Prva Petrova poslanica

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Prva Petrova poslanica
Pisac i primatelji pisma[uredi]

 • 1 1 Petar, apostol Isusa Krista, izabranima koji žive raspršeni po inostranstvu, u Pontu, u Galaciji, u Kapadociji, u Aziji i Bitiniji[1069],
 • 2 izabranima prema nacrtu Boga Oca, posvećenjm Duha, za poslušnost Isusu Kristu i za dio u škropljenju krvi[1070] njegove. Nek' milost i mir nam dođu u obilju! Jedna živa nada
 • 3 Blagoslovljen budi Bog, Otac Našeg Gospodina Isusa Krista u svojoj velikoj milosrdnosti, on nam je dao nanovo se roditi za jednu živu nadu, po uskrsnuću Isusa Krista iz mrtvih,
 • 4 za jednu baštinu koja se ne može iskvariti, ni *uprljati, ni uvenuti; baština vam sačuvana u *nebesima,
 • 5 vama koje sila Boga čuva po vjeri za spasenje spremno otkriti se u času svršetka.
 • 6 I ako treba, za malo vremena, da budete ožalošćeni različitim kušnjama,
 • 7 da iskušana vrijednost vaše vjere-
mnogo dragocijenije od propadivog zlata koje je ipak iskušano vatrom - izazove hvalospjev, slavu i čast za vrijeme *otkrovenje Isusa Krista,
 • 8 Njega koji vas voli a da vas nije nije ni vidio, u koga vjerujete a da ga niste još vidjeli; tako zadrhtite od radosti neizrecive i slavodobitne,
 • 9 odnoseći kao nagradu vjere, spasenje svojih duša[1071].

Istraživanja proroka o spasenju[uredi]

 • 10 O tom spasenju vršena su traganja i istraživanja *proroka, koji su prorokovali o milosti koja nam bijaše namijenjena:
 • 11 oni istraživaše na koje vrijeme i na koje okolnosti se odnosiše znakovi dani po Duhu Kristovu koji bijaše koji bijaše nazočan u njima, kad potvrđivaše unaprijed o patnjama namijenjenim Kristu i o slavi koja će ih slijediti.
 • 12 Bi im otkriveno da to ne bijaše za njih same, već za vas, što su vam oni tu poruku prenijeli, koju su propovjednici *Evanđelja sada vama priopćili pod djelovanjem Svetog Duha poslanog s *neba, i u koju i *anđeli žele uroniti poglede svoje.


Postanite sveti u svem svom ponašanju[uredi]

 • 13 To je ono zašto, duha spremnog za službu[1072], budite budni i položite svu svoju nadu u milost koja vam treba biti dodijeljena za vrijeme *otkrovenja Isusa Krista.
 • 14 Kao djeca poslušna, na pristajte uz hlepnje nekadašnje, iz vremena vašeg neznanja;
 • 15 već, isto kao što je *svet onaj koji vas je pozvao, i vi postanite sveti u svem svom ponašanju,
 • 16 jer pisano je: Budite sveti, jer ja sam svet…
 • 17 i ako zazivate kao Oca onoga koji, bez pristranosti, sudi svakome prema djelu njegovom, ponašajte se sa strahom tijekom vremena svojeg boravka na zemlji,
 • 18 znajući da to nije nikako putem propadivih stvari, srebra ili zlata, što ste vi bili otkupljeni od ispraznog načina življenja baštinjenog od vaših otaca,
 • 19 već po dragocjenoj *krvi, kao u janjeta bez mane i bez mrlje, one u Krista,
 • 20 predodređenog prije utemeljenja svijeta i izraženog na svršetku vremenâ zbog vas.
 • 21 Po njemu vi vjerujete u Boga koji ga je uskrsnuo iz mrtvih i dao mu slavu, na takav način da vaša vjera i vaše ufanje počivaju na Bogu.

