Evanđelje po Matiji

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Evanđelje po Matiji


EVANĐELJE PREMA MATEJU[uredi]

Od Abrahama do Isusa Krista[uredi]

 • 1 1 Knjiga korijena Isusa Krista,
sina Davidova, sina
Abrahamova.
 • 2 Abraham rodi Izaka,
Izak rodi Jakova,
Jakov rodi Judu i njegovu braću ,
 • 3 Juda rodi Faresa i Zaru,
od Tamare,
Fares rodi Esroma,
Esrom rodi Arama,
 • 4 Aram rodi Aminadaba,
Aminadab rodi Nasona,
Nason rodi Salmona,
 • 5 Salmon rodi Boza,
Boz rodi Jobeda, od Rute,
Jobed rodi Jesea,
 • 6 Jese rodi kralja Davida,
David rodi Solomona, od
žene Urijeve,
 • 7 Solomon rodi Roboama,
Roboam rodi Abiju,
Abija rodi Azu,
 • 8 Aza rodi Jozafata,
Jozafat rodi Jorama,
Joram rodi Oziasa,
 • 9 Ozias rodi Joatana,
Joatan rodi Ahaza,
Ahaz rodi Ezekiasa,
 • 10 Ezekias rodi Manaseja,
Manase rodi Amona,
Amon rodi Joziasa,
 • 11 Jozias rodi Jekoniasa i
njegovu braću;
tada bi izgon u Babiloniju.
 • 12 Nakon izgona u Babiloniju,
Jekonias rodi Salatiela,
Salatiel rodi Zorobabela,
 • 13 Zorobabel rodi Abiuda,
Abiud rodi Eliakima,
Eliakim rodi Azora,
 • 14 Azor rodi Sadoka,
Sadok rodi Akima,
Akim rodi Eliuda,
 • 15 Eliud rodi Eleazara,
Eleazar rodi Matana,
Matan rodi Jakova,
 • 16 Jakov rodi Josipa,
muža Marijinog,
od koje je rođen Isus, što
ga se zove *Krist.
 • 17 Ukupni broj pokoljenja jest, dakle: četrnaest od Abrahama do Davida, četrnaest od Davida do izgona u Babiloniju, četrnaest od izgona u Babiloniju do Krista.


Rođenje Isusovo[uredi]

 • 18 Evo koje bi podrijetlo Isusa Krista. Marija, njegova majka, bijaše dana na udaju Josipu; no, prije no što su bili počeli živjeti zajedno, ona bi zatrudnjela pod Duhu Svetom.
 • 19 Josip, njen suprug, koji bijaše jedan pravedan čovjek i koji ne htjede nju javno ozloglasiti, odluči otpustiti ju potajice.
 • 20 On bijaše smislio ovaj naum, kad evo Anđeo Gospodov[1] prikaza mu se u snu i reče mu: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju suprugu: ono što bi stvoreno u njoj dolazi od Svetog Duha
 • 21 i ona će roditi sina kojem ćeš ti dati ime Isus [2], jer on je taj koji će spasiti svoj narod od njegovih grijeha. «
 • 22 Sve se to dogodi da bi se ispunilo ono što Gospodin bijaše rekao putem proroka:
 • 23 Evo će djevica začeti i rodit će jednog sina kojem će dati ime Emanuel, što se prevodi: »Boge s nama.«
 • 24 Po svom snu, Josip učini ono što mu Anđeo Gospodinov bijaše naložio: on uze k sebi svoju suprugu
 • 24 ali, on ju ne poznade[3] sve dok ona ne bi porodila jednog sina kojem on dade ime Isus.

Posjeta Mudraca[uredi]

 • 2 1 Kako Isus bi rođen u Betlehemu[4]. u Judeji, u vrijeme kralja Heroda[5]., kad evo, mudraci[6]. stigavši s Istoka dođoše u Jeruzalem
 • 2 i upitaše: »Gdje je kralj Židova koji se upravo rodio? Mi smo vidjeli njegovu zvijezdu na Istoku[7]. i došli smo mu izraziti štovanje.«
 • 3 Na tu novost, kralj Herod bi uznemiren, i sav Jeruzalem s njim.
 • 4 On okupi sve *velike svećenike i pismoznance naroda, i raspita se u njih o mjestu gdje bi se*Spasitelj trebao roditi.
 • 5 »U Betlehemu u Judeji, rekše mu oni, jer to je ono što je pisano po proroku:
 • 6 A ti, Betleheme, zemljo Judina: ti zasigurno nisi najmanja prijestolnica Jude: jer iz tebe će izići poglavar koji će napasati Izrael, puk Moj.«
 • 7 Tad Herod dade potajno pozvati mudrace i točno utvrditi, putem njih, vrijeme u kojem se zvijezda pojavila,
 • 8 i posla ih on u Betlehem govoreći: »Idite raspitati se o djetetu s pouzdanošću; i, kad ga budete pronašli, upozorite me da bih i ja također, osobno, išao izraziti mu štovanje.«
 • 9 Na te kraljeve riječi, oni se staviše na put; kad evo zvijezda, koju bijahu opazili na Istoku, iđaše pred njima sve dok se na zaustavi iznad mjesta gdje dijete bijaše rođeno.
 • 10 Pri pogledu na zvijezdu, oni osjetiše jednu veliku radost.
 • 11 Ulazeći u kuću, oni vidješe dijete s Marijom, njegovom majkom, i, poklonivši se, oni mu izraziše štovanje; otvarajući svoje kovčege, oni mu ponudiše na dar zlata, tamjana i mirhe[8].
 • 12 Po tome, božanski upozoreni u snu da se ne vrate k Herodu, oni se vratiše u svoju zemlju jednim drugim putom.

Bijeg u Egipat[uredi]

 • 13 Nakon njihovog odlaska, evo Anđela Gospodinovog kako se u snu prikaza Josipu i reče mu:

» Digni se, uzmi sa sobom dijete, i bježi u Egipat; ostani ondje sve do nove zapovijedi, jer Herod će tražiti dijete da bi ga ubio. « 

 • 14 Josip se diže, uze sa sobom dijete i njegovu majku, noću, i skloni se u Egipat.
 • 15 On ondje ostade sve do Herodove smrti, da bi se ispunilo ono što Gospodin putem proroka bijaše rekao: Iz Egipta ja sam pozvao svog sina.

Pokolj djece u Betlehemu[uredi]

 • 16 Tada Herod, videći da je izigran od mudraca, pade u veliki gnjev i posla pobiti, u Betlehemu i po svem njegovom području, svu djecu do dvije godine, prema razdoblju koje bijaše utvrđeno od mudraca. Tad se ispuni ono što bijaše rečeno putem proroka Jeremije:
 • 18 Jedan se glas u Rami čuo,
plačevi i beskrajna tužaljka:
to je Rahela što oplakuje
djecu svoju
i ne da se utješiti,
jer njih nema više.

Povrataka iz Egipta[uredi]

 • 19 Nakon Herodove smrti, Anđeo Gospodov prikaza se u snu Josipu, u Egiptu,
 • 20 i reče mu: »Ustani, uzmi sa sobom dijete i njegovu majku, i kreni na put u zemlju Izraelovu; naime, oni su umrli, oni koji su htjeli život djetetov.«
 • 21 Josip se diže, uze sa sobom dijete i njegovu majku, i uđe u zemlju Izraelovu.
 • 22 Ali, doznavši da nad zemljom Judejom vlada Arhelaj[9] na mjestu svog oca Heroda, on se uplaši otići onamo; i božanskim putem upozoren u snu, on se skloni u Galileju
 • 23 i nastani se u jednom gradu zvanom Nazaret, da bi se ispunilo ono što bijaše rečeno po *prorocima: On će biti nazvan Nazoričanin.

Ivan Krstitelj - Matija[uredi]

( Mc 1.2-6; Lk 3.1; Iv 1.19-23)


 • 3 1 U one dane pojavi se Ivan Krstitelj, proglašavaj ući po pustinji Judeje[10]:
 • 2 »Obratite se: *vladavina nebesa[11] se približila!«
 • 3 On je taj o kojem govoriše prorok Izaija kad govoraše: »Jedan glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, izravnajte njegove staze.«
 • 4 Ivan imaše odjeću od devine dlake i kožni pojas okolo križa; on se hraniše skakavcima i divljim medom.
 • 5 Tad Jeruzalem, sva Judeja i sva oblast Jordana dođoše k njemu;
 • 6 dadoše mu se krstiti u Jordanu ispovijedaj ući svoje grijehe.

Poruka Ivana Krstitelja - Matija[uredi]

( Lk 3.7-9)


 • 7 Kad vidje mnoge *farizeje i saduceje prići svojem krštenju, on im reče: »Leglo guja, tko vam je samo pokazao put za izbjeći gnjevu koji dolazi[12]?
 • 8 Donesite dakle plod koji svjedoči o vašem obraćenju; i ne usudite se reći u sebi: Mi imamo Abrahama za oca[13].
 • 9 Jer, ja vam to kažem, iz ovog kamenja ovdje, Bog može podići djecu Abrahamovu.
 • 10 Spremna je već sjekira za posjeći korijenje stabala; svako dakle stablo koje ne daje dobar plod bit će posječeno i bačeno u vatru.

Onaj koji dolazi[uredi]

( Mk 1.7-8; Lk 3.15-18; provj. Iv 24-28)


 • 11 Ja, krstim vas u vodi s ciljem obraćenja, ali onaj koji dolazi poslije mene jači je nego ja: ja mu nisam dostojan skidati sandale; on, krstit će vas u Svetom Duhu i vatri.
 • 12 On ima svoju vijaču u ruci, on će očistiti svoje gumno i spremiti svoje žito u žitnicu; ali, pljeva, nju će spaliti u vatri koja se ne gasi.«

Isus se dolazi dati krstiti[uredi]

( Mk 1.9-11; Lk 3.21-22; Pr. Iv 29-34)


 • 13 Tad se pojavi Isus, došao iz Galileje u Jordan kod Ivana da mu se da krstiti.
 • 14 Ivan mu se htjede usprotiviti: »Ja sam taj, rekao je on, koji treba biti kršten od tebe, a ti dolaziš k meni!«
 • 15 Ali, Isus mu uzvrati: »Dopusti sada: tako nam odgovara ispuniti svu pravednost[14].« Tada, on mu dopusti učiniti.
 • 16 Čim bi kršten, Isus iziđe iz vode. Kad evo *nebesa se otvoriše i on vidje Duh Sveti silaziti poput jedne golubice i dolaziti na njega.
 • 17 I evo kako jedan glas dolazeći iz nebesa govoriše: »Ovaj ovdje, sin je moj predragi, onaj kojeg mi se svidjelo izabrati.«

Isus je iskušavan od đavola[uredi]

(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13)


 • 4 1 Tada Isus bi odveden po Duhu Svetom u pustinju, da bude iskušavan od *đavola.
 • 2 Nakon što je *postio 40 dana i 40 noć, on na kraju ogladnje.
 • 3 Iskušavatelj priđe i reče mu: »Ako si ti Sin Božji, zapovjedi da ovo kamenje postane kruhovima.«
 • 4 Ali, on uzvrati: »Pisano je: Neće čovjek živjeti samo od kruha, već od svake riječi izišle iz usta Božjih.«
 • 5 Tad ga đavao odvede u Sveti Grad[15], postavi ga na sljeme *Templa
 • 6 i reče mu: » Ako si ti Sin Božji, baci se dolje, jer pisano je: On će za tebe izdati zapovijedi svojim anđelima i oni će te na svojim rukama nositi da izbjegneš udariti nogom o koji kamen. «
 • 7 Isus mu reče: »Pisano je također: »Ti nećeš stavljati na kušnju Gospodina svog Boga.«
 • 8 Đavo ga još odvede na jednu vrlo visoku planinu; on mu pokaza sva kraljevstva svijeta s njihovom slavom
 • 9 i on mu reče: »Sve ovo ja ću ti dati, ako se pokloniš i mene obožavaš.«
 • 10 Tad Isus njemu reče: »Nestani, *Sotono! Jer pisano je: Gospoda svog Boga ti ćeš obožavati i on je jedini kome ćeš služiti obred.«
 • 11 Tad ga đavao napusti, i evo anđeli priđoše, i oni mu služiše.

Isus počinje propovijedati u Galileji[uredi]

( Mk 1.14-15; Lk 4.14-15)

 • 12 Budući doznao da Ivan[16] bijaše izručen, Isus se povuče u Galileju.
 • 13 Po tome, napuštaj ući Nazaru[17], on dođe stanovati u Kafarnaumu, na morskoj obali[18],
 • 14 na području Zabulona i Neftalija, da bi se ispunilo ono što prorok Izaija bijaše rekao:
 • 15 Zemlja Zabulonova, zemlja
Neftalijeva,
cesta od mora, zemlja s one strane
Jordana,
Galileja neznabožačka!
 • 16 Puk koji se nalazio u
tminama
vidio je svjetlost veliku;
za one koji se nalaziše
u sjeni zemlje
smrti
jedna je svjetlost sinula.
 • 17 Od tog časa, Isus poče obznanjivati: »Obratite se: *vladavina nebesa[19] se približila. «

Četiri prva učenika - Matija[uredi]

( Mk 1.16-20; Lk 5.1-11)

 • 18 Kako on hodiše uz Galilejsko more, ugleda on dva brata, Šimuna zvanog Petar i Andriju, njegovog brata, koji upravo bacaše mrežu u more: bijahu to ribari.
 • 19 On im reče: »Dođite u moju sljedbu i ja ću vas učiniti ribarima ljudi.«
 • 20 Ostavivši smjesta svoje mreže, oni ga slijediše.
 • 21 Odmičući još, on ugleda druga dva brata: Jakova, sina Zebedejeva, i Ivana, njegovog brata, u njihovoj barki, sa Zebedejem, njihovim ocem, kako upravo spremaju svoje mreže. On ih pozva.
 • 22 Napustivši smjesta svoju barku i svog oca, oni ga slijediše.

Isus poučava, propovijeda i liječi[uredi]

(Mk 1.39; Lk 4.44; 6.17-18)

 • 23 Po tome, prošavši svom Galilejom, on poučavaše u njihovim *sinagogama, obznanjujući Dobru Vijest o Kraljevanju i liječiše svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
 • 24 Njegov se ugled razglasi po svoj Siriji[20], i dovodiše mu sve one koji patiše, savladani svakovrsnim bolestima i patnjama: *bjesomučne, mjesečare, uzete; on ih ozdravljaše.
 • 25 A veliko ga mnoštvo slijediše, došlo iz Galileje i Dekapola[21], Jeruzalema i iz Judeje, i s one strane Jordana.

Prisega na planini[uredi]

(Mk 3.13; Lk 6.12-13,20)

 • 5 1 Pri pogledu na mnoštvo, Isus se uspe na planinu. On sjedne, a njegovi mu učenici priđoše.
 • 2 I, uzimajući riječ, on ih pouči:

Neočekivana sreća[uredi]

(Lk 6.20-26)

 • 3  » Blaženi sirotog srca: *kraljevstvo
nebesa njihovo je.
 • 4 Blaženi krotki: oni će zemlju bašti -
niti.
 • 5 Blaženi oni koji plaču: oni će biti ut-
ješeni.
 • 6 Blaženi oni koji su gladni i žedni
pravde: bit će nasićeni.
 • 7 Blaženi milosrdni: bit će ima učinje-
no milosrđe;
 • 8 Blaženi čistih *srca: oni će vidjeti
Boga.
 • 9 Blaženi oni koji čine mirotvorna
djela: oni će biti nazvani sinovima
Božjim.
 • 10 Blaženi oni koji su proganjani zbog
pravednosti: kraljevstvo nebesa
njihovo je.
 • 11 Blaženi ste vi kad vas se vrijeđa, kad
vas proganja i kad se lažno protiv
vas svašta govori zbog mene.
 • 12 Budite radosni i veseli, jer vaša je nag-
rada velika u *nebesima; jer tako su
naime progonjeni *proroci koji su
vam prethodili.

Sol zemlje i svjetlost svijeta[uredi]

(Mk 9.50; 4.21; Lk 14.34-35;8.16.18.33)

 • 13 Vi ste sol zemlje. Ako sol izgubi svoj okus, kako će ona ponovo postati sol? Ona više ne vrijedi ništa; baca se napolje i gazi nogama ljudskim.
 • 14 Vi ste svjetlost svijeta. Jedan grad smješten na visini ne može biti skriven.
 • 15 Kad se zapali jedna svjetiljka, to nije za staviti ju pod vagan, već na njen svijećinjak i ona svijetli svima koji su u kući[22].
 • 16 Isto tako, nek' vaša svjetlost sija na oči ljudima, da bi vidjevši vaša dobra djela oni slavili Oca vašeg koji je u nebesima.

Isus i Zakon[uredi]

 • 17 Ne vjerujte da sam ja došao opozvati Zakon ili Proroke[23]: ja nisam došao opozvati već ispuniti.
 • 18 Jer, uistinu ja vam izjavljujem, prije no što prođu nebo i zemlja, ni jedno i, niti samo jedna točka na i neće od Zakona proći dok se sve ne bude se zbilo.
 • 19 Prema tome, onaj koji prekrši i samo jednu od tih najmanjih zapovijedi i pouči ljude isto činiti bit će proglašen najmanjim i kraljevstvu nebeskom; naprotiv, onaj tko ih bude primijenjivao i naučavao, taj će biti proglašen velikim u kraljevstvu nebeskom.
 • 20 Jer ja vam kažem: ako vaša pravednost[24] ne nadmaši onu pismoznanaca i *farizeji, ne, vi nećete ući u kraljevstvo nebesko.

O uvrjedi i izmirenju[uredi]

( Mk 11.25; Lk 12.57-59)

 • 21 Vi ste čuli da je bilo kazano starima[25]: Ne počini ubojstva; onaj tko počini jedno ubojstvo odgovarat će za njega na sudu.
 • 22 A ja vam kažem: tko se razgnjevi protiv brata odgovarat će za to na sudu; onaj tko će reći svom bratu: glupane, bit će optuživ od *sanhedrina; onaj koji će reći ludače bit će podložan *geheni ognjenoj.
 • 23 Kad ti dakle budeš nudio svoj milodar na *oltaru, ako se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,
 • 24 ostavi ondje svoj milodar, pred oltarom, i idi se najprije izmiriti sa svojim bratom; tada dođi ponuditi svoj milodar.
 • 25 Složi se brzo sa svojim protivnikom, dok si još na putu s njim, iz straha da te protivnik ne preda sudcu, sudac žandarmu, i da ne budeš bačen u zatvor.
 • 26 Uistinu, ja ti kažem: nećeš ti otud izaći dok ne budeš platio sve do posljednjeg novčića.


O preljubi i zamkama za vjeru[uredi]

(Mt 18.8-9; Mk 9.43, 47-48)

 • 27 Vi ste čuli da je bilo rečeno: Ne počini preljubu.
 • 28 A ja vam kažem: tko pogleda s požudom jednu ženu već je, u svom *srcu, počinio preljubu s njom.
 • 29 Ako tvoje desno oko prouzroči tvoj pad[26], iščupaj ga i baci daleko od sebe: jer poželjnije je za tebe da propade samo jedan od tvojih udova i da tvoje cijelo tijelo ne bude bačeno u *gehenu.
 • 30 A, ako tvoja desnica prouzroči tvoj pad, odsijeci ju i baci daleko od sebe: jer poželjnije je za tebe da propadne samo jedan od tvojih udova i da cijelo tvoje tijelo ne ode u gehenu.


O razvodu[uredi]

(Mt 19.7-9; Mk 10.4-5, 10-12; Lk 16.18)

 • 31 S druge strane bilo je rečeno: Ako netko otpusti svoju ženu, da joj preda potvrdu o otpuštanju.
 • 32 A ja vam kažem: tko otpusti svoju ženu - izuzev u slučaju jednog nezakonitog sjedinjenja - izlaže ju preljubi; a, ako netko oženi jednu raspuštenicu, preljubnikom je on.


O prisegama[uredi]

 • 33 Vi ste još čuli da je bilo rečeno starima: Ne pogazi prisege, već ispuni svoje prisege Gospodu.
 • 34 A ja vam kažem da ne prisežete nikako: ni nebom jer, to je prijestolje Božje,
 • 35 ni zemljom jer, to je klupica njegovim nogama, ni Jeruzalemom jer, to je Grad velikog Kralja.
 • 36 Ni svojom glavom ne priseži, jer ti joj ne možeš ni jednu jedinu vlas učiniti bijelom ili crnom.
 • 37 Kad govorite, recite Da ili Ne: sve ostalo dolazi od Nečastivog.


O osveti[uredi]

(Lk 6.29-30)


 • 38 Vi ste čuli da je bilo rečeno: Oko za oko i zub za zub.
 • 39 A ja, kažem vam da se ne odupirete opakom. Naprotiv, ako vas tko pljusne po desnom obrazu, pruži mu također i drugi.
 • 40 Onome tko te hoće dovesti pred sud da bi ti uzeo tuniku, ostavi mu također i svoj ogrtač.
 • 41 Ako te tko prinudi prijeći tisuću koraka[27], prijeđi s njim 2.000.
 • 42 Onome tko ti ište, podaj; onome tko hoće od tebe uzajmiti, ne okreći leđa.


O ljubavi za neprijatelja - Matija[uredi]

(Lk 6.27-28; 32, 32-36)

 • 43 Čuli ste da je bilo rečeno: Ljubi bližnjega svog i mrzi neprijatelja svog.
 • 44 A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje i molite za one koji vas progone,
 • 45 da biste uistinu bili sinovi svog Oca koji je u *nebesima, jer on daje izlaziti suncu nad opakima i nad dobrima, i padati kiši na pravedne i na nepravedne.
 • 46 Jer, ako volite one koji vas vole, koju ćete nagradu[28] u tome imati? Skupljači poreza[29] i sami ne čine li toliko?
 • 47 I ako vi pozdravljate samo svoju braću, što li to izuzetno činite? *Pogani ne čine li toliko?
 • 48 Vi dakle, vi ćete biti savršeni kao što je vaš Otac nebeski savršen.

O načinu davanja[uredi]

 • 6 1 Čuvajte se da ne obavljate svoju vjeroispovijest pred ljudima da biste privukli njihove poglede; inače, nema naknade za vas kod Oca vašeg koji je u nebesima.
 • 2 Kad dakle dijeliš milostinju, ne zvoni njome pred sobom, kao što čine licemjeri u *sinagogama i po ulicama, radi slave koja dolazi od ljudi. Uistinu, ja vam to kažem: oni su primili svoju nagradu.
 • 3 Za tebe kad dijeliš milostinju, nek' tvoja lijeva ruka ne sna što radi desna ruka,
 • 4 da bi tvoja milostinja ostala u tajnosti; a tvoj Otac, koji vidi u tajnu, vratit će ti ju.


