Otkrivenje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Otkrivenje


Proslov[uredi]

 • 1 1 *Otkrivenje[1131] Isusa Krista:
Bog mu ga dade za pokazati
slugama
svojim što se treba uskoro
dogoditi.
On mu ga dade upoznati šaljući
svog
*anđela Ivanu, sluzi svojemu,
 • 2 koji je posvjedočio kao za Riječ
Božju i svjedočenje Isusa Krista sve
što je vidio[1132].
i oni koji slušaju riječi
*proročanstva,
i čuvaju ono što se tu nalazi
napisano,
jer, vrijeme je blizu.
 • 4 Ivan, sedmerim crkvama u
Aziji[1134]
Milost i mir da vam budu
dani,
sa strane Onoga koji jest,
koji bijaše i koji dolazi,
sa strane sedam duhova koji
jesu pred prijestoljem njegovim.
 • 5 i sa strane Isusa Krista,
pouzdanog svjedoka,
prvorođenog
između mrtvih i princa
kramljeva zemaljskih.
Njemu koji nas ljubi,
koji nas je oslobodio[1135] naših
grijehova
putem *krvi svoje,
 • 6 koji je od nas načinio jedno
kraljevstvo, *svećenike Boga
Oca svog,
njemu slava i vlast za *vjekove
vjekova. *Amen.
 • 7 Evo, on dolazi u sred oblaka,
i svako će ga oko vidjeti,
i oni čak koji su ga proboli:
svako će pleme zemaljsko
biti u žalosti zbog njega.
Da! Amen!
 • 8 Ja sam Alfa i Omega[1136], kaže
Gospodin Bog,
Onaj koji jest, koji bijaše i koji
dolazi,
Sve-Moćni.

Ivan Isusa vidi proslavljenog[uredi]

 • 9 Ja, Ivan, vaš brat i vaš drug u
iskušenju, kraljevstvu i
ustrajavanju u
Isusu, ja se nalazih na otoku
Patmosu[1137]
zbog Riječi Božje i svjedočenja
o Isusu.
 • 10 Ja bih obuzet Duhom u dan
Gospodinov[1138], i začuh iza sebe
jedan moćan glas,
kao kakva trublja,
 • 11 koji objavljivaše: Ono što vidiš,
zapiši to u jednu knjigu, i pošalji
sedmerim crkvama: u Efezu, u
Smirni, u Pergamu, u Tiatiru,
u Sardu, u
Filadelfiji i u Laodiceji.
 • 12 Ja se okrenuh za pogledati glas
koji mi govoriše; i, budući se
okrenuo, ja vidjeh sedam
zlatnih svijećnjaka;
 • 13 i, u sredini svijećinjaka, nekog
tko sličiše sinu čovjekovom.
On bijaše ogrnut dugom
haljinom, jedan mu zlatni
pojas pritezaše grudi;
 • 14 njegova glava i njegove vlasi
bijahu bijele kao bijela vuna,
kao snijeg,
a njegove oči bijahu kao ognjeni
plamen;
 • 15 njegove noge sličiše
dragocijenoj bronci, pročišćenoj
u talionici,
a njegov glas bijaše kao glas
oceana;
 • 16 u svojoj desnoj ruci, on držaše
sedam zvijezda,
a iz njegovih usta izlaziše
jedan oštri mač,
sa dvije oštrice.
Njegovo lice blistaše, poput
sunca u svem svom sjaju.
 • 17 Ugledavši ga, ja padoh kao
mrtav k nogama njegovim,
ali, on položi na mene svoju
desnicu i kaza:
Ne boj se,
ja sam Prvi i Posljednji,
 • 18 i Živi;
ja bih mrtav, a evo, ja sam
živ za *vijeke vjekova,
i držim ključeve smrti i Hada[1139].
 • 19 Napiši dakle, ono što si vidio,
ono što jest i što potom treba
zbiti se.
 • 20 Glede tajne sedam zvijezda
koje
si vidio u mojoj desnici i sedam
zlatnih svijećnjaka, evo:
sedam zvijezda, to su sedmorica
*anđela sedmerih crkava, a sedam
svijećnjaka su sedam crkava.

Pismo crkvi u Efezu[uredi]

 • 2 1 *Anđelu crkve koja je u
Efezeu:
Ovako govori onaj koji drži
sedam zvijezda u svojoj desnici,
koji hodi u sredini sedam
zlatnih svijećnjaka:
 • 2 Ja znam tvoja djela, tvoj rad
i tvoju ustrajnost,
i da ti ne možeš podnositi
opake.
Ti si stavio na kušnju one
koji se predstavljaju *apostolima
a, to nisu,
i ti si ih nasao lašcima.
 • 3 Ti imaš ustrajnost:
ti si trpio zbog mog *imena
i nisi izgubio smjelosti.
 • 4 Ali, protiv tebe ja imam da si
napustio svoju prvu naklonost[1140],
 • 5 Sjeti se dakle, otkud si pao:
pokaj se i ispunjavaj nekadašnja
djela.
Inače, ja dolazim k tebi,
i ako se ne pokaješ, ja ću
ukloniti tvoj svijećnjak
s njegovog mjesta.
 • 6 Ali, ti imaš u prilog sebi ovo:
kao i ja sam, ti se užasavaš
djela nikolaitskih[1141].
 • 7 Onaj koji ima uši, nek' čuje ono
što Duh kaže crkvama.
Pobjedniku,
ja ću dati jesti s drveta *života
koje
je u raju[1142] Božjem.

Pismo crkvi u Smirni[uredi]

 • 8 *Anđelu crkve koja je u Smirni,
napiši:
Ovako govori Prvi
i Posljednji,
Onaj koji bi mrtav, ali
koji se vratio životu:
 • 9 Ja znam tvoj jad i tvoje
siromaštvo,
- ali, ti si bogat -,
i klevete onih koji sebe
drže *židovima;
oni to nisu: to je jedna
*»sinagoga *Sotonina«.
 • 10 Ne boj se onog što će ti trebati
pretrpjeti;
Evo, *Đavao će baciti
vaše u zatvor za *napastvovati
vas,
i vi ćete imati deset dana[1143]
kušnje.
Budi vjeran sve do smrti i ja ću
ti dati krunu života[1144].
 • 11 Onaj koji ima uši, nek' čuje ono
što Duh kaže crkvama.
Pobjednik neće nikako
pretrpjeti drugu smrt.
Pismo crkvi u Pergamu
 • 12 *Anđelu crkve koja je u
Pergamu,
napiši:
Ovako govori onaj koji ima
oštri mač s dvije oštrice:
 • 13 Ja znam gdje ti boraviš:
to je prijestol *Sotonin.
Ali, ti ostaješ privržen mojem
*imenu i nisi zanijekao
vjeru moju,
čak ni u dane Antipe,
mog vjernog svjedoka, koji bi
pogubljen kod vas, ondje gdje
Sotona boravi.
 • 14 Ali, ja ti imam nekoliko
prigovora učiniti:
ima kod tebe koji su prionuli
uz nauk onog Balaama koji sav-
jetovaše Balaku da podmetne
zamku
sinovima Izraelovim za navesti ih
da jedu idolima žrtvovano meso
i da se prodaju[1145].
 • 15 Kod tebe također, ima koji se
isto tako pridržavaju
nauka Nikolaita[1146].
 • 16 Pokaj se dakle.
Inače ja dolazim k tebi uskoro,
i ja ću ih pot ući mačem iz
svojimh usta.
 • 17 Onaj koji ima uši, nek' čuje
ono što Duh kaže crkvama.
Pobjedniku ja ću dati
skrivene mane[1147],
dat ću mu jedan bijeli
kamen,
i, urezano u kamenu, jedno
novo ime
koje ne poznaje nitko
osim onog koji ga prima.

Pismo crkvi u Tiatiri[uredi]

 • 18 *Anđelu crkve koja je u Tiatiri
napiši:
Ovako govori Sin Božji,
onaj čije su oči kao jedan
ognjeni plamen i noge
slične dragocijenoj bronci.
 • 19 Ja poznajem tvoja djela, tvoju
ljubav,
tvoju vjeru, tvoju službu, i tvoju
ustrajnost;
tvoja posljednja djela nadilaze
u broju ona prva.
 • 20 Ali, protiv tebe ja imam što
ti podnosiš ženu Jezabelu[1148].
Ta žena, koja sebe drži
*proročicom i
koja zavodi moje sluge, poučavaj
ući
ih da se prodaju i jedu meso
žrtvovano idolima.
 • 21 Ja sam joj ostavio vremena
za pokajati se,
ali ona neće pokajati se od
svojeg prodavanja.
 • 22 Evo, ja nju bacam na jedan
ležaj gorke tuge, kao i njene
sudruge u preljubništvu,
osim ako se ne pokaju od
svojih djela.
 • 23 Njena djeca[1149], ja ću njih
udariti smrću;
i sve će Crkve znati
da sam ja onaj koji ispituje
križa i srca,
i svakom od vas vratit ću
prema njegovim djelima.
 • 24 Ali, ja vam ovo izjavljujem, vama
koji, u Tiatiri, ostajete ne dijeleći
taj
nauk i ne ispituj ući njihove ohole
»dubine« *Sotone[1150],
ja vam drugog ne namećem tereta.
 • 25 Samo, ono što posjedujete, držite
čvrsto sve dok ja ne dođem.
 • 26 Pobjedniku, onome koji čuva
moja
djela sve do svršetka, ja ću dati
vlast nad narodima,
 • 27 i on će ih voditi napasati jednom
šibom od željeza,
kojom se razbijaju glinene
vaze,
 • 28 isto kao što sam i ja primio
u vlmast od svog oca,
i dat ću mu zvijezdu jutarnju[1151].
 • 29 Onaj koji ima uši, nek' čuje
ono što Duh kaže crkvama.