Odrastanje djece Božje[uredi]

 • 22 Vi ste *očistili svoje duše, pokoravajući se istini[1073], za primijenjivati jednu bratsku ljubav bez licemjerja. Volite jedni druge čista srca[1074], postojano,
 • 23 vi koji ste bili nanovo rođeni jednim ne propadivim već nepropadivim sjemenom, riječju Boga živom i trajnom.
 • 24 Jer svako je tijelo kao trava, i svaka slmaka kao cvijet iz trave: trava se sasuši i cvijet padne;
 • 25 ali, riječ Gospodinova vječno ostaje. A, ta riječ, to je *Evanđelje koje vam je bilo objavljeno.
 • 2 1 Odbacite dakle svaku opakost i svaku lukavštinu, svaki oblik licemjerja, zavisti i klevetanja.
 • 2 Kao novorođena djeca, žudite čisto mlijeko riječi, da bi, po njemu, poodrasli vi za spasenje,
 • 3 ako ste kušali kako je Gospodin dobar.

Živi kamen i sveti narod[uredi]

 • 4 U vama je pristupaj ući k njemu, živom kamenu, odbačenom od ljudi ali, izabranom i dragocijenom pred Bogom
 • 5 da i vi također, kao živo kamenje, budete ugrađeni u duhovnu kuću, za sačinjavati jednu *svetu svećeničku zajednicu[1075], za nuditi duhovne *žrtve, ugodne Bogu, po Isusu Kristu.
 • 6 Jer nalazi se u Pismu: Evo, ja stavljam na *Sionu jedan ugaoni kamen, odabran i dragocijen, a onaj koji stavi svoje povjerenje u njega neće biti zbunjen.
 • 7 Vama dakle, vjernicima: čast; Kamen koji su odbacili graditelji postao je ugaoni kamen,
 • 8 i također jedan kamen spoticanja, stijena koja uzrokuje pad. Tu oni posrću, budući da su odbili vjerovati u Riječ, i to je ono čemu su bili predodređeni.
 • 9 Ali, vi, vi ste loza izabranika, kraljeva svećenička zajednica, *sveti narod, puk kojeg je Bog sebi pribavio, da biste proglašavali junačka djela onoga koji vas je pozvao iz tmina u
svoju čudesnu svjetlost,
 • 10 Vas koji nekada ne bijaste njegov narod ali, koji sada jeste narod Božji; vi koji ne bijaste dobili milosrđa, ali koji sada dobiste milosrđe.

Jedno lijepo ponašanje među poganima[uredi]

 • 11 Ljubljeni, ja vas savjetujem, kao ljudi u prolazu i stranci, uzdržite se od tjelesnih hlepnji[1076], koje uzrokuju rat duše.
 • 12 Imajte jedno lijepo ponašanje među *poganima, da bi, na istoj točki na kojoj oni vas optuživaše kao zlodjelnike, oni budu osvijetljeni vašim dobrim djelima i slavili Boga u *dan njegovog dolaska.

Štovanje dužno vlastima[uredi]

 • 13 Budite pokorni svakoj ljudskoj ustanovi, zbog Gospodina: bilo kralju, u njgovoj ulozi vladara,
 • 14 bilo upraviteljima, poslanim od njega za kažnjavati zločince i slaviti ljude dobra.
 • 15 Jer, Božja je to volja da čineći dobro vi ušutkavate neznanje bezumnih.
 • 16 Ponašajte se kao slobodni ljudi, ne koristeći slobodu kao jedan veo za svoju opakost, već postupajte kao sluge Božje.
 • 17 Poštujte sve ljude, volite svoju braću, bojte se Boga, poštujte kralja.


Strpljivost kršćanskih slugu[uredi]

 • 18 Sluge[1077], budite pokorne s jednim dubokim strahom svojim gospodarima, ne samo dobrim i blagim, već također i zloćudnim!
 • 19 Jer to je jedna milost podnijeti, po štovanju Boga, muke koje se nepravedno trpi.
 • 20 Koja je to slava, naime, podnijeti udarce ako ste počinili grješku?
 • 20 Ali ako, nakon što ste učinili dobro, vi strpljivo trpite, to je jedna milost u očima Božjim.
 • 21 No, vi ste zato bili pozvani, jer Krist je također trpio za vas, ostavljajućii vam jedan primjer da biste slijedili njegove tragove:
 • 22 On koji nije počinio grijeha i u čijim se ustima nije našlo prijevare;
 • 23 on koji, vrijeđan, ne vraćaše uvrjedu, u patnji svojoj, ne prijetiše, već to predavaše pravednom Sucu;
 • 24 on koji, u svom vlastitom tijelu, nosio je naše grijehe na drvetu, da bi, umrijevši za svoje grijehe, živjeli za pravednost[1078]; on čije su vas modrice izliječile.
 • 25 Jer, vi bijaste zavedeni kao ovce, ali sada vi ste okrenuli prema *pastiru i čuvaru vaših duša[1079].

