Evanđelje po Marku

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Evanđelje po MarkuEvanđelje prema Marku[uredi]

Ivan Krstitelj[uredi]

( Mc 3.16, 1112; Lk 3.16; 1518)

 • 1 1 Početak *Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjeg:
 • 2 Ovako je pisano u knjizi proroka Izaije,
Evo, šaljem svog glasonošu
pred tobom,
za pripraviti put tvoj.
 • 3 Jedan glas viče u pustinji:
Pripravite put, Gospodov
izravnajte staze njegove.
 • 4 Ivan Krstitelj pojavi se u pustinji[128], obznanjujući jedno krštenje obraćenja s ciljem oproštenja grijehova.
 • 5 Sva Judeja i svi žitelji Jeruzalema dođoše k njemu; dadoše se krstiti od njega u Jordanu ispovijedajući grijehove svoje.
 • 6 Ivan bijaše odjenut devinom dlakom s jednim kožnim pojasom oko struka; hranio se skakavcima i divljim medom.
 • 7 On proglašavaše: » Onaj koji je jači od mene dolazi poslije mene i ja nisam dostojan, saginjući se, razvezati remen na sandalama njegovim.
 • 8 Ja, ja vas krstim u vodi, ali on krstit će vas Duhom Svetim. «

Krštenje i kušnja Isusova[uredi]

( Mc 3.134.11; Lk 3.2122; 4.113)

 • 9 A, u one dane Isus dođe iz Nazareta u Galileju i dade se krstiti od Ivana u Jordanu.
 • 10 U času kad se on uspinjaše iz vode, vidje on *nebesa poderati se i Duh, kao jednu golubicu, sići na njega.
 • 11 A, s nebesa dođe jedan glas: » Ti si moj sin mili, godilo mi je izabrati tebe. «
 • 12 Odmah Duh potisnu Isusa u pustinju.
 • 13 Tijekom 40 dana, u pustinji, on bi iskušavan od *Sotone. Bijaše on s divljim zvijerima, a *anđeli ga služaše.


Prva četiri učenika[uredi]

( Mc4.1222; Lk 4.1415; 5.13, 1011)

 • 14 Nakon što Ivan bi izručen[129], Isus dođe u Galileju. Obznanjivaše *Evanđelje Božje i govoraše: » Vrijeme je ispunjeno,
 • 15 i *vladavina Božja se približila: obratite se i vjerujte u Evanđelje. «
 • 16 Kako prolažaše uz more Galilejsko[130] on vidje Šimuna i Andriju, brata Šimunova, u trenu kad bacaše mrežu u more: bijahu to ribari.
 • 17 Isus im reče: » Dođite u moju sljedbu, i ja ću od vas načiniti ribare ljudi. «
 • 18 Ostavljajući smjesta svoje mreže, oni ga slijeđaše.
 • 19 Napredujući malo, on vidje Jakova, sina Zebedejevog, i Ivana njegovog brata, koji bijahu u barci i upravo slagaše svoje mreže.
 • 20 Odmah, on ih pozva. Ostavljajući u barci svog oca Zebedeja s radnicima, oni pođoše za njim.


Isus očituje svoje ovlaštenje[uredi]

( Lk 4.3137)

 • 21 Oni uđoše u Kafarnaum. I na dan *šabata pošto je ušao u *sinagogu, Isus poučavaše.
 • 22 Oni bijahu zaprepašteni njegovim poučavanjem; jer on ih poučavaše kao čovjek koji ima ovlaštenje, a ne kao *pismoznanci.
 • 23 Upravo tada u sinagogi bijaše jedan čovjek opsjednut nečistim duhom1;on se prodera:
 • 24 » U što se ti miješaš, Isuse iz Nazareta? Ti si došao da nas pogubiš. Ja znam tko si ti: *Svetac Božji. «
 • 25 Isus mu zaprijeti: »Ušuti i izlazi iz tog čovjeka. «
 • 26 Nečisti duh ga potrese silovito i iziđe iz njega puštajući zaglušan krik.
 • 27 Oni bijahu toliko zaprepašteni da pitaše jedni druge: » Što je to? Evo jednog novog nauka, punog ovlasti! On zapovijeda čak i nečistim duhovima i ovi mu se pokoravaju! «
 • 28 I njegov se ugled smjesta proširi po svoj oblasti Galileje.

Isus očituje svoje ovlaštenje[uredi]

( Mt 8.1417; Lk 4.3841)

 • 29 Točno po izlasku iz *sinagoge, oni odoše, s Jakovom i Ivanom, u kuću Šimunovu i Andrijinu.
 • 30 A punica Šimunova bijaše ležala, imaše ona groznicu, odmah rekoše Isusu o njoj.
 • 31 On joj priđe i primaj ući ju za ruku učini da ustane: groznica ju napusti i ona poče služiti.
 • 32 Kad je došla večer, nakon zalaska sunca[131], počeše mu dovoditi bolesnike i opsjednute zlim duhom.
 • 33 Cijeli se grad sakupio na vratima.
 • 34 On izliječi brojne bolesnike koji su patili od svih vrsta bolova i istjera brojne zle duhove; i ne puštaše on demonima pričati, jer ga ovi poznavaše.


Isus ide propovijedati u Galileju[uredi]

( Mt 4.23; Lk 4..4244)

 • 35 Pred jutro, još u noćnoj tami, Isus se diže, iziđe i ode u jedno pusto mjesto; ondje, on moljaše.
 • 36 Simon ga poče tražiti, kao i njegovi sudrugovi,
 • 37 i nađoše ga oni. Rekoše mu: » Svi te traže. «
 • 38 A on njima reče: » Hajdemo drugdje, u susjedna trgovišta, da ja ondje također obznanim *Evanđelje: jer zato sam ja izišao. «
 • 39 I on iđaše po svoj Galileji; on propovijedaše u njihovim *sinagogama i istjerivaše *zle duhove.

Isus liječi jednog leproznika[uredi]

( M7 8.14; Lk 5.1216)

 • 40 Jedan *leproznik mu priđe; zamoli ga i pade na koljena govoreći: » Ako hoćeš, ti me možeš očistiti. «
 • 41 Sažalivši se[132], Isus pruži ruku i dodirnu ga. On mu reče: » Ja to hoću, budi čist. «
 • 42 Smjesta, lepra ga napusti i on bi očišćen,
 • 43 rasrdivši se protiv njega Isus ga smjesta otpusti.
 • 44 On mu reče:  » Čuvaj se da nikom ne kažeš, već idi se pokazati *svećeniku i ponudi za tvoje očišćenje ono što je Mojsije propisao: oni će imati jedno svjedočenje.«
 • 45 Ali kad je otišao, on poče obznanjivati i širiti na glas novost, tako da Isus više nije mogao otvoreno ući u jedan grad, već bi ostajao izvan na pustim mjestima. I dolažaše k njemu sa svih strana.

Paralizirani čovjek iz Kafarnauma[uredi]

( Mc 9.18; Lk 5.1726)

 • 2 1 Nekoliko dana kasnije Isus se vrati u Kafarnaum i saznade se da on bijaše u kući[133].
 • 2 A toliko se svijeta ondje sakupi da ne bijaše više mjesta, čak ni pred vratima. I on im obznanjivaše Riječ.
 • 3 Dođoše ljudi koji mu dovedoše jednog uzetog nošenog od četvero ljudi.
 • 4 I kako ga zbog mnoštva ne mogaše donijeti točno do njega, oni su otkrili krov[134] iznad mjesta gdje on bijaše, napravivši jedan otvor, oni spustiše nosila na kojima uzeti bijaše ležao.
 • 5 Videći njihovu vjeru, Isus reče uzetom: » Sine moj, tvoji su grijesi oprošteni. «
 • 6 Nekoliko *pismoznanaca bijaše sjedjelo ondje razmišljajući u svom *srcu: » Zašto ovaj čovjek govori tako? On *huli. Tko može oprostiti grijehove osim Boga samog? «
 • 8 Prepoznavši smjesta u svom duhu da oni razmišljaju tako u Sebi samima, Isus im reče: » Zašto vi držite te misli u svojim srcima?
 • 9 Što je lakše, reći uzetom: Tvoji su grijesi oprošteni ili pak, reći: Ustani, uzmi svoja nosila i hodaj?
 • 10 Eh dobro, da biste vi znali da *Sin čovjekov ima ovlaštenje za oprostiti grijehe na zemlji, on reče uzetom:
 • 11 Ja ti kažem: ustani, uzmi svoja nosila i idi kući svojoj. «
 • 12 Čovjek se diže, uze smjesta svoja nosila i iziđe pred svima, tako da svi bijahu potreseni i odadoše slavu Bogu, govoreći: » Nikad nešto slično mi ne vidjesmo! «


Objed kod Levija[uredi]

(Mt 9.913; Lk 527302)

 • 13 Isus ode ponovo na obalu mora. Svo mnoštvo dođe s njim, i on ih poučavaše.
 • 14 Prolazeći, on vidje Levija, sina Alfijeva, kako sjedi u poreznom uredu[135]. On mu reče: » Slijedi me. « Ovaj se diže i slijeđaše ga.
 • 15 Evo ga za stolom u njegovoj kući, a mnogi ubirači poreza[136] i *grješnici bijahu sjedjeli s Isusom i njegovim učenicima, jer bijaše tu mnogo svijeta
 • 16 čak i *pismoznanci farizejski[137] ga slijeđaše. Ovi pak, videći ga da jede s grješnicima i ubiračima poreza, govoraše učenicima svojim: » Što? On jede s ubiračima poreza i grješnicima? «
 • 17 Isus, koji bijaše čuo, reče im: » Nisu oni zdravi ti koji trebaju liječnika, već bolesni; ja sam došao pozvati ne pravedne, već grješnike. «


Post: stare mješine i novo vino[uredi]

( Mt 9.1417; Lk 5.3339)

 • 18 Ivanovi *učenici[138] i *farizeji bijahu u tijeku posta. Oni dođoše reći Isusu: » Zašto, dok Ivanovi učenici i farizejski učenici poste, tvoji učenici ne poste? «
 • 19 Isus im reče: » Pozvani na svadbu mogu li postiti dok je mladoženja s njima? Toliko koliko je suprug s njima, oni ne mogu postiti.
 • 20 Ali, doći će dani kad će im suprug biti otet; tad će oni postiti, u onaj dan.
 • 21 Nitko ne prišiva jadan komad nove tkanine na staru odjeću; inače novi komad koji se dodaje na staru odjeću skuplja se, i poderotina je gora.
 • 22 Nitko ne stavlja novo vino u stare mješine[139]; ako ne, vino će rasprsnuti mješine, i izgubit će se i vino i mješine; zato novom vinu, nove mješine. «

Otrgnuto klasje[uredi]

( Mt 12.18; Lk 6.15 )

 • 23 A Isus, na dan *šabata, prolažaše poljem žita a njegovi učenici počeše, usput, trgati klasje.
 • 24 *Farizeji mu govoraše: » Pogledaj što čine u dan šabata! To nije dopušteno. «
 • 25 A on im reče:» Vi dakle nikad niste čitali što je učinio David kad se našao u nuždi i bio gladan, on i njegovi sudrugovi,
 • 26 kako je, u vrijeme *velikog svećenika Abiatara, on ušao u kuću Božju, jeo kruhove milodara koje nitko nema pravo jesti, izuzev svećenika, i dao ih također onima koji bijahu s njim? «
 • 27 I on ima reče: » Šabat je bio određen za čovjeka, a ne čovjek za šabat,
 • 28 tako da je *Sin čovjekov gospodar čak i šabata. «

Čovjek uzete ruke[uredi]

( Mt 12.9.14; Lk 6.611)

 • 3 1 On ponovo uđe u jednu *sinagogu; bijaše ondje jedan čovjek koji imaše uzetu ruku.
 • 2 Oni paziše Isusa za vidjeti da li će liječiti u dan *šabata; bijaše to za optužiti ga.
 • 3 Isus reče čovjeku koji imaše uzetu ruku: » Ustani! dođi u sredinu. «
 • 4 A njima on reče: » Ono što je dopušteno činiti u dan šabata, da li je činiti dobro ili činiti zlo? spasiti jedno živo biće ili ga ubiti?« Ali, oni šućaše.
 • 5 Prešavši jednim ljutitim pogledom po njima, ožalošćen okorjelošću njihovog *srca, on reče onom čovjeku: » Ispruži ruku. « On ju ispruži i njegova ruka bi ozdravljena.
 • 6 Kad su izišli, farizeji odmah održaše savjetovanje s Herodijancima1 protiv Isusa o sredstvima kojima će ga uništiti[140].

Ljudi u mnoštvu dolaze k Isusu[uredi]

( Mt 4.25, 12.1516; Lk 6.1719 )

 • 7 Isus se skloni sa svojim učenicima na morsku obalu[141]. Jedno veliko mnoštvo, došlo iz Galileje, slijeđaše ga. I iz Judeje,
 • 8 iz Jeruzalema, iz Idumeje, s one strane Jordana, iz Tira i Sidona[142], jedno veliko mnoštvo dođe k njemu, na novost o svemu onom što je činio.
 • 9 On reče svojim učenicima da drže spremnom jednu barku za njega zbog opasnosti da ga mnoštvo nu bi zgazilo.
 • 10 Jer on bijaše tolike izliječio da svi oni koji bijahu zahvaćeni od bilo kakve boli bacaše se na njega da bi ga dotaknuli.
 • 11 Nečisti duhovi[143], kad bi ga ugledali, bacaše mu se pred noge i vikaše: » Ti si sin Božji. «
 • 12 I on zapovijedaše vrlo strogo da ga ne odaju.

Isus ustanovljuje grupu Dvanaestorice[uredi]

( Mt10.14; Lk 6.1216 )

 • 13 On se popne na planinu i pozove one koje je htio. Oni dođoše k njemu
 • 14 i on ustanovi dvanaestoricu za biti s njim i za poslati ih propovijedati
 • 15 s ovlasti da izgone zle duhove.
 • 16 On ustanovi Dvanaestoricu: Petar, to je nadimak koji je on dao Šimunu,
 • 17 Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat Jakovljev, i dade im nadimak Boanergesi, tj. sinovi grmljavine[144],
 • 18 Andrija, Filip, Bartolomej, Matija, Toma, Jakov, sin Alfejev, Tadija i Šimun, zelot[145],
 • 19 i Juda Iškariot[146] onaj isti koji ga izruči.