Pismo crkvi u Sardu[uredi]

 • 3 1 *Anđelu crkve koja je u Sardu,
napiši:
Ovako govori
onaj koji ima sedam duhova
Božjih i sedam zvijezda.
Ja poznajem tvoja djela: ti
imaš ugled da živiš,
ali, ti si smrt!
 • 2 Budi oprezan! Učvrsti ostatak koji
je gotov umrijeti, jer ja
nisam tvoja djela savršenima
u očima Boga mog.
 • 3 Sjeti se dakleonoga što si
primio i shvatio[1152].
Čuvaj to i pokaj se!
Ako ne bdiješ, ja ću doći
kao jedan lopov,
a da ti ne znaš u koji sat
ja ću doći i iznenaditi te.
 • 4 Međutim, u Sardu, ti imaš
nekoliko osoba koje nisu
uprljale odjeće svoje.
One će me pratiti, odjevene
u bijelo, jer one su
dostojne.
 • 5 Tako pobjednik nosit će bijelu
odjeću;
ja neću njegovo ime izbrisati
iz knjige *života,
i ja ću za to odgovarati pred
svojim ocem i pred njegovim
*anđelima.
 • 6 Onaj koji ima uši nek' čuje ono
što Duh kaže Crkvama.
Pismo crkvi u Filadelfiji
 • 7 *Anđelu crkve koja je u
Filadelfiji,
napiši:
Ovako govori *Svetac, Istiniti,
koji drži ključ Davidov[1153],
koji otvara što nitko zatvoriti neće,
koji zatvara a nitko ne može otvoriti.
 • 8 Ja znam tvoja djela.
Evo, postavio sam pred tebe jedna
otvorena vrata koja nitko ne može
zatvoriti.
Ti imaš samo malo snage, a
ipak sačuvao si moju riječ i
nisi zanijekao moje *ime.
 • 9 Evo, ja ti dajem ljude iz *sinagoge
*Sotonine, od onih koji sebe drže
*Židovima, ali to nisu, jer lažu.
Evo, ja ću ih dati dovesti
pokloniti se pred tvojim nogama,
i prepoznat će oni da sam te ja
volio.
 • 10 Jer, si čuvao ustrajno
moju riječ,
ja ću također tebe čuvati
od časa kušnje,
koji će doći na cijelo čovječanstvo,
i staviti na kušnju stanovnike
zemlje.
 • 11 Ja dolazim uskoro.
Ti čvrsto drži ono što imaš, da
nitko tebi ne uzme tvoju krunu[1154].
 • 12 Pobjedniku, ja ću dati jedan
stub u *templu mog Boga,
i nikad otud on neće izići,
a ja ću upisati na njemu ime
Boga mog,
i ime grada mog Boga,
novi Jeruzalem koji silazi
s neba iz blizine mog Boga,
i moje novo ime.
 • 13 Onaj koji ima uši, nek'
čuje ono što Duh kaže
crkvama.Pismo crkvi u Laodiceji
 • 14 *Anđelu crkve koja je u
Laodiceji,
napiši:
Ovako govori *Amen, pouzdani
i istiniti Svjedok, načelo Božjeg
stvaranja.
 • 15 Ja znam tvoja djela: ti nisi ni
hladan ni uzavrio.
Što nisi hladan ili vrijući!
 • 16 Ali, budući da si mlak, i ni
hladan ni ključajući, ja ću tebe
povratiti iz usta svojih.
 • 17 Zato što ti kažeš: ja sam bogat, ja
sam se obogatio, nemam potrebu
za bilo čim, a što ti ne znaš da si
jadan, kukavan, sirot, slijep i nag,
 • 18 ja ti savjetujem da kupiš kod
mene zlata pročišćenog u vatri
za obogatiti se, i bijelu odjeću za
pokriti se da se ne vidi sramota
golotinje tvoje,
i jednu pomast za pomazati
oči tvoje i povratiti vid.
 • 19 Ja, sve one što volim, prekorije-
vam i ispravljam.
Budi dakle gorljiv i pokaj se!
 • 20 Evo, ja sam na vratima i
kucam,
Ako netko čuje glas moj i
otvori vrata,
ja ću ući kod njega i uzet ću
Večeru s njim i on sa mnom.
 • 21 Pobjedniku, dat ću mu sjedjeti
sa mnom na mom prijestolju,
kao ja što sam također odnio
pobjedu i otišao sjedjeti s ocem
svojim na njegovom prijestolju.
 • 22 Onaj koji ima uši, nek' čuje ono
što kaže Duh crkvama.

Prijestolje Božje i nebeski bogoslužje[uredi]

 • 4 1 Nakon toga ja vidjeh:
Jedna vrata bijahu otvorena u nebu,
a prvi glas koji ja bijah čuo govoriti
mi, poput kakve trublje, kaza:
Uspni se ovamo i ja ću ti pokazati
ono što se treba dogoditi po tome.
 • 2 Smjesta bijah obuzet Duhom.
Kad evo, jedan se prijestol dizaše
u nebu,
i, na prijestolju, sjedeći, netko.
 • 3 Onaj koji sjediše imaše izgled
kamena od jaspisa i sarda.
Jedna slava[1155] ovjenčavaše
prijestolje
sjajem smaragda[1156].
 • 4 Uokolo prijetolja 24 prijestolja,
i, na tim prijestoljima, 24
*starješine
sjedješe, odjevene u bijelo,
i, na njihovim galavam, zlatne
krune.
 • 5 Iz prijestolja izlaziše munje,
glasovi i grmljavine.
Sedam užeženih svjetiljki gorješe
pred prijestoljem,
to su sedam duhova Božjih.
 • 6 Pred prijestoljem, kao jedno
prozirno more, slično kristalu.
U sred prijestolja i okružujući
ga, četiri životinje pokrivene
očima sprijeda i straga.
 • 7 Prva životinja sličiše, jednom
lavu,
druga jdnom mladom biku,
treća imaše kao jedno ljudsko
lice,
a četvrta sličiše jednom orlu
u punom lijetu.
 • 8 Sve četiri životinje imahu svaka
po šest krila pokrivenih očima
svud
uokolo i iznutra.
One ne prestajaše dan i noć
proglašavati:
Svet, Svet, Svet,
Gospodin, Bog Sve-Mogući,
Onaj koji bijaše, koji jest i koji
dolazi!
 • 9 I svaki put kad životinje iskazaše
slavu, čast i zahvaljivanje onome
koji
sjeđaše na prijestolju,
Živome u *vijeke vijekova,
 • 10 dvadesetčetiri starješine
klanjahu se pred onim koji
sjeđaše
na prijestolju, obožavahu Živoga
u vijeke vijekova,
i bacahu krune svoje pred
prijestol,
govoreći:
 • 11 Ti si dostojan, Gospodine naš
Bože, primiti slavu, čast
i moć,
jer, ti si onaj koji je stvorio sve
stvari;
ti si htio da one budu, i
one biše stvorene.

Zapečačena knjiga i Janje[uredi]

 • 5 1 I ja vidjeh, u desnoj ruci onoga
koji sjedi na prijestolju,
jednu knjigu pisanu iznutra i
izvana[1157],
zapečačene sa sedam pečata.
 • 2 I ja vidjeh jednog moćnog
*anđela
koji objavljivaše snažnim glasom:
Tko je dostojan otvoriti knjigu
i razlomiti pečate?
 • 3 Ali nitko u *nebu, na zemlji, niti
pod zemljom[1158], ne imaše moć
otvoriti knjigu ni u nju baciti oko.
 • 4 Ja se ražalostih što nitko ne bi
nađen dostojnim otvoriti knjigu
ni u nju baciti oko.
 • 5 Ali, jedan od *starješina reče
meni:
Ne plači!
Evo, on je odnio pobjedu,
lav iz plemena Judina,
izdanak Davidov[1159]:
On će otvoriti knjigu i njenih
sedam pečata.
 • 6 Tada vidjeh:
u sred prijestolja i
četiriju životinja,
u sred starješina,
dizaše se jedan jaganjac koji
izgledaše zaklan.
Imaše on sedam rogova[1160] i sedam
očiju koje su sedam duhova
Božjih poslanih na svu zemlju.
 • 7 On se približi za primiti knjigu
iz desne ruke onoga
koji sjedi na prijestolju.
 • 8 I, kad primi knjigu, četiri
životinje i 24 starješine pokloniše
se pred jaganjcem. Svatko držaše
jednu harfu i zlatne kupe pune
mirisa,
koji su molitve *svetih.
 • 9 Oni pjevaše jedan novi hvalo-
spjev:
Ti si dostojan primiti knjigu
i razlomiti pečate,
jer si ti bio žrtvovan,
i ti si za Boga otkupio, po
svojoj *krvi,
ljude svakog plemena,
jezika, puka i naroda.
 • 10 Ti si to učinio za našeg Boga,
jednim kraljevstvom i *svećenicima,
i oni će vladati na zemlji.
 • 11 Tada ja vidjeh:
I začuh glas brojnih anđela okolo
prijestolja, životinja i starješina.
Njihov broj bijaše mirijade
mirijada i tisuće tisuća.
 • 12 Oni objavljivaše snažnim
glasom:
On je dostojan, žrtvovani
jaganjac,
primiti moć, bogatstvo,
mudrost,
snagu, čast, slavu i hvalu.
 • 13 I svako stvorenje u neb, na
zemlji, pod zemljom i na moru,
sva bića koja se tu nalaze,
ja ih čujem objavljivati:
Onome koji sjedi na prijestolju
i janjetu,
hvalospjev, čast, slava i
vlast
za *vijekove vijekova.
 • 14 A, četiri životinje govoraše:
*Amen!
A, starješine se klanjaše
i obožavaše.

Otvaranje prvih šest pečata[uredi]

 • 6 1 Tad vidjeh:
Kad janje otvori prvi od sedam
pečata, ja začuh prvu od četiri
životinje povikati snažnim
glasom grmljavine:
Dođi!
 • 2 I ja vidjeh: bijaše to jedan
bijeli konj.
Onaj koji ga jahaše držaše
jedan luk.
Jedna kruna njemu bijaše dana,
i on on pođa kao pobjednik
za pobijediti.
 • 3 Kad otvori drugi pečat,
ja začuh drugu životinju
povikati:
Dođi!
 • 4 Tad iskrsnu jedan drugi konj,
vatrenocrven.
Onome koji ga jahaše bi dana
vlast
uništiti mir na zemlji da se ubija,
i bi mu dan jedan veliki mač.
 • 5 Kad on otvori treći pečat,
ja začuh treći životinju povikati:
Dođi!
I vidjeh: bijaše to jedan crni konj.
Onaj koji ga jahaše držaše
jednu vagu u ruci.
 • 6 I ja začuh kao jedan glas,
u sred četiriju životinja,
koji kazivaše:
Jedna *mjera žita za denar[1161],
i tri mjere ječma za denar,
što se tiče ulja i vina, ne diraj
u to.
 • 7 Kad on otvori četvrti pečat,
ja začuh četvrtu životinju
povikati: Dođi!
 • 8 I vidjeh: bijaše to konj
sur.
Onaj koji ga jahaše, naziva se
» smrt « i *Had ga slijediše.
Bi im dana vlast nad četvrtinom
zemlje,
za ubijati mačem, glađu,
smrću i zvijerima zemaljskim.
 • 9 Kad on otvori peti pečat,
ja vidjeh pod *oltarom duše
onih koji bijahu žrtvovani zbog
riječi
Božje i svjedočenja kojeg su
bijahu
dali.
 • 10 Oni vikahu snažnim glasom:
Do kad, gospodaru, *sveti i
istiniti,
kasnit ćeš ti činiti pravdu,
i osvetiti našu *krv nad
stanovnicima
zemlje?
 • 11 Tad on njima dade svakome po
bijelu haljinu,
i reče im da se strpe
još malo,
sve dok ne bude upotpunjen broj
njihovih drugova iz službe i
njihove braće,
koji trebaju biti usmrćeni
kao i oni.
 • 12 I ja vidjeh:
Kad on otvori šesti pečat,
nastade jedan žestoki potres
zeamljski.
Sunce postade crno kao
što je tkanina od strune,
a mjesec sav kao od krvi.
 • 13 Zvijezde padoše s neba
na zemlju,
kao zeleno voće sa smokvinog
stabla
uzdrmanog olujom.
 • 14 Nebo se povuče kao knjiga
koju uvijaju[1162],
sve planine i svi otoci
biše pokrenuti.
 • 15 Kraljevi zemaljski, velikaši,
vojskovođe,
bogataši i moćnici,
svi, robovi, i slobodni ljudi,
sakriše se u pećine
i stijene planinske.
 • 16 Oni govoriše planinama
i stijenama:
Padnite na nas i skrijte
nas daleko od lica onoga
koji sjedi na prijestolju,
i daleko od gnjeva
jaganjčeva!
 • 17 Jer, došao je veliki *dan njihove
srdžbe,
i tko može opstati?

