Jošua

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
JošuaJošua naslijeđuje Mojsija [uredi]

 • 1 1 Dogodi se da poslije smrti Mojsijeve, sluge GOSPODOVOG, GOSPOD reče Jošui, sinu Nunovu:
 • 2 ” Mojsije, sluga moj, mrtav je; sada dakle, digni se, prijeđi Jordan kojeg eno, ti i sav taj narod, prema zemlji koju im ja dajem - sinovima Izraelovim.
 • 3 Svako mjesto koje pogazi taban vaših stopala, ja sam vam ga dao kao što sam to rekao Mojsiju;
 • 4 od pustinje i Libana kojeg eno sve do velike Rijeke, Eufrata, svu zemlju Hitita, i sve do Velikog Mora, na zapadu sunca, takva će biti vaše područje[1].
 • 5 Nitko ti se neće moći oduprijeti tijekom čitavog tvog života. Kao što bijah s Mojsijem, ja ću biti i s tobom; neću ti uzmanjkati, neću te napustiti. *6 Budi snašan i smion, Jer ti si taj koji će dati u baštinu ovom puku zemlju koju sam ja prisegao njihovim očevima da ću im dati.
 • 7 Da, budi snažan i vrlo smion; pazi da postupaš prema svem Zakonu koji ti je propisao Mojsije, sluga moj. Ne skreći ni desno ni lijevo da bi uspio svugdje kamo ćeš ići.
 • 8 Ova knjiga Zakona neće se udaljiti od usta tvojih; ti ćeš ju šaputati[2] i dan i noć da bi pazio da postupaš prema svemu onom što se tu nalazi napisano, jer tada ti ćeš naći svoje povoljne putove, tada ti ćeš uspjeti.
 • 9 Nisam li ti ja propisao: budi snažan i smion? Ne drhti, ne užasavaj se, jer GOSPOD Bog tvoj, bit će s tobom posvuda kamo ćeš ti ići? “

Jošua priprema prijelaz Jordana [uredi]

 • 10 Tad Jošua dade ovu zapovijed dužnosnicima naroda:
 • 11 ” Pođite u tabor i izdajte ovu zapovijed puku: pripremite zalihe, jer od sada, pa za tri dana vi će te prijeći Jordan, kojeg evo, za ući u posjed zemlje koju GOSPOD, Bog vaš, daje vama u posjed.“
 • 12 Potom Rubenitima, Gaditima i polovici plemena Manasejeva, Jošua kaza ovako:
 • 13 ” Sjetite se zapovijedi koju vam dade Mojsije, sluga GOSPODOV: GOSPOD Bog vaš, vam je dodijelio odmor; on vam je dao ovu zemlju.
 • 14 Vaše žene, vaša mala djeca i vaša stada ostat će u zemlji koju vam je dao Mojsije s onestrane Jordana. Ali vi, svi srčani bojovnici, u bojnom poretku, vi će te prijeći ispred svoje braće i vi će te im pomagati,
 • 15 sve dok GOSPOD ne dodijeli odmor vašoj braći, kao i vama i da i oni zaposjednu, oni također, zemlju koju im daje GOSPOD, Bog vaš. Potom će te se vi vratiti u zemlju koja je vaš posjed i vi će te zaposjesti tu zemlju koju je Mojsije, sluga GOSPODOV, vama dao s onestrane Jordana, na istoku sunca. “
 • 16 Oni odgovoriše Jošui: ” Sve što si nam ti propisao, mi ćemo to učiniti, i svuda gdje našti pošalješ mi ćemo ići.
 • 17 Kao što smo se u svemu pokorili Mojsiju, pokorit ćemo se i tebi. Da, GOSPOD, Bog tvoj, bit će s tobom kao što je bio i s Mojsijem.
 • 18 Tko bi bio protivan tvojoj zapovijedi i ne bi se pokorio tvojim riječima u svemu što nam ti budeš zapovjedio bit će pogubljen. Da, budi snažan i smion! “


Jošua šalje dvojicu uhoda u Jerihon [uredi]

2 1 Iz Sitima, Jošua, sin Nunov, posla dvojicu ljudi za uhoditi potajice: ”Idite vidjeti, reče im on, zemlju Jerihon[3]. “ Oni otiđoše onamo, uđoše u kuću prostitutke zvane Rahab i tu zanoćiše.

 • 2 Bi rečeno kralju jerihonskom: ” Eno ove noći ušli si ljudi, sinovi Izraelovi, da bi istražili zemlju. “
 • 3 Tad kralj jerihonski posla reći Rahabi: ” Izvedi ljude koji su došli k tebi - koji su ušli u tvoju kuću - jer to je za istražiti zemlju što su oni došli. “
 • 4 Ali, žena odvede dvojicu ljudi i stavi ih u skrovište. Potom ona reče: ” Da, ta dva čovjeka su došla k meni, ali ja nisam znala odakle oni bijahu.
 • 5 Kako se u noći vrata[4] grada zatvaraju, ljudi su izišli. Ja ne znam kamo su otišli ti ljudi. pođite brzo za njima, uhvatit će te ih. “
 • 6 No, ona je njih popela na terasu[5] i skrila u stabljikama lana koje je ona složila na terasi.
 • 7 Ljudi su ih slijedili u smjeru Jordana, prema gazovima, a vrata bijahu zatvorena čim su gonitelji bili izišli.
 • 8 Glede njih, oni još ne bijahu legli kad se ona pope k njima na terasu
 • 9 i ona kaza tim ljudima: ” Ja znam da je GOSPOD vama dao zemlju, da se straha oborila na naši da svi žitelji zemlje drhte pred vama,
 • 10 jer mi smo čuli govoriti da je GOSPOD sasušio pred vama vode *Mora trstikova pri vašem izlasku iz Egipta i ono što ste vi učinili dvojici kraljeva *amoritskih, s onestrane Jordana, Sihonu i Ogu, koje ste posvetili zabrani[6].
 • 11 Mi smo to čuli i naša se smionost istopila; svakom je stao dah pred vama, jer GOSPOD Bog vaš, je Bog gore u nebesima i ovdje dolje na zemlji.
 • 12 A sada, prisegnite mi dakle po GOSPODU, pošto sam ja časno postupila prema vama, da će te vi postupiti, i vi također, časno prema obitelji mojoj. Dajte mi neki znak
 • 13 da će te vi ostaviti živjeti mog oca, moju majku, moju braću, moje sestre, sve koji su njihovi i da će te našoteti smrti.“
 • 14 Ljudi joj rekoše: ”Osim ako vi ne razglasite naše pothvate, naš život odgovarat će za vaš. Kad GOSPOD nam bude dao zemlju, tad ćemo mi dobrohotno i časno postupiti prema tebi. “
 • 15 Potom ih ona užpomoć jednog konopa spusti krozprozor, jer kuća bijaše na zidu jednog bedema; na stanovaše na bedemu.
 • 16 On im reče: ”Idite prema planiti izstraha da vaši progonitelji ne naiđu na vas; vi se skrivajte tijekom tri dana sve do povratka onih koji vašprogone; poslije toga vi možete nastaviti otići putem. “
 • 17 Ti joj ljudi rekoše: ” Evo kako ćemo mi ispuniti zavjet kojim si našprisegla:
 • 18 kad budemo ušli u zemlju, ti ćeš prikvačiti jednu skerletnu uzicu na prozor kroz koji si nas spustila; ti ćeš prikupiti kod sebe u kući svojeg oca, svoju majku, svoju braću i svu tvoju obitelj.
 • 19 Ako samo jedno od vas prijeđe vrata tvoje kuće, njegova krv past će na njegovu glavu[7], a mi ćemo biti odriješeni, ali tko bude s tobom u tvojoj kući, njegova krv past će na naše glave ako se podigne ruka na njega.
 • 20 Ali, ako ti raširiš vijesti o našem pothvatu, tada mi ćemo biti odriješeni zavjeta kojim si nas prisegla. “
 • 21 Ona reče: ” Nek' bude prema vašim riješima! “ Potom ih ona otpusti i oni odoše. Tad ona zakači skerletnu uzicu na prozor.
 • 22 Oni odoše i uputiše se prema planini gdje ostadoše tri dana sve do povratka onih koji su ih progonili. A, oni koji su ih progonili tražili su ih uzduž ceste i nisu ih našli.
 • 23 Tad ta dva čovjeka siđoše izplanine; oni prođoše i dođoše do Jošue, sina Nunova, i sve mu izvijestiše što bijahu našli.
 • 24 Oni rekoše Jošui: ”Uistinu GOSPOD je izručio zemlju u tvoje ruke i čak svi njeni stanovnici drhte pred nama.“

Prijelaz Jordana [uredi]

 • 3 1 Jošua se dize u rano jutro; oni pođoše iz Šitima, on i svi sinovi Izraelovi, i stigoše do Jordana; ondje oni provedoše noć prije no što ga će prijeći.
 • 2 No, po isteku tri dana, službenici prođoše kroz tabor
 • 3 i dadoše ovu zapovijed narodu: ” Kad budete vidjeli *kovčeg saveza GOSPODA vašeg Boga, i svećenike *levite koji ga nose, tada napustite mjesto na kojem ste i slijedite ga
 • 4 - ipak nek' ima među vama jedan razmak otprilike od 2 000 lakata[8]; ne primičite se -, tako će te vi znati koji put trebate slijediti, jer vi nikad ranije niste prošli tim putem. “
 • 5 Potom Jošua reče puku: *” Posvetite se, jer sutra će GOSPOD počiniti čuda usred vas. “ Jošua reče svećenicima: ” Ponesite kovčeg saveza i prijeđite ispred puka. “ Oni ponesoše kovčeg saveza i hodiše ispred puka.
 • 7 GOSPOD reče Jošui: ” Danas ću te ja početi veličati u očima sveg Izraela da se zna da ću ja biti s tobom kao što bijah s Mojsijem.
 • 8 A ti, ti ćeš dati ovu zapovijed svećenicima koji nose zavjetni kovčeg: Kad budete došli na rub voda Jordana, zaustavit će te se u Jordanu.“
 • 9 Jošua reče sinovima Izraelovim:” Pomaknite se ovdje i slušajte riječi GOSPODA, Boga svojega. “
 • 10 Potom Jošua reče: ” Po ovome vi će te znati da je Bog živi usred vaš i da će uistinu izvlastiti pred vama Kanaane, Hitite, Hivite, Perizite, Girgazite, *Amorite i Jebuzite:
 • 11 evo da će zavjetni kovčeg Gospoda cijele zemlje[9] prijeći ispred vašJordan.
 • 12 A sada uzmite dvanaest ljudi između plemena Izraelovih, jedan čovjek po plemenu.
 • 13 Čim taban stopala svećenika koji nose zavjetni kovčeg GOSPODOV, Gospoda cijelog svijeta, bude stavljen u vode Jordana, tada vode Jordana, vode koje silaze prve, bit će zapriječene i zaustavit će se u jednoj jedinstvenoj masi. “
 • 14 Kad narod napusti svoje šatore za prijeći Jordan, svećenici koji su nosili kovčeg saveza bijahu ispred naroda.
 • 15 Kad oni koji nosiše kovčeg saveza dođoše do Jordana i noge se svećenika koji nosiše kovčeg saveza umočiše u vodu ispod obale - u stvari Jordan se prelijevao preko obala svojih tijekom cijele dobi žetve[10] -, *16 tada, vode koje prve silaze zaustaviše se, uspraviše se u jednu jedinstvenu masu, veoma daleko, u Adami, gradu koji je pored Sartana, i one koji silažahu prema moru Arabae, Slanom moru[11], biše potpuno odsječene, i narod prijeđe nasuprot Jerihonu.
 • 17 A svećenici koji nosiše Kovčeg Saveza GOSPODOVOG zaustaviše se na suhoj zemlji, usred Jordana, nepokretni, dok sav Izrael prolaziše pješice po suhom sve dok sav narodne bi završio prelaženje Jordana.

Dvanaest spomen-kamenova [uredi]

 • 4 1 No, čim sav narod bi završio prelaziti Jordan , GOSPOD reče Jošui:
 • 2 Uzmite dvanaest ljudi u puku, jednog čovjeka za svako pleme
 • 3 i zapovjedite im: Ponesite odavde, izsred Jordana, s mjesta gdje noge svećenika su se zaustavile, dvanaest kamenova; prenijet će te ih sa sobom i položit će te ih na postaji gdje će te provesti. “
 • 4 Potom Jošua pozva dvanaest ljudi koje bijaše označio između sinova Izraelovih, jedan čovjek za svako pleme,
 • 5 a Jošua im reče: ” Pođite ispred *kovčega GOSPODOVA, vašeg Boga, prema sredini Jordana i nek' svatko natovari jedan kamen na svoja pleća prema broju plemena sinova Izraelovih
 • 6 da bi to bilo znakom usred vas. Kad vas sutra vaši sinovi budu upitali: Što znače za vašti kamenovi?
 • 7 Vi će te njima reći: To je zato što vode Jordana bijahu presječene pred kovčegom saveza GOSPODOVOG kad on prijeđe u Jordan! Vode Jordana su bile presječene, a to kamenje bit će podsjetnik vječni sinovima Izraelovim. “
 • 8 To je bilo kako učiniše sinovi Izraelovi ono što im bijaše zapovjedi o Jošua: oni odnesoše dvanaest kamenova iz sredine Jordana, kako to GOSPOD bijaše rekao Jošui, prema broju plemena Izraelovih sinova i oni ih prevedoše sa sobom sve do postaje gdje ih odložiše.
 • 9 Jošua dade uspraviti dvanaest kamenova usred Jordana na mjestu gdje svećenici koji nosiše kovčeg saveza bijahu stali nogama, i oni su ondje sve do danas.
 • 10 svećenici koji nosiše kovčeg zaustaviše se u sred Jordana sve dok ne bi potpuno izvršena riječ što ju GOSPOD bijaše propisao Jošui reći puku, prema svemu što Mojsije bijaše propisao Jošui, a puk se požuri prijeći.
 • 11 A, kad sav puk bijaše završio prelaziti, kovčeg GOSPODOV prođe, kao i svećenici, pred pukom.
 • 12 Prođoše ispred sinova Izraelovih sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i polu-pleme Manasejevo, u bojnom poretku, prema onom što im bijaše rekao Mojsije:
 • 13 otprilike 40.000 ljudi lakog pješaštva prođe ispred GOSPODA za boj, prema stepama Jerihona[12].
 • 14 U onaj dan uzveliča GOSPOD Jošuu u očima sveg Izaraela i bojaše[13] ga se kao što su se Mojsija bojali svih dana njegova života.
 • 15 Tad GOSPOD reče Jošui:
 • 16 ” Zapovjedi svećenicima koji nose kovčeg *isprave da se uspnu iz Jordana. “
 • 17 I Jošua zapovjedi svećenicima: ” Uspnite se iz Jorana. “
 • 18 A, kad svećenici koji nosiše kovčeg saveza GOSPODOVOG uspeše se izsred Jordana - čim se taban stopala svećenićkih bi odvojio za dohvatiti suhu zemlju - , vode Jordana vratiše se na svoje mjesto i potekoše, kao prije, uzduž svojih obala.
 • 19 Puk se uspe iz Jordana desetog prvog mjeseca i taborova u Gilgal[14], na krajnjem istoku Jerihona.
 • 20 Što se tiče onih dvanaest kamenova koji bijahu uzeti iz Jordana, Jošua ih dade uspraviti u Gilgalu.
 • 21 Potom on kaza sinovima Izraelovim: ” Kad sutra vaši sinovi budu pitali očeve svoješto znače ti kamenovi?
 • 22 Vi će te to priopćiti svojim sinovima govoreći: Izrael je ovdje prešao Jordan po suhom;
 • 23 GOSPOD, Bog vaš, je isušio pred vama vode Jordana sve dok vi ne bijaste prošli kao što GOSPOD, Bog vaš to bijaše učio s *Trstikovim morem koje isuši pred nama sve dok mi ne bijašmo prošli,
 • 24 da bi svi narodi svijeta znali kako je snažna ruka GOSPODOVA, da biste se vi bojali GOSPODA, svojeg Boga, svaki dan. “

Obrezanje Izraelita u Gilgalu [uredi]

 • 5 1 A svi kraljevi *Amorita koji se nalaziše s onestrane Jordana, na zapadu, i svi kramljevi Kanaana koji se nalaze nasuprot moru doznadoše da GOSPOD bijaše osušio vode Jordana pred sinovima Izraelovim sve dok mi ne bijašmo prešli[15]njihova se smionost istopi i dah im bi Zaštaopred sinovima Izraelovim.
 • 2 Onda, GOSPOD reče Jošui: ” Načini sebi noževe od kremena i stavi se još jedan novi put *obrezivati[16]sinove Izraelove. ”
 • 3 Jošua si načini noževe od kremena i obreza sinove Izraelove na padinama Prepucija.
 • 4 Evo razloga zbog kojeg ih Jošua obreza[17]. Sav puk koji bijaše izišao iz Egipta, muškarci, svi bojovnici, bijahu pomrli u pustinji, usput, po svojem izlasku iz Egipta.
 • 5 Dok sav puk koji bijaše izišao iz Egipta bijaše obrezan, svi oni izpuka rođeni u pustinji, na putu, po njihovom izlasku iz Egipta, ne bijaše bio obrezan.
 • 6 U stvari sinovi Izraelovi bijahu hodali 40 godina pustinjom sve do nestanka sveg naroda bojovnika izišlih iz Egipta, oni ne bijahu poslušali glas GOSPODOV koji im tada bijaše prisegao da im neće dopustiti da vide zemlju koju bijaše prisegao njihovim očevima da će nama dati, zemlju u kojoj teku med i mlijeko[18].
 • 7 To su njihovi sinovi koje on postavi na njihovo mjesto; to su on i koje obreza Jošua, jer oni bijahu neobrezani sve do dana pošto ne bijahu obrezani putem.
 • 8 No, kad bi završeno obrezivanje sveg naroda, oni ostadoše na mjestu u taboru sve do svojeg ozdravljenja.
 • 9 A GOSPOD reče Jošui: ” Danasja sam daleko od vašotkotrljao bruku egipatsku. “ I nazva se to mjesto imenom Gilgal[19] sve do dana današnjeg.