Ima li Isus sveze sa Sotonom?[uredi]

( Mt 12.2432; Lk 11.1523; 12.10)

 • 20 Isus dođe u kuću[147], a mnoštvo se ponovo sakupi, toliko da oni čak nisu mogli uzeti objed svoj.
 • 21 Na tu vijest ljudi iz njegove svojte dođoše da ga se domognu. Jer, oni govoraše: » On je izgubio glavu. «
 • 22 A *pismoznanci, koji bijahu sišli iz Jeruzalema, govoraše: » Belzebul[148] je u njemu « i: » to je po poglavaru zloduha što izgoni zloduhe. «
 • 23 On ih dade dovesti i govoraše im on u *prispodobama: » Kako bi *Sotona mogao izgoniti Sotonu?
 • 24 Ako je jedno kraljevstvo podijeljeno protiv sebe samog, to se kraljevstvo ne može održati.
 • 25 Ako jedna obitelj je podijeljena sama protiv sebe, ta obitelj neće se moć održati.
 • 26 I ako Sotona se digne sam protiv sebe i on je podijeljen, on se ne može održati, svršeno je s njim.
 • 27 Nitko ne može ući u kuću jakog čovjeka i opljačkati njegova dobra, ako najprije ne sveže jakog čovjeka; tad će tek opljačkati kuću njegovu.
 • 28 Uistinu, ja vam to kažem da će sve biti oprošteno sinovima čovjekovim, grijesi i *huljenja tolikog broja koliko budu izgovorena.
 • 29 Ali, ako netko huli Duh Sveti, on zauvijek ostaje bez oprosta: on je zauvijek kriv za grijeh.«
 • 30 Zbog toga oni govoraše: » Ima nečistog duha. «

Isusova istinska rodbina[uredi]

( Mt 20.4650; Lk8.1921)

 • 31 Stigoše njegova majka i njegova braća.
 • 32 Mnoštvo bijaše sjedjelo okolo njega. Rekoše mu: » Evo tvoja majka i tvoja braća su napolju; oni tebe traže. «
 • 33 On im odgovori: » Tko su moja majka i moja braća? «
 • 34 I prešavši pogledom one koji bijahu u krugu sjedjeli okolo njega, on reče: » Evo moje majke i moje braće.
 • 35 Tko god čini volju Božju, eto mog brata, moje sestre, moje majke. «


Prispodoba o sijaču[uredi]

( Mt13.19; Lk 8.48)

 • 4 1 Ponovo, Isus poče poučavati na rubu mora[149]. Jedno se mnoštvo sakupi kod njega, tako brojno da se on uspne sjesti u jednu barku, na moru. Svo mnoštvo bijaše na kopnu nasuprot moru.
 • 2 A on ih u *prispodobama poučavaše mnogim stvarima. On im govoraše u svom poučavanju:
 • 3 » Slušajte. Evo kako je sijač izišao sijati.
 • 4 I, kako on sijaše, zrno padaše na rub puta; ptice nebeske su došle i sve pojele.
 • 5 Padalo je također na kamenita mjesta gdje ne bijaše mnogo zemlje; ono je odmah proklijalo jer zemlja ne bijaše duboka;
 • 6 kad sunce zasija, ono bijaše sprženo i, zbog nedostatka korijenja, ono se sasuši.
 • 7 Padalo je također u trnje; trnje je uzraslo, ono je bilo zagušeno, i nije donijelo ploda.
 • 8 Druga zrna su pala u dobru zemlju i, rast ući i razvijaj ući se, davaše ona plod, i doniješe jedna 30, druga 60, stotinu neka. «
 • 9 A Isus govoraše: » Tko ima uši za slušati, nek' čuje! «Zašto Isus govori u prispodobama[uredi]

( Mt 13.1015; Lk 81910)

 • 10 Kad Isus bi na samo, oni koji ga okruživaše s Dvanaestoricom počeše ga ispitivati o *prispodobama.
 • 11 A on im kazivaše: » Vama, *tajna kraljevstva Božjeg je dana, ali onima napolju sve postaje zagonetkom
 • 12 da gledaj ući ne vide
i da slušaj ući ne razumiju,
da se ne bi obratili i
bilo im oprošteno.
 • 13 I on im kaza: » Vi ne razumijete ovu prispodobu! Kako ćete tada razumjeti sve prispodobe? «


Jedna primjena prispodobe o sijaču[uredi]

( Mt 13.1823; Lk 8.1115)

 • 14 » Sijač « sije Riječ.
 • 15 Evo, oni koji su » na rubu puta « gdje je Riječ zasijana, kad su čuli, Sotona je odmah stigao i oteo riječ koja je bila posijana u njih.
 • 16 Isto, evo onih koji su zasijani » u kamenitim mjestima«: ti tamo, kad čuju Riječ, prime ju odmah, s radošću;
 • 17 ali oni nemaju korijenja u sebi, oni su ljudi od jednog časa; i čim dođe nevolja ili progon zbog Riječi, oni padnu.
 • 18 Drugi su zasijani » u trnje « : to su oni koji su čuli Riječ,
 • 19 ali svjetovne brige, zavodljivost bogatstava i druge žudnje se pojave i zaguše Riječ koja ostane bez ploda.
 • 20 A evo onih koji su zasijani  » u dobroj zemlji«: ti tamo čuju riječ, prihvate ju i donesu plod, » 30 jedni, 60 drugi, stotinu neki. «


Prispodoba o svjetiljci i mjeri[uredi]

( Mt 5.15; 10.26; 7.2; 13.12; ; L k 8.16.18 ; 11.33; 6.38))

 • 21 On reče: » Da li je svjetiljka stigla da bi se stavila pod vagan ili pod krevet? nije li ona za staviti na jedno postolje?
 • 22 Jer, nema ničeg tajnog koje ne treba biti objelodanjeno, i ništa nije skriveno što ne treba objaviti.
 • 23 Ako netko ima uši za slušati, nek' čuje! «
 • 24 On ima kazivaše: » Pazite na ono što čujete. Mjera kojom se budete služili služit će mjerom za vas i bit će vam još dodano.
 • 25 Jer, onome koji ima, bit će dano; a onome tko nema, čak i ono što ima bit će oduzeto. «


Sjeme koje niče samo od sebe[uredi]

 • 26 On kaza: » *Kraljevstvo je Božje kao čovjek koji baca sjeme u zemlju:
 • 27 bilo da spava ili stoji, noć ili dan, sjeme klija i raste, on ne zna kako.
 • 28 Sama od sebe zemlja proizvede najprije vlat, potom klas, najzad žito puno klasja.
 • 29 I čim je žito zrelo, dolazi srp, jer vrijeme je žetve. «


Prispodoba o zrnu gorušice[uredi]

( Mt 13.3132; Lk 13.1819)

 • 30 On kazivaše: » Čemu ćemo prispodobiti *Kraljevstvo Božje, ili kojom *prispodobom ćemo ga predstaviti?
 • 31 To je kao jedno zrno gorušice: kad se zasije u zemlju, ono je najmanje od svih sjemena svijeta;
 • 32 ali kad je zasijano, ono uzraste i postane veće nego sve vrtne biljke, i ono iznikne velikim granama, tako da ptice nebeske mogu savijati gnijezdo u njegovoj sjeni. «


Prispodobe za navijestiti Riječ[uredi]

( Mt 13.3435 )

 • 33 Brojnim *prispodobama te vrste, on im naviještaše Riječ, u mjeri u kojoj oni bijahu sposobni razumjeti.
 • 34 On im ne govoraše bez prispodoba, već, posebice, on sve objašnjavaše učenicima svojim.


Isus stišava oluju[uredi]

( Mt 8..18, 2327; Lk 8. 2225)

 • 35 Tog dana, kad je došla večer, Isus im reče: » Pređimo na drugu obalu. «
 • 36 Napuštajući mnoštvo, oni odvedoše Isusa, u barci gdje on bijaše, a bijaše i drugih barki s njim.
 • 37 Naiđe jedan veliki kovitlac vjetra. Valovi se bacaše na barku, toliko da se barka napuni. *38 A on, pozadi, na jastuku, spavaše. Oni ga probudiše i rekoše mu: » Učitelju, tebi to ne znači ništa da mi izginemo? «
 • 39 Razbuđen, on zaprijeti vjetru i reče moru: » Tišina! Utihni! « Vjetar pade, i nastade jedna velika tišina.
 • 40 Isus im reče: » Zašto ste se uplašili toliko? Vi još ne vjerujete?[150] «
 • 41 Njih spopade jedan veliki strah, i oni govoraše između sebe: » Tko je dakle on, ma su mu čak vjetar i more pokorni?«


Isus ozdravljuje jednog opsjednutog[uredi]

( Mt 8.2834; Lk 8.2639)

 • 5 1 Oni stigoše s druge strane mora, u zemlju gerazenijansku[151].
 • 2 Kako on siđe iz barke, jedan čovjek opsjednut nečistim duhom[152]. dođe smjesta njemu u susret, izlazeći iz grobova[153].
 • 3 On stanovaše u grobovima i nitko ga više ni lancem nije mogao svezati.
 • 4 Jer, on je najčešće bio svezan bukagijama i lancima, ali je on raskidao lance i slamao bukagije, i nitko nije imao snage da ga svlada.
 • 5 Noć i dan, on neprekidno bijaše u grobovima i planinama, kričeći i trgajući se kamenjem.
 • 6 Videći Isusa iz daljine, on dotrča i pokloni se pred njim.
 • 7 Snažnim glasom od se prodera: » U što se ti miješaš, Isuse, Sine Boga svevišnjega? Ja te zaklinjem Bogom, ne muči me. «
 • 8 Jer Isus njemu kaza: » Izlazi iz ovog čovjeka, duše nečisti! «
 • 9 On ga ispitivaše: » Koje je tvoje ime? « On mu odgovori: » Moje je ime Legija[154], jer mi smo brojni. «
 • 10 On ga opetovano preklinjaše da ga ne šalje izvan tog kraja.
 • 11 A bijaše ondje, sa strane planine, jedno veliko krdo svinja2 koje je ondje paslo.
 • 12 Nečisti duhovi preklinjaše Isusa govoreći: » Pošalji nas u svinje da uđemo u njih. «
 • 13 On im to dopusti. I oni iziđoše, uđoše u svinje i krdo se baci s visine nagiba u more[155]; bijaše ih ondje otprilike 2.000 i one se sve utopiše u moru.
 • 14 Oni koji ih čuvaše pobjegoše i ispričaše stvar u gradu i po predgrađima. A ljudi dolažaše vidjeti što se to bijaše zbilo.
 • 15 Oni dolažaše k Isusu i vidješe opsjednutog[156] kako sjedi, odjeven i pri zdravom razumu, on koji imade nečistog duha Legiju. Njih zahvati strah.
 • 16 Oni koji bijahu vidjeli ispričaše im ono što se dogodilo opsjednutom i glede svinja.
 • 17 I oni se staviše preklinjati Isusa da se udalji s njihovog područja.
 • 18 Kako se on uspinjaše u lađu, onaj koji bijaše opsjednut preklinjaše ga, tražeći da ide s njim.
 • 19 Isus mu ne dopusti, već mu reče: » Idi u svoju kuću svojima i ispričaj im sve što je Gospod učinio za tebe u milosrđu svojem. «
 • 20 Čovjek ode i stade obznanjivati po Dekapolu[157] sve što Isus bijaše učinio za njega. I svi bijahu iznenađeni.

Žena koja pati od krvoliptanja: kćerka Jairosova[uredi]

( Mt9.1826; Lk 8.4056)

 • 21 Kad Isus bijaše dostigao u barci drugu obalu, jedno se veliko mnoštvo okupi okolo njega. On bijaše na obali mora.
 • 22 Stiže jedan od poglavara *sinagoge, imenom Jairos; videći Isusa, on mu pade pred noge
 • 23 i uznastoja preklinjući: » Moja kćerkica je gotova umrijeti; dođi i *položi joj ruke da bi bila spašena i da živi. «
 • 24 Isus ode s njim; brojno mnoštvo ga slijeđaše i gaziše.
 • 25 Jedna žena , koja je patila od krvoliptanja od prije dvanaest godina,
 • 26 bijaše ona mnogo patila zbog brojnih liječnika i bijaše potrošila sve što je posjedovala, bez ikakvog poboljšanja; naprotiv, njeno stanje bijaše još gore,
 • 27 ta žena dakle, bijaše doznala ono što se pričalo o Isusu. Ona dođe otpozadi kroz mnoštvo i dodirnu njegovu odjeću.
 • 28 Ona si bijaše rekla: » Ako samo uspijem barem dodirnuti njegovu odjeću, bit ću spašena. « *29 U čas, njeno otjecanje krvi se zaustavi i ona osjeti u svom tijelu da bijaše ozdravljena od svoje boli.
 • 30 Isus smjesta opazi da je jedna snaga izišla iz njega. On se okrenu usred mnoštva i reče: » Tko je dodirnuo moju odjeću? «
 • 31 Njegovi mu učenici rekoše: » Ti vidiš mnoštvo koje

te pritišće i ti pitaš: Tko me je dodirnuo? « 

 • 32 Ali, on je pogledao uokolo sebe da vidi tko ga je to dodirnuo.
 • 33 Tada ustrašena i uzdrhtala žena, znajući ono što joj se bijaše dogodilo, dođe se baciti pred noge njegove i reći mu svu istinu.
 • 34 Ali, on joj reče: » Kćeri moja, tvoja te vjera spasila; idi u miru i budi ozdravljena od svoje boli. «
 • 35 On još govoraše kad stigoše kod poglavara sinagoge ljudi koji govoraše: » Tvoja je kćerka mrtva; zašto još dosađivati Učitelju?«
 • 36 Ali, ne vodeći računa o tim riječima, Isus reče poglavaru sinagoge:  » ne boj se, samo vjeruj. «
 • 37 I on ne pusti nikome pratiti ga, izuzev Petru, Jakovu i Ivanu, bratu Jakovljevom.
 • 38 Oni stigoše u kuću poglavara sinagoge. Isus vidje komešanje ljude koji plakaše i puštaše snažne krikove.
 • 39 On uđe i reče im:» Zašto to komešanje, i to plakanje? Dijete nije mrtvo, ona spava. «
 • 40 A oni se sprdaše s njim. Ali, on istjera sve napolje i uze sa sobom samo oca i majku djetetove i one koji ga bijahu pratili. On uđe onamo gdje se nalazilo dijete,
 • 41 uze ruku djetetovu i reče joj: » Talitha qoum[158] «, što će reći: » Djevojčice, ja ti kažem, probudi se! «
 • 42 Djevojčica se odmah diže i stade hodati, jer ona imade dvanaest godina. Najednom, oni biše potreseni.
 • 43 Isus im živo preporuči da nitko ne dozna to, i reče im da daju djevojčici jesti.


Isus i ljudi iz Nazareta[uredi]

( Mt13.5458; Lk 4.16, 22, 24)

 • 6 1 Isus pođe odatle. On dođe u svoj zavičaj, a njegovi ga učenici slijeđaše.
 • 2 U dan *šabata, on stade poučavati u *sinagogi. Zaprepašteni od iznenađenja, brojni slušatelji govoraše: » Otkud mu sve ono dolazi? I koja je to mudrost koja njemu bijaše dana, tako da se i čuda čak izvode njegovim vlastitim rukama.
 • 3 Nije li drvodjelja on, sin Marijin i brat Jakovu, Judi i Šimunu? a njegove sestre nisu li među nama? « I bijaše on za njih prilika za omalovažavanje.
 • 4 Isus im govoraše: » Jedan *prorok nije prezren do u svom zavičaju, među svojtom svojom i u kući svojoj. «
 • 5 I on ne mogaše načiniti ondje nikakvog čuda, ipak on izliječi nekoliko bolesnih *polažući im ruke.
 • 6 I on se iznenadio njihovom nevjerovanju.