Stotinu četrdeset četiri tisuće, označenih Božjim pečatom[uredi]

 • 7 1 Nakon toga, ja vidjeh četiri
*anđela osovljena na četiri
ugla zemlje.
Oni zadržavaše četiri vjetra
zemaljska,
da ni jedan vjetar ne puše na
zemlju
na more, ni na drvo ni jedno.
 • 2 I vidjeh ja jednog drugog anđela
uspinjati se s Orijenta.
On držaše pečat Boga živoga[1163].
Jednim snažnim glasom onpovika
četverim anđelima koji bijahu
primili vlast za škoditi zemlji
i moru:
 • 3 Čuvajte se da ne naškodite zemlji,
moru ili drvetima, prije nego što
mi
budemo pečatom obilježili čelo
slugu našeg Boga.
 • 4 I ja čuh broj onih koji bijahu
obilježeni pečatom:
 • 144.000 obilježenih pečatom,
iz svih plemena sinova
Izraelovih.
 • 5 Iz plemena Juda 12.000
obilježenih pečatom.
Iz plemena Ruben 12.000,
iz plemena Gad 12.000,
 • 6 iz plemena Ašer12.000,
iz plemena Neftali 12.000,
iz plemena Manaše 12.000,
 • 7 iz plemena Šimun 12.000,
iz plemena Levi 12.000,
iz plemena Isakar 12.000,
iz plemena Zabulon 12.000,
 • 8 iz plemena Josip 12.000,
iz plemena Benjamin 12.000,
obilježenih pečatom.

Bezbrojno mnoštvo pred prijestoljem[uredi]

 • 9 Nakon toga vidjeh:
Bijaše to jedno bezbrojno
mnoštvo
koje nitko ne mogaše izbrojati,
iz svih naroda, plemena, pukova
i jezika.
Oni stojaše pred prijestoljem i
pred jaganjcem,
odjeveni u bijele haljine i
s palmama u rukama.
 • 10 Oni objavljuju na glas:
Spasenje je u našeg Boga koji
sjedi na prijestolju i u janjeta.
 • 11 I svi *anđeli okupljeni okolo
prijestolja, starješine i četiri
životinje, padoše pred prijestol,
lice k zemlji, i pokloniše se
Bogu.
 • 12 Oni govoraše:
*Amen! Hvala, slava, mudrost,
zahvalnost, čast, moć i snaga
našem Bogu za *vijekove
vijekova!
Amen!
 • 13 Jedan od *starješina uze tada riječ
i kaza meni:
Oni ljudi, odjeveni u bijele haljine
kojitko su oni i otkud su došli?
 • 14 Ja mu odgovorih: Moj Gospodine,
ja to znam! On mi reče: Oni
dolaze
iz velike kušnje.
Oprali su svoje haljine i
izbijelili ih u *krvi
jaganjčevoj.
 • 15 Zato se oni drže pred
prijestoljem Božjim,
i vrše mu bogoslužje dan i
noć u *templu njegovom.
A, onaj što sjedi na prijestolju
sklonit će ih pod svoj šator.
 • 16 Oni neće više osjećati gladi,
neće više biti žedni,
sunce i vatre njegove više ih
pržiti neće,
 • 17 jer, jaganjac koji stoji u
sred šatora, bit će njima
pastirom,
vodit će ih on prema izvorima
žive vode.
I Bog će obrisati svaku suzu
iz očiju njihovih.

Sedmi pečat i zlatna kadionica[uredi]

 • 8 1 Kad on otvori sedmi pečat,
nastade u *nebu muk od otprilike
pola sata…
 • 2 I ja vidjeh sedam *anđela koji
stojaše pred Bogom.
I bi im dano sedam trubalja.
 • 3 Jedan drugi anđeo postavi se
pred *oltar.
On nosiše kadionicu od zlata,
a bi mi dan veliki broj mirisa,
za otvoriti ih kamenjem svih
svetih na zlatnom oltaru koji je
pred prijestoljem.
 • 4 A, iz ruke anđela,
dim mirisa uspe se pred Boga,
s molitvama svetih.
 • 5 Anđeo tada uze kadionicu,
ispuni ju vatrom s oltara i
baci na zemlju:
i to biše grmljavine,
glasovi,
munje i jedan potres zemlje.

Šest prvih trubalja[uredi]

 • 6 Sedam *anđela koji držaše sedam
trubalja[1164], pripremiše se za zasvirati
ih.
 • 7 Prvi zasvira svoju trublju:
tuča i vatra izmiješane s krvlju
padoše s neba na zemlju;
i trećina zemlje planu,
i trećina drveta planu,
i sve ozelenjelo raslinje planu.
 • 8 Drugi anđeo zasvira svojom
trubljom: i reklo bi se da jedna
ogromna zapaljena planina
bijaše bačena u more.
Trećina mora postade krv.
 • 9 Trećina živih stvorova morskih
propade,
i trećina lađa bi uništena.
 • 10 Treći anđeo zasvira svojom
trubljom:
i, iz neba, jedna ogromna zvijezda
pade,
paleći sve kao jednu zublju.
Ona pade na trećinu rijeka
i na izvore voda.
Trećina voda postade voda
pelinova,
i mnogi ljudi umriješe zbog
voda koje bijahu postale gorke.
 • 12 Četvrti anđeo zasvira
svojom trubljom
trećina sunca, trećina mjeseca i
trećina zvijezda biše udarene.
Oni svi potamnješe za trećinu:
dan izgubi trećinu svoje
vidljivosti i noć isto.
 • 13 Tad ja vidjeh:
I ja čuh jednog orla koji letješe
k vrhuncu neba proglašavajući
jednik snažnim glasom:
Nesreća! Nesreća! Nesreća
stanovnicima zemlje,
zbog zvukova trubalja triju
anđela koji trebaju još svirati!
 • 9 1 Peti anđeo zasvira svojom
trubljom:
ja vidjeh jednu zvijezdu
sunovratiti se iz neba na zemlju.
A, bi njemu dan ključ
jame bezdana.
 • 2 On otvori jamu bezdana,
i otud se uspe jedan dim,
kao onaj iz jedne velike peći.
Sunce njime bi zatamnjeno, kao i
zrak.
 • 3 I, iz tog dima, skakavci[1166] se
rasuše po zemlji.
Bi im dana vlast jednaka onoj u
škorpija iz zemlje[1167].
 • 4 Bi im zabranjeno učiniti ikakvu
štetu travi zemaljskoj, bilo čemu
što se zeleni, niti bilo kojem
drvetu,
već samo ljudima koji ne nose na
čelu pečat Božji.
 • 5 Bi im dopuštano, ne da ih usmr-
ćuju, već da im budu nevolja
tijekom
pet mjeseci.
A, nevolja kojuoni uzrokovaše
jest
kao ona u čovjeka kojeg pozlijedi
škorpija.
 • 6 U one dane, ljudi će
tražiti smrt i neće ju naći.
Željet će umrijeti a, smrt će
im bježati.
 • 7 Skakavci imaše izgled konja
opremljenih za boj,
na njihovim glavama reklo bi se
da su krune od zlata,
a njihova lica bijahu ka lica
ljudi.
 • 8 Oni imaše kose kao što
su kose u žena,
a njihovi zubi bijahu kao
zubi lavlji.
 • 9 Oni se činiše kao oklopljeni
željezom,
a šum njihovih krila bijaše kao
šum kola s više konja
jurećih u boj.
 • 10 Oni imaju repove kao one
u škorpija, oboružane žalcem,
a u njihovim repovima stoji
njima moć da škode ljudima
tijekom pet mjeseci.
 • 11 Oni imaju kao kralja anđela
ponora koji se zove, na hebrejskom,
Abbadon, grčki Apolyon[1168].
 • 12 Prva »nesreća« je prošla:
evo, dvije »nesreće« dolaze
za redom.
 • 13 Šesti anđeo zasvira svojom
trubljom:
ja začuh jedan glas dolaziti iz
rogova
zlatnog *oltara koji se nalazi
pred Bogom.
 • 14 On govoraše šestom anđelu koji
držaše trublju:
Osloboti četiri anđela koji su
uvezani u lancima na velikoj
rijeci Eufrat[1169].
 • 15 On oslobodi četiri anđela
koji bijahu spremni za sat,
dan, mjesec ili godinu kad
trebaju usmrtiti trećinu ljudi.
 • 16 A broj postrojbi konjice
bijaše: dvije mirijade mirijada.
Ja im čuh broj.
 • 17 Ovakvi mi se pričiniše, u
viđenju, konji i njihovi jahači:
oni nosiše oklope od vatre,
hijacinta i sumpora.
Glave konja bijahu kao glave
lavova, a njihova usta rigaše
vatru, dim i sumpor.
 • 18 Kroz te tri nevolje, vatru,
dim i sumpor, koje rigaše iz
svojih usta,
trećina ljudi propade.
 • 19 Jer, moć konja stoji u
njihovim njihovim ustima kao
i u njihovim repovima.
Naime, njihovi repovi sliče
zmijama,
oni glave i time mogu škoditi.
 • 20 Što se tiče ostatka ljudi,
oni koji ne bijahu pomrli
pod udarcima nevolja,
oni se ne pokajaše od djela
svojih ruku, oni nastaviše
obožavati *zloduhe, zlatne
ili srebrene idole,
brončane, kamene ili drvene,
koji ne mogu niti vidjeti, niti čuti,
niti hodati.
 • 21 Oni se ne pokajaše ni za svoja
ubojstva ni za svoja svetogrđa,
ni za svoje razvratnosti, ni za
svoje
krađe.

