Druga Pavlova poslanica Korinćanima

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Druga Pavlova poslanica Korinćanima


Naslov i pozdrav[uredi]

 • 1 1 Pavao, *apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i brat Timotej, crkvi Božjoj koja je u Korintu[805] kao i svim svetima koji se nalaze u cijeloj Ahaji[806].
 • 2 Vama, milost i mir od Boga našeg oca i Gospodina Isusa Krista.


Utješeni da bi mogli tješiti[uredi]

 • 3 Blagoslovljen budi Bog, Otac našeg Gospodina Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe;
 • 4 on nas tješi u svim našim nevoljama, da mi možemo utješiti sve one koji su u nevolji, utjehom koju primamo od Boga.
 • 5 Isto, naime, kao što patnje Kristove obiluju za nas, isto, po Kristu, obiluje i naša utjeha.
 • 6 Jesmo li u teškoćama? To je za vašu utjehu i vaš spas. Jesmo li utješeni? To je za vašu utjehu koja vam daje podnijeti iste patnje koje mi također podnosimo.
 • 7 I naša nada glede vas postojana je: mi znamo da, dijeleći naše patnje, vi također dijelite i našu utjehu.
 • 8 Jer, mi nećemo, Braćo, vas ostaviti u neznanju: nevolja koju smo doživjeli u Aziji[807] krajnje nas je opteretila, preko naših snaga, do te točke da smo strijepili i za život.
 • 9 Da, mi bijasmo prihvatili sami u sebi odluku o našoj smrti. Tako naše povjerenje se ne mogaše temeljiti na nama samima već na Bogu koji uskrsava iz mrtvih.
 • 10 On je taj koji nas je oteo jednoj takvoj smrti i koji će nas njoj oteti; u njega smo mi stavili pouzdanje: on će nas njoj opet oteti.
 • 11 Vi surađujete također svojom molitvom za nas; tako ta milost, koju ćemo dobiti posredovanjem jednog velikog broja osoba, postat će za mnoge čin milosti u našu korist.

Zašto Pavao odgađa svoju posjetu[uredi]

 • 12 Jer, predmet našeg ponosa jest ovo svjedočenje o našoj savjesnosti: mi smo se ponašali u svijetu, i posebno prema vama s jednostavnošću i iskrenošću[808] Božjom, ne s mudrošću ljudskom, već po milosti Božjoj.
 • 13 Mi vam ne pišemo ništa drugo, do, naime ono, što vi čitate i razumijete. Ali, ja se nadam da ćete vi u potpunosti razumjeti
 • 14 budući da ste nas vi djelomice razumjeli: mi smo vaš razlog ponosa, kao što ste vi naš u *Dan Gospodina Isusa.
 • 15 I u tom uvjerenju, ja sam htio proći najprije kod vas za dobiti jednu drugu milost[809]
 • 16 potom, od vas, doći u Makedoniju, i najzad vratiti se iz Makedonije[810] kod vas, da biste vi učinili sve potrebno za moje putovanje u Judeju.
 • 17 Donoseći tu odluku, jesam li bio lakomislen? Ili, jesu li moji naumi samo ljudski, na način na koji bi bilo u meni i Da i Ne?
 • 18 Bog mi je jamac: Naša riječ za vas nije Da i Ne.
 • 19 Jer, Sin Božji, Krist Isus kojeg smo proglasili kod vas, ja, Silvan[811] i Timotej, nije bio " Da " i " Ne ", već on nikad nije bio do "Da!"
 • 20 I sva obećanja Božja našla su svoje Da u njegovoj osobi. Također, da li je to po njemu što mi govorimo: *Amen Bogu za njegovu slavu.
 • 21 Onaj koji je nas učvrstio s vama u Kristu i koji nam daje *pomazanje, to je Bog,
 • 22 On koji nas je označio svojim pečatom i stavio u naša srca zaloge Duha.
 • 23 Ja uzimam Boga za svjedoka mom životu: to je za vama prištedjeti što nisam došao ponovo u Korint.
 • 24 Nije to da vam gospodarimo vjerom vašom, već surađujemo u vašoj radosti jer, za vjeru, vi stojite dobro.
 • 2 1 Ja sam odlučio ovako: ja se neću vraćati u žalosti kod vas.
 • 2 ako, naime, ja vam uzrokujem žalost, tko će meni dati radost, ako ne onaj koga ja budem ožalostio?
 • 3 To je bio cilj mojeg pisma[812], izbjeći da dolazeći, ja ne iskusim žalost sa strane onih koji bi mi trebali dati radost. Ja sam uvjeren, u onome što se tiče vas, da je moja radost također i vaša, svih vas;
 • 4 također je li to u punoj tegobi i stegnuta srca da sam vam ja pisao u suzama, ne za vas ožalostiti, već da biste vi znali preobilnu ljubav koju vam donosim.


Pavao oprašta onome tko ga uvrijedi[uredi]

 • 5 Ako je netko[813] nanio teškoću, nije meni, već u jednoj stanovitoj mjeri, ne pretjerujemo ništa, vama svima.
 • 6 Za jednog takvom čovjeka, dovoljno je srama naneseno po zajednici;
 • 7 zato, naprotiv, radije mu iskažite zahvalnost i utješite ga, da ne propadne u jednoj pretjeranoj žalosti.
 • 8 Također, ja vas obvezujem da načinite dokaz ljubavi prema njemu,
 • 9 jer, pišući vama, moj cilj bijaše potpuna pokornost.
 • 10 Kome vi opraštate, ja također praštam! Ako ja, opraštam u mjeri u kojoj sam imao to učiniti, bijaše to za vas, pod pogledom Krista,
 • 11 da mi ne budemo obmanuti od *Sotone. Jer, mi ne znamo njegove namjere.