Isus šalje Dvanaestoricu u poslanstvo[uredi]

( Mt 9.35;10.1, 514; Lk 9.16)

On obilažaše sela u okolici poučavajući.
 • 7 On dade dovesti Dvanaestoricu. I poče ih slati dva po dva, dajući im ovlaštenje nad nečistim duhovima[159].
 • 8 On im zapovijedi da ništa ne uzimaju za put, izuzev jednog štapa: ni kruha, ni vreće, ni novca u pojasu,
 • 9 već samo sandale za obuću,  » I ne stavljajte dvije tunike. «
 • 10 On im govoraše: » Ako, negdje, uđete u kuću, ostanite ondje sve dok ne napustite to mjesto.
 • 11 Ako vas jedno mjesto ne prima i ako vas ne sluša, odlazeći odande, otresite prašinu[160] sa svojih nogu: imat će oni ondje jedno svjedočenje. «
 • 12 Oni odoše i objavljivaše da se treba obratiti.
 • 13 Istjeraše oni mnogo *zlih duhova, činjaše pomazanja uljem mnogim bolesnim i ozdravljaše ih oni.


Smrt Ivana Krstitelja[uredi]

( M.14.112; Lk 9.79; 3.1920)

 • 14 Kralj Herod[] ču govoriti o Isusu, jer njegovo ime bijaše postalo slavno. Kazivaše se: » Ivan Krstitelj je uskrsnuo od mrtvih; evo zašto moći činjenja čuda počiva u njemu. «
 • 15 Drugi kazivaše: » To je Ilija[161]. « Drugi kazivaše: » To je jedan prorok sličan jednom od naših proroka. «
 • 16 Saslušavši te priče, Herod kaza: » To Ivan kojeg ja pogubih, je taj koji je je uskrsnuo. «
 • 17 Naime, Herod bijaše dao uhititi Ivana svezanog u zatvoru, zbog *Herodijade, žene njegovog brata Filipa[162], koju bijaše on oženio.
 • 18 Jer Ivan kazivaše Herodu: » Nije ti dopušteno zadržati ženu svog brata. «
 • 19 Herodijada ga također zamrzi i hotijaše ga dati pogubiti, ali ona to nije mogla učiniti, *20 jer Herod se bojaše Ivana, znajući da to bijaše jedan čovjek pravedan i *svet, i on ga štićaše. Kad bi ga čuo, ostajao bi on jako uznemiren; međutim rado ga on slušaše.
 • 21 Ali, jednog dana dođe zgoda kad Herod, za svoj rođendan, dade jedan banket svojim dostojanstvenicima, svojim časnicima i plemenitašima Galileje.
 • 22 Kćer te Herodijade izvede jedan ples i svidje se ona Herodu i njegovim uzvanicima. Kralj reče mladoj djevojci: » Išti mi što hoćeš i ja ću ti sve to dati. «
 • 23 I on njoj načini jednu prisegu: » Sve što ćeš ti tražiti, ja ću ti to dati, pa bilo i pola mog kraljevstva. «
 • 24 Ona iziđe i reče svojoj majci: » Što ću iskati? «  Ova odgovori: » Glavu Ivana Krstitelja. «
 • 25 U svoj žurbi, ona se vrati kod kralja i zaiska mu: » Ja hoću da ti dam odmah na pladnju glavu Ivana Krstitelja. «
 • 26 Kralj se rastuži, ali zbog svoje prisege i uzvanika on joj ne htjede to odbiti.
 • 27 Kralj odmah posla jednog stražara sa zapovijedi da donese glavu Ivana Krstitelja. Stražar ode pogubiti ga u zatvoru,
 • 28 on donese glavu na jednom pladnju, dade ju mladoj djevojci, a mlada djevojka dade ju svojoj majci.
 • 29 Kad oni biše saznali, *učenici Ivanovi odoše uzeti njegov lješ i položiše ga u grobnicu.Isus hrani pet tisuća ljudi[uredi]

( M.14.1321; Lk 9.1017; Iv 6.115)

 • 30 *Apostoli se sastadoše kod Isusa i izvijestiše ga o svemu što bijahu učinili i o svemu što bijahu poučavali.
 • 31 On im reče: » Vi drugi, dođite u jedno pusto mjesto po strani i odmorite se malo. « Jer bijaše mnogo svijeta koji je dolazio i odlazio i oni ne imadoše vremena čak ni za jesti.
 • 32 Oni odoše barkom prema pustom mjestu, na osami.
 • 33 Ljudi ih vidješe udaljavati se i mnogi ih prepoznaše. Tada, pješice, iz svih gradova, oni dojuriše u to mjesto i stigoše prije njih.
 • 34 Iskrcavaj ući se, Isus vidje jedno veliko mnoštvo. On im se smilova jer bijahu kao ovce koje nemaju *pastira, i on stade poučavati ih mnogim stvarima.
 • 35 Potom, kad već bijaše kasno, njegovi mu se učenici približiše za reći mu: » Mjesto je pusto i već je kasno.
 • 36 Otpusti ih; nek' idu u predgrađa i okolna sela kupiti sebi štogod za jesti. «
 • 37 Ali on im odgovori: » Dajte im vi sami za jesti. « Oni mu rekoše: » Treba li ići kupiti za 200 srebrnjaka kruha i njima dati jesti? «
 • 38 On im reče: » Koliko kruhova imate vi? Idite vidjeti! « Budući provjerili, oni rekoše: » Pet i dvije ribe. «
 • 39 On im zapovjedi da postave sav svijet po grupama na zelenu travu.
 • 40 Oni se ispružiše u redovima od po stotinu i po pedeset.
 • 41 Isus uze pet kruhova i dvije ribe, dižući svoj pogled prema nebu, on izgovori blagoslov, razlomi kruhove i dade ih učenicima da bi ih oni ponudili ljudima. On tako razdijeli dvije ribe između svih.
 • 42 Oni svi jeđaše i biše nasićeni.
 • 43 I pokupiše komade, koji ispuniše dvanaest korpi[163], i također ono što ostade od riba.
 • 44 Onih koji bijahu jeli bijaše 5.000 ljudi.


Isus hoda nad jezerom[uredi]

( M.14.2233; Iv 6.1621)

 • 45 Isus odmah obveza svoje učenike da se uspnu u barku i da odu prije njega na drugu obalu, prema Betsaidi, dok on sam otpuštaše mnoštvo.
 • 46 Nakon što ga je otpustio, on ode u planinu za moliti se.
 • 47 Kad je došla večer, barka bijaše na sred mora[164], a on sam, na tlu.
 • 48 Videći da se muče veslaj ući protiv vjetra koji im bijaše suprotan, pred kraj noć, on dođe k njima hodaj ući iznad mora, i on ih prođe.
 • 49 Oni, videći ga hodati iznad mora, povjerovaše da to bijaše jedna sablast i počeše se derati.
 • 50 Jer, oni ga svi vidješe i biše izluđeni. Ali, on im odmah progovori: on im reče:  » Povjerenja, to sam ja, ne bojte se. «
 • 51 On se uspne k njima u barku, a vjetar pade. Oni bijahu krajnje uznemireni.
 • 52 Naime, oni ne bijahu ništa razumjeli u svezi s kruhovima, njihovo srce bijaše *okorjelo.


Ozdravljenja u Genezaretu[uredi]

( Mt 14. 343 6 )

 • 53 Nakon prelaska, oni dotakoše zemlju u Genezaretu1 i pristadoše.
 • 54 Čim se oni bijahu iskrcali, ljudi prepoznaše Isusa;
 • 55 oni prođoše sav kraj i stadoše donositi bolesnike na nosilima ondje gdje doznaše da on bijaše.
 • 56 Posvuda gdje on ulaziše, sela, gradove ili predgrađa, stavljaše bolesnike na trgove; preklinjali su ga da ih pusti samo dotaknuti resu na njegovoj odjeći[165]; i oni koji ga dotaknuše bijahu svi ozdravljeni.


Isus dovodi u pitanje predaju[uredi]

( Mt. 15. 19 )

 • 7 1 *Farizeji i nekoliko pismoznanaca došlih iz Jeruzalema sakupiše se kod Isusa.
 • 2 Oni vidješe da njegovi učenici uzimaju svoj objed *nečistim rukama, tj. a da ih nisu oprali[168].
 • 3 Naime, farizeji, kao i svi Židovi, ne jedu, a da nisu brižljivo oprali ruke, po privrženosti predaji od starih[169];
 • 4 vraćaj ući se s tržnice, oni nisu jeli a da nisu izvršili odrješenja; a ima mnogo drugih naslijeđenih postupaka kojima su privrženi: ritualna pranja čaša, vrčeva i pladanja.
 • 5 Farizeji i pismoznance zapitaše tada Isusa: » Zašto tvoji učenici ne postupaju sukladno predaji starih, već uzimaju svoj objed nečistim rukama? «
 • 6 On im reče: » Izaija je dobro prorokovao glede vas, licemjeri, jer, pisano je:
Ovaj me narod štuje usnama
ali u svom *srcu daleko je od mene;
 • 7 uzalud mi drže obred.
jer nauk koji naučavaju samo je
ljudska odredba.
 • 8 Vi stavljate po strani zapovijed Božju i privrgavate se ljudskoj predaji. «
 • 9 On im govoraše: » Vi jednostavno odbijate zapovijed Božju za čuvati svoju predaju.
 • 10 Jer, Mojsije je rekao: Štuj svog oca i majku svoju i još: Onaj koji prokune svog oca ili majku, da bude kažnjen smrću.
 • 11 Ali vi, vi velite: Ako netko kaže svom ocu ili svojoj majci: pomoć koju ti trebaš primiti od mene jest "korban[170]", tj. sveta ponuda…
 • 12 vi njemu dopuštate da više ništa ne učini za svog oca ili svoju majku:
 • 13 tako vi poništavate riječ Božju po predaji koju vi prenosite. A činite vi mnogo takvih istih stvari.


Ono što čovjeka čini nečistim[uredi]

( Mt 15.1020)

 • 14 Potom Pozivajući ponovo mnoštvo, on mu govoraše: » Slušajte me svi i shvatite.
 • 15 Nema ništa izvanjsko čovjeku što ga može učiniti nečistim ulazeći u njega,
 • 16 već ono što izlazi iz čovjeka, eto onog što čovjeka čini nečistim[171]. «
 • 17 Kad on bi ušao u kuću, daleko od mnoštva, njegovi ga učenici ispitivaše o toj zagonetnoj riječi.
 • 18 On im reče: » Vi također, bez pameti li ste? Ne znate li vi da ništa od onoga što uđe iz vana ne može čovjeka učiniti nečistim,
 • 19 jer, to ne prodire u njegovo srce, već u njegov trbuh, potom odlazi u jamu? « On također izjavi da su sve namirnice *čiste.
 • 20 On govoraše: » Ono što izlazi iz čovjeka, to je ono što čovjeka čini nečistim.
 • 21 Naime, iz nutrine je ono, iz srca ljudskih izlaze opake namjere, neprikladna držanja, krađe, ubojstva,
 • 22 preljubništva, pohote, izopačenosti, razvratnosti, zavist, nepravde, taština, bezumlje. *23 Sve to zlo izlazi iz nutrine i čini čovjeka nečistim. «


Vjera jedne žene Siro-Feničanke[uredi]

( Mt 15.2128)

 • 24 Pošao odatle, Isus dođe na područje Tira[172]. On uđe u jednu kuću i ne htjede da ga prepoznaju, ali on ne mogaše ostati neznan.
 • 25 Odmah, jedna žena čija kćerka imaše nečistog duha[173] ču govoriti o njemu i dođe se baciti njemu pred noge.
 • 26 Ta žena bijaše poganka; Sirofeničanka[174] po svom rođenju. Ona moljaše u Isusa da istjera *zloduha napolje iz njene kćeri.
 • 27 Isus joj govoraše: » Pusti dijete najprije da se najede, jer nije dobro uzeti kruh djeci za baciti ga psićima. «
 • 28 Ona mu odgovori: » Istina je to, Gospodine, ali psići, pod stolom, jednu dječje mrvice. « *29 On joj reče: » Zbog te riječi, idi, zloduh je izišao iz tvoje kćeri. «
 • 30 Ona se vrati kući i nađe dijete na krevetu: zloduh ju bijaše napustio.


Isus iscjeljuje jednog gluhonijemog[uredi]

 • 31 Isus napusti područje Tira i vrati se kroz Sidon prema Galilejskom moru prolazeći kroz područje Dekapola[175].
 • 32 Dovedoše mu jednog gluhaka koji, što više, teško govoraše i zaklinjaše ga da mu *položi ruku.
 • 33 Uzevši ga daleko od mnoštva, nasamo, Isus mu stavi prste u uši, pljunu i dodirnu jezik. *34 Potom, dižući svoj pogled prema nebu, on uzdahnu. I reče njemu: » Effata[176] «, što će reći: » Otvori se! «
 • 35 Njegove se uši odmah otvoriše, jezik se razveza, i on ispravno govoraše.
 • 36 Isus im preporuči da to ne govore nikome: ali, što im on više preporučivaše, oni ga to više obznanjivaše.
 • 37 Oni bijahu veoma dojmljeni i govoraše: » On je učinio sve te stvari; on je dao gluhima čuti i nijemima govoriti. «


Isus hrani četiri tisuće osoba[uredi]

( Mt. 15.3239; provj. Mk 6.3044)

 • 8 1 U one dane, kad on bijaše ponovo jedno veliko mnoštvo i kako ono ne imaše što jesti, Isus pozva svoje učenike i reče im:
 • 2 » Žao mi je tog mnoštva, jer evo već tri dana kako su ostali kod mene i nemaju što jesti. *3 Ako ih otpustim gladne, klonut će usput, a ima ih koji su došli iz daleka. «
 • 4 Njegovi mu učenici odgovoriše: » Gdje pronaći kako ih nasititi kruhom ovdje u pustinji? « *5 On ih pitaše: » Koliko kruhova imate vi? «   » Sedam. «, rekoše oni.
 • 6 I on zapovjedi mnoštvu da se opruži po zemlji[177]. Potom on uzme sedam kruhova i, nakon što je zahvalio, on ih razlomi i dade svojim učenicima da ih ponude njima. I oni ih ponudiše mnoštvu.
 • 7 Bijaše također i nekoliko malih riba. Isus izgovori nad njima blagoslov i reče im da i njih također ponude.
 • 8 Oni jeđaše i biše nasićeni. I pokupiše komade koji ostadoše: sedam košara;
 • 9 a, njih bijaše oko 4.000. Potom Isus njih otpusti,
 • 10 i istovremeno se uspne u barku sa svojim učenicima i stiže u oblast Dalmanute[178].
Neće biti znaka s neba[uredi]

( Mt. 12.3839;16.14; Lk 11.16,29; 12.5456)

 • 11 *Farizeji dođoše i stadoše raspravljati s Isusom; da bi mu postavili zamku, oni ga upitaše za *znak koji dolazi s *neba.
 • 12 Ispustivši jedan dubok uzdah, Isus reče: » Zašto ovaj naraštaj Išće znak? Uistinu, ja vam kažem, neće biti dan znak ovom naraštaju. «
 • 13 Napuštajući ih, on se uspne ponovo u barku i pođe na drugu obalu.