Prva Pasha u Kanaanu [uredi]

 • 10 Sinovi Izraelovi taborovahu u Gilgalu i obaviše *Pashu četrnaestog dana u mjesecu, na večer, u stepama[20] Jerihona.
 • 11 A, oni jedoše domaće proizvode, sutradan po Pashi, *beskvasne kruhove i prženo klasjePredložak:Refl21 u isti dan.

12 A, mana prestade sutradana kad oni bijahu pojeli domaće proizvode[22]. I ne bi više mane za sinove Izraelove koji jedoše proizvode zemlje Kanaan te godine.


Zapovjednik vojske Gospodove [uredi]

 • 13 No, dok Jošua bijaše blizu Jerihona, on podize oči i pogleda: kad evo jedan čovjek stoji nasuprot njemu, svojim mačem isukanim u ruci. Jošua ode prema njemu i reče mu: ”Jesi li ti ovdje za našili za naše protivnike? “
 • 14 ” Ne, reče on, jer ja sam zapovjednik vojske GOSPODOVE[23]. Sada stizem. ” Tada Jošua pade licem prema zemlji i reče mu: ” Što kaže moj gospodin sluzi svojem? “
 • 15 Zapovjednik vojske GOSPODOVE reče Jošui: ”Izuj sandale svoje sa svojih nogu, jer to mjesto gdje se nalaziš *sveto[24] je.“ Tako i učini Jošua.


Izraeliti se domogli Jerihona [uredi]

 • 6 1 Jerihon bijaše zatvoren i zak-ljučan radi sinova Izraelovih nit' je tko izlazio nit' tko ulazio.
 • 2 GOSPOD reče Jošui: ” Gledaj, ja sam ti izručio Jerihon i njegovog kralja, njegove ugledne ljude.
 • 3 A vi, svi bojovnici, vi će te obilaziti oko grada, čineći obilazak grada odjedanput; tako ćeš ti raditi tijekom šest dana.
 • 4 Sedam svećenika nosit će sedam ovnovskih rogova[25] ispred kovčega. Sedmog dana, vi će te obići grad sedam puta, a svećenici će svirati na rogove.
 • 5 Kad zaječi rog ovnov - kad vi čujete zvok roga - , sav će narod načiniti veliku graju; bedem gradski na mjestu će pasti i narod će se uspeti, svako ravno pred sobom. “
 • 6 Jošua, sin Nunov, pozva svećenike i reče im: ” Ponesite kovčeg saveza i nek' sedmoro svećenika nose sedam rogova ovnovskih pred kovčegom GOSPODOVIM. “
 • 7 On reče narodu: ” Prođite i obiđite grad, ali da predstraža prođe ispred kovčega GOSPODOVOG.“
 • 8 Sve se dogodi kako Jošua bijaše rekao narodu: sedam svećenika koji nosiše sedam ovnovskih rogova pred GOSPODOM Prođoše i svirahu rogom. Kovčeg saveza GOSPODOVOG ih slijediše.
 • 9 Predstraža hodiše ispred svećenika koji sviraše rogom i predstraža slijediše kovčeg i sviraše rogom.
 • 10 Jošua dade ovu zapovijed narodu: ” Vi neće te ni glasa ispustiti[26] i nikakva riječ neće izići izvaših usta sve dok vam ja ne budem rekao: Kličite; tada, vi će te praviti buku. “
 • 11 Kovčeg GOSPODOV obiđe grad da bi načinio jednu ophodnju, potom oni se vratiše u tabor i tu provedoše.
 • 12 Jošua se dize u rano jutro[27], a svećenici ponesoše kovčeg GOSPODOV;
 • 13 sedam svećenika koji nosiše sedam rogova ovnovskih ispred kovčega GOSPODOVOG: šli su i svirali rogom.
 • 14 Oni obiđoše jedanput grad drugog dana, potom vratiše se u tabor. Tako učiniše oni tijekom šest dana.
 • 15 No, sedmog dana, oni se digoše kad Zašvijetli zora i obiđoše sedam puta oko grada prema istom obredu.
 • 16 Sedmog puta, svećenici Zašviraše rogom, a Jošua reče puku: ” Kličite, jer GOSPOD vam je izručio grad.
 • 17 Grad bi posvećen prokletstvu[28] za GOSPODA, on i sve što se u njemu nalazi. Samo Rahab, prostitutka živjet će, ona i svi oni koji će biti šnjom u kući, jer ona je sakrila glasonoše koje mi bijašmo poslali.
 • 18 Što se tiče vas, pazite dobro da, budući da je grad posvećen prokletstvu, ne uzmete ništa od onog što je zabranjeno, da se ne nađe ništa prokleto u taboru Izraelovu i da mu ne donesete nesreću[29].
 • 19 Sve srebro, zlato i predmeti od bronce i željeza, sve će biti posvećeno GOSPODU i ući će u riznicu GOSPODOVU. “
 • 20 Narod zaklica i Zašvira rogom. Kad narod začu zvuk roga, snažno kliknu i bedem se na mjestu sruši; narod se uspe prema gradu, svatko ravno pred sobom, i dočepaše se grada?
 • 21 Oni posvetiše zabrani sve što se nalaziše u gradu, jednako čovjeka kao i ženu, mladića i starca, bika, ovcu i magarca, sve ih posjekavši mačem. Jošua ostavlja život Rahabi
 • 22 Dvojici ljudi koji bijahu uhodili zemlju, Jošua reče: ” Uđite u kuću prostitutkinu i izvedite tu ženu i sve što je njeno, tako kako ste joj prisegli. “
 • 23 Mladi ljudi koji bijahu uhodili uđoše onamo i izvedoše Rahab, njenog oca, njenu majku, njenu braću i sve što bijaše njeno; oni izvedoše sve one od njenog klana i smjestite ih izvana tabora Izraelovog[30].
 • 24 Što se tiče grada, oni ga spališe kao i sve što se tu nalaziše, izuzev srebra, zlata i predmeta od bronce i željeza koje izručiše u riznicu Doma GOSPODOVA[31].
 • 25 Jošua ostavi život Rahabi, prostitutki, njenoj obitelji i svemu što bijaše njeno; ona je stanovala u sred Izraela sve do dana danasnjeg, jer ona bijaše sakrila glasonoše koje Jošua bijaše poslao za uhoditi Jerihon.
 • 26 U ono vrijeme, Jošua bi izgovorio ovu prisegu: ” Proklet bio pred GOSPODOM čovjek koji se bude digao da ponovo izgradi ovaj grad, Jerihon. Po cijeni njegovog prvijenca da ga izgradi, po cijeni svojeg najmlađeg kojeg će pribiti na vrata[32]. “
 • 27 GOSPOD bi s Jošuom čiji se ugled prenese na na svu zemlju.

Grješka i kažnjavanje Akanovo[uredi]

 • 7 1 Sinovi Izraelovi počiniše jedno djelo nevjerstva glede zabrane4: Akan, sin Karmijev, sin Zavdija, sin Zeraha, izplemena Juda, uze od onoga što bijaše zabranjeno i ljutnja GOSPODOVA se zapali protiv sinova Izraelovih.

2 Iz Jerihona, Jošua posla ljude u Aj koji je blizu Bet-Avena[33], istočno od Betela, i on njima reče: ” Uspnite se uhoditi zemlju. “ Ti ljudi uspeše se uhoditi Aj,

 • 3 vratiše se kod Jošue i rekoše mu: ” Nek' se sav narod ne uspinje! Nek' dvije ili tri tisuće ljudi otprilike uspnu se udariti Aj! Ne nameći cijelom narodu taj napor. “
 • 4 Otprilike tri tisuće ljudi iznaroda uspeše se onamo, ali pobjegoše ispred ljudi izAja.
 • 5 Ljudi iz Aja njima pobiše otprilike 36 ljudi i protjeraše ih s onestrane vrata grada sve do Ševarima[34]; oni ih pobiše pri silasku. Smionost se puka istopi i oteče kao voda.
 • 6 Jošua *rastrga svoju odjeću, pade licem prema zemlji pred *kovčegom GOSPODOVIM sve do navečer, on i poglavari Izraelovi i posuše se prašinom po glavi.
 • 7 Jošua reče: ” Ah! Gospode BOŽE, zašto si gurnuo ovaj narod prijeći Jordan? Je li to zato da bi našizručio u ruke *Amoritu u učinio da propadnemo? Da smo još bili odlučili smjestiti se s onestrane Jordana?
 • 8 Ja te molim Gospode, što ću reći sada kad je Izrael okrenuo leđa pred neprijateljima svojim?
 • 9 Kanaanci i svi stanovnici zemlje saznat će to, oni će se okrenuti protiv naši ukloniti naše ime iz zemlje. Što možeš učiniti dakle za tvoje veliko ime[35]? “
 • 10 GOSPOD reče Jošui: ” Dizi se! Zašto si pao na lice?
 • 11 Izrael je zgriješio; da, oni su prekršili moj *savez, onaj koji ja njima bijah propisao; da, oni su uzeli ono što bijaše zabranjeno, oni su čak i krali, sakrivali, stavljali u svoje stvari;
 • 12 sinovi Izraelovi neće se moći suprotstaviti neprijateljima svojim, oni će okretati leđa pred svojim neprijateljima, jer oni su udareni zabranom; ja ću prestati biti švama ako vi ne uništite, prokletinju koja je među vama.
 • 13 – Diži se, * posveti narod. Ti ćeš reći: Posvetite se za sutra, jer tako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Jedan prokleti je usred tebe, Izraele; ti se nećeš moći suprotstaviti neprijateljima svojim sve dok ne budete odstranili prokletog koji je usred vas.
 • 14 Vi će te se primaknuti ujutro, po plemenima, a pleme koje GOSPOD bude označio[36] primaknut će se po kućama, a kuća koju GOSPOD bude označio primaknut će se čovjek po čovjek.
 • 15 Onaj koji bude označen kao odgovoran za prokletstvo bit će spržen vatrom, on i sve što je njegovo, jer on je prekršio savez GOSPODOV i počinio jednu besramnost u Izraelu. “
 • 16 Jošua se diže u rano jutro i dade primaknuti Izrael po plemenima; Pleme Juda bijaše označeno;
 • 17 on dade prići Judine zadruge i označi se zadruga Zarhita; on dade primaknuti klan Zarhita po kućama i kuća Zavdijeva bi označena.
 • 18 Potom on primaknu svoju kuću povjeka po čovjeka i Akan, sin Karmijev, sin Zavdija, sin Zerahov, izplemena Juda bi označen.
 • 19 Jošua reče Akanu: ” Moj sine, iskaži slavu GOSPODU[37], Bogu Izraelovom, i daj mu hvalu; izloži mi to što si učinio; ne skrivaj mi ništa. “
 • 20 Akan odgovori Jošui i reče mu: ” Uistinu, ja sam taj koji je zgriješio prema GOSPODU, Bogu Izraelovom, a evo na koji sam način postupio.
 • 21 Ja sam vidio u plijenu jedan plašt Šinearov jedne jedinstvene ljepote, 200 sikala srebra i jednu zlatnu polugu od pedeset sikala[38]; pohlepio sam za njima i uzeo ih; evo ih skrivenih u zemlji usred mog šatora, a srebro je odozdo. “
 • 22 Jošua posla glasonoše koji otrčaše k šatoru: to je stvarno bilo skriveno u njegovom šatoru, a srebro bijaše odozdo.
 • 23 Oni uzeše predmete iz sred šatora i donesoše ih Jošui i svim sinovima Izraelovim: istresoše ih pred GOSPODA[39].
 • 24 Jošua odvede Akana, sina Zerahova, kao i srebro, plašt i šipku zlata, njegove sinove i njegove kćeri, njegovog bika, njegovo magare, njegovu sitnu stoku, njegov šator i sve što bijaše njegovo. Sav Izrael bijaše s njim i dadoše ih odvesti u dolinu Akor[40].
 • 25 A Jošua reče: ” Zašto si nam donio nesreću? Nek' danas GOSPOD tebi donese zator! “ Sav ga Izrael kamenova; i spališe ih i baciše im kamenje[41]. Oni podigoše nad njim jednu veliku gomilu kamenja koja postoji sve do ovog dana. Tad se GOSPOD povrati izsvojeg ljutog gnjeva. To je ono zbog čega je to mjesto dobilo ime "dolina Akor" sve do ovog dana.


Osvajanje Aja [uredi]

 • 8 1 GOSPOD reče Jošui: ” Ne boj se i ne užasavaj se. Uzmi sa sobom sav narod na ratnu nogu; digni se, pođi protiv Aja. Gledaj, ja sam ti izručio kralja Aja, njegov puk, njegov grad i njegovu zemlju.
 • 2 Ti ćeš postupiti šAjom kao što si postupio šJerihonom i njegovim kraljem; međutim vi će te moći uzeti za sebe njegov plijen i njegovu stoku. Postavi jednu Zasjedu protiv grada, u njegovoj pozadini. “
 • 3 Jošua se diže sa svim pukom na ratnu nogu da bi pošao protiv Aja. Jošua izabra trideset tisuća ljudi, valjanih bojovnika i posla ih noću.
 • 4 On njima bijaše izdao ovu zapovijed: ”Gledajte! Vi će te biti u Zasjedi protiv ovog grada, u njegovoj pozadini[42]; ne udaljujte se suviše od grada i svi budite pripravni.
 • 5 Ja i sav puk koji je sa mnom, mi ćemo se primaknuti gradu. Kad oni iziđu nama u susret kao i prvi put, mi ćemo pobjeći pred njima,
 • 6 a oni će ići za nama sve dok ih ne odvučemo daleko od grada, jer oni će reći: Ovi bježe pred nama kao i prvi put i mi ćemo bježati pred njima.
 • 7 Tada vi, iskrsnut će te iz Zasjede i zaposjest će te grad; GOSPOD, Bog vaš izručit će ga u vaše ruke.
 • 8 Kad budete zauzeli grad, zapalit će te vatru u njemu; postupit će te prema riječi GOSPODOVOJ. Evo, zapovijedi koju vam dajem. “
 • 9 Jošua ih otpusti i oni odoše na mjesto Zasjede; i postaviše se oni između Betela i Aja, zapadno od Aja. Jošua provede tu usred naroda.
 • 10 Jošua se Dize u rano jutro, pregleda narod , potom se Dize protiv Aja š*poglavarima Izraelovim na čelu puka.
 • 11 Sav puk na ratnoj nozi koji bijaše uzišao s njim , primače se, stiže nasuprot gradu i utabori se na sjeveru Aja, usjeklina bijaše između njih i Aja.
 • 12 Jošua uze otprilike 5.000 ljudi i postavi ih u Zasjedu između Betela i Aja, zapadno od grada.
 • 13 Ljudi postaviše svoj tabor sjeverno od grada i njegove pozadine na zapadu od grada; te noći Jošua se nađe usred ravnice.
 • 14 No, kad kralj Aja vidje to, on i sav puk njegov, ljudi izgrada digoše se u žurbi i iziđoše za tući se s Izraelom na jednom mjestu nasuprot Arabai[43], ali ne znadoše da ima jedna Zasjeda protiv njega u pozadini grada.
 • 15 Jošua i sav Izrael dadoše se u bijeg pred njima i pobjegoše u smjeru pustinje[44].
 • 16 Pokupi se sav puk gradski da bi ih progonio. Oni potjeraše dakle Jošuu i biše odvučeni daleko od grada.
 • 17 U Aju i Betelu[45], ne ostade niti jedan čovjek koji ne bi izišao za Izraelom; oni su ostavili grad otvoren dok proganjahu Izrael.
 • 18 GOSPOD reče Jošui: ” Pruži sulicu koju imaš u ruci prema Aju, jer ja ću ti ga izručiti. “ Jošua pruži prema gradu sulicu koju držaše u ruci.
 • 19 Čim ispruži ruku, oni iz Zasjede iskrsnuše naglo sa svojih mjesta, potrčaše, uđoše u grad i domogoše ga se; potom pohitaše spaliti ga vatrom.
 • 20 Ljudi iz Aja se okrenuše i pogledaše: kad ono dim se izgrada dizaše prema nebu; nitko ne nađe snage pojuriti na jednu ili na drugu stranu; puk koji bijaše bježao prema pustinji okrenu se prema onima koji ga progoniše.
 • 21 Jošua i sav Izrael vidješe da oni iz zasjede bijahu se dočepali grada i da se dim uspinjaše izgrada; oni se vratiše i pobiše ljude iz Aja.
 • 22 Drugi iziđoše izgrada njima u susret; ljudi iz Aja, imajući ove s jedne strane i one s druge strane, nađoše se u sredini u odnosu na Izrael koji ih pobi sve dok ne ostade ni preživjelog, ni spašenog.
 • 23 Glede kralja Aja, oni ga uhvatiše živog i dovedoše Jošui.
 • 24 No, kad Izrael bi završio ubijati stanovnike Aja u polju, u pustinji gdje ih bijahu proganjali, i kad svi bijahu pali pod oštricom mača sve do njihovog istrebljenja, sav Izrael dođe prema Aju i sasječe ga oštricom mača.
 • 25 Ukupan zbroj onih koji padoše tog dana, ljudi i žena, bi 12.000, sve ljudi izAja.
 • 26 Jošua ne povuče ruke kojom je ispružio sulicu sve dok ne bi posvetio zabrani sve žitelje Aja.
 • 27 Međutim Izrael uze kao plijen za sebe stoku i plijen tog grada prema riječi koju GOSPOD bijaše propisao Jošui.
 • 28 Jošua spali Aj i promijeni ga zauvijek u jednu ruševinu[46], u jedno pusto mjesto koje postoji još i danas.
 • 29 Glede kralja Aja, njega on objesi na jedno drvo sve do večeri i, kad sunce zađe, Jošua zapovjedi da skinu lješ s drveta: baciše ga na ulazna vrata grada[47] i podiže se iznad njega jedna velika gomila kamenja koja postoji još i danas.