Zabrinutost, po tome olakšanje Pavlov[uredi]

 • 12 Ja tada stigoh u Troadu za ondje propovijedati *Evanđelje Kristovo, pa iako mi je Gospodin širom otvorio vrata,
 • 13 ja ne imah srca u spokoju, jer ne nađoh Tita, brata svog. Ja se dakle, rastadoh od njih i pođoh u Makedoniju.
 • 14 Hvala budi Bogu koji, po Kristu, nas sve vrijeme vodi u njegovom slavlju i koji, po nama, prosipa u svakom mjestu miomiris saznanja.
 • 15 U stvari, mi smo za Boga dobar miris Kristov, za one koji se spašavaju i one koji propadaj;
 • 16 za jedne, miris smrti koji vodi u smrt, za druge miris života, koji vodi u *život. I tko je na visini jednog takvog poslanstva?
 • 17 Mi nismo, naime kao toliko drugih koji trže riječju Božjom; to s iskrenošću, to je od Boga, pred licem Božje, u Kristu, što mi govorimo.


Služenje jednom novom savezu[uredi]

 • 3 1 Hoćemo li ponovo mi sami sebe preporučivati? Ili pak imamo potrebu kao izvjesni, za pismima preporučivanja za vas, ili s vaše strane?
 • 2 Naše pismo, to ste vi, pismo upisano u našim srcima, poznato svima i pročitano od svih ljudi.
 • 3 Posve očito, vi ste jedno pismo od Krista povjereno našem *službovanju, pisano ne tintom, već Duhom Boga živoga, ne na pločama od kamena, već na pločama od mesa, na srcima vašim.
 • 4 Takvo je pouzdanje koje mi imamo, zahvaljujući Kristu, pred Bogom.
 • 5 Nije to zbog jedne osobne sposobnosti što bismo mi mogli staviti sebi u račun naš, od Boga dolazi ta sposobnost.
 • 6 On je taj koji nas je učinio sposobnima biti služnicima jednog novog *saveza, ne slova[814] već duha; jer, slovo ubija, a duh daje *život.
 • 7 A, ako služba smrti urezana slovima na kamenu bila je od jedne takve slave da Izraeliti ne mogaše motriti lica Mojsiju zbog slave ipak prolazne s tog lica,
 • 8 koliko li služba Duha imat će još više?
 • 9 Ako, naime, služba osuđivanja bi slavodobitna, kako slava pravednosti neće to biti još više?
 • 10 Ne, čak i onda kad to dosegnuto ne bi postojalo više, nasuprot toj neusporedivoj slavi.
 • 11 Jer, ako bi to što bijaše prolazno bilo označeno slavom, koliko li više bit će ono koje staje?

12Osnaženi jednim sličnim iskustvom, mi smo puni pouzdanja;

 • 13 mi ne činimo kao Mojsije koji sebi stavljaše jednu koprenu na lice za izbjeći da Izraeliti vide svršetak tog prolaznog sjaja.
 • 14 Ali njihov um se smračio! Sve do ovog dana, kad se čita Stari *Zavjet, ta ista koprena ostaje. Ona nije dignuta, jer u Kristu ona nestaje.
 • 15 Da, sve do ovog dana, svaki put kad oni čitaju Mojsija[815] jedan je veo na njihovom srcu.
 • 16 Koprena pada samu obraćenjem u Gospodinu.
 • 17 Jer, Gospodin je Duh, i ondje gdje je Duh Gospodinov, ondje je sloboda.
 • 18 A mi svi koji, otkrivenog lica, odražavamo slavu Gospodinovu, mi smo, promijenjeni u tu istu sliku, s jednom slavom uvijek većom, po Gospodinu, koji je Duh.


Blago u glinenim posudama[uredi]

 • 4 1 Također, pošto po milosrđu, mi održavamo *služenje, mi ne gubimo smjelosti. *2 Mi smo rekli ne tajnim i sramnim postupcima, mi se ponašamo bez prijevara, i ne krivotvorimo riječ Božju, naprotiv čak, izražavajući istinu mi tražimo zadobiti povjerenje svih ljudi u nazočnosti Boga.
 • 3 Ako, međutim, naše *Evanđelje ostaje zastrto, ono je zastrto po onima koji propadaju,
 • 4 za nevjernike, kojima je bog ovoga svijeta[816] zaslijepio um, da ne bi opažali obasjanost Evanđelja slavom Kristovom, njega koji je slika Boga.
 • 5 Ne, to nismo mi sami, već Isus Krist Gospodin koga mi proglašavamo. Što se tiče nas samih, mi sebe proglašavamo vašim slugama zbog Isusa.
 • 6 Jer, Bog koji kaže: da svjetlost zasja u sred tmina, to je onaj isti koji je sijao u našim srcima da nam obasja spoznavanje svoje slave koja blista na licu *Kristovom.
 • 7 Ali, to blago, mi ga nosimo u glinenim posudama, da ta neusporediva snaga bude od Boga a ne od nas.
 • 8 Stiješnjeni sa svih strana, mi nismo skršeni; u bezizlazima, mi se uspijevamo othrvati;
 • 9 proganjani, ali ne uhvaćeni; oboreni, ali ne dotučeni;
 • 10 neprekidno mi nosimo u svojem tijelu samrtni hropac Isusov
 • 11 da bi *život Isusov bio također pokazan u našem smrtničkom postojanju.
 • 12 Tako smrt ja na djelu u nama, ali život u vama.
 • 13 Ipak, osnaženi tim istim duhom vjere o kojoj je pisano: Ja sam vjerovao, zato sam govorio, mi vjerujemo, mi također, i zato govorimo.
 • 14 Jer, mi ovo znamo, onaj koji je uskrsnuo Gospodina Isusa, uskrsnut će i nas također s Isusom i stavit će nas s vama uz njega.
 • 15 I sve što mi preživljavamo, sve je to za vas, da bi narastajući milost preobilovala, po jednoj narasloj zajednici, čin milosti u slavi Boga.