Manjak razbora u učenika[uredi]

( Mt. 16.12; Lk 12.1)

 • 14 Učenici bijahu zaboravili uzeti kruhove i bijaše samo jedan jedini kod njih u barci.
 • 15 Isus im načini ovu preporuku: » Pažnja! Čuvajte se *kvasa *farizejskog i onog *Herodovog. «
 • 16 Oni stadoše raspravljati među sobom jer, ne imaše kruha.
 • 17 Isus to opazi i reče njima: » Zašto vi raspravljate o tome zašto nemate kruha? Vi ne shvaćate još i ne razumijete? Imate li vi okorjela *srca?
 • 18 Vi imate oči: ne vidite? Imate uši: ne čujete? Ne sjećate li se ,
 • 19 kad sam razlomio pet kruhova za 5.000 ljudi, koliko košara punih komada ste vi odnijeli? « Oni rekoše: » Dvanaest. «
 • 20 » A kad sam ja razlomio sedam kruhova za 4.000 ljudi, koliko košara punih komada ste vi odnijeli? « Oni rekoše: »Sedam. «
 • 21 A on im govoraše: » Ne razumijete li još ?«


Isus liječi jednog slijepca[uredi]

 • 22 Oni stigoše u Betsaidu; dovedoše mu jednog slijepca i on ga preklinjaše da ga dodirne.
 • 23 Uzimajući slijepca za ruku, on ga odvede izvan sela. Stavi pljuvačke na njegove oči, *položi mu ruke i upita ga: »Vidiš li ti štogod?«
 • 24 Budući otvorio oči, on govoraše: » Primjećujem ljude, vidim ih kao stabla, ali ona hodaju. «
 • 25 Potom, Isus mu ponovo položi ruke na oči i čovjek vidje jasno; on bijaše izliječen i jasno vidješe.
 • 26 Isus ga otpusti kući govoreći: « » Ne ulazi u selo. «


Petar izjavljuje da je Isus Spasitelj[uredi]

( Mt. 16.1320; Lk 9.18 21)

 • 27 Isus ode sa svojim učenicima prema selima u susjedstvu Filipove Cezareje[179]. U putu, on ispitivaše svoje učenike: » Tko sam ja, što govore ljudi? «
 • 28 Oni mu rekoše: » Ivan Krstitelj, za druge, Ilija; za druge, jedan od *proroka. «
 • 29 A on ih upita: » A vi, što vi kažete tko sam ja? « Uzimaj ući riječ, Petar mu odgovori: » Ti si *Krist. «
 • 30 A on im strogo zapovjedi da o njemu ne govore nikom.
Isus najavljuje svoju smrt i svoje uskrsnuće[uredi]

( Mt. 16.2123; Lk 9. 21)

 • 31 Potom ih on stade poučavati da trebaše da *Sin čovjekov pretrpi mnogo, da bude odbačen od starješina, *velikih svećenika i pismoznanaca, da umre i da, tri dana kasnije, uskrsne on.
 • 32 On otvoreno držaše taj govor. Petar, povukavši ga u stranu, stade ga koriti. Ali on, okrenuvši se i ugledavši učenike svoje, prekori Petra;
 • 33 reče mu on: «Vuci se! Iza mene, Sotono, jer tvoji pogledi nisu oni Božji, već oni ljudski.»

Kako slijediti Isusa[uredi]

( Mt. 16.4280; Lk 9.2327)

 • 34 Potom on dade dovesti mnoštvo sa svojim učenicima i reče im on : » Ako netko hoće doći za mnom, nek' se odrekne sebe samog i uzme svoj križ, i nek' me slijedi.
 • 35 Naime, tko hoće spasiti svoj život , izgubit će ga; ali tko izgubi svoj život, zbog mene i *Evanđelja, spasit će ga. «
 • 36 I koja korist čovjeku da stekne cijeli svijet, ako to plati svojim životom?
 • 37 Što bi to mogao dati čovjek vrijedno svojeg života?
 • 38 Jer, ako netko stidi se mene i mojih riječi u sred ovog naraštaja preljubničkog i grješničkog, *Sin čovjekov stidjet će se njega također, kad bude došao u slavi Oca svog sa svetim *anđelima. «
 • 9 1 I on im govoraše: » Uistinu ja vam ovo izjavljujem, među onima koji su ovdje, neki neće umrijeti prije no što vide *vladavinu Boga došavšeg s moći.«


Isus preobražen[uredi]

( Mt 17.19; Lk 9.2839)


 • 2 Šest dana poslije, Isus uzme sa sobom Petra, Jakova i Ivana i odvede ih same na samo u jednu visoku planinu,
 • 3 a njegova odjeća postade blještava, tako bijela kao ni jedan bjelilac[180] na zemlji ne bi ju mogao izbijeliti tako.
 • 4 Ilija im se prikaza s Mojsijem; oni se sastadoše s Isusom.
 • 5 Posredujući, Petar reče Isusu: » Učitelju, dobro je da budemo ovdje; podignimo tri šatora: jedan za tebe, jedan za Mojsija, jedan za Iliju. «
 • 6 On ne znade što reći, jer bijaše ga zahvatio strah.
 • 7 Jedan oblak ih obavi i dođe jedan glas iz oblaka: » Ovaj ovdje moj je Sin mili. Slušajte ga! «
 • 8 Odmah, gledaj ući oko sebe, oni ne vidješe više nikog drugog do Isusa, samog s njima.
 • 9 Kad siđoše s planine, on im preporuči da nikom ne pričaju što bijahu vidjeli, sve dok *sin Čovjekov ne bude uskrsnuo od mrtvih.
 • 10 Oni paziše tu zapovijed, pitaj ući se međusobno što se podrazumijeva pod »uskrsnuti od mrtvih.«
Učenici ispituju Isusa o Iliji[uredi]

( Mt 17.1013)


 • 11 A oni ispitivaše: » Zašto *pismoznanci govore da najprije treba doći Ilija? «
 • 12 On im reče: » Sigurno, Ilija dolazi najprije i uspostavlja sve, ali tad kako je pisano o *Sinu čovjekovom da treba prepatiti mnogo i biti prezren?
 • 13 Eh dobro, ja vam ovo kažem, Ilija je došao, a oni su mu učinili što su htjeli, prema onom što je pisano o njemu. «


Isus i otac opsjednutog djeteta[uredi]

( Mt 17.1421; Lk 9.3743)

 • 14 Došavši k učenicima, oni vidješe oko njih jedno veliko mnoštvo i pismoznance koji raspravljaše s njima.
 • 15 Čim vidje Isusa, svo mnoštvo se uskomeša i pritrča za pozdraviti ga.
 • 16 On ih upita: » O čemu raspravljate s njima? «
 • 17 Netko iz mnoštva mu odgovori: » Učitelju, ja sam ti doveo svog sina: on ima nijemog duha1.
 • 18 Duh ga dograbi bilo gdje, baci ga na zemlju, a dijete zapjeni, škrguće zubima i ukoči se. Ja sam rekao tvojim učenicima da ga istjeraju, a oni nisu imali snage. «
 • 19 Uzimajući riječ, Isus im reče: » Naraštaju nevjerni, do kada ću ja biti s vama? Do kada ću vas ja podnositi? Dovedi te mi ga. «
 • 20 Oni mu ga dovedoše. Čim on vidje Isusa, duh stade bacati dijete u grčevima; ovo, padajući po zemlji, valjalo se pjeneći.
 • 21 Isus upita oca: » Otprije koliko vremena mu se to događa? «  On reče: » Od djetinjstva njegovog. «
 • 22 Često ga je duh bacao u vatru ili u vodu da bi ga uništio. Ali, ako ti možeš nešto, dođi nam u pomoć, iz sažaljenja za nas. «
 • 23 Isus mu reče: » Ako ti možeš!… Sve je moguće onome koji vjeruje. «
 • 24 Otac djetetov odmah uzviknu: » Ja vjerujem! Dođi u pomoć mojem manjku vjere! «
 • 25 Isus, videći mnoštvo da se gomila, zaprijeti nečistom duhu: » Duše gluhi i nijemi, zapovijedam ti, izlazi iz tog djeteta i ne vraćaj se u njega više! «
 • 26 Uz krikove i žestoke grčeve, duh iziđe. «
 • 27 Ali Isus, uzimaj ući mu ruku, podiže ga i on se uspravi.
 • 28 Kad Isus bi ušao u kuću, njegovi ga učenici na samo upitaše: » A mi, zašto mi nismo mogli istjerati taj duh? «
 • 29 On im reče: » Ovu vrstu duha ništa osim molitve ne može istjerati. «Isus ponovo najavljuje svoju smrt i svoje uskrsnuće[uredi]

( Mt 17.2223; Lk 9.4345)


 • 30 Kad su otišli odatle, oni pređoše Galileju, a Isus nije htio da se to dozna.
 • 31 Jer, on poučavaše svoje učenike i govoraše im: » *Sin čovjekov će biti izručen u ruke ljudima; oni će ga ubiti, a kad bude ubijen, tri dana poslije, on će uskrsnuti. «
 • 32 Ali, oni ne razumijevaše tu riječ i bojaše se ispitivati ga.


Tko je najveći?[uredi]

( Mt 18.15; Lk 9.4648)


 • 33 Oni odoše u Kafarnaum. Jednom u kući; Isus im zatraži: » O čemu ste raspravljali putem? « *34 Ali, oni šućaše, jer, putem, oni se bijahu prepirali za znati tko je najveći.
 • 35 Isus sjedne i pozva Dvanaestoricu: » Ako netko hoće biti prvi, nek' bude posljednji od svih i sluga svima. «
 • 36 I uzimaj ući jedno dijete, on ga stavi u sredinu njihovu i, nakon što ga je zagrlio, on im reče: »
 • 37 » Tko prima u moje *ime jedno dijete kao ovo ovdje, prima mene samog; a tko mene primi, nije taj primio mene, već onog tko me je poslao. «Oni koji se služe imenom Isusovim[uredi]

( Lk 9.4950)


 • 38 Ivan mu reče: » Učitelju, mi smo vidjeli nekog tko istjerivaše *zle duhove u tvoje ime i mi smo pokušali spriječiti ga da nas ne slijedi[181]. «
 • 39 Ali, Isus reče: » Ne sprječavajte ga, jer nema nikog tko načini jedno čuda u moje ime, a da može, odmah poslije, zlo govoriti o meni.
 • 40 Onaj tko nije protiv nas za nas je.
 • 41 Tko vam dadne piti jednu čašu vode zato što pripadate Kristu, uistinu ja vam to kažem, on neće izgubiti nagrade.


O zamkama za vjeru[uredi]

( Mt 18.611; Lk 17.12)


 • 42 Tkogod prouzrokuje pad1 samo jednog od ovih malih koji vjeruju, bolje mu je da si zakači za vrat jedan veliki žrvanj, i da se baci u more.
 • 43 Ako tvoja ruka povuče tvoj pad, odsjeci ju; bolje je da jednoruk uđeš u *život[182],
 • 44 nego otići s obje ruke u *Gehenu, u vatru koja se ne gasi[183].
 • 45 Ako tvoje stopalo povuče tvoj pad, odsjeci ga; bolje je tebi
 • 46 ući kljast u život nego biti bačen s oba stopala u Gehenu.
 • 47 A ako oko tvoje povuče tvoj pad, iščupaj ga;
 • 48 bolje je da uđeš jednook u *kraljevstvo Božje nego biti bačen s oba oka tvoja u vatru koja se ne gasi.
 • 49 Jer svatko će biti posoljen u vatri[184].
 • 50 Sol je jedna dobra stvar. Ali, ako sol izgubi okus svoj, čime ćete ga vratiti njoj? Imajte soli u sebi samima i budite u miru jedni s drugima. «


Isus govori o ženidbi i razvodu[uredi]

( Mt 9.19; Lk 16.18)


 • 10 1 Polazeći odatle, Isus ide u područje Judeje, preko Jordana. Ponovo, mnoštvo se sakupi oko njega i on ih opet poučavaše, prema svom običaju.
 • 2 *Farizeji pristupaše, za podapeti mu zamku, oni ga ispitivaše da li je dopušteno jednom čovjeku otpustiti ženu svoju.
 • 3 On im odgovori: » Što vam je ono Mojsije propisao? «
 • 4 Oni rekoše: » Mojsije je dopustio napisati potvrdu o razvodu i otpustiti svoju ženu. «
 • 5 Isus im reče:» To je zbog tvrdoći e vašeg *srca on napisao za vas tu zapovijed. «
 • 6 Ali, u početku svijeta Bog njih stvori mužjaka i ženku;
 • 7 zato će čovjek ostaviti svog oca i majku svoju i privrgnuti se ženi svojoj,
 • 8 i dvoje bit će samo jedno tijelo[185]. Tako, oni nisu više dva, već samo jedno tijelo. «
 • 9 Nek' čovjek dakle, ne razdvoji ono što je bog sjedinio.«
 • 10 U kući, učenici ispitivaše ponovo o tom predmetu.
 • 11 On im reče: » Ako netko otpusti svoju ženu i oženi neku drugu, on je preljubnik glede prve;
 • 12 a ako žena ostavi muža i uda se za nekog drugog, ona je preljubnica. «

Isus prima djecu[uredi]

( Mt 19.13 15; Lk 18.1517)


 • 13 Ljudi mu dovođaše djecu da ih dodirne, ali učenici ih izgrdiše.
 • 14 Videći to, Isus se rasrdi i reče im: » Pustite djecu doći k meni, ne sprečavajte ih, jer *kraljevstvo Božje onih je koji su kao oni.
 • 15 Uistinu ja vam to kažem, tko ne primi kraljevstvo Božje kao jedno dijete neće ući u njega. «
 • 16 I on ih grljaše polažući im ruke.


