Prijeđi na sadržaj

Pavlova poslanica Filemonu

Izvor: Wikizvor
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Pavlova poslanica FilemonuPavao se obraća Filomenu

[uredi]
 • 1 1 Pavao, uznik Isusa Krista[1002], i Timotej, brat, Filomenu, našem ljubljenom suradniku
 • 2 i Apiji, našoj sestri, i Arhipu, našem sudrugu po oružju, i crkvi koja se skuplja u tvojoj kući.
 • 3 Vama milost i mir, sa strane Boga našeg Oca i Gospodina Isusa Krista


Ljubav i vjera Filomenova

[uredi]
 • 4 Zahvaljujem svom Bogu stalno te se spominjući u molitvama svojim
 • 5 jer, čuo sam govoriti o ljubavi i vjeri koje ti imaš za Gospodina Isusa i u prilog svim *svetima[103].
 • 6 Nek' tvoje sudioništvo u vjeri bude plodotvorno: obznanjuj dakle svako dobro koje smo mogli ispuniti za Isusovu stvar.
 • 7 Velika radost i utjeha su mi donesene: tvojom ljubavlju, brate, ti si okrijepio srce svetima.

Prijam koji Filomen duguje Onezimu

[uredi]
 • 8 Također, iako imam, u Kristu, svu slobodu propisati tvoju zadaću,
 • 9 milije mi je u ime ljubavi uputiti tebi jednu molbu. Da, ja Pavao, koji sam jedan starac, ja koji sam sada uznik Isusa Krista,
 • 10 ja te molim za svoje dijete, ono koje sam porodio u zatvoru, Onezima[1004],
 • 11 koji ti nekada bio je nekoristan i koji, sada, koristan nam je, tebi kao i meni.
 • 12 Ja ti ga nanovo šaljem, njega koji je kao moje vlastito srce[1005].
 • 13 Ja bih ga rado čuvao uz sebe, da mi služi na tvom mjestu, u zatvoru gdje sam zbog *Evanđelja;
 • 14 ali, ja nisam ništa htio učiniti bez tvog pristanka, da dobročinstvo ne bi imalo izgled prinude, već da dođe s tvoje dobre volje.
 • 15 Možda Onezim nije bio na dugo vremena od tebe odvojen do li da ti bude vraćen za vječnost,
 • 16 ne više kao rob, već više no rob: jedan ljubljeni brat; on to toliko za mene, koliko li će više biti to za tebe, koliko kao čovjek, toliko kao krščanin.
 • 17 Ako me ti, dakle, držiš za brata u vjeri, primi njega kao da to bijah ja.
 • 18 I ako ti je što skrivio ili ako je nešto dužan spram tebe, stavi to na moj račun.
 • 19 - To sam ja, Pavao, koji ovo piše svojom vlastitom rukom: ja sam taj koji će platiti… I nisam ja taj koji te podsjeća da i ti takoder imaš jedan dug spram mene, a to si ti sam!
 • 20 Hajde, brate, učini mi uslugu u Gospodinu; daj mom srcu njegovu okrjepu u Kristu!
 • 21 Ovo ti pišam pouzdavajući se u tvoju poslušnost: ja znam da ćeš ti učiniti još više nego što ti ja kažem.


Završne preporuke i pozdravi

[uredi]
 • 22 U isto vrijeme, pripremi meni jedan smještaj: nadam se, naime, zahvaljujući vašim molitvama, vama biti dan natrag.
 • 23 Epafraz, moj sudrug iz uzništva u Isusu Kristu, pozdravlja te,
 • 24 kao i Marko, Aristark, Demas i Luka, moji suradnici.
 • 25 Milost Gospodina Isusa Krista s vama.


Bilješke uz Pavlova poslanica Filomenu

[uredi]
 • [1002]uznik Isusa Krista: Pavao je u zatvoru (r. 13, 22, 23), ali za službu Kristovu (r. 13).
 • [1003]u prilog svim *svetima: vidjeti Rm 1.7 i bilješku.
 • [1004]rodio: tj. rodio u vjeri, postao krščaninom, zahvaljujući Pavlu. Vidjeti 1Kor 4.5 - Onezim: rob koji je pobjegao svom vlasniku Filomenu; njegovo ime znači Korisni, i čini jednu igru riječima.
 • [1005]kao moje vlastito srce: drugi tekst: šaljem ti njega, a ti, primi ga kao moje vlastito srce.