Bračni život kršćana[uredi]

 • 3 1 Vi, isto, žene, budite podložne muževima svojim, da bi, čak i ako neki odbijaju povjerovati u Riječ, oni bili pridobijeni, bez riječi, putem ponašanja svojih žena,
 • 2 promatraj ući vaše *čisto, poštovanja vrijedno ponašanje.
 • 3 Nek' vaše urešavanje ne bude izvanjsko: isprepletene kose, zlatni nakit, otmjene haljine;
 • 4 već da on bude skriveni dar srca, nepropadivi ures jednog blagog i mirnog duha, koji je od velike vrijednosti pred Bogom.
 • 5 Tako su se nekad resile svete žene koje se uzdavaše u Boga, budući podložne muževima svojim: Kao što je Sara,
 • 6 koja se pokoravaše Abrahamu, nazivajući ga gospodarom svojim, ona čijim ste vi kćerima postale čineći dobro, i ne puštaj ući se uznemiriti nikakvim strahom.
 • 7 Vi, muževi, isto, vodite jedan zajednički život vodeći računa o tankoćutnijoj naravi vaših žena; iskažite im štovanje, budući da one trebaju baštiniti s vama milost *života, da ništa ne sputava vaše molitve.


Druženje u bratskoj ljubavi[uredi]

 • 8 Najzad, budite svi istih sklonosti,suosjećajni, nadahnuti jednom
bratskom ljubavlju, milosrdni, ponizni.
 • 9 Ne vraćajte zlo za zlo, ili uvrjedu za uvrjedu; naprotiv,
blagosiljajte, jer, tome
ste bili pozvani, da bi baštinili blagoslov[1080].
 • 10 Naime, tko hoće voljeti život i vidjeti sretne dane treba čuvati svoj jezik od zla i svoje usne od prijevarnih riječi,
 • 11 okrenuti se od zla i činiti dobro, tražiti i sprovoditi mir.
 • 12 Jer, oči Gospodinove na pravednima su, i njegove su uši pažljive spram molitve njihove; ali, lice Gospodinovo okreće se protiv onih koji čine zlo.

Spremni izvijestiti o svojim nadama[uredi]

 • 13 I tko će vam učiniti zlo, ako se pokažete gorljivi za dobro?
 • 14 Mnogo više, u slučaju gdje biste imali trpjeti za pravednost[1081], sretni ste vi. Nemajte od njih nikakvog straha i ne budite uznemireni;
 • 15 već *posvećujte u svojim srcima Krista koji je Gospodar. Budite uvijek spremni opravdati svoje ufanje pred onima koji vam zatraže račun o tome.
 • 16 Ali da to bude s blagošću i štovanjem, imajući o tome dobru savjest, da bi, čak i ako vas vrijeđaju, oni koji na zao glas iznose vaše ponašanje u Kristu, bili smeteni.
 • 17 Jer, bolje je trpjeti čineći dobro, ako je takva volja Božja, nego čineći zlo.

Od Kristove smrti do njegove pobjede[uredi]

 • 18 Naime, Krist sam je umro za grijehe, jedan za sve, on pravednik za nepravedne, da bi vas ponudio[1082] Bogu, on usmrćen u svom tijelu[1083], ali, vraćen *životu po Duhu.
 • 19 To je onda kad je on išao propovijedati čak i duhovima u zatvoru,
 • 20 nekadašnjim pobunjenicima, kad se produživaše Božja strpljivost u dane kad Noa gradiše lađu, u kojoj malo ljudi, osam osoba, bi spašeno po vodi[1084].
 • 21 Bijaše to slika krštenja koje vas sada spašava: nije to očišćenje prljavština tijela, već usmjeravanje prema Bogu[1085] jednom dobrom savješću; on vas spašava po uskrsnuću Isusa Krista,
 • 22 koji, otišao put *neba, jest s desna Bogu i kome su podloženi *anđeli, vlasti i sile[1086].