O dvama lažnim načinima moljenja[uredi]

 • 5 A kad vi molite, ne budite kao licemjeri koji vole vršiti svoje molitve uspravno u sinagogama i po raskrižjima[30], da bi bili viđeni od ljudi. Uistinu, ja vam to kažem: oni su primili svoju nagradu.
 • 6 Za tebe, kad ti hoćeš moliti, uđi u svoju najskrovitiju sobu, zakračunaj vrata i uputi svoju molitvu Ocu svom koji je ondje u tajnosti. I tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti to.
 • 7 Kad vi molite, ne zanovijetajte kao *pogani; oni misle da će množinom riječi učiniti da budu uslišani.
 • 8 Ne nalikujte njima, dakle, jer vaš Otac zna što vama treba, prije nego mu vi i zatražite.


» Oče naš «[uredi]

(Lk 11.2-4)

 • 9 Vi dakle, molite ovako:
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
 • 10 dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
 • 11 Daj nam kruh
naš svagdašnji,
 • 12 i otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo
dužnicima našim
 • 13 i ne uvedi nas u napast,
već nas oslobodi od Zloga[31].
 • 14 Naime, ako vi oprostite ljudima njihove grješke, vaš otac nebeski vama će također oprostiti vaše;
 • 15 ali ako vi ne oprostite ljudima, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaših.


O načinu pošćenja[uredi]

 • 16 Kad vi *postite, ne pravite mračnog lica, kao što čine licemjeri: oni uzmu jedan žaloban izgled da bi pokazali ljudima kako oni poste. Uistinu, ja vam to kažem: oni su primili nagradu svoju.
 • 17 Za tebe, kad ti postiš, namiriši glavu svoju i operi lice svoje,
 • 18 da ne pokažeš ljudima da postiš, već samo Ocu svom koji je ondje u tajnosti; a, tvoj Otac koji vidi u tajnosti, nadoknadit će ti to.


Nebeska blaga[uredi]

(Lk 12.33-34)

 • 19 Ne zgrćite blaga na zemlji; gdje moljci i crvi sve uništavaju, gdje lopovi probijaju zidove[32] i pljačkaju.
 • 20 Već zgrćite blaga u *nebu, gdje ni moljci ni crvi ne čine pustoši, gdje lopovi ne probijaju ni ne kradu.
 • 21 Jer, gdje je tvoje blago, ondje će biti također i tvoje *srce.


Zdravo oko i bolesno oko[uredi]

(Lk 11.34-36)

 • 22 Svjetiljka tijelu, to je oko. Ako je dakle, tvoje oko zdravo, cijelo tvoje tijelo bit će u svjetlosti.
 • 23 Ali, ako je tvoje oko bolesno, cijelo tvoje tijelo bit će u tminama. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi mračna, kojih li tmina!

Bog ili Novac[uredi]

(Lk 16.13)

 • 24 Nitko ne može služiti dva gospodara: ili će voljeti jednog i mrzjeti drugog, ili će prionuti jednom, a prezrijeti drugog. Ne možete služiti Bogu i Novcu.O zabrinutosti[uredi]

(Lk 12.22-31)


 • 25 Evo zašto ja vam kažem: Ne brinite se za svoj život o tome što ćete jesti, ni za svoje tijelo o tome čime ćete ga odjenuti. Nije li život više no hrana, tijelo više nego li odjeća?
 • 26 Pogledajte ptice nebeske: one ne siju ni ne žanju, niti u žitnicu spravljaju; a, Otac vaš nebeski njih hrani! Ne vrijedite li vi mnogo više no one?
 • 27 A tko među vama može, svojom zabrinutošću, bilo za koliko produljiti svoje postojanje?
 • 28 A za odjeću, zašto se brinuti? Promatrajte ljiljane poljske, kako oni rastu: oni se ne trude niti predu,
 • 29 a, ja vam to kažem, sam Solomon u svoj svojoj slavi, nikad nije bio odjeven kao oni.
 • 30 Ako Bog tako odijeva travu s polja, koja je danas tu, a sutra je bačena u vatru, neće li on učiniti mnogo više za vas, o, ljudi malovjerni!
 • 31 Ne brinite se dakle, govoreći: Što ćemo jesti? što ćemo piti, čime ćemo se odjenuti?
 • 32 - Sve to, *pogani ne traže li bez zastoja -, on zna dobro, vaš Otac nebeski, da vi trebate sve te stvari.
 • 33 Tražite najprije *kraljevstvo i pravdu Božju, a sve ovo bit će vam pridodano.
 • 34 Ne brinite se dakle za sutrašnji dan: sutrašnji dan će se sam o sebi pobrinuti. Svakom danu dostaje njegova vlastita muka.Slamka i greda - Matija[uredi]

(Lk 6.37, 38, 41-42)


 • 7 1 Ne postavljajte se za sudca, da ne biste bili suđeni;
 • 2 jer, na način na koji vi sudite sudit će se vama[33], a mjera kojom se vi služite bit će mjerom za vas.
 • 3 Što gledaš slamku koja je u oku tvom bratu? a, greda koja je u tvom oku, nju ti ne opažaš?
 • 4 Ili, kako ćeš reći svom bratu: Čekaj! Da izvadim slamku iz tvog oka? Samo, gle: u tvom oku je greda!
 • 5 Čovječe izopačenog suđenja[34], izvadi najprije gredu iz svog oka, i tad ćeš jasno vidjeti za izvaditi slamku iz oka svojeg brata!

Pitajte, tražite, kucajte na vrata[uredi]

(Lk 11.9-13)

 • 6 Ne dajite psima ono što je sveto, ne bacajte svoje bisere svinjama, iz straha da ih ne zgaze i da, okrenuvši se vas ne rastrgaju.
 • 7 Pitajte, dat će vam se; tražite, naći ćete; kucajte, otvorit će vam se.
 • 8 Naime, tko ište dobija, tko traži taj nalazi, tko kuca otvorit će mu se.
 • 9 Ili još tko između vas, ako mu njegov sin zaište kruha, dat će njemu kamen?
 • 10 Ili, zatraži li ribu, dat će mu on zmiju?
 • 11 Ako dakle vi, koji ste loši, znate davati dobre stvari svojoj djeci, koliko više vaš Otac koji je u *nebesima, davat će dobre stvari onima koji mu zaištu.

Kako postupati s drugima[uredi]

(Lk 6.31)

 • 12 Dakle, sve ono što vi hoćete da drugi ljudi učine za vas, učinite vi to sami za njih: To su Zakon i Proroci[35].

Dvoja vrata[uredi]

(Lk 13.23-24)


 • 13 Uđite na tijesna vrata. Široka su vrata i prostran put koji vode u propast, i brojni su oni koji ih se prihvaćaju;
 • 14 kako su uska vrata i stiješnjen put koji vode u *život, i malobrojni oni koji ih nalaze.


Drvo se prepoznaje po svojim plodovima[uredi]

(Mt 12.33; Lk 6.43-44)


 • 15 Čuvajte se lažnih proroka, koji vam prilaze odjeveni kao ovčice ali, koji su iznutra krvoločni vukovi.
 • 16 Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se grožđe na grmu trnovitom, ili smokve na češljugama?
 • 17 Dakle, svako dobro drvo daje dobre plodove, ali bolesno drvo rađa opakim plodovima.
 • 18 Jedno dobro drvo ne može nositi loše plodove, niti jedno bolesno drvo može donijeti dobre plodove.
 • 19 Svako drvo koje ne daje dobar plod, siječe ga se i baca u vatru.
 • 20 Tako dakle, po njihovim plodovima vi ćete ih prepoznati.

Reći i učiniti[uredi]

(Lk 6.46; 13.27)

 • 21 Nije dovoljno meni reći: Gospode, Gospode! da bi se ušlo u *kraljevstvo nebesko; treba izvršavati volju mog oca koji je u *nebesima.
 • 22 Mnogo će ih meni reći u onaj dan: Gospode, Gospode! nije li to u tvoje *ime što smo
 • prorokovali? u tvoje ime što smi istjerivali *zle duhove[36]? u tvoje ime što smo činili brojna čuda?
 • 23 Tada ću im ja reći: Ja vas nikad nisam upoznao; odstranite se od mene, vi koji počinjavate nepravdu.


Prispodoba o dvjema kućama[uredi]

(Lk 6.47-49)

 • 24 Dakle, svaki čovjek koji čuje riječi koje sam upravo izrekao i primijeni ih, može biti prispodobljen jednom mudrom čovjeku koji gradi svoju kuću na stijeni.
 • 25 Kiša padne, potoci nadođu, vjetrovi zapušu; sunuli su na tu kućua ona se nije stropoštala, jer temelji njeni bijahu na stijeni.
 • 26 A svaki čovjek koji čuje riječi koje sam upravo izrekao i ne primijeni ih, može biti prispodobljen jednom bezumnom čovjeku koji gradi svoju kućuna pijesku.
 • 27 Kiša padne, potoci nadođu, vjetrovi zapušu; oni su se oborili su na tu kuću, ona se stropošta, i velika bude njena ruševina. «


Isusov ugled[uredi]

(Mk 1.22; Lk 4.32)


 • 28 A, kad Isus završi svoje poučavanje, mnošto ostade zaprepašteno njegovom obukom;
 • 29 jer on ih naučavaše kao čovjek koji ima ovlaštenje, a ne kao njihovi *pismoznanci.

Isus ozdravljuje jednog leproznika[uredi]

(Mk 1.40; Lk 5.12-14)

 • 8 1 Kako on silaziše s planine, veliko mnoštvo ga slijediše.
 • 2 Kad evo jedan se *leproznik približi i, poklonjen pred njim, reče: »Gospodine, ako ti to hoćeš, ti me možeš *očistiti. «
 • 3 On ispruži ruku, dodirnu ga i reče: » Ja to hoću, budi očišćen. « U jedan tren, on bi očišćen od svoje lepre.
 • 4 A Isus mu reče: » Čuvaj se da ne kažeš ni jednu riječ nikome, već se idi pokazati *svećeniku i ponuditi milodar koji je Mojsije propisao; oni će imati jedno svjedočenje.


Isus i centurion[37] iz Kafarnauma - Matija[uredi]

( Lk 7.1-10; provj.Iv 4.46-54 )

 • 5 Isus ulaziše u Kafarnaum kad jedan centurion priđe k njemu i zamoli ga
 • 6 ovim riječima: » Gospodine, moj je sluga u kući, leži obolio od oduzetosti i strahovito pati. «
 • 7 Isus mu reče: » Ja ću ići izliječiti ga. « Ali centurion preuze:
 • » Gospodine, ja nisam dostojan da tu uđeš pod moj krov: reci samo jednu riječ i moj će sluga biti zdrav.
 • 9 Ja također, podvrgnut sam jednoj vlasti s vojnicima pod mojim zapovjedništvom, i ja kažem jednom: Idi i on ode, i jednom drugom: Dođi i on dođe, i mom robu: Učini ovo i on to učini. «
 • 10 Slušajući ga, Isus bi zadivljen i reče onima koji ga slijediše: » Uistinu, ja vam to kažem, kod nikog u Izraelu ja ne nađoh jednu takvu vjeru.
 • 11 Također, ja vam ovo kažem, mnogi će doći s istoka i sa zapada zauzeti mjesto na gozbi s Abrahamom, Izakom i Jakovom u *kraljevstvu nebeskom,
 • 12 dok baštinici Kraljevstva bit će bačeni u tmine napolju: ondje će biti plač i škrgutanje zubima. «
 • 13 I Isus reče centurionu: » Vrati se kući! Nek' ti bude učinjeno kako si ti vjerovao. « A sluga bi izliječen u taj sat.

Izliječenja bolesnika[uredi]

( Mk 1.29-34; Lk 4.38-41 )


 • 14 Kako Isus ulaziše u kuću Petrovu, on vidje njegovu punicu ležati, i u groznici.
 • 15 On joj dotaknu ruku, a groznica ju napusti; on se diže i stade ga služiti.
 • 16 Kad dođe večer, dovedoše mu brojne *opsjednute. On otjera duhove jednom riječi i izliječi sve bolesnike,
 • 17 da bi se ispunilo ono što bijaše rečeno po proroku Izaiji: On je taj koji je uzeo naše slabosti i preuzeo na sebe naše bolesti.


Dva bi čovjeka željela slijediti Isusa[uredi]

( Lk 9.57-60 )


 • 18 Videći veliko mnoštvo oko sebe, Isus izdade zapovijed da se pređe na drugu obalu.
 • 19 Jedan se pismoznanac približi i reče mu: »Učitelju, ja ću te slijediti svuda kamo ideš. «
 • 20 Isus mu reče:»Lisci imaju jazbinu, a ptice nebeske gnijezda: *Sin čovjekov, on, nema gdje

nasloniti glavu svoju. « 

 • 21 Jedan mu drugi učenik reče: » Gospodine, dopusti mi najprije otići ukopati svog oca.«
 • 22 Ali, Isus mu reče: » Slijedi me, i ostavi mrtvima ukopavati svoje mrtve. «

Isus stišava oluju - Matija[uredi]

( Mk 4.31-41; Lk 8.23 -25 )


 • 23 On se uspne u barku, a njegovi ga učenici slijediše.
 • 24 Kad evo na moru se zbi jedna velika oluja, takva da barka bi sva prekrivena valovima. On, međutim, spavaše.
 • 25 Oni se približiše iprobudiše ga govoreći: » Gospodine, u pomoć! Propadosmo! «
 • 26 On im reče: » Zašto se bojite, malovjerni? « Tada, ustade, zaprijeti vjetrovima i moru, i nastade velika tišina.
 • 27 Ljudi se začudiše, i rekoše: » Tko li je, ovaj, da bi mu se čak vjetrovi i more pokorili! «

Isus iscjeljuje dvojicu opsjednutih[uredi]

(Mk 5.1-20; Lk 8.26-39 )

 • 28 Kad bijaše stigao na drugu stranu, u zemlju Gadarenijanaca[38], dođoše mu u susret dvojica bjesomučnika koji su izišli iz grobnica, toliko opasni da se nitko nije usuđivao prolaziti tim putem ondje.
 • 29 I evo ih kako stadoše vikati: »U što se ti miješaš, Sine Božji? Jesi li došao mučiti nas prije vremena?«
 • 30 A, nešto dalje odatle, bijaše jedno veliko krdo svinja na ispaši.
 • 31 Zlodusii preklinjaše Isusa, govoreći: » Ako nas tjeraš, pošalji nas u krdo svinja. «
 • 32 On im reče: » Idite! « Oni iziđoše i uđoše u svinje; i cijelo se krdo sunovrati s visine nagiba u more, i izgiboše u vodi.
 • 33 Čuvari pobjegoše, odoše u grad i sve ispričaše, kao i stvars bjesomučnicima.
 • 34 Tad sav grad iziđe u susret Isusu; čim ga ugledaše, oni ga zamoliše da napusti njihov kraj.

Uzeti iz Kafarnauma[uredi]

( Mk 2.1-12; Lk 5.17 - 25 )

 • 9 1 Isus se dakle uspe u barku, ponovo prijeđe more i dođe u svoj grad[39].
 • 2 Evo kako mu dovedoše jednog uzetog ispruženog na jednoj nosiljci. Videći njihovu vjeru, Isus reče uzetom: » Pouzdanja, sine moj, tvoji grijesi su oprošteni.«
 • 3 A, nekoliko *pismoznanaca reče u sebi: » Ovaj čovjek *huli! «
 • 4 Znaj ući što oni misle, Isus reče: » Zašto te zle misli u vašim *srcima?
 • 5 Što je dakle lakše, reći: Tvoji su grijesi oprošteni, ili reći: Digni se i hodaj?
 • 6 Eh dobro; da znate da sin čovjekov ima na zemlji ovlaštenje za oprostiti grijehe - on tad reče uzetom: »Ustani, uzmi svoju nosiljku i idi kući svojoj. «
 • 7 Čovjek se diže i ode svojàoj kući.
 • 8 Videći to, mnoštvo bi zahvaćeno strahom i iskaza slavu Bogu koji je dao jednu takvu ovlast ljudima.


Objed kod Matije[uredi]

(Mk 2.13-17; Lk 5.27-32 )


 • 9 Isus vidje, prolazeći, sjedjeti u poreznom uredu, jednog čovjeka koji se zvao Matija. On mu reče: » Slijedi me. «  Ovaj se diže i slijediše ga.
 • 10 A, kad on bijaše za stolomu svojoj kući[40], dogodi se da mnogi skupljači poreza i *grješnici bijahu došli sjesti s Isusom i njegovim učenicima.
 • 11 Videći to, *farizeji rekoše rekoše njegovim učenicima: » Zašto vaš učitelj jede[41] s poreznicima i grješnicima? «
 • 12 Ali Isus, koji bijaše slušao, reče: » Nisu zdravi oni koji imaju potrebu za liječnikom, već bolesni.
 • 13 Naučite, dakle, što znači Milosrđe je ono što ja hoću, *žrtvovanje. Jer, ja sam došao zvati, ne pravednike, već grješnike. «


Post; stara mješina i novo vino[uredi]

(Mk 2.18-22; Lk 5.33-39 )


 • 14 Tad mu pristupiše Ivanovi[42] *učenici i rekoše: » Zašto, dok mi i farizeji *postimo, tvoji učenici ne poste?«
 • 15 Isus im reče: » Gosti na svadbi mogu li biti u žalosti dok je mladoženja s njima? Ali, doći će dani kad će im ženik biti otet: tad će i oni postiti.
 • 16 Nitko ne stavlja jedan komad nove tkanine na staru odjeću; jer, dodani komad se skuplja na odjeći, i poderotina je gora.
 • 17 Ne stavlja se novo vino u stare mješine; inače, mješine se rasprsnu, vino se prospe a mješine su upropaštene. Naprotiv, novo se vino stavlja u nove mješine, i jedno i drugo se sačuvaju. «


Žena koja pati od krvoliptanja; djevojčica vraćena u život[uredi]

(Mk 5.21-43; Lk 8.40-56 )


 • 18 Dok im on tako govoriše, jedan se velikaš približi i pokloni, on mu reče: » Moja je kćerka upravo umrla; ali dođi i *položi na nju ruku, i ona će živjeti. «
 • 19 Ustavši, Isus ga slijediše sa svojim učenicima.
 • 20 A jedna žena, koja je patila od krvoliptanja već dvanaest godina, priđe s traga i dodirnu resu[43] na njegovoj odjeći.
 • 21 Ona si je rekla: » Ako uspijem samo dodirnuti njegovu odjeću, bit ću spašena.«
 • 22 Ali Isus, okrenuvši se i videći ju, reče: » Pouzdanja, kćeri moja! Tvoja te vjera spasila[44]. I žene od tog časa bi spašena.
 • 23 Po svom dolasku u plemenitaševu kuću, videći svirače frule i komešanje mnoštva, Isus reče: *24  » Sklonite se: ona nije mrtva, ona spava.« A oni se sprdaše s njime.
 • 25 Kad ukloniše mnoštvo napolje, on uđe, uze djetetovu ruku i djevojčica se probudi.
 • 26 Novost se proširi po svem tom području.


Isus liječi dva slijepca[uredi]

 • 27 Kako Isus odlaziše, dva slijepca ga slijediše kričeči: » Smiluj nam se, *Sine Davidov! «
 • 28 Kad on uđe u kuću, slijepci mu priđoše, a Isus im reče: »Vjerujete li vi da ja mogu to učiniti?« - »Da, Gospodine«, rekoše mu oni.
 • 29 Tad im on dotaknu oči govoreći: » Nek' vam bude prema vašoj vjeri. «
 • 30 I njihove se oči otvoriše. Potom im Isus reče strogo: » Pažnja! Da nitko ovo ne zna! «
 • 31 Ali oni, čim su izišli, govoriše o njemu po svem tom području.


Isus iscjeljuje opsjednutog njemaka[uredi]

( Lk 11.14-15 )


 • 32 Kako oni iziđoše, kad evo dovedoše mu jednog nijemog opsjednutog[45].
 • 33 *Zloduh kad bi istjeran, njemak poče govoriti. A mnoštvo se začudi i reče: » Nikad takvo što nije viđeno u Izraelu!«
 • 34 Ali *farizeji govoriše. » Zlodusi su istjerani od poglavara demona. «

Isus i mnoštvo bez pastira[uredi]

( Mk 6.6b; Lk 10.2 )

 • 35 Isus prolaziše sve gradove i sela, on poučavaše u njihovim *sinagogama, objavljujući Dobru Vijest o *Kraljevstvu i liječeči svaku bolest i svaku nemoć.
 • 36 Videći mnoštvo on mu se smilova, jer bijaše satrveno i klonulo kao ovce koje nemaju pastira.
 • 37 Tad on reče svojim učenicima: » Žetva je obilna, ali radnici malobrojni;
 • 38 molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. «

Dvanaest apostola[uredi]

( Mk 3.16-19; Lk 6.14-16)

 • 10 1 Budući dozvao svojih dvanaest učenika, Isus im dade vlast nad nečistim duhovima, da ih istjeravaju i liječe svaku bolest i svaku nemoć.
 • 2 Evo imena dvanaestorice *apostola. Prvi, Šimun, kojeg nazva Petar, i Andrija, njegov brat; Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, njegov brat;
 • 3 Filip i Bartolomej; Toma i Matija, skupljač poreza; Jakov, sin Alfejev i Tadija;
 • 4 Šimun, zelot i Juda Iskariot, onaj isti koji ga izruči.