Čitanje zakona na brdu Ebal [uredi]

 • 30 Jošua sagradi jedan *oltar za GOSPODA, Boga Izraelovog, na brdu Ebal[48],
 • 31 prema onom što Mojsije, sluga GOSPODOV bijaše zapovjedio sinovima Izraelovim kao što je to zapisano u Mojsijevoj knjizi Zakona: oltar od netesanog kamenja koje nikakva alatka nije okrznula. Dade se metnuti holokauste[49] za GOSPODA i ponudiše žrtve mira.
 • 32 A ondje, Jošua upisa na kamenju jednu kopiju Zakona kojeg Mojsije bijaše napisao pred sinovima Izraelovim.
 • 33 Sav Izrael, sa svojim *poglavarima, svojim službenicima i svojim sucima, bijaše stao sa svake strane *kovčega pred svećenicima *levitima koji nose kovčeg saveza GOSPODOVOG, izbjeglice također kao i domaći: polovica pred brdom Garizim[50], polovica pred brdom Ebal prema zapovijedi koju bijaše izdao Mojsije, sluga GOSPODOV, da blagoslovi najprije puk Izraelov.
 • 34 Nakon toga, Jošua pročita sve riječi Zakona - blagoslov i prokletstvo - prema svemu što je zapisano u knjizi Zakon.
 • 35 Ne bi niti jedne riječi od onih što ih je Mojsije propisao da Jošua nije pročitao svem saboru Izraelovom, uračunavši i žene, djecu kao i izbjeglice koji živješe u sred njih.


Savez s ljudima iz Gabaona [uredi]

 • 9 1 No, doznavši sve to, svi kraljevi koji se nalaziše s onestrane Jordana u Planini, u Niziji i na svem primorju Velikog Mora[51], u okolici Libana - Hititi, *Amoriti, Kanaanci, Periziti, Hiviti, Jebuziti –
 • 2 udružiše se za zajednički boj protiv Jošue i Izraela.
 • 3 Žitelji Gabaona[52] saznadoše što Jošua bijaše učinio u Jerihonu i u Aju,
 • 4 oni također lukavo postupiše: prerušiše se[53], uzeše trošne vreće za svoje magarce, stare vinske mješine, rastrgane i pokrpane;
 • 5 oni staviše na svoje noge sandale istrošene i pokrpane i na sebe izlizanu odjeću; sav kruh njihove obskrbe bijaše suh i izmrvljen[54].
 • 6 Oni odoše pronaći Jošuu u tabor Gilgal i reći njemu i ljudima Izraelovim: ” Mi dolazimo izdaleke zemlje. Sada, zaključite dakle s nama jedan savez. “
 • 7 Ljudi Izraelovi rekoše Hivitima: ” Možda vi stanujete usred nas? Kako bismo mi mogli s vama sklopiti savez? “
 • 8 Ali, oni rekoše Jošui: ” Mi smo tvoje sluge[55]. “ A Jošua njima reče: ” Tko ste vi i otkuda dolazite? “
 • 9 Oni njemu rekoše: ” Tvoje sluge dolaze izjedne vrlo daleke zemlje radi GOSPODA Boga tvojega, jer mi smo doznali za ugled njegov, sve ono što je učinio u Egiptu
 • 10 i sve ono što je učinio dvama kraljevima Amorita koji se nalaze s one strane Jordana, Sihonu, kralju Hešbona, i Ogu, kralju Bašana, koji stanuje u Aštarotu.
 • 11 Naši *poglavari i svi žitelji naše zemlje su rekli: Uzmite sa sobom popudbinu za put; idite njima u susret i recite im: Mi smo vaše sluge. Sada, zaključite dakle s nama jedan savez.
 • 12 Evo našeg kruha, bijaše vruće kad smo pripravljali popudbinu u našim kućama na dan kad smo krenuli da bi došli k vama; sada, evo ga suhog i u mrvama.
 • 13 Ove vinske mješine koje bijašmo napunili dok bijahu nove, evo ih kako su razderane; naša odjeća i naše sandale, evo ih istrošenih nakon jednog dugog putovanja.“
 • 14 Izraeliti uzeše njihovu popudbinu, ali oni ne upitaše za savjet GOSPODA.
 • 15 Jošua sklopi mir s njim a i zaključi jedan savez koji im ostavi život; odgovorni zajednice dadoše im jednu prisegu.
 • 16 No, po isteku tri dana, što su sklopili jedan savez s njim a, sinovi Izraelovi doznaše da ti ljudi bijahu njihovi susjedi i da stanovahu usred njih.
 • 17 Sinovi Izaraelovi odoše i uđoše treći dan u njihove gradove[56] koji bijahu Gabaon, Kefira, Berut, i Kirijat-Jearim.
 • 18 Sinovi Izraelovi ih ne pobiše, jer odgovorni zajednice njima bijahu dali prisegu po GOSPODU, Bogu Izraelovu, ali sva zajednica je mrmljala protiv odgovornih.
 • 19 Svi odgovorni rekoše cijeloj zajednici: ”Mi smo im prisegli po GOSPODU, Bogu Izraelovu; od sada, mi više ne možemo njima nanijeti zlo.
 • 20 Evo što nam je činiti: mi ćemo njima ostaviti živote da gnjev[57] našne dohvati radi prisege koju smo im dali.“
 • 21 Odgovorni pošto su za njih rekli: ”Nek' žive!“, oni postadoše drvosječe i vodonoše[58] za cijelu zajednicu, prema onome što im odgovorni bijahu rekli.
 • 22 Jošua ih pozva i reče im: ” Zašto ste našprevarili govoreći: Mi stanujemo veoma daleko, kad vi stanujete u sred nas?
 • 23 Od sada vi ste prokleti i nitko od vašneće prestati biti slugom - drvosječa i vodonoša - za dom mojeg Boga[59]. “
 • 24 U odgovoru Jošui, oni rekoše: ”U stvari često su našizvještavali o tome što GOSPOD, tvoj Bog, bijaše propisao svojem sluzi Mojsiju: dati vam cijelu zemlju i istrijebiti sve stanovnike zemlje pred vama. Mi smo vašse veoma uplašili; to je ono zbog čega smo postupili ovako.
 • 25 Sada, evo našu tvojoj vlasti; postupaj šnama kako ti se čini dobro i pravedno.“
 • 26 Jošua s njim a postupi tako da ih istrgnu vlasti sinova Izraelovih koji ih ne pobiše.
 • 27 Onog dana, Jošua ih namjesti kao drvosječe i vodonoše za zajednicu i za *oltar GOSPODOV sve do ovog dana, na mjestu koje bi Bog izabrao.

Pobjeda nad amoritskim kraljevima [uredi]

 • 10 1 No, Adoni-Sedek, kralj Jeruzalema doznade da se Jošua domogao Aja, i da ga je posvetio zabrani[60], da bijaše postupio s Ajom i njegovim kraljem kao što bijaše postupio s Jerihonom i njegovim kraljem, i da žiteljima Gabaona bijahu sklopili mir s Izraelom i da stanovahu usred njih.
 • 2 Pojavi se jedan veliki strah jer Gabaon bijaše veliki grad, jednak kraljevskim gradovima, veći nego Aj, i da mu svi ljudi bijahu srčani.
 • 3 Adoni-Sedek, kralj Jeruzalema, posla Reći Hohamu, kralju Hebrona, Pi-reamu, kralju Jarmuta, Jafiji, kralju Lakiša, i Deviru, kralju Eglona[61].
 • 4 ”Uspnite se k meni, pomožite mi i potucimo Gabaon, jer je sklopio mir s Jošuom i sinovima Izraelovim.“
 • 5 Budući se ujedinili, pet kraljeva *amoritskih - kralja Jeruzalema, kralja Hebrona, kralja Jarmuta, kralj Lakiša i kralj Eglona - uspeše se, oni i sve njihove postrojbe, opsjedoše Gabaon i zaratiše s njim.
 • 6 Ljudi Gabaona poslaše reći Jošui, u tabor Gilgal: ” Ne uskraćuj pomoći svojim slugama; uspnite se prema nama brzo da bi nam pomogli i spasili nas, jer svi kraljevi amoritski koji nastanjuju Planinu združili su se protiv nas.“
 • 7 Jošua pođe iz Gilgala i snjim sav narod na ratnoj nozi i svi srčani bojovnici.
 • 8 GOSPOD reče Jošui: ”Ne boj se, jer ja sam ti ih izručio; ni jedan od njih neće ti se oduprijeti.“
 • 9 Jošua iznenada dođe do njih: od Gilgala bijaše uzlazio tijekom cijele noći.
 • 10 GOSPOD ih nagna u bijeg pred Izraelom i došudi im jedan veliki poražu Gabaonu; proganjaše ih prema usponu Bet-Horon i obaraše ih sve do Azeka i sve do Makeda.
 • 11 No, dok oni bježaše ispred Izraela i dok se nalaziše na padini Bet-Horona, GOSPOD bacaše s nebesa na njih ogromno kamenje[62] sve do Azeka i oni pomriješe. Brojniji bijahu oni koji umriješe od kamenja i gräda nego oni koje sinovi Izraelovi pobiše mačem.
 • 12 Tad Jošua reče GOSPODU u onaj dan kad GOSPOD bijaše izručio Amorite sinovima Izraelovim i reče u nazočnosti Izraelovoj:
” Sunce, stani nad Gabaonom,
mjeseče, nad dolinom Ajalona! “
 • 13 I sunce se zaustavi i mjesečse ukoči sve dok narod se ne osveti neprijateljima svojim. Nije li to napisano u knjizi Pravednika? Sunce se zaustavi u sred nebesa i ne pohiti zaći tijekom gotovo cijelog jednog dana[63].
 • 14 Ni prije niti poslije, ne bijaše usporedivog dana onom kad GOSPOD bojeva za Izrael.
 • 15 Jošua i sav Izrael s njim vratiše se u tabor, u Gilgal.

Jošua pogubljuje petoricu pobijeđenih kraljeva [uredi]

 • 16 A petorica kraljeva bijahu pobjegla i sakrila u pećinu, u Makedai[64].
 • 17 Izvjestiše Jošuu: ”Petorica kraljeva su pronađena, skrivena u pećini, u Makedi.“
 • 18 Jošua reče: ”Dokotrljajte veliko kamenje na ulažpećine i postavite kod nje ljude da ju čuvaju.
 • 19 Što se tiče vas, ne zaustavljajte se, progonite neprijatelje i odsjecite njihovu pozadinu; ne dopustite im ući u njihove gradove, jer GOSPOD, Bog vaš, vam ih je izručio. “
 • 20 No, kad Jošua i sinovi Izraelovi biše završili odmjeravati im taj veliki poražsvi izmakli izbjegoše i uđoše u utvrđene gradove.
 • 21 Sav puk se vrati u miru u tabor k Jošui i Makedu; nitko ne mrmljaše protiv sinova Izraelovih.
 • 22 Potom Jošua reče: ” Otvorite ulažu pećinu i izvedite mi iz pećine petoricu kraljeva. “
 • 23 Učiniše tako, i izpećine izvedoše k Jošui ovih pet kraljeva: kralja Jeruzalema, kralja Hebrona, kralja Jarmuta, kralja Lakiša i kralja Eglona.
 • 24 No, kad izvedoše tih pet kraljeva k Jošui, ovaj pozva sve ljude Izraelove i reče zapovjednicima bojovnika koji ih pratiše: ”Priđite, stavite vaša stopala na vrat ovim kraljevima[65]. “ Oni priđoše i staviše stopala svoja na vrat kraljevima.
 • 25 Jošua im reče: ” Ne bojte se i ne užasavajte se. Budite smioni i odlučni, jer tako će GOSPOD postupati sa svim neprijateljima koje vi budete pobijedili.“
 • 26 Poslije toga, Jošua pobi kraljeve, pogubi ih i objesi na pet stabala; oni ostadoše obješeni sve do večeri.
 • 27 U smiraj sunca, Jošua zapovijedi da ih skinu sa stabala[66] i baci ih u pećinu u koju se bijahu sakrili. Postaviše veliko kamenje na ulaz pećine i ono je ondje još i danas.


Jošua zauzima južne gradove [uredi]

 • 28 Onog dana, Jošua se domože Makede i posiječe ju, kao i njenog kralja, mačem; njih posveti prokletstvu[67], njih i sve osobe koje se tu nalaziše; on ne ostavi nikog živog i postupi škraljem Makade kao što je postupio škraljem Jerihona.
 • 29 Jošua, i sav Izrael s njim, prijeđe od Makede u Livnu i zametnu boj šLivnom.
 • 30 GOSPOD i nju izruči, s njenim kraljem, u ruke Izraelu koji ju posiječe oštricom mača sa svim osobama koje se tu nalaziše; on ne ostavi nikog živog i postupi škraljem njenim kao što bijaše postupio škraljem Jerihona.
 • 31 Jošua, i sav Izrael s njim, prijeđe od Livne do Lakiša; on ga opsjede i zarati s njim.
 • 32 GOSPOD izruči Lakiš u ruke Izraelu koji ga se domože drugi dan, posiječe ga oštricom mača sa svim osobama koje se tu nađoše, sve kao što bijaše postupio s Livnaom.
 • 33 Tada Horam, kralj Gezera, dođe spasiti Lakiš, ali Jošua pobi njegov narod tako da ne ostade nitko živ.
 • 34 Jošua, i sav Izrael s njim prijeđe od Lakiša do Eglona; oni ga opsjedoše i i zaratiše s njim.
 • 35 Oni ga se domogoše tog dana i posjekoše oštricom mača. Sve osobe koje se tu nalaziše, on ih posveti zabrani tog dana, sve kao što bijaše postupio šLakišom.
 • 36 Jošua, i sav Izrael s njim, uspe se iz Eglona u Hebron i zarati s njim.
 • 37 Oni ga se domogoše i posijekoše oštricom mača kao i njegovog kralja, sve njegove gradove i sve osobe koje se tu nalaziše. Ne ostade mu niti jedan preživjeli, sva kao što bijaše učinio s Eglonom. Posveti ga zabrani kao i sve osobe koje se tu nalaziše.
 • 38 Jošua, i sav Izrael s njim, okrenu se prema Deviru i zarati s njim.
 • 39 Dočepa ga se kao i njegovog kralja i svih njegovih gradova; posiječe ih očtricom mača i posveti zabrani sve osobe koje se tu nalaziše. Jošua ne ostavi ni jednog preživjelog. On postupi s Devirom kao što bijaše postupio s Hebronom i kao što bijaše postupio s Livnaom i njenim kraljem.
 • 40 Jošua potuče svu zemlju: Planinu, Negev[68], *Niziju, Obronke, kao i sve tri kralja. On ne ostavi nikog živog i posveti zabrani sve i jedno živo biće kako propisa GOSPOD, Bog Izraelov.
 • 41 Jošua ih pobi sve od Kadeš-Barneae sve do Gazae i svu zemlju Gošen[69] sve do Gabaona.
 • 42 Jošua se domože svih tih kraljeva i njihovih zemalja odjednom, jer GOSPOD, Bog Izraelov bojevaše za Izrael.
 • 43 Potom Jošua, i sav Izrael s njim, vrati se u svoj tabor.


Meromov boj [uredi]

 • 11 1 No, Kad Javin, kralj Hasora, saznade to, on posla glasonoše Jovavu, kralju Madona, kralju Šimrona i kralju Akšafa[71]
 • 2 kao i kraljevima koji bijahu u planini na sjeveru, u Arabi[72] na jugu Kinarota, u *Niziji i na grebenima Dora na zapadu.
 • 3 Kanaanci bijahu na istoku i na zapadu; *Amoriti, Hititi, Periziti i Jebuziti u Planini, Hiviti ispod Hermona, u zemlji Mispi.
 • 4 Oni iziđoše dakle, oni i sve njihove postrojbe s njima, puk brojan poput zrna pijeska na obali mora s jednim veoma velikim brojem konja i bojnih kola.
 • 5 Svi ti kraljevi se sastadoše i dođoše taborovati zajedno k vodama Meroma[73] za zapodjenuti boj s Izraelom.
 • 6 GOSPOD reče Jošui: ”Ne boj ih se, jer sutra, u ovo isto vrijeme, ja ih sve izručujem, ubijene, Izraelu; ti ćeš posjeći potkoljenice njihovim konjima i spaliti njihova bojna kola.“
 • 7 Jošua i sva narod na ratnoj nozi nađoše na njih, i oni padoše po njima.
 • 8 GOSPOD ih izruči u ruke Izraelu koji ih potuče i proganjaše sve do Velikog Sidona i sve do Misrefot-Maima i sve do doline Mispe na istoku. On ih potuče tako da ne ostade nikog preživjelog.
 • 9 Jošua im učini ono što mu bijaše rekao GOSPOD: on posiječe potkoljenice njihovim konjima i spali njihova bojna kola.