Anđeo i otvorena knjižica[uredi]

 • 10 1 I ja vidjeh jednog drugog
moćnog *anđela koji silaziše s
neba.
On bijaše ogrnut oblakom,
jednom slavom[1170] koja ovjenčavaše
njegovo čelo, njegovo lice bijaše
kao sunce,
a njegove noge kao vatreni
stubovi.
 • 2 On držaše u ruci jednu
otvorenu knjižicu.
On stavi desnu nogu na more,
lijevu nogu na zemlju,
 • 3 i povika jednim snažnim
glasom, kao što riče lav.
Kad on bi povikao, sedam
grmljavina zatutnjaše svojim
glasovima:
 • 4 I kad sedam grmljavina biše
protutnjale, kako ja htjedoh
zapisati,
ja začuh jedan glas koji, iz neba,
meni govoraše:
Čuvaj tajnu poruke o sedam
grmljavina i ne piši ju.
 • 5 I anđeo kojeg ja bijah vidio
stojati na moru i na zemlji
podiže desnu ruku prema nebu
 • 6 i prisegnu,
onim koji živi u *vijekove
vjekova,
koji je stvorio nebo i ono što se
ondje nalazi,
zemlju i što se ondje nalazi,
more i ono što se ondje nalazi:
neće više biti odgode.
 • 7 Ali, u dane kad se bude očekivao
sedmi anđeo, kad on počne svirati
svojom trubljom, tad će biti
ispunnjenje *tajne Božje,
kao što to bi najavljenjo njegovim
slugama *prorocima.
 • 8 I glas koji ja bijah čuo dolaziti s
neba, ponovo mi progovori
i reče:
Hajde, uzmi otvorenu knjigu
iz ruke anđela koji stoji na moru
i na zemlji.
 • 9 Ja se primaknuh k anđelu i
zamolih da mi dâ knjižicu.
On mi reče:
Uzmi i pojedi ju.
Bit će ona gorka u utrobi tvojoj,
ali, u ustima imat će slatkoću
meda.
 • 10 Ja uzeh knjižicu iz ruke
anđelove i pojedoh ju.
U ustima imaše ona slast
meda.
Ali, kad je bijah pojeo, moja
utroba postade gorka.
 • 11 I on mi kaza:
Tebi je iznova prorokovati o
pukovima, narodima, jezicima[1171] i
brojnim kraljevima.

Dva svjedoka[uredi]

 • 11 1 Tad mi bi dana jednu trsku
sličnu ravnalu mjernikovu,
i bi mi rečeno: Ustani i izmjeri
*templ Božji
i *oltar i one koji tu klanjaju.
 • 2 Ali, vanjski trijem templa,
ostavi po strani i ne mjeri ga,
jer, on bijaše predan u ruke
poganima koji gaziše nogama
sveto mjesto tijekom 42 mjeseca[1172].
 • 3 A ja ću dati mojim dvama
svjedocima *prorokovati,
odjeveni u
kostrijet[1173], 1,260 dana.
 • 4 Oni su dvije masline i dva
svijećinjaka koji stoje pred
Gospodarem zemlje.
 • 5 Ako im netko hoće naškoditi,
jedna vatra izlazi iz njihovih usta
i sprži njihove neprijatelje.
Da, ako netko hoće njima nauditi,
tako će mu trebati umrijeti.
 • 6 Oni imaju vlast zatvoriti nebo,
i nikakva kiša ne pada u dane
njihova prorokovanja.
Oni imaju vlast promijeniti
vodu u krv,
i udariti zemlju
mnogim nevoljma,
toliko koliko oni budu htjeli.
 • 7 Ali, kad oni budu završili
svjedočiti,
zvijer koja se uspinje
iz ponora,
zaratit će s njima, pobijediti ih
i uništiti.
 • 8 Njihova tijela ostat će na trgu
velikog grada kojeg se simbolično
naziva Sodomom i Egiptom,
ondje
gdje je Gospodin njihov bio
razapet.
 • 9 Puci, plemena, jezici i narodi,
doći i gledati njihova tijela tijekom
tri i pol dana, ne dodijeljujući im
grobnicu.
 • 10 Stanovnici zemlje radovat će se
zbog njih, oni će biti u radosti,
izmjenjivat će poklone, jer ta dva
proroka njima bijahu uzrokovala
dosta muka.
 • 11 Ali, nakon ta tri i pol dana, jedan
dah života, došao od Boga, uđe u
njih
i oni se uspraviše.
Tad jedan veliki užas pade na
one koji ih gledahu.
 • 12 Oni začuše jedan snažan glas,
koji, iz neba, njima govoraše:
Uspnite se ovamo.
I oni se u oblaku uspeše u nebo,
pred očima njihovih neprijatelja.
 • 13 Istog sata nastade jedan žestoki
potres zemlje,
desetina grada se sruši i 7.000
osoba
poginu u toj propasti.
Preživjeli, zahvaćeni užasom,
slaviše Boga nebeskog.
 • 14 Druga »nevolja« je prošla.
Evo, treća »nevolja«
uskoro dolazi.
Sedma trublja
 • 15 Sedmi *anđeo zasvira svojom
trubljom:
bi u nebu silnih glasova koji
govoraše:
Kraljevstvo svijeta je sada u
našeg
Gospodina i njegovog Krista; on
će
vladati *vijeke vjekova.
 • 16 Dvadeset i četvorica *starješina
koji, pred Bogom, sjede na svojim
prijestoljima padoše licem prema
zemlji,
i klanjaše se Bogu
 • 17 govoreći:
Mi ti iskazujemo zahvalnost,
Gospodine Bože Sve-Mogući,
koji jesi i koji bijaše,
jer ti si vršio svoju veliku
moć,
i uspostavio svoje kraljevstvo.
 • 18 Narodi se razgnjeviše,
aki, ovo je tvoja srdžba došla.
Ovo je vrijeme suda za mrtve,
vrijeme naknade
za tvoje sluge *proroke,
*svete i one koji se boje *imena
tvoga, male i velike,
vrijeme razaranja za koje razaraju
zemlju.
 • 19 I *templ Božji u nebu
otvori se,
i kovčeg *saveza pojavi se
u njegovom templu.
Tada bi munja, glasova,
grmljavina, jedan potres zemlje i
jedan silan gräd.

Žena i zmaj[uredi]

 • 12 1 Jedan silan *znak pojavi se
u nebu:
jedna žena, ogrnuta suncem,
s mjesecom pod nogama, i na
glavi
jednom krunom od dvanaest
zvijezda.
 • 2 Ona bijaše trudna i vikaše u tijeku
i bolovima rađanja.
 • 3 Tad jedan drugi znak pojavi se
u nebu:
Bijaše to jedan veliki zmaj,
vatrenocrven.
On imaše sedam glava i
deset rogova[1174],
i na svojim glavama,
sedam kruna.
 • 4 Njegov rep, koji pomevši trećinu
zvijezda s neba, baci ih na zemlju.
Zmaj se postavi pred ženu, koja
upravo rađaše, da joj proždere
dijete odmah po njegovu rođenju.
 • 5 Ona donese na svijet jednog sina,
jedno muško dijete;
on je taj koji treba voditi
napasati sve narode jednim
prutom od željeza.
I njeno dijete bi uzeto
od Boga i njegovog prijestolja.
 • 6 Tada žena pobježe u pustinju,
gdje joj je Bog pripravio
jedno mjesto,
za nju da ondje bude hranjena
 • 1.260 dana.
 • 7 Bi tada jedan boj u *nebu:
Mihael i njegovi *anđeli vojevaše
protiv zmaja.
I zmaj također vojevaše sa svojim
anđelima,
 • 8 ali ih ne pobijedi:
ne nađe se više mjesta za njih
u nebu.
 • 9 Bi strmoglavljen, veliki zmaj,
starodrevna zmija, onaj
što se zove
*Đavao i Sotona, zavodnik
cijelog svijeta,
on bi survan na zemlju i njegovi
anđeli s njim.
 • 10 I ja začuh jedan snažan glas
koji, u
nebu, govoraše:
Evo vremena spasenja,
moć i kraljevanja našeg Boga,
i vlasti njegovog Krista;
jer, bio je zbačen tužitelj[1175]
naše braće,
onaj koji ih optuživaše pred
našim Bogom, dan i noć.
 • 11 Ali oni, oni bijahu pobijeđeni
*krvlju jaganjčevom, i putem
riječi
kojoj su posvjedočili:
Oni nisu ljubili svog života
sve do smrti.
 • 12 To je ono zbog čega budite
u radosti,
vi nebesa, i vi koji tu boravište
svoje imate!
Nesreća vama, zemljo i more,
jer, đavao je sišao k vama,
ponesen bijesom,
znaj ući da malo vremena
njemu ostaje.
 • 13 Kad se zmaj vidje zbačenim
na zemlju, on se baci u progon
žene
koja bijaše donijela na svijet
muško dijete.
 • 14 Ali, dva krila velikog orla
biše dana ženi,
da odleti u pustinju,
u mjesto koje joj je pričuvano
za tu biti hranjena,
daleko od zmije, jedno vrijeme,
bvremena i polovicu jednog
vremena[1176].
 • 15 Tad zmija povrati kao jedna
rijeka vodu iza žene da ova bude
odnesena valovima.
 • 16 Ali zemlja dođe u pomoć ženi:
zemlja se otvori i proguta rijeku
povraćenu od zmaja.
 • 17 U svojoj jarosti protiv žene,
dragon povede boj protiv
ostatka njenog potomstva,
onih koji paze zapovijedi Božje
i čuvaju svjedočenje Isusovo.
 • 18 Po tome on se smjesti na
pijesak morski.

Dvije zvijeri[uredi]

 • 13 1 Tada, ja vidjeh uspinjati se
iz mora jednu zvijer s deset
rogova[1177] i
sa sedam glava,
na njenim rogovima deset kruna,
na njenim glavama jedno
huliteljsko
*ime.
 • 2 Zvijer koju ja vidjeh sličiše
leopardu,
njene šape bijahu kao one u
medvjeda,
a njena gubica kao ralje lavlje.
I zmaj joj povjeri svoju silu,
svoje prijestolje i ogromnu
vlast.
 • 3 Jedna od njenih glava bijaše kao
na smrt ranjena,
ali njena smrtna rana bi iscijeljena.
Opčarana, cijela zemlja slijediše
zvijer.
 • 4 I obožavalo se zmaja jer, on
bijaše
dao vlast zvijeri,
i obožavaše se zvijer govoreći:
Tko je prispodobiv zvijeri
i tko ju može potući?
 • 5 Biše joj dana usta za propovije-
dati osionost i bogohuljenja,
i bi joj dana vlast da ju vrši
tijekom 42 mjeseca[1178].
 • 6 Ona otvori usta huleći protiv
Boga,
za huliti *ime njegovo,
njegov šator i one čije boravište
je u *nebu.
 • 7 Bi joj dano ratovati protiv *svetih
i pobijediti ih,
i bi joj dana vlast nad svakim
plemenom, pukom, jezikom
i narodom.
 • 8 Oni ju obožavaše, svi oni koji
nastanjivaše zemlju,
svi oni čije ime nije upisano,
od početka svijeta,
u knjigu *života žrtvovanog
janjeta.
 • 9 Nek' onaj koji ima uši čuje:
 • 10 Tko je određen zarobljeništvu
ići će u zarobljeništvo.
Tko je određen za poginuti od
mača,
poginut će od mača[1179].
Čas je ovo izdržljivosti
i vjere svetačke?
 • 11 Tad ja vidjeh iz zemlje uspinjati
se jednu drugu zvijer.
Ona imaše dva roga kao
janje,
ali, ona govoraše kao
zmaj.
 • 12 Svu vlast prve zvijeri,
on ju vrši po njegovim pogledom,
Ona učini da sva zemlja i njeni
stanovnici obožavaju prvu zvijer,
čija je smrtna rana bila
zacijeljena.
 • 13 Ona ispuni velika čuda,
sve do spuštanja s neba,
na očigled svih,
jedne vatre na zemlju.
 • 14 Ona zavede stanovnike zemlje
čudima što joj bi dano ispuniti
pod pogledom zvijeri.
Ona ih navede podići jednu sliku
u čast zvijeri koja nosi ranu od
mača i koja je povratila život.
 • 15 Bi joj dano oživjeti sliku
zvijeri,
na takav način da čak i riječ
ima i pogubi onoga tko ne bi
obožavao sliku zvijeri.
 • 16 Svima, malima i velikima,
bogatima i siromašnima,
slobodnim
ljudima i robovima, ona nametnu
jedan znak na desnu ruku i na
čelo.
 • 17 I nitko nije mogao ni kupovati
niti prodavati, ako ne nosi znak,
ime zvijeri ili brojku njenog
imena[1180].
Onaj koji ima pameti nek'
protumači brojku zvijeri.
 • 18 Ovo je čas da se ima razbora:
jer, to je brojka jednog čovjeka:
a njegova je brojka 666.