Isus šalje Dvanaestoricu u poslanstvo - Matija[uredi]

( Mk 6.7-11; Lk 9.2; provj. Lk 10.3-12) )


 • 5 Tih dvanaest, Isus njih posla u izaslanstvo sa slijedećim uputama: » Ne idite putem *pogana i ne ulazite u grad Samarijanaca[46];
 • 6 idite radije prema izgubljenim ovcama doma Izraelova.
 • 7 Na putu govorite da se *kraljevstvo nebesa približilo[47].
 • 8 *Liječite bolesne, uskrsavajte mrtve, očiščavajte *leprozne, istjerujte *zloduhe. Primili ste besplatno, dajite besplatno.
 • 9 Ne pribavljajte sebi ni zlata, ni srebra, ni novac ne stavljajte u pojas,
 • 10 ni vreću za put, ni dvije tunike, ni sandale, ni štap, jer radnik ima pravo na hranu svoju.
 • 11 U koji grad ili selo uđete, raspitajte se za doznati tko je dostojan primiti vas, i ostanite ondje sve do svog odlaska.
 • 12 Ulazeći u kuću, pozdravite ju;
 • 13 ako je ta kuća dostojna, nek mi dodirnu resu kad vaš red dođe na nju; ali, ako nije dostojna, nek' se mir vaš vrati k vama[48].
 • 14 Ako li vas prime i ako ne saslušaju riječi vaše, napuštajući tu kuću ili taj grad, otresite prašinu s vaših nogu[49].
 • 15 Uistinu, ja vam to kažem: u dan suđenja, zemlja Sodome i Gomore bit će suđena s manje strogosti no taj grad.

Upozorenje glede progona[uredi]

( Mk 13.9; Lk12.11-12; 21.12 - 19 )


 • 16 Evo kakoja, vas šaljem kao ovce među vukove; budite lukavi kao zmije i bezazleni kao golubice.
 • 17 Pazite se ljudi: oni će vas izručivati sudovima[50] i bičevat će vas u svojim *sinagogama.
 • 18 Bit ćete predođeni pred upravitelje i kraljeve, zbog mene: imat će oni jedno svjedočenje, oni i *pogani.
 • 19 Kad vas izruče, ne brinite za znati kako govoriti i što kazati: ono što imate za reći bit će vam dano u taj čas,
 • 20 jer niste vi koji ćete govoriti, to je Duh vašeg Oca koji će u vama govoriti.
 • 21 Brat će na smrt izručivati brata svog, i otac svoje dijete; djeca će se podizati protiv svojih roditelja i dat će ih na smrt osuditi.
 • 22 Bit ćete omrznuti od svih zbog mog *Imena. Ali, onaj koji izdrži sve do kraja, taj će biti spašen.
 • 23 Kad vas budu protjerali iz tog grada, bježite u kakav drugi; uistinu, ja vam to kažem, vi nećete završiti obilazak gradova izraelskih prije no što dođe *Sin čovjekov.
 • 24 *Učenik nije iznad svog učitelja, ni sluga iznad svog gospodara.
 • 25 Učeniku je dosta biti kao učitelj njegov, a sluzi da bude kao gospodar što je njegov. Budući da su držali Belzebulom[51] gospodara kuće, koliko jači razlog imaju to reći onima iz njegove k uće.

Oni koji će se izjasniti za Isusa[uredi]

( Mk 8.38; Lk12.2-9 )


 • 26 Ne bojte ih se, dakle! Ništa nema skriveno što neće biti otkriveno, nema ničeg tajnog što neće biti poznato.
 • 27 Ono što vam ja kažem u sjeni, kazujte po bijelu danu; ono što čujete na ušnu školjku, kazujte po terasama[52]. Ne bojte se on ih koji ubijaju tijelo, oni ne mogu ubiti dušu; bojte se radije onog koji može uništiti i dušu i tijelo u *geheni.
 • 29 Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Ipak, ni jedan od njih ne pada na zemlju neovisno vašem Ocu.
 • 30 Glede vas, čak i vaše vlasi su izbrojane.
 • 31 Budite dakle neustrašivi: vi vrijedite više nego svi vrapci.
 • 32 Tko se pred ljudima izjasni za mene, ja ću se također izjasniti za njega pred Ocem svojim koji je u *nebesima;
 • 33 ali tko mene zaniječe pred ljudima, ja ću također njega zanijekati pred Ocem svojim koji je u nebesima.


Ne mir, već mač[uredi]

(Lk12.51-53 )


 • 34 » Ne vjerujte da sam ja došao donijeti mir na zemlju; ja nisam došao donijeti mir, već mač.
 • 35 Da, ja sam došao odvojiti čovjeka od oca njegovog, kćer od njene majke, snahu od njene svekrve:
 • 36 imat će se neprijatelje ljude iz vlastite kuće.

Prednost privrženosti Isusu[uredi]

(Mk 8.34-35; Lk14.26-27; 9.23-24 )


 • 37 Tko voli svog oca ili svoju majku više nego mene nije mene dostojan; tko voli svog sina ili svoju kćerku više nego mene nije mene dostojan.
 • 38 Tko ne naprti križ svoji i ne slijedi me nije mene dostojan.
 • 39 Tko bude zaštitio svoj život izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene zaštitit će ga.

Tko vas prima, prima mene[uredi]

(Mk 9.37, 41; Lk 9.48; 10.16; Iv 13.20 )


 • 40 Tko vas prima prima mene, a tko mene prima prima Onoga koji je mene poslao.
 • 41 Tko prima jednog *proroka u njegovom svojstvu proroka primit će naknadu proročku, tko prima jednog pravednika u njegovu svojstvu pravednika primit će naknadu pravedničku.
 • 42 Tko bude dao piti, bila to i samo jedna čaša svježe vode, jednom od ovih malenih u njihovu svojstvu učeničkom, uistinu, ja vam to kažem, neće on izgubiti svoje naknade.«
 • 11 1 No, kad Isus bi završio davati te upute svojim dvanaesterim učenicima, on pođe otuda poučavati i propovijedati po njihovim gradovima.

Pitanje Ivana Krstitelja[uredi]

(Lk7.18-35 )

 • 2 A Ivan[53], u svom zatvoru, bijaše čuo govoriti o djelima Kristovim. On posla pitati ga po svojim učenicima:
 • 3 » Jesi li ti Onaj koji treba doći[54] ili mi trebamo čekati jednog drugog? «
 • 4 Isus im odgovori: »Idite izvijestiti Ivana o onome što čujete i vidite:
 • 5 slijepci ponovo vide, i hromi hodaju pravo, *leprozni su očišćeni i gluhi čuju, mrtvi uskrsavaju i Dobra Vijest je objavljena siromašnima;
 • 6 a sretan je onaj koji ne bude pao zbog mene[55]
 • 7 Kad oni odoše, Isus poče govoriti mnoštvu o Ivanu: » Što ste išli gledati u pustinji? Jednu trstiku zanjihanu vjetrom?
 • 8 Dakle, što ste išli vidjeti? Jednog čovjega odjevenog u otmjeno odijelo? Ali, oni koji nose otmjena odijela u kraljevskim su nastambama.
 • 9 Dakle, što ste išli vidjeti? Jednog *proroka? Da, ja vam to kažem, i više no proroka.
 • 10 To je onaj o kojem je pisano: Evo, ja šaljem svog glasonošu pred tobom; on će pripraviti tvoj put pred tobom.
 • 11 Uistinu, ja vam to kažem, među onima koji su rođeni od jedne žene, nije se podigao već od Ivana Krstitelja; a ipak, najmanji u *kraljevstvu nebeskom veći je od njega.
 • 12 Od dana Ivana Krstitelja sve do sada, kraljevstvo je nebesko silovito napadano; silni su oni koji ga prigrabljuju.
 • 13 Svi su proroci naime, kao i Zakon[56], prorokovali sve do Ivana.
 • 14 On je, ako hoćete razumjeti, Ilija koji treba doći.
 • 15 Onaj koji ima uši, neka čuje!
 • 16 Kome ću ja prispodobiti ovo pokoljenje? Ono je usporedivo djeci koja sjede na trgovima, koja se obraćaju jedna drugoj:
 • 17 Mi smo vam svirali frulom, a vi niste
plesali!
Mi smo vam zapjevali jednu pjesmu
žalobnu, a vi se niste u prsa lupali!
 • 18 Naime, Ivan je došao, on ne jede niti pije, a govori se: On je izgubio glavu.
 • 19 *Sin čovjekov je došao, on jede i pije, a govori se: Evo jednog proždrljivca i jednog pijanca, jednog prijatelja skupljača poreza i *grješnika! Ali, Mudrost je bila prepoznata poslije njegovih djela. «

Nesretni gradovi Galileje![uredi]

(Mk 10.15; Lk 10.12-15 )

 • 20 Tada on poče grditi protiv gradova gdje bijaše večina njegovih čuda ostvarena, jer se oni ne bijahu obratili.
 • 21 Nesretan da si, ti, Korazine! Nesretna da si, ti, Betsaido[57]! Jer da čuda koja su se zbila kod vas bijahu u Tiru i Sidonu, ima već dugo vremena, pod pepelom i kostrijeti[58], oni bi se već bili obratili.
 • 22 Da, ja vam to kažem, u dan Suđenja, Tir i Sidom bit će suđeni s manje strogosti nego vi.
 • 23 A ti, Kafarnaume,
hoćeš li biti uzdizan do neba?
Ti ćeš sići u boravište mrtvih!
Jer, da su se čuda
koja su se zbila kod tebe
dogodila u u Sodomi,
ona bi postojala još i danas?
 • 24 Osim toga, ja vam to kažem,
u dan Suđenja, zemlja Sodoma
bit će suđena s manje strogosti nego vi. «

Maleni; Otac i Sin[uredi]

(Lk 10.21-22 )


 • 25 U ono vrijeme, Isus uze riječ i reče: » Hvalim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, da si ovo skrio mudrima i razumnima i otkrio to malenima.
 • 26 Da, Oče, tako si ti postupio u svojoj dobrohotnosti.
 • 27 Sve mi je bilo predano po Ocu mom. Nitko ne poznaje Sina, osim ako to nije Otac, i nitko ne poznaje Oca, osim ako to nije Sin, i onaj kome to Sin ushtjedne otkriti.


Isus upućuje poziv: Dođite k meni![uredi]

 • 28 Dođite k meni, vi svi koji patite pod težinom tereta, i ja ću vam dati odmora.
 • 29 Uzmite na sebe jaram[59] moj i sprimite moj nauk, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i vi ćete naći odmora dušama svojim.
 • 30 Da, moj je jaram lak za nositi a moj je teret neznatan. «

Otrgnuto klasje - Matija[uredi]

(Mk 2.23-28; Lk 6.1-5 )


 • 12 1 U ono vrijeme, u dan *šabata, Isus upravo prolaziše žitnim poljima. Njegovi učenici bijahu gladni i počeše trgati klasje i jesti ga.
 • 2 Videći to, *farizeji mu rekoše: »Pogledaj svoje učenike koji čine ono što nije dopušteno činiti tijekom šabata.«
 • 3 On im odgovori: » Niste li vi čitali ono što bi učinio David kad bijaše gladan, on i njegovi sudruzi,
 • 4 kako je ušao u kućuBožju i kako su jeli kruhove milodara koje ni on, ni njegovi sudruzi ne imaše prava jesti, već samo *svećenici?
 • 5 Ili niste li vi čitali u *Zakonu da, u dan šabata, u Templu, svećenici krše šabat, a da ne čine grijeh?
 • 6 A, ja vam to kažem, ima ovdje veće od *Templa.
 • 7 Da bijaste razumjeli što znači: Milosrđe je ono što ja hoću, ne žrtvovanje, vi ne biste osudili ove ljude koji ne znaju da čine grijeh.
 • 8 Jer on je gospodar šabata, *Sin čovjekov. «

Čovjek uzete ruke - Matija[uredi]

(Mk 3.1-6; Lk 6.6-11 )


 • 9 Odatle on se uputi prema njihovoj sinagogi i uđe u nju.
 • 10 No, nalaziše se ondje jedan čovjek koji imaše uzetu ruku; oni mu postaviše ovo pitanje: » Da li je dopušteno obaviti jedno ozdravljenje tijekom šabata? « Bilo je to za optužiti ga?
 • 11 Ali, on im reče: » Koji između vas, ako ima jednu ovcu i ako ona padne u jamu u dan šabata, neće ići uzeti ju i izvaditi odande? «
 • 12 A, koliko čovjek nadilazi ovcu! Dopušteno je dakle činiti dobro u dan šabata. «
 • 13 Tad on reče o,nom čovjeku: » Ispruži ruku! « On ju izpruži i ona bi vraćena u stanje, zdrava kao i ona druga.
 • 14 Kad iziđoše, *farizeji održaše savjetovanje protiv njega, o sredstvu kojim ga upropastiti.

Isus, sluga Božji[uredi]

 • 15 Budući doznao za to, Isus se skloni otuda. Mnogo ih ga slijediše; on ih sve ozdravi.
 • 16 On im strogo zapovjedi da ga ne otkrivaju,
 • 17 da bi se ispunilo ono što je rekao prorok Izaija:
 • 18 evo moga sluge kojeg sam izabrao,
moj Miljenik kojeg mi bi milo
izabrati,
stavit ću svoj Duh u njega,
i on će najaviti pravo[60] narodima
 • 19 On neće tražiti kavge, on neće
kričati,
neće se njeg glas na trgovima
slušati.
 • 20 On neće slomiti zgnječene trske[61],
on neće gasiti stijenjak koji još
dimi,
sve dok ne dovede pravo
do pobjede.
 • 21 U njegovo *ime narodi stavit će
ufanje svoje.

Ima li Isus dio sa Sotonom?[uredi]

(Mk 3.22-30; Lk 11.14-23; 12.10 )

 • 22 Tad mu dovedoše jednog opsjednutog[62], slijepog i nijemog; on ga izliječi, tako da njemak govoriše i vidješe.
 • 23 Uznemireno, mnošto govoriše:» Onaj tamo, nije li to Sin Davidov? «
 • 24 Ali, farizeji, čuvši to, rekoše: » Onaj tamo ne liječi zloduhe drukčije no po Belzebulu, poglavaru *zloduha. «
 • 25 Poznavaj ući njihove misli, on im reče: » Sve kraljevstvo podijeljene protiv sebe samog juri u propast; ni jedan grad, ni jedna obitelj, podijeljena protiv sebe same, neće se održati. «
 • 26 Ako dakle *Sotona istjeruje Sotonu, on je podijeljen protiv sebe samog: kako će se dakle njegovo kraljevstvo održati?
 • 27 A, ako je to po Belzebulu što ja izgonim zloduhe, vaši učenici, po kome ih, oni, istjeruju? Oni će dakle biti vaši vlastiti suci.
 • 28 Ali, ako je to po Duhu Božjem što ja istjerujem zloduhe, tad *vladavina Božja upravo vas pogađa.
 • 29 Ili još, kako bi netko mogao ući u kuću jakog čovjeka i dočepati se njegovih dobara, ako najprije nije svezao jakog čovjeka?
 • 30 Tko nije sa mnom, protiv je mene, i tko ne skuplja sa mnom raspršuje.
 • 31 Evo zašto, ja vam to kažem, svaki grijeh, svako *huljenje bit će oprošteno čovjeku, ali huljenje na Duh neće biti oprošteno.
 • 32 I ako netko kaže jednu riječ protiv *Sina čovjekovog, ta će mu biti oproštena, ali ako govori protiv Duha Svetog, to mu neće biti oprošteno ni u ovom svijetu ni u budućiem svijetu. «

Čovjek će biti suđen za svoje riječi[uredi]

(Mt 7.16-17; Lk 1.44-45)

 • 33 Pretpostavite da je jedno drvo dobro, njegov plod bit će dobar; pretpostavite da je bolesno, njegov će plod biti bolestan: po plodu se prepoznaje stablo.
 • 34 Soju zmijinji, kako biste vi mogli govoriti dobre stvari, kad ste vi opaki? Jer, ono što izreknu usta, to je ono šte pretječe iz *srca.
 • 35 Dobar čovjek, iz svog dobrog blaga, izvlači dobre stvari; opak čovjek, iz svog opakog blaga, izvlači opake stvari.
 • 36 A ja vam to kažem: ljudi će u dan suđenja položiti račun o svakoj riječi bez dosega[63] koju budu izrekli.
 • 37 Jer, prema svojim riječima bit ćeš opravdan, i prema svojim riječima bit ćeš osuđen.


Znak Jonasov; kraljica od Sabe[uredi]

(Mt 16.1-4; Mk 8.11-12; Lk 11.16, 29-32)

 • 38 Tad nekoliko pismoznanaca i *farizeja uzeše riječ: » Učitelju, mi bismo željeli da nam daš vidjeti jedan *znak. «
 • 39 On im odgovori: » Naraštaj opaki i preljubnički koji ište znak! Kao znak neće mu biti dan drugi do znak proroka Jonasa.
 • 40 Jer posve kao što Jonas bi u utrobi morskog čudovišta tri dana i tri noći, tako će *Sin čovjekov biti u utrobi zemlje tri dana i tri noć.
 • 41 Za vrijeme suđenja, ljudi iz Ninive ustat će s ovim naraštajem i osuditi ga, jer oni su se obratili na propovijed Jonasovu; eh dobro! ovdje ima i više od Jonasa.
 • 42 Za vrijeme suđenja kraljica Juga ustat će s ovim naraštajem i ona će ga osuditi, jer ona je došla s kraja svijeta za slušati mudrost Solomonovu. Eh dobro! ima ovdje i više od Solomona.

Osnaženje nečistog duha[uredi]

( Lk 11.24-26)


 • 43 Kad nečisti duh iziđe iz jednog čovjeka, on prokrstari svom bezvodnom oblašću u potrazi za odmorom, ali ga ne nalazi.
 • 44 Tad on sebi kaže: Ja ću se vratiti u boravište iz kojeg sam izišao. Po svom dolasku, on ga nađe nezauzeto, pometeno, uređeno.
 • 45 Tad on ode uzeti sa sobom sedam drugih duhova zločestijih od sebe, oni tu uđu i smjeste se u njega. I posljednje stanje tog čovjeka postane gore od onog prvog. Tako će to jednako biti s ovim opakim naraštajem. «


Istinska Isusova obitelj[uredi]

(Mk 3.31-35; Lk 8.19-21 )

 • 46 Kako on još govoriše mnoštvu, kad evo kako njegova majka i njegova braća se nađoše napolju, tražeći razgovarati s njim;
 • 47 (Netko mu reče:  » Evo tvoje majke i tvoje braće stoje napolju; oni traže govoriti s tobom[64]. « )
 • 48 Onome koji mu to bijaše rekao, Isus odgovori: »Tko je moja majka i tko su moja braća? «
 • 49 Pokazujući rukom svoje učenike on reče: » Evo moje majke i moje braće;
 • 50 tko god vrši volju moga Oca koji je u *nebesima, taj je moj brat, moja sestra, moja majka. «

Prispodoba o sijaču - Matija[uredi]

(Mk 4.1-9; Lk 8.4-8)


 • 13 1 U onaj dan, Isus iziđe iz kuće[65] i sjede na obalu mora[66].
 • 2 Veliko se mnoštvo okupi oko njega, tako da se on uspe u jednu barku gdje sjedne; sve mnošto držaše se na obali.
 • 3 On im reče mnoge stvari u *prispodobama. Kad evo sijač iziđe sijati.
 • 4 Kako on sijaše, jedna zrna padala su na rub puta; a ptice nebeske došle bi i sve pojele.
 • 5 Druga su pala na kamenita mjesta, gdje nisu imala mnogo zemlje; ona su odmah izrasla, jer nije bilo mnogo zemlje u dubini;
 • 6 kad je sunce izišlo, ona bijahu spržena i, zbog nedostatka korijenja, ona su se sasušila.
 • 7 Druga su pala u trnje; trnje je izraslo i ona bijahu zagušena.
 • 8 Druga su pala na dobru zemlju i dala plod, jedna stotinu, druga 60, treća 30.
 • 9 Slušaj tko ima uši! «

Zašto Isus govori u prispodobama - Matija[uredi]

(Mk 4.10-12; Lk 10.9-10 )

 • 10 Učenici mu priđoše i rekoše: »Zašto im ti govoriš u prispodobama? «
 • 11 On odgovori: » Zato što je vama dano poznavati tajne *nebeske, dok onima tamo to nije dano.
 • 12 Jer onome tko ima bit će dano u izobilju; ali, onome tko nema, čak i ono što ima bit će uzeto.
 • 13 Eto zašto ja njima govorim u prispodobama: jer oni gledaju ne videći i slušaju ne videći niti razumijevajući;
 • 14 a, za njih se ispunjava proročanstvo Izaijino, koji kaže:
Vi ćete čuti,
nećete razumjeti;
gledat ćete, vidjeti
nećete.
 • 15 Jer, srce ovog naroda je
otupjelo,
postali su tvrdih ušiju,
zapušili su si oči,
za ne vidjeti očima svojim,
za ne čuti ušima svojim,
za ne razumijevati *srcem
svojim,
i za ne obratiti se.
I ja ću ih izliječiti!
 • 16 Ali vi, sretne vaše oči, jer one vide,
i vaše uši, jer čuju.
 • 17 Uistinu, ja vam to kažem,
mnogi od *proroka, mnogi
od pravednika imaju želju vidjeti ono
što vi vidite a, oni nisu vidjeli, čuti
ono što vi čujete a, oni nisu čuli.

Jedna primjena prispodobe o sijaču - Matija[uredi]

(Mk 4.13-20; Lk 8.11-15 )


 • 18 Vi dakle, slušajte prispodobu od sijaču.
 • 19 Kad čovjek čuje riječ o *Kraljevstvu a, ne razumije, to je stoga što Opaki dolazi i dočepa se onoga što bijaše posijano u njegovom srcu; takvo je ono zasijano na rubu puta.
 • 20 Ono koje bijaše zasijano na kamenitim mjestima, to je onaj koji, čuvši Riječ, primi ju odmah s radošću;
 • 21 ali, nema u njemu korijena, i on je čovjek od jednog časka: čim dođe nevolja ili proganjanje zbog Riječi, on padne.
 • 22 Ono koje je bilo zasijano u trnju, to je onaj koji čuje Riječ, ali brige svijeta i zavodljivost bogatstava zaguši Riječ, i on ostane bez ploda [67].
 • 23 Ono koje je bilo zasijana na dobroj zemlji, to je onaj koji čuje Riječ i razumije: tada, donese plod i proizvede, jedan stotinu, drugi 60, treći 30. «

Prispodoba o kukolju[uredi]

 • 24 On im predloži jednu drugu *prispodobu: » S *Kraljevstvom je kao i s jednim čovjekom koji posije dobra zrna u svom polju.
 • 25 Za vrijeme dok ljudi spavaju, njegov neprijatelj dođe; preko posijanog, on je posijao kukolj u sred žita, i zatim otiđe.
 • 26 Kad bilje bi izniklo i dalo klasje, tad se pojavi i kukolj.
 • 27 Sluge gospodara k uće dođu mu reći: Gospodine, nije li ono bilo dobro zrnevlje koje koje si ti posijao u svom polju? Otkud, dakle, dolazi onaj kukolj koji se tu nalazi?
 • 28 On im reče: To je jedan neprijatelj koji je to učinio. - Sluge mu kažu: Tada, hoćeš li ti da mi odemo njega pokupiti?
 • 29 Ne, reče on, iz straha da skupljaj ući kukolj ne iščupate i dobro žito s njim.
 • 30 Pustite jedno i drugo rasti zajedno sve do žetve, a u vrijeme žetve ja ću reći žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u rukoveti; što se tiče žita, sakupite ga u moju žitnicu. «

Prispodoba o zrnu gorušice - Matija[uredi]

(Mk 4.30-32; Lk 13.18-19)


 • 31 On im predloži jednu drugu *prispodobu: » *Kraljevstvo nebesko prospodobivo je jednom zrnu gorušice koje čovjek zasije u svom polju.
 • 32 To je sigurno najmanje od svih sjemena; ali, kad ona iznikne, ona je najviša od vrtnih biljaka: ona postane jedno stablo, takvo da ptice nebeske dolaze svijati svoja gnijezda u njenim granama. «

Prispodoba o kvascu - Matija[uredi]

( Lk 13.20-21 )


 • 33 On im reče jednu drugu *prispodobu: » Kraljevstvo je nebesko prispodobivo *kvascu kojeg jedna žena uzme i umiješa u tri *mjere brašna, tako da sva količina uskvasa. «

Obuka putem prispodoba[uredi]

(Mk 4.33-34 )


 • 34 Sve ovo, Isus reče mnoštvu u *prispodobama, i ništa im on ne reče bez prispodobljavanja,
 • 35 da bi se ispunilio ono što bi rečeno putem proroka: » Ja ću otvoriti usta za govoriti prispodobe, ja ću govoriti stvari skrivene od postanka svijeta.


