrte knjige psaltira (vidjeti Ps 41.14; 72.19; 89.53; 150).
 • [393]Stara aramejska verzija ovdje precizira Crveno more.
 • [394]Vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [395]Vidjeti Ps 60.8 i bilješku
 • [396]Vidjeti Ps 60.10 i bilješku.
 • [397]Redci 6-19 citiraju riječi prokletstva koje su protivnici izgovorili protiv autora psalma.
 • [398]Da prose ili da budu proganjani.
 • [399]Više rukopisa imaju njegovo ime.
 • [400]Stara grčka verzija je razumjela evo rada mojih tužitelja kod GOSPODA.
 • [401]srce je ranjeno: drugi tekst srce je nemirno.
 • [402]progone me: hebrejski g lagol evocira gestu potresanja jednog drveta ili odjeće za otresti skakavce.
 • [403]s desna: desna strana je smatrana počasnom (Ps 110.1) ili povoljnom (ovdje i Ps 110.5).
 • [404]mojem gospodinu: naslov iz učtivosti za kralja - moja desnica: vidjeti Ps 109.31 i bilješku.
 • [405]S jednim svetim sjajem: umjesto ovog teksta neki hebrejski rukopisi, kao i stara grčka i latinska verzija sv. Jeronima su razumjeli na svetim planinama - iz mjesta gdje se rađa zora: prijevod pretpostavljen - jedna ro-sa mladosti: prijevod pretpostavljen; stara grčka verzija ja sam te rodio (vidjeti Ps 2.7).
 • [406]Vidjeti Ps 109.31 i bilješku.
 • [407]Radi se o kralju; možda, se ovdje čini aluzija na jednu od epizoda krunisanja; ono se odvijalo u stvari blizu jednog izvora (vidjeti 1Krlj 1.33-35).
 • [408]Vidjeti Ps 25.1 i bilješku.
 • [409]On je htio da se podsjeća® ili on je ostavio jedan spomen na®: vidjeti Izl 12.14; 13.9 i bilješke.
 • [410]blago: drugi prijevod hranu.
 • [411]Drugi prijevod stvorena s pravdom i istinom..
 • [412]svi oni koji čine to ili koji primjenjuju (propise Gospodov, vidjeti r.7); drugi tekstovi (stara grčka, sirijska i latinska verzija) koji slijede (načela mudrosti).
 • [413]Vidjeti Ps 25.1 i bilješku.
 • [414]On je pravedan, dobrohotan i milosrdan: jedna tradicionalna formula u SZ koja obično čuvana za Boga ( vidjeti Izl 34.6). Neki stari grčki rukopisi imaju ovdje Gospodin Bog je pravedan, dobrohotan i milosrdan®, u istom smislu kao i Ps 111.4.
 • [415]Tj.: pravednik će uvijek ostati nazočan, ne samo po uspomeni koju će ostaviti, već također po primjeru koji bude davao i djelima koja bude učinio.
 • [416]Drugi prijevod neće on imati straha pre zlom vijesti (vidjeti Jr 49.23) ili neće se on bojati drugog zle vijesti koja mu bude došla.
 • [417]Ili od izlaska sve do zalaska sunca.
 • [418]Sinovi Izraelovi: semitski izraz, čest u SZ za označiti one koji tvore narod Izraelov.
 • [419]Aaron: Mojsijev brat (Izl 4.14) smatran je uj SZ kao predak svećenika Izraelovih (vidjeti Izl 28.1). Izraz kuća Aaronova označava zajednicu njegovih potomaka, tj. svećenike u funkciji.
 • [420]Vi koji se bojite GOSPODA: poslije egzila ovaj izraz je posebno označavao ne-židove obraćene u vjeru Izraelovu.
 • [421]kuća Izraelova: vidjeti Ps 98.3 i bilješku.
 • [422]Vidjeti Ps 6.6; 94.17 i bilješke.
 • [423]Drugi tekst (stara grčka verzija) ja sam vjerovao, zato sam i govorio: u tom obliku redak je citiran u 2Ko 4.13.
 • [424]Vidjeti Ps 104.35 i bilješku.
 • [425]Vidjeti Ps 115.10 i bilješku.
 • [426]Vidjeti Ps 115.11 i bilješku.