Isus i bogatun[uredi]

( Mt 19.1630; Lk 18.1830)


 • 17 Kad su krenuli na put, netko dođe trčeći i baci se na koljena pred njim; on ga moliše: » Dobri Učitelju, što ja trebam učiniti za primiti vječni *život u diobu? «
 • 18 Isus mu reče: » Zašto me ti zoveš dobri? Nitko nije dobar no Bog sam.
 • 19 Ti poznaješ zapovijedi: » Ne počini ubojstva, ne počini preljube, ne ukradi, ne posvjedoči lažno, ne učini nažao nikome[186], poštuj svog oca i majku svoju. «
 • 20 Čovjek mu reče: » Učitelju, sve to, ja sam pazio od mladosti svoje. «
 • 21 Isus ga pogleda i zavolje ga; on mu reče: » Samo ti jedna stvar manjka; idi, ono što imaš, prodaj to, podaj siromasima i imat ćeš riznicu u *nebu; potom dođi, slijedi mene. «
 • 22 Ali, na tu riječ, on se snuždi i ode sav rastužen, jer imaše on ogromna dobra.
 • 23 Gledaj ući okolo sebe, Isus reče svojim učenicima: » Kako će biti teško onima koji imaju bogatstva ući u *kraljevstvo Božje! «
 • 24 Učenici bijahu zbunjeni tim riječima. Ali, Isus im ponovi: »Djeco moja, kako je teško ući u *kraljevstvo Božje!
 • 25 Jednostavnije je jednoj devi proći kroz iglenu ušicu nego jednom bogatunu ući u kraljevstvo Božje. «
 • 26 Oni bijahu sve više i više dojmljeni; govoraše oni između sebe: » Tada, tko može biti spašen? «
 • 27 Upirući u njih svoj pogled, Isus reče: » Ljudima je nemoguće, ali ne i Bogu, jer, sve je moguće u Boga. «
 • 28 Petar mu stade govoriti: » Eh dobro! mi, mi smo sve ostavili za slijediti tebe. «
 • 29 Isus im reče: » Uistinu, ja vam to kažem, nitko neće ostaviti kuću, braću, sestre, majku, oca, djecu ili polja zbog mene i zbog * Evanđelja,
 • 30 a da, sada, u ovo vrijeme, s progonstvima, ne primi stostruko kuća, braće, sestara, majki, djece, i polja, i u budućem svijetu život vječni.
 • 31 Mnogi od prvih bit će posljednji, a posljednji bit će prvi. «


Isus opet najavljuje svoju smrt i svoje uskrsnuće[uredi]

( Mt 20.1719; Lk 18.31834)

 • 32 Oni bijahu na putu i uspinjahu se u Jeruzalem. Isus hodaše ispred njih. Oni bijahu zaprepašteni, a oni koji slijeđaše njih bijahu prestrašeni. Uzimajući ponovo Dvanaestoricu sa sobom, on ima stade govoriti što će mu se dogoditi:
 • 33 » Evo kako se mi uspinjemo u Jeruzalem, a *Sin čovjekov bit će izručen *velikim svećenicima i pismoznancima; Oni će njega osuditi na smrt i izručiti ga *poganima,
 • 34 ovi će se sprdati s njim, pljuvat će oni na njega, bičevati ga[187] ubit će ga i, tri dana poslije, on će uskrsnuti. «


Jakovljeva i Ivanova molba[uredi]

( Mt 20.2028; Lk 22.2526)


 • 35 Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevljevi, priđoše k Isusu i rekoše mu: » Učitelju, mi bismo željeli da ti učiniš za nas ono što ćemo te moliti. «
 • 36 On im reče: » Što vi to hoćete da ja učinim za vas? «
 • 37 Oni mu rekoše: » Odobri nam da sjedimo u tvojoj slavi jedan tebi s desna drugi s lijeva. «
 • 38 Isus im reče: » Vi ne znate što išćete. Možete li vi piti kupu koju ću ja popiti, ili biti kršteni krštenjem kojim ću ja biti kršten? «
 • 39 Oni mu rekoše: » Mi to možemo. « Isus im reče: » Kupa koju ću ja ispiti, vi ćete ju popiti, i krštenjem kojim ću ja biti kršten i vi ćete biti kršteni.
 • 40 Što se tiče sjedenja meni s desna ili s lijeva, ne pripada meni to odobriti: to će biti dano onima za koje je to pripravljeno. «
 • 41 Desetorica ostalih, koji bijahu to slušali, stadoše negodovati protiv Jakova i Ivana.
 • 42 Isus ih pozva i reče im: » Vi to znate, oni koje se pazi kao poglavare naroda njih drže pod svojom vlašću i velikaši pod svojim gospodstvom.
 • 43 Nije tako među vama. Naprotiv, ako netko među vama hoće biti velik, nek' bude sluga vaš. *44 I ako netko hoće biti prvi između vas, da bude rob sviju.
 • 45 Jer *Sin čovjekov je došao ne za biti služen, već za služiti i dati svoj život u otkupninu za množinu. «Isus iscjeljuje slijepog Bartimeja[uredi]

( Mt 20.2934; Lk 18.3543)


 • 46 Oni stigoše u Jerihon. Kad Isus izlažaše iz Jerihona sa svojim učenicima i jednom prilično velikim mnoštvom, slijepi Barimej, sin Timotejev, bijaše sjedio na rubu puta i prosio.
 • 47 Doznavši da to bijaše Isus iz Nazareta, on stade vikati: » *Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se! «
 • 48 Mnogi ga grđaše da bi ušutio, ali on vikaše sve jače: » Sine Davidov, smiluj mi se! «
 • 49 Isus se zaustavi i reče: » Pozovite ga. « Pozvaše slijepca i rekoše mu: » Pouzdanja, ustani, on te zove. «
 • 50 Odbacivši svoj ogrtač, on se dignu jednim skokom i dođe k Isusu.
 • 51 Obraćaj ući mu se, Isus reče: » Što hoćeš ti da ja učinim za tebe? « Slijepac mu odgovori: » Rabbuni[188], da ponovo nađem vid! «
 • 52 Isus mu reče: » Idi, tvoja te vjera spasila. « On smjesta povrati vidi slijeđaše Isusa putem.
Isusov ulazak u Jeruzalem[uredi]

( Mt 21.111; Lk 19.2840; Iv 12.1216)

 • 11 1 Podebljani tekstKad se približiše k Jeruzalemu, blizu Betfageje i Betanije, prema Maslinskoj gori[189], Isus posla dvojicu svojih učenika
 • 2 i reče im: » Idite u selo koje je pred vama: čim onamo uđete, naći ćete svezano jedno magare koje nitko nije još jahao. Odvežite ga i dovedite.
 • 3 A ako vam netko kaže: Zašto činite to? odgovorite: Gospodin ga treba i on će ga smjesta vratiti[190]. «
 • 4 Oni su otišli i pronašli magare privezano napolju pokraj jednih vrata, na ulici. Oni ga odvezaše.
 • 5 Nekolicina koja se ondje nalazila govoraše: » Zašto odvezujete to magare? «
 • 6 Oni im odgovoriše kako im Isus bijaše rekao i oni ih pustiše uraditi.
 • 7 Oni dovedoše magare Isusu; staviše na njega svoju odjeću, a Isus sjedne odozgo.
 • 8 Mnogo je ljudi prostiralo svoju odjeću na put[191] a drugi lišća kojeg su odsijecali u polju.
 • 9 Oni koji hodaše ispred i oni koji ih slijeđaše vikahu: » Hosana[192]! Blagoslovljen budi u *ime Gospodinovo Onaj koji dolazi!
 • 10 Blagoslovljena budi vladavina koja dolazi, vladavina Davida našeg oca! Hosana najvišem od nebesa!«
 • 11 I on uđe u Jeruzalemu u *Templ. Nakon što je pogledao uokolo sebe, a kako već bijaše večer, on s Dvanaestoricom ode u Betaniju.


Smokva bez plodova[uredi]

( Mt 21.1819 )


 • 12 Sutradan, na njihovom izlasku iz Betanije, on osjeti glad.
 • 13 Videći iz daljine jednu smokvu koja bijaše listala, on ode vidjeti neće li se ondje što naći. I budući se približio, on ne nađe ništa drugo do lišće, jer ne bijaše vrijeme smokava.
 • 14 Obraćajući se drvetu, on reče:» Da nikad više nitko ne pojede tvojih plodova! « A njegovi učenici slušaše!

Isus istjeruje trgovce iz Templa[uredi]

( Mt 21.1017; Lk 19.4548; Iv 2.1316)

 • 15 Oni stigoše u Jeruzalem. Ulazeći u *Templ[193], Isus stade tjerati one koji prodavaše i kupovaše u Templu; on poizvrta stolove mjenjačima i sjedišta trgovcima golubicama,
 • 16 i ne pusti on nikome proći templom noseći bilo što da je to[194].
 • 17 A on ih poučavaše i govoraše im: » Nije li pisano: Moja kuća bit će nazvana kućom molitve za sve narode? Ali vi, vi ste ju učinili razbojničkom pećinom. «
 • 18 *Veliki svećenici i pismoznanci to doznaše i tražaše oni kako bi ga uništili. Jer su ga se bojali zbog toga što mnoštvo bi zaprepašteno njegovim poučavanjem.
 • 19 Kad je došla večer, Isus i njegovi učenici iziđoše iz grada[195].


Glede smokve: Vjera i molitva[uredi]

( Mt 21.2022)

 • 20 Prolazeći u jutro, oni vidješe smokvu sasušenu sve do korijenja.
 • 21 Petar, sjetivši se, reče mu: » Rabbi[196], pogledaj, smokva koju si ti prokleo, sasvim je suha. «
 • 22 Isus im odgovori i reče: » Imajte vjere u Boga.
 • 23 Uistinu ja vam to kažem, ako netko kaže ovoj planini: pomakni se odatle i baci se u more, i ne sumnja u svom *srcu već vjeruje da se to ima dogoditi što kaže, to će mu biti odobreno. *24 Zato vam ja kažem: Sve što vi tražite moleći, vjerujte da ste to primili i to će vam biti odobreno.

25 I kad stojite u molitvi, ako imate nešto protiv nekoga, oprostite, da Otac vaš koji je u nebesima vama također vaše grijehe oprosti[197]. «

Isusovo ovlaštenje dovedeno u pitanje[uredi]

( Mt 21.2327)


 • 27 Oni se vratiše u Jeruzalem. Tada dok Isus odlažaše i vraćaše se u *Templ, *veliki svećenici, pismoznanci i starješine primaknuše se k njemu.
 • 28 Oni mu govoraše: » Po kojem ovlaštenju ti činiš to? Ili tko ti je dao ovlast za činiti to? «
 • 29 Isus im reče: » Ja ću vama postaviti samo jedno pitanje; odgovorite mi i ja ću vama reći po kojoj ovlasti ja činim ovo.
 • 30 Krštenje Ivanovo, dolazi li s *neba ili od ljudi? Odgovorite mi! «
 • 31 Oni razmišljaše u sebi ovako: » Ako kažemo: s neba, on će reći: Zašto dakle niste vjerovali u njega?
 • 32 Hoćemo li mu reći protivno, od ljudi?« …Oni strahovaše od mnoštva, jer svi mišljaše da je Isus stvarno jedan *prorok.
 • 33 Tad oni odgovoriše Isusu: » Mi to ne znamo. « A Isus im odgovori: » Ni ja, ja vam ne znam reći po kojoj ovlasti ja ovo činim.«


Prispodoba o vinogradarima ubojicama[uredi]

( Mt 21.3346; Lk 20.919)


 • 12 1 I on stade njima govoriti u *prispodobama. » Jedan je čovjek zasadio jedan vinograd, ogradio ga ogradom, iskopao jedan bazen i sagradio jednu kulu; potom ga dao u najam vinogradarima i otišao.
 • 2 Došlo vrijeme, on pošalje slugu vinogradarima za primiti od njih svoj dio plodova vinograda.
 • 3 Vinogradari ga dograbe, izbubetaju udarcima i vrate ga praznih ruku.
 • 4 On im je poslao opet jednog drugog slugu; ovoga također oni izvrijeđaju i izudaraju po glavi.
 • 5 On je poslao jednog drugog toga su oni ubili, potom mnoge druge: oni su izlemali jedne a ubili druge.
 • 6 Ostao mu je još samo sin ljubimac. On ga je posljednjeg poslao k njima govoreći: »Oni će poštovati sina mog. «
 • 7 Ali, ti vinogradari između sebe govoraše: » To je baštinik! Dođite! Ubijmo ga i imat ćemo baštinu. «
 • 8 Oni su ga dograbili, ubili i bacili van iz vinograda.
 • 9 Što će učiniti gospodar vinograda? On će doći, dat će uništiti vinogradare i povjerit će vinograd drugima.
 • 10 Niste li vi čitali ovaj odlomak iz Pisma:
Kamen kojeg si graditelji odbacili,
to je onaj koje je postao ugaoni
kamen.
 • 11 To je djelo Gospodinovo:
kojeg li čuda u očima našim! «
 • 12 Oni su tražili kako ga uhititi, ali su se plašili mnoštva. Oni bijahu dobro razumjeli da to bijaše za njih on govorio tu prispodobu. I ostavljajući ga, oni odoše.Porez dužan Cezaru[uredi]

( Mt 22.152; Lk 22.2026)


 • 13 Oni poslaše k Isusu nekoliko farizeja i nekoliko Herodijanaca za uhvatiti ga u klopku navukavši ga da govori.
 • 14 Oni mu dođoše reći: » Učitelju, mi znamo da si ti slobodan i da se ne dopuštaš podvrći bilo kome tko god da je to: ti ne vodiš računa o položaju ljudi, već ti poučavaš putove Božje prema istini. Je li dopušteno ili nije, platiti porez Cezaru? Trebamo li mi platiti ili ne trebamo plaćati? «
 • 15 Ali on, poznavajući njihovo licemjerje, reče njima: » Zašto mi postavljate klopku? Donesite mi jedan srebrnjak da vidim! «
 • 16 Oni mu donesoše jedan. Isus im reče: » Ovaj lik i ovaj napis, čiji su? « Oni mu odgovoriše: » Cezarov. «
 • 17 Isus im reče:  » Vratite Cezaru Cezarovo, a Bogu Božje što je. « A, oni ostadoše u jednom velikom zaprepaštenju.


Jedno pitanje o uskrsnuću[uredi]

( Mt 22.2233; Lk 20.2738))


 • 18 *Saduceji dolažaše poslije, kod njega. Ti ljudi govoraše da nema uskrsnuća. Oni mu postaviše ovo pitanje:
 • 19 » Učitelju, Mojsije je pisao za nas: Ako jedan čovjek ima jednog brata koji umre ostavivši jednu ženu, ali ne ostavivši djeteta, nek on oženi udovicu i dadne potomstvo svojem bratu.
 • 20 Bijaše sedmoro braće. Prvi se oženio i umro ne ostavivši potomstva.
 • 21 Drugi je oženio tu ženu i umro ne ostavivši potomstva. Treći jednako,
 • 22 i sva sedmorica ne ostaviše nikakvo potomstvo. Poslije svih njih, žena je također umrla. *23 Na uskrsnuću, kad oni budu uskrsnuli, kojem od njih ona će biti ženom, pošto je sedmorica imahu za ženu? «
 • 24 Isus im reče: » Nije li to zato pitanje, što vi ne poznajete ni Pisma ni moć Božju, pa ste u grješci?
 • 25 Naime, kad se uskrsne iz mrtvih, niti se ženi niti se udaje, već se je kao *anđeli u nebesima.
 • 26 Što se tiče stvari da mrtvi trebaju uskrsnuti, niste li vi čitali u Mojsijevoj knjizi, u priči o gorućem grmu, kako je Bog njemu rekao: Ja sam Boga Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev?
 • 27 On nije Bog mrtvih, već živih. Vi ste potpuno pogriješili. «


Prva od svih zapovijedi[uredi]

( Mt 22.3440; Lk 10.2528; 20.3940)


 • 28 Jedan se *pismoznanac približi. On ih bijaše čuo raspravljati i vidješe Isusa njima odgovarati. On ga zapita: » Koja je prva od svih zapovijedi? «
 • 29 Isus odgovori: » Prva, jest: Slušaj Izraele, Gospodin naš Bog je jedini Gospodin;
 • 30 ti ćeš voljeti Gospodina svog Boga svim srcem, svom svojom dušom, svom svojom mišlju i svom svojom snagom.
 • 31 Evo druge: Ti ćeš voljeti bližnjeg svog kao samog sebe. Nema druge veće zapovijedi od te. «
 • 32 Pismoznanac mu reče: » Vrlo dobro, Učitelju, ti si zaista rekao: On je jedini i nema drugog osim njega,
 • 33 i voljeti ga svim svojim srcem, svom svojom pameću, svom svojom snagom i voljeti bližnjeg svog kao samog sebe, to vrijedi više nego svi holokausti i *žrtve. «
 • 34 Isus, videći da mu je on odgovorio mudro, reče mu: » Ti nisi daleko od *kraljevstva Božjeg. « I nitko se nije usudio ispitivati ga.