Razvijanje prispodobe o kukolju[uredi]

 • 36 Tada, napustivši mnoštvo,on dođe u kuću[68], a njegovi mu učenici priđoše i rekoše: » Objasni nam prispodobu o kukolju u polju. «
 • 37 On im odgovori: » Onaj koji sije dobro zrnevlje, to je *Sin čovjekov;
 • 38 polje, to je svijet; dobro zrnevlje, to su odani Kraljevstvu: kukolj to su odani Opakom;
 • 39 neprijatelj koji ga sije, to je *đavao; sjetva, to je kraj svijeta; žeteoci, to su *anđeli.
 • 40 Isto kao što se skuplja kukolj za spaliti ga u vatri, tako će biti na svršetku svijeta:
 • 41 Sin čovjekov poslat će svoje anđele, oni će sakupiti za staviti van iz njegovog kraljevstva, sve uzroke pada[69] i sve one koji počinjavaju nepravednosti,
 • 42 i bacit će ih oni u ložište vatre; ondje bit će plačevi i škrgutanja zubima.
 • 43 Dok pravednici zasjat će kao sunce u *kraljevstvu svojeg Oca. Slušaj tko ima uši! «


Prispodoba o blagu i biseru[uredi]

 • 44 Kraljevstvo je nebesko prispodobivo jednom blagu koje bijaše skriveno u polju i koje je jedan čovjek otkrio: on ga ponovo sakrije i, u radosti svojoj, ode, stavi na prodaju sve što ima, i kupi to polje.
 • 45 Kraljevstvo nebesko još je usporedivo jednom trgovcu koji traži blistave bisere.
 • 46 Budući našao jedan biser po visokoj cijeni, on je otišao rasprodati sve što bijaše imao, i tad ga on kupi.


Prispodoba o mreži[uredi]

 • 47 Kraljevstvo je nebesko još prispodobivo jednoj mreži koja se baca u more i koja donosi razne vrste riba.
 • 48 Kad je puna, izvuče se na obalu, potom, sjedne se, skupi se sve što je dobro u košare, a odbaci se ono što ne vrijedi ništa.
 • 49 Tako će biti na svršetku svijeta: *anđeli će doći i odvojit će opake od pravednika,
 • 50 i bacit će ih u ložište peći; ondje bit će plačevi i škrgutanje zubima.


Stare i nove istine[uredi]

 • 51 » Jeste li vi sve ovo razumjeli? « - » Da« odgovore mu oni.
 • 52 A on im reče: » Tako dakle, svaki *pismoznanac poučen o *kreljevstvu nebeskom prispodobiv je jednom gospodaru kuće koji izvlači iz svoje riznice novo i staro. «

Isus i ljudi iz Nazareta - Matija[uredi]

(Mk 6.1-6; Lk 4.16-24)


 • 53 A, kad Isus završi s tim *prispodobljivanjem, on pođe odatle.
 • 54 Budući došao u svoj zavičaj[70], on poučavaše stanovnike u njihovim *sinagogama na takav način da, iznenađeni, oni govoriše: » Otkud li njemu dolaze ta mudrost i ta čuda?
 • 55 - Nije li to drvodjeljin sin? Njegova majka ne zove li se Marija, a njegova braća Jakov, Josip, Simon i Juda?
 • 56 I njegove sestre, nisu li one sve kod nas? Otkud, dakle, njemu sve to dolazi? «
 • 57 I bi on za njih jedna zgoda za negodovanje. Isus im reče: » *Prorok se prezire u svojem zavičaju i u kući svojoj. «
 • 58 I ondje, on ne načini mnogo čuda, jer oni ne vjerovaše.

Smrt Ivana Krstitelja - Matija[uredi]

(Mk 6.14-29; Lk 9.7-9; 3.19-20)


 • 14 1 U ono vrijeme, Herod, tetrarh doznade za ugled Isusov
 • 2 i reče svojim pobočnicima: » Taj je čovjek Ivan Krstitelj! To je on, uskrsnuo od mrtvih; evo zašto moći da čini čuda djeluje u njemu.«
 • 3 Naime Herod bijaše dao uhititi i okovati u lance Ivana i on bijaše zatvoren, zbog Herodijade, žene svog brata Filipa;
 • 4 jer, Ivan mu govoriše: » Nije ti dopušteno zadržati ju za ženu. «
 • 5 Premda ga je htio pogubiti, Herod se plašio mnoštva koje držaše Ivana za *proroka.
 • 6 A, na rođendan Herodov, kćerka Herodijadina izvede jedan ples pred uzvanicima i ugodi Herodu.
 • 7 Tada se on prisegom obveza njoj dati sve što ona bude zaiskala.
 • 8 Nagovorena od svoje majke, ona mu reče: « Daj mi sada, na jednom pladnju, glavu Ivana Krstitelja. «
 • 9 Kralj time bi rastužen; ali, zbog svoje prisege i gostiju,
 • 10 on zapovijedi da joj ju daju i on posla odrubiti glavu Ivanovu u svom zatvoru.
 • 11 Njegova glava bi donesena na pladnju i dana mladoj djevojci koja ju odnese svojoj majci.
 • 12 *Učenici Ivanovi dođoše uzeti lješ i ukopaše ga; potom oni odoše izvijestiti Isusa.

Isus hrani pet tisuća[uredi]

(Mk 6.30 - 44; Lk 9.10 -17; Iv 6.1-15)

 • 13 Na tu vijest, Isus sepovuče odatle u barci prema jednom pustom mjestu, po strani. Budući to doznalo, mnoštvo ga slijediše pješice[71], iz raznih svojih mjesta.
 • 14 Iskrcavši se, on vidje jedno veliko mnoštvo; smilova mu se i izliječi njegove nemoć.
 • 15 Kad je pala večer, učenici mu se približiše i rekoše: » Mjesto je pusto i već je kasni sat; otpusti dakle mnoštvo, nek' idu u svoja seli kupiti sebi namirnica. «
 • 16 Ali Isus im reče: » Oni nemaju potrebu otići: dajte im vi sami jesti. «
 • 17 Tad oni njemu kazaše: » Mi ovdje imamo samo pet kruhova i dvije ribe. «
 • 18 » Donesite mi ih ovamo«, reče on.
 • 19 I, budući zapovjedio mnoštvu da se smjesti na travu, on uzme pet kruhova i dvije ribe i, dižući svoj pogled prema nebu, on izgovori blagoslov; potom, kidajući kruhove, on ih davaše učenicima, a učenici mnoštvu.
 • 20 Oni jedoše svi i biše nasićeni; i pokupi se ono što preostade u komadima: dvanaest punih korpi!
 • 21 A onih koji bijahu jeli bijaše otprilike 5.000 ljudi, ne računajući žene i djecu.


Isus hoda po jezeru[uredi]

(Mk 6.45-52; Iv 6.16-21)


 • 22 Isus obveza učenike uspeti se u lađu i otići prije njega na drugu obalu, dok on otpuštaše mnoštvo.
 • 23 Nakon što je otpusti mnoštvo, on se uspe u planinu za moliti se podalje. Večer je pala, on bijaše ondje, sam.
 • 24 Lađa se već nalaziše više stotina metara udaljena od obale; ona bijaše zapljuskivana valovima, budući da je puhao suprotan vjetar.
 • 25 Pod konac noć, on dođe k njima hodaj ući iznad mora.
 • 26 Videći ga hodati iznad mora, učenici biše izluđeni: » To je jedno priviđenje«, govoriše oni, i od straha, su zavikali.
 • 27 Ali, on im smjesta progovori: » Pouzdanja, to sam ja, ne bojte se! «
 • 28 Obraćaj ući mu se, Petar mu reče: » Gospodaru, ako si to zbilja ti, zapovjedi mi da dođem k tebi ponad vode. «
 • 29 » Dođi «, reče on, I Petar, sišavši iz lađe, hodaše iznad vode i ode k Isusu.
 • 30 Ali, opažaj ući vjetar, on se preplaši, i prodera se: » Gospodaru, spasi me!
 • 31 Isus smjesta pružajući ruku zgrabi ga govoreći mu: » Čovječe malovjerni, zašto si posumnjao? «
 • 32 I kad su ušli u lađu vjetar se stiša.
 • 33 Oni koji bijahu u lađi pokloniše se pred njim i rekoše mu: » Uistinu, ti si Sin Božji! «

Izlječenja u Generazetu[uredi]

(Mk 6..53-56)


 • 34 Nakon prelaska, oni dotakoše zemlju u Genezaretu.
 • 35 Ljudi iz tog mjesta prepoznaše ih, dadoše upozoriti svu oblast, i dovedoše mu sve bolesne.
 • 36 Preklinjali su ga da im dopusti dotaknuti samo resu na njegovoj odjeći; i oni koji ju dotakoše biše svi ozdravljeni[72].

Isus dovodi u pitanje predaju - Matija[uredi]

(Mk 7.1-13 )


 • 15 1 Tada *farizeji i pismoznanci iz Jeruzalema istupiše prema Isusu i rekoše mu:
 • 2 » Zašto tvoji *učenici krše predaju od *starih? Naime, oni ne peru ruke, kad jedu svoj objed. «
 • 3 On im uzvrati: » A vi, zašto kršite zapovijed Božju u ime vaše predaje?
 • 4 Bog je naime rekao: Poštuj oca svog i majku svoju i još: Onaj koji prokune oca ili majku, da bude kažnjeg smrću.
 • 5 Ali vi, vi kažete: Tko god kaže svom ocu ili majci svojoj: Pomoć koju ti trebaš primati od mene sveti je milodar,
 • 6 taj ne poštuje svog oca. I tako ste vi poništili riječ Božju u ime vaše predaje.
 • 7 Licemjeri! Izaija je prorokovao glede vas, kad je rekao:
 • 8 Ovaj me narod poštuje usnama,
ali, *srce je njegovo daleko od mene.
 • 9 Uzaludno je to što mi oni čine
obrede,
jer nauke koje naučavaju samo su
propisi ljudski. «

Što čini nečisti čovjek[uredi]

(Mk 7.14-23)


 • 10 Potom, pozivajući mnoštvo, on mu reče: » Slušajte i shvatite!
 • 11 Nije ono što ulazi u čovjekova usta to što čini čovjeka *nečistim; već ono što izlazi iz usta, eto što čini čovjeka nečistim.«
 • 12 Tad mu se učenici primaknuše i rekoše: » Znaš li ti da slušajući tu riječ, *farizeji bijahu sablažnjeni?«
 • 13 On odgovori:» Svaka biljka koju nije zasadio moj Otac nebeski bit će iščupana.
 • 14 Pustite ih: to su slijepci koji vode slijepce. A, ako jedan slijepac vodi slijepca, obojica će pasti u istu jamu! «
 • 15 Petar uznastoja kod njega: » Objasni nam tu zagonetnu riječ! «
 • 16 Isus reče: »Jeste li vi još bez pameti?
 • 17 Ne znate li vi da sve ono što uđe u usta prelazi u vaš trbuh, potom se izbacuje u jamu?
 • 18 Ali, ono što izlazi iz usta potječe iz *srca, i to je ono što čovjeka čini nečistim.
 • 19 Iz srca, naime, potječu zle namjere, ubojstva, preljube, loše vladanje, krađe, lažna svjedočenja, krivokletništva.
 • 20 To je ono što čovjeka čini nečistim; a jedenje nečistim rukama ne čini čovjeka nečistim. «

Vjera jedne žene Kanaanke[uredi]

(Mk 7.24-30)

 • 21 Pošavši odatle, Isus se skloni u oblast Tira i Sidona.
 • 22 Kad evo jedna Kanaanka[73] dođe odatle i stade vikati: » Smiluj mi se, Gospodine, *sine Davidov! Moja je kćer bolno izmučena od demona[74]. «
 • 23 Ali, on njoj ne odgovori ni jedne jedine riječi. Njegovi se učenici približiše, učinivši mu ovu molbu: » Otpusti ju[75], jer ona nas proganja svojim povicima. «
 • 24 Isus odgovori: »Ja sam bio poslan samo k izgubljenim ovcama Izraelovim.«
 • 25 Ali, žena se dođe pokloniti pred njega:«Gospodine, reče ona, dođi mi u pomoć!«
 • 26 On joj odgovori: » Nije dobro uzeti kruh dječji za baciti ga psima.«
 • 27 »To je istina[76], Gospodine! preuze ona; i točno je i to da mali psi jedu mrve koje padnu sa stola njihovih gospodara. «
 • 28 Tad Isus njoj odgovori: » Ženo, tvoja je vjera ogromna! Nek' ti bude kako ti hoćeš! I njena kćer bi izliječena u taj čas.

Izliječenja na obali jezera[uredi]

(Mk 7.31)

 • 29 Otud Isus stiže do obala Galilejskog mora[77]. On se uspe u planinu, i ondje sjedne.
 • 30 Ljudi u velikom mnoštvu dođoše k njemu, dovodeći sa sobom hrome, slijepe, kljaste, nijeme i dosta drugih još. Oni ih postavljaše uz noge njegove, a on ih ozdravljaše.
 • 31 I mnoštvo se čudiše vidjevši njemake koji govore, kljaste koji postaju valjani, hrome koji hode uspravno i slijepce koji povratiše vid. I mnoštvo iskaza slavu Bogu Izraelovu.


Isus hrani četiri tisuće ljudi[uredi]

(Mk 8.10; provj. Mt 14.13-21 par)


 • 32 Isus pozva svoje učenike i reče im: » Žao mi je tog mnoštva, jer evo već tri dana kako su ostali kod mene, i nemaju što jesti. Neću ih otpustiti praznog želuca: mogli bi klonuti na putu. «
 • 33 Učenici mu rekoše: » Otkud nam može u pustinju doći dovoljno kruha za nasititi jedno toliko mnoštvo? «
 • 34 Isus im reče: » Koliko kruhova imate vi?« » Sedam, rekoše oni, i nekoliko ribica. «
 • 35 On zapovijedi mnoštvu da se ispruži po zemlji,
 • 36 uze sedam kruhova i ribe, i, nakon što je zahvalio, on ih iskida i dade ih učenicima, a učenici mnoštvu.
 • 37 I oni svi jedoše i biše nasićeni; donesoše ono što je ostalo u komadima: sedam punih korpi. *38 A, onih koji jedoše bijaše 4.000 na broju, ne računaj ući žene i djecu.
 • 39 Nakon što je otpustio mnoštvo, Isus se uspe u barku i dođe na područje Magadana[78].


Neće biti znaka koji dolazi s neba[uredi]

(Mk 8.11-13; Mt 12.33-39; Lk 11.16, 29; 12.54-56)

 • 16 1 *Farizeji i saduceji istupiše i, za podmetnuti mu zamku, zatražiše da im pokaže jedan *znak koji dolazi s *neba.
 • 2 On im odgovori[79]: » S večeri, vi govorite: Bit će lijepo vrijeme, jer nebo je jarkocrveno;
 • 3 a ujutro: Danas, loše vrijeme, jer nebo je tamnocrveno. Tako vi tumačite izgled neba, a znakove vremena, vi tome niste kadri!
 • 4 Naraštaj zli i preljubnički koji traži znak! Kao znak, neće mu biti dan drugi do onaj Jonasov.« On ih ostavi ondje i pođe.


Nedostatnost umnosti učenika[uredi]

(Mk 8.14-21; Lk 12.1-6)

 • 5 Prelazeći na drugu obalu, učenici zaboraviše uzeti kruhove.
 • 6 Isus im reče: » Pazite! Čuvajte se *kvasa farizejskog i saducejskog! «
 • 7 Oni načiniše ovu opasku: » To je zato što nismo ponijeli kruh sa sobom. «
 • 8 Ali, Isus to uvidje i reče im: » Ljudi malovjerni, zašto to razmišljanje o činjenici da niste ponijeli kruhove?
 • 9 Vi još ne shvaćate? Vi se ne sjećate pet kruhova za 5 tisuća, i koliko ste još korpi dobili?
 • 10 Ni sedam kruhova za 4 tisuće i koliko korpi ste još dobili?
 • 11 Kako ne shvaćate da vam ja nisam govorio o kruhovima, kad vam rekoh: » Čuvajte se kvasa farizejskog i saducejskog! «
 • 12 Tad oni shvatiše da im on ne bijaše govorio da se čuvaju kvasca krušnog, već nauka farizejskog i saducejskog.

Petar prepoznaje u Isusu Božjeg Sina[uredi]

(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21)

 • 13 Kad je stigao u oblast Filipove Cezareje Isus ispitivaše učenike svoje: » Prema mišljenju ljudi, tko je *Sin čovjekov?
 • 14 Oni rekoše: » Za jedne, Ivan Krstitelj; za druge Ilija; za druge opet, Jeremija ili jedan od *proroka. «
 • 15 On im kaza: » A vi, što vi kažete tko sam? «
 • 16 Uzimajućii riječ, Šimun-Petar odgovori: » Ti si *Krist, Sin Boga živoga. «
 • 17 Preuzimajućii tada riječ Isus mu reče: » Sretan si ti, Šimune sine Jonasov, jer nije to krv i meso[80] koji su ti to otkrili, već moj otac koji je u *nebesima.
 • 18 A ja, ja ti kažem: Ti si Petar, i na tebi ja ću izgraditi crkvu svoju, a Vlast Smrti neće imati snage protiv nje.
 • 19 Ja ću tebi dati ključeve *Kraljevstva; sve što budeš svezao na zemlji bit će svezano na *nebeseima, i sve što odriješiš na zemlji bit će odriješeno na nebesima. «
 • 20 Tad on strogo zapovijedi učenicima da nikom ne kažu da on bijaše Krist.

Isus najavljuje svoju smrt i svoje uskrsnuće - Matija[uredi]

(Mk 8.31-33; Lk 9.22)


 • 21 Od tog časa, Isus Krist poče svoje učenike poučavati da njemu treba otići u Jeruzalem, prepatiti mnogo sa strane starih, *velikih svećenika i pismoznanaca, biti pogubljen i, trećeg dana, uskrsnuti.
 • 22 Petar, povlačeći ga u stranu, poče ga koriti, govoreći: » Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se neće dogoditi! «
 • 23 Ali on, okrenuvši se, reče Petru: » Nestani! Od mene, *Sotono! « Navodiš me na grijeh[81], jer tvoja mnijenja nisu ona Božja, već ona ljudska. «

Kako slijediti Isusa - Matija[uredi]

(Mk 8.34-9.1; Lk 9.23-27)


 • 24 Tad Isus reče svojim učenicima: » Ako netko hoće doći za mnom, nek' se odrekne sebe samog i uzme svoj križ, i nek' me slijedi.
 • 25 Naime, tko hoće spasiti svoj život izgubit će ga; ali tko izgubi svoj život zbog mene, spasit ćega.
 • 26 I koju će korist čovjek imati dobivši sav svijet, ako ga plati životom svojim? Ili što da da čovjek ako ga to stoji njegovog života?
 • 27 Jer *Sin čovjekov će doći i sa svojim *anđelima u slavi oca svoga; i tada on će vratiti svakome prema njegovu ponašanju.
 • 28 Uistinu, ja vam to kažem, između onih koji su ovdje, neki neće umrijeti prije no što vide Sina čovjekovog doći kao kralj.

Isus preobražen - Matija[uredi]

(Mk 9.2-9; Lk 9.28-36)


 • 17 1 Šest dana kasnije, Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana njegovog brata, i odvede ih u stranu na jednu visoku planinu.
 • 2 On bi preobražen pred njima: njegovo lice blistaše kao sunce, njegova odjeća postade bijela kao svjetlost.
 • 3 I evo kako im se pokazaše Mojsije i Ilija koji se sastadoše s njim.
 • 4 Posredujući, Petar reče Isusu: » Gospodine, dobro je da smo mi ovdje s tobom; ako ti to hoćeš, ja ću podići ovdje tri šatora, jedan za tebe, jedan za Mojsija, jedan za Iliju. «
 • 5 Dok on još govoriše jedna ih svjetlosni oblak prekri. I evo kako, iz oblaka, jedan glas govoriše: » Ovaj ovdje, moj je Sin mili, onaj kojeg mi se svidjelo izabrati. Slušajte ga! «
 • 6 Čuvši to, učenici padoše ničice, obuzeti jednim velikim strahom.
 • 7 Isus se približi, dodirnu ih i reče: » Probudite se! ne bojte se! «
 • 8 Dižući oči, oni ne vidješe više nikog no Isusa, njega samog.
 • 9 Kad oni siđoše s planine, Isus im dade ovu zapovijed: » Ni riječ ne recite nikome o ovome što ste vidjeli, sve dok *Sin čovjekov ne bude uskrsnuo od mrtvih. «

Učenici ispituju Isusa o Iliji - Matija[uredi]

(Mk 9.11-13)


 • 10 A učenici ga ispitivaše: » Zašto dakle *pismoznanci govore da najprije treba doći Ilija? «
 • 11 On odgovori: » Sigurno, Ilija treba doći i on će uspostaviti sve;
 • 12 ali, ja vam to kažem; Ilija je već došao, i, umjesto da ga prepoznaju, oni su uradili s njim što su htjeli. *Sin čovjekov također će patiti od njih. «
 • 13 Tada učenici shvatiše da im je on govorio o Ivanu Krstitelju.