 • [427]što bi mi mogli učiniti ljudi? Drugi prijevod što bi za mene mogli učiniti ljudi? ( Vidjeti Ps 56.12).
 • [428]on me dolazi okrjepiti: drugi prijevod on je jedina pomoć koju ja imam (Ps 54.6).
 • [429]u ime GOSPODOVO ja njih raspolovih: prijevod nesiguran; stare verzije ja njih odbih (grčki); ja sam se osvetio njima (latinski) ; ja ih istrijebih (aramejski).
 • [430]Ti si me bio prevrnuo: hebrejski tekst ne dozvoljava prepoznati kojem sugovorniku se ovaj psalama obraća. Stare verzije su imale on me gurnuo da padnem.
 • [431]Daj pobjedu: drugi prijevod spasi nas. Korespondentni termin, transponiran u Hosanna u grčkom miljeu, postao je kasnije jedan usklik (vidjeti Mt 21.9).
 • [432]Poredajte pratnju: prijevod nesiguran; smisao r. 27 je diskutabilan - sve do rogova oltara: vidjeti Izl 27.2 i bilješku.
 • [433]Vidjeti Ps 25.1 i bilješku o alfabetskim psalmima. Ps 119 podrazumijeva 22 strofe od po 8 redaka; svaki od njih napo-minje jedan od brojnih termina sinonima označavajući zapovijedi Božje: zakon, ukaz, putovi, propisi, etc.
 • [434]Vidjeti r. 112; drugi prijevod ja ću ih čuvati s korišću (vidjeti Ps 19.12); stara grčka verzija ja ću ih neprekidno čuvati.
 • [435]ostvari ili potvrdi.
 • [436]Pouči me dobročinstvima suđenja i znanosti®: drugi prijevod: pouči me onom što je dobro u suđenju i znanosti; stara grčka i sirijska verzija pouči me dobroti, ispravnosti i znanosti.
 • [437]oni će upoznati: hebrejski tekst židovske tradicije i stare verzije i koji poznaju.
 • [438]mješina: vidjeti Mk 2.22 i bilješku; skorjeloj mješini: hebrejski izražava ovu ideju precizirajući jedna mješina koja je bila izložena dimu.
 • [439]prema pravu: posvuda drugdje u psalmu korespondirajući hebrejski termin figurira u pluralu i bio učinjen po odlukama.
 • [440]vrijeme je djelovati ( može se razumjeti) u korist GOSPODA ili vrijeme je da GOSPOD čini.
 • [441]Tvoje zapovijedi su pouzdane: hebrejski izražava ovu ideju na jedan slikovit način: tvoja je riječ istanjena u vatri (podrazumijeva se kao jedna dragocijena kovina); vidjeti Ps 12.7.
 • [442]Pjesma uspinjanja: Naslov zajednički za Ps 120-134. Misli se da se radi o psalmima pjevanim od hodočasnika koji se uspinjahu u Jeruzalem. (vidjeti Iz 2.3; Jr 31.6; Ps 84) posebno za tri velika blagdana propisana u Izl 25.14-17. Grčkao i latinska verzija prevele su Pjesma stupnjeva, tj. petnaest stepenika koje je trebalo prijeći za pristupiti u dvor Izraelov u jeruzalemskm Templu.
 • [443]Strijele ratne, bodljive, sa žeravicama od žukovine: neki misle da se radi o gorućim strijelama.
 • [444] Mešek, (Stv 10.2; Ez 27.13; 38.2) nalazi se u Maloj Aziji - Kedara; nomadsko pleme u Arabiji.
 • [445]Drugi prijevod (s latinskom verzijom) ja, govorim o miru,ali oni®
 • [446]uspinjanja: vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [447]Vidjeti Ps 109.31 i bilješku.
 • [448]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [449]grad od jednog jedinog komada: prijevod nesiguran, tekst nejasan.
 • [450]prema pravilu u Izraelu drugi tekst (Kumran) zajednica Izraelova.
 • [451]tvoji prijatelji®(r.6), tvoji bedemi,®ytvoje palače: r. 6b i 7 predstavljaju molitvu traženu u vjernika u r. 6a. Grad Jeruzalem je ovdje imenovan kao jedna osoba.
 • [452]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [453]Stara grčka verzija je razumjela Sram čovjeku prezasićenom!®
 • [454]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [455]to je ime GOSPODOVO: drugi prijevod (podržan od grčke verzije)naša pomoć je u imenu GOSPODO-VOM.