Spasitelj i David[uredi]

( Mt 22.4146; Lk 204144)


 • 35 Uzimaj ući riječ, Isus poučavaše u *Templu. On govoraše: » Kako *pismoznanci mogu reći da je *Spasitelj sin Davidov?
 • 36 David sam, nadahnut Duhom Svetim, rekao je:
Gospod je rekao mom Gospodinu:
Sjedi uz moju desnicu
sve dok ja ne budem stavio
tvoje neprijatelje
pod tvoje noge.
 • 37 David sam naziva ga Gospodinom; tada, na koji način je on njegov sin? « Brojno mnoštvo slušaše ga s užitkom.


Isus upozorava protiv pismoznanaca[uredi]

( Mt 23.112; Lk 20.4547)

 • 38 U svom poučavanju, on govoraše: » Pazite na *pismoznance koji vole šetati u dugim haljinama, biti pozdravljani na javnim mjestima,
 • 39 zauzimati prva mjesta u *sinagogama i prva mjesta za večerama.
 • 40 Oni koji proždiru dobra udovicama i izvode duge molitve za izliku[198], oni će podnijeti najstrožu osudu.


Milodar za udovicu[uredi]

( Lk 21.14)

 • 41 Posjednut nasuprot škrinjici za milostinju, Isus promatraše kako mnoštvo stavljaše novac u škrabicu. Brojni bogataši stavljaše mnogo.
 • 42 Dođe jedna udovica koja stavi dva novčića, nekoliko sentima[199].
 • 43 Pozivajući svoje učenike, Isus im reče: »Uistinu ja vam to kažem, ova sirota udovica je stavila više nego svi koji stavljaju u škrabicu.
 • 44 Jer svi su oni stavili od onog što im pretječe; ali ona, ona je uzela od svoje sirotinje za staviti sve što posjeduje, sve što je imala za živjeti.«

Isus najavljuje rušenje Templa[uredi]

( Mt 24.1.3 ; Lk 21.57 )

 • 13 1 Kad Isus ode iz *Templa, jedan od njegovih učenika reče mu: » Učitelju, pogledaj: Koje kamenje, koje graditeljstvo! «
 • 2 Isus mu reče: » Ti vidiš te velike zgrade! Neće ostati ni kamen na kamenu: sve će biti uništeno. «
 • 3 Kako on bijaše sjedio na Maslinskoj gori[200] nasuprot Templu, Petar, Jakov, Ivan i Andrija, nasamo, pitaše ga:
 • 4 » Reci nam kad će se to dogoditi i koji će biti *znak da će se sve to svršiti. «


Znakovi koji najavljuju krizu[uredi]

( Mt 24.10, 1722; 24.414; Lk 12.1112; 21.819)

 • 5 Isus im stade govoriti: » Pazite dobro da vas nitko ne zavede.
 • 6 Mnogi će dolaziti uzimajući moje ime; oni će reći: To sam ja i zavest će dosta ljudi.
 • 7 Kad vi budete čuli govoriti o ratovima i glasine o ratu, ne uzbunjujte se: treba se to dogoditi, ali to još nije kraj.
 • 8 Dizat će se naime narod protiv naroda, i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će na različitim mjestima potresa zemlje, bit će gladi; bit će to početak porođajnih bolova.
 • 9 Budite na oprezi. Izručivat će vas sudovima i *sinagogama, bit ćete izbrazdani udarcima, pojavljivat ćete se pred namjesnicima i kraljevima zbog mene: imat će oni tamo jedno svjedočenje.
 • 10 Jer treba najprije da *Evanđelje bude objavljeno svim narodima.
 • 11 Kad vas budu vodili da vas predaju, ne budite zabrinuti unaprijed o tome što ćete reći; već to što će vam se dati u taj sat tamo, to recite; jer, niste vi koji ćete govoriti, već Duh Sveti.
 • 12 Brat će na smrt izručivati brata svog, i otac dijete svoje; djeca će se dizati na svoje roditelje i davat će ih osuđivati na smrt.
 • 13 Vi ćete biti omraženi od svih zbog mog *imena. Ali, onaj koji izdrži sve do kraja, taj će biti spašen.


Velika nevolja[uredi]

( Mt 24.1525 ; Lk 21.2024; 17.23; 21.8)

 • 14 Kad vi budete vidjeli Omrznutog Uništavatelja smještenog ondje gdje ne treba nek' čitatelj to razumije! tada, oni koji budu u Judeji, nek' bježe u planine;
 • 15 onaj koji bude na terasi, nek' ne silazi, nek' ne ulazi u kuću svoju za odnijeti nešto; *16 onaj koji bude u polju; nek' ne vraća se natrag za uzeti svoj ogrtač!
 • 17 Nesretne one koje budu trudne i one koje će dojiti u te dane!
 • 18 Molite da se to ne dogodi u zimu.
 • 19 Jer ti dani bit će dani nevolje kojoj nije bilo jednake od početka svijeta kad ga je Bog stvarao sve do sada, i kakve neće biti više.
 • 20 I da Gospod nije skratio te dane, nitko ne bi spasio život; ali, zbog izabranika koje je on izabrao, on je skratio te dane.
 • 21 Tada, ako vam netko kaže: Vidi, *Spasitelj je ovdje! Gle, on je ondje!, ne vjerujte.
 • 22 Lažni spasitelji[201] i lažni proroci dizat će se i činiti znakove i čuda za zavesti, ako je mog uće, i same izabranike.
 • 23 Vi dakle, pazite, ja sam vas upozorio o svemu. «


Dolazak Sina čovjekovog[uredi]

( Mt 24.2931; Lk 21.2528 )


 • 24 Ali, u one dane, nakon te nevolje, sunce će potamnjeti, mjesec neće sijati više,
 • 25 zvijezde će početi padati s neba, a sile koje su u nebesima bit će uzdrmane.
 • 26 Tad će se vidjeti *Sin čovjekov dolaziti, okružen oblacima, u punini moći i u slavi.
 • 27 Tad on će poslati *anđele i, s četiriju vjetrova[202], s krajeva zemlje do krajeva neba, on će sakupiti svoje izabranike.Pouka za izvući iz smokvina stabla[uredi]

( Mt 24.3236; Lk 21.2933 )


 • 28 Razumijte ovu usporedbu uzetu u smokvina stabla: čim njene grane postanu mekane i puste listove svoje, vi shvatite da je ljeto blizu.
 • 29 Isto, vi također, kad budete vidjeli to dolaziti, znajte da je Sin čovjekov blizu, da je na vašim vratima.
 • 30 Uistinu ja vam to kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne dogodi.
 • 31 Nebo i zemlja proći će, moje riječi neće proći.
 • 32 Ali, taj dan ili taj sat, nitko njih ne poznaje, ni *anđeli s *neba, ni Sin, nitko osim Otac.

Završna preporuka: Ostanite budni[uredi]

( Mt 24.42 ; 25.1315; Lk 12.3638; 19.1213)


 • 33 Pazite dobro, ostanite budni, jer vi ne znate kad će biti čas.
 • 34 To je kao kad čovjek pođe na putovanje: on ostavi svoju kuću, povjeri svojim slugama vlast, svakom njegovu zadaću, a vrataru dadne zapovijed da bdije.
 • 35 Bdijte dakle, jer vi ne znate kad će gospodar kuće doći, na večer ili u sred noć, o pijetlovu poju ili u jutro.
 • 36 Bojte se da ne dođe nenadano i ne nađe vas kako spavate.
 • 37 To što vam ja kažem, kažem svima: bdijte. «


Zavjera protiv Isusa[uredi]

( Mt 26.15; Lk 22.12; Iv 11.47,49,53)


 • 14 1 *Pasha i blagdan Beskvasnih Kruhova trebaše biti dva dana poslije. *Veliki svećenici i pismoznanci tražaše kako uhititi Isusa putem lukavstva i potom ga ubiti.
 • 2 Oni naime govoraše: »Ne u sred blagdana iz straha da ne bude nemira u narodu. «


Pomazanje u Betaniji[uredi]

( Mc 26.613; Iv 12.18; prov. Lk 7.3638)


 • 3 Isus bijaše u Betaniji[203] u kući leproznog Šimuna i, za vrijeme dok on bijaše za stolom[204], jedna žena dođe, s bočicom od alabastra u kojoj je bio miomiris od narda[205], čist i veoma skup. Ona razbi bočicu od alabastra i sasu mu miomiris na glavu.
 • 4 Nekolicina ih govoraše s negodovanjem između sebe: » Čemu tako izgubiti tako taj miomiris? *5 Moglo se prodati taj miomiris za 30 srebrnjaka i dati ga siromasima! «  I oni se razjaraše protiv nje.
 • 6 Ali, Isus reče: » Ostavite ju, zašto ju mučite! To je jedno dobro djelo koje je ona učinila spram mene.
 • 7 Siroti, naime, njih imate uvijek s vama, i kad god hoćete, vi im možete činiti dobro. Ali ja, mene nemate zauvijek.
 • 8 Ono što ona mogaše učiniti, ona je to učinila: unaprijed je ona namirisala moja tijelo

za pogreb[206].

 • 9 Uistinu ja vam to kažem, posvuda gdje će se objavljivati Evanđelje u cijelom svijetu, pričat će se također, u spomen na nju, ono što je ona učinila. «


Juda se sprema izdati Isusa[uredi]

( Mc 26.1416; . Lk 22.36)


 • 10 Juda Iskariot[207], jedan od Dvanaestorice, ode kod *velikih svećenika za izručiti Isusa.
 • 11 Na tu novost, oni se poveseliše i obećaše mu dati novaca. A Juda tražaše kako ga izručiti u pogodan čas.


Isus daje pripremiti Pashu[uredi]

( Mt 26.1719; Lk 22.713)


 • 12 Prvog dana Beskvasnih Kruhova, kad se žrtvovala *Pasha, njegovi mu učenici rekoše: » Gdje hoćeš da idemo obaviti pripreme da jedeš Pashu? «
 • 13 I on pošalje dvojicu svojih učenika i kaže im: » Idite u grad; jedan će vam čovjek doći u susret, noseći vrč vode. Slijedite ga,
 • 14 i, ondje gdje on uđe, recite vlasniku: Učitelj kaže: gdje je moja dvorana, gdje ću ja jesti Pashu sa svojim učenicima?
 • 15 I on će vam pokazati prostoriju na katu, prostranu, opremljenu, posve spremnu; ondje ćete vi obaviti pripreme za nas. «
 • 16 Učenici pođoše i odoše u grad. Oni nađoše sve kako im on bijaše rekao i pripremiše Pashu.


Isus najavljuje da treba biti izdan[uredi]

( Mt 26.2025; Lk 22.14; Iv 13.2130)

 • 17 Kad je došla večer, on stiže s Dvanaestoricom.
 • 18 Za vrijeme dok oni bijahu za stolom i jeđaše, Isus reče: » Uistinu ja vam to kažem, jedan će me od vas izručiti, jedan koji jede sa mnom.«
 • 19 Rastuženi, oni stadoše njemu govoriti jedan za drugim: » Hoću li to biti ja? «
 • 20 On im reče: » To je jedan od Dvanaestorice koji uranja ruku sa mnom u pladanj[208].
 • 21 Jer *Sin čovjekov odlazi prema onom što je pisano o njemu, ali nesretan čovjek po kojem je Sin čovjekov izručen! Bolje bi mu bilo da nije ni rođen, taj čovjek! «


Kruh i kupa posljednje večere[uredi]

( Mt 26.2629; Lk 22.1520; 1 Ko 11.2326)

 • 22 Tijekom objeda, on uze kruh, i nakon što je izgovorio blagoslov, on ga razlomi, dade njima i reče: » Uzmite, ovo je moje tijelo. «
 • 23 Po tome, on uze jednu kupu, i nakon što je zahvalio, on im ju dade i oni svi popiše.
 • 24 A on im reče: » Ovo je krv moja, krv *saveza, prolivena od mnoštva.
 • 25 Uistinu ja vam to kažem, nikad više ja neću piti ploda vinove loze sve do dana kad ga budem pio, novo, u *kraljevstvu Božjem. «

Isus najavljuje da će ga Petar zanijekati[uredi]

( Mt 26.3035; Lk 22.3334; Iv 13.3738)

 • 26 Nakon što su otpjevali psalme[209], oni iziđoše za ići na Maslinsku goru[210].
 • 27 A Isus im reče: » Svi ćete vi pasti[211], jer pisano je: Ja ću udariti *pastira i ovce će biti raspršene.
 • 28 Ali, kad jednom budem uskrsnuo, ja ću ispred vas ići u Galileju. «
 • 29 Petar mu reče: » Čak i ako svi padnu, eh dobro, ne, ja neću pasti! «
 • 30 Isus mu reče: » Uistinu ja ti to kažem, ti, danas, ove iste noć, prije no pijetao zapjeva dva puta, ti ćeš me zanijekati tri puta. «
 • 31 Ali on potvrđivaše ponovo i još odlučnije: » Čak ako treba umrijeti s tobom, ne, ja te neću zanijekati. « I svi govoraše tako.