Uvijek puni povjerenja[uredi]

 • 16 Zato mi ne gubimo nikad odvažnost i čak ako, u nama, izvanjski čovjek ide prema svom uništenju, unutarnji čovjek[817] se obnavlja iz dana u dan.
 • 17 Jer naše nevolje u jednom času lakše su u odnosu na izvanredni teret vječne slave koju nam one pripremaju.
 • 18 Naš cilj nije ono što se vidi; ono što se vidi privremeno je, već ono što se ne vidi vječno je.
 • 5 1 Jer, mi ovo znamo[818], ako naše zemaljsko boravište, koje nije no jedan šator, uništava se, mi imamo jednu vječnu zgradu u *nebesima, koja nije načinjena ljudskom rukom.
 • 2 A mi uzdišemo, u vreloj žudnji staviti, preko druge, našu nebesku nastambu, da bismo bili odjenuti, a ne nagi[819].
 • 4 Jer, mi koji smo u tom šatoru, mi uzdišemo, opterećeni; to je činjenica: me nećemo sebe razodjenuti, već odjenuti jednu odjeću na drugu da bi ono što je mrtvo bilo progutano od *života.
 • 5 Onaj koji nas je stvorio za tu budućnost, to je Bog koji nam je dao zaloge Duha.
 • 6 Tako dakle, mi smo uvijek puni pouzdanja, sve u znanju da, koliko nastanjujemo naše tijelo, mi smo izvan svog boravišta, daleko od Gospodina,
 • 7 jer, mi putujemo po vjeri, ne po viđenom…
 • 8 da, mi smo puni pouzdanja i pretpostavljamo napustiti boravište ovog tijela za otići boraviti kod Gospodina.
 • 9 Također naše nastojanje, da mi sačuvamo svoje boravište ili da ga napustimo, jest njemu ugoditi.
 • 10 Jer, trebat će nam svima razotkrivenima stupiti pred sud Kristov da bi svaki primio nagradu za ono što bude učinio tijekom svog tjelesnog života, bilo u dobru, bilo u zlu.


U službi pomirenja[uredi]

 • 11 Poznavajući dakle, strah od Gospodina, mi tražimo uvjeriti ljude, i, pred Bogom, mi smo potpuno razotkriveni. ja se nadam biti potpuno razotkriven u vašim savjestima također.
 • 12 Mi sebe ne preporučujemo iznova kod vas, već vas mi želio opskrbiti jednom prilikom da budete ponosni na nas da bi imali što odgovoriti onima koji imaju za ciljeve ponos koji je lice zgrade, a ne temelj.
 • 13 Ako mi smo bili izvan razuma, bijaše to za Boga; ako smo urazumljeni, to je za vas.
 • 14 Ljubav Kristova nas obuzima, u toj misli da samo jedan je umro za sve i kao da su svi umrli.
 • 15 I on je umro za sve da bi živi živjeli, ne više za sebe same, već za onoga koji umro i uskrsnuo za njih.
 • 16 Također, od sada; ne upoznajmo više nikoga na ljudski način. Ako smo upoznali Krista na ljudski način, sada ga mi više ne poznajemo više tako.
 • 17 Također, ako je netko u Kristu, on je jedno novo stvorenje[820]. Stari svijet je prošao, evo, nova je stvarnost ovdje.
 • 18 Sve dolazi od Boga, koji nas je pomirio s njim po Kristu i povjerio nam *službu pomirenja.
 • 19 Jer, na svaki način, bijaše to Bog koji u Kristu pomirivaše *svijet sa samim sobom, ne stavljajući njihove grješke na račun ljudima, a stavljajući u nas riječ pomirenja.
 • 20 U ime Kristovo mi smo u poslanstvu, i po nama, bog sam, naime, upućuje vam jedan poziv. U ime Kristovo, mi vas preklinjemo, pomirite se s Bogom.
 • 21 Onoga koji nije upoznao grijeha on ga je, za nas, poistovjetio s grijehom, da bi, po njemu, mi postali pravda Božja.


 • 6 1 Budući da smo na djelu s njim, mi vas nagovaramo da ne pustite bez rezultata milost primljenu od Boga.
 • 2 Jer, on kaže:
U povoljnom času, ja te uslišah,
i u *dan spasa, ja ti dolazim
u pomoć.
Evo sada časa sasvim prikladnog.
Evo sada dana spasenja.

Službe Božje[uredi]

 • 3 Mi ne želimo ni na kakav način sablazniti nikoga, da naša
*služba bude besprijekorna.
 • 4 Naprotiv, mi se preporučujemo u svemu kao službenike Božje
jednom velikom ustrajnošću,
u nevoljama,
strahovima,
zebnjama,
 • 5 udarcima,
zatvorima,
metežima,
zamorima,
starostima,
*mladostima,
 • 6 po *čistoći,
znanosti,
strpljenju,
po Svetom Duhu,
ljubavi bez himbe,
 • 7 riječi istine,
moći Božjoj,
po oružju napada i
obrane pravednosti,
 • 8 u slavi i prijeziru,
u lošem i dobrom ugledu;
držani za varalice, a ipak
vjerodostojne,
 • 9 nepoznati, a ipak, dobro znani,
smrtnici a ipak mi živimo,
kažnjeni a da nismo pogubljeni,
 • 10 ožalošćeni ali uvijek radosni,
siroti, a obogaćujući,
ne imajući ništa, mi koji ipak
posjedujemo sve!
 • 11 Mi smo se slobodno obratili vama, Korinćani, naše je srce širom otvoreno.
 • 12 Vi niste u tjeskobi kod nas. U vama samima vi ste stiješnjeni.
 • 13 Platite nam za uzvrat: ja vam govorim kao svojoj djeci, otvorite i vi također, širom srca svoja!


