Druga Pavlova poslanica Timoteju

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Druga Pavlova poslanica TimotejuPavao se obraća Timoteju Druga Timoteju[uredi]

 • 1 1 Pavao, *apostol Krista Isusa, po volji Boga, prema obećanju *života koji je u Kristu Isusu,
 • 2 Timoteju, mom ljubljenom djetetu: milost, milosrđe, mir sa strane Boga Oca i Krista Isusa, našeg Gospodina.


Zahvalnost spram Boga[uredi]

 • 3 Pun sam zahvalnosti spram Boga, kojeg služim slijedom predaka svojih[981] jedne *čiste savjesti, kad neprekidno, noć i dan, spominjem tebe u molitvama svojim.
 • 4 Sjećajući se suza tvojih[982], imam veoma živu želju ponovo te vidjeti, da bih bio ispunjen radošću.
 • 5 Prizivam sjećanje iskrene vjere koja je u tebi, vjere koja stanovaše najprije u Loizi, tvojoj baki i u Euniki, tvojoj majci, i koja, uvjeren sam u to, stoji također i u tebi.

Trpi sa mnom za Evanđelje[uredi]

 • 6 Zato te ja podsjećam da oživiš dar Božji koji je u tebi otkad sam ti ja *položio ruke.
 • 7 Jer, nije to jedan duh straha koji nam je Bog dao, već jedan duh snage, ljubavi i vladanja sobom.
 • 8 Ne stidi se dakle, svjedočiti našem Gospodinu i ne stidi se mene, uznika za njega[983]. Već trpi sa mnom za *Evanđelje, računajući i na moć Boga,
 • 9 koji nas je spasio i pozvao jednim svetim pozivom, ne na temelju naših djela, već na temelju svojeg vlastitog nacrta i svoje milosti. Ta milost, koja nam bijaše bila dana prije vječnih vremena u Kristu Isusu,
 • 10 bila je iskazana sada pojavljivanjem našeg Spasitelja. On je taj koji je uništio smrt i zasjao *životom i besmrtnošću putem Evanđelja
 • 11 za koje sam bio, ja, postavljen teklićem, *apostolom i učiteljem.
 • 12 Evo zašto ja podnosim te patnje. Ali, ja nemam srama, jer ja znam u kome je moja vjera i imam pouzdanje da on ima moć čuvati baštinu koja mi je povjerena sve do onoga *Dana.
 • 13 Uzmi za uzor svete riječi koje si čuo od mene, u vjeri i ljubavi koje su u Kristu Isusu.
 • 14 Čuvaj dobro baštinu po Svetom Duhu koji stanuje u nama.

Vjernost Onezifora i njegove obitelji[uredi]

 • 15 Ti to znaš, svi oni iz Azije su me napustili, među ostalima Figel i Hermogen.
 • 16 Nek' Gospodin izlije svoje milosrđe na Oneziforovu obitelj, jer, on me često okrjepljivao nije se stidio mojih lanaca.
 • 17 Naprotiv, on svog dolaska u Rim, on me revno tražio i našao.
 • 18 Nek' mu Gospodin dadne naći milosrđe kod Gospodina u onaj *Dan. A i sve usluge koje mi je učinio, ti ih poznaješ bolje no itko.


Jedan Kristov vojnik[uredi]

 • 2 1 Ti dakle, dijete moje, jačaj se u milosti koja je u Kristu Isusu.
 • 2 Ono što si naučio od mene u nazočnosti brojnih svjedoka[984], povjeravaj to pouzdanim ljudima koji će i sami biti sposobni poučiti još drugih.
 • 3 Preuzmi svoj dio patnje[985] kao dobri vojnik Krista Isusa.
 • 4 Nitko, obvezuj ući se za vojsku, ne zapetljava se poslovima građanskog života ako hoće dati zadovoljštinu onome koji ga je unovačio.
 • 5 I isto, u sportskoj borbi, atlet ne prima krune[986] osim ako se borio po pravilima.
 • 6 Poljoprivredniku najprije treba pripasti njegov dio plodova.
 • 7 Shvati ovo što ti govorim. O ostalom, Gospodin će ti dati razumjeti sve to.

Sjeti se da je Isus uskrsnuo[uredi]

 • 8 Sjeti se Isusa Krista
uskrslog između mrtvih ,
poteklog iz roda Davidova,
prema *Evanđelju koje ja
naviještam
 • 9 i za koje trpim čak i biti okovan u lance kao kakav zločinac. Ali, riječ Božja nije okovana
u lance!
 • 10 Zato ja podnosim sve zbog izabranih, da i oni također dobiju spasenje, koje je u Kristu Isusu, sa slavom vječnom.
 • 11 Ona je dostojna povjerenja, ta riječ:
Ako mi umiremo s njom,
s njom ćemo i živjeti.
 • 12 Ako mi trpimo s njom[987],
s njom ćemo i vladati.
Ako mi nju zaniječemo,
i ona će nas također zanijekati.
 • 13 Ako smo mi njoj nevjerni,
ona ostaje vjerna,
jer, ona ne može sama sebe
zanijekati.