Isus ozdravlja jedno dijete-mjesečara[uredi]

(Mk 9.14-29; Lk 9.37-43)


 • 14 Kad oni stigoše blizu mnoštva, jedan se čovjek približi i reče mu padaj ući na koljena: *15 » Gospodine, smiluj se mom sinu: on je mjesečar[82] i mnogo pati; on često pada u vatru i u vodu.
 • 16 Ja sam ga dovodio tvojim učenicima, ali oni ga nisu mogli ozdraviti. «
 • 17 Uzimajući riječ, Isus reče: » Pokoljenje nevjerničko i izopačeno, do kada ću ja biti s vama? Do kad ću ja vas morati podnositi? Dovedite mi ga ovamo. «
 • 18 Isus zaprijeti zloduhu, koji iziđe iz djeteta, i ono bi izliječeno od tog časa.
 • 19 Tada učenici, priliživši se, rekoše mu nasamo: » A mi, zašto mi nismo mogli njega istjerati? «
 • 20 On im reče: » Zbog siromaštva vaše vjere. Jer, usitinu, ja vam to kažem, ako jednog dana vi budete imali vjeru veliku poput zrna goruščice, vi ćete reći ovoj planini: Pređi odavde onamo, i ona će prijeći. Ništa vama neće biti nemoguće.
 • 21 I potom, ta vrsta zloduha neće se moći izgnati, osim molitvom i *postom.

Isus ponovo najavljuje svoju smrt i uskrsnuće svoje[uredi]

(Mk 9.30-32; Lk 9.43-45)


 • 22 Kad oni bijahu se skupili u Galileji, Isus im reče: » *Sin čovjekov će biti izručen u ruke ljudima; oni će ga ubiti;
 • 23 trećeg dana, on će uskrsnuti.« I oni biše duboko ožalošćeni.


Isus i Petar plaćaju porez Templu[uredi]

 • 24 Kad oni bijahu stigli u Kafarnaum, oni koji ubiru dvodrahme istupiše prema Petru i rekoše mu: » Je li vaš učitelj ne plaća dvodrahme? «
 • 25 » Da «, reče on. Kad Petar bi došao u kuću, Isus, pretječući ih, reče njem: » Kakvo je tvoje mnijenje, Šimune? Kraljevi zemaljski, od koga ubiru prireze i poreze? Od svojih sinova ili od stranaca? «
 • 26 I kad mu on odgovori: » Od stranaca «, Isus mu odgovori: » Stoga, sinovi su slobodni.
 • 27 Ipak, da ne bi prouzrokovali sablazan[83] u tih ljudi, idi onamo k moru, baci udicu, uhvati prvu ribu koja zagrize, i otvori joj usta: naći ćeš ondje jedan stater. Uzmi ga i daj ga njima, za mene i za sebe. «


Najveći u kraljevstvu nebeskom[uredi]

(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48)


 • 18 1 U taj čas učenici se primaknuše k Isusu i rekoše mu: » Tko je dakle najveći u kraljevstvu *nebeskom? «
 • 2 Pozvavši jedno dijete, on se postavi usred njih
 • 3 i reče: » Uistinu, ja vam to kažem, ako se vi ne promijenite i ne postanete kao djeca, ne, vi nećete ući u kraljevstvo nebesko.
 • 4 Onaj, dakle, tko se učini malenim kao ovo dijete, eto najvećeg u kraljevstvu nebeskom.
 • 5 Tko primi u moje *ime jedno dijete kao ovo ovdje, taj prima mene samog.


O zamkama za vjeru - Matija[uredi]

(Mk 9.42-489; Lk 17.1-2)


 • 6 Ali, tko povuče pad samo jednog od ovih najmanjih koji vjeruju u mene, bolje je za njega da si zakači o vrat jedan veliki mlinski kolut i da se baci u morski ponor.
 • 7 Nesretan svijet koji uzrokuje toliko sablazni! Sigurno, tako mora biti, ali nesretan čovjek kojeg stignu!
 • 8 Ako tvoja ruka li tvoja noga uzrokuju tvoj grijeh, odsijeci ih i baci daleko od sebe; bolje je za tebe ući u *život bezruk ili osakaćen nego biti bačen u vječnu vatru s objema tvojim rukama ili nogama!
 • 9 I ako bi tvoje oko izazvalo tvoje zgrješenje, iščupaj ga, i baci ga daleko od sebe; bolje je za tebe ući jednook u život nego biti bačen s oba svoja oka u *gehenu ognjenu!

Prispodoba o zalutaloj ovci[uredi]

( Lk 15.1-7)


 • 10 Pazite se da ne prezrijete ni jedno od ovih malenih, jer, ja vam to kažem,
 • 11 u *nebesima se njihovi *anđeli neprestano nalaze u nazočnosti mog oca koji je u nebesima[84].
 • 12 Koje je vaše stajalište? Ako jedan čovjek ima stotinu ovaca i jedna od njih se izgubi, neće li on ostaviti onih 99 drugih u planini i otići tražiti onu koja se izgubila?
 • 13 I ako ju uspije pronaći, ja vam to kažem, on se više raduje no onim 99 koje se nisu izgubile.
 • 14 Isto tako vaš Otac koji je u nebesima hoće da se ni jedno od ovih malenih ne izgubi.

Za povratiti brata koji je zgriješio[uredi]

 • 15 Ako tvoj brat zgriješi, idi ga pronaći i uputi mu svoje prijekore oči u oči. Ako te posluša ti si povratio brata svog.
 • 16 Ako te ne sluša, uzmi još jednu ili dvije osobe sa sobom da bi svaka stvar bila odlučena prema riječi dva ili tri svjedoka.
 • 17 Ako odbije ih slušati, reci to u Crkvi, i odbije li slušati čak i u Crkvi, nek' bude za tebe kao *poganin i skupljač poreza.
 • 18 Uistinu, ja vam to kažem: sve što ćete vi svezati na zemlji bit će svezano u *nebu, i sve što ćete vi odriješiti na zemlji bit će odriješeno u nebu.

Zajednička molitva[uredi]

 • 19 Ja vam još kažem, ako dvojica među vama, na zemlji, slože se za tražiti što god to bilo, to će im biti odobreno od mog oca koji je u nebesima.
 • 20 Jer, ondje gdje se dvojica ili trojica se sastanu u moje *ime, ja sam u sred njih. «

Oprost među Braćom[uredi]

( Lk 17.4 )


 • 21 Tada se Petar približi i reče mu: » Gospodine, kad moj brat počini jedan grijeh prema meni, koliko puta ću mu ja opraštati? Sve do sedam puta? «
 • 22 Isus mu reče: » Ja te ne kaže sve do sedam puta, već sve do sedamdeset sedam puta. «

Prispodoba o nemilosrdnom povjeritelju[uredi]

 • 23 S *kraljevstvom je nebeskim kao s kramljem koji je htio izravnati svoje račune sa svojim slugama.
 • 24 Za početi, dovedoše mu jednog koi mu dugovaše 10.000 talenata.
 • 25 Kako on nije imao čime platiti, gospodar dade zapovijed da ga prodaju zajedno s njegovom ženom, njegovom djecom i svim što imaše, u naknadu za njegov dug.
 • 26 Bacivši mu se tada pred njegove noge, sluga, naklonjen; njemu reče: » Budi strpljiv sa mnom, i ja ću ti sve vratiti.
 • 27 Umilostivljen, gospodar tog sluge pusti ga otići i oprosti mu njegov dug.
 • 28 Izlazeći, taj sluga susretne jednog od svojih sudruga, koji mu dugovaše stotinu srebrenjaka; on ga uhvati za grlo i stegnu ga skoro da ga udavi, govoreći mu: Vrati mi što mi duguješ.
 • 29 Njegov se sudrug baci njemu pred noge i preklinjaše ga govoreći: Imaj strpljenja sa mnom, i ja ću ti vratiti.
 • 30 Ali, onaj drugi odbi; što više, on ode dati baciti ga u zatvor, očekujući da mu bude vraćeno ono što mu ovaj dugovaše.
 • 31 Videći što se upravo dogovdilo, njegovi drugovi bijahu veoma ožalošćeni i odoše izvijestiti njegovog gospodara o ovome što se dogodilo.
 • 32 Tada, davši ga dovesti, njegov mu gospodar reče: Opaki slugo, ja sam ti oprostio sav tvoj dug, jer si me ti preklinjao.
 • 33 Nisi li i ti također trebao imati milosti spram svojeg sudruga, kao što ja imah spram tebe?
 • 34 I, u gnjevu svojem, njegov ga gospodar predade krvnicima, čekajući da mu bude vraćeno sve što mu ovaj dugovaše.
 • 35 Tako će isto moj Otac nebeski postupiti s vama, ako svaki od vas ne oprosti svom bratu sa dna srca svog.

Isus govori o svadbi i o razvodu[uredi]

( Mk 10.1-12; Lk 16.18 )

 • 19 1 A kad Isus bio završio svoje poučavanje, on pođe iz Galileje i dođe na područje Judeje s one strane Jordana[85].
 • 2 Veliko ga mnoštvo slijediše, i ondje on ga ozdravljaše.
 • 3 *Farizeji se primaknuše prema njemu i rekoše mu za podmetnuti mu zamku: » Je li dopušteno prognati jednu ženu zbog bilo kojeg razloga? «
 • 4 On odsgovori: » Niste li vi čitali da tvorac u početku, njih stvori mužjakom i ženkom
 • 5 i da je rekao: Zato će čovjek napustiti svog oca i majku svoju i prionuti ženi svojoj, i njih dvoje bit će jedno tijelo samo.
 • 6 Tako oni nisu više dvoje, već samo jedno tijelo. Nek' čovjek dakle ne razdvoji ono što je Bog sjedinio! «
 • 7 Oni mu rekoše: » Zašto je dakle Mojsije propisao da se izda spis o otpustu. «
 • 8 On im reče: » To je zbog okrutnosti srca vaše što je Mojsije vama dopustio otpuštati žene svoje; ali, u početku nije bilo tako.
 • 9 Ja vam to kažem: ako netko otpusti svoju ženu - izuzev zbog nezakonita sjedinjenja - i oženi jednu drugu, on je preljubnikom. «


Isus govori o ženidbi i o celibatu[uredi]

 • 10 Učenici mu rekoše: » Ako je takvo stanje čovjeka i prema ženi njegovoj, on nema interesa ni ženiti se. «
 • 11 On im odgovori: » Svi ne razumiju ove riječi, već samo oni kojima je to dano;
 • 12 naime, ima eunuha koji su takvima od rođenja iz utrobe majčine; ima eunuha koji su takvima učinjeni od ljudi; a ima ih koji su se sami učinili eunusima zbog *kraljevstva nebeskog. Nek' razumije tko razumjeti može! «

Oprost među Braćom[uredi]

( Mk 10.13-16; Lk 18.15-17 )

 • 13 Tad mu ljudi dovedoše djecu, da im položi ruke izgovaraj ući molitvu. Ali učenici ih izgrdiše.
 • 14 Isus reče: » Pripustite tu djecu, ne sprječavajte ih doći k meni, jer *kraljevstvo nebesko je onih koji su kao oni. «
 • 15 I, nakon što im je položio ruke, on pođe odatle.

Isus i mladi bogataš[uredi]

( Mk 10.17-31; Lk 18.18-30, 13.30 )

 • 16 I evo kako se jedan čovjek primaknu njemu i reče mu: » Gospodine, što ja trebam učiniti da bih imao vječni *život? «
 • 17 Isus mu reče: » Zašto me ispituješ o dobrom? Jedinstven je onaj koji je dobar. Ako hoćeš ući u život, čuvaj zapovjedi. «
 • 18 »Koje? «, reče mu on. Isus odgovori: » Ne počini ubojstva. Ne počini preljube. Ne ukradi. Ne posvjedoči lažno.
 • 19 Poštuj oca svog i majku svoju. «
 • 20 Mladi mu čovjek reče: » Sve to ja primijenjujem. Što mi još manjka? «
 • 21 Isus mu reče: » Ako hoćeš biti savršen, idi, prodaj sve što posjeduješ, razdijeli siromasima, i imat ćeš jedno blago u *nebesima. Potom dođi, slijedi mene! «
 • 22 Na tu riječ, mladi čovjek ode sav ožalošćen, jer imaše on velika imanja.
 • 23 A Isus reče svojim učenicima: » Uistinu, ja vam to kažem: teško će jedan bogataš ući u kraljevstvo nebesko.
 • 24 Ponavljam vam, lakše je jednoj devi proći kroz iglenu ušicu, nego jednom bogatašu ući u kraljevstvo Božje. «
 • 25 Tim riječima učenici bijahu veoma dojmljeni i rekoše oni: » Tko dakle može biti spašen? «
 • 26 Upirući u njih pogled svoj, Isus im reče: » Ljudima je nemoguće, ali Bogu je sve moguće. «
 • 27 Tada, uzimaj ući riječ, Petar mu reče: » Uh dobro! mi, mi smo sve ostavili i slijedili tebe? «
 • 28 A Isus im reče: » Uistinu, ja vam to kažem: Za vrijeme obnavljanja svih stvari, kad *Sin čovjekov bude sjeo na svoje prijestolje slave, vi koji ste me slijedili, vi ćete također sjedjeti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaesterim plemenima Izraelovim.
 • 29 A tko bude napustio kuće, braću, sestre, oca, majku, djecu ili polja, zbog *imena mog, primit će mnogo više i, u diobu, *život vječni.
 • 30 Mnogi od prvih bit će posljednji i od posljednjih prvi.

Prispodoba o radnicima dvanaestog sata[uredi]

 • 20 1 *Kraljevstvo nebesko usporedivo je, naime, jednom gospodaru k uće koji iziđe u rano jutro, da bi unajmio radnike za svoj vinograd.
 • 2 On utanači s radnicima jedan srebrenjak za nadnicu i pošalje ih u svoj vinograd.
 • 3 Kad iziđe oko treće ure[86], on vidje druge koji stojaše na trgu, bez posla,
 • 4 i on im kaza: Hajdete, vi također, u moj vinograd, i ja ću vam dati što je pravedno.
 • 5 Oni odoše. Kad je ponovo izišao oko šeste ure, potom oko devete, on učini isto.
 • 6 Oko jedanaeste ure, on opet iziđe, nađe druge koji stojaše ondje i reče im: Zašto ste vi ostali tu čitav dan, bez posla?
 • 7 To je zato, rekoše mu oni, nitko nas nije unajmio. On im reče: Hajdete, vi također, u moj vinograd.
 • 8 Kad je pala večer, gospodar vinograda reče svom nadstojniku: Pozovi radnike, i predaj svakome njegovu plaću, počevši od posljednjih, pa da završi s prvima.
 • 9 Oni iz jedanaestog sata dođoše dakle i primiše svaki po jedan srebrenjak.
 • 10 Prvi, došavši na red, pomisli da će primiti više; ali, oni primiše, oni također, svaki po jedan srebrenjak.
 • 11 Primajući ga, oni mrmljaše protiv gospodara kuće:
 • 12 Ovi što su došli posljednji, govorili su oni, radili su samo jedan sat, a ti ih držiš kao i nas, koji smo podnijeli teret dana i veliku vrućinu.
 • 13 Ali, on uzvrati jednom od njih: Prijatelju moj, ja ti ne činim krivo; nisi li ti utanačio sa mnom jedan srebrenjak?
 • 14 Odnesi ono što je tvoje i otiđi. Ja ću dati onome posljednjem koliko i tebi.
 • 15 Nije li meni dopušteno činiti ono što ja hoću s mojim dobrom. Ili je dakle tvoje oko opako, jer sam ja dobar!
 • 16 Tako posljednji bit će prvi, a prvi bit će posljednji. «

Isus opet najavljuje svoju muku i svoje uskrsnuće[uredi]

( Mk 10.32 - 34; Lk 18.31-34 )

 • 17 Pred uspinjanje u Jeruzalem, Isus uze u stranu Dvanaestoricu i reče im u putu:
 • 18 Evo kako se mi uspinjemo u Jeruzalem, a *Sin čovjekov bit će izručen velikim svećenicima i pismoznancima; oni će ga osuditi na smrt
 • 19 i izručiti ga *poganima da se sprdaju s njim, bičuju, razapnu; a, trećeg dana, on će uskrsnuti.«

Zahtjev majke sinova Zebedevljevih[uredi]

( Mk 10.35-45; Lk 22.25-27)

 • 20 Tad k njemu pristupi majka sinova Zebedevljevih, sa svojim sinovima, ona se pokloni za izraziti jednu molbu.
 • 21 On joj reče: » Što hoćeš ti? « » Zapovjedi, reče mu ona, da u tvom kraljevstvu ova moja dva sina sjednu tebi, jedan s desna, drugi s lijeva. «
 • 22 Isus odgovori: » Vi ne znate što Išćete. Možete li vi ispiti kupu koju ću ja ispiti? « Oni mu rekoše: » Mi to ne možemo. «
 • 23 On im reče: » Moja kupa, vi ćete ju popiti; što se tiče sjedanja meni s desna i meni s lijeva, ne pripada meni to odobriti: to će biti dano onima kojima je to moj otac pripravio. «
 • 24 Desetorica, koji to bijahu čula, negodovaše protiv dvojice braće.
 • 25 Ali, Isus ih pozva i reče im: » Vi to znate, poglavari naroda druže njih pod svojom vlašću i velikaši su pod njihovim gospodstvom. «
 • 26 Ne treba to tako biti među vama. Naprotiv, ako netko hoće biti među vama biti velikaš, nek' bude vaš sluga,
 • 27 i ako netko hoće biti prvi između vas, nek' bude vaš rob.
 • 28 Tako je i *Sin čovjekov došao ne za biti služen, već za služiti i dati svoj život u otkup množine. «

Isus iscjeljuje dvojicu slijepaca[uredi]

( Mk 10.46-52; Lk 18.35-43 )

 • 29 Kako oni izlaziše iz Jerihona, jedno ih veliko mnostvo slijediše.
 • 30 Kad evo dva slijepca, koji su sjedjeli na rubu puta, doznavši da to bijaše Isus koji prolaziše, počeše vikati: » Gospodine! Sine Davidov, smiluj nam se! «
 • 31 Mnoštvo ih prekori da bi ušutali! « Ali, oni zavikaše još jače: » Gospodine! Sine Davidov, smiluj nam se! «
 • 32 Isus se zaustavi, pozva ih i reče im: » Što hoćete da ja učinim za vas? «
 • 33 Oni mu rekoše: » Gospodine, da se naše oči otvore! «
 • 34 Obuzet samilošću, Isus im dotaknu oči. Istog časa vid im se povrati. I oni ga slijediše.


Ulazak Isusa u Jeruzalem[uredi]

( Mk 11.1-11; Lk 19.28-40; Iv 12.12-16)


 • 21 1 Kad se približiše Jeruzalemu i stigoše blizu Betfage, k Maslinskoj gori, tad Isus posla dva učenika:
 • 2 » Idite u selo koje je pred vama: naći ćete smjesta privezanu jednu magaricu i jednog magarčića s njom: odvežite ju i dovedite ih k meni.
 • 3 I ako vam netko nešto bude rekao, vi ćete odgovoriti: Gospodin ih treba, i on će ih smjesta pustiti otići. «
 • 4 To se dogodilo da bi se ispunilo ono što je rekao prorok:
 • 5 Recite kćeri *Siona: Evo kako tvoj kralj dolazi k tebi, ponizan i uspinje se na jednoj magarici i magarčići jednom, malom jedne tovarne životinje.
 • 6 Učenici odoše i, kako im Isus bijaše zapovjedio,
 • 7 oni mu dovedoše magaricu i magarčića, po tome oni na njih prostriješe svoju odjeću, a Isus sjede povrh.
 • 8 Narod, u mnoštvu, prostiraše svoju odjeću po putu; neki su odsijecali grane s drveća i prekrivali put.
 • 9 Mnoštvo koje hodaše pred njima i oni koji ga slijediše vikaše: » Hosana *Sinu Davidovom! Blagoslovljeno budi *ime Gospodina koji dolazi! Hosana najvišem od nebesa! «
 • 10 Kad Isus uđe u Jeruzalem, sav grad bi u uzmuđenju: » Tko je to? «, govoriše se:
 • 11 a, mnoštvo odgovaraše: » To je *prorok Isus iz Nazareta u Galileji.«

Isus istjeruje trgovce iz Templa - Matija[uredi]

( Mk 1115-19; Lk19.45-48; Iv 2.13-16)


 • 12 Potom Isus uđe u *Templ i protjera sve one koji prodavaše i kupovaše u Templu; on isprevrta stolove mjenjača i sjedišta tvrgovaca golubicama.
 • 13 I on im reče: » Pisano je: Moja kuća bit će zvana kućom molitve; ali vi, vi od nje pravite jednu pećinu razbojničku! «
 • 14 Slijepci i hromi približiše se k njemu u Templu i on ih iscijeli.
 • 15 Videći iznenađujuće stvari koje je upravo izvršio i tu djecu koja kričaše u Templu: »Hosana *Sinu Davidovom!«, *veliki svećenici i pismoznanci biše ozlojeđeni
 • 16 i rekoše njemu:  » Čuješ li ti što oni govore? « Ali, Isus im odgovori: » Da. Jeste li vi ikada čitali ovaj tekst: Ustima najmanjih i dojenčadi, ti si sebi pripravio jedan hvalospjev?
 • 17 Potom on ih napusti i iziđe iz grada da bi otišao u Betaniju, gdje provede noć.