Raskinuti s prošlošću[uredi]

 • 4 1 Tako, Budući da je Krist trpio u tijelu[1087] vi se također naoružajte istim uvjerenjem: onajkoji je trpio u tijelu raskinuo je s grijehom,
 • 2 za živjeti vrijeme koje mu je ostalo provesti u tijelu ne više prema ljudskim hlepnjama, već prema volji Božjoj.
 • 3 To je zaista dosta, naime, što ste u prošlosti ispunjavali volju pogana, živeć u razvratu, pohlepama, pijančevanju, bančenju, pijankama i besramnim idolopoklonstvima.
 • 4 U svezi s tim, oni nalaze čudnim što vi više ne jurite s njima prema istom razuzdanom razvratu, i oni vas vrijeđaju.
 • 5 Ali, položit će oni račun o tome onome koji je spreman suditi iživima i mrtvima.
 • 6 Zato je to, naime, što je mrtvima bila naviješćena dobra vijest, da bi, suđeni prema ljudima u tijelu, živjeli prema Bogu po Duhu.


Ravnatelji Božje milosti[uredi]

 • 7 Svršetak svih stvar blizu je. Pokažite dakle mudrost i budite trijezni da biste mogli moliti.
 • 8 Prije svega, imajte jednu stalnu ljubav jedni prema drugima, jer, ljubav pokriva jedno mnoštvogrijehova.
 • 9 Primijenjujte gostoljubivost jedni prema drugima, bez mrmljanja.
 • 10 Stavite se, svaki prema daru koji je primio, u službu jedni drugima, kao dobri ravnatelji milosti Božje, različite po njenim učincima.
 • 11 Ako netko govori, nek' to bude za prenijeti riječi Božje; ako netko vrši službu[1088], nek' to bude sa snagom koju je Bog dodijelio, da bi po Isusu Kristu bio potpuno proslavljen, njemu kome pripadaju slava i vlast za *vijekove vjekovâ. *Amen!

Sretni što su trpjeli za Krista[uredi]

 • 12 Ljubljeni, ne nađite čudnim biti u žarištu kušnje, kao da vam se događa nešto nepravedno.
 • 13 Već, u mjeri u kojoj sudjelujete u patnjama Kristovim, radujte se, da bi, za vrijeme *otkrovenja njegove slave, vi također bili u radosti i veselju.
 • 14 Ako li vas se vrijeđa zbog *imena Kristovog, sretni li ste, jer Duh slave[1089], Duh Božji, počiva na vama.
 • 15 Nek' nitko između vasne treba trpjeti kao ubojica, kradljivac ili zločinac, ili kao onaj koji se petlja u tuđe poslove,
 • 16 već ako je to kao krščanin, nek' nema srama, nek' radije slavi Boga zbog imena njegovog.
 • 17 To je, naime, čas kad suđenje počinje po kući Božjoj; a, ako li počinje po nama, koji li će biti svršetak onima koji odbijaju vjerovati *Evanđelju Božjem?
 • 18 I ako je pravedni spašen uz veliku muku, što li će se dogoditi s bezbožnikom i grješnikom?
 • 19 Tako, nek' oni koji trpe prema volji Božjoj predaju svoju dušu pouzdanom Stvoritelju, čineći dobro.

Odgovorni Božjeg stada[uredi]

 • 5 1 Ja savjetujem dakle, *starješine koji su među vama, ja koji sam starješina s njima i svjedok trpljenja Kristovog, ja koji imam udio u slavi koja će biti *otkrivena.
 • 2 Napasajte stado Božje koje vam je povjereno, ne po prinudi, već po dobroj volji, prema Bogu; ne po gramzivosti, već po požrtvovanosti.
 • 3 Ne vršite jednu nasilnu vlast nad onima koji su vam pripali u diobu, već postanite uzori stadu.
 • 4 A kad se bude pojavio vrhovni *pastir, vi ćete primiti krunu slave koji neće uvenuti.