Janje i otkupljeni[uredi]

 • 14 1 I ja vidjeh:
Janje bijaše uspravljeno na planini
*Sion,
i s njim 144,000 koji nose
njegovo
ime i ime njegovog oca zapisano
na svojim čelima.
 • 2 I ja začuh jedan glas koji dolaziše
s neba,
kao glas oceana,
kao tutnjavu jednog snažnog udarca
grama,
i glas koji ja čuh bijaše kao
pjesma svirača harfe izvedena
njihovim glazbalima.
 • 3 Oni pjevaše jedan novi
hvalospjev,
pred prijestoljem, pred
četiri životinje i starješinama.
I nitko ne mogaše naučiti
taj hvalospjev,
osim 144.000, otkupljeni
sa zemlje.
 • 4 Oni se nisu zaprljali sa ženama,
jer, oni su djevci.
Oni slijede jaganjca posvuda
kamo on ide.
Oni su bili otkupljeni između
ljudi kao *prvine za Boga i za
jaganjca,
 • 5 i u njihovim ustima ne nađe
se nikakve laži[1181]:
oni su besprijekorni.

Tri anđela glasonoše[uredi]

 • 6 I ja vidjeh jednog drugog *anđela
koji letješe prema vrhuncu.
On imaše jedno vječno *evanđelje
proglašavati onima koji borave
na zemlji:
svakom narodu, plemenu, jeziku i
puku.
 • 7 On kazivaše jednim jakim
glasom: Bojte se Boga i
proslavljajte ga,
jer, on je stigao, čas
njegovog suda.
Obožavajte stvoritelja neba
i zemlje, mora i izvorâ vodâ.
 • 8 I jedan drukčiji, drugi jedan
anđeo, ga slijedi i govori:
Ona je pala, ona je pala,
Babilonija velika[1182],
ona koja je napojila sve narode
vinom svoje jarosti bluda.
 • 9 I jedan drukčiji, jedan treći anđeo,
slijediše ga i govoriše jednim
snažnim glasom:
Ako netko obožava zvijer i
njenu sliku,
ako od nje primi znak na čelo
ili ruku,
 • 10 on će također piti vina
Božjeg gnjeva,
sasutog bez mješavine u kupu
njegove srdžbe,
i upoznat će nevolje
u vatri i sumporu[1183],
pred *svetim anđelima i
pred janjetom.
 • 11 Dim njihovih nevolja diže se
iz stoljeća u stoljeća,
i oni nemaju spokoja ni danju
ni noću,
oni koji obožavaju zvijer
i sliku njenu,
i tko primi znak njenog imena.
 • 12 Ovo je čas postojanosti *svetih
koji čuvaju zapovijedi Božje
i vjeru u Isusa.
 • 13 I ja začuh jedan glas koji, iz
neba, govoraše: Piši:
Sretni od sada oni koji su umrli
u Gospodinu[1184]!
Da, reče Duh, nek' se odmore
od svojih teških radova, jer,
djela ih njihova slijede.

Žetva i obiranje zemlje[uredi]

 • 14 I ja vidjeh:
Bijaše to jedan bijeli oblak, a na
oblaku sjeđaše kao jedan
sin čovjekov.
On imaše na glavi jednu zlatnu
krunu i u ruci jedan oštar srp.
 • 15 Potom jedan drugi anđeo iziđe
iz templa i povika snažnim
glasom
onome koji sjeđaše na oblaku:
Baci svoj srp i žanji. Sat je došao,
jer žetva zemlje sazrela je.
 • 16 Tad onaj koji sjeđaše na oblaku
baci svoj srp na zemlju, i zemlja
bi požnjevena.
 • 17 Potom, jedan drugi anđeo iziđe
iz nebeskog templa.
On također držaše oštri srp.
 • 18 Potom, jedan drugi anđeo iziđe
iz *oltara.
On imaše vlast nad vatrom
i zavika snažnim glasom onome
koji držaše oštri srp:
Baci svoj oštri srp i oberi
grozdove trsjâ zemaljskog,
jer njihovi grozdovi su zreli.
 • 19 I anđeo baci svoj srp na zemlju,
i obra trsje zemaljsko,
i baci berbu u veliki kotao gnjeva
Božjeg.
 • 20 Iscijedi se kotao izvan grada
i iz kotla iziđe krv koja se uspe
sve do žvala na uzdama konjskim
na jednom prostoru od
 • 1.600 *stadija.

Sedam anđela i sedam nevolja[uredi]

 • 15 1 I ja vidjeh u nebu jedan drugi:
znak, velik i čudesan:
Sedam *anđela držaše sedam
nevolja,
posljednjih, jer u njima se
ispunjava
gnjev Božji.
 • 2 I ja vidjeh kao jedno more od
kristala izmiješanog s vatrom.
Uspravljen na moru od kristala,
pobjednik zvijeri, njene slike i
brojke njenog imena, držaše
harfe Božje.
 • 3 Oni pjevaše hvalospjeve o
Mojsiju, sluzi Božjem, i
hvalospjev
o janjetu:
Velika i divna su djela tvoja,
Gospodine Bože Sve-Mogući.
Pravedni i istiniti putovi su
tvoji, Kralju naroda.
 • 4 Tko te se ne bi bojao, Gospodine,
i ne bi slavio tvoje *ime?
jer, ti sam jesi svet.
Svi će narodi doći i pokloniti se
pred tobom, jer tvoje su se
presude očitovale.
 • 5 Po tome ja vidjeh:
*Templ koji štitiše šator
svjedočenja otvori se u nebu,
 • 6 i sedam anđela koji držaše sedam
nevolja iziđe iz templa;
oni bijahu odjeveni čistim lanom,
blistajući, u struku stegnuti
jednim zlatnim pojasom.
 • 7 Jedna od četiri životinje dade
sedmorici anđela sedam zlatnih
kupa, ispunjenih gnjevom Boga
koji živi iz vjekova u vjekove.
 • 8 I templ bi ispunjen dimom
zbog slave Božje i njegove sile.
I nitko ne mogaše ući u templ
sve do ispunjenja sedam nevolja
od sedam anđela.
Sedam kupa
 • 16 1 I ja začuh jedan krupni glas
koji, iz *templa, govoraše
sedmorici anđela:
Idite i saspite na zemlju sedam
kupa gnjeva Božjeg.
 • 2 I prvi pođe i izli svoju kupu
na zemlju. Jedan pogubni zloćudi
čir udari ljude koji nosiše
oznaku zvijeri i koji obožavaše
njenu sliku.
 • 3 Drugi izli svoju kupu na more:
ono postade kao krv jednog
umrlog, i sve što bi u moru,
imaše dah umirućeg života.
 • 4 Treći izli svoju kupu na rijeke
i izvore vodâ: Oni postadoše
od krvi.
 • 5 I ja začuh anđela voda
koji govoraše:
Ti si pravedan, ti koji jesi i koji
bijaše, sveti.
 • 6 Pošto su oni prolili krv *svetih i
*proroka, to je jednako krv koju
si ti njima dao piti.
Oni to zaslužuju!
 • 7 I ja začuh *oltar koji govoraše:
Da, Gospodine Bože Sve-Mogu-
ći,
tvoje presude su pune istine i
pravednosti.
 • 8 Četvrti izli svoju kupu na sunce:
i bi mu dano spaliti ljude
njegovom
vatrom.
 • 9 I ljudi bijahu spaljivani jednom
snažnom vr ućnom; oni huliše
*ime
Božje koji ima vlast nad tim
nevoljama,
ali, oni se ne pokajaše za iskazati
mu slavu.
 • 10 Peti izli svoju kupu na prijestolje
zvijeri:
njeno kraljevstvo bi time potopljeno
u tminama.
Ljudi grizoše jezik od boli;
 • 11 oni huliše Boga nebeskog zbog
svojih patnji i svojih čireva,
ali, ne pokajaše se od svojih
djela.
 • 12 Šesti izli svoju kupu na veliku
rijeku Eufrat[1185]: voda time bi
isušena
za pripremiti put kraljevima koji
dolaze s Istoka.
 • 13 Tada, iz usta zmajevih, iz usta
zvijerinjih i usta lažnog proroka,
ja
vidjeh izići tri nečista duha,
poput kakvih žaba.
 • 14 To su, naime, duhovi *zloduha.
Oni ispunjavaju čuda, a pođoše
oni
pronaći kraljeve cijelog svijeta,
da bi ih sakupili za boj u veliki
*dan
Boga Sve-Mogućeg.
 • 15 Evo, ja dolazim kao jedan tat.
Sretni ono koji bdiju i čuvaju svoju
odjeću, da ne idu nagi i ne dopuste
vidjeti svoju golotinju.
 • 16 Oni ih sakupiše u mjestu koje
se na hebrejskom zove
Harmagedon[1186].
 • 17 Sedmi izli svoju kupu u zrak,
a, iz templa iziđe snažan glas
koji dolaziše iz prijestolja.
On govoraše: svršeno je!
 • 18 Tad nastade svijevanje, glasanje
i grmljavine, i jedan potres
zemlje tako silovit da nikad ne
bijaše njemu jednakog otkad je
čovjek na zemlji.
 • 19 Veliki grad se razbi u tri dijela
i gradovi naroda se survaše.
Tada, Bog se sjeti Babilonije
velike,
za dati joj kupu uzavrelog vina
njegove srdžbe.
 • 20 Svi otoci pobjegoše i planine
nestadoše.
 • 21 Tuče teške kao što su talenti[1187]
padoše s neba na ljude,
i ljudi huliše Boga zbog nevolje
od
tuče,
jer, ta nevolja bijaše posebice
strašna.