Zauzeće Hasora [uredi]

 • 10 U to vrijeme, Jošua se vrati i domože se Hasora[74]; on posiječe njegovog kralja mačem. U stvari Hasor bijaše nekada prijestolnicom svim tim kraljevstvima.
 • 11 On posiječe oštricom mača sve osobe koje se ondje nalaziše posvećujući ih zabrani[75]; ne preostade više nitko živ i on spali Hasor.
 • 12 Jošua se domože svih gradova tih kraljeva i posiječe ih oštricom mača; on ih posveti zabrani kako to bijaše Mojsije propisao, sluga GOSPODOV.
 • 13 Međutim, od svih gradova koji se dizaše na njihovim brežuljcima, Izrael ne spali ni jednog, izuzev Hasora kojeg Jošua spali.
 • 14 Sav plijen izsvih tih gradova i stoku, sinovi Izraelovi uzeše za sebe kao tekovinu; ipak oni sva ljudska bića posijekoše oštricom mača sve do njihovog uništenja; oni ne ostaviše ni jedno živo biće.
 • 15 Kako to bijaše propisao GOSPOD Mojsiju, sluzi svojem, tako Mojsije bijaše propisao Jošui i tako učini Jošua: on ne odbaci ništa od svega što GOSPOD bijaše propisao Mojsije.


Jošua završava osvajanje zemlje [uredi]

 • 16 Tako Jošua uze svu tu zemlju: Planinu, sav Negev, svu zemlju Gošen[76], *Niziju, Arabu, planinu Izraelovu i njegovu nizinu.
 • 17 Od brda Halak, koje se uzdiže prema Seiru sve do Bal-Gada u dolini Libana pod brdom Hermon[77], on se dočepa svih njihovih kraljeva, potuče ih i pogubi.
 • 18 Tijekom brojnih dana Jošua bojevaše sa svim tim kraljevima.
 • 19 Ni jedan grad ne sklopi mira sa sinovima Izraelovim, izuzev Hivita[78] koji nastanjivahu Gabaon; svi drugi biše zauzeti oružjem.
 • 20 U stvari GOSPOD bijaše odlučio otvrdnuti srca njihova da bi se zametnuo rat s Izraelom da bi ih posvetio zabrani[79] na takav način da im ne bude milosti i da ih se može istrijebiti kako je to GOSPOD propisao Mojsiju.
 • 21 U ono vrijeme, Jošua upravo potuče Anakite iz Planine, Hebrona, Devira, Anava, šbrda Judeje i sve gore Izraelove. Jošua ih posveti zabrani s njihovim gradovima.
 • 22 Ne ostade Anakita u zemlji sinova Izrelovih. Međutim oni se održaše u Gazi, Gatu i Ašdodu[80].
 • 23 Jošua uze svu zemlju prema svemu što GOSPOD bijaše rekao Mojsiju i dade ju u baštinu Izraelu i razdijeli po plemenima. I zemlja bi u miru, bezrata.

Lista Izraelovih osvajanja [uredi]

 • 12 1 Evo[81] kraljeva zemalja što ih sinovi Izraelovi potukoše i čiju zemlju zaposjedoše s one strane Jordana, na istoku sunca, od klanača Arnona sve do brda Hermon, kao i svu Arabu prema istoku:
 • 2 Sihona, kralja *Amorita, koji stanovahu u Hešbonu; on vladaše od Aroera koji je na rubu klanaca Arnona, dnom klanača kao i polovicom Galada sve do klanaca Jaboka, granica sinova Amonovih;
 • 3 potom Arabu sve do mora Kinerotskog[82] na istoku sve do mora Arabe, mora Soli, na istoku, u smjeru Bet-Ješimota, i na jug pod padine Pisge.
 • 4 Potom teritoriju Ogovu, kralja Bašana, jednog od posljednjih Refaita[83], koji stanovaše u Aštarotu i u Edreju.
 • 5 On vladaše nad brdom Hermon, nad Salkom i nad svim Bašanom sve do grabica Gešurita i Makatita[84] kao i nad polovicom Galada, granice Sihona, kralja Hešbona.
 • 6 Mojsije, sluga GOSPODOV, i sinovi Izraelovi njih potukoše; a Mojsije sluga GOSPODOV, dade to sve u posjed Rubenitima, Gaditima i polu-plemenu Manasejevu.
 • 7 Evo kraljeva zemlje što ih Jošua i sinovi Izraelovi potukoše s onestrane Jordana, na zapadu, od Bal-Gada u dolini Libana sve do brda Halak koje se dize prema Seiru. Jošua dade sve to u posjed plemenima Izraelovim prema njihovoj podjeli
 • 8 u Planini, u *Niziji, u Arabi i na Obroncima, u pustinji i Negevu: Hitita, Amorita, Kanaana, Perizita, Hivita i Jebuzita.
 • 9 Kralj Jerihona, jedan.

Kralj Aja koji je pokraj Betela, jedan.

 • 10 Kralj Jeruzalema, jedan.

Kralj Hebrona, jedan.

 • 11 Kralj Jarmota, jedan.

Kralj Lakiša, jedan.

 • 12 Kralj Eglona,

jedan. Kralj Gezera, jedan.

 • 13 Kralj Devira,

jedan. Kralj Gedera, jedan.

 • 14 Kralj Horme,

jedan. Kralj Arada, jedan.

 • 15 Kralj Livne,

jedan. Kralj Adulama, jedan.

 • 16 Kralj Makeda, jedan.

Kralj Betela, jedan.

 • 17 Kralj Tapuaha,

jedan. Kralj Hefera, jedan.

 • 18 Kralj Afeka,

jedan. Kralj Lašarona, jedan.

 • 19 Kralj

Madona, jedan. Kralj Hasora, jedan.

 • 20 Kralj,

Šimron-Merona, jedan. Kralj Akšafa, jedan.

 • 21 Kralj Tanaka,

jedan. Kralj Megidoa, jedan.

 • 22 Kralj

Kedeša , jedan. Kralj Jokneama, u Karmelu, jedan.

 • 23 Kralj Dora, na grebenu Gilgala,

jedan. Kralj Goima, kod Gilgala, jedan.

 • 24

Kralj Tirsa, jedan. Ukupno kraljeva: 31.Područja koja ostaju za osvojiti [uredi]

 • 13 1 Jošua bijaše star i zašao duboko u starost kad mu GOSPOD kaza: ”Ti si ostario i Zašao duboko u starost, a ostatak zemlje koji još treba uzeti u posjed je zamašan.
 • 2 Evo zemlje koja ostaje: svi distrikti Filistinaca i svi oni Gešurita[85],
 • 3 od Šihora koji je nasuprot Egiptu sve do područja Ekrona na sjeveru koji treba biti smatran kao kanaanski; ima pet despota Filistinaca: onaj iz Gaze, onaj iz Ašdoda, onaj iz Aškelona, onaj iz Gata i onaj iz Ekroona i ima Avita[86];
 • 4 od juga, svu zemlju Kanaana i Meara koji je u Sidonijanaca sve do Afeka, sve do granice Amorita[87],
 • 5 zemlja Giblita i sav Liban na istoku sunca, od Bal-Gada u podnožju Brda Hermona sve do Lebo-Hamata;
 • 6 sve žitelji planine, od Libana sve do Misrefut-Maima, sve Sidonci. Ja ću njih izvlastiti pred sinovima Izraelovim. Ti samo trebaš doznačiti to u baštinu[88] Izraelu kao što sam ti ja propisao.


Podjela Transjordanije [uredi]

 • 7 Sada dakle, podijeli ovu zemlju da bi bila baštinom ovih devet plemena i polu-plemenu Manasejevom.
 • 8 “S ovim posljednjim, Rubeniti i Gaditi su primili što im je dao Mojsije s onestrane Jordana, na istoku, sluga GOSPODOV:
 • 9 od Aroera koji je na rubu klanca Arnona i od grada koji je u sred klanca, sav plato Madabe sve do Divona,
 • 10 sve gradove Sihona, kralja Amorita, koji vladaše u Hešbonu, sve do granice sinova Amonovih;
 • 11 Galad i područje Gešurita i Makatita kao i sve brdo Hermon i sav

Bašan[89] sve do Salke;

 • 12 u Bašanu, sve kraljevstvo Ogovo koji je vladao u Aštarotu i u Edreiu i koji ostade jedan od posljednjih Refaita[90]. Mojsije ih bijaše potukao i izvlastio.
 • 13 Ali, sinovi Izraelovi ne razvlastiše Gešurita ni Makatita; Gešur i Makat su dakle stanovali u sred Izraela sve do danas.
 • 14 Jedino plemenu Levijevom on ne dade baštine: ponude dane[91] GOSPODU, Bogu Izraelovu, takva je njegova baština kao što mu je i bio rekao.
 • 15 Mojsije dade plemenu sinova Rubenovih jedan dio prema njihovim zadrugama.
 • 16 Oni imadoše područje koje ide od Aroera koji je na rubu klanca Arnon i grada koji je u sred klanca, svu zaravan kod Madabe.
 • 17 Hešbon i sve gradove njegove koji su na zaravni: Divon, Bamot-Bal, Bet-Bal-Meon,
 • 18 Jahas, Kedemot, Mefat,
 • 19 Kirijatim, Sivma, Seret-Šahar na ograncima ravnice,
 • 20 Bet-Peor, kosine Pisge i Bet-Ješimot,
 • 21 sve gradove na ravni, svo kraljevstvo Sihona, kralja Amorita, koji vladaše u Hešbonu. Mojsije ga bijaše udario kao i odgovorne Madijana: Evija, Rekema, Sura, Hura i Reva, vazale Sihonove koji nastanjivahu zemlju.
 • 22 Među njihovim žrtvama bijaše i Balam, sin Beorov, vrač, što ga sinovi Izraelovi bijahu ubili mačem.
 • 23 Granica sinova Rubenovih bijaše Jordan i njegova okolica. Sve to bi baštinom sinova Rubenovih prema njihovim zadrugama, gradovi i njihova sela.
 • 24 Mojsije dade plemenu Gadovu, jedan dio prema njegovim zadrugama.
 • 25 Oni imadoše za svoje područje Jazer, sve gradove Galada i pola zemlje sinova Amonovih sve do Aroera koji je nasuprot Rabe;
 • 26 potom od Hešbona sve do Ramat-Mispe i Betonima i od Mahanaima sve do granice Devira;
 • 27 i u ravnici, Bet-Haram, Bet-Nimrau, Sukhot, Safon, ostatak kraljevstva Sihonova, kralja Hešbona, s Jordanom i njegovom okolicom sve do krajeva mora u Kineretu, s one strane Jordana, na istoku.
 • 28 Takva je baština sinova Gadovih prema njihovim zadrugama, gradovima i njihovim selima.

929 Mojsije dade polu-plemenu Manasejevu, polu-plemenu sinova Manasejevih, jedan dio prema njihovim zadrugama.

 • 30 Oni imadoše za područje od Manahaima sav Bašan, svo kraljevstvo Ogovo, kralja Bašana, 60 gradova.
 • 31 Pola Galada, Aštarot i Edreju, gradovi kraljevstva Ogova u Bašan, biše za sinove Makirove, sina Manasejeva, tj. za pola sinova Makirovih prema njihovim zadrugama.
 • 32 To je ondje gdje Mojsije dade u baštinu stepe Moaba s onestrane Jordana, na istoku Jerihona.
 • 33 Ali plemenu Levijevu Mojsije ne dade baštine; GOSPOD, Bog Izraelov,on je njihova baština kao što im bijaše obećao.


Razdioba zemlje Kanaana [uredi]

 • 14 1 Evo što sinovi Izaraelovi baštiniše u zemlji Kanaanovoj, što im dadoše u baštinu svećenik Eleazar[92], Jošua, sin Nunov, i poglavari obitelji plemena sinova Izraelovih:
 • 2 njihova baština se podijeli ždrijebanjem kao što to GOSPOD bijaše propisao putem posredništva Mojsijevog za devet plemena i jedno polu-pleme.
 • 3 Jer, Mojsije bijaše dao u baštinu dvama plemenima i jednom polu-plemenu, s druge strane Jordana, ali Levitima ne bijaše dao baštine u sred drugih.
 • 4 U stvari sinovi Josipovi činili su dva plemena, Manasej i Efraim, i on ne dade nikakav dio Levitima u zemlji, osim gradova boravišta kao i njihovih komunala[93] za stada njihova i za dobra njihova.
 • 5 Sinovi Izraelovi postupiše kao što to GOSPOD bijaše propisao Mojsiju i oni podijeliše zemlju.
 • 6 Sinovi Jude pronađoše Jošuu u Gilgalu i Kaleb, sin Jefunov, Kenizita[94], njemu reče: ” Ti znaš dobro što GOSPOD bijaše rekao Mojsiju, čovjeku Božjem, o meni i o tebi u Kadeš-Barnei.
 • 7 Ja imah 40 godina kad Mojsije, sluga GOSPODOV, me posla iz Kadeš-Barneae za uhoditi zemlju i ja mu načinih izvješće po savjesti svojoj.
 • 8 Moja braća koja se bijahu uspela sa mnom oslabila su smionost naroda, dok ja slijedih bez rezerve GOSPODA, svojeg Boga.
 • 9 Tog dana, Mojsije načini prisegu: Ja prisežem da zemlja koju tvoja noga bude gazila bit će zauvijek baštinom tvojom i onaj sinova tvojih, jer ti se bezrezerve slijedio GOSPODA, Boga mojega.
 • 10 Sada, evo kako me GOSPOD održava u životu prema riječi svojoj, to jet 45 godina od kako GOSPOD je izrekao tu riječ Mojsiju otkako Izrael hodaše pustinjom; i sada evo me danasstarog 85 godina.
 • 11 I danasimam onoliko snage koliko imadoh kad me Mojsije otposla u tu misiju; moja sadašnja snaga vrijedi one koju imadoh tada za bojevati i zadržati svoje mjesto[95].
 • 12 - Daj mi dakle ovu planinu o kojoj je GOSPOD govorio onog dana, jer ti si znao, onog dana, da se Anakiti[96] tu nalaze i veliki utvrđeni gradovi. Možda GOSPOD bude sa mnom i ja budem uzeo ih u posjed kao što je to GOSPOD rekao.“
 • 13 Jošua blagoslovi Kaleba, sina Jefuneova, i dade mu Hebron za baštinu.
 • 14 To je ono zbog čega Kaleb, sin Jefuneov, Kenezit, je imao Hebron za baštinu sve do dana ovoga jer bez rezerve bijaše slijedio GOSPODA, Boga Izraelovog.
 • 15 Ime Hebron bijaše ranije Kirijat-Arbi[97]: Arba bijaše najveći čovjek među Anakitima, zemlja bi u miru, bez rata.


Područje doznačeno Judi [uredi]

 • 15 1 Evo dobitka plemena sinova Judinih prema njihovim zadrugama: ono se protezalo prema granici Edoma u pustinji Sin u Negevu, na krajnjem jugu.
 • 2 Njihova južna granica iđaše prema od kraja Slanog mora od Lange[98] koja se sučeljava Negevu,
 • 3 produžavaše se prema jugu usponom Akrabima i prolaziše Sinom, potom se uspinjaše na jug sve do Kadeš-Barneje i prolaziše u Hešron, uspinjaše se prema Adaru i savijala prema Karkau,
 • 4 prolaziše u Asmon, produžavaše se sve do potoka Egipta i završavaše u moru[99]. ”Takva će za vas biti južna granica.“
 • 5 Na istoku, granica bijaše more Soli sve do krajeva Jordana.
 • 6 Granica se uspinjaše u Bet-Hoglu, prolazila na sjever do Bet-Arabae i uspinjala se sve do kamena Bohanova, sina Rubenova;
 • 7 granica se uspinjaše prema Deviru dolinom Akora i na sjeveru savijala prema Gilgalu koji nasuprot Adumima, na jugu potoka. Ona prolažaše kod voda Ein-Šemeša i završavaše u Ein-Rogelu[100].
 • 8 Granica se uspinjaše u usjeklinu Ben-Hinom[101] na južnom rubu Jebuzita - tj u Jeruzalemu - potom granica se uspinjaše sve do vrha planine koja je pred klancem Hinom na zapadu, na krajnjem dijelu ravnice Refaita na sjeveru.
 • 9 Granica se ugibaše od vrha planine sve do izvora voda Neftoaha, produžavaše se sve do gradova planine Efron i savijala se prema Balau - to jest Kirijat-Jearimu;
 • 10 Od Bala granica je okretala na zapad prema Seiru[102], prolažaše do ruba planine Šuma na sjeveru - tj. Kesalona - , silažaše u Bet-Šemeš i prolaziše u Timnu.
 • 11 Granica se produžavaše na rub Ekrona na sjeveru, savijala se u Šikaronu, prolaziše planinu Bala, produžavala se sve do Javnele i završavala u moru.
 • 12 Zapadna granica bijaše Veliko More i njegovo okružje. Takvo je, sa svih strana, područje sinova Judinih prema njihovim kolanovima.
 • 13 Kalebu, sinu Jefuneovu, dade se jedan dio među sinovima Judinim prema zapovijedi GOSPODOVOJ Jošui, to jest Kirijat-Arba koja je Hebron - Arba bijaše otac Anakov.
 • 14 Kaleb ga izvlasti, tri sina Anakova: Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.
 • 15 Otuda, on se uspe protiv stanovnika Devira; ranije ime Devirovo bijaše Kirijat-Sefer.
 • 16 Kaleb reče: ”Onome koji bude udario Kirijat-Sefer i dočepao ga se, ja ću mu dati za ženu moju kćer Aksu. “
 • 17 Otniel, sin Kenazov i brat Kalebov, uze grad i Kaleb mu dade za ženu svoju kćer Aksu.
 • 18 No, od svojeg dolaska, ona ga nagovaraše da traži od njenog oca jedno polje. Ona dakle siđe sa svog magarca, a Kaleb joj kaza: ” Što hoćeš ti?
 • 19 ona odgovori: ” Dodijeli mi jedan dar. Pošto si mi dao jednu zemlju u Negevu, daj mi također i jezerca[103]. “ On joj dade jezerca gornja i jezerca donja.
 • 20 Takva bi baština plemena Juda prema njihovim zadrugama.
 • 21 Gradovi na rubu plemena sinova Juduinih prema granici s Edomom, u Negevu, bijahu: Kavsel, Eder, Jagur,
 • 22 Kina, Dimona, Adeada,
 • 23 Kedeš, Hasor, Jitnan,
 • 24 Zif, Telem, Bealot,
 • 25 Hasor-Hadata, Ke-rijat-Hešron, - to jest - Hasor -,
 • 26 Amam, Šema, Molada,
 • 27 Hasar-Gada, Hešmon, Bet-Pelet,
 • 28 Hasar-Šual, Ber-Šeba, Bizoteja[104],
 • 29 Bala, Ijim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma,
 • 31 Siklag, Mad-mana, Sansana,
 • 32 Levaot, Šilehim, Ajn, Rimon: sve u svemu, 29 gradova[105], sa selima koja su im ovisna.
 • 33 U *Niziji: Ešatol, Sorea, Ašna,
 • 34 Zanoah, Ein-Ganim, Tapuah, Einam,
 • 35 Jarmut, Adu-lam, Soko, Azeka,
 • 36 Šaraim, Adit-Aim, Gedera, Gedrotaim: četrnaest gradova sa svojim selima.
 • 37 Senan, Hadaša, Migdal-Gad,
 • 38 Dilean, Mispe, Joktel,
 • 39 Lakiš, Boskat, Eglon,
 • 40 Kabon Lahmaš, Kitliš,
 • 41 Gederot, Bet-Dagon, Nama, Makeda: šesnaest gradova s njihovim selima.
 • 42 Livna, Eter, Ašan,
 • 43 Jiftah, Ašna Nesiv,
 • 44 Kejla, Akziv, Mareša: devet gradova i njihova sela.
 • 45 Ekron, njena sela i ovisnci;
 • 46 od Ekrona i prema zapadu, sve što je kod Ašdoda i njegova sela;
 • 47 Ašdod, njeni ovisnici i njena sela, Gaza, njeni ovisnici i njena sela sve do potoka Egipta, Velikog Mora i njihovog okoliša.
 • 48 U Planini:

Šamir, Jatir, Soko,

 • 49 Dana, Kirijat-Sana, - to jest Devir - ,
 • 50 Anav, Eštemo, Anim,
 • 51 Gošen, Holon, Gilo; jedanaest gradova s njihovim selima,
 • 52 Arav, Duma, Ešean,
 • 53 Janum, Bet-Tapuah, Afeka,
 • 54 Humeta, Kirijat-Arba - to jest Hebron -, Sior; devet gradova i njihova sela.
 • 55 Maon, Karmel[106] Zif, Juta,
 • 56 Izreel[107], Jokdeam, Zanoah,
 • 57 Kain, Givea, Timna; deset gradova sa svojim selima.
 • 58 Halhul, Bet-Sur, Gedor,
 • 59 Marat, Bet-Anot, Eltekon; šest gradova s njihovim selima.
 • 60 Kirijat-Bal - tj. Kirijat-Jearim - , Rabba; dva grada i njihova sela.
 • 61 U Pustinji: Bet-Araba, Midin, Sekaka,
 • 62 Nivšan, Ir-Melah, Ein - Gedi; šest gradova š njihovim selima.
 • 63 Što se tiče Jebuzita koji stanuju u Jeruzalemu, sinovi Jude ne mogoše ih izvlastiti. Jebuziti stanovahu dakle sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do ovog dana.

Efraimovo područje [uredi]

 • 16 1 Posjed sinova Josipovih polaziše od Jordana kod Jerihona, na istok do voda Jerihona[108]; bijaše to pustinja koja se uspinjala od Jerihona doplanine Betel.
 • 2 Ona se produžavala od Betela do Luza[109], prolaziše prema granici Arkita u Atarotu,
 • 3 silažaše k zapadu prema granici Jafletita sve do područja Bet-Horon Donjeg i sve do Gezera da bi svršila u moru[110].
 • 4 Sinovi Josipovi, Manasej i Efraim, imahu također svoju baštinu.
 • 5 Evo granice sinova Efraimovih prema njihovim zadrugama: granica njihove baštine na istoku bijaše Atrot-Adar sve do Bet-Horon Gornjeg.
 • 6 Na zapadu granica se produžavaše prema Mikmetatu na sjeveru i okretala na istok u Tanat-Silo gdje je prelazila k istoku prema Janohi.
 • 7 Potom ona silaziše od Janohae u Atarot i Naratau, dosežući Jerihon i produžavajući se sve do Jordana.
 • 8 Od Tapuaha, granica iđaše prema zapadu k potoku Kane da bi svršila u moru. Takva bi baština plemena sinova Efraimovih prema njihovim zadrugama,
 • 9 ne računajući gradove rezervirane sinovima Efraimovim u sred baštine sinova Manasejevih, sve te gradove sa svojim selima.
 • 10 Ali oni ne izvlastiše Kanaance koji nastanjivahu Gezer; također Kanaanci su stanovali u sred Efraima sve do ovog dana, ali oni biše svedeni na robovsku tlaku[111].

Manasejevo područje[uredi]

 • 17 1 Evo posjeda plemena Manasejevog, jer on bijaše prvorođeni Josipov. Makir, prvorođeni Manasejev, otac Galadu, imade Galada i Bašana[112], jer to bijaše jedan bojovnik.
 • 2 Evo posjeda drugih sinova Manasejevih prema njihovim zadrugama; sinovi Abiezerovi, sinovi Helekovi, sinovi Azrielovi, sinovi Šekemovi, sinovi Heferovi i sinovi Šemidajevi, to jest muška djeca, sinovi Josipovi, prema njihovim zadrugama.
 • 3 Selofehad, Sina Hefera, sin Galada, sin Makira, ne imade sinova, već samo kćeri: Mahlu, Nou, Hoglu, Milku i Tirsu.
 • 4 One se predstaviše svećeniku Eleazaru, Jošui, sinu Nunovu, i odgovornima i rekoše one: ” GOSPOD je propisao Mojsiju da nam dade jednu baštinu u sred naše braće[113]! “Dadoše im, prema zapovijedi GOSPODOVOJ, u sred braće njihovog oca.
 • 5 Pripade dakle deset dijelova Manaseju ne računajući zemlju Galad i Bašan koji se nalaze s druge strane Jordana.
 • 6 U stvari kćeri Manasejeve primiše jednu baštinu u sred sinova ovih ovdje, ali zemlja Galad pripade drugim sinovima Manasejevim.
 • 7 Granica Manasejeva polaziše od Ašera do Mikmetata, nasuprot Sišemu; ona iđaše prema Jaminu kod stanovnika Ein-Tapuaha.
 • 8 Manasej imaše zemlju Tapuah, ali Tapuah na granici Manasejevoj, bijaše u sinova Efraimovih.
 • 9 Granica silažaše k potoku Kanajevom, na jugu potoka. Ti gradovi bijahu Efraimovi u sred gradova Manasejevih. Granica Manasejeva bijaše na sjeveru potoka i završavaše na moru[114].
 • 10 Na jugu, to bijaše Efraimovo, na sjeveru Manasejevo; more bijaše njihova granica. Oni bijahu u dodiru s Ašerom na sjeveru i Isakarom na istoku.
 • 11 U Isakaru i u Ašeru, Manase imade Bet-Šean i njegove ovisnike, Jivleam i njegove pripadne dijelove, stanovnike Dora i njihove pripadne dijelove, stanovnike Ein-Dora i njihove pripadne dijelove, stanovnike Tanaka i njihove pripadne dijelove, stanovnike Megidoa i njihove pripadne dijelove, tri grebena[115].
 • 12 Ali sinovi Manasejevi ne mogaše uzeti u posjed tih gradova i Kanaanci ustrajaše stanovati u toj zemlji.
 • 13 Kad sinovi Izraelovi biše dovoljno jaki, oni podvrgoše Kanaance tlaci, ali ih ne mogaše razvlastiti.
 • 14 Sinovi Josipovi govoraše ovako Jošui: ” Zašto si mi ti dao u baštinu samo jedan dio, kad sam ja jedan puk brojan, toliko me GOSPOD blagoslovio dovde? “
 • 15 Jošua im reče: ” Ako si ti tako brojan puk, uspni se dakle prema šumi i iskrči sebi mjesto u zemlji Perizita i Refaita[116] pošto je planina Efraimova suviše uska za tebe. “
 • 16 Sinovi Josipovi njemu rekoše: ” Planina nam neće dostajati, utoliko više što ima kola od željeza kod svih Kanaanaca koji nastanjuju područje ravnice, jednako kod onih koji su u Bet-Šeanu i njihovim pripadnim dijelovima kao i kod onih izravnice Izreel[117]
 • 17 Jošua reče tada kući Josipovoj - Efraimu i Manaseju : ” Ti si jedan brojan narod i tvoja je snaga velika; ti nećeš imati jedan jedinstven dio.
 • 18 Već ćeš ti imati planinu iako je ona jedna šuma; ti ćeš ju sasjeći i zadržati krčevinu. Ti ćeš izvlastiti Kanaance iako imaju željezna kola i iako su jaki.“

Ždrijebanje za preostala plemena [uredi]

 • 18 1 Sva zajednica sinova Izraelovih se sakupi u Silo[118] i tu postavi *šator susretanja. Zemlja im bi podvrgnuta.
 • 2 Ostalo je među sinovima Izraelovim sedam plemena kojima kojima nije bila doznačena baština.
 • 3 Jošua reče sinovima Izraelovim: ” Do kada će te vi čekati prije no idete uzeti u posjed zemlju koju vam je dao GOSPOD, Bog vaših otaca?
 • 4 Odredite tri čovjeka po plemenu i ja ću ih poslati. Oni će se dignuti i prokrstariti zemljom, načinit će jedno izvješće odgovarajuće njihovoj baštini i vratit će se k meni.
 • 5 Oni će si ga razdijeliti u sedam dijelova: Juda će se držati svojeg područja na jugu, a kuća Josipova svojega na sjeveru.
 • 6 Vi dakle, načinite opis zemlje odgovarajući sedmerim dijelovima i donijet će te mi ga ovamo. Ja ću baciti kocku[119] za vas ovdje, pred GOSPODOM našim Bogom.
 • 7 Ali, neće biti dijela među vama za *Levite, jer njihova baština je svećenstvo GOSPODOVO. Glede Gada, Rubena i polu-plemena Manasejeva, oni su primili na istoku, s onestrane Jordana, baštinu koju im dade Mojsije, sluga GOSPODOV.
 • 8 Ti se ljudi digoše i odoše. Jošua dade ovu zapovijed onima koji iđaše načiniti opišzemlje: ”Idite, prokrstarite zemljom, načinite jedan opišo tome i vratite se k meni i, ovdje, ja ću baciti za vas kocku pred GOSPODOM, u Silou.“
 • 9 Ti ljudi otiđoše, Prođoše zemljom i načiniše pismeni opis njen, prema gradovima, u sedam dijelova. Oni odoše potom k Jošui u tabor, u Silo.
 • 10 Jošua baci za njih kocku pred GOSPODOM u Silou, i Jošua načini razdiobu zemlje za sinove Izraelove, prema njihovim dijelovima.


Benjaminovo područje [uredi]

 • 11 Ždrijeb označi pleme sinova Benjaminovih prema zadrugama svojim. Područje[120] koje njima pripade ždrijebom nalaziše se između onoga sinova Judinih i onoga sinova Josipovih.
 • 12 Sa sjeverne strane, njihova granica polaziše od Jordana, uspinjala se do ruba Jerihona na sjeveru, uspinjala se u planinu prema zapadu i završavala u pustinji, u Bet-Avenu.
 • 13 Granica prolaziše odatle do Luza, na južni rub Luza - tj. Betel - ; granica silažaše u Atrot-Adar, na planinu koja je na jugu od Bet-Horona Donjeg.
 • 14 Granica se savijala i okretala sa zapadne strane prema jugu od planine koja je nasuprot Bet-Horonu na jugu i završavaše u Kirijat-Balu, koji je Kirijat-Jearim, grad sinova Judinih. Takva je zapadna strana.
 • 15 Južna strana počinjaše u Kirijat-Jearimu. Granica produživaše prema zapadu k izvorima vode Neftoah.
 • 16 Ona silažaše prema krajnjem dijelu planine koja je nasuprot usjeklini Ben-Hinom na južnom rubu Jebuzita i silaziše u Ein-Rogel.
 • 17 Ona savijaše k sjeveru i završavaše u Ein-Šemešu i Gelilotu[121] koji je nasuprot uzvisine Adumin, potom ona silaziše u kamen Bohanov, sina Rubenova.
 • 18 Ona prolaziše na sjeverni rub, nasuprot Arabai[122], i silaziše k Arabi.
 • 19 Granica prolaziše na rub Bet-Hogle na sjeveru i završavaše u laguni Slanog mora[123], na krajnjem jugu Jordana. Takva je južna granica.
 • 20 Šistočne strane granica bijaše Jordan. Takva je baština sinova Benjaminovih, prema njihovim zadrugama, sa svojim granicama sa svih strana.
 • 21 Gradovi plemena sinova Benjaminovih prema njihovim zadrugama bijahu: Jerihon, Bet-Hogla, Emek-Kesis,
 • 22 Bet-Araba, Semaraim, Betel,
 • 23 Avim, Para, Ofra,
 • 24 Kefar-Amona, Ofni, Geva : dvanaest gradova i njihova sela
 • 25 - Gabaon, Rama, Beerot,
 • 26 Mispe, Kefira, Mosa,
 • 27 Rekem, Jirpel, Tareala,
 • 28 Sela, Elef, Jebuzit, tj. Jeruzalem, Giveat-Kirijat: četrnaest gradova i njihova sela. Takva bi baština sinova Benjaminovih.


Šimunova teritorija [uredi]

 • 19 1 Drugi put, kocka pade na Šimuna, plemenu sinova Šimunovih prema njihovim zadrugama. Njihova se baština nalaziše u sred baštine sinova Judinih.
 • 2 U svoju baštinu oni primiše: Beer-Šebu, Šebu, Moladau,
 • 3 Hasar-Šual, Balu, Esem,
 • 4 Eltolad, Betul, Hormu,
 • 5 Siklag, Bet-Markavot, Hasar-Susu,
 • 6 Bet-Levaot, Šaruhen: trinaest gradova i njihova sela;
 • 7 Ain, Rimon, Ezter i Ašan: četiri grada i njihova sela;
 • 8 sva sela uokolo tih gradova sve do Balat-Bera koji je Ramat na jugu. Takva bi baština sinova Šimunovih prema njihovim zadrugama.
 • 9 Baština sinova Šimunovih bi uzeta na dijelu sinova Judinih, jer dio sinova Judinih bijaše prevelik za njih i tako sinovi Šimunovi primiše svoju baštinu u sred one sinova Judinih.

Zabulonova teritorija[uredi]

 • 10 Treći put, ždrijeb označi sinove Zabulonove[124] prema njihovim klanovima. Granica njihove baštine pružala se čak do Sarida;
 • 11 uspinjala se prema zapadu i Mareali, dodirivala Dabešet, potom potok koji je sučelice Jokneamu.
 • 12 Od Saride, one okretaše prema zapadu, k istoku sunca, na granicu Kislot-Tabora, produžavaše se prema Daveratu i uspinjaše u Jafiju.
 • 13 Odatle, ona prolaziše k istoku u Gat-Hefer, Ita-Kasin, nastavljaše u Rimon i savijaše se prema Neau.
 • 14 Granica obilazie na sjeveru Hanaton i i dodirivaše tjesnac Jiftah-El;
 • 15 s Katatom, Nahalalom, Šimronom, Jidealom, Betlemom[125]: dvanaest gradova i njihova sela.
 • 16 Takva bijaše baština sinova Zabulonovih prema njihovim zadrugama, njihovi gradovi i njihova sela.

Isakarova teritorija [uredi]

 • 17 Četvrti put, ždrijeb pripade Isakaru, sinovima Isakarovim[126], prema njihovim zadrugama.
 • 18 Njihova granica iđaše prema Izreelu[127], Kesulotu, Šunemu,
 • 19 Hafaraimu, Šihonu, Anaharatu,
 • 20 Rabitu, Kišionu, Evesu,
 • 21 Remet, Ein-Ganim, Ein-Hada, Bet-Pases.
 • 22 Granica dodirivaše Tabor, Šahasimu, Bet-Šemeš[128] i dosezala Jordan: šesnaest gradova i njihova sela.
 • 23 Takva bi baština sinova Isakarovih prema njihovim zadrugama, njihovi gradovi i njihova sela .


Ašerova teritorija [uredi]

 • 24 Peti put, ždrijeb pripade plemenu sinova Ašerovih[29] prema njihovim zadrugama.
 • 25 Njihova granica bijaše Helkat, Hali, Beten, Aksaf,
 • 26 Alamekek, Amead, Mišeal; ona doticaše Karmel[130] na zapadu i Šihor - Livnat;
 • 27 on skretaše, na istoku sunca, k Bet-Dagonu, doticala Zabulon i tjesnac Jiftah-El, na sjeveru Bet-Emeka i Nejela; produžavaše se prema Kavulu u lijevo,
 • 28 i prema Evronu[131], Rehovu, Hamonu i Kanai sve do Velikog Sidona.
 • 29 Granica okretaše prema Ramai sve do Tvrđave Tir[132], i granica okretaše prema Hosai i dopiraše do mora u pokrajini Akziva;
 • 30 s Umom[133], Afekom, Rehovom: 22 grada i njihova sela.
 • 31 Takva bi baština plemena sinova Ašerovih prema njihovim zadrugama, njihovi gradovi i njihova sela.