Templ živog Boga[uredi]

 • 14 Ne činite neskladne zaprege s nevjernicima; kojeg li udruženja može biti između pravednosti i bezbožnosti? Kojeg li spoja između svjetlosti i tmina?
 • 15 Kojeg li dogovora između Krista i Beliara[821]? Koji odnos između vjerujućeg i nevjernika?
 • 16 Što ima zajedničkog između *templa Božjeg i idola? Jer, mi smo, mi, templ, Boga živog kako je to Bog rekao:
U sred njih, ja ću stanovati i hoditi,
ja ću biti njihov Bog a, oni bit će,
moj narod.
 • 17 Iziđite dakle između, tih ljudi,
i stanite u stranu,
reče Gospodin; ne dodirujte
ništa *nečisto.
I ja ću vas prihvatiti.
 • 18 Ja ću biti vama otac a,
vi bit ćete sinovima i kćerima
mojim, reče Gospodin svemogući.
 • 7 1 Budući da mi držimo ta obećanja, ljubljeni moji, očistimo se mi sami od svake zaprljanosti tijela i duha; dovršimo čistiti nas same u strahu od Boga.


Jedno radosno pokajanje[uredi]

 • 2 Načinite nam jedno mjesto u svojim srcima[822]; mi nismo nikom učinili nažao; mi nismo uništili nikog; mi nismo izrabili.
 • 3 Ne govorim ja ovo da bih vas osudio, jer, to sam već rekao: vi ste u našim srcima i u životu i u smrti;
 • 4 Veliko je povjerenje moje u vas, ja sam sav ispunjen utjehom, ja sam prepun radosti u svim našim nevoljama.
 • 5 Naime, po našem dolasku u Makedoniju[823] mi nismo upoznali odmora, već svakovrsne nevolje. Bojevi spolja, strahovi iznutra.
 • 6 Ali, Bog koji tješi ponizne, utješio nas je dolaskom Titovim,
 • 7 ne samo njegovim dolaskom, već okrjepom koju je primio od vas: on nam je priopćio o vašoj živoj želji, o vašim suzama, o vašoj gorljivosti za mene, tako da sam ja još življe bio obradovan.
 • 8 Da, ako sam vas ja ožalostio mojim pismom[824], ja to ne žalim…I ako ja to žalim to pismo, ja to ustanovljavam, vas je ožalostilo, bilo je samo jedan čas,
 • 9 ja se sada radujem, ne zbog vaše žalosti, već zbog pokajanja koje je ono izazvalo. Jer, vaša žalost je bila prema Bogu; također s naše strane, vi niste pretrpjeli nikakvu štetu.
 • 10 Jer, žalost prema Bogu proizvodi pokajanje koje vodi k spasenju i ne ostavlja mjesta žaljenju… Žalost prema ovom *svijetu proizvodi smrt.
 • 11 Gledajte radije ono što proizvodi kod vas žalost prema Bogu,

ali da! koje li revnosti!

kojih isprika!
koje ljutnje!
kojeg straha!
koje žudnje!
koje gorljivosti!
koje kazne!
Na svaki način vi ste i sami dokazali da bijaste čisti u toj stvari.
 • 12 Ukratko, ako sam vam ja pisao, to nije bilo ni zbog napadača[825], ni zbog napadnutog, već za pokazati pred vama, u nazočnosti Boga, gorljivost koju imate za nas.
 • 13 Eto što je nas utješilo. Osim te osobne utjehe, mi smo se već radovali još više radosti Titovoj čiji duh primio od svih vas jedno puno smirenje.
 • 14 Jer, ako sam ja, pred njim, pokazao kakav ponos na vas, ja nisam trebao crvenjeti, već, kao što smo vam mi uvijek govorili istinu, tako ponos koji smo pokazali na vas pred Titom bio je opravdan.
 • 15 Njegova nježnost za vas je još veća, kad se sjeti vaše pokornosti, u svih, s kojim strahom i kojim drhtanjem vi ste ga primili.
 • 16 Ja se radujem moć u svemu računati na vas.


Ohrabrivanja za završiti sakupljanje[uredi]

 • 8 1 Mi vam hoćemo obznaniti, Braćo, milost koju Bog je dodijelio crkvama Makedonije.
 • 2 U sred mnogostrukih nevolja koje su iskušene, njihova preobilna radost i njihovo krajnje siromaštvo su prelili se u riznicu darežljivosti.
 • 3 Prema svojim mogućnostima i, ja sam tome svjedokom, preko svojih mogućnosti, u punoj dragovoljnosti,
 • 4 s jednom živom upornošću, oni su nam iskali milost sudjelovati u toj službi u korist *svetih[826].
 • 5 Preko i samih naših ufanja, oni su se dali Gospodinu, potom nama, po volji Božjoj.
 • 6 Također, mi smo ustrajali kod Tita da privede kraju kod vas ovo djelo darežljivosti, kao što je bio i započeo.
 • 7 Ali, budući da ste vi imali u izobilju svega od vjere, govorljivosti, znanosti i sve vrste gorljivosti i ljubavi koju ste primili od nas, imajte također, u izobilju darežljivosti u ovoj prilici.
 • 8 Ja to ne izgovaram kao jednu zapovijed; već, navodeći vam gorljivost drugih, ja vam dopuštam dokazati istinitost vašeg milosrđa
 • 9 Vi poznajete, naime, darežljivost naše Gospodina Isusa Krista koji, za vas, bogat kakav je bio, učinio se siromahom, za vas obogatiti svojim siromaštvom.
 • 10 Ovo je jedan stav što vam ja dajem glede toga: to je ono što vama priliči, budući da ste vi bili prvi, ne samo za ostvariti, već također i za odlučiti o ovom djelu već od prošle godine.
 • 11 Sada dakle, izvršite ostvarivanje; tako će vašim lijepim namjerama odgovarati također, ostvarenje prema vašim mogućnostima.
 • 12 Kad je namjera uistinu dobra je po onome što se ima, nevažno je ono što se nema.
 • 13 Ne radi se o tome da vas se stavi u nepriliku olakšavajući druge, već da se uspostavi jednakost.
 • 14 U ovoj prilici, ono čega vi imate previše nadomjestit će ono što oni imaju manje, da se jednog dana ono čega oni imaju previše nadomjestilo s onim čega vi imate manje: to će biti jednakost
 • 15 kao što je pisano: Koji bijaše mnogo prikupio ničeg nije imao previše, koji bijaše malo prikupio, nije manjkao u ničemu.
 • 16 Hvala budi Bogu koji je stavio u srce Titu istu revnost za vas.
 • 17 On je prihvatio naš poziv i, još užurbaniji, dragovoljno je krenuo k nama.
 • 18 Mi smo s njim poslali brata o kojem sve crkve pjevaju zahvalnicu o *Evanđelju.
 • 19 Još bolje, on je bio označen od crkava za biti naš sudrug na putovanju u ovom djelu darežljivosti, službi koju mi poduzimamo za slavu Gospodinovu i za ostvarenje naših dobrih namjera.
 • 20 Mi dobro pazimo izbjeći svaki prijekor u upravljanju ovim velikim iznosima koje imamo na brizi.
 • 21 Mi se brinemo za dobro ne samo u očima Božjim, već također i ljudskim.
 • 22 S izaslanicima mi smo poslali našeg brata[827] onoga koji nam je često, u dosta slučajeva, dokazao gorljivost i koji ju sada pokazuje još više, jer ima veliko povjerenje u vas.
 • 23 Tito, to je moj sudrug i moj suradnik kod vas; naša Braćo, to su izaslanici crkava, slava Kristova.
 • 24 Dajte im dakle, pred licem crkava, dokaz vaše ljubavi i ponosa koji mi kod njih imamo na vas.