 • [456]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [457]žezlo: amblem kraljevanja, ovdje označava, u figurativnom smislu, kraljevstvo samo.
 • [458]Uspinjanje: vidjeti Ps 120.1 i bilješku - Kad se vrati®:Drugi mogući prijevod, podržan od starih verzija Kad GOSPOD povrati uhićenike® ili Kad GOSPOD promijeni sudbinu Siona - mi smo vjerovali da sanjamo: drugi mogući prijevod (podržan od stare aramejske verzije) mi bijasmo kao ljudi izliječeni.
 • [459]vrati se s našim uhićenicima ili vrati naše uhićenike ili jos promijeni našu sudbinu - Negev: polupustinjska regija na jugu Palestine. Kad jedna iznenadna kiša ispuni njene potoke, ovi donesu plodnost uzduž njihovim tokovima.
 • [460]uspinjanje: vidjeti Ps 120. i bilješku i Neki su vidjeli u kuću spomenutu ovdje jednu aluziju na Templ u Jeruzalemu (interpretacija koja bi mogla sugerirati napomenu Solomonova u naslovu Psalma; vidjeti 1Krlj 5.15-7.51); drugi misle da psalam ovdje oglašava jednu frazu u obliku poslovice.
 • [461]Drugi prijevod (podržan od starih verzija) iako će on dati njegovom prijatelju san.
 • [462]na vratima gradskim: radi se o vratima u obrambenom zidu grada. Trg koji se obično nalazio pred tim vratrima služio je za tržnicu i sjednice tribunala (Dt 25.7; Am 5.12; Pos 22.22; 31.23).
 • [463]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [464]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [465]Orači: drugi tekst (Kumran) ima nevjernici; slika oranja aludira na loš tretman koji je dugo vremena trpio Božji narod.
 • [466]prije no što naraste: prijevod nesiguran; drugi mogući prijevod (podržan od stare grčke verzije) prije nego se ne počupa.
 • [467]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [468]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [469]to dijete: misli se na dijete odbijeno od sise; ova slika odnosi se na dijete koje majka nosi na svojim leđima.
 • [470]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [471]Biku Jakovljevom: ovo nekadašnje označavanje Boga posebno podcrtava snagu Božju; vidjeti Stv 49.24; Iz 49.26; 60.16, gdje je isti termin preveden s Neukrotivi Jakovljev.
 • [472]on ovdje označava *kovčeg saveza (r.8), koji ostade izvjesno vrijeme u Kiriat-Jearimu poslije svog boravka kod Filistinaca (vidjeti 1S 7.2) - Efrata: vjerojatno jedan lokalitet Efraimovog plemena (vidjeti 1S 1.1) - Jaar: nesumnjivo skraćenica od kiriat-Jearim.
 • [473]Vidjeti Ps 18.29 i bilješku; 1Krlj 11.36 i bilješku.
 • [474]naći se među braćom ili da braća stanuju zajedno.
 • [475]Aaron: predak Izraelovih svećenika (vidjeti Ps 115.10 i bilješku) - kao ulje koje namiriši glavu: ulje koje se polijevalo na svećenikovu glavu u momentu posvećenja (vidjeti Izl 29.7).
 • [476]Vidjeti Ps 42.7 i bilješku.
 • [477]Apelacija za bregove na kojima jsu podignuti Jeruzalem i Templ.
 • [478]Vidjeti Ps 120.1 i bilješku.
 • [479]Vidjeti Ps 104.35 i bilješku.
 • [480]Ili svoj osobni dio (kao u Izl 19.5).
 • [481]Vidjeti Ps 22.13 i bilješku.
 • [482]ni najmanjeg daha unjihovim ustima: drugi mogući prijevod (oni imaju) nosali nemaju daha u svojim ustima.
 • [483]Kućo Izraelova: vidjeti Ps 98.3 i bilješku - Kućo Aaronova: vidjeti Ps 115.10 i bilješku.
 • [484]kuća Levijeva: leviti su različite obitelji podčinjenih svećenika ; o izrazu kuća ( od): vidjeti Ps 115.10 i Vi koji se bojite GOSPODA: vidjeti Ps 115.11 i bilješku.