Smokva bez plodova - Matija[uredi]

( Mk 11.12-14, 20-25)

 • 18 Kako je on stigao u grad u rano jutro, osjeti glad.
 • 19 Videći jedno smokvino stablo, on mu se primaknu, ali ne nađe na njemi ništa, samo lišće. On mu reče: » Nikada više ti nećeš donijeti ploda! « Istog časa, smokva se sasuši.
 • 20 Videći to učenici biše iznenađeni i rekoše: » Kako se smokva istog časa sasušila? «
 • 21 Isus im odgovori: » Uistinu, ja vam to kažem, ako jednog dana povjerujete i ne posumnjate, ne samo da ćete činiti što sam ja upravo rekao smokvi, već čak i da kažete onoj planini: Podigni se otuda i survaj se u more, to će se izvršiti.
 • 22 Sve što vi zatražite s vjerom u molitvi, vi ćete to primiti. «

Sumnja u Isusovo ovlaštenje[uredi]

( Mk 11.27-33, 20.1-8)

 • 23 Kako je on ušao u *Templ, *veliki svećenici i starješine naroda mu pristupiše dok on poučavaše, i rekoše mu oni: » Po kojoj ovlasti ti to činiš? I tko ti je dao tu ovlast? «
 • 24 Isus im odgovori: » Ja također, vama ću postaviti jedno pitanje, samo jedno; ako mi vi odgovorite, ja ću vam reći po kojoj ovlasti ja ovo činim.
 • 25 Krštenje Ivanovo, otkud dolaziše? S *neba[87] ili od ljudi? « Oni razmišljaše u sebi ovako: » Ako li mi kažemo: S neba, on će nam reći: Zašto dakle niste vjerovali u njega?
 • 26 A, ako mi kažemo: Od ljudi, tad nam je bojati se mnoštva, jer svi Ivana drže *prorokom. «
 • 27 Tad oni odgovoriše Isusu: » Ne znamo. « A on im odgovori: » Ni ja također ne znam, ja vam neću reći po kojoj ovlasti ja ovo činim. «

Prispodoba o dvojici sinova[uredi]

 • 28 »Kakvo je vaše mišljenje? Jedan čovjek imaše dva sina. Prišavši k prvom, on mu reče: Dijete moje, idi dakle raditi danas u vinograd.
 • 29 Ovaj mu odgovori: Neću; malo kasnije, budući se pokajao, on ode.
 • 30 Prišavši k drugome, on mu reče istu stvar. Ovaj mu odgovori: Idem, Gospodaru; ali, ne otiđe on.
 • 31 Koji od ove dvojice je izvršio volju svog oca? «  »Prvi«, odgovoriše oni. Isus im reče:

» Uistinu, ja vam to kažem, skupljači poreza i prostitutke vam prethode u *kraljevstvu Božjem.

 • 32 Naime, Ivan[88] je došao k vama putom pravednosti, a vi mu niste vjerovali; skupljači poreza i prostitutke, naprotiv, oni su mu vjerovali. I vi, videći sve to, vi se čak kasnije niste pokajali i povjerovali mu. «

Prispodoba o vinogradarima ubojicama - Matija[uredi]

( Mk 12.1-12; Lk 20.9-19)

 • 23 « Slušajte jednu drugu *prispodobu. Bijaše jedan posjednik koji zasadi vinograd, ogradi ga ogradom, izdubi u njemu jedan tijesak i sagradi jednu kulu; potom ga dade u najam vinogradarima i ode na put.
 • 34 Kad se približi vrijeme plodovima, on posla svoje sluge za primiti plodove koji mu pripadaše.
 • 35 Ali, vinogradari uhvatiše njegove sluge; jednog izmlatiše; drugog, ubiše; trećeg kamenovaše.
 • 36 On posla ponovo druge sluge, u brojnije no prve; oni s njima jednako postupiše.
 • 37 Konačno, on im posla svog sina, rekavši sam sebi: Oni će poštovati mog sina.
 • 38 Ali vinogradari, ugledavši sina, rekoše između sebe: To je baštinik. Dođite! Ubijmo ga i domognimo se baštine.
 • 39 Oni ga uhvatiše, baciše ga van iz vinograda i ubiše.
 • 40 Eh dobro! Kad bude došao gazda, što će učiniti tim vinogradarima? «
 • 41 Oni mu odgovoriše: » On će pogubiti kukavno te kukavce, i dat će vinograd u najam drugim vinogradarima, koji će mu predavati plodove u određeno vrijeme. «
 • 42 Isus im reče: » Niste li vi nikada čitali u Knjigama:
Kamen kojeg su odbacili
i graditelji,
postao je ugaoni kamen;
to je djelo Gospodinovo:
Kojeg li čuda na naše oči.
 • 43 Ja vam također ovo kažem: *kraljevstvo Božje bit će vam oduzeto, i bit će ono dano jednom narodu koji će mu plodove proizvoditi.
 • 44 Onaj koji padne na tom kamenu bit će skršen, a onog na koga on padne, zgnječit će ga. «
 • 45 Čuvši te prispodobe, *veliki svećenici i farizeji shvatiše da je on to o njima govorio.
 • 46 Oni tražiše zgodu za njegovo uhićenje, ali se plašiše mnoštva, jer ga ono držaše *prorokom.

Prispodoba o uzvanicima[uredi]

 (Lk 14.15-24)


 • 22 1 A Isus im poče govoriti u *prispodobama:
 • 2 « *Kraljevstvo je nebesko kao jedan kralj koji spremi svadbenu gozbu za svog sina.
 • 3 On pošalje svoje sluge pozvati uzvanike na svadbu. Ali, ne htjedoše doći.
 • 4 On pošalje opet druge sluge zadužene reći uzvanicima: Evo ja sam spremio gozbu, moji bikovi i moji tovljenici su zaklani, sve je spremno, dođite na svadbu.
 • 5 Ali oni, ne vodeći računa, odoše, jedan u svoje polje, drugi za svojim poslom;
 • 6 drugi, uhvatiše njegove sluge, istukoše ih i pobiše.
 • 7 Kralj se razljuti; on posla svoje postrojbe, pogubi one ubojice i zapali njihov grad.
 • 8 Tad on reče svojim slugama: Svadba je spremna, ali je uzvanici ne bijahu dostojni.
 • 9 Idite dakle na trgove s kojih polaze putovi i pozovite na svadbu sve one koje ondje nađete. *10 Te sluge odoše putovima i skupiše sve one koje ondje nađoše, dobre i loše. I svadbena dvorana bi puna uzvanika.
 • 11 Ušavši vidjeti uzvanike, kralj primijeti ondje jednog čovjeka koji nije nosio svadbeno odijelo.
 • 12 Prijatelju moj, reče mu on, kako si ti ušao ovamo, a da nisi odjenuo svadbenu odjeću? Ovaj ostade zanijemio.
 • 13 Tad kralj reče slugama: Bacite ga, ruku i nogu svezanih, napolje u tminu: ondje bit će plačevi i škrgutanje zubima.
 • 14 Sigurno, mnošto je pozvano, ali malo je izabranika. «


Porez dužan Cezaru - Matija[uredi]

(Mk 12.13-17; Lk 20.20-26)

 • 15 Tada *farizeji odoše održati vijećanje da bi ga ulovili u zamku navevši ga da govori.
 • 16 Oni mu poslaše svoje *učenike s Herodijancima[89], da mu kažu: » Učitelju, mi znamo da si ti iskren i da poučavaš putove Božje u punoj istinitosti, ne popustivši ničijem utjecaju tko god to bio, jer ti ne vodiš računa o steležu ljudi.
 • 17  » Reci nam dakle svoje mišljenje: Da li je dopušteno, da ili ne, plaćati porez Cezaru? «
 • 18 Ali Isus, opazivši njihovu podmuklost, reče: » Licemjeri! Zašto mi postavljate zamku?
 • 19 Pokažite mi novac koji služi za platiti danak. « Oni mu pokazaše jedan srebrenjak.
 • 20 On im reče: » Ovaj lik i ovaj natpis, čiji su? «
 • 21 Oni odgovoriše: » Cezarovi. « Tad im on reče: » Predajte dakle Cezaru što je Cezarovo, a Bogu što je Božje. «
 • 22 Na te riječi, oni biše potpuno zbunjeni, napustivši ga, oni odoše.

Jedno pitanje o uskrsnuću - Matija[uredi]

( Mk 12.18-27; Lk 20.27-28)

 • 23 Onog dana, *saduceji mu pristupiše reći da nema uskrsnuća. Oni njemu postaviše ovo pitanje:
 • 24 Učitelju, Mojsije je rekao: Ako netko umre, a da nije imao djece, njegov će brat oženiti udovicu, za dati potomstvo bratu svom.
 • 25 A bijaše kod nas sedmero braće. Prvi, koji bijaše oženjen, umre; i kako ne imade potomstva, on ostavi svoju ženu bratu svom;
 • 26 isto tako i drugi, treći, i tako sve do sedmog.
 • 27 Konačno, nakon svih, umre i žena.
 • 28 Eh dobro! Po uskrsn ući, kojem od te sedmorice bit će ona ženom? «
 • 29 Isus im odgovori:  » Vi griješite, jer vi ne poznajete ni Pismo ni moć Božju.
 • 30 Po uskrsnuću, naime, nit se bude žena ni muž; već se bude kao *anđeli u nebu.
 • 31 A što se tiče uskrsnuća mrtvih, niste li vi čitali riječ koju vam je Bog rekao:
 • 32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? On nije Bog mrtvih, već živućih. «
 • 33 Slušajući to, mnoštvo ostade zapanjeno njegovim naučavanjem.

Nejveća zapovijed Zakona[uredi]

( Mk 12.28-34; provj. Lk 10.25-28)

 • 34 Saznavši da on bijaše zatvorio usta *saducejima, farizeji se sastadoše na vijećanje.
 • 35 I jedan od njih, jedan *zakonoznanac, upita ga da bi ga ulovio u zamku:
 • 36 » Učitelju, koja je najveća zapovijed u *Zakonu? «
 • 37 Isus mu reče: » Voli Gospodina svog Boga svim svojim srcem, svom dušom svojom i svakom svojom misli.
 • 38 To je najveća, prva zapovijed.
 • 39 Jedna druga[90] također je važna: Voli bližnjega svoga kao samog sebe.
 • 40 Od te dvije zapovijedi ovise sav Zakon i Proroci[91]. «

Spasitelj i David - Matija[uredi]

( Mk 12.35-37; Lk 20.41-44)

 • 41 Kad se *farizeji sastadoše, Isus im postavi ovo pitanje:
 • 42 Što je vaše mišljenje glede Spasitelja? Čiji je on sin? « Oni mu odgovoriše: » Davidov[92]. «
 • 43 Isus im reče: Kako dakle David, nadahnut Duhom, njega zove Gospodine, govoreći:

44 Gospodin rekao je mom

Gospodinu:
Sjedi mi s desna
sve dok ja ne budem stavio tvoje
neprijatelje pod tvoje noge?
 • 45 Ako ga dakle David zove Gospodine, kako je on njegov sin? «
 • 46 Nitko ne bi sposoban odgovoriti niti jedne riječi. I, od tog dana, nitko ga se ne usudi ispitivati.

Isus raskrinkava pismoznance i farizeje[uredi]

( Mk 12.38-40; Lk 20.45-47; 11.39-52)


 • 23 1 Tada Isus obrati se mnoštvu i svojim učenicima:
 • 2 » Pismoznanci i *farizeji sjede u stolici Mojsijevoj[93]:
 • 3 činite dakle i pazite sve što vam oni mogu reći, ali ne ravnajte se po djelima njihovim.
 • 4 Oni vezuju težke terete i stavljaju ih na pleća ljudima, dok oni sami odbijaju i prstom pomaknuti.
 • 5 Sva njihova djela, oni ih čine da budu zapaženi među ljudima. Oni proširuju svoje filaktere i produžavaju rese svoje[94].
 • 6 Oni vole zauzimati počasna mjesta na večerama i prva sjedišta u *sinagogama,
 • 7 biti pozdravljani na javnim mjestima i dati se nazivati Gospodarem: jer, vi imate samo jednog gospodara i vi ste svi braća.
 • 9 Ne nazivajte nikog na zemlji svojim Ocem: jer, vi imate samo jednog, Oca nebeskog.
 • 10 Na dajite se Učitelji: jer, vi imate samo jednog Učitelja, Krista.
 • 11 Najveći među vama bit će slugom vašim;
 • 12 tko god se uzdigne bit će spušten, a tko god se spusti bit će uzdignut.
 • 13 Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji preprječavate ljudima ulaz *kraljevstva nebeskog!
 • 14 Vi sami, naime, onamo nećete ući, pa ne puštate ući ni onima koji bi željeli to[95]!
 • 15 Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji krstarite morima i kontinentima za steći bar jednog prozelita[96] i, kad je on to postao, vi ga činite dostojnim *gehene, dva puta više od vas!
 • 16 Nesretni da ste vi, vodiči slijepi, vi koji kažete: Ako se priseže *svetištem, to se ne računa, ali ako li se prisegne zlatom iz svetišta, to stoji.
 • 17 Bezumnici i slijepci! Što je dakle važnije, zlato ili svetište koje je to zlato učinilo svetim?
 • 18 Vi još govorite: Ako se prisegne *oltarom, to ne vrijedi, ali ako se prisegne milodarom stavljenim na njega, to stoji.
 • 19 Slijepci! Što je dakle ono šte prevagnjuje, milodar ili oltar koji svetim čini taj milodar?
 • 20 Isto tako, onaj koji priseže oltarom priseže njim i svim onim što je na njemu;
 • 21 onaj koji prisegne svetištem priseže njime i Onim koji stanuje u njemu;
 • 22 onaj koji priseže *nebom priseže prijestoljem Božjim i Onim tko na njemu sjedi.
 • 23 Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji sasipate dîm od mente, komorača i kumina[97], dok zanemarujete ono što je najozbiljnije u Zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost; to je ono što je trebalo činiti ne zanemarujući ovo.
 • 24 Vodiči slijepi, koji filtrirate mušicu, a gutate devu!
 • 25 Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, bi koji čistite izvanjskost kupe i pladnja, dok je unutrašnjost puna otimačine i neumjerenosti.
 • 26 Farizeji slijepi! očistite najprije kupu iznutra, da bi i njena izvanjskost postala čista.
 • 27 Nesretni da ste vi, psimoznanci i farizeji licemjerni, vi koji sličite izbijeljenim grobnicama[98]: izvana ona one imaju lijepi izgled, ali iznutra, pune su mrtvačkih kostura i *nečistoćia svih vrsta.
 • 28 Tako i vi: spoljašnošću nudite ljudima privid pravednosti, dok ste iznutra puni licemjerja i nepravednosti.
 • 29 Nesretni da ste vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji gradite grobnice *proročke i ukrašavate grobove pravednika,
 • 30 i govorite: Eh da smo živjeli u vrijeme naših otaca, mi ne bismo bili njima sudionicima u prolijevanju krvi proroka.
 • 31 Tako svjedočite sami protiv sebe: vi ste sinovi onih koji su ubijali proroke! Eh dobro! vi, izvršite mjeru svojih otaca!
 • 33 Zmije, leglo riđovki, kako biste vi mogli izbjeći kazni gehene?
 • 34 To je zašto, evo ja, šaljem k vama *proroke, mudrace i *pismoznance. Vi ćete ih ubiti i staviti na križ, vi ćete ih bičevati u svojim sinagogama i tjerat ćete ih iz grada u grad,
 • 35 da padne na vas sva krv pravednika[99] prosuta na zemlji, od krvi Abea pravednika sve do krvi Zaharija, sina Baraijina, koje ste vi ubili između svetišta i oltara.
 • 36 Uistinu, ja vam to kažem, sve će to pasti na ovaj naraštaj.

Isus najavljuje rušenje Templa - Matija[uredi]

( Mk 12.38-40; Lk 20.45-47; 11.39-52)


 • 24 1 Isus bijaše izišao iz Templa i otišao. Njegovi mu učenici pristupiše da mu pokažu zdanja Templa.
 • 2 Uzimajući riječ, on im reče: » Vi vidite sve ovo, zar ne? Uistinu, ja vam to kažem, neće ovdje ostati ni kamen na kamenu: sve će biti razoreno. «
 • 3 Kad bijaše sjedio, na Maslinskoj gori[100], učenici mu priđoše, na samo, i rekoše mu: » Reci nam kad će to biti, i koji će biti znak tvog stupanja i svršetka svijeta? «

Znakovi koji najavljuju krizu - Matija[uredi]

( Mk 13.5-13; Lk 2.8-19)

 • 4 Isus im odgovori: » Pazite da vas nitko ne zavede[101].
 • 5 Jer mnogi će dolaziti pod mojim imenom; oni će reći: Ja sam *Spasitelj, i zavest će oni mnogo ljudi.
 • 6 Čut ćete govoriti o ratovima i za glasine o ratovima! Pažnja! Ne uzbunjujte se: to se mora zbiti, ali to još nije svršetak
 • 7 Jer, dizat će se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će u različitim krajevima gladi i potresa zemlje.
 • 8 I sve će to biti početak porođajnih bolova.
 • 9 Tada će vas izručivati nevolji, ubijati vas, bit ćete omraženi od svih *pogana zbog mog *imena;
 • 10 i tada jedan će veliki broj klonuti[102]. Oni će jedni druge izručivati, mrzjet će se međusobno.
 • 11 Lažni će *proroci iskrsnuti u mnoštvu i zavest će mnogo ljudi.
 • 12 Zbog narastajuće nepravednosti ljubav najvećeg broja će se ohladiti;
 • 13 ali, onaj koji izdrži do kraja, taj će biti spašen.
 • 14 Ta Dobra vijest o *Kraljevstvu nebeskom bit će proglašena po cijelom svijetu; svi pogani će tad imati jedno svjedočenje. I tada će doći svršetak.


Velika nevolja - Matija[uredi]

( Mk 13.14-23; Lk 21.20-24)

 • 15 Kad vi, dakle, budete vidjeli smještenog u *svetom mjestu Gnusnog Razoritelja, o kojem je govorio prorok Daniel - nek čitatelj razumije! -
 • 16 tada, oni koji budu bili u Judeji, nek' bježe u planine;
 • 17 onaj koji bude na na krovu, nek' ne silazi odnijeti ono što ima u kući;
 • 18 onaj koji bude u polju, nek' se ne osvrće unazad za uzeti ogrtač svoj.
 • 19 Nesretne li su one koje budu trudne i koje budu dojile u te dane!
 • 20 Molite da ne bježite u zimu i u dan *šabata.
 • 21 Bit će naime tada jedna velika nevolja, takva kakve nije bilo od početka svijeta sve do sada i kakve nikad više neće biti.
 • 22 I ako ti dani ne bi bili skraćeni, nitko ne bi život spasio; ali, zbog izabranika, ti dani bit će skraćeni.
 • 23 Tada, ako vam netko kaže: *Spasitelj je ovdje ili On je ondje, vi mu nećete povjerovati.
 • 24 Naime, lažni *proroci će se podignuti i praviti čudesne znakove i čuda, da bi zaveli, ako je moguće čak i izabranike.
 • 25 Evo, ja sam vas upozorio.

Dolazak Sina čovjekovog - Matija[uredi]

( Mk 13.24-31; Lk 17.23-24; 21.25-31)

 • 26 Ako vam, dakle, kažu: Evo ga u pustinji, ne idite onamo. Eno ga u zabačenim mjestima, vi nećete tome povjerovati.
 • 27 Naime, kao što munja pođe s istoka i sijevne sve do zapada, tako će biti s *dolaskom *Sina čovjekovog.
 • 28 Gdje budu lješevi, ondje će se skupiti i lješinari.
 • 29 Odmah nakon nevolja tih dana, sunce će potamnjeti, mjesec neće svijetliti više, zvijezde će padati s neba i sile nebeske bit će uzdrmane.
 • 30 Tada pojavit će se u nebu znak Sina čovjekovog; tada sva plemena zemaljska udarat će se u prsa; i ona će vidjeti dolaziti Sina čovjekovog na oblacima nebeskim u punini moć i slave.
 • 31 A on, poslat će *anđele s velikom trubljom, i, sa sve četiri stane svijeta, s jednog kraja neba na drugi, oni sakupljat će njegove izabranike.
 • 32 Ra zumijte ovu usporedbu uzetu u smokvina stabla: čim njene grane postanu meke i puste slistove svoje, znajte da je vrijeme ljeta blizu.
 • 33 Isto tako, vi također, kad vi budete sve ono vidjeli, znajte da je Sin čovjekov blizu, da je na vratima vašim.
 • 34 Uistinu, ja vam to kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne dogodi.
 • 35 Nebo i zemlja proći će, moje riječi neće proći.


Nitko tome ne zna ni dana ni trena[uredi]

( Mk 13.32, 35; Lk 17.26-27; 34-35; 12.39-40)

 • 36 Ali taj dan i taj tren, nitko ih ne poznaje, ni *anđeli nebeski, ni Sin, nitko osim Otac, i to on sam.
 • 37 Takvi biše dani Noini, takav bit će *dolazak *Sina čovjekovog;
 • 38 jer, isto kao u te dane prije potopa, jelo se i pilo, ženilo se ili se udavalo, sve do dana kad Noe uđe u arku,
 • 39 i nije se u ništa sumnjalo sve dok ne dođe potop, koji ih sve odnese: takav bit će *dolazak Sina čovjekovog.
 • 40 Tada će dva čovjeka biti u polju: jedan je uzet, drugi ostavljen;
 • 41 dvije žene će mljeti žrvnjem: jedna je uzeta, druga ostavljena.
 • 42 Bdijte dakle, jer vi ne znate kojeg dana Gospodin će vaš doći.
 • 43 Vi znate ovo: da gospodar kuće znade sat noćni u koji će doći kradljivac, on bi bdio i ne bi dopustio njemu probušiti zid kućni[103].
 • 44 Evo zašto, i vi također, budite spremni, jer u sat koji vi ne poznajete Sin će čovjekov doći.


Prispodoba o vjernom sluzi[uredi]

( Lk 12.42-46)

 • 45 Tko je, dakle, vjerni i oprezni sluga kojeg je gospodar postavio nad ukućanima svojim za izdavati im hranu u određeno vrijeme?
 • 46 Sretan li je onaj sluga kojeg njegov gospodar, došavši, bude našao obavljati taj posao.
 • 47 Uistinu, ja vam to kažem,on će ga postaviti nad svim svojim dobrima.
 • 48 Ali, ako si taj opaki sluga u *srcu kaže: Moja gazda kasni,
 • 49 i on počne t ući svoje sudrugove iz službe, jasti i piti s pijancima,
 • 50 gospodar tog sluge doći će u dan koji ovaj ne očekuje i u sat koji on ne zna;
 • 51 on će ga protjerati i dati mu podijeliti sudbinu licemjera: ondje bit će plačevi i škrgutanje zubima.