Druge preporuke za sakupljanje[uredi]

 • 9 1 U prilog pomoć u korist *svetih, nekorisno je pisati vam.
 • 2 Ja znam vaše dobre namjere, i otud mi ponos na vas kod Makedonaca[828]: Ahaja[829] rekao sam im ja, spremna je od prije posljednje godine, i vaša je revnost potakla većinu crkava.
 • 3 Ja vam šaljem brata da ne bi ponos kojeg ja imam na vas bio isprazan do te točke i da, kao što to kažem, vi budete stvarno spremni.
 • 4 Ja bih se bojao, da Makedonci dođu sa mnom i vas ne nađu spremne, da to lijepo uvjerenje ne iziđe na našu zbrku, da ne kažem vašu.
 • 5 Ja sam dakle vjerovao potrebnim pozvati braću da nas preteku kod vas i pripreme vaše darove; vaša davanja već obećana kad bude prikupljena bit će jedna istinska darežljivost, a ne jedna škrtost.
 • 6 Znajte:
Tko sije škrto,
škrto će i žeti,
a tko sije darežljivo,
darežljivo će i žnjeti!
 • 7 Nek' svatko od vas daje prema odluci svog *srca, bez tuge i prinude, jer Bog voli onog koji
daje s radošću.
 • 8 Bog ima vlast ispuniti vas
svim vrstama milosti,
da bi, raspolažući uvijek
i u svemu potrebnom,
vi imali još više
za svako dobro djelo.
 • 9 Kao što je pisano:
On je podijelio, on je dao
sirotima,
njegova pravda ostaje zauvijek.
 • 10 Onaj koji pribavlja sjeme sijaču, i kruh za hranu, opskrbit će također i vas sjemenom, umnožiti ga, dati da narastu plodovi vaše pravednosti.
 • 11 Vi ćete biti obogaćeni na svaki način svim vrstama darežljivosti koje će uzdići, našim posredništvom, vaše djelo zahvalnosti prema Bogu.
 • 12 Jer, služba tog sakupljanja ne treba ispuniti potrebe *svetih, već, učiniti da uzobiluju činovi zahvalnosti prema Bogu.
 • 13 Poštujući ovu službu u vrijednosti njenoj, oni slavit će Boga za pokornost koju vi propovijedate prema *Evanđelju Kristovom i za vašu darežljivost u zajedništvu s njima i sa svima.
 • 14 I po njihovoj molitvi za vas, oni će vam iskazati svoju ljubav, zbog preobilne milosti koju vam je Bog dodijelio.
 • 15 Hvala budi Bogu za njegov neizrecivi dar!

Pavao brani svoje služenje[uredi]

 • 10 1 Ja Pavao, osobno, molim vas po blagosti i dobroti Kristovoj, ja koji sam tako ponizan kad sam među vama licem u lice, ali ako odvažan prema vama kad sam daleko;
 • 2 ja vas molim, da ne moram, kad budem među vama, primijeniti tu odvažnost kojoj računam napraviti dokaz, s odvažnošću, protiv tih ljudi koji smatraju da naše ponašanje ima ljudske pobude.
 • 3 Svakog na čovjeka, što smo mi, mi ne vojujemo na način čisto ljudski.
 • 4 Ne, oružje našeg boja nije podrijetlom ljudsko, već njegova moć dolazi od Boga, za uništenje tvrđava[830]. Mi uništavamo razmišljanja oholih,
 • 5 i svaku drsku misao koja se podiže protiv spoznavanja Boga. Mi zarobljavamo svaku misao za privesti poslušnosti Kristu
 • 6 i držimo se spremnima kazniti svaku neposlušnost čim vaša pokornost bude potpuna.
 • 7 Pogledajte stvarima u lice. Ako je netko uvjeren da pripada Kristu, nek' se jednom osvjedoči: ako je on u Kristu, i mi smo također!
 • 8 I čak ako sam ja malo previše ponosan zbog moć koju nam je Gospodin da za vašu izgradnju, a ne za vaše uništenje, ja neću crvenjeti.
 • 9 Ja neću imati izgled da vas zastrašujem svojim pismima,
 • 10 jer ta pisma, kaže se, imaju težinu i snagu; ali, kad je nazočan on je slab, a njegova riječ bezvrijedna.
 • 11 Nek' se pak osvjedoči, ta osoba[831]:kakvi smo na riječima, iz daleka, u našim pismima, takvi ćemo biti, nazočni, u svojim činovima.
 • 12 Jer, mi nemamo odvažnosti izjednačiti se ili usporediti s nekim ljudima koji sebe sami preporučuju; uzimajući sebe sami kao jedinicu mjere i usporedbe, oni gube glavu!
 • 13 Za nas, mi nećemo prijeći mjeru u ponosu koji pokazujemo, već ćemo se služiti kao mjerom samim propisom koji nam je Bog dodijelio, dovevši nas među vas.
 • 14 Jer, mi ne prekoračujemo svoje granice kao da nismo još ni došli kod vas. Mi smo uistinu stigli prvi sve do vas s *Evanđeljem Kristovim.
 • 15 Mi nemamo jedan neizmjerni ponos, utemeljen na tuđim radovima, već imamo nadu s napretkom u vašoj vjeri, narastati sve više i više u vama prema našem pravilu,
 • 16 noseći Evanđelje dalje od vas, ne koristeći tuđe radove, sve učiniti na područjima drugih.
 • 17 Nek' onaj koji se uzoholi stavi svoju *oholost u Gospodina.
 • 18 Nije taj koji sam sebe preporučuje onaj koji daje dokaze o sebi, već onaj koga Gospodin preporučuje.