Isusova molitva u Getsemaniju[uredi]

( Mt 26.3646; Lk 22.4046)

 • 32 Oni stigoše u jedno područje zvano Getsemani[212] i on reče svojim učenicima: » Ostanite ovdje za vrijeme dok ja budem molio. «
 • 33 On odvede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. I on poče osjećati užas i zebnju.
 • 34 On im reče: »Moja je duša[213] na smrt rastužena. Ostanite ovdje i bdijte. «
 • 35 I otišavši malo dalje, on pade na zemlju i moljaše da, ako je moguće, ovaj čas prođe daleko od njega.
 • 36 On govoraše: » Abba[214], Oče, tebi je sve moguće, otkloni od mene ovu kupu! Ipak, ne kako ja to hoću, već kako ti hoćeš! «
 • 37 On dođe i nađe ih kako spavaju; on reče Petru: » Šimune, ti spavaš! Nisi imao snage bdjeti ni jedan sat!
 • 38 Bdijte i molite da ne padnete pod vlast *napasti. Duh je pun gorljivosti, ali tijelo je slabo. «
 • 39 Ponovo, on se udalji i moljaše ponavljajući iste riječi.
 • 40 Potom, ponovo, on dođe i nađe ih kako spavaju, jer njihove oči bijahu oteščale. I oni ne znađaše što mu reći.
 • 41 Po treći put, on dođe; i reče im: » Nastavite spavati i odmorite se[215]! Hajdemo! Evo stigao je onaj koji me izručuje! «

Isusovo uhićenje 1 [216][uredi]

( Mt 26.4756; Lk 22.4753; Iv 18.211)

 • 43 U istom trenutku, dok još govoraše, naiđe Juda, jedan od Dvanaestorice, s jednom postrojbom naoružanom mačevima i toljagama, koja je dolazila od strane *velikih svećenika, pismoznanaca i starješina.
 • 44 Onaj koji ga je izručio bijaše s njima dogovorio jedan znak: » Onaj kome ću ja dati cjelov, bijaše on rekao, to je on! Uhitite ga i odvedite pod stražom. «
 • 45 Čim je stigao, on istupi prema njemu i reče mu: » Rabbi[217]. « I dade mu jedan cjelov.
 • 46 Ostali staviše ruku na njega i uhitiše ga.
 • 47 Jedan od onih koji bijahu ondje povuče mač, udari slugu velikog svećenika i odsiječe mu uho.
 • 48 Uzimaj ući riječ, Isus im reče: » Kao za jednog razbojnika,[218] vi ste pošli s mačevima i toljagama da biste me se domogli!
 • 49 Svakog dana, ja sam bio među vama u *Templu za poučavati, a vi me niste uhitili. Ali, to je zato da Pisma budu ispunjena. «
 • 50 A svi ga napustiše i pobjegoše.
 • 51 Jedan ga mladi čovjek slijeđaše, imajući samo jedno sukno na tijelu. Uhitiše ga,
 • 52 ali on, ostavljajući i sukno, pobježe sasvim nag.

Isusovo uhićenje 2 [219][uredi]

( Mt 26.5768; Lk 22.5455; Iv 18.1218)

 • 53 Oni odvedoše Isusa kod *velikog svećenika. Oni se svi sakupiše, veliki svećenici, starješine i pismoznanci.
 • 54 Petar, iz daleka, bijaše ga slijedio sve do unutrašnjosti palače velikog svećenika. On bijaše sjeo sa slugama i grijao se pokraj vatre.
 • 55 A veliki svećenici i sav *Sanhedrin tražaše protiv Isusa jedno svjedočenje za dati ga osuditi na smrt, a ne nalaziše ga oni.
 • 56 Jer mnogi podnosiše lažna svjedočenja protiv njega, ali se svjedočenja ne slagaše.
 • 57 Nekolicina se digoše za posvjedočiti lažno protiv njega govoreći:
 • 58 » Mi smo ga čuli reći: Ja ću razoriti *svetište načinjeno ljudskom rukom i, za tri dana, ja ću ga sagraditi drugim, koje neće biti načinjeno ljudskom rukom. «
 • 59 Ali, na taj isti način, oni ne bijahu složni u svojem svjedočenju.
 • 60 Veliki svećenik, ustajući u sred sabora, ispitivaše Isusa: » Ti ne odgovaraš ništa na svjedočenja koja ovi podnose protiv tebe? «
 • 61 Ali, on ostade šutjeti; on ne odgovaraše ništa. Ponovo, veliki ga svećenik ispitivaše; on mu reče: » Jesi li ti zaista *Spasitelj, Sin Boga blagoslovljenog? «
 • 62 Isus reče: » Ja to jesam, a vi ćete vidjeti *Sina čovjekovog sjedeći na desno[220] od Sve-Mogućeg i dolazećeg s oblacima nebeskim. «
 • 63 Veliki svećenik rastrga odjeću svoju[221] i reče: » Što još trebamo svjedočenja!
 • 64 Čuli ste *huljenje! Što mislite o tome? « I svi ga osudiše kao zaslužujućeg smrti.
 • 65 Nekolicina ih stade pljuvati na njega, mu prekrivati mu lice, davati mu udarce i govoriti mu: » *Prorokuj! « A sluge ga dočekaše s pljuskama.

Petar niječe Isusa[uredi]

( Mt 26.6975; Lk 22.5662; Iv 18.17, 2527)

 • 66 Dok Petar bijaše dolje, u dvorištu, stiže jedna od sluškinja *velikog svećenika.
 • 67 Videći Petra koji se grijaše, ona ga pogleda i reče mu: »Ti također bijaše s Nazarećaninom, s Isusom! «
 • 68 Ali, on zanijeka govoreći: » Ja ne znam i ne razumijem što ti hoćeš reći. « I on ode napolje iz predvorja[222].
 • 69 Sluškinja ga vidje i stade ponavljati onima koji bijahu ondje: » Onaj tamo, on je od njegovih! «
 • 70 Ali, nanovo on zanijeka. Malo poslije, oni koji bijahu ondje govoraše ponovo Petru: » Jamačno, ti si od njegovih! Potom, ti si Galilejac. «
 • 71 Ali, on stade prisezati uz kletve: » Ja ne poznajem čovjeka o kojem vi govorite! «
 • 72 Odmah, po drugi put, jedan pijetao zapjeva. A Petar se sjeti riječi koju mu Isus bijaše rekao: » Prije nego pijetao zapjeva dva puta, ti ćeš me zanijekati tri puta. « On naglo

[223] iziđe; i plakaše on.


Isus pred Pilatom[uredi]

( Mt 27.12, 1126; Lk 23.15, 1325; Iv 18.2819.16)

 • 15 1 Od jutra, *veliki svećenici držaše savjetovanje sa starješinama, pismoznancima i cijelim *Sanhedrinom. Oni svezaše Isusa, odvedoše ga i predadoše Pilatu[224].
 • 2 Pilat ga ispitivaše: » Jesi li ti kralj Židova? « Isus mu odgovori: » Ti si taj koji to kaže. «
 • 3 Veliki svećenici podnesoše protiv njega mnogo optužaba.
 • 4 Pilat ga nanovo ispitivaše: » Ti ne odgovaraš ništa? Vidi sve te optužbe koje oni podnose protiv tebe.
 • 5 Ali, Isus ne odgovori više ništa, tako da Pilat bi iznenađen.
 • 6 Na svaki blagdan, on im je oslobađao jednog zatvorenika, onog kojeg su tražili.
 • 7 A onaj kojeg su zvali Barabbas bijaše u zatvoru s pobunjenicima koji bijahu počinili jedno ubojstvo tijekom jedne pobune.
 • 8 Mnoštvo se uspne i stade iskati ono što im je on obično podjeljivao.
 • 9 Pilat im odgovori: » Hoćete li da vam oslobodim kralja Židova? «
 • 10 Jer, on vidješe da ga veliki svećenici bijahu predali iz zavisti.
 • 11 Veliki svećenici potaknuše mnoštvo da bi im on oslobodio radije Barabasa.
 • 12 Uzimajući opet riječ, Pilat im govoraše: » Što ću ja dakle učiniti s onim kojeg vi nazivate kraljem Židova? «
 • 13 Ponovo, oni zavikaše: » Razapni ga!«
 • 14 Pilat im govoraše: » Što je zla on učinio? « Oni vikaše sve jače i jače: » Razapni ga! « *15 Pilat, htijući zadovoljiti mnoštvo, oslobodi im Barabasa a, izruči on, nakon što ga je dao izbičevati[225], da bude razapet.


Isusovo kraljevstvo izvrgnuto ruglu[uredi]

( Mt 27.2731; Iv 19.23)

 • 16 Vojnici ga odvedoše u unutrašnjost palače, tj. u *pretorij. Oni pozvaše cijelu kohortu[226].
 • 17 Oni ga odjenuše purpurom[227] i staviše mu na glavu krunu od trnja koju su oni ispleli.
 • 18 I stadoše oni klicati: » Zdravo, kralju Židova! «
 • 19 Udaraše ga oni po glavi jednom trstikom, pljuvaše na njega i spuštaj ući se na koljena, klanjaše se pred njim.
 • 20 Nakon što su se nasprdali s njim, oni mu skidoše purpur i vratiše mu njegovu odjeću. Potom ga izvedoše za razapeti ga.


Isus je stavljen na križ[uredi]

( Mt 27.3344; Lk 23.2643; Iv 19.1624)

 • 21 Oni prinudiše[228] jednog prolaznika, koji dolažaše iz polja, za nositi njegov križ, Šimuna Cirenca[229], oca Aleksandra i Rufusa.
 • 22 I odvedoše ga u mjesto zvano Golgota, što znači Lubanja.
 • 23 Htjedoše mu dati vina izmiješanog s mirhom3, ali one ne uze to.
 • 24 Oni ga razapeše, i podijeliše među sobom odjeću njegovu, bacaj ući kocku za znati što će koji uzeti.
 • 25 Bijaše devet sati kad ga razapeše.
 • 26 Natpis koji je nosio razlog njegove osude bio je ovako sastavljen: » Kralj Židova. «
 • 27 S njim, oni razapeše dvojicu razbojnika[230],
 • 28 jednog njemu s desna, a drugog s lijeva[231].
 • 29 Prolaznici ga vrijeđaše klimaj ući glavom i govoreći: » Ha! Ti koji uništavaš *Svetište i ponovo ga gradiš za tri dana,
 • 30 spasi sam sebe silazeći s križa. «
 • 31 Isto, *veliki svećenici, s pismoznancima, sprdaše se između sebe: » On je spašavao druge, a ne može sam sebe spasiti!
 • 32 *Spasitelj, kralj Izraelov, nek' siđe sad s križa, da bismo mi vidjeli i da vjerujemo! « Oni koji bijahu razapeti s njim psovaše ga.


Isusova smrt[uredi]

( Mt 27.4556; Lk 23.4449; Iv 19.2830)

 • 33 U podne, biše tmine po svoj zemlji sve do tri sata.
 • 34 A u tri sata, Isus povika snažnim glasom: » Eloï, Eloï, lama sabaqthani?[232] što znači: » Moj Bože, moj Bože, zašto si me napustio. «
 • 35 Neki od onih koji bijahu ondje govoraše: » Evo ga kako zove Iliju! «
 • 36 Netko dotrča, nakvasi jednu spužvu octom[233],i pričvrstivši ju na kraj jedne trstike,
 • 37 on mu ponudi piti kazavši: » Čekajte, vidimo da li će Ilija spustiti ga odande. « Ali, ispustivši jedan snažan krik, Isus izdahnu.
 • 38 A zavjesa *Svetišta[234] se razdera na dvoje odozgo do dolje.
 • 39 Centurion[235] koji stajaše pred njim, vidjevši ga da tako bijaše izdahnuo[236], reče: » Uistinu taj čovjek bijaše Sin Božji. «
 • 40 Bijaše također žena koje gledaše s odstojanja, i među njima Marija iz Magdale, Marija majka Jakova Malog i Josipa, i Saloma,
 • 41 koje slijeđaše i služaše njega kad bijaše u Galileji, a više drugih koje bijahu uzišle s njim u Jeruzalem.


Isusovo tijelo stavljeno u grobnicu[uredi]

( Mt 27.5761; Lk 23.5056; Iv 19.3842)

 • 42 Večer već bijaše došla, i kako to bijaše dan pripremanja, tj. jednog *šabatskog bdijenja,
 • 43 jedan ugledni član savjeta[237], Josip iz Arimateje, stiže. On također čekaše *kraljevanje Božje. On imade smjelosti ući kod Pilata za izmoliti ga Isusovo tijelo.
 • 44 Pilat se iznenadi da je već mrtav. On dade dovesti centuriona i zapita ga da li bijaše mrtav otprije dugo vremena.
 • 45 I, obaviješten od centuriona, on dopusti Josipu uzeti lješ.
 • 46 Nakon što je kupio pogrebni pokrov, Josip skinu Isusa s križa i umota ga u pokrov. On ga položi u jednu grobnicu koja bijaše izdubljena u stijeni i dokotrlja jedan kamen na ulaz u grobnicu.
 • 47 Marija iz Magdale i Marija majka Josipova vidješe gdje ga bijaše položio.

U jutro prvog dana u tjednu[uredi]

( Mt 28.18; Lk 24.111; Iv 20.1)

 • 16 1 Kad *šabat bi prošao[238], Marija iz Magdale, Marija, majka Jakova i Saloma kupiše aromata za balzamirati ga.
 • 2 I u rano jutro, prvog dana u tjednu, one odoše k grobu, kad sunce već bijaše izišlo.
 • 3 One govoraše međusobno: » Tko će nam otkotrljati kamen s grobnice? «
 • 4 I podižući oči, one vidješe da kamen bijaše otkotrljan; a bijaše on veoma velik.
 • 5 Ušle u grobnicu, one vidješe sjedjeti zdesna jednog mladog čovjeka, i biše obuzete užasom.
 • 6 Ali, on im reče: » Ne strahujte. Vi tražite Isusa iz Nazareta, raspetog: on je uskrsnuo, nije on ovdje; pogledajte mjesto gdje bijaše položen.
 • 7 Već idite reći njegovim učenicima i Petru: On ide pred vama u Galileju; ondje ćete ga vidjeti, kako vam je to i rekao. «
 • 8 One iziđoše i pobjegoše daleko od groba, jer bijahu posve zbunjene i uznemirene; i ne rekoše one nikom ništa, jer se bojaše[239].

Različita ukazanja Isusova[uredi]

 • 9 Uskrsnuo ujutro prvog dana u tjednu, Isus se najprije ukaza Mariji iz Magdale, kojoj bijaše istjerao sedam *zloduha.
 • 10 Ova ode objaviti onima koji bijahu s njim i koji bijahu u žalosti i plačevima.
 • 11 Ali, čuvši govoriti da on živi i da ga ona bijaše vidjela, ovi joj ne povjerovaše.
 • 12 Poslije toga, on se prikaza pod jednim drugim vidom dvojici između njih koji putovaše u selo.
 • 13 I ovi dođoše objaviti drugima; oni ništa više, ne povjerovaše.
 • 14 Potom, on se pokaza jedanaestorici, dok bijahu za stolom, i prigovori im njihovo nepovjerenje i okorjelost *srca njihovog, jer nisu povjerovali onima koji ga bijahu vidjeli uskrsnulog.
 • 15 I reče im on: » Idite po cijelom svijetu, objavljujte *Evanđelje svim stvorenjima.
 • 16 Onaj koji bude vjerovao i bude kršten bit će i spašen, onaj koji ne vjeruje bit će osuđen.
 • 17 A evo *znakova koji će pratiti one koji budu vjerovali: u moje *ime, oni će izgoniti zloduhe, govorit će nove jezike,
 • 18 uzimat će u ruke svoje zmije, i popiju li kakav smrtonosni otrov, to im neće nanijeti nikakvog zla; oni će *polagati ruke bolesnima, a ovi će biti iscijeljeni.«
 • 19 Dakle Isus Gospod, nakon što im bijaše to izgovorio, bi uznesen u *nebo i sjede z desna Bogu.
 • 20 Što se tiče njih, oni odoše propovijedati posvuda: Gospodin sjeđaše s njima i potvrđivaše Riječ znakovima koji ga praćaše.