Prispodoba o deset djevica[uredi]

 • 25 1 Tada će *kraljevstvo nebesko biti kao onim deseterim djevojkama koje će uzeti svjetiljke svoje i izići u susret suprugu.
 • 2 Pet između njih bijahu bezumne, a petore bijahu primišljene.
 • 3 Uzevši svoje svjetiljke bezumne djevojke nisu ponijele ulja;
 • 4 promišljene djevojke pak, bijahu uzele, sa svojim svjetiljkama, ulja u bočicama.
 • 5 Kako ženik kasniše, one sve zadrijemaše i zaspaše.
 • 6 U sredini noći, jedan povik odjeknu: Evo ženika! Iziđite mu u susret.
 • 7 Tad se djevojke probudiše i pripraviše svoje svjetiljke.
 • 8 Bezumne rekoše primišljenima: Dajte nam svojeg ulja, jer se naše svjetiljke gase.
 • 9 Promišljene odgovoriše: Nipošto, neće ga biti dovoljni i za vas i za nas! Idite radije kod trgovca i kupite ga za sebe.
 • 10 Dok ove odoše kupiti ga, suprug stiže; one koje bijahu spremne uđoše s njim u svadbenu dvoranu, i zatvoriše se vrata.
 • 11 Konačno, dođoše i druge djevojke, koje rekoše: Gospodine, gospodine, otvori nam!
 • 12 Ali, on odgovori: Uistinu, ja vam kažem ovo, ja vas ne poznajem.
 • 13 Bdijte dakle, jer, vi ne poznajete ni dana ni sata. «

Prispodoba o talentima[uredi]

( Lk 19.12-27)

 • 14 »Naime, to je kao kad jedan čovjek koji, polazeći na putovanje, pozva svoje sluge i povjeri im svoja dobra.
 • 15 Jednom predade pet talenata[104], drugome dva, a trećemu samo jedan, svakom prema njegovim sposobnostima, i potom ode. Odmah,
 • 16 onaj koji bijaše primio pet talenata ode se njima okoristiti i stekne pet drugih.
 • 17 Isto učini i onaj s dva talenta i dobije druga dva.
 • 18 Ali onaj, koji bijaše primio samo jedan talent ode iskopati jednu rupu u zemlji i ondje sakrije novac svog gospodara.
 • 19 Dugo vremena poslije, stiže gospodar tih slugu, i on poravna svoje račune s njima.
 • 20 Onaj koji bijaše primio pet talenata priđe i predade mu pet drugih, govoreći: Gospodaru, ti mi bijaše povjerio pet talenata; evo i pet drugih koje sam stekao.
 • 21 Njegov mu gospodar reče: Dobro je to, dobri i vjerni slugo, ti si bio vjeran u malo stvari, nad mnogima ja ću te postaviti; dođi se radovati sa svojim gospodarom.
 • 22 Onaj s dva talenta istupi kad dođe na njega red i reče: Gospodaru, ti mi bijaše povjerio dva talenta; evo i dva druga talenta koje sam ja stekao.
 • 23 Njegov mu gospodar reče: Dobro je to, dobri i vjerni slugo, ti si bio vjeran u malo stvari, nad mnogima ja ću te postaviti; dođi se radovati sa svojim gospodarom.
 • 24 Pristupivši kad dođe njegov red, onaj koji bijaše primio samo jedan talent reče: Gospodaru, ja sam znao da si ti jedan strog čovjek: ti žanješ i gdje nisi sijao, skupljaš gdje nisi prosuo;
 • 25 iz straha, ja sam otišao sakriti tvoj talent pod zemlju: evo ga, ti imaš svoje dobro.
 • 26 Ali, njegov mu gospodar odgovori: Nevaljali slugo, strašljivče! Ti si znao da ja žanjem gdje nisam sijao i da skupljam gdje nisam ništa prosuo.
 • 27 Trebalo ti je dakle staviti moj novac kod novčara: po svom povratku, ja bih povratio moje dobro s interesom.
 • 28 Uzmite mu dakle njegov talent i dajte ga onome koji ima deset talenata.
 • 29 Jer, svakome čovjeku koji ima, dat će se i imat će u izobilju; ali onome koji nema bit će čak i ono što ima oduzeto.
 • 30 Glede bezvrijednog sluge, bacite ga napolje u tmine: ondje bit će plačevi i škrgutanje zubima.«

Posljednji sud[uredi]

 • 31 »Kad *Sin čovjekov dođe u svojoj slavi, praćen od svih *anđela, tad će on sjedjeti na svom prijestolju slave.
 • 32 Pred njim bit će sakupljeni svi narodi, a on će odvojiti ljude jedne od drugih, kao što *pastir odvaja ovce od koza.
 • 33 Stavit će on ovce sebi s desna, a koze s lijeva.
 • 34 Tad će kralj reći onima koji budu njemu zdesna: Dođite, blagoslovljeni od mog Oca, primite u dio Kraljevstvo koje je bilo pripravljeno za vas od utemeljenja svijeta.
 • 35 Jer, ja sam bio gladan, a vi ste mi dali jesti; ja sam bio žedan, a vi ste mi dali piti; bio sam stranac, a vi ste me primili;
 • 36 nag, a vi ste me odjenuli; bolestan, a vi ste me posjetili; u zatvoru, a vi ste došli k meni.
 • 37 Tad će mu pravednici odgovoriti: Gospodine, kad nam se to dogodilo da smo te vidjeli izgladnjelog i da smo te nahranili, žednog, a da smo te napojili?
 • 38 Kad nam se to dogodilo da smo te vidjeli kao stranca i da smo te primili, nagog, a da smo te odjenuli?
 • 39 Kad nam se to dogodilo da smo te vidjeli bolesnog ili u zatvoru, a da smo došli k tebi?
 • 40 A on će im odgovoriti: Uistinu, ja vam to kažem, svaki put kad ste to učinili jednom od ovih najmanjih, koji su moja braća, to ste meni učinili!
 • 41 Tad će on reći onima koji su njemu s lijeva: Nosite se daleko od mene, prokleti, u vječnu vatru za *đavla i njegove anđele.
 • 42 Jer, ja sam bio gladan a vi mi niste dali jesti; ja sam bio žedan, a vi mi niste dali piti,
 • 43 bio sam stranac, a vi me niste htjeli primiti; nag, a vi me niste odjenuli; bolestan i u zatvoru, a vi me niste posjetili.
 • 44 Tada će mu oni također odgovoriti: Gospodine, kad nam se to dogodilo da te vidimo gladnog i žednog, stranca ili nagog, bolesnog ili u zatvoru, a da ti nismo došli pomoć?
 • 45 Tad će im on odgovoriti: Uistinu, ja vam to kažem, svaki put kad to niste učinili jednom od ovih najmanjih, ni meni niste to učinili.
 • 46 I oni će otići na vječno kažnjavanje, a pravednici u *život vječni. «

Urota protiv Isusa - Matija[uredi]

( Mk 14.1-2; Lk 22.1-2; Iv 11.47, 49, 53)

 • 26 1 A, kad Isus bi završio sve to poučavanje, on reče svojim učenicima:
 • 2 » Vi to znate, za dva dana je *Pasha: *Sin čovjekov će biti izručen za biti razapet. «
 • 3 Tad *veliki svećenici i starješine naroda sastat će se u palači Velikog Svećenika, koji se zove Kajfa.
 • 4 Oni će se složiti za uhititi Isusa putem lukavstva i ubiti ga.
 • 5 Ipak, oni kazaše: » Ne u sred blagdana, za izbjeći uznemirenje naroda. «


Pomazanje u Betaniji - Matija[uredi]

( Mk 14.3-9; Iv 12.1-8)

 • 6 Kad se Isus nalaziše u Betaniji[105], u kući Šimuna leproznika,
 • 7 jedna žena mu se približi, s bočicom od alabastra u kojoj je bio skupi miomiris; ona ga sasu Isusu na glavu dok ovaj bijaše za stolom.
 • 8 Videći to, učenici se usprotiviše: » Čemu, rekoše oni, taj trošak?
 • 9 Moglo se to skupo prodati i svota dati siromasima. «
 • 10 Opazivši to, Isus im reče: » Zašto mučite tu ženu? To je jedno dobro djelo koje je ona izvršila prema meni.
 • 11 Siromašni, naime, vi ih uvijek imate s vama; ali mene, nemate zauvijek.
 • 12 Rasipajući ovaj miomiris na moje tijelo, ona je pripravila moj ukop.
 • 13 Uistinu, ja vam to kažem: posvuda gdje bude objavljeno to *Evanđelje u cijelom svijetu, pričat će se također, njoj u spomen, ovo što je ona učinila. «

Juda se sprema izdati Isusa - Matija[uredi]

( Mk 14.10- 11; Lk 22.3-6)

 • 14 Tad jedan od Dvanaestorice, koji se zvaše Juda Iskariot[106], ode kod *velikih svećenika
 • 15 i reče im: » Što ćete mi dati, i ja ću vam ga izručiti? « Oni njemu odrediše 30 srebrenjaka.
 • 16 Otada tražiše on povoljnu priliku za izručiti ga.


Isus daje pripremiti Pashu - Matija[uredi]

( Mk 14.12-16; Lk 22.7-13)

 • 17 Prvog dana beskvasnih kruhova, učenici dođoše reći Isusu: » Gdje hoćeš da ti pripremimo objed *Pashe? «
 • 18 On reče: » Idite u grad kod tog i tog i recite mu : Učitelj kaže: Moje je vrijeme blizu; kod tebe ja ću slaviti Pashusa svojim učenicima. «
 • 19 Učenici učiniše kako im Isus bijaše nareedio i pripraviše Pashu.

Isus najavljuje da će biti izdan - Matija[uredi]

( Mk 14.17-21; Lk 22.14; Iv 13.21-30)

 • 20 Kad dođer večer, on bijaše za stolom s Dvanaestoricom.
 • 21 Dok su oni jeli, on reče: » Uistinu, ja vam to kažem, jedan od vas izručit će me. «
 • 22 Duboko ožalošćeni, oni počeše, svaki, govoriti mu: » Gospodine, da li sam to ja? «
 • 23 U odgovor, on reče: » Umakao je ruku sa mnom u zdjelu, onaj koji će me izručiti.«
 • 24 *Sin čovjekov odlazi prema onome što je bilo već pisano o njemu; ali nesretan je čovjek po kojem je Sin čovjekov izručen! Bilo bi bilje za njega da nije ni bio rođen, taj čovjek tamo! «
 • 25 Juda, koji ga izruči, uze riječ i reče: » Jesam li to ja, rabbi? « On mu odgovori: » To si ti rekao! «

Kruh i kupa posljednje večere - Matija[uredi]

( Mk 14.22-25; Lk 22.15-20; 1 Ko 11.23-26)

 • 26 Tijekom objeda, Isus uze kruh i, nakon što je izgovorio blagoslov, razlomi ga; po tome dade ga on učenicima, i reče: » Uzmite, jedite, ovo je moje tijelo. «
 • 27 Po tome on uze kupu i, nakon što je zahvalio, on ju dade njima govoreći: » Pijte ju svi,
 • 28 jer ovo je krv moja, krv *Saveza, prolivenog za mnoštvo, za oproštenje grijehova.
 • 29 Ja vam ovo kažem: ja neću od sada piti ovog ploda iz vinograda sve do dana kad ću ga piti, novo, s vama u *kraljevstvu Oca mog. «

Isus najavljuje da će ga Petar zanijekati - Matija[uredi]

( Mk 14.26-31; Lk 22.33-34; Iv 13.37-38)

 • 30 Nakon što su otpjevali psalme, oni iziđoše i odoše na Malinsku goru.
 • 31 Tad im Isus reče: » Ove iste noć, vi ćete svi pasti zbog mene. Pisano je, naime: Ja ću dariti *pastira i ovce iz stada bit će raspršene.
 • 32 Ali, kad uskrsnem, ja ću ispred vas ići u Galileju. «
 • 33 Uzimajući riječ, Petar mu reče: » Čak i ako svi padnu zbog tebe, ja neću pasti nikada. «
 • 34 Isus mu reče: » Uistinu, ja ti ovo kažem, ove iste noć, prije no pijetao zapjeva, ti ćeš me tri puta zanijekati. «
 • 35 Petar mu reče: » Čak i ako trebam umrijeti s tobom, ne ja te neću zanijekati. « I svi učenici rekoše tako.

Isusova molitva u Getsemaniju - Matija[uredi]

( Mk 14.32-42; Lk 22.40-46))

 • 36 Tad Isus s njima stiže u područje zvano Getsemani i reče učenicima: »Ostanite ovdje dok ja budem išao moliti onamo dolje.«
 • 37 Povevši Petra i dva Zebedejeva sina, on poče osjećati zebnju i tugu.
 • 38 On im tad reče: » Moja je duša smrtno rastužena. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom. «
 • 39 I otišavši malo dalje i padajući licem prema zemlji on moljaše, govoreći: »Oče moj, ako je moguće, nek' ova kupa prođe daleko od mene! Ipak, ne kako ja hoću, već kako ti hoćeš!«
 • 40 On dođe k učenicima i nađe ih kako spavaju; on reče Petru: » Tako, vi niste imali snage bdjeti ni jedan sat sa mnom!
 • 41 Bdijte i molite da ne padnete u vlast *napasti. Duh je pun gorljivosti, ali put je slaba. «
 • 42 Ponovo, po drugi put, on se udalji i pomoli se, govoreći: » Oče moj, ako ova kupa ne može proći, a da ju ja ne ispijem, nek' se tvoja volja ostvari! «
 • 43 Po tome, ponovo, on dođe i nađe ih kako spavaju, jer njihove oči bijahu otežale.
 • 44 On ih ostavi, i ponovo se udalji i pomoli po treći put, ponavljaj ući iste riječi.
 • 45 Tad on dođe k učenicima i reče im: » Nastavite spavati i odmorite se! Evo, približio se sat kad je *Sin čovjekov izručen u ruke *griješničke.
 • 46 Dižite se! Hajdemo! Evo stigao je onaj koji me izručuje. «

Isusovo uhićenje[uredi]

( Mk 14.43-52; Lk 22.47-53; Iv 18.2-11)

 • 47 On još govoriše kad stiže Juda, jedan od Dvanaestorice, s cijelim jednim odredom naoružanim mačevima i toljagama, poslanih od *velikih svećenika i starješina naroda.
 • 48 Onaj koji ga izručivaše bijaše im dao znak: » Onaj kojeg ću ja dati jedan poljubac, bijaše on rekao, to je on, uhitite ga! «
 • 49 On se odmah primaknu k Isusu i reče: » Zdravo, rabbi! « I dade mu on jedan poljubac.
 • 50 Isus mu reče: » Prijatelju moj, radi svoj posao! « Pristupivši tada k njemu oni staviše ruke na Isusa i uhitiše ga.
 • 51 Kad evo, jedan od onih koji bijahu s Isusom, stavivši ruku na svoj mač, izvuče ga, udari slugu velikog svećenika i odsiječe mu uho.
 • 52 Tad mu Isus reče: » Vrati svoj mač na mjesto, jer, svi oni koji uzimaju mač od mača će i izginuti.
 • 53 Misliš li ti da ja nisam mogao zazvati Oca svog, koji bi smjesta meni na raspolaganje stavio više od dvanaest legija[107], *anđela?
 • 54 Kako bi se tada ispunila Pisma prema kojima tome treba biti tako? «
 • 55 U taj čas, Isus reče mnoštvu: » Kao za jednog razbojnika vi ste pošli s mačevima i toljagama, da se mene domognete! Svaki dan ja bijah u *Templu, sjedeći poučavao, a vi me niste uhitili.
 • 56 Ali, sve se to dogodilo da bi se ispunila pisma *proročka.« Tad ga učenici svi napustiše i pobjegoše.

Isus pred Sanhedrinom - Matija[uredi]

( Mk 14.3-65; Lk 22.54-55; Iv 18.12-18)

 • 57 Oni koji bijahu uhitili Isusa odvedoše ga kod Kajfe, *Velikog Svećenika, kod kojeg se bijahu sastali pismosnanci i starješine.
 • 58 Glede Petra, on ga slijediše izdaleka sve do palače Velikog Svećenika; on uđe u nju i sjede sa slugama da vidi kako će se to svršiti.
 • 59 A veliki svećenici i sav *sanhedrin tražiše jedno lažno svjedočenje protiv Isusa da bi ga osudili na smrt;
 • 60 i ne nađoše ga, iako se mnogi lažni svjedoci ponudiše. Konačno ponudiše se dvojica koji
 • 61 izjaviše: » Ovaj čovjek je rekao: Ja mogu uništiti *Svetište Božje i ponovo ga izgraditi za tri dana. «
 • 62 Veliki Svećenik se diže i reče mu: » Ti nemaš ništa odgovoriti? Čime oni ljudi tamo svjedoče protiv tebe? «
 • 63 Ali, Isus šutješe. Veliki Svećenik mu reče: » Ja te prisežem po Bogu živom da nam kažeš jesi li, ti, *Spasitelj, Sin Božji. «
 • 64 Isus mu odgovori: » Ti to kažeš. Samo, ja vam kažem, od sada vi ćete gledati *Sina

čovjekovog sjedjeti uz desnicu Sve-Mogućeg i dolaziti na oblacima nebeskim « 

 • 65 Tad Veliki Svećenik rastrga svoju odjeću i reče: » On je *hulio Boga. Trebamo li mi još svjedoka! Vi ste čuli huljenje.
 • 66 Koje je vaše stajalište? « Oni odgovoriše: » On zaslužuje smrt. «
 • 67 Tad mu oni pljunuše u lice i izudaraše ga; drugi ga šamaraše.
 • 68 » Za nas, rekoše oni, rekoše oni, budi *prorok, Spasitelju: tko je taj koji te udario? «

Petar niječe Isusa - Matija[uredi]

( Mk 14.66-72; Lk 22.56-62; Iv 18.17, 25-27)

 • 69 A Petar bijaše sjedio vani u dvorištu. Jedna sluškinja se približi govoreći mu: Ti također, i ti bijaše s Isusom Galilejcem! «
 • 70 Ali, on zanijeka pred svima, govoreći: » Ja ne znam što ti hoćeš reći. «
 • 71 Kako on pođe prema vratima jedna druga ga vidje i reče onima koji bijahu ondje: » Onaj tamo bijaše s Isusom Nazorejcem[108]
 • 72 Ponovo, on zanijeka uz prisegu: » Ja ne poznajem tog čovjeka! «
 • 73 Malo poslije, oni koji bijahu ondje priđoše i rekoše Petru: » Jamačno, ti si također od njegovih. I potom, tvoj te naglasak odaje. «
 • 74 Tada on poče prisezati s kletvama: » Ja ne poznajem tog čovjeka! «  A istog časa jedan pijetao zapjeva.
 • 75 I Petar se sjeti riječi koju Isus bijaše rekao: » Prije no što pijetao zapjeva, ti ćeš me zanijekati tri puta. «  On iziđe i gorko zaplaka.

Isus je odveden pred Pilata[uredi]

( Mk 15.1-2; Lk 22.66, 23.1; Iv 1828)

 • 27 1 Kad dođe jutro, svi *veliki svećenici i starješine naroda održaše savjetovanje protiv Isusa da bi ga osudili na smrt.
 • 2 Potom ga svezaše, odvedoše ga i izručiše guverneru Pilatu.

Juda je sam sebi presudio[uredi]

 • 3 Tad Juda, koji ga bijaše izručio, videći da je Isus bio osuđen, bi obuzet grižnjom savjesti i odnese 30 srebrenjaka *velikim svećenicima i starješinama,
 • 4 govoreći: » Ja sam zgriješio izručuj ući nedužnog[109]. Ali, oni rekoše: » Što se to nas tiče! To je tvoja stvar! «
 • 5 Tad se on povuče bacivši novac pokraj*Svetišta, o ode se objesiti. «
 • 6 Veliki svećenici uzeše novac i rekoše: » Nije dopušteno predati ga u riznicu, jer to je plaća za krv[110]
 • 7 Nakon održanog savjetovanja, oni kupiše tim novcem polje u lončara za grobnice stranaca.
 • 8 Evo zašto se sve do sada to polje zove: Krvavo Polje.
 • 9 Tad se ispuni ono što bijaše rečeno po proroku Jeremiji[111]. I oni uzeše 30 srebrenjaka: to je cijena onoga kojeg vrjednovaše sinovi Izraelovi.
 • 10 I oni ih dadoše za polje lončarevo, onako kako mi to Gospodin bijaše zapovjedio.

Pilatova odluka - Matija[uredi]

( Mk 15.2-15; Lk 23.2-5; Iv 18.28-19.26)

 • 11 Isus se pojavi pred upravite-ljem. Upravitelj ga ispitivaše: » Jesi li ti kralj Židovski? « Isus izjavi: » Ti si taj koji to kaže«;
 • 12 ali na optužbe koje *veliki svećenici podnesoše protiv njega, on ne odgovori ništa.
 • 13 Tad mu Pilat reče:  » Ti ne slušaš sva ta svjedočenja protiv tebe? «
 • 14 On mu uopćie ne odgovori, tako da se upravitelj bi jako začuđen.
 • 15 Na svaki blagdan, upravitelj imaše običaj osloboditi mnoštvu jednog uznika, onoga kojeg je mnoštvo htjelo.
 • 16 Bijaše tada jedan glasoviti uznik koji se zvaše Isus Barabbas[112].
 • 17 Pilat tada upita okupljeno mnoštvo:»Koga hoćete da vam oslobodim, Isusa Barabbasa ili Isusa zvanog Spasitelj?«
 • 18 Jer, on znaše da ga bijahu izručili iz zavisti.
 • 19 Dok on sjediše na podiju, njegova mu žena dade reći: » Ne miješaj se u stvar tog pra-vednika! Jer danas ja bijah uznemirena u znu zbog njega. «
 • 20 Veliki svećenici i starješine uvjeriše mnoštvo da ište Barrabasa, a da dade pogubiti Isusa.
 • 21 Preuzimajući riječ, upravitelj ih upita:» Kojeg od njih dvojice hoćete da vam oslobodim. « Oni odgovoriše: Barabbasa. «
 • 22 Pilat ih upita: » Što, dakle, da učinim s Isusom, kojeg zovu Spasitelj? Oni svi odgovoriše: » Da bude razapet! «
 • 23 On preuze: » Koje je, dakle, zlo on počinio? « Ali oni zavikaše još jače: » Da bude razapet! «
 • 24 Videći da to ne služi ničemu, već da se stvar pretvara u pobunu, Pilat uze vode i opra svoje ruke pred mnoštvom, govoreći: » Ja sam nedužan za tu krv[113]. To je vaša stvar! «
 • 25 Sav narod odgovori: » Mi uzimamo[114] njegovu krv na sebe i na svoju djecu! «
 • 26 Tad im on oslobodi Barabbasa. Glede Isusa, nakon što ga je dao izbičevati[115] on ga predade da bude razapet.