Pavao je istinski apostol[uredi]

 • 11 1 Ah, kad biste vi mogli podnijeti malo moje ludosti, eh da! Podnesite me!
 • 2 Ja ćutim glede vas toliko ljubomore poput Boga. Ja sam vas zaručio jednim jedinim supružnikom, za predstaviti vas Kristu, kao jednu *čistu djevicu,
 • 3 ali ja se bojim da kao što je zmija zavela Evu svojom lukavošću vaše se misli ne iskvare daleko od iskrenosti[832] dužne Kristu.
 • 4 Naime, ako jedan prvodošli vama propovijeda drugog Isusa, a ne onoga kojeg smo vam mi navješćivali, ili pak ako vi primate jedan duh različit onome kojeg ste primili ili jedno drugo *evanđelje, a ne ono koje ste primili vi ga dobro podnosite.
 • 5 Ja ipak; ocjenjujem da nemam ništa manje nego ti nadapostoli.
 • 6 Ništavan u govorljivosti, jest! ali za znanost, to je sasvim druga stvar. Na svaki i u svim načinima, mi smo vam to pokazali.
 • 7 Bijaše li to grješka da sam se spustio da vas uzdignem, navješćujući vam besplatno Evanđelje Božje?
 • 8 Ja sam plijenio druge crkve[833] prihvaćajući od njih sredstva za življenje da bih vama služio.
 • 9 I kad sam bio u nuždi tijekom svojeg boravka kod vas, ja nisam nikog iskorištavao, jer braća koja su došla iz Makedonije opskrbila su moje potrebe; i u svemu, ja sam se dobro pazio da vam ne budem na teretu i pazit ću se toga dobro.
 • 10 Po istini o Kristu u meni, ja potvrđujem: neće mi se sakriti taj ponos u Ahaji.
 • 11 A zašto? Jer vas ne volim? Bog to zna!
 • 12 Ono što ja činim, ja ću opet činiti da bih oduzeo svaki izgovor onima koji bi željeli hvalisati se istim naslovom kao mi!
 • 13 Ti ljudi su lažni apostoli, krivotvoritelji prikriveni u apostole Kristove;
 • 14 ničeg iznenađujućeg u tome: *Sotona sam se prerušio u *anđela svjetlosti.
 • 15 To je dakle sitnica za te sluge prikriti se u sluge pravednosti. Njihov svršetak bit će sukladan djelima njihovim.

Patnje koje je podnio apostol[uredi]

 • 16 Ja ponavljam, nek' se ne misli da sam lud ili pak prihvatite tada da sam ja lud, da se i ja mogu malo hvalisati.
 • 17 Ovo što ću vam ja reći, ja ne kažem po Gospodinu, već kao u punoj ludosti, u svom uvjerenju da imam čime se hvalisati.
 • 18 Budući da se mnogi hvastaju svojim ljudskim prednostima, i ja ću se također hvalisati.
 • 19 Dobrovoljno, vi podnosite ljude koji gube razum, vi tako razložni.
 • 20 Vi podnosite da vas se porobi, da vas se proždere, da vas se orobi, da vas se gleda s visoka, da vas se lupa po obrazu.
 • 21 Ja to kažem na našu sramotu, kao da bijasmo slabi. Ono što se usuđuje reći ja govorim kao jedna luda ja se to također usuđujem reći.
 • 22 Oni su Hebreji? ja također! Izraeliti? ja također! od potomstva Abrahamova? ja također!
 • 23 *Sluge Kristove? izreći ću jednu ludost ja još više!
U zamorima puno više,
u zatvorima puno više,
pod udarcima beskrajno više,
u smrtnim opasnostima
mnogo puta!
 • 24 *Židovi, ja sam primio pet puta
39 udaraca[834],
 • 25 tri puta, bio sam bičevan,
jednom kamenovan,
tri puta, imao sam brodolom,
proveo sam jedan dan i jednu noć
u ponoru,
 • 26 Putovanja pješice, često,
opasnosti od rijeka,
opasnosti od razbojnika,
opasnosti od moje sunarodnika,
opasnosti od *pogana,
opasnosti u gradu,
opasnosti u pustinji,
opasnosti na moru,
opasnosti od lažne braće!
 • 27 Zamori i muka, česta bdijenja, glad i žeđ, često *post, hladnoća i golotinja;
 • 28 ne računajući sve ostalo, moju davnu zauzetost, skrb o svim crkvama.
 • 29 Tko je slab, a da ja ne budem slab? Tko pada, a da mene to ne oprži?
 • 30 Ako se treba uzoholiti, ja ću staviti svoj *ponos u svoju slabost.
 • 31 Bog, Otac Gospodina Isusa, koji je blagoslovljen za vječnost, zna da ja ne lažem.
 • 32 U Damasku, etnarh kralja Aretasa[835] dao je stražariti u gradu da se mene uhiti.
 • 33 Ali, kroz jedan prozor, spustili su me u jednoj košari uza zid i ja sam izbjegao njegovim rukama.