Velika bludnica i grimizna zvijer[uredi]

 • 17 1 I jedan od sedam *anđela
koji
držaše sedam kupa priđe i reče mi
ovim riječima:
Dođi, ja ću ti pokazati suđenje
velikoj bludnici koja boravi na
rubu
oceanâ;
 • 2 S njom su kraljevi zemaljski
bludničili[1188],
i stanovnici zemlje su se opijali
vinom njenog bluda.
 • 3 Tada me on prenese u duhu u
pustinju.
I ja vidjeh jednu ženu sjedjeti na
grimiznoj zvijeri, pokrivenoj
imenima *huliteljskim, a koja
imaše
sedam glava i deset rogova.
 • 4 Žena, ogrnuta purpurom i
grimizom[1189], bljeskaše od zlata,
dragulja i bisera. Ona držaše u
svojoj ruci jednu zlatnu kupu
punu
gnusnosti: prljavština svojeg
bludničenja.
 • 5 Na njenom čelu bijaše napisano
jedno ime, *tajnovito:
Babilonija velika, majka bludnice
i gnusoba zemaljskih.
 • 6 I ja vidjeh ženu pijanu od *krvi
*svetaca i krvi svjedokâ Isusvih.
Pri pogledu na nju ja ostadoh
smeten.
 • 7 Tada, reče mi anđeo: zašto ta
preneraženost?
Ja ću ti reći *tajnu žene i zvijeri
sa sedam glava i deset rogova
koje ona nosi.
 • 8 Zvijer koju si vidio bijaše, ali
nije više.
Ona će se uspeti iz ponora i otići
u propast. I stanovnici zemlje,
čije ime nije upisano, od
utemeljenja
svijeta, u knjigu *života, iznenadit
će se videći zvijer, jer ona bijaše,
nije više, ali će se vratiti.
 • 9 Sad je čas za imati um koji
prosvjetljava mudrost:
sedam glava su sedam planina
gdje boravi žena.
To su također sedmorica kraljeva.
 • 10 Pet između njih su pali, šesti
vlada, sedmi nije još došao,
ali, kad on bude došao, ostat će
tek za malo vremena.
 • 11 Zvijer koja bijaše i koja nije
više, sama je jedan osmi kralj.
Ona je iz broja sedam i odlazi u
propast.
 • 12 Deset rogova koje si ti vidio su
desetorica kraljeva koji još nisu
primili kraljevstva,
ali, za čas, oni će dijeliti
kraljevsku
vlast sa zvijeri.
 • 13 Oni imaju samo jedan nacrt:
staviti u sluižbu zvijeri svoju
moć i svoju vlast.
 • 14 Oni će zaratiti s janjetom i janje
će ih pobijediti, jer on je
Gospodar
gospodara i Kralj kraljeva, i s
njim
pozvani, izabranici i vjernici
pobjedit
će također.
 • 15 Po tome on mi kaza: vode koje
si vidio, ondje gdje boravi
bludnica,
to su puci, mnoštva,
narodi i jezici.
 • 16 Deset rogova koje si vidio
i zvijer mrzjet će bludnicu,
oni će ju učiniti pustom
i nagom.
Oni će jesti njeno meso
i spalit će ju vatrom.
 • 17 Jer Bog im je stavio u srce
ostvariti njegov nacrt: staviti
njihovo
kraljevstvo u službu zvijeri sve
do ispunjenja riječi Božjih.
 • 18 A, žena koju si vidio, to je veliko
mjesto koje vlada nad kraljevima
zemaljskim.

Pad Babilonije[uredi]

 • 18 1 Ja vidjeh po tome jednog
drugog *anđela silaziti s neba.
On imaše veliku vlast i zemlja bi
osvijetljena njegovom slavom.
 • 2 On povika snažnim glasom:
Ona je pala, ona je pala,
Babilonija
velika; postala je boravištem
*zloduha, jazbinom svih nečistih
i ogavnih ptica.
 • 3 Jer, ona je napajala sve narode
vinom jarosti svojeg bludničenja;
kraljevi zemaljski bludničili
su s njom,
i trgovci zemaljski su se obogatili
silinom njene raskoši.
 • 4 I ja začuh jedan drugi glas koji, s
nema, kazivaše:
Izlazite iz tog mjesta, o moj
puče,
da ne sudjelujete u njenim
grijesima,
i ne podijelite nevolje koje su
njoj namijenjene.
 • 5 Jer, njeni su se grijesi nakupili
sve do neba,
i Bog se sjetio nepravednosti
njenih.
 • 6 Platite joj njenim vlastitim
novcem,
vratite joj dvostruko ono
što je ona učinila.
U kupu u koju je ona miješala
svoja vina,
izmješajte joj ih dvostruko.
 • 7 Koliko se nauživala u slavi
i raskoši,
toliko joj nevolja i žalosti
nanesite.
Budući da ona kaže us vom srcu;
ja stolujem kao kraljica i nisam
uopćie udovica,
ja nikad žalosti vidjeti neću.
 • 8 Zbog toga, doći će na nju,
za samo jedan dan, nevolje
koje su joj namijenjene:
smrt, žalost, glad, i bit će ona
spaljena vatrom.
Jer, moćan je Gospodin Bog
koji joj je sudio.
 • 9 Tad će oni zaplakati i zažaliti
nad njom, kraljevi zemaljski
koji su dijelili njen blud i njenu
raskoš,
kad oni budu vidjeli dim
njenog izgaranja.
 • 10 Oni će se držati na odstojanju
od straha zbog njene nevolje, i
reći će oni: Nesreća! Nesreća!
O veliki grade, Babilonijo grade
moćni,
dostajao je samo jedan čas da
budeš osuđena!
 • 11 I trgovci zemaljski plakat će
i pasti u žalost,
jer, nitko više ne kupuje tovare
njihove,
 • 12 tovare zlata i srebra, dragulja
i bisera, lana i purpura, svile
i grimiza[1190];
mirisnog drveta, predmeta od
slonovače, bronce, željeza ili
mramora,
 • 13 cimeta i rajskih zrna, mirisa,
mirhe i tamjana[1191],
vina i ulja, brašna i žita,
goveda i ovaca, konja i kola,
robova i uznika[1192].
 • 14 Plod koji želješe tvoja duša
otišao je daleko od tebe.
Sve što je istančanost i raskoš
izgubljeno je za tebe.
Nikad više neće se to naći.
 • 15 Trgovci koje je obogatila tom
trgovinom, držat će se na
odstojanju iz straha od njene muke.
U plačevima ižalosti,
 • 16 oni će reći:
Nesreća! Nesreća!
Veliki grad, ogrnut lanom,
purpurom i grimizom, blisatav
od zlata, dragulja i bisera,
 • 17 dostajao je tek čas za uništiti
tolika bogatstva! I svi peljari,
svi oni koji plove u primorskim
krajevima, mornari i svi oni koji
žive od mora, držaše se na
odstojanju,
 • 18 i vikaše gledajući dim njene
paljevine: koji grad bijaše
usporediv velikom gradu?
 • 19 Oni si posipaše glavu
prašinom,
puštajući krike u suzama i žalosti
govoreći:
Nesreća! Nesreća!
Veliki grad čije je obilje obogatilo
sve one koji imaju lađe na moru,
dostajalo je tek jedan čas da bude
opustošen!
 • 20 Raduje se njegovom rušenju,
nebo*! I vi također, *sveti, *apo-
stoli i *proroci, jer Bog, sudeći
njemu, vama učinio je pravdu.
 • 21 Tad jedan moćni anđeo zgrabi
jedan kamen kao teški žrvanj,
i baci ga u more govoreći:
s istom žestinom bit će
strmoglavljena i Babiulonija,
veliki grad.
Neće ga više biti.
 • 22 A pjesma svirača harfi i
glazbenika, svirača frula i
trubalja,
neće se više čuti kod tebe.
Nikakav zanat, nikakva umjetnost
neće se više naći kod tebe.
I zvuk žrvnja, neće se čuti kod
tebe.
 • 23 Svjetlost svjetiljke neće više
zasjati kod tebe.
Glas mladoženjin i njegove
pratilje, neće se više čuti kod tebe,
jer, tvoji trgovci bijahu velikaši
zemaljski, pošto su tvoja
svetogrđa zavela sve narode,
 • 24 i što se kod tebe našla krv
proroka, svetih i svih onih koji su
bili zaklani na zemlji.

Aleluja![uredi]

 • 19 1 Potom ja začuh nešto kao
veliku graju jednog ogromnog
mnoštva koje, u nebu,
govoraše:
Aleluja[1193]!
Spasenje, slava i moć u našeg su
Boga.
 • 2 Jer, njegovi sudovi su puni
istine i pravednosti.
On je presudio velikoj bludnici
koja je iskvarila zemlju svojim
bludom,
i osvetio je on na njoj *krv
svojih slugu.
 • 3 I iznova oni rekoše:
Aleluja!
I njen se dim dizaše u vijeke
vjekovâ.
 • 4 Dvadeset i četvorica *starješina
i četiri životinje pokloniše se,
oni se pokloniše Bogu koji sjedi
na prijestolju i rekoše:
*Amen. Aleluja!
 • 5 Tad iz prijestolja iziđe glas
koji govoraše:
Hvalite našeg Boga, vi svi, sluge
njegove, vi koji ga se bojite,
mali i veliki!
 • 6 I ja začuh kao graju jednog
ogromnog mnoštva, kao što je
huka oceanâ,
i kao tutnjava silnih
grmljavina.
Oni govoraše:
Aleluja!
Jer Gospodin, naš Bog, Sve-
Mogući,
očitovao je svoju vladavinu.
 • 7 Radujmo se, budimo u veselju
i iskažimo mu slavu, jer evo
svadbe jaganjčeve.
Njegova je nevjesta pripravljena,
 • 8 on je njoj dao odjenuti se jedim
blistavim i čistim lanom,
jer, taj lan, to su djela pravednih
*svetaca.
 • 9 Jedan mi anđeo reče: Piši!
Sretni oni koji su pozvani na
gozbu
svadbe janjetove!
Potom mi on reče: To su riječi
samog Boga.
 • 10 Tada se ja pružih pred njegove
noge za klanjati mu se,
ali, on mi kaza: Pazi se da to ne
učiniš!
Ja sam jedan sudrug iz službe, za
tebe i za tvoju braću koja čuvaju
svjedočenje o Isusu.
Bog je taj kome se trebaš klanjati,
jer svjedočenje o isusu to duh
*prorokovanja.