Isusovo kraljevstvo izvrgnuto ruglu - Matija[uredi]

( Mk 15.16-20; Lk 23.11; Iv 19.2-3)

 • 27 Tad upraviteljevi vojnici, odvodeći Isusa u upraviteljev dvor, sakupiše oko njega svu četu.
 • 28 Oni ga svukoše i odjenuše mu skerletni plašt[116].
 • 29 od trnja oni ispletoše jednu krunu i staviše njemu na glavu, kao i jednu trsku u desnu ruku; kluknuvši pred njega, oni se sprdaše s njim, govoreći: » Zdravo, kralju Židova! «
 • 30 Oni pljuvaše na njega, i, uzimajući trstike, udaraše ga po glavi.
 • 31 Nakon što su se isprdali s njim skidoše mu plašt i odjenuše ponovo njegovu odjeću. Potom ga odvedoše da bi bio razapet.

Isus razapet na križ[uredi]

( Mk 15.21-32; Lk 23.26-43; Iv 19.16-24)

 • 32 Kad iziđoše, oni nađoše jednog čovjeka, Cirenca, imenom Šimun; oni ga uzeše za nositi Isusov križ.
 • 33 Kad su došli u mjesto zvano Golgota, što će reći Lubanjsko mjesto,
 • 34 oni mu dadoše piti vina izmiješanog sa žuči. Okusivši on ne htjede piti.
 • 35 Kad ga bijahu razapeli, oni, ždrijebajući, podijeliše njegovu odjeću.
 • 36 I bijahu oni ondje, sjedeći i gledajućii ga.
 • 37 Iznad njegove glave, oni bijahu stavili razlog njegove osude, ovako sastavljen: »Ovaj ovdje je Isus, kralj Židova. «
 • 38 Dva razbojnika su tada razapeta s njim, jedan s desna, drugi s lijeva.
 • 39 Prolaznici mu ga vrijeđaše, klimajućii glavama
 • 40 i govoreći: » Ti koji rušiš *Svetište i ponovo ga gradiš za tri dana, spasi sam sebe, ako si Sin Božji, i siđi s križa! «
 • 41 Isto, s pismoznancima i starješinama, veliki svećenici se rugaše:
 • 42 On je spasio druge, a ne može spasiti sebe samog! On je Kralj Izraelov, nek' siđe sad s križa i mi ćemo vjerovati u njega! «
 • 43 » On se u Boga pouzdao, nek' ga Bog oslobodi sada, ako ga voli«, jer, on je rekao: » Ja sam Sin Božji! «
 • 44 Čak i razbojnici razapeti s njim kletoše ga na isti način.


Isusova smrt - Matija[uredi]

( Mk 15.33-39; Lk 23.-44-48; Iv 19.28-30)


 • 45 Počev od podneva, bijaše tmina na svoj zemlji sve do tri sata.
 • 46 Oko tri sata, Isus povika snažnim glasom: » Eli, Eli, lema sabaqthani?«, što će reći: » Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?«
 • 47 Neki od onih koji bijahu ondje govoriše: slušavši ga: » Evo ga kako zaziva Iliju! «
 • 48 Odmah jedan od njih otrči uzeti jednu spužvu koju natopi octom; i pričvrstivši ju na jednu trsku, ponudi mu piti.
 • 49 Drugi rekoše:»Čekaj! Vidimo hoće li Ilija doći i spasiti ga.«
 • 50 Ali, Isus zavika ponovo snažnim glasom i ispusti dušu.
 • 51 Kad evo, zavjesa na Svetištu rascijepi se na dvoje odozgo prema dolje; zemlja se potrese, stijene se stropoštaše;
 • 52 grobovi se otvoriše, tijela brojnih *svetaca uskrsnuše:
 • 53 izišli iz grobova nakon svojeg uskrsnuća, oni uđoše u Sveti Grad[117] i prikazaše se jednom velikom broju ljudi.
 • 54 Vidjevši potres zemlje i ono što se događaše, centuriona i one koji s njim čuvaše Isusa zahvati veliki strah pa rekoše: » Uistinu, onaj bijaše Sin Božji.«

Isusovo tijelo stavljeno u grob[uredi]

( Mk 15.40-47; Lk 23.49-56; Iv 19.25, 38-42)

 • 55 Bijaše ondje više žena koje promatraše s rastojanja; one bijahu slijedile Isusa od dana iz Galileje[118], služeći ga;
 • 56 Među njima se nalaziše Marija iz Magdale, Marija, majka Jakovljeva i Josipova, i majka sinova Zebedejevih.
 • 57 Kad je došla večer, stiže jedan bogati čovjek iz Arimateje[119], imenom Josip, koji također bijaše postao Isusov učenik.
 • 58 Taj čovjek ode pronaći Pilata i zamoli ga za tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu ga predaju.
 • 59 Uzimajući tijelo, Josip ga umota u čisti pokrov
 • 60 i odloži ga u jedan posve nov grob koji si bijaše izdubio u stijeni; potom on dokotrlja jedan veliki kamen na ulaz grobnice i ode.
 • 61 Međutim Marija iz Magdale i druga Marija bijahu ondje i sjedjele nasuprot grobnici.

Straža je stavljena pred grob[uredi]

 • 62 Sutradan, dana koji slijedi Pripremu[120], *veliki svećenici i *farizeji nađoše se zajedno kod Pilata.
 • 63 » Gospodine, rekoše mu oni, mi smo se sjetili da je taj varalica rekao za života: Nakon tri dana, ja ću uskrsnuti.
 • 64 Izdaj dakle zapovijed da se grobnica čuva sve do trećeg dana, iz straha da njegovi učenici ne dođu ukrasti ga i da ne kažu narodu: On je uskrsnuo od mrtvih. A ta posljednja prijevara bila bi gora od prve. «
 • 65 Pilat im reče: » Imate stražu! Hajdete! Osigurajte grobnicu kako vi to shvaćate. «
 • 66 Oni dakle, odoše osigurati grobnicu zapečativši kamen i postavljajući tu jednu stražu.

U početku prvog dana u tjednu[uredi]

( Mk 16.8); Lk 24.1-11; Iv 20.1, 11-18)

 • 28 1 Nakon *Šabata, u početku prvog dana u tjednu, Marija iz Magdale i druga Marija[121] dođoše vidjeti grobnicu.
 • 2 Kad evo dogodi se veliki potres zemlje: *Anđeo Gospodov siđe s neba, otkotrlja kamen i sjede na njega.
 • 3 On je imao izgled munje, a njegova odjeća bijaše bijela kao snijeg.
 • 4 U strahu koji ih spopade stražari biše potreseni i obamriješe.
 • 5 Ali, anđeo uze riječ i reče ženama: » Ne bojte se, vi. Ja znam da vi tražite Isusa, razapetog.
 • 6 On nije ovdje, jer uskrsnuo je on kao što bijaše rekao; dođite vidjeti mjesto gdje je počivao.
 • 7 Potom, brzo, idite reči učenicima njegovim: On je uskrsnuo iz mrtvih, i eno vam prethodi u Galileju; ondje ćete ga vidjeti. Eto, ja sam vam rekao. «
 • 8 Napuštajući grob, sa strahom i velikom radošću, one otrčaše odnijeti vijest njegovim učenicima.
 • 9 Kad evo, Isus im dođe u susret i reče im: » Pozdravljam vas. « One mu se približiše i obgrliše mu stopala klanjajući se pred njim.
 • 10 Tad im Isus reče: » Ne bojte se. Idite oglasiti mojoj braći da trebaju doći u Galileju: ondje će me vidjeti. «
 • 11 Kad one bijahu na putu, kad evo nekolicina ljudi iz straže dođe u grad izvijestiti *velike svećenike o svemu što se dogodilo.
 • 12 - Ovi pak, nakon što su se okupili sa starješinama i održali savjetovanje, dadoše vojnicima jednu dobru svotu novca,
 • 13 s ovom uputom: » Vi ćete govoriti ovako: » Njegovi su učenici došli noću i ukrali ga dok smo mi spavali.
 • 14 A, ako stvar dođe do ušiju upravitelju, mi ćemo ga smiriti, a učinit ćemo tako da vi ne budete zabrinuti. «
 • 15 Oni uzeše novac i prilagodiše se pouci koju bijahu naučili. Ta se priča pripovijeda kod Židova sve do ovog dana.

Uskrsnuli šalje svoje učenike u poslanstvo[uredi]

 • 16 Glede jedanaest učenika, oni dođoše u Galileju, na planinu gdje im je Isus zapovjedio doći.
 • 17 Kad ga oni vidješe, pokoniše se, ali nekolicina ih posumnja.
 • 18 Isus im priđe i obrati ovim riječima: » Sva mi vlast bijaše dana u *nebu i na zemlji.
 • 19 Idite dakle: od svih naroda načinite svoje *učenike, krsteći ih u *ime Oca i Sina i Duha Svetog,
 • 20 učeči ih čuvati sve ono što sam vam propisao. A ja, ja sam s vama svaki dan sve do svršetka vremena.


Evanđelje po Matiji - Bilješke[uredi]

 • [1] Anđela Gospodovog: familijarni izraz u SZ (Stv 16.7, 13; Izl 3.24., etc) za izvijestiti o jednoj osobnoj Božjoj intervenciji). Vidjeti Mt 2.13, 19.
 • [2] Isus: grčki oblik imena Jozua, što znači Gospodin jest (ili daje) spasenje.
 • [3] Poznade: Vidjeti Stv 4.1, 17; 1S 1.19, etc.; To je tradicionalni biblijski izraz za označiti spolne odnose.
 • [4] Betlehem: prema 1 S 16.1, rodno mjesto Davidovo.
 • [5] Herod: Radi se o Herodu Velikom koji vladaše u Jeruzalemu od 37. pr. r. I.K. do 4. g.po I.K.
 • [6] mudraci: najvjerojatnije babilonijski astrolozi.
 • [7] na Istoku ili njen izlazak.
 • [8] mirha: tradicionalni miris iz Arabije.
 • [9] Arhelaj: sin i nasljednik Herodov; vladao od 4-6. g.pos.I.K.
 • [10] po pustinji Judeje: područje slabo napučeno, smješteno između jeruzalemsko-hebronskih brda i Mrtvog Mora ili u Donjem Jordanu.
 • [11] vladavina nebesa: vlast Božja (vidjeti u Glosaru). Mt se ovdje priklanja židovskom običaju ne izgovaranja Božjeg imena. Drugi primjeri analognog izražavanja: Mt 21.25, i bezlične formule Mt 7.2, 7, etc.
 • [12] gnjevu koji dolazi: gnjev Božji (vidjeti prethodnu bilješku).
 • [13] Abrahama za oca: ili za pretka.
 • [14] pravednost: radi se o podvrgavanju Božjoj volji. Vidjeti 5.6, 10, 20; 21.32, etc.
 • [15] Sveti Grad: tj. u Jeruzalem.
 • [16] Ivan; Vidjeti 3.1. Radi se o Ivanu Krstitelju. Vidjeti Mk 1.14 i bilješku.
 • [17] Nazaru: rijedak oblik imena Nazaret (2.23).
 • [18] morskoj obali: vidjeti Mk 1.6 i bilješku. na području Zabulona i Neftalija: tj. na području dvaju nekadašnjih sjevernih Izraelovih plemena.
 • [19] vladavina nebesa: vidjeti Mt 3.2 i bilješku.
 • [20] po svoj Siriji: područje smješteno na sjeveru od židovske Palestine.
 • [21] Dekapol: vidjeti Mk 5.20 i bilješku.
 • [22] svima koji su u kući: na Orijentu kuće prostih ljudi bile su od jedne prostorije.
 • [23] Proroke: vidjeti Rm 3.19 i bilješku.
 • [24] pravednost: vidjeti 3;15 i bilješku.
 • [25] kazano starima: Kao u Lk 9.8, 19 stari su ovdje nekadašnji Izraeliti.
 • [26] prouzroči tvoj pad: neki prevode sablažnjava te. Vidjeti Mk 9.42 i bilješku.
 • [27] prijeći tisuću koraka: tj. dvostrukih koraka ili oko 1.500 metara. - Aluzija na rekviziciju prakticiranu od rimskih službenika?
 • [28] nagradu ili koju plaću.
 • [29] Skupljači poreza: vidjeti Mk 2.15 i bilješku.
 • [30] po raskrižjima: molitva pobožnih židova treba se obavljati u određeno vrijeme, neki nađu dobru priliku da tada pokažu svoju pobožnost, ako se nalaze na javnim mjestima u taj čas.
 • [31] Prevoditelj se odlučio za oblik Očenaša koji se u Hrvata pokoljenjima moli; doslovni prijevod glasi:
 • 9 Vi dakle, molite ovako:
Oče Naš nebeski,
učini se posvetiti kao Bog,
 • 10 učini da tvoje kraljevstvo dođe,
da se izvrši tvoja volja
na zemlji prema slici s neba.
 • 11 Daj nam danas
kruh koji nam treba,
 • 12 oprosti nam naše grijehe
spram tebe,
kao što smo mi sami oprostili onima
koji bijahu zgriješili prema nama,
 • 13 i ne izloži nas kušnji,
već nas oslobodi Iskušavatelja. ,
ili od Iskušavatelja ili od zla (5.11; 6.23); ili još Nečastivog, ili
od Opakog (13.19). Neki rukopisi ovdje dodaju: Jer kraljevstvo, vlast
i slava su tvoji zauvijek.
 • [32] buše zidove: palestinske kuće bijahu građene od čerpića, amalgama gline i slame.
 • [33] sudit će se vama: ovaj izraz omogućava da se govori o Bogu ne spominjući njegovo ime. Vidjeti bilješku uz Mt 3.2.
 • [34] izopačenog suđenja: ili licemjer. Termin označava ljude koji skrivaju svoju istinsku osobnost iza prijazne spoljašnosti.
 • [35] Zakon i Proroci: vidjeti Rm 3.19 i bilješku.
 • [36] demone ili zle duhove.
 • [37] centurion ( hrv. satnik ili stotnik): rimski časnik.
 • [38] Gadara: poganski grad desetak km jugoistočno od Genezareta. Njegova se teritorija pružala sve do jezera. O bjesomučnicima vidjeti Mk 1.32 i bilješku.
 • [39] u svoj grad: prema Mk 2.1 Kafarnaum je smatran Isusovim gradom.
 • [40] svojoj kući: tj. Matijinoj.
 • [41] jede s: prema rabinskim propisima postaje se nečistim dijeleći objed s nečistim osobama.
 • [42] Ivanovi: tj. učenici Ivana Krstitelja.
 • [43] dodirnu resu: vidjeti Mk 6.56 i bilješku.
 • [44] vjera spasila: ili izliječio sam te.
 • [45] opsjednutog: tj. čovjeka opsjednutog demonom koji ga je učinio nijemim.
 • [46] Samarijanaca: pučanstvo mješovitog sastava koje je zauzimalo oblast između Judeje i Galileje. Od povratka iz izgnanstva Židovi su ih držali po strani od sebe.
 • [47] kraljevstvo nebesa se približilo: vidjeti Mt 3.2 i bilješku.
 • [48] nek mir: židovski pozdrav sadržavao je želju za mirom (r. 12).
 • [49] Vidjeti Mk 6.11 i bilješku.
 • [50] izručivati sudovima: Radi se o »malim sanhedrinima«, tribunalima od 23 odličnika privržena određenim sinagogama.
 • [51] Vidjeti Mk 3.22 i bilješku.
 • [52] Vidjeti Lk 12.3 i bilješku.
 • [53] Ivan: radi se o Ivanu Krstitelju (vidjeti 14.3-12).
 • [54] koji treba doći: jedan od naslova za očekivanog Spasitelja (Mesiju), (vidjeti Mt 3.11).
 • [55] koji ne bude pao zbog mene! ili koji ne bude sablažnjen mnome. Vidjeti Mk 9.42 i bilješku.
 • [56] kao i Zakon: Vidjeti Rm 3.19 i bilješku.
 • [57] Korazina i Betsaida: gradovi pokraj Kafarnauma. Tir i Sidon: vidjeti Mk 3.8 i bilješku.
 • [58] pod pepelom i kostrijeti: vidjeti Jr 6.26 i Jon 3.5-8: to je tradicionalna gesta u Izraelu za izraziti priznanje grješnosti.
 • [59] Uzmite na sebe jaram ili činite što i ja.
 • [60] pravo: podrazumijeva se Božje.
 • [61] slomiti zgnječene trske: prema nekima radi se o gesti kojom sudac najavljivaše presudu.
 • [62] jednog opsjednutog: vidjeti Mt 9.32 i bilješku.
 • [63] riječi bez dosega ili bez osnove.
 • [64] oni traže govoriti s tobom: ovaj redak nedostaje u više važnih rukopisa.
 • [65] iziđe iz kuće: vidjeti Mk 2.1 i bilješku.
 • [66] sjede na obalu mora: vidjeti Mk 1.16 i bilješku.
 • [67] ostane bez ploda ili ona (Riječ) opstane neplodna.
 • [68] u kuću: vidjeti Mk 2.1 i bilješku.
 • [69] sve uzroke pada ili sablazni: vidjeti Mk 9.42 i bilješku.
 • [70] Prema Lk 4.16-24 radi se o Nazaretu; vidjeti također Mt 2.23.
 • [71] pješice: hodajući obalom.
 • [72] biše svi ozdravljeni ili biše spašeni.
 • [73] Apelacija Kanaanka označava tu ženu kao pripadnicu autohtonog pučanstva tog dijela Fenicije. To što je bila poganka ne isključuje da je mogla čuti govoriti o Isusu.
 • [74] od demona: vidjeti bilješku uz Mk 1.23.
 • [75] Otpusti ju ili učini joj milost.
 • [76] To je istina: ili milost!
 • [77] Galilejskog mora: vidjeti Mk 1.16 i bilješku.
 • [78] područje Magadana: možda Magdala?
 • [79] odgovori: nastavak r. 2 i r. 3 nedostaje u više važnih rukopisa.
 • [80] krv i meso: isti semitski izraz u 1 Ko 15.50 i Ga 1.16, za označiti čovjeka kao slabo i nesposobno biće. Vidjeti bilješku uz Rm 7.5.
 • [81] Navodiš me na grijeh: neki to prevode s ti si sablazan za mene ili sablažnjavaš me.
 • [82] mjesečar: opis bolesti daje naslutiti da se radi i epileptičaru, čija se afekcija dugo vremena povezivala s utjecajem mjesečevih mijena.
 • [83] sablazan ili da ih ne sablažnjavamo
 • [84] u nebesima: Nekoliko rukopisa dodaju ovdje r. 11 ponavljajući Lk 19.10: Jer Sin čovjekov je došao spasiti ono što bijaše izgubljen.
 • [85] Jordana: tj. na istoku od rijeke.
 • [86] oko treće ure: devet sati; šesta ura (r;5) podne: deveta ura: 15 sati; jedanaesta ura: 17 sati.
 • [87] S neba: vidjeti Mt 3.2 i bilješku.
 • [88] Ivan: Ivan Krstitelj.
 • [89] s Herodijancima: vidjeti bilješku uz Mk 3.6.
 • [90] Jedna druga, Jedna druga, ili slična.
 • [91] vidjeti bilješku uz Rm 3.19.
 • [92] Davidov: vidjeti u Glosaru pod SIN DAVIDOV.
 • [93] sjede u stolici Mojsijevoj: simboliziranje službenog autoriteta povjerenog onima koji su zaduženi poučavati i primijenjivati Zakon.
 • [94] filaktere: mali etui koji sadržava suštinske odlomke iz Zakona i koji se povezuje na čelu (Izl 13.1-16; Dt 6.4-9; 11.13-21). O resama: vidjeti bilješku uz Mk 6.56.
 • [95] Neki rukopisi uvode ovdje r. 14 Nesretni vi, pismoznanci i farizeji licemjerni, vi koji proždirete dobra udovicama i izvodite prividno dugačke molitve: zato ćete primiti jednu posebno strugu osudu.
 • [96] prozeliti su pogani obraćeni na židovstvo i pridodani izabranom narodu putem obrezanja.
 • [97] mente, komorača i kumina: začini.
 • [98] sličite izbijeljenim grobnicama: palestinske grobnice bijahu oličene bijelom b ojom da bi se izbjeglo dodirnuti ih noću i tako se podvrgnulo ritualu očišćenja .
 • [99] sva krv pravednika: vidjeti bilješke uz Mt 27.24-25.
 • [100] na Maslinskoj gori: Vidjeti bilješku uz Mk 11.1.
 • [101] ne zavede: ili ne zastrani.
 • [102] klonuti: neki prevode: bit će sablažnjeni (vidjeti bilješku uz Mk 9.42).
 • [103] probušiti zid kućni: vidjeti bilješku uz Mt 6.19.
 • [104] pet talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [105] u Betaniji: vidjeti Mk 11.1 i bilješku.
 • [106] Juda Iskariot: Vidjeti bilješku uz Mk 3.19.
 • [107] dvanaest legija: vidjeti bilješku uz Mk 5.9.
 • [108] s Isusom Nazorejcem dvoji se nad ovom apelacijom danom Isusu: "Galilejac" (vidj. 69) ? Evociranje "nazirstva" - Svetac Božji par excellence - (Sdc 13.5)?
 • [109] izručujući nedužnog ili nedužnog ( živog) čovjeka.
 • [110] plaća za krv ili krvarina cijena ljudskog života - riznica: radi se o riznici Templa.
 • [111] po proroku Jeremiji: Citat kombinira Za 11.2-3 s elementima uzetim u Jr 18.2-3; 19.1-2; 32.6-15.
 • [112] Isus Barabbas: brojni rukopisi izostavljaju riječ Isus ispred Barabbas.
 • [113] Ja sam nedužan za tu krv ili za smrt ovog čovjeka.
 • [114] njegovu krv na sebe: semitski izraz (provj. 2S 1.16; 3.29; Jr 51.35). za označiti da je netko odgovoran za smrt drugog i da treba snositi posljedice.
 • [115] dao izbičevati: vidjeti Mk 10.34 i bilješku.
 • [116] skerletni plašt: plašt rimskih vojnika.
 • [117] Sveti Grad: tj. Jeruzalem.
 • [118] dana iz Galileje: tj. od početka Isusovog ministriranja.
 • [119] Arimateja: grad oko 35 km sjevero-istočno od Jeruzalema.
 • [120] Priprema: termin označava petak, dan kad židovi pripremaju slavljenje šabata.
 • [121] druga Marija: vidjeti Mt 27.56.