Evanđelje po Marku - Bilješke[uredi]

 • [124] u pustinji: drugi tekst: Ivan se pojavi, krsteći u pustinji i proglašavajući u pustinji vidjeti Mt 3.1 i bilješku.
 • [125] izručen političkim vlastima (Herodu). - tj. zatvoren. Tad je u Galileji vladao Herod Antipa s naslovom tetrarha.
 • [126] more Galilejsko: ili Genezaretsko jezero.
 • [127] opsjednut nečistim duhom: čest izraz u Evanđelju (3.11, 30; 5.2, etc) za označiti jednog demona kojem se prirpisivaše stanovite bolesti (9.20).
 • [128] nakon zalaska sunca: šabat se završavao s pojavom prvih zvijezda
 • [129] Sažalivši se: drugi tekst razdražen.
 • [130] u kući: prema 1.29 bijaše to Šimunova kuća.
 • [131] otkrili krov: krovovi palestinskih kuća bijahu od drveta i tučene zemlje.
 • [132] u poreznom uredu: Tu su se naplaćivale takse na robu kod ulaska i izlaska iz grada. Utjerivanje je bilo povjeravano privatnim osobama koje su koristile podređeni personal. Vidjeti slijedeću bilješku i Lk 19.2.
 • [133] skupljači poreza: vidjeti Lk 3.12-13. Ti utjerivači bijahu često optuživani da zloupotrebljavaju svoju poziciju da bi se obogatili.Osim toga, kompromitirani s rimskim okupatorima, oni bijahu pridruženi grješnicima, koji ne paze Mojsijev Zakon.
 • [134] pismoznanci farizejski: drugi tekst: jer oni bijahu brojni (16) i slijediše ga. A Pismoznanci farizejski videći ga da je jeo.
 • [135] Ivanovi *učenici , tj. učenici Ivana Krstitelja.
 • [136] stare mješine: nekadašnji način uskladištenja i transportiranja vina , vode ili mlijeka koristio se osuušenom i naopako okrenutom kozjom kožom i svezanim otvorima od bivših ekstremiteta.
 • [137] s Herodijancima: pristaše Heroda Antipe (4. g.pr.r.I.K. - 39 Pos.r.I.K.), vidjeti bilješku uz 1.14.
 • [138] uništiti: ili dati ga uništiti.
 • [139] na morsku obalu: vidjeti 1.16 i bilješku.
 • [140] iz Idumeje: na jugu Judeje, uključivši i Hebron; iz Tira i Sidona: fenicijski gradovi na sjeveru, na sredozemnoj obali.
 • [141] Nečisti duhovi:vidjeti bilješku i 1.23.
 • [142] sinovi grmljavine: o posebnoj upotrebi izraza sinovi (od) vidjeti 1 Sol 5.5 i bilješku.
 • [143] zelot: religiozna stranka koja je pothranjivala nasilje protiv vanjskih i unutarnjih neprijatelja Izraelovih.
 • [144] Juda Iškariot: Tumačenje ovog nadimka je diskutabilno. u Iv 6.71; 13.26, to je nadimak Judinog oca.
 • [145] Isus dođe u kuću vidjeti 1.23.i bilješku.
 • [146] Belzebul: ime demonskog princa. Vidjeti 2 Krlj 1.2-16.
 • [147] na rubu mora: vidjeti 1.16 i bilješku.
 • [148] Vi još ne vjerujete?: drugi tekst: Kako to da vi još ne vjerujete?
 • [149] u zemlju gerazenijansku: Marko vjerojatno označava kraj uz Genezaretsko jezero.
 • [150] opsjednut nečistim duhom: vidjeti 1.23 i bilješku d.
 • [151] iz grobova.: najčeš će pripremljenih u prirodnim pećinama ili iskopanim u stijenama.
 • [152] Legija velika rimska vojna postrojba od oko 6.000 ljudi.
 • [153] krdo svinja: Prema Lv 11.7,; Dt 14.8, svinja bijaše držana nečistom životinjom i zabranjena za jelo. Taj detalj upućuje da se to događa u zemlji pogana.
 • [154] u more: vidjeti 1.16 i bilješku.
 • [155] opsjednutog,: vidjeti 1.32 i bilješku f.
 • [156] po Dekapolu autonomna grupa od 10 gradova sjeveroistočno od genezaretskog jezera.
 • [157] Talitha qoum: na aramejskom, jeziku kojim su Židovi govorili u Isusovo vrijeme.
 • [158] ovlaštenje nad nečistim duhovima: vidjeti 1.23 i bilješku.
 • [159] otresite prašinu: Vidjeti Ak 13.51 i 18.6: to je gesta raskida. Ona znači da poslani ne duguje više ništa dotičnim osobama, čak ni prašinu njihovog grada koja bi mogla ostati na njegovoj obući.
 • [160] Kralj Herod: Herod Antipa Vidjeti bilješku uz Mk 1.14.
 • [161] Ilija: Vidjeti Ml 3.23. židovi, suvremenici Isusovi referirali su se na taj tekst za čekati povratak proroka Ilije (Eli )kao preteču Mesiji (Spasitelju)
 • [162] žene njegovog brata Filipa: tj. Heroda Filipa (koji živješe u Rimu); ne treba ga zamijeniti s Filipom tetrarhom koji vladaše u Cezareji Filipovoj (8.27).
 • [163] dvanaest korpi: radi se o korpama od bekve u kojima su židovi transportirali svoju popudbinu.
 • [164] na sred mora,: vidjeti Mk 1.16 i bilješku.
 • [165] u Genezaretu: plodna ravnica jugo-istočno od Kafarnauma.
 • [166] na njegovoj odjeći: Pobožni židovi nosiše jednu resu na svojoj odjeći (Br 15.38-41), opskrbljenu jednim purpurnim koncem što je podsjećalo na zapovijedi Božje. Taj detalj objašnjava obožavanje čiji predmet bijaše ta resa. (Mt 9.20; Lk 8.44).
 • [167] nisu oprali: ne radi se o higijeni već o pridrža-vanju rituala.
 • [168] predaji od starih: skup komentara Mojsijeva Zakona, prenese oralnim putem u rabinskim školama; oni bijahu kasnije utvrđeni u Mišni, potom u Talmudu.
 • [169] korban: aramejska riječ koja znači prinos, time i prinos Bogu (Mt 15.6). Sin nije trebao pomagati oca i majku ako je obećao dati riznici templa ono što je bilo njima potrebno za pomoć.
 • [170] čini nečistim: Nekoliko rukopisa ovdje dodaje: Ako netko ima uši za slušati, nek' čuje ( riječi posuđene u 4.9; vidjeti također 4.23).
 • [171] na područje Tira: vidjeti 3.8 i bilješku.
 • [172] nečistog duha: vidjeti 1.23 i bilješku.
 • [173] Siro-feničanka: pripadnica stare fenicijske populacije, u rimskoj provinciji Sirije. Vidjeti također Mt 15.22 i bilješku.
 • [174] Dekapol: vidjeti 5.20 i bilješku.
 • [175] Effata: aramejski jezik.
 • [176] opruži po zemlji: uobičajeni položaj tijela, u ono vrijeme, pri objedu.
 • [177] oblast Dalmanute: nepoznato mjesto.
 • [178] u susjedstvu Filipove Cezareje: grad kod izvora Jordana, utemeljen od Filipa Heroda. Danas Banijas.
 • [179] bjelilac: francuski tekst ovdje ima izraz le foulon: što označava onoga koji radi s jednom vrstom valjka za pranje, kao što još ima takvih mlinova za pranje u nekim krajevima Hrvatske, i trebalo bi prevesti s valjar ili valjač, tj. onaj koji valja.
 • [180] nijemog duha: bolest je imala za posljedicu spriječiti dijete da nauči govoriti; vidjeti 1.23 i bilješku.
 • [181] da nas ne slijedi: Prema 1.18; 6.1; 8.34, etc slijediti Isusa pripada učeniku. Čovjek o kome je riječ nije bio član grupe učenika.
 • [182] prouzrokuje pad: dtrugi prevode tko sablazni, tj. tko podigne prepreku ili zamku postavi za vjeru.
 • [183] u život: tj. u vječni život.
 • [184] ne gasi: neki rukopisi dodaju retke 44 i 46: gdje crv ne umire i vatra se ne gasi. Vidjeti r. 48. To je jedan citat, prilično slobodan, Iz 66.24.
 • [185] posoljen u vatri: ili za vatru ili još vatrom.
 • [186] samo jedno tijelo ili jedno biće.
 • [187] na žao nikome: te riječi ne postoje u dekalogu i odsutne su iz paralalnog pasaža kod Matije i Luke.
 • [188] bičevati ga: uz pomoć biča s više uzica opremljenih šiljcima.
 • [189] Rabbuni: aramejski Moj Učitelju!
 • [190] Betfageja selo smješteno na istočnom obronku Maslinske gore, nekoliko km od Jeruzalema. Betanija: selo susjedno Betfageji. Maslinska gora: brdo istočno od Jeruzalema, odvojeno od grada dolinom Cedrona.
 • [191] smjesta vratiti: drugi tekst on (vlasnik) poslat će ga smjesta.
 • [192] na put: kao u 2Krlj 9.13 radi se o jednoj vrsti počasnog tepiha.
 • [193] Hosana: Na aramejskom uzvik izveden iz Ps 118.25, gotovo ekvivalentan Salava Bogu!«
 • [194] Templ: tj. u jednom od dvorišta Templa otvorenom poganima. Mjenjači su omogućavali židovima došlim iz inozemstva promlijeniti novac za kupiti milodar ili platiti namet Templu.
 • [195] bilo što da je to: tuda se moglo prolaziti kao prečicom između grada i Maslinske gore.
 • [196] iz grada: ili kad je došla večer Isus i njegovi učenici izlaziše iz grada.
 • [197] Rabbi: aramejski Učitelju!
 • [198] vaše grijehe oprosti: nekoliki rukopisi ovdje dodaju, prema Mt 6.15: 26 ali ako vi ne oprostite, ni vaš Otac nebeski neće vama vaše grijehe oprostiti.
 • {{Refa|199} } duge molitve za izliku ili za prikriti to.
 • [200] santima: tekst ovdje spominje dva leptona, najmanji sitni novac tada u opticaju, drugi tekst spominje kvadrant radi grčko-rimskih čitatelja, što nije posve jednako, ali u oba slučaja radi se o najsitnijim novčićima.
 • [201] Malinskoj gori: vidjeti bilješku uz Mk 11.1.
 • [202] Lažni spasitelji: vidjeti Akt 5.36-37.
 • [203] s četiriju vjetrova: četiri glavne strane svijeta. R. 27 kombinira više odlomaka iz SZ: Dt 30.4; Za 2.10. Provj. Ne 1.9; Ez 37.9.
 • [204] u Betaniji: vidjeti Mk 11.1 i bilješku.
 • [205] za stolom: tad se za stolom zauzimao položaj opružajući se sa strane uz stol, na antički način.
 • [206] od narda: radi se o ekstraktu jedne biljke pod-rijetlom sa sjevera Indije.
 • [207] za pogreb: židovski pogrebni običaji iz tog vremena obuhvaćali su jedno balzamiranje vršeno uz pomoć mirisa i masti (mirišljivih).
 • [208] Juda Iskariot: Vidjeti 3.19 i bilješku
 • [209] u pladanj: gosti su jeli izravno iz zajedničke zdjele.
 • [210] otpjevali psalme: Psalmi 115-118 bijahu pjevani nakon pashalne večere.
 • [211] na Maslinsku goru: vidjeti Mk 11.1 i bilješku.
 • [212] Svi ćete vi pasti: drugi prijevod bit ćete sablažnjeni; vidjeti Mk 9.42 i bilješku.
 • [213] Getsemani: na aramejskom tijesak za ulje.
 • [214] Moja je duša ili ja, moja cijela osoba.
 • [215] Abba: Vidjeti Rm 8.15 i bilješku.
 • [216] odmorite se: ili Spavajte i odmarajte se!
 • [217] Rabbi!: vidjeti Mk 11.21 i bilješku.
 • [218] razbojnika: vidjeti Mk 12.27 i bilješku.
 • [219] Vidjeti He 1.3 i bilješku.
 • [220] rastrga odjeću svoju: Prema Stv 37.29, 34; Br 14.6; 2 S 13.31, etc., to je simbolična gesta koja izražava užasavanje i tugu.
 • [221] i ode napolje iz predvorja: nekoliko rukopisa dodaje: a jedan pijetao zapjeva.
 • [222] naglo: dvoji se o smislu grčkog termina. Drugi prijevodi: on poče plakati; ili pokrivajući si (glavu?)On zaplaka; ili misleći na to on zaplaka.
 • [223] predadoše Pilatu: Poncije Pilat je bio rimski upravitelj (guverner) Judeje 26-36 g. I.Kr.
 • [224] dao izbičevati: vidjeti Mk 10.34 i bilješku.
 • [225] cijelu kohortu: rimska vojna jedinica od 600 ljudi.
 • [226] odjenuše purpurom: specijalna tinktura rezervirana kraljevima i važnim osobama; u širem smislu termin označava odjeću obojenu purpurom.
 • [227] Osuđenik je sam morao nositi svoj križ sve do mjesta egzekucije.
 • [228] Cirena: na sjeverno-afričkoj obali. Vidjeti Akt 2.10; 11.20.
 • [229] s mirhom: omamljujuće pićiie koje se davalo, prema židovskim obišajima, osuđenicima.
 • [230] dvojicu razbojnika: vjerojatno revolucionari (ze-loti); vidjeti 15.7 i bilješku uz 3.18.
 • [231] drugog s lijeva: neki rukopisi ovdje dodaju, prema Lk 22.37: I bi ispunjeno Pismo, koje kaže: on bi ubrojan među zločince (Citat iz Iz 53.12).
 • [232] Eloï, Eloï, lama sabaqthani?: citat na aramejskom iz Ps 22.1.
 • [233] octom: bio je to sastavni dio pića rimskih vojnika.
 • [234] zavjesa Svetišta: Vidjeti Izl 36.35: ta zavjesa zatvaraše ulaz u Svetište, najpovučeniji dio Templa i mjesto par exellence naeočnosti Božje.
 • [235] Centurion: časnik rimske vojske koji zapovjedaše postrojbom od 100 ljudi, (satnik, stotnik).
 • [236] izdahnuo: drugi tekst: da bijaše izdahnuo kriknuvši tako. Uobičajeno razapeti je umirao gušenjem.
 • [237] član savjeta: ili Sanhedrin. Rimljani se nisu bavili ukopavanjem osuđenih,ali Zakon (Dt 21.22-23) je zahtijevao da pogubljenici budu ukopani prije zalaska sunca.
 • [238]*šabat bi prošao: Poslije zalaska sunca (vidjeti bilješku uz 1.32). za balzamirati ga: vidjeti Mk 14.8 i bilješku.
 • [239] jer se bojaše:prema najboljim rukopisima Markovo Evanđelje završava se na ovom mjestu.