Konjanik na bijelom konju[uredi]

 • 11 Tada ja ugledah nebo otvoreno:
Bijaše to jedan bijeli konj,
onaj koji ga jahaše zove se
Vjerni i Istiniti.
On sudi i vojuje s pravednošću.
 • 12 Njegove su oči jedan gorući
plamen;
na njegovoj glavi, broje krune,
i, napisano na njemu, jest jedno
ime koje on jedini poznaje.
 • 13 On je ogrnut jednim ogrtačem
natopljenim krvlju,
i on se zove: Riječ Božja.
 • 14 Nebeske vojske ga slijede
na bijelim konjima, odjevene
čistim i bijelim lanom.
 • 15 Iz njegovih usta izlazi jedan oštri
mač za narode potući njime.
On će ih voditi napasati
jednom željeznom pritkom,
on će gnječiti kacu gdje vrije
vino
gnjeva Boga Sve-Mogućeg.
 • 16 Na njegovom ogrtaču i na oklopu
on nosi napisano jedno ime:
Kralj kraljevima i Gospodar
gospodarima.
 • 17 Tad ja vidjeh jednog *anđela
stojati
pod suncem.
On vikaše snažnim glasom svim
pticama koje letješe k vrhuncu:
Dođite, okupite se za vreliku
gozbu Božju,
 • 18 za jesti meso kraljeva, meso
glavara, meso moćnika, meso
konja
i onih koji ih jašu, meso svih
ljudi,
slobodnih i robova, malih i
velikih.
 • 19 I ja vidjeh zvijer, kraljeve
zemaljske i
njihove vojske, okupljene za
vojevati
s konjanikom i njegovom
vojskom.
 • 20 Zvijer bi uhvaćena, i s njom lažni
prorok koji, čudima izvedenim pred
njom, bijaše zaveo one koji bijahu
imali zbak zvijeri i obožavali
njenu sliku.
Oboje bijahu bačeni živi u jezero
užarene sumporne vatre.
 • 21 Drugi propadoše od mača koji
izlaziše iz usta konjanikovih,
i sve ptice se nasitiše tijelima
njihovim.

Sotona okovan u lance na tisuću godina[uredi]

 • 20 1 Tada ja vidjeh jednog
*anđela
koji silaziše s neba.
On imaše u ruci ključ ponora i
jedan teški lanac.
 • 2 On se domože zmaja, prastare
zmije, koja je *Đavao i Sotona, i
okova ga u lance na tisuću
godina.
 • 3 On ga strmoglavi u ponor koji
zatvori i zapečati nad njim, da
više
ne zavodi naroda sve do
ispunjenja
tisuću godina.
Treba, nakon toga, on biti
oslobođen
na kratko vrijeme.
 • 4 I ja vidjeh prijestolja.
A, onima koji tu dođoše sjesti bi
dano vršiti suđenje.
Ja vidjeh također duše onih
kojima
bijahu odrubljene glave zbog
svjedočenja o Isusu i o riječi
Božjoj, i onih koji ne bijahu
obožavali zvijeri ni njene slike
niti
bijahu imali znaka na čelu ni ruci.
Oni se vratiše u život i vladaše s
Kristom tijekom tisuću godina.
 • 5 Drugi mrtvi ne vratiše se u život
prije navršenja tisuću godina.
 • 6 Sretni i *sveti oni koji imaju
dio u prvom uskrsnuću.
Nad njima druga smrt nema
moć:
oni će biti *svećenici Božji i
Kristovi, oni će vladati s njim
tijekom tisuću godina.

Posljednji boj i konačna pobjeda[uredi]

 • 7 Kad Tisuću godinu tako bude
navršeno, *Sotona će biti
oslobođen
iz svog zatvora,
 • 8 i on će otići zavoditi narode koji
su u
četiri kraja zemlje, Gog i Magog[1194].
On će ih prikupiti za boj: njihov
je
broj kao što je pijeska morskog.
 • 9 Oni će preplaviti sav šir
zemaljski i opkolit će tabor
*svetih
i ljubljeni grad.
Ali, sići će jedna vatra s neba
i spalit će njih.
 • 10 A, *đavao, zavodnik njihov, bi
stgrmoglavljen u jezero vatre i
sumpora, nakon zvijeri i lažnog
proroka.
I oni će trpjeti muke dan i noć u
vijeke vjekovâ.

Suđenje[uredi]

 • 11 Tad ja vidjeh jedan veliki bijeli
prijestol i onoga koji tu sjeđaše:
pred njegovim licem zemlaj i nebo
pobjegoše ne ostavivši tragova.
 • 12 I ja vidjeh mrtve, velike i male,
uspravljene pred prijestoljem,
i knjige biše otvorene.
Jedna druga knjiga bi otvorena:
knjiga *života,
i mrtvi biše suđeni prema djelima,
prema onome što bi zapisano
u knjigama.
 • 13 Smrt vrati svoje mrtve,
smrt i *Had vratiše svoje mrtve,
i svatko bi suđen prema djelima
svojim.
 • 14 Tada smrt i Had biše
sunovraćeni
u jezero vatre.
Jezero vatre, evo druge smrti!
 • 15 A tko god ne bi nađen zapisanim
u knjizi života bi sunovraćen u
jezero vatre.

Novo nebo i nova zemlja[uredi]

 • 21 1 Tad ja vidjeh jedno novo
nebo i jednu novu zemlju, jer
prvo nebo i prva zemlja su nestali
i ni mora nema više.
 • 2 A sveti grad, Jeruzalem novi,
ja ga vidjeh silaziti s neba,
od Boga,
spreman kao jedna supruga koja
je urešena za svog supruga.
 • 3 I ja začuh, dolaziti iz prijestolja,
kedan snažan glas, koji govoraše:
Evo boravišta Božjeg s ljudima.
On će ostati s njima.
Oni će biti puci njegovi i on će
biti Bog koji je s njima.
 • 4 Obrisat će on svaku suzu iz
njihovih očiju.
Smrti vis´še neće biti.
Neće biti ni žalosti, ni jauka,
ni patnji.
jer, stari svijet je nestao.
 • 5 A onaj koji sjedi na prijestolju
reče:
Evo, načinio sam sve stvari
novima.
Potom on kaza: Zapiši: ove su
riječi
sigurne i istinite.
 • 6 I on meni kaza: To je završeno.
Ja sam Alfa i Omega,
početak i svršetak.
Onome tko je žedan,
ja ću dati izvor žive vode,
besplatno.
 • 7 Pobjednik primit će svoju
baštinu,
i ja ću biti njegov Bog, a on će
biti sinom mojim.
 • 8 Što se tiče kukavica, nevjernika,
izopačenih, ubojica, razvratnika,
čarobnjaka, idolopoklonika i svih
lažljivaca, njihov se dio nalazi u
jezeru zapaljene vatre i sumpora:
to je druga smrt.

Novi Jeruzalem - Otkrivenje[uredi]

 • 9 Tad jedan od sedmorice *anđela
koji držaše sedam kupa sedam
posljednjih nevolja dođe mi
uputiti
riječ i kaza mi: Dođi, pokazat ću
ti
zaručnicu, suprugu jaganjčevu.
 • 10 On me u duhu prenese na jednu
veliku i visoku planinu, i pokaza
mi
sveti grad, Jeruzalem,
koji silaziše s neba, od Boga.
 • 11 On blistaše samom slavom
Božjom.
Njegov sjaj podsjećaše na dragulj,
kao da je jedan kameno kristalnog
jaspisa[1195].
 • 12 On imaše debele i visoke
bedeme.
Imaše dvanaest vrata,
i, na vratima, dvanaest anđela
i napisana imena:
imena dvanaest plemena sinova
Izraelovih.
 • 13 Na istoku troja vrata, na sjeveru
troja vrata,
na jugu troja vrata i
na zapadu troja vrata.
 • 14 Bedemi grada imadoše
dvanaest nazida, i na njiam
dvanaest imena dvanaestorice
*apostola jaganjčevih.
 • 15 Onaj koji meni govoraše držaše
jednu mjeru, jednu zlatnu trsku,
za izmjeriti grad, njegova vrata
i njegove bedeme.
 • 16 Grad bijaše četvoran: njegova
duljina jednačiše se s njegovom
širinom. On ju izmjeri trskom,
ona brojiše 12.000 stadija[1196]:
dulmjina, širina i visina mu bijahu
jednake.
 • 17 On izmjeri bedeme, oni brojiše
 • 144 lakata, ljudske mjere koju je
anđeo koristio.
 • 18 Građa tih bedema bijaše od
jaspisa, a grad bijaše
od čistog zlata sličnog
čistom kristalu.
 • 19 Nazidi bedema gradskih
krasiše se draguljima svih
vrsta. Prvi sloj bijaše od jaspisa,
drugi od safira, treći od
kalcedonita,
četvrti od smaragda,
 • 20 peti od sardoniksa, šesti od
kornalina,
sedmi od krizolita, osmi od berila,
deveti od topaza, deseti od
krizopraza, jedanaesti od
hijacinta,
dvanaesti od ametista[1197].
 • 21 Dvanaest vrata bijahu dvanaest
bisera.
Svaka vrata bijahu od samo
jednog
bisera.
A, trg gradski bijaše od zlata
čistog
kao prozirni kristal.
 • 22 Ali, *templ, njega ja nikako ne
vidjeh u gradu,
jer, njegov templ, to je Bog Sve-
Mogući kao i janje.
 • 23 Grad ne treba ni sunca ni mjeseca
za osvjetljavanje, jer slava Božja
njega osvjetljava a, njegov
plamen to
je janje.
 • 24 Narodi će hoditi u njegovoj
svjetlosti,
i kraljevi će zemaljski donositi
u njega slavu svoju.
 • 25 Njegova vrata neće se zatvarati
tijekom danâ, jer, u tom mjestu,
neće biti noć.
 • 26 Donosit će se u njega slava i
čast narodâ.
 • 27 Nikakva prljavština neće u njega
ući, niti netko tko vrši gnusnosti
i laži, već samo oni koji su upisani
u knjigu *janjetovu.
 • 22 1 Po tome on mi pokaza jednu
rijeku žive vode, blistajuće kao
što je
kristal, koja izvire iz prijestolja
Božjeg i janjetovog.
 • 2 U sred gradskog trga i dvaju
riječnih rukavaca, jedno je drvo
života koje daje dvanaest žetava.
Svakog mjeseca ono daje svoj
plod,
a njegovo lišće služi iscjeljivanju
narodâ.
 • 3 Neće više biti prokletstva.
Prijestolje
Boga i janjeta bit će u gradu a,
njegove će mu sluge vršiti obred,
 • 4 oni će gledati njegovo lice i
njegovo će imi biti na čelima
njihovim.
 • 5 Neće više biti noć,
nitko neće trebati svjetlosti
buktinja ni svjetlosti sunca, jer
Gospodin Bog izlijevat će na njih
svoju svjetlost,
i vladat će oni iz vijekova u
vjekove.