Čvrsti u vjeri[uredi]

 • 5 Isto tako, mladi ljudi, budite pokorni starješinama[1090]. I svi, u svojim uzajamnim odnosima, ogrnite se poniznošću, jer Bog se suprotstavlja oholima, ali poniznima on podijeljuje svoju milost.
 • 6 Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da bi vas u određenom času uzdigao;
 • 7 rasteretite se svih svojih brigana njemu, jer on uzima brigu o vama.
 • 8 Budite trijezni, bdijte! Vaš protivnik *đavao, kao jedan ričuči lav, kruži, tražeći koga požderati.
 • 9 Oduprite mu se, čvrsti u vjeri, znajući da iste patnje, Braćo, sačuvane su i vama u svijetu.
 • 10 Bog svake milosti, koji vas je pozvao k svojoj vječnoj slavi u Kristu, sam će vas nanovi podići nakon što budete neko vrijeme trpjeli; on će vas učvrstiti, ojačat će vas, učinit će vas nepokolebljivim.
 • 11 Njemu gospodstvo u *vijeke vjekovâ! *Amen.

Završni pozdravi - Prva Petrova Poslanica[uredi]

 • 12 Ja sam vam po Silvanu napisao nekoliko riječi, koga ja smatram vjernim bratom, da vas posavjetujem i ustvrdim vam da je ovo čemu ste privrženi istinska milost Božja.
 • 13 Zajednica izabranih koja je u Babiloniji[1091] pozdravlja vas, kao i Marko, moj sin.
 • 14 Pozdravite jedni druge bratskim cjelovom. Mir svima vama koji ste u Kristu!


Bilješke uz Prva Petrova poslanica[uredi]

 • [1069]u raspršenju:obično se odnosi na židove koji žive izvan Palestine, a ovdje je primijenjen na krščane raspršene po svijetu. - …Bitiniji: Pet rimskih provincija sadašnje Male Azije.
 • [1070]u škropljenju krvi: efekti Kristove smrti opisani su ovdje uz pomoć žrtvenog rječnika Starog Zavjeta. Vidjeti Izl 24.3-8; Lv 16.14-15.
 • [1071]spasenje svojih duša: tj. spasenje cjelokupnih svoji osobosti.
 • [1072]za službu: doslovce: budući opasali križa svojeg duha. Opasati križa: slikoviti izrazkoji znači da se jedan čovjek stavlja u rad ili na put, da može biti slobodan u svojim kretnjama i dostupan.
 • [1073]istini: neki rukopisi dodaju: po Duhu.
 • [1074]čista srca: drugi tekst: svim srcem.
 • [1075]svećeničku zajednicu: tj. jednu zajednicu koja obavlja službu svećeničku.
 • [1076]tjelesnih hlepnji: tj. uobičajenih ljudskih hlepnji. Vidjeti Rm 1.3 i bilješku.
 • [1077]Sluge: ili Robovi.
 • [1078]na drvetu:radi se o Križu - živjeli za pravednost: vidjeti Rm 8.4.
 • [1079]čuvaru vaših duša: vidjeti 1P 1.9 i bilješku.
 • [1080]da bi baštinili blagoslov: tj. Božji blagoslov.
 • [1081]trpjeti za pravednost: vidjeti 1P 2.24 i bilješku uz 8.4.
 • [1082]bi vas ponudio: drugi tekstovi: Krist je trpio - Poslije za grijehe neki dodaju u vašu korist - Drugi čitaju: da nas ponudiž
 • [1083]usmrćen u svom tijelu: Na svršetku retka 18 vidjeti Rm 1.3-4; 1Tm 3.16 i bilješke.
 • [1084]po vodi ili kroz vodu.
 • [1085]prema Bogu: Neki prevode: molba, upućena Bogu, o jednoj dobroj savjesti.
 • [1086]vlasti i sile: vidjeti Kol 1.16 i bilješku.
 • [1087]trpio u tijelu: ovdje neki rukopisi dodaju za vas, a drugi za nas. - O izrazu u tijelu vidjeti 1P 3.18 i bilješke uz Rm 1.3-4; 1Tm 3.16.
 • [1088]vrši službu: riječ đakon pripada istom korijenu kao i glagol preveden s vrši (osigurava) službu. Misli se da ta služba se posebno odnosi na pomoć onima u nuždi (provj. Akt 6.2-4; Rm 12.7; 1Tm 3.8 i bilješku).
 • [1089]Duh slave: neki rukoopisi ovdje dodaju i moći.
 • [1090]pokorni starješinama: Ovdje se vjerojatno radi o starijim ljudima, a ne o crkvenim starješinama kao u r. 1.
 • [1091]u Babiloniji: nesumnjivo simbolično označavanje Rima, kao u Ap 17.5.