Neftalijeva teritorija [uredi]

 • 32 Šesti put ždrijeb pripade sinovima Neftalijevim[134], sinovima Neftalijevim prema zadrugama njihovim.
 • 33 Njihova granica iđaše od Helefa, od Elona kroz Sananim, Adami-Nekev, Javnel, sve do Lakuma, i svršavaše u Jordanu.
 • 34 Granica okretaše prema zapadu u Aznot-Tabor i odatle se produžavaše prema Hukoku. Ona dodirivaše Zabulon šjuga i Ašer sa zapada, potom Judu[135], Jordan budući sa strane istoka sunca.
 • 35 Utvrđeni gradovi bijahu: Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret,
 • 36 Adama, Rama[136], Hasor,
 • 37 Kedeš, Edrei[137], Ein-Hasor,
 • 38 Jireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat, Bet-Šemeš; devetnaest gradova i njihova sela.
 • 39 Takva bi baština plemena sinova Neftalijevih prema njihovim zadrugama, ti gradovi i njihova sela.


Danova teritorija [uredi]

 • 40 Sedmi put ždrijeb pripade sinovima Danovim[138], prema njihovim zadrugama.
 • 41 Granica njihove baštine bijaše Sorea, Eštaol, Ir-Šemeš,
 • 42 Šalabin, Ajalon, Jitla,
 • 43 Elon, Timnata, Ekron,
 • 44 Elteke, Gibeton, Balat,
 • 45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,
 • 46 vode Jarkona[139], Rakon, šteritorijom nasuprot Jaffi.
 • 47 Ali, teritorija sinova Danovih njima izmače; tada se sinovi Danovi uspeše, povedoše rat protiv Lešema i domogoše ga se. Posjekoše ga mačem i uzeše ga u posjed. Oni se tu smjestiše i dadoše Lešemu ime Danovo koje bijaše od njihovog pretka Dana[140].
 • 48 Takva bi baština plemena sinova Danovih po njihovim zadrugama, ti gradovi i njihova sela.
 • 49 Kad bi završeno uzimanje u baštinu zemlje prema njenim granicama, sinovi Izraelovi dadoše jednu baštinu Jošui, sinu Nunovu, u sred njih.
 • 50 Prema zapovijedi GOSPODOVOJ, oni njemu dadoše grad koji bijaše zatražio, Timnat-Serah u planini Efraim. On iznova podiže grad i smjesti se u njemu.
 • 51 Takve su baštine što svećenik Eleazar[141], Jošua, sin Nunov, i poglavari obitelji plemena sinova Izraelovih doznačiše ždrijebanjem u Silu pred GOSPODOM na ulazu u *šator susretanja. Oni tako završiše razdiobu zemlje.

Gradovi utočišta [uredi]

 • 20 1 GOSPOD reče Jošui:
 • 2 ”Govori sinovima Izraelovim: Odredite sebi gradove utočišta[142] o kojima sam vam ja govorio po posredništvu Mojsijevom.
 • 3 Ondje će moći uteći ubojica koji je ubio nekoga nenaumno, ne htijući to, i oni će vam služiti kao sklonište protiv krvnog osvetnika[143].
 • 4 Ubojica će pobjeći u jedan od tih gradova, zaustavit će se na ulaznim[144] vratima grada i izložit će svoj slučaj *poglavarima tog grada; oni će primiti tog čovjeka kod sebe i dat će mu mjesto za stanovati s njima.
 • 5 Ako ga krvni osvetnik progoni, oni mu neće moći izručiti ubojicu, jer je beznaume ubio bliznjega svoga, a ne zato što ga mrzješe od ranije.
 • 6 On će se smjestiti u taj grad sve dok se ne pojavi na suđenju pred zajednicom, sve do smrti velikog svećenika[145] tada na funkciji, potom će se ubojica okrenuti i vratiti u svoj grad, u svoju kuću odakle bijaše pobjegao.“
 • 7 Oni dakle posvetiše Kedeš u Galileji u planini Neftali, Sišem u planini Efraim i Kiriat-Arbau, koji je Hebron[146], u planini Judeje.
 • 8 S one strane Jordana, na istoku Jerihona, oni odrediše Beser u pustinji na zaravni plemena Rubenova, Ramot Galadski za pleme Gad i Golan u Bašanu za pleme Manasejevo.
 • 9 Takvi biše, za sve sinove Izraelove i za izbjeglicu koji boravi u sred njih, gradovi označeni da se može tu skloniti svaki čovjek koji nenaumno ubije: tako on ne bi umro od ruke krvnog osvetnika prije no što bi se pojavio pred zajednicom.


Levitski gradovi [uredi]

 • 21 1 Poglavari obitelji *levitskih predstaviše se svećeniku Eleazaru[147], Jošui, sinu Nunovu, i poglavarima obitelji plemena sinova Izraelovih,
 • 2 i govoriše im oni u Silu, u zemlji Kanaanu, govoreći: ” GOSPOD je propisao po posredništvu Mojsijevom da na se dade gradove sjedišta s njihovim komunalima[148] za našu stoku. “
 • 3 Na svojoj baštini, sinovi Izraelovi dadoše levitima slijedeće gradove s njihovim komunalima prema zapovijedi GOSPODOVOJ.
 • 4 Ždrijeb označi zadrugu Kehatita; tako, jedan dio tih levita, sinovi svećenika Aarona, primiše ždrijebom trinaest gradova plemena Juda, plemena Šimun, i plemena Benjamin.
 • 5 Drugi sinovi Kehatovi primiše ždrijebom deset gradova od klanova plemena Efraim, od plemena Dan, i polu-plemena Manase.
 • 6 Sinovi Geršon primiše ždrijebom trinaest gradova u Bašanu od klanova plemena Isakar, od plemena Ašer, od plemena Neftali i polu-plemena Manase.
 • 7 Sinovi Merarijevi, prema svojim zadrugama, primiše dvanaest gradova plemena od Ruben, od plemena Gad i plemena Zabulon.
 • 8 Sinovi Izraelovi dadoše levitima te gradove i njihove komunale ždrijebanjem kako to biješe propisao GOSPOD po posredništvu Mojsijevom.
 • 9 Od plemena sinova Jude i plemena sinova Šimuna, on i dadoše slijedeće gradove koji će biti doznačeni po svojim imenima:
 • 10 za sinove Aaronove, pripadajuće zadrugama Kehatita između sinova Levijevih - jer ždrijeb njima pripade kao prvima -,
 • 11 oni dadoše Kiriat-Arbu, koji je Hebron u planini Judinoj, škomunalima koji ih okružuju - Arba bijaše otac Anokov[149]-.
 • 12 Ali polja gradska i njegova sela, oni ih dadoše u vlasništvo Kalebu, sinu Jefunovu.
 • 13 Oni dadoše sinovima svećenika Aarona kao gradove utočišta[150] za ubojice:
 • 14 Hebron i njegove komunale, Livnu i njegove komunale, Eštemoau i njegova komunale,
 • 15 Holon i njegove komunale, Devir i njegove komunale,
 • 16 Ain[151], Jutu i njene komunale, Bet-Šemeš i njegove komunale: to jest devet gradova uzetih od tih dvaju plemena.
 • 17 Na pleme Benjaminovo: Gabaon i njegovi komunali, Geva i njegovi komunali,
 • 18 Anatot i njegovi komunali, Almon i njegovi komunali: četiri grada.
 • 19 Ukupno svećeničkih gradova, sinova Aaronovih: trinaest gradova i njihovi komunali.
 • 20 Klanovi levitski drugih sinova Kehatskih primiše po ždrijebu gradove plemena Efraim.
 • 21 Dade im se kao gradove utočišta za ubojice: Sišem i njegove komunale u planini Efraim, Gezer i njegovi komunali,
 • 22 Kivsaim i njegovi komunali, Bet-Horon i njegovi komunali: to jest četiri grada.
 • 23 Na pleme Dan: Elteke i njegovi komunali, Giobeton i njegovi komunali,
 • 24 Ajalon i njegovi komunali, Gat-Rimon i njegovi komunali: to jest četiri grada .
 • 25 Na polu-pleme Manase: Tanak i njegovi komunali, Gat-Rimon[152] i njegovi komunali: to jest dva grada.
 • 26 Ukupno gradova za klanove drugih sinova Kehatovih: deset s njihovim komunalima.
 • 27 Sinovima šonovim zadruga levitskih, dade se kao utočišta za ubojice u polu-plemenu Manasejevu: Golan u Bašanu sa svojim komunalima, Breštera i njegovi komunali: to jest dva grada.
 • 28 U plemenu Isakar: Kišion i njegovi komunali, Daverat i njegovi komunali,
 • 29 Jarmut i njegovi komunali, Ein-Ganim i njegovi komunali: to jest četiri grada.
 • 30 U plemenu Ašer: Mišeal i njegovi komunali, Avdon i njegovi komunali,
 • 31 Helkat i njegovi komunali, Rehov i njegovi komunali: to jest četiri grada.
 • 32 U plemenu Neftali, dade im se kao gradove utočišta za ubojice: Kedeš u Galileji i njegovi komunali, Hamot-Dor i njegovi komunali, Kartan i njegovi komunali: to jest tri grada,
 • 33 ukupno gradovi Geršonita prema njihovim zadrugama: trinaest gradova i njihovi komunali.
 • 34 Drugim levitima klanova sinova Merarijevih, dade se na dio plemena Zabulonova: Jokneam i njegovi komunali, Karta i njegovi komunali,
 • 35 Dimna[153] i njegovi komunali, Nahalal i njegovi komunali; to jest četiri grada.
 • 36 Na pleme Ruben[154]: Beser i njegovi komunali,
 • 37 Kedemot i njegovi komunali, Mefat i njegovi komunali: to jest četiri grada.
 • 38 Na pleme Gad, dade se kao gradove utočišta za ubojice: Ramot Galadski i njegovi komunali, Mahanaim i njegovi komunali,
 • 39 Hešbon i njegovi komunali, Jazer i njegovi komunali; ukupno tih gradova: četiri.
 • 40 Ukupno gradova pripalih ždrijebom drugim sinovima Merarijevim prema njihovim zadrugama, pripadajućih levitskim zadrugama: dvanaest gradova.
 • 41 Ukupno levitskih gradova u sred vlasništva sinova Izraelovih: 48 gradova i njihovi komunali.
 • 42 Svaki od tih gradova bijaše okružen svojim komunalima; bijaše tako za sve te gradove.
 • 43 GOSPOD dade Izraelu svu zemlju koju bijaše prisegao dati njihovim očevima; oni ju uzeše u posjed i tu se smjestiše.
 • 44 GOSPOD im dodijeli mir sa svih strana, prema svemu što bijaše obećao njihovim očevima; nitko od njihovih neprijatelja ne mogaše im se oduprijeti; GOSPOD im izruči sve njihove neprijatelje.
 • 45 Od svih izvrsnih riječi koje bijaše izrekao GOSPOD domu Izraelovom, ne uzmanjka niti jedna; sve se ispuniše.


Plemena Transjordanije [uredi]

 • 22 1 Tada Jošua pozva Rubenite, Gadite i polu-pleme Manasejevo.
 • 2 On im reče: ” Vi ste ostvarili sve što vam Mojsije bijaše propisao, sluga GOSPODOV, i vi ste se pokorili mojoj zapovijedi u svemu što sam vam propisao.
 • 3 Tijekom dugih godina i sve do ovog dana, vi niste napustili svoju braću; pazili ste ostvariti zapovijedi GOSPODA, svojeg Boga.
 • 4 Sada, pošto GOSPOD, vaš Bog, je dodijelio mir vašoj braći kako im bijaše rekao, vi možete sada otići k šatorima svojim[155], u zemlju koja vama pripada i koju vam je dao Mojsije, sluga GOSPODOV, s onestrane Jordana.
 • 5 Samo, pazite dobro primijenjivati zapovijedi Zakona[156] koji vama propisa Mojsije, sluga GOSPODA, vašeg Boga; ljubite GOSPODA, svojeg Boga; hodite u svemu njegovim putovima, čuvajte njegove zapovijedi, prionite užnjega, služite mu svim svojim srcem i svim bićem svojim. “
 • 6 Jošua ih blagoslovi i otpusti ih; i oni odoše k šatorima svojim.
 • 7 Jednoj polovici plemena Manasejeva Mojsije bijaše jedan dio u Bašanu; drugoj polovici plemena, Jošua dade jedan dio s njihovom braćom s ove strane Jordana, na zapadu. Kad ih Mojsije otposla k šatorima njihovim, on i njih jednako blagoslovi.
 • 8 On im reče: ” Vratite se k šatorima svojim s velikim bogatstvom i veoma brojnim stadima, sa srebrom, zlatom, broncom, željezom, odjećom, u velikoj količini. Podijelite sa svojom braćom plijen neprijatelja svojih. “


Oltar izgrađen pokraj Jordana [uredi]

 • 9 Tako se vratiše sinovi Rubenovi, Sinovi Gadovi i polu-pleme Manasejevo; oni napustiše sinove Izraelove u Silu u zemlji Kanaan za otići u zemlju Galad, zemlju svojeg vlasništva koju su primili u posjed na zapovijed GOSPODOVU po posredništvu Mojsijevom.
 • 10 Oni tako stigoše u Gelilot jordanski koji je u zemlji Kanaan i sinovi Rubenovi, Gadovi i polu-pleme Manasejevo tu sagradiše jedan *oltar pokraj Jordana, jedan oltar veličanstvenog izgleda[157].
 • 11 Sinovi Izraelovi doznadoše da se govorilo: ”Sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i polu-pleme Manasejevo sagradili su jedan oltar nasuprot zemlji Kanaan[158], u Gelilotu jordanskom, pokraj sinova Izraelovih.“
 • 12 Čim sinovi Izraelovi to doznadoše, skupi se sva zajednica sinova Izraelovih u Silu da bi ih napali.
 • 13 Sinovi Izraelovi poslaše k sinovima Rubenovim, sinovima Gadovim i polu-plemenu Manasejevu, u zemlju Galad, Pinhasa, sina svećenika Eleazara,
 • 14 kao i deset odgovornih s njim , jedan odgovorni po obitelji za svako od plemena Izraelovih, svatko od njih bijaše poglavar svoje očinske obitelji, prema tisućicama[159] Izraelovim.
 • 15 Oni dođoše k sinovima Rubenovim, sinovima Gadovim i polu-plemena Manasejeva un zemlju Galad i govoriše im ovim riječima:
 • 16 ” Ovako govori sva zajednica GOSPODOVA: Kakva je to nevjera koju ste počinili prema Bogu Izraelovom, da ste se danasodstranili od GOSPODA gradeći jedan oltar i da ste se pobunili danasprotiv GOSPODA?
 • 17 Grješka Peorova[160] ne dostaje li nam? Mi još nismo danas *očišćeni, usprkos nevolji koja pade na zajednicu GOSPODOVU!
 • 18 Vi se danaspobunjujete protiv GOSPODA, on je taj koji će se razjariti sutra protiv sve zajednice Izraelove.
 • 19 Dakle, ako je zemlja u vaše posjedu nečista[161], prijeđite dakle u zemlju vlasništa GOSPODOVOG gdje se nalazi *boravište GOSPODOVO; budite vlasnici u sred nas, ali ne bunite se protiv GOSPODA, ne bunite se protiv nas gradeći jedan drugi oltar, pokraj onoga GOSPODOVOG, našeg Boga.
 • 20 Kad Akan, sin Zerahov počini jednu nevjeru prema zabrani[162], nije li na cijelu zajednicu Izraelovu došao gnjev? A on ne bi sam koji propade zbog svoje grješke. “
 • 21 Sinovi Rubenovi, sinovi gadovi i polu-pleme Manasejevo odgovoriše poglavarima tisuća Izraelovih i rekoše im:
 • 22 ” Bog, Bog, GOSPOD, Bog, Bog, GOSPOD to zna i Izrael znat će to! Ako je to po pobuni, ako je to po nevjeri protiv GOSPODA, ne spasi našu ovaj dan!
 • 23 Ako smo mi sagradili jedan oltar da bi se okrenuli od GOSPODA i ako je to za nuditi holokauste i ponude, ako je to za nuditi žrtve mira[163], nek' nam GOSPOD zatraži račun!
 • 24 Ali ne, to je po zabrinutosti da smo mi učinili to, misleći na slučajnost da bi sinovi Izraelovi mogli mogli sutra reći sinovima našim: Što to ima zajedničko između vaši GOSPODA, Boga Izraelovog?
 • 25 Između naši vas, sinova Rubenovih i sinova Gadovih, GOSPOD je uspostavio jednu granicu, Jordan. Vi nemate ništa šGOSPODOM! Vaši će sinovi potaknuti naše sinove da prestanu bojati se GOSPODA[164]!
 • 26 Mi smo si tada rekli: Treba nam izgraditi ovaj oltar, ne za holokauste ni za žrtve,
 • 27 veće kao svjedočanstvo između naši vas, i između naših potomaka, da je služba GOSPODOVA što mi izvršavamo pred licem njegovim, našim holokaustima, našim žrtvama mira, da sutra vaši sinovi ne kažu sinovima našim : Vi nemate nikakvog dijela u GOSPODA.
 • 28 Mi smo si rekli: Ako sutra nama i našim potomcima bude to rečeno, mi ćemo reći: Gledajte obličje isto oltara GOSPODOVOG što su očevi naši postavili ne za naše holokauste ili žrtvovanja, već kao svjedočanstvo između naši vas…
 • 29 daleko od našpomisao da se pobunimo protiv GOSPODA i da se danasokrenemo od GOSPODA podizući jedan oltar holokausta , ponuda i žrtava, osim oltara GOSPODOVOG, koji se nalazi pred njegovim boravištem! “
 • 30 Kad svećenik Pinhas, odgovorni zajednice i poglavari tisućica Izraelovih koji bijahu s njim čuli su te riječi koje izgovoriše sinovi Rubenovi, sinovi Gadovi i sinovi Manasejevi, oni biše zadovoljni.
 • 31 Pinhas, sin svećenika Eleazara, reče sinovima Rubenivim, sinovima Gadovim i sinovima Manasejevim: ”Mi znamo današda je GOSPOD u sred našpošto vi niste počinili tu nevjeru prema GOSPODU. Vi ste tako oslobodili sinove Izraelove ruke GOSPODOVE[165]. “
 • 32 Pinhas, sin svećenika Eleazara, i odgovorni napustiše sinove Rubenove i sinove Gadove i vratiše se iz zemlje Galad u zemlju Kanaan k sinovima Izraelovim, kojima dadoše izvješće.
 • 33 Sinovi Izraelovi biše zadovoljni i blagosloviše Boga, on i se odrekoše izvesti napad protiv njih i popustošiti zemlju koju nastanjivahu sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi.
 • 34 Sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi nazvaše oltar[166]: ” On je svjedok između nas da je GOSPOD Bog.“