Jedan radnik koji nema zašto crvenjeti[uredi]

 • 14 Sve ovo, podsjećaj to, potvrđuj ući pred Bogom da treba izbjegavati svađe riječima: one ne služe ničemu, osim za izgubiti one koji ih slušaju.
 • 15 Potrudi se predstaviti sebe Bogu kao jedan prokušan čovjek, jedan radnik koji nema zašto crvenjeti, koji s pravom raspolaže riječima istine.
 • 16 Glede bezbožnih brbljarija, izbjegavaj ih. Oni koji im se predaju, naime, nastavit će u bezbožništvu;
 • 17 njihova je riječ kao jedna trulež koja se širi. Takvi su Himenej i Filetos.
 • 18 Oni su se odstranile od istine tvrdeći da uskrsnuće već se dogodilo; oni tako obaraju vjeru mnogima.


Temelj postavljen od Boga[uredi]

 • 19 Ipak, čvrsti temelj postavljen od Boga opstaje. On za pečat ima ovu riječ:
Gospodin poznaje svoje
i još:
Da se udalji od nepravednosti,
tko god zaziva *ime Gospodinovo.
 • 20 U jednoj velikoj kući, nema posuđa samo od zlata i srebra, već i od drveta i gline. Jedni su za otmjenu upotrebu, druge za svakodnevnu.
 • 21 Onaj koji se *očisti od svojih prljavština, bit će plemenita posuda, *posvećena, korisna Gospodaru, koja pripada dobrom djelu.


Jedan sluga Gospodinov[uredi]

 • 22 Bježi od strasti mladosti, istražuj pravednost, vjeru, ljubav, mir s onima koji, *srcem čistim zazivaju Gospodina.
 • 23 Ali, isprazne i glupe razmirice, njih izbjegavaj. Ti znaš da one izrode se u svađe.
 • 24 A, jedan sluga Gospodinov ne treba se svađati, već biti prijazanprema svima, sposoban poučavati, podnoseći neugodnosti.
 • 25 S blagošću on treba poučavati osporavatee: tko zna neće li Bog njima dati da se obrate za spoznati istinu,
 • 26 da se vrate sami sebi oslobađajući se *đavolovih mreža koje ih drže zarobljene i pokorne njegovoj volji?


Teškoće posljednjih vremena[uredi]

 • 3 1 Znaj ovo dobro: u posljednjim danima naići će teška vremena.
 • 2 Ljudi, naime, bit će sebični, lakomi na dobitak, razmetljivci, oholi, *hulitelji, nepokorni roditeljima, nezahvalnbici, svetogrnici,
 • 3 bez srca, neumoljivi, krivokletnici, surovi, neprijatelji dobru,
 • 4 izdajnici, naprasiti, zaslijepljeni ohološću, prijatelji užitaka prije no prijatelji Bogu;
 • 5 čuvat će izgled pobožnosti, ali će joj zanijekati moć. Okreni se također i od tih ljudi!
 • 6 Jer, oni su od njihovih, onih koje sebi uvode u kuće i hvataju u svoje mreže ženice natovarene grijesima, ponesene svim vrstama žudnji,
 • 7 uvijek u učenju, a nikad sposobni stoć do spoznaje istine.
 • 8 Isto kao što su se Janes i Jambres[988] suprotstavili Mojsiju, tako se i ti ljudi suprotstavljaju istini; to su ljudi izopačenog duha, nedosljedne vjere[989].
 • 9 Ali, oni neće dalje napredovati, jer njihova ludost postat će očigledna svima, kao što to postade i ona u one dvojice.

Ali ti, ostani postojan[uredi]

 • 10 Ali ti, ti si me slijedio gorljivo u poučavanju, ponašanju, naumima, vjeri, strpljivosti, ljubavi, ustrajnosti,
 • 11 progonima, patnjama koje sam ja upoznao u Antiohiji[990], Ikoniumu, Listri. Koje li sam ja progone pretrpio! I iz svega me Gospodin izbavio!
 • 12 Uostalom, svi oni koji hoće živjeti s pobožnošću u Kristu Isusu bit će proganjani.
 • 13 Glede loših ljudi i varalica, oni će napredovati u zlu, varajući druge i varajući i same sebe.
 • 14 Ali ti, ostani postojan u onome što si naučio i prihvati kao izvjesno: ti znaš od koga si to naučio.
 • 15 Od svojeg ranog djetinjstva ti poznaješ Sveta Pisma; ona imaju moć priopćiti tebi mudrost koja vodi u spasenje putem vjere koja je u Kristu Isusu;
 • 16 Svako pismo je nadahnuto Bogom[991] i korisno za poučavati, opovrgnuti, popraviti, za odgojiti u pravednosti,
 • 17 da čovjek Božji bude ispunjen, opremljen za svako dobro djelo.