Ja dolazim uskoro[uredi]

 • 6 Potom mi on reče: Te riječi su
izvjesne i vjerodostojne;
Gospodin, Bog duhova
*proročkih,
poslao je *anđela, za pokazati
svojim slugama ono što se treba
uskoro zbiti.
 • 7 Evo, ja dolazim uskoro[1198].
Sretan onaj koji čuva riječi
proročke
iz ove knjige.
 • 8 Ja, Ivan, čuo sam i vidio ovo.
I, nakon što sam to čuo i vidio,
ja padam ničice, za klanjati se,,
pred noge anđelu koji mi
pokazivaše
sve to.
 • 9 Ali, on mi reče: Čuvaj se da to ne
učiniš!
Ja sam samo jedan sudrug iz
službe
za tebe i za tvoju braću proroke,
i za one koji čuvaju riječi iz ove
knjige.
Bog je taj kojeg ti trebaš
obožavati.
 • 10 Potom on mi reče: Ne čuvaj
tajnom riječi proročke iz ove
knjige, jer vrijeme je blizu.
 • 11 Nek' nepravedni počini još
nepravde i nek' nečisti još poživi
u nečistoći, ali nek' pravednik još
vrši pravednost i nek' *sveti još
sebe posvećuje.
 • 12 Evo, ja dolazim uskoro,
i moja naknada je sa mnom,
za vratiti svakome prema
njegovom djelu.
 • 13 Ja sam Alfa i Omega,
Prvi i Posljednji,
početak i svršetak.
 • 14 Sretni oni koji operu svoje
haljine,
da bi imali pravo na drvo
*života, i da uđu, kroz vrata,
u grad.
 • 15 Van psi[1199] i vračari, bestidnici i
ubojice, idolopoklonici i oni koji
vole ili primijenjuju laž!
 • 16 Ja, Isus, ja sam poslao svog
anđela
za donijeti vam ovo svjedočenje o
crkvama[1200]. Ja sam izdanak i loza
Davidova, i sjajna jutarnja zvijezda.
 • 17 Duh i supruga rekoše:
Dođi
Nek' onaj koji sluša kaže:
Dođi!
Nek' onaj koji je žedan dođe,
Nek' onaj koji to hoće primi žive
vode, bezplatno.
 • 18 Ja ovo potvrđujem tko god sluša
riječi proročke iz ove knjige:
Ako netko tu doda, Bog će
njemu dodati nevolje opisane
u ovoj knjizi.
 • 19 Ako netko oduzme riječima
ove proročke knjige, Bog će
oduzeti,
sa svoje strane, drvo života i
sveti grad koji su opisani u ovoj
knjizi.
 • 20 Onaj koji potvrđuje ovo kaže:
Da, ja dolazim uskoro.
Amen, dođi Gospodine Isuse[1201]!
 • 21 Milost Gospodina Isusa budi
sa svima!

Predložak:Bilješke uz Otkrivenje[uredi]

 • [1131]Otkrivenje: grčki apocalupsis otkud apokalipsa, čemu je inačica hrvatska riječ otkrivenje.
 • [1132]sve što je vidio: vidjeti r. 11, 12 etc; Ivan će izvijestiti jedno viđenje (viziju).
 • [1133]koji čita: podrazumijeva se: na glas (za vrijeme obreda).
 • [1134]crkvama u Aziji: spomenute su u r. 11 - vidjeti 2Ko3 1.8 i bilješku.
 • [1135]koji nas je oslobodio: drugi prijevod: koji nas je oprao.
 • [1136]Alfa i Omega: prvo i posljednje slovo grčkog alfabeta. Kao u Ap 21.6 i 22.13 izraz odgovara početku i svršetku.
 • [1137]na otoku Patmos: mali otok u Egejskom Moru, stotinjak km od Efeza; otok egzila za osobe osuđene nepoželjnima od strane rimskih vlasti.
 • [1138]u dan Gospodinov: tj. u nedjelju.
 • [1139] ključeve smrti: vidjeti Iz 22.22; Ot 3.7 i bilješku. i Hada: kraljevstvo smrti u grčkoj mitologiji. Drugdje ista je riječ dana kao boravište mrtvih.
 • [1140]naklonost ili ljubav.
 • [1141]djela nikolaitskih: reci 2, 14, 20, 24 nesumnjivo aludiraju na doktrine i naučavanja heretičke sekte Nikolaita, spomenutih još u r. 15, ali se drugdje ne susreću
 • [1142]u raju: grčki termin, pozajmljen u starog perzijskog, označava park; ovdje upućuje na vrt u Edenu (Stv 2.8).
 • [1143]deset dana: kao u Stva 24.55; Dn 1.12, etc.; taj broj indicira relativno kratak period.
 • [1144]dati krunu života: vidjeti Fil 4.1 i bilješku.
 • [1145]da se prodaju (prostituiraju): vidjeti Br 31.16 i 25.1-2. O Balaamu, vidjeti: Br 22-24. Vidjeti također Otk 2.20 i bilješku.
 • [1146]nauka Nikolaita: vidjeti vidjeti Otk 2.6 i bilješku.
 • [1147]dati skrivene mane: vidjeti Izl 16.32-34; He 9.4
 • [1148]ti podnosiš ženu Jezabelu: vjerojatno simbolično ime; vidjeti 1Krlj 16.31-64, etc. Od Oz 5.3; 6.10, idolatrija Božjeg naroda često je kvalificirana prodavanjem (prostitucijom).
 • [1149]Njena djeca: Jezabelini adepti, kao u Lk 7.35.
 • [1150]dubine Sotone: aluzija na tajna naučavanja, sačuvana iniciranima u sekti.
 • [1151]dat ću mu zvijezdu jutarnju: vidjeti Otk 22.16.
 • [1152]primio i shvatio: ili sjeti se kako si primio i razumio (Riječ).
 • [1153]ključ Davidov: vidjeti Iz 22.22: onaj koji drži ključ (kuće) Davidov uveden je u jedno poslanstvo od povjerenja i pune moći za ispuniti ga. S drugog mjesta, Isus je potomak kralja Davida( Akt 2.30).
 • [1154]tvoju krunu: vidjeti Otk 2.10 i bilješku.
 • [1155]Jedna slava: ista grčka riječ označava i nebesku dugu, ili još aureolu (svetačku).
 • [1156]sjajem smaragda: vidjeti Otk 21.11,20 i bilješke.
 • [1157]pisanu iznutra i izvana: tadašnje knjige imahu oblik svitka; ova bijaše napisana s obaje strane (oba lica). O pečatu vidjeti Otk 7.2 i bilješku.
 • [1158]niti pod zemljom: vidjeti Fil 2.10 i bilješku.
 • [1159]izdanak Davidov: vidjeti bilješku uz Otk 3.7 (drugi dio).
 • [1160]Imaše on sedam rogova: prema Dt 33.17; Dn 7.7, 24, etc., rog bijaše znak moći (provj. Otk 17.12) i, prema Za 4.10, oči simboli sveznanja. Brojka sedam često je simbolom punine i sveukupnosti (provj. Rt 4.15).
 • [1161]za denar za denar: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [1162]koju uvijaju: vidjeti bilješku uz Otk 5.1.
 • [1163]On držaše pečat Boga živoga: mali instrument urezan u šupljinu služio za obilježiti osobne stvari ili pisma koja su se slala.
 • [1164]sedam trubalja: vidjeti 1Sol 4.16: trublja je često navođena kao signal Božjeg suda.
 • [1165]Pelin: biljka koja sadržava jedan element gorčine, a u Izraelu poznata u to doba kao otrovna (Am 6.12).
 • [1166]iz tog dima, skakavci: leteći insekti u bezbrojnim kolonijama i proždirući sve raslinje zona kojima se kreću.
 • [1167]škorpija iz zemlje: mali insekt iz vrućih regija opskrbljen jednim otrovnim završetkom repa.
 • [1168]na hebrejskom,Abbadon: Razaranje, uništenje - Apolyon: grčki : Razoritelj.
 • [1169]rijeci Eufrat: u to vrijeme Eufrat je označavao istočnu granicu Rimskog carstva u Mezopotamiji. Danas prolazi kroz Irak.
 • [1170]jednom slavom: vidjeti Otk 4.3 i bilješku.
 • [1171]jezicima: vidjeti Otk 5.9.
 • [1172]42 mjeseca: tri i pol godine: polovicu od 7 godina: 1.260 dana (vidjeti r.3).
 • [1173]odjeveni u kostrijet: vidjeti Jr 6.26; Jon 3.8. ; znak žalosti i pokajanja.
 • [1174]deset rogova: vidjeti Otk 5.6 i bilješku.
 • [1175]tužitelj: to je etimologijski smisao imena Sotona.
 • [1176]vremena i polovicu jednog vremena: To jest tri vremena (ili tri godine) i pol. Vidjeti Otk 11.2 i bilješku.
 • [1177]deset rogova: vidjeti Otk 5.6 i bilješku.
 • [1178]42 mjeseca: vidjeti Otk 11.2 i bilješku.
 • [1179]od mača: drugi tekst: Ako netko odvede u zarobljeništvo, on će sam ići u zarobljeništvo; ako netko ubije mačem, on sam bit će mačem ubijen.
 • [1180]brojku njenog imena: to se dobivalo zbrajajući brojne vrijednosti svakog slova koje ga je sastavlja.
 • [1181]nikakve laži: vidjeti Jr 10.14; Rm 1.25 gdje laž je u svezi s kultom lažnih bogova.
 • [1182]Babilonija velika: stara prijestolnica babilonskog carstva, grad nestao iz povijesti u drugom stoljeću pr.I.K.Ovdje se radi, kao u 1P 5.13 o apelaciji čija vrijednost je simbolična i može označavati Rim.
 • [1183]i sumporu: mineral žute boje koji pri gorenju daje jedan zagušljivi dim.
 • [1184]u Gospodinu: riječi već od sada mogu također biti uz oni koji umru u Gospodinu, ili još oni počivaju.
 • [1185]rijeku Eufrat: vidjeti Otk 9.14 i bilješku.
 • [1186]Harmagedon: na hebrejskom (Hea Megiddo) to znači planina Megiddoa. Megiddo je grad podno Karmela.
 • [1187]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [1188]bludničili (prostituirali se): Usp. Otk 2.20 i bilješku (drugi dio).
 • [1189]purpur i grimiz:dvije luksuzne boje. Ti nazivi prenosili su se i na odjeću njima obojenu.
 • [1190]i grimiza: vidjeti Otk 17.4 i bilješku.
 • [1191]cimet i rajska zrna (u orig. amome=vrsta tropske biljke monocotylédone): začini mirhe i tamjan: aromatične smole.
 • [1192]robova i uznika: ili tijela i duša ljudskih.
 • [1193]Aleluja: hebrejski izraz koji znači Hvalite Gospodina!
 • [1194]Gog i Magog: Od Ez 38-39 tako se označavaše neprijatelju narodu Božjem na svršetku vremenâ.
 • [1195]kristalnog jaspisa: dragulj zelene i crvene boje.
 • [1196]12.000 stadija: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [1197]od ametista: reci 19-20 nabrajaju vrste dragulja ili poludragulja.
 • [1198] ja dolazim uskoro: To je Uskrsli koji govori (vidjeti r. 12, 16, etc.)
 • [1199] Van psi: vidjeti Dt 23.19; Fil 3.2: označavanje izopačenih.
 • [1200] svjedočenje o crkvama: ili u sred crkava.
 • [1201] dođi Gospodine Isuse: vidjeti 1Kor 16.22 i bilješku.