 • [485]Prema 2Krn 7.3 vjerojatno je da refren on je dobar® bijaše preuziman uzboru od sabora sakupljenog za kult.
 • [486]Vidjeti r.8-9.
 • [487]Vidjeti Izl 13.18 i bilješku.
 • [488]Vidjeti 22.13 i bilješku.
 • [489]Vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [490]naši krvnici: prijevod nesiguran (odgovarajuća hebrejska riječ je drugdje nepoznata); stara grčka i sirijska verzija oni koji su nam zadali bol; stara aramejska verzija onaj koji nas pljačka.
 • [491]Nesumnjivo treba podrazumijevati: (zaboravi) ona također umjetnost sviranja; stare verzije: sirijska mene zaboravi; grčka i latinska bude zaboravljena. Neki misle da dva suglasnika hebrejskog teksta bijahu obrnuta i prevedena sa se sasuši.
 • [492]Dan kad je Jeruzalem pao pod napadom Babilonijaca (2Krlj 25). O intervenciji Edomita ovom prilikom vidjeti Ab 11.
 • [493]Misli se na populaciju Babilonije.
 • [494]Neki rukopisi iza slavim imaju GOSPODE.
 • [495]bogovi: podrazumijeva se naroda. Neke stare verzije su interpretirale drugačije: grčka anđeli; aramejska sudci; sirij-ska kraljevi.
 • [496]nos: drugi prijevod protiv gnjeva (isti hebrejski termin služi za označiti nos i gnjev).
 • [497]Drugi prijevod ne otpuštaj djelo svojih ruku.
 • [498]Pozadi i ispred: sve stare verzije izuzev aramejske spajaju ove riječi uz kraj r.4 i interpretiraju ti poznaješ ono što je iza i ono što je ispred (tj. prošlost i budućnost) - ti me izbliza stežeš: drugi tekst (stare verzije izuzev aramejske) ti si me stvorio.
 • [499]za stanovati preko mora: drugi prijevod na granicama Zapada
 • [500]ti si me sklonio: drugi prijevodi ti si me izatkao (latinska verzija sv. Jeronima; vidjeti Jb 10.11); ti si me uzeo (grčka i sirijska verzija).
 • [501]Drugi prijevod da si načinio od mene jedno istinsko čudo.
 • [502]Simboličnan naziv za majčinu utrobu (vidjeti r. 13; Jb 1.21 i bilješku; Si 40.1).
 • [503]začetakkad: prijevod nesiguran -nitko od nje ne postojaše: prijevod nesiguran.
 • [504]kako je njihov zbroj uvećan: drugi prijevod kako su njihova ,načela uzvišena.
 • [505]Hebrejski tekst nejasan; prijevod nesiguran; inspiriran s Izl 20.7.
 • [506]put pogibeljni,: tj. put idolaili put laži - put oduvijek: može se razumjeti bilo put koji je oduvijek bio tvoj(tj. ponašanje koje je tradicionalno poučavano u Izraelu; vidjeti Jr 6.16; 18.15) ; bilo put vječnosti (stara grčka i sirijska verzija).
 • [507]Kumranski rukopis ima od pauka.
 • [508]druga je mogućnost nek' ih Bog sunovrati® ili nek' ih zločin sunovrati®; stara grčka i latinska verzija su čitale (Bog) će njih sunovratiti.
 • [509]bez odgode: prijevod nesiguran; aramejska verzija u Gehenu; grčka, sirijska i latinska verzija za propast.
 • [510]Gesta molitve: vidjeti Ps 28.2 i bilješku).
 • [511]Nesiguran prijevod.
 • [512]Tekst r. 5-7 nejasan je i prijevod nesiguran - mirisno ulje: vidjeti Ps 23.5 i bilješku.
 • [513]Drugi mogući prijevod kao oni koji su mrtvi za uvijek.
 • [514]Vidjeti Ps 28.2 i bilješku.
 • [515]ja sam načinio jedan zaklon: drugi priijevod ja sam se utekao (stara grčka verzija) ; ja sam bio zaštićen (stara latinska verzija).
 • [516]moje pesnice ili moje prste.
 • [517]moj saveznik: drugi prijevodi moja ljubav ili moja snaga - moj narod: rukopis nađen u Kumranu i više starih hebrejskih rukopisa čitali su ovdje narodi (vidjeti Ps 18.48).