Viđenje i otkrovenja dodijeljena Pavlu[uredi]

 • 12 1 Treba se *dičiti! To je nekorisno! ipak ja ću na to doći u viđenjima i *otkrivenjima Gospodovim.
 • 2 Ja poznajem jednog čovjeka u Kristu[836] koji, evo četrnaest godina[837], bijaše li u mom tijelu? ne znam, bijaše li izvan mog tijela? ja ne znam, Bog to zna taj čovjek bi uznijet sve do trećeg neba[838].
 • 3 I ja znam da taj čovjek bijaše li to u njegovom tijelu? bijaše li to bestjelesno? ja ne znam, Bog to zna,
 • 4 taj čovjek bi uznesen[839] sve do raja i sasluša neizrecive riječi koje nije dopušteno čovjeku ponoviti.
 • 5 Za tog čovjeka, ja ću se dičiti, ali za sebe, ja neću svoj *ponos staviti u svoje slabosti.
 • 6 Ah! kad bih se ja htio dičiti, ja ne bih bio lud, ja bih rekao samo istinu; ali, ja se suzdržavam, da ne bi bilo na moj račun jednog mišljenja vrjednijeg od onog što se vidi kod mene, ili od onoga što se čuje govoriti.
 • 7 I budući da ta otkrivenja bijahu izvanredna, za izbjeći svaku oholost, bijaše u moje tijelo[840] stavio jedan trn, jedan *anđeo *Sotonin zadužen za udariti me, da bih izbjegao svaku oholost.
 • 8 U svezi s tim, ja sam tri puta molio Gospodina da to odstrani iz mene.
 • 9 Ali, on mi je rekao: Moja ti milost dostaje; moja moć daje svu svoju mjeru u slabosti. Tako ću ja radije staviti svoj ponos u svoje slabosti, da bi počivala na meni sila Kristova.
 • *10 Dakle, ja uživam
u slabostima,
uvrjedama,
oskudicama,
progonima, i zebnjama
za Krista!
Jer, kad sam slab, tada sam snažan.

Pavlove brige za Korinćane[uredi]

 • 11 Evo me ludog! Vi ste me nagnali. Vi ste ti koji ste me trebali preporučiti. Jer, ja nisam imao ništa manje no ti nada postoli, iako ja nisam ništa.
 • 12 Razlikovni znakovi *apostolstva su se pojavili među vama: strpljivost u svakom iskušavanju, čudesni *znakovi, čuda, činovi sile.
 • 13 Što ste vi imali manje od drugih crkava, osim da, s moje strane, ja vas nisam iskorištavao? Oprostite meni tu nepravednost!
 • 14 Evo, ja sam spreman doći kod vas po treći puti neću vas iskorištavati: jer, ne tražim ja dobara vaših, već vas. Nije, zaista, dječje ostavljati na stranu za roditelje, već roditeljsko djeci.
 • 15 Za mene, dragovoljno ja ću potrošiti i istrošit ću samog sebe, u potpunosti za vas. Da vas ja volim više, da li da budem manje voljen?
 • 16 Pa dobro! ja vam nisam bio na teretu! Ali, prepreden kakav jesam, ja sam vas na lukavštinu ulovio.
 • 17 Uzmite koga hoćete od onih koje sam vam poslao: jesam li vas izrabljivao po i jednom od njih?
 • 18 Ja sam ustrajao kod Tita i poslao s njim brata ( o kojem sam vam govorio[841] ). Tit vas je izrabljivao? Ne hodismo li mi u istom duhu? I istim putovima.
 • 19 Već dugo vremena vi mislite da se mi opravdavamo pred vama? Ne, pred Bogom, u Kristu, mi govorimo. I to sve, ljubljeni, za vašu izgradnju.
 • 20 Ja se bojim, naime, da nas ne nađem po svom dolaske onakve kakve ja hoću, i da vi mene ne nađete onakvim kakvim me hoćete; da ne bude kod vas nesloge, zavisti, naglosti, suparništva, ogovaranja, spletki, drskosti, muteži.
 • 21 Bojim se da pri mom budućem prolasku, moj Bog me ne ponizi pred vama i da ja ne budem imao plakati nad mnogo onih koji su prije zgriješili i nisu se obratili od svoje nečistoće, svoje bludnosti i svojeg razvrata.

Posljednja upozorenja i pozdrav[uredi]