Jošuina oporuka [uredi]

23 1 Dugo vremena nakon što GOSPOD bi odobrio odmor Izraelu nasuprot svim njegovim okolnim neprijateljima, Jošua, postavši star i Zašao u duboku starost,

 • 2 sazva sav Izrael, njegove *starješine, njegove poglavare, njegove sudce i njegove službenike i reče im: ”Ja sam star i Zašao u starost.
 • 3 Vi sami, vi ste vidjeli sve što GOSPOD, Bog vaš, učinio je protiv svih tih naroda zbog vas, jer GOSPOD, Bog vaš je taj koji je vojevao za vas.
 • 4 Gledajte, ja sam dao da pripadnu u baštinu vašim plemenima ti narodi koji odolijevaju, kao i svi narodi koje sam pobio od Jordana do Velikog Mora[167], na istoku sunca.
 • 5 GOSPOD, vaš Bog, sam ih je potisnuo zbog vaš i izvlastio ih pred vama, na takav način da vi uzmete u posjed njihovu zemlju, kao što je GOSPOD, vaš Bog, vama to rekao.
 • 6 Budite dakle veoma snažni i pazite da postupate prema svemu što je Mojsijevoj u knjizi Zakona, a da ne Zaštranite ni desno ni lijevo.
 • 7 Ne ulazite kod tih naroda1 koji odolijevaju pred vama, ne pravite spomena njihovim bogovima, ne kunite se njima, ne služite im i ne klanjajte se pred njima;
 • 8 Ali, ako se vi priklonite k GOSPODU, vašem Bogu, kao što ste činili sve do ovog dana,
 • 9 tada, GOSPOD će izvlastiti pred vama velike i moćne narode; ta nitko nije mogao odoliti pred vama sve do ovog dana.
 • 10 Jedan sam između vas progoniše tisuću, jer GOSPOD, Bog vaš taj koji ratuje za vaš što vam je to rekao.
 • 11 Pazite dakle dobro na sebe: ljubite GOSPODA, Boga svojega.
 • 12 Ali, ako se vi okrenete i priklonite se ostatku tih naroda koji odolijevaju kod vas, ako vi ugovorite svadbe s njim a, ako vi odlazite kod njih i ako oni dolaze k vama,
 • 13 znajte dobro da GOSPOD, Bog vaš neće nastaviti izvlašćivati te narode pred vama; oni će biti za vasjedna mreža i zamka, jedan bič za vaše slabine i trnje u vašim očima, sve dok vi ne nestanete šove dobre zemlje koju vam je dao GOSPOD, Bog vaš.
 • 14 Evo, ja odlazim[169] danas kao što svaka stvar zemna odlazi; ali vi, priznajte svim srcem svojim i svim svojim bićem da ni jedna riječ nije uzmanjkala od svih tih divnih riječi koje bijaše, glede vas, izrekao GOSPOD, vaš Bog. Sve vam se ostvarilo, nema ni jedne jedine od tih riječi koja je iznevjerila.
 • 15 Eh dobro! Kao što su se ostvarile divne riječi koje GOSPOD, Bog vaš, bijaše vam rekao, isto tako GOSPOD će ostvariti protiv vašsve one zle riječi sve dok vašne bude istisnuo šte dobre zemlje što GOSPOD, Bog vaš vam je dao.
 • 16 Ako li vi prekršite *savez GOSPODA? Boga svojega, savez koji vam bijaše propisan, ako vi odete služiti drugim bogovima i klanjati se pred njima, gnjev Božji zapalit će se protiv vaš i vi će te brzo nestati izdobre zemlje koju vam je dao. “


Savez iz Sišema[uredi]

 • 24 1 Jošua sastavi sva plemena Izraelova u Sišemu i sazva sve *starješine Izraelove, njegove poglavare i njegove službenike: oni se pokloniše pred Bogom[170].
 • 2 Jošua reče svem pučanstvu: ”Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: To bi s druge strane Rijeke kad su vaši očevi stanovali ondje[171], Terah otac Abrahamov i otac Nahorov, i oni služiše druge bogove.
 • 3 Ja uzeh vašeg oca Abrahama s druge strane Rijeke i vodih ga krožčitavu zemlju Kanaan, ja umnožih potomstvo njegovo i dadoh mu Izaka.
 • 4 Ja dadoh Izaku Jakova i Ezava i ja dadoh u posjed Ezavu planinu Seir. Ali, Jakov i njegovi sinovi siđoše u Egipat.
 • 5 Potom ja poslah Mojsija i Aarona i ja udarih djelima svojim Egipat u sred njega, potom ja vas izvedoh.
 • 6 Ja izvedoh očeve vaše iz Egipta i vi stigoste do samog mora. Egipćani su progonili očeve vaše sve do *Trstikova mora školima i konjanicima.
 • 7 Vaši očevi zavapiše prema GOSPODU koji stavi tmine između vaši Egipćana, on dovede more nad njih koje ih prekri. Vaše oči su vidjele što ja učinih u Egiptu. Vi ste stanovali u pustinji dugim tijekom dana.
 • 8 Ja sam vas odveo u zemju *Amorita koji stanuju s one strane Jordana, ali oni zaratiše s vama. Ja vas oslobodih od njih i vi uzeste u posjed zemlju njihovu, ja sam ih uništio pred vama.
 • 9 Balak, sin Siporov, kralja Moaba, iskrsnu za zaratiti s Izraelom. On posla tražiti Balama, sina Beorova, da vas prokune;
 • 10 Ali ja ne htjedoh slušati Balama: on vašmorade blagosloviti i ja vas oslobodih njegove ruke.
 • 11 Vi bijaste prešli Jordan i stigoste u Jerihon. Gospodari Jerihona zaratiše švama - Amoriti, Periziti, Kanaanci, Hititi, Girgašiti, Hiviti i Jebuziti, ali ja vam ih izručih.
 • 12 Ja poslah pred vama tuče koje ih otjeraše[172]daleko od vas, dva kralja Amorita; to ne bi ni po tvojem maču ni po tvojem luku.
 • 13 Ja sam vam dao zemlju gdje se ti nisi mučio, gradove koje vi niste sagradili, a u kojima stanujete, vinograde i maslinike koje vi niste zasadili, a vi im jedete plodove.
 • 14 ” Sada dakle, bojte se GOSPODA i služite ga s poštenjem i vjernošću. Odstranite bogove koje su služili očevi vaši s druge strane Rijeke i u Egiptu, i služite GOSPODU.
 • 15 Ali, ako vam ne godi služiti GOSPODU, izaberite danaskome hoće te služiti, bilo bogovima koje su služili vaši očevi kad bijahu s onestrane Rijeke, bilo bogove Amorita u zemlji kolju vi nastanjujete. Ja i dom moj[173], mi ćemo služiti GOSPODU.“
 • 16 Narod odgovori: ”Daleko od našmisao da napustimo GOSPODA za služiti drugim bogovima!
 • 17 Jer GOSPOD je naš Bog, on koji našje uspeo, naši naše očeve, iz zemlje Egipta, ižkuće ropstva. On je izveo na naše oči velike znakove kojih evo: on našje čuvao duž čitavog puta koji smo prolazili i između svih naroda posred kojih smo prolazili.
 • 18 GOSPOD je otjerao pred nama sve te narode, posebice Amorite koji nastanjivahu zemlju. Mi također, mi ćemo služiti GOSPODU, jer je on taj koji je naš Bog. “
 • 19 Jošua reče narodu: “ Vi neće te moći služiti GOSPODU, jer to je jedan Bog *svet, to je jedan ljubomoran[174] Bog koji neće podnositi vaše pobune i grijehe vaše.
 • 20 Kad budte napustili GOSPODA i služili stranim bogovima, on će se okrenuti protiv vaši nanijeti vam zlo, on će vas uništiti nakon što vam je učinio dobro. “
 • 21 Narod reče Jošui: ” Ne, jer mi ćemo služiti GOSPODU. "
 • 22 Jošua reče puku: ”Vi ste svjedocima protiv sebe samih da ste vi koji ste izabrali GOSPODA za služiti mu.“ Oni odgovoriše: ” Mi smo tome svjedocima.“
 • 23 - ”Sada dakle, odstranite strane bogove koji su u sred vas i priklonite svoje *srce k GOSPODU, Bogu Izraelovom.“
 • 24 Puk odgovori Jošui: ”Mi ćemo služiti GOSPODA, našeg Boga, i mi ćemo se pokoriti njegovom glasu. “
 • 25 Jošua sklopi jedan *savez s narodom tog dana; on mu nametnu zakone i običaje u Sišemu.
 • 26 Jošua zapisa te riječi u knjizi Zakona Božjeg. On uze jedan veliki kamen, koji bi uspravljen ondje, pod hrastom[175] u *svetištu GOSPODOVOM.
 • 27 Jošua reče svem narodu: ”Evo, ovaj će kamen služiti kao svjedočanstvo protiv nas, jer on je čuo sav govor GOSPODOV kad je govorio snama; on će služiti svjedočenju protiv vas, iz straha da vi ne prevarite vašeg Boga.“
 • 28 Jošua otpusti narod, svakog k svojoj baštini[176].


Jošuina smrt [uredi]

 • 29 Poslije ovih događaja, Jošua, sin Nunov, sluga GOSPODOV, umrije u dobi od 110 godina.
 • 30 Sahraniše ga na području njegove baštine, u Timnat-Serahu u planini Efraimovoj, na sjeveru brda Gaš.
 • 31 Izrael služiše GOSPODA tijekom sveg Jošuinog života i sveg života *starješina koji još poživješe poslije Jošue i koji poznavahu svo djelo što ga GOSPOD bijaše ostvario za Izrael.
 • 32 Što se tiče kostiju Josipovih, koje sinovi Izraelovi bijahu donijeli iz Egipta, njih ukopaše u Sišemu, u dijelu polja koje Jakov bijaše kupio za stotinu srebrenjaka u sinova Hamorovih, oca Sišemova; te kosti uđoše u baštinu sinova Josipovih.
 • 33 Eleazar[177], sin Aaronov, umrije i sahraniše ga na brijegu njegovog sina Pinhasa; onom koje ovom bijaše dano u planini Efraimovoj.


Bilješke uz Jošua[uredi]