Proglašavanje Riječi[uredi]

 • 4 1 Ja te zaklinjem u nazočnosti Boga i Krista Isusa, koji će doći suditi živima i mrtvima, u ime njegovog pojavljivanja i njegove *vladavine:
 • 2 proglašavaj Riječ, ustrajavaj u zgodno i nezgodno vrijeme, prijeti, nagovaraja, uvijek strpljiv i brižan u poučavanju.
 • 3 Doći će vrijeme, naime, kad stanoviti neće više podnositi najzdraviju nauku, već, po volji svojih vlastitih želja i svog svrbećeg uha, okruživat će se mnogižinom učitelja.
 • 4 Oni će okretati svoje uši od istine, prema izmišljotinama oni će se okretati.
 • 5 Ali ti međutim, budi suzdržljiv u svim stvarima, podnosi patnju, obavljaj djelo *evanđeliste, ispuni svoje *služništvo.

Ja sam završio svoju trku, sačuvao sam vjeru[uredi]

 • 6 Za mene, evo ja sam već ponuđen u libaciju[992] i vrijeme mog odlaska[993] je stiglo.
 • 7 Ja sam bojevao lijepi boj, završio sam svoju utrku, sačuvao sam vjeru.
 • 8 Od sada pripravljena mi je kruna pravednosti koju će mi za uzvrat dati Gospodin, u onaj *Dan, on pravedni sudac; i ne samo meni, već svima onima koji budu voljeli njegovo pojavljivanje.

Osobne novosti i preporuke[uredi]

 • 9 Trudi se doći pridružiti mi se što brže.
 • 10 Jer, Demas me napustio za ljubav nazočnog svijeta. On je otišao u Solun, Krescencije za Galaciju, Tit u Dalmaciju.
 • 11 Luka je jedini sa mnom. Uzmi Marka i dovedi ga sa sobom, on mi je dragocijen za *služenje.
 • 12 Poslao sam Tihika u Efez.
 • 13 Ogrtač koji sam stavio u Troadi kod Karposa, donesi ga u dolasku, kao i knjige, naročito pergamente.
 • 14 Aleksandar, livac pokazao je mnogo opakosti spram mene. Gospodin će mu vratiti prema djelima njegovim.
 • 15 Ti također, pazi se njega, jer je žestoko suprotstavljen našim riječima.
 • 16 Prvi put kad sam ja iznio svoju obranu, nitko mi nije pomagao, svi su me napustili. Nek' im to ne bude uzeto za zlo.
 • 17 Gospodin, on, pomogao mi je; ogrnuo me snagom, da putem mene poruka bude potpuno proglašena i da bude saslušna od svih *pogana. I ja sam bio oslobođen lavljih čeljusti!
 • 18 Gospodin će me izbaviti svakog izopačenog poduzeća i spasiti me za svoje *Kraljevstvo nebesko. Njemu slava u *vijeke vjekova! *Amen.


Pozdravi[uredi]

 • 19 Pozdravi Prisku i Akvilu, kao i Oneziforovu obitelj.
 • 20 Erast je ostao u Korintu. Ja sam Trofima ostavio bolesnog u Miletu.
 • 21 Potrudi se doći prije zime. Imaš pozdrav od Eubula, Pudencija, Lina, Klaudija i sve braće.
 • 22 Gospodin budi s tvojim duhom. Milost budi s vama svima.


Bilješke uz Druga Pavlova poslanica Timoteju[uredi]

Pavlovi preci bijahu židovi praktikanti, što govori o nadovezivanju krščanstva na židovstvo.

 • [982]Sjećajući se suza tvojih: Vidjeti 1Tm 1.3, Pavao aludira na tugu iskazanu od Timoteja kad ga apostol trebaše ostaviti u Efezu.
 • [983]uznika za njega: prema 2Tm Pavao je u rimskom zatvoru.
 • [984]u nazočnosti brojnih svjedoka ili posredništvom brojnih svjedoka; radilo bi se tada o ljudima koji su bili svjedoci Evanđelju kod Timoteja.
 • [985]Preuzmi svoj dio patnje ili trpi sa mnom.
 • [986]atlet ne prima krune: vidjeti F 4.1 i bilješku.
 • [987]s njom ili ako ustrajavamo s njom.
 • [988]Janes i Jambres bijahu imena iz židovske tradicije davana egipatskim čarobnjacima spominjanim u Izl 7.11, 22, etc.
 • [989]nedosljedne vjere ili oni će biti prokleti u onome što se tiče vjere.
 • [990]Antiohiji u Pizidiji (Akt 13-14).
 • [991]nadahnuto Bogom ili svako pismo nadahnuto Bogom korisno je.
 • [992]u libaciju: vidjeti F 2.17 i bilješku.
 • [993] vrijeme mog odlaska je stiglo:ova slika aludira na lađu koja napušta luku, što povezano s prethodnom slikom libacije podsjeća na napuštanje života.