 • 13 1 Ovo je po treći put da ja idem k vama. Svaki predmet bit će riješen na riječ dva ili tri svjedoka.
 • 2 Ja sam to već rekao i, kao i kod moje druge posjete, ja danas ponovo govorim kada sam odsutan, koji su zgriješili prije i svim drugima: Kad dođem, postupit će nemilice,
 • 3 budući da vi hoćete dokaz da Krist govori u Meni. Nije on slab glede vas, već iskazuje svoju moć u vama[842].
 • 4 Sigurno, on je bio razapet u slabosti, ali, on je živ po moć Božjoj. I mi smo također slabi u njemu, ali mi ćemo biti živi s njim po moć Božjoj prema vama.
 • 5 Načinite i vi sami svoje vlastite prigovore, vidite da li ste u vjeri, iskušajte sebe; ili pak, ne prepoznajete li vi da je Isus Krist u vama? Osim ako nevolja ne okrene protiv vas.
 • 6 Vi ćete prepoznati, nadam se, da smo mi sebe dokazali.
 • 7 Mi molimo Boga da vi ne načinite nikakvo zlo; ne želimo sebe dokazivati koliko vrijedimo, već vas vidjeti činiti dobro, i da iskušenje, pa i da nevolja okrene se protiv nas.
 • 8 Jer, mi smo bez moć protiv istine, mi imamo moć samo za istinu.
 • 9 Mi smo radosni svaki put kad smo slabi a vi jaki. Evo cilja naših molitvi: vaše usavršavanje.
 • 10 Zato, budući još daleko, ja vam pišem ovako da ne bih, kad budem došao, zasjekao u živac, prema vlasti koju mi je Gospodin dao za izgrađivati, a ne za uništavati.
 • 11 Ostajući, Braćo, budite radosni, radite na svom usavršavanju, ohrabrujte se, budite složni, živite u miru, i Bog ljubavi i mira bit će s vama.
 • 12 Pozdravljajte se uzajamno svetim cjelovom. Svi *sveti pozdravljaju vas.
 • 13 Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Božja, i zajedništvo Svetog Duha nek budu s vama svima.


Bilješke uz Drugu Pavlovu poslanicu Korinćanima[uredi]

 • [805]u Korintu: vidjeti Akt 18.1 i bilješku. O prvom boravku apostolovom u Korintu vidjeti Akt 18.1-18.
 • [806]u cijeloj Ahaji: nekadašnja rimska provincija koja odgovara polovici današnje Grčke, na jugu.
 • [807]u Aziji: rimska provincija kojoj Efez (u sadašnjoj Turskoj) bijaše glavnim gradom. Apostol aludira na događaj koji ne poznajemo.
 • [808]iskrenošću: drugi prijevod: Sa svetošću.
 • [809]jednu drugu milost: drugi tekst: » za priskrbiti vazm jednu dvostruku radost.«
 • [810]iz Makedonije: rimska provincija (prijestolnica Solun), otprilike polovica sjeverne Grčke.
 • [811]Silvan: tj. Silas (hebrejski oblik grčkog imena Silvan).
 • [812]cilj mojeg pisma: To pismo je izgubljeno (osim što mu se dijelovi nalaze u poglavljima 10-13).
 • [813]netko: opadač spomenut u r. 2. Vidjeti također 2 Kor 7.12.
 • [814]ne slova,: vidjeti Rm 2.29 i bilješku.
 • [815]kad oni čitaju Mojsija; Vidjeti Mt 19.7; Lk 24.27, etc.; Mojsije bijaše smatran autorom petorim, prvim knjigama Biblije, koje se označavalo zajedničkim imenom Zakon.
 • [816]bog ovoga svijeta: Usporediti1 Kor 2.6; Iv 12.31; naš tekst je jedini gdje Sotona prima titulu boga.
 • [817]unutarnji čovjek: različita upotreba istog izraza u Rm 7.22.
 • [818]ovo znamo: Pavao otvara ovdje jednu parentezu koju produžava sve do 5.7.
 • [819]ne nagi: Provj.: 1Kor 15.53-55. odjeveni (podrazumijeva se: našim tijelom) i a ne više lišeni odjeće tijela (tj. već umrli).
 • [820]novo stvorenje: drugi prijevod: Ako je netko u Kristu jedno novo stvorenje, staro je prošlo, sve je novo.
 • [821]Beliar ili Belial (ništarija); ublaženi izraz označava idola ili Sotonu.
 • [822]u svojim srcima: preuzimanje prekinutog izraza u 2 Kor 6.13/
 • [823]Makedoniju: Vidjeti 2 Kor 1.16 i bilješku 2.12-13.
 • [824]ožalostio mojim pismom: Vidjeti 2 Kor 2.3 i bilješku.
 • [825]zbog napadača: vidjeti 2Kor 2.2.
 • [826]u korist *svetih: vidjeti Rm 15.25 i bilješku.
 • [827]našeg brata: nesumnjivo različit od onog u r. 18. Vidjeti r. 23.
 • [828]kod Makedonaca: tj. članovi crkava u Filipima, Solunu, Bereji. Vidjeti 2Kor 1.16 i bilješku.
 • [829]Ahaja: Vidjeti 2Kor 1.1 i bilješku.
 • [830]za uništenje tvrđava: slika inspirirana Iz 2.13-15 za opisati ponos čovjekov na sebe samog i zatvoren Bogu.
 • [831]ta osoba: provj. 2Kor 2.5 i bilješku.
 • [832]iskrenosti: neki rukopisi dodaju i čistoće.
 • [833]druge crkve: vidjeti 2Kor 8.1-4; makednoske crkve.
 • [834]39 udaraca: doslovce četrdeset minus jedan. Nije se htjelo izlagati risziku prelaženja maksimuma od četrdeset udaraca propisanih po Dt 25.3.
 • [835]etnarh: titula u rangu guvernera - kralj Aretas IV nabatejski (9. g. pr.I.K. - 39. g.pos.I.K.)
 • [836]u Kristu: apostol govori o sebi samom.
 • [837]evo četrnaest godina: tj oko 42-43. god; , za vrijeme Pavlovog boravka u Ciliciji (Akt 9.30; 11.25; Ga 1.21), ili u Antiohiji, prije njegovog prvog misionarskog putovanja.
 • [838]do trećeg neba: u starim židovskim kocepcijama raj često bijaše smještan u trećem nebu.
 • [839]bi uznesen: vidjeti Ez 3.12. Tradicionalni izraz za označiti proročke ekstaze.
 • [840]u moje tijelo: Patnja dodijeljena apostolu koju se ne može precizirati. Vidjeti međutim Ga 4.13-15.
 • [841]o kojem sam vam govorio: vidjeti 2Kor 8.18. Riječi ovdje navedene podrazumijevaju se u originalnom tekstu.
 • [842]svoju moć u vama ili među vama.