 • [518]razbacaj ih: hebrejski dekst je dvojan; može se raditi o munjama (rasprši ih) i o strijelama (razbacaj ih), ili o neprijateljima kralja i naroda Izraelovog. Stare su verzije izabrale posljednji smisao; u trom slučaju mogao bi se kraj redka prevesti stavi ih u povlačenje.
 • [519]desnica krivokletnička:: nju se podiže u znak prisege (Dn 12.7), dok prisega nije održavana.
 • [520]Tako: smisao korespondirajućeg hebrejskog termina nejasan je - karijatide: ženske figure isklesane u kamenu koje su služile kao stubovi; drugi prijevod isklesani uglovi.
 • [521]Drugi prijevod naša su goveda ugojena ili još naša goveda su natovarena.
 • [522]Alef: vidjeti Ps 25.1 i bilješku - U trekstu nazđenom u Kumranu svaki redak Ps 145 popraćen je ovim refrenom Gospodin i njegovo ime blagoslovljeni su za uvijek.
 • [523]Ovaj dodani redak 13bis, ispušten u tradicionalnom hebrejskom tekstu, bio je sačuvan od starih verzija; on postoji također u rukopisima Psalama nađenim u Kumranu.
 • [524]Drugi prijevod on iskazuje svoju naklonost prema onima koji ga se boje.
 • [525]za uvijek: ove riječi potječu vjerojatno od refrainea koji tradicionalni hebrejski tekst nije sačuvao (vidjeti r. 1 i bilješku).
 • [526]Vidjeti Ps 104.35 i bilješku.
 • [527]Vidjeti Ps 68.33 i bilješku.
 • [528]Vidjeti Ps 104.35 i bilješku.
 • [529]Rekonstrukcija Jeruzalema, posebno gradskih zidina, ostvarena je poglavito u Nehemijino vrijeme (poslije 445. g.pr. r. I.r.). Vidjeti Ne 3-4)?
 • [530]Vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [531]za mišiće ili za noge (tj. za agilnost).
 • [532]zasuni tvojih vrata: radi se o gradskim vratima u obrambenom zidu grada.
 • [533]Vidjeti Ps 104.35 i bilješku.
 • [534]anđeli njegovi: drugi prijevod njegove glasonoše.
 • [535]vi sva vojsko njegova stare grčke verzije razumjele su sve njegove vojske.
 • [536]zakone koji neće proći: drugi prijevod on njih ne prestupi.
 • [537]zmajevi: ili čudovišta morska - ponori čini se presonificiraju ovdje moć prirode opasne po čovjeka.
 • [538]Vidjeti Ps 104.35 i bilješku.
 • [539]sinovi Siona ; ovdje su to stanovnici Jeruzalema.
 • [540]Vidjeti Ps 92.4 i bilješku.
 • [541]Aleluja:Vidjeti Ps 104.35 i bilješku - Ps 150 služi kao zaključak cjelini psaltira kao 41.14; 72.19; 89.53; 106.48 koji su služili sukcesivno zaključivanju četiriju prvih knjiga psaltira.
 • [542]Vidjeti Ps 92.4 i bilješku
 • [543]burnih klicanja (burnih ovacija) - zvonkim cimbalima® cimbalima burnih klicanja (ovacija) ili malim i velikim cimbalima.
 • [544]Stara grčka verzija SZ je zadržala psalam koji ne postoji u hebrejskim rukopisima. On je, čini se, bio sastavljen od dva nekanonska psalma, od kojih neki dijelovi (na hebrejskom) su bili otkriveni u Kumranu. Evo tog teksta: 1. Psalam pisan specijalno za Davida i izvan računa. Kad on imade krvavi sukob s Golijatom. Ja bijah najmanji među svojom braćom, najmlađi sin svojeg oca. Ja vodih napasati stado svojeg oca. 2 Moje su ruke izradile jednu frulu, moji su prsti napravili jednu harfu. iz sredine stada mojeg oca i dao mi pomazanje svojim uljem. 5 Moja braća bijahu lijepa i velika, ipak Gospodin nije njih izabrao. 6 Ja sam išao sučeliti Filistinca. On me prokleo svojim idolima. 7 Ali ja, ja istrgnuh svoj mač, ja mu odrubih glavu i oprah ljagu djece Izraelove.