 • [1] Ovaj redak indicira idealno rasprostiranje obećane zemlje. Na sjeveru, Liban, planinski masiv ; na sjevero-istoku Eufrat; na zapadu Veliko More tj . Mediteran . Zemlja Hitita označava Siriju i Palestinu .
 • [2] šaputati, mrmljati ili recitirati .
 • [3] Šitim, tj. Akacije (Br 25.1 ; Joz 3.1). To je možda isto mjesto kao i Abel-Šitim (Br 33.49) nekoliko kilo-metara sjeveroistočno od Mrtvog mora - Jerihon, grad blizu Jordana, u dnu doline, na zapadnoj obali .
 • [4] vrata grada zatvaraju : za spriječiti neprijatelje da uđu u grad, vrata ostaju tijekom noći zatvorena .
 • [5]terasa : krov kuća bila je jedna terasa ; tu se sušila žetva, ovdje lan namijenjen izradi tekstilnih vlakana .
 • [6]posvetili zabrani (prokletstvu) : vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [7]na njegovu glavu : pravni izraz koji izražava uobičajeno krivicu onoga tko je osuđen na smrt (vidjeti Lv 20.9 ; 2Š1.16) .
 • [8] lakat : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [9] cijelog svijeta: drugi prijevod sve zemlje, koji je možda izvorni smisao (vidjetiu 3.13; Mi 4.13 ; Pš97.5) proširen potom na sav univerzum ( Za 4.14; 6.5; Jdt 2.5; Ap 11.4) .
 • [10] žetva, radi se o žetvi ječma, poslije žetva lana (Joz 2.6), u času povodnja Jordana izazvanog otapanjem snijega u planinama Libana (travnja) .
 • [11]Adama…Sartan: težak teskt. Adam možda spome-nuta u Oz 6.7, jest jedan grad u Transjordaniji, blizu utoke Jabok . Sartan, susjedni grad, u Palestini, čije je smještanje nesigurno (vidjeti 1Kr 4.12) - More Arabae i Slano More : dva stara imena Mrtvog mora .
 • [12] stepe ili ravnica Jerihona .
 • [13]bojaše ga se ili poštovahu njegov autoritet .
 • [14]Desetog prvog mjeseca je datum pripreme *Pashe, prema Izl 12.3 - Gilgal (krug - uspravljenih kamenova) nije bio identificiran ; to bi mjesto trebalo biti blizu Jordana, vjerojatno na sjevero-istoku Jerihona.
 • [15]nasuprot moru ili u području mor, pokraj Sredozem-og mora - mi bijasmo prošli : autor priče izražava se u ime sveg Izraela i podcrtava tako da prijelaz Jordana obuhvaća još i njegove suvremenike .
 • [16]sileks: upotreba noža od kremena(vidjeti Izl 4.25) dopušta obnavljanje podrijetla obrezanja iz jedne veoma stare periode kad se nije poznavala kovina jedan novi put : u odnosu na obrezanje Izraelita izišlih iz Egipta (r. 4-5), koji čini ono prvi puta .
 • [17]obreza : Obrezanje je nužno radi sudjelovanja u Pashi koja će biti slavljena .(r.10) .
 • [18]teku med i mlijeko : vidjeti Izl 3.8 i bilješku .
 • [19] bruka egipatska : sramota pretrpljena od Izraelita u Egiptu, jer ne bijahu još obrezani - Gilgal : (vidjeti 4.19, i bilješku) ; na hebrejskom to ime dopušta igru riječ i s glagolom prevedenim ja sam otkotrljao .
 • [20]Pasha : vidjeti u Glosaru pod KALENDAR ; vidjeti također 4.19 i bilješku . - četrnaestog dana u mjesecu : datum kad se slavi Pasha (vidjeti Izl 12.6) - stepa ili ravnica .
 • [21]prženo klasje obično se spominje samo uz ponudu *prvina (Lv 2.14) .
 • [22]mana: vidjeti Izl 16.13-35-Kanaan : ime koje je obećana zemlja nosila prije dolaska Izraelita .
 • [23]zapovjednik vojske Gospodove : vidjeti u Glosaru pod ANĐEO (Gospodov) .
 • [24]izuj sandale : znak poštovanja svetog mjesta (Izl 3.5) .
 • [25]sedam : ponavljanje ovog broja pokazuje da se radi o liturgiji . - rogovi : vrsta trube od ovnovskih rogova (r.5) ; proizvodi jedan zvuk sličan mukanju goveda .
 • [26]Misli se na bojni poklič.
 • [27]rano jutro u Jozui je upotrijebljeno u smislu jutara važnih dana (velikih) .
 • [28]posvećen zabrani ( prokletstvu) : vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [29]donijeti nesreću : ako bi i jedan Izraelit uzeo ono što unaprijed bi posvećeno Gospodu po zabrani, on bi izazvao gnjev Boga protiv sveg sabora narodnog (usporediti 7.1) .
 • [30]tabor Izraelov, prema Dt 23.15, to je jedno sveto mjesto i nazočnost klana Rahabinog, sastavljenog od stra nača, učinio bi ga *nečistim .
 • [31]riznica Doma Gospodova : drugi naziv trezor Gospodov (r>. 19) .
 • [32]Proklet bio…Jošua oglašava da će dva sina umrijeti zbog rekonstrukcije Jerihona, ili od jedne prirodne smrti shvaćene kao kazna Božja, ili budući *žrtvom ponuđenom u momentu postavljanja temelja. Prokletstvo će se ispuniti na Hielu iz Betela .
 • [33] Vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [34] Bet-Aven…prezrivo ime za koje znači kuća uništenja. Tekst razlikuje Bet-Aven od Betela, ali Ozija (4.15; 5.8; 10.5) i Amoš(5.5) koriste Bet-Aven za označiti Betel .
 • [35]Ševarim : nepoznati lokalitet ; oni ih pobiše u silasku . Smionost se naroda istopi i oteče kao voda .
 • [36]tvoje veliko ime ili: Kako će$ti sada učiniti da budeš priznat za velikog Boga ?
 • [37]označio, tj. označio ždrijebanjem .
 • [38] iskaži slavu Gospodu : stereotipni izraz za zakleti krivca da prizna grješku svoju ; Isti izraz je preveden ispovjedite se GOSPODU u Ezd 10.11 .
 • [39]Šinear : staro ime oblasti Babilon (vidjeti Stv 10.10 ; 11.2) - sikal : vidjeti u Glosaru pod MJERE .
 • [40]istresoše ili položiše - pred GOSPODA: tj. pred kovčeg (smatran za tron GOSPODOV) .
 • [41] Dolina Akor nije bila lokalizirana na siguran način. Ona je dopuštala prijelaz iz doline Jordana u planinsko područje središta Palestine .
 • [42]donio zator : istozvučnost (asonanca) između doline Akor i hebrejskog glagola akar što znaći nositi nesreću (uništenje, zator) -n.pr. o izboru riječi zator radi istog razloga -baciše im kamenje : sva je obitelj krivca bila pobijena (zator) . To je jedan stari običaj (Br 16.32) protiv kojeg se diže autor Deuteronomija (24.16) kao i Jeremija (31.20) i Ezekiel (18.4) .
 • [43]u njegovoj pozadini : tj. sa suprotne strane gradskim vratima na koja se obično usmjerava sva pažnja branitelja .
 • [44] Ravnica formirana dnom doline Jordana .
 • [45]u smjeru pustinje : tj. prema nenastanjenim prostorima koji okružuju dolinu Jordana .
 • [46]Taj grad, koji se ne pojavljuje nigdje drugdje , nije ovdje spomenut u grčkom prijevodu .
 • [47] Aj hebrejski hrpa kamenja .
 • [48]sve do večeri : lješevi svih pogubljenika ne smiju ostati obješeni tijekom noći (Dt 21.22-23) - gradska vrata bijahu obvezni prolaz, kao i mjesto sastanaka gdje su se obavljali javni poslovi .
 • [49] Ebal : vidjeti Dt 11.29 i bilješku .
 • [50]holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [51]Garizim : vidjeti Dt 11.29 i bilješku .
 • [52]Veliko More : Mediteran .
 • [53]Gabaon : vidjeti 9.17 i bilješku .
 • [54]prerušiti se :drugi tekst opskrbiti se potrepštinama (nekoliko hebrejskih rukopisa i izvjesne stare verzije) .
 • [55]Lukavstvo stanovnika Gabaona sastoji se u stvaranju dojma da su hodali dugo vremena i da su došli iz daleka (r. 12.13) . Ako bi Izraeliti znali da su oni njihovi susjedi, morali bi ih staviti pod zakon zabrane (Dt 20.16-18) .
 • [56]Gabaoniti unaprijed prihvaćaju jednu društveno nižu situaciju (r. 11 i 23) .
 • [57]Ta četiri grada su smještena nekoliko kilometara sjevero-zapadno od Jeruzalema .
 • [58]gnjev : podrazumijeva se da je Božji .
 • [59]drvosječe i vodonoše: ti su radovi smatrani inferiornima.
 • [60]za dom mojeg Boga ili za Hram ili još za obred . (r.27) .
 • [61]posvetio zabrani (prokleo): vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [62]Četiri grada koji će se ujediniti s Jeruzalemom za bitku protiv Gabaona koji se nalazi jugo-zapadno od Jeruzalema .
 • [63] ogromno kamenje je tuča, kao što će to pokazati slijedeći redak .
 • [64]knjniga Pravednika je jedan stara zbirka pjesama, danas izgubljena ; bila je korištena u knjizi Jozuinoj, ali također i od 2Š1.18 i vjerojatno po 1Kr 8.53, prema grčkoj verziji.-Teško je precizirati točan smisao poetskog fragmenta citiranog po Jozui. Urednik knjige je shvatio i objasnio to kao jedno čudo . Ista je interpretacija u Si 46.4 .
 • [65]Makedai : vidjeti r. 10 .
 • [66] stopalo na vrat : gesta koja označava da je neprijatelj potpuno pobijeđen (vidjeti Pš110.1) .
 • [67]Vidjeti 8.29 i bilješku ;
 • [68]posveti…: vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [69]Vidjeti Stv 12.9 i bilješku .
 • [70]Gošen: planinski grad, u Judeji (Joz 15.51), označava s Gabaonom sjevernu granicu Jozuinih osvajanja. Kadeš-Barnea i Gaza čine južnu gra-nicu.
 • [71]Ta četiri grada su smještena na sjeveru ravnice Izreel, u Galileji.
 • [72]Araba: ovdje Araba oz načava dolinu Jordana na jugu Kineretskog mora.
 • [73]Vode Meroma su vjerojatno izvori u podnožju planine Îermak, najvišeg vrha Palestine, u Gornjoj Galileji .
 • [74]Hasor, važan grad u Galileji na sjeveru Kinerets-kog mora .
 • [75]Vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [76]Negev : vidjeti 10.41 i bilješku .
 • [77]…Hermon : različiti dijelovi zemlje su nabrojani (r.17) u jednom poredku koji ide od juga k sjeveru .
 • [78]Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITIi.
 • [79] Vidjeti Dt 2.34 i bilješku .
 • [80]Gaza, Gat, Ašdod : ta tri grada ne bijahu osvojena od Izraelita. Oni biše okupirani od Filisitnaca (vid.13.3).
 • [81]Ovo poglavlje rekapitulira zaposjedanja izraelitsko jednog dijela Transjordanije (r.1-6), s druge strane u Cisjordaniji
 • [82]Kinerotsko more drugdje je nazvano Kineretsko more.
 • [83] Refaiti : vidjeti Dt 2.11 i bilješku ;
 • [84]Gešuriti i Makatiti : vidjeti Dt 3.14 i bilješku ;
 • [85] Populacija s juga Palestine koju ne treba zamijeniti s Gešuritima iz r. 11 čija je teritorija dodirivala istočnu obalu Kineretskog mora .
 • [86]Šihor : tijek koji oz načava granisu s Egiptom .- Filistinci: vidjeti Stv 26.1 i bilješku. Tekst nabraja pet njihovih glavnih gradova. - Aviti: kanaansko pučanstvo koje je nastanjivalo područje Gaze (Dt 2.23) .
 • [87]Radi se o nekadašnjem kraljevstvu Amirija, smještenom, na sjeveru Kanaana.
 • [88]Te teritorije pripadaju dakle izraelitskim plemenima, ali to još nije učinjeno. David je taj koji će ih osvojiti za Izrael otprilike 200 godina kasnije .
 • [89]Gešuriti i Makatiti : vidjeti Dt 3.14 i bilješku - Bašan: vidjeti Dt 1.4 i bilješku .
 • [90]Vidjeti Dt 2.11 i bilješku .
 • [91]baština : pleme Levijevo nije primilo područja (13.33 ; 14.3-4) . Ono je namicalo svoja živežna sredstva iz dijela koji im je pripadao od žrtava (Dt 189.18) - ponude dane ili spaljena jela : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA .
 • [92] Eleazar, sin Aaronov koji ga naslijedi kao poglavar svećenika (Br 20.26-28).
 • [93]tj. zemljišta koje je zajedničko vlasništvo stanovnika grada .
 • [94]Kenizit : član klana Kenaz (Vidjeti Br 32.12) .
 • [95] održati na svom mjestu: hebrejski koristi taj izraz za označiti izaći i vratiti se ( Br 27.17 i bilješku ).
 • [96]Vidjeti Br 13.22 i bilješku .
 • [97]Kirijat-Arba ili grad Arbae .
 • [98] Langa je pojašzemlje koji se pruža u Mrtvo more (More soli ), na jugo-istoku . Drugi prijevod, kao u r. 5, laguna (ili zaljev ) .
 • [99]brzaci Egipta koji se ulijevaju u Mediteran su tradicionalna granica između Kanaana i Egipta - ïmore : ovje Mediteran, nazivan također i Velikim Morem u r. 12 .
 • [100] Devor - ne pomiješati ime s gradom blizu Hebrona spomenutog u 10.38-39; 11.21; 21.13 - Gilgal; mjesto neidentificirano, nije isto kao i ono spominjano u 4.19-20; 5.9-10; - Ein-Rogel, ili Izvor Fulona, je jedna od dvije vodene točke u Jeruzalemu, na jugo-istoku grada, u utoku Cedrona i provalije Ben-Hinom (vidjeti slijedeću bilješku).
 • [101]Klanac Ben-Hinom, ili dol sinova Hinomovih, nosi ime starog klana.
 • [102]Brdo Seir je različito od onoga koje se nalazi u Edomu .
 • [103]jezerca : Aksa potražuje zalihe vode, jer Negev je jedna posebno suha regija .
 • [104]Bizoteja umjesto tog imena strije verzije (grčke) kao i tekst Ne 11.27 upotrebljavaju njene depadanse .
 • [105] 29 gradova : nabrajanje obuhvaća trideset i pet gradova a ne dvadeset i devet. Ta razlika se objašnjava možda time što se računalo gradove plemena Šimunova šonim Judinim (vidjeti 19.9) .
 • [106] Taj grad u Planini(r. 48) nema ništa zajedničko šbrdom Karmel .
 • [107]Izreel, ne zamijeniti šIzreelom spomenutim u 19.18 .
 • [108]vode Jerihona tj . izvor fontane Elizeje (vidjeti 2Kr 2.19-21) .
 • [109]Ovaj tekst razlikuje Betel i Luz, bez sumnje šrazlogom. Staro kanaansko svetište iz Betela na kraju je dalo ime susjednom gradu, Luz, (vidjeti Stv 28.19 ; Joz 18.13 ; Sdc1.22-26) .
 • [110] Arkiti (r.2) Jafletiti : bez sumnje kanaanske grupe - more : Mediteran .
 • [111]robovska tlaka : radovi od općeg interesa nametnuti onima koji nisu robovi (vidjeti 9.21) .
 • [112]Galad i Bašon imahu teritorije u središtu i na sjeveru Transjordanije .
 • [113] U srted naše braće: tj. usred članova našeg plemena.
 • [114]more: Mediteran.
 • [115] tri grebena: hebrejski tekst nejasan; prijevod slijedi staru sirijsku verziju. Drugi tekstovi: aramejska verzija ima tri krajine; grčka verzija trećinu Mafeta ; latinska verzija trećinu grada Nefeta .
 • [116]Potomci Josipovi su pozvani povećati svoju teritoriju nastanjujući planinsko području okupirano po Perizitima i Refaitima, vjerojatno na istoku od Jordana, i raskrčujući šumu.
 • [117]kola od željeza : bojna kola (šdva točka) obložena željeznim pločama. Ona daju nadmoćnost Kanaancima u bojevima u ravnici. Zato je Izrael najprije okupirao planinu - Izreel : vidjeti 19.18 i bilješku .
 • [118] Silo je postalo religioznim središtem kad je šator susretanja tu bio postavljen.
 • [119]baciti kocku za vaš: dijelovi namijenjeni plemenima određivani su ždrijebanjem .
 • [120]Područje Benjaminovo je smješteno na sjeveru od Jeruzalema.
 • [121]Gelilot : drugo ime Gilgal spomenuto u 15.7 (vidjeti 15.7 i bilješku ).
 • [122]Araba ; vidjeti 8.14 i bilješku ;
 • [123]laguna Slanog mora : vidjeti 15.5 i bilješku .
 • [124]Zabulon je smješten u središtu Donje Galileje, između plemena Neftali (vidj. redak 32 i napomenu) i Ašera (vidjeti r. 24 i bilješku).
 • [125]Betlem na taritoriji Zabulonovoj je različit Betlemu u Judeji spmenutom u 1Š17.12 ; Rt 1.1, etc.
 • [126]teritorija Isakarova je smještena na jugu Kineretskog mora, na zapadu od Jordana .
 • [127]Izreel, grad je dao svoje ime plodnoj dolini koja prolazi Galilejom od istoka prema zapadu (Joz 17.16 ) .
 • [128]Tabor: taj je grad dao svoje ime Brdu Tabor, na granici između Zabulona, Isakara i neftalija; vidjeti fizičku kartu Palestine - Bet-Šemeš (Kuća Sunca), različiti gradovi istog imena spomenuti u 15.10 i 19.38 .
 • [129]Ašer okupira pribrežnu regiju Galileje .
 • [130]Brdo Karmel je jedna linija uzvisina koja se pruža prema Mediteranu gdje formira jedan rt .
 • [131]Grad nazvan Evron nesumnjivo je identičan Avdonu spomenutom u 21.30 . Ortografija obaju imena je vrlo srodna u hebrejskom .
 • [132]Tvrđava Tir je utvrđeni otok nasuprot grada Tira, obalna luka Fenicije .
 • [133]Stara grčka verzija ima Akr sa Sdc1.31 .
 • [134]Nreftali zauzima Galileju uzduž gornjeg toka Jordana i Kineretskog mora.
 • [135]Spominjanje Jude ovdje iznenađuje; riječ ne postoji u tekstu stare grčke verzije.
 • [136]Rama (uzvisina): postoji više gradova tog imena (vidjeti na primjer r. 29) .
 • [137]Postoji više gradova nazvanih tako .
 • [138]Dan bi najprije smješten na obali Mediterana, na zapadu Benjaminu, u regiji Jaffe .
 • [139]Obala Jarkona oplakuje Jaffu .
 • [140]Daniti napustiše svoju prvotnu teritoriju da bi se smjestili na sjeveru, uokolo Lešema (Laiš, Sdc18.7), pokraj izvora Jordana. Ime Dan dano tom gradu služi za formiranje izraza "od Dana do Ber-Ševe" koji izražava totalitet izraelske teritorije ( Sdc 20.1 ; 1Š3.20) .
 • [141]Vidjeti 14.1 i bilješku .
 • [142]gradovi utočišta : vidjeti Br 35.9-34 . Tradicionalni broj je 6 gradova, vidjeti r.7-8 i Br 35.6 .
 • [143]krvni osvetnik : vidjeti Br 35.12 i bilješku .
 • [144]Ondje se narod sastajao i zasjedao tribunal .
 • [145]Kad je veliki svećenik ulazio u funkciju, nudio je izvanrednu žrtvu za nenamjerne grijehe puka (Lv 9.15; Br 35.25) . Ta je žrtva osiguravala amnestiju nenamjernom ubojici .
 • [146]Kedeš… posjedovaše svoja svetišta što je vjerojatno podrijetlom prava utočišta u tim gradovima .
 • [147]Vidjeti 14.1 i bilješku .
 • [148]Vidjeti 14.4 i bilješku .
 • [149]Anok ili Anak (15.13) .
 • [150]Prema ovom tekstu
 • [151]Ain : u grčkoj verziji Ašan (vidjeti 15.42 ; 19.7; 1Kr 6.44) .
 • [152]Umjesto Gat-Rimona, već spomenutog u r. 24, stara grčka verzija i paralelni tekst 1Kr 6.55 imenuju Jivleam (Bileam) ; vidjeti Joz 17.11 .
 • [153]Umjesto Dimna, paralelna lista 1Kr 6.62 ima Rimono.
 • {{Refa|1534}R.36-37 manjkaju u najstarijim hebrejskim rukopisima. Nalaze se u grčkom, latinskom i u paralelnoj listi 1Kr 6.63-64. Oni su potrebni za dobiti totalitet od 12 gradova indiciranih u r. 40 .
 • [155]otići k… je izraz podsjećanja na jednu epohu kad Izraeliti bijahu nomadi, živeći pod šatorima. Znači: vratiti se doma .
 • [156]zapovijedi Zakona označavaju zajednicu propisa Zakona Mojsijevog .
 • [157]Gelilot : vlastita imenica koju više verzija poznaje kao Gilgal (vidjeti 18.17 i bilješku). Veličanstvenog izgleda Drugi prijevodi : kamani krug, ili distrikt - Plemena Transjordanije htjedoše imati oltar u Kanaanu gdje oni nisu živjeli .
 • [158]U tom i slijedećim redcima sinovi Izraelovi oz načava plemena koja stanuju na zapadu od Jordana - Izgrađeni oltar nasuprot zemlji Kanaan držan je kao konkurentno svetšte Silou i kao jedan znak pobune protiv Boga (r. 16) .
 • [159]Tisućice : vidjeti Br 1.16 i bilješku .
 • [160]O epizodi Bal-Peorovoj vidjeti Br 25.1-9.
 • [161]Kako se Peor nalazi u Transjordaniji ova ostaje nečista i nepodobna obredu, suprotno Kanaanu gdje se nalazi svetište Gospodovo.
 • [162] O nevjeri Akanovoj vidjeti Joz 7 - zabrana : vidjeti Dy 2.34 i bilješku .
 • [163]holokaust, ponuda, žrtva mira : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. Žrtvovanja mogu biti ponuđena samo na oltaru svetišta Izraelovog, na ulazu u šator susretanja (Lv 1; 2; 3) .
 • [164]Vi nemate ništa šGOSPODOM, tj. Vi ne mate nikakvog prava sudjelovati u obredu i slaviti ga - bojati se GOSPODA ili štovati GOSPODA (obredom i ponašanjem sukladnim njegovim zapovijedima ) .
 • [165] Izraeliti Transjordanije prave aluziju na kažnjavanje koje bi Bog mogao dosuditi Izraelu ako plemena Transordanije bijahu počinila nevjeru utemeljujući jedan odvojeni kult .
 • [166]nazvaše oltar : drugi prijevodi u ovom redku navode jedno vlastito ime : Ed .
 • [167]Veliko More : Mediteran .
 • [168]tih naroda : kanaansko pučanstvo koje je Bog izvlastio u korist Izraela .
 • [169]ja odlazim : to jest ja ću umrijeti (usp. Kr 2.2) .
 • [170]Sišem: sveto mjesto saveza dvanaest plemena (vidjeti Stv 12.6 i bilješku) - pokloniti se pred Bogom: tehnički izraz koji označava svečani zbor, vjerojatno ondje gdje se nalaziše *kovčeg saveza .
 • [171]Rijeka : Eufrat - vaši očevi ili vaši preci .
 • [172]tuče koje ih otjeraše : drugi prijevod obeshrabrenje koje ih potjera .
 • [173]dom ili obitelj .
 • [174]Vidjeti Izl 20.5 i bilješku .
 • [175]hrast Sišemski je slavan u izraelitskoj tradiciji (vidjeti Izl 12.6 ; 35.4 ; Sdc9.6, 37).
 • [176]svakog k svojoj baštini: tj. svakog na svoj posjed koji mu bijaše dodijeljen .
 • [176]Vidjeti 14.